0

Giáo án địa lí 8 cả năm chi tiết full

100 2,931 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 14:49

Giáo án Địa lí 8 Nm hc 2012-2013 Tuần 1: Ngày Soạn:18/8 Ngày Dạy:23/8 Phần I: Thiên nhiên con ngời ở các châu lục (Tiếp theo) XI: Châu á Tiết 1- Bài 1: Vị trí địa lý - Địa hình và Khoáng sản A- Mục tiêu của bài học: - Sau bài học, học sinh cần: 1, Kiến thức: - Hiểu rõ đặc điểm, vị trí địa lý, kích thớc, đặc điểm địa hình và khoáng sản của Châu á. 2, Kỹ năng: Củng cố và phát triển các kỹ năng đọc, phân tích và so sánh các đối tợng trên lợc đồ. 3, Thái độ: ý thức nghiên cứu các đối tợng tự nhiên do ảnh hởng của vị trí, địa hình Châu á. B- Các thiết bị dạy học: - Lợc đồ vị trí địa lý Châu á trên địa cầu. - Bản đồ địa hình, khoán sản và sông hồ Châu á. C- Tiến trình dạy và học: 1.Tổ chức: 2.Kiểm tra: Sách vở, dụng cụ học tập 3. Bài mới: Giới thiệu bài: Châu á là Châu lục rộng lớn nhất, có điều kiện tự nhiên phức tạp và đa dạng. Tính đa dạng, phức tạp đó đợc thể hiện trớc hết qua cấu tạo địa hình và sự phân bố khoáng sản. Hoạt động của giáo viên và HS Nội dung ? Nhìn trên lợc đồ, em hãy nhận xét những nét khái quát nhất về vị trí địa lý của Châu á trên lợc đồ địa cầu. HS: Châu á là 1 bộ phận của lục địa á, âu. GV: Nêu tiếp diện tích Châu lục GV: Chia nhóm (2 bàn 1)-> phát phiếu học tập với nội dung 3 câu hỏi trong SGK. - Cử đại diện trình bày theo từng nội dung. - GV kết luận - GV gọi HS lên chỉ vị trí địa lý Châu á đồng thời trình bày những nhận thức của mình theo các yếu tố vẽ trên lợc đồ. - GV tổng kết và ghi lên bảng, HS ghi. - GV nói thêm: Châu á chỉ tiếp giáp với hai Châu lục, còn Châu Đ Dơng chỉ tiếp cận chứ không tiếp giáp. Hoạt động 2: GV treo lợc đồ địa hình, khoáng sản và sông hồ Châu á (H1.2) lên bảng. ? Hãy quan sát lợc đồ trên và ghi tên các dãy núi chính, các sơn nguyên chính vào giấy nháp. ? Tìm và đọc tên các đồng bằng rộng bậc nhất trên lợc đồ. 1) Vị trí địa lý và kích th ớc của Châu lục: - GV: treo lợc đồ H1.1-> giới thiệu - Châu á là 1 bộ phận của lục địa á - âu. - Diện tích phần đất liền rộng khoảng 41,5 triệu km 2 . - Điểm cực Bắc là Mũi Sê-li-u-xkin, nằm trên vĩ tuyến 77 0 44 ' B. - Điểm cực Nam là mũi Pi-a, nằm ở phía Nam bán đảo Ma-Lắc-ca ở vĩ tuyến 1 0 16 ' B. - Đờng kẻ đỏ ở điểm cực Bắc đến điểm cực Nam với con số 8500 km chỉ chiều dài từ cực B đến cực N của Châu á. - Điểm kẻ đỏ từ bờ Tây đến bờ Đônglà 9200 km là chiều rộng của Châu á. - Châu á tiếp giáp với 2 Châu lục: Châu Âu và Châu Phi. - Giáp 3 đại dơng lớn: BBD, TBD và ÂĐDơng. 2) Đặc điểm địa hình và khoáng sản: a, Đặc điểm địa hình: - Châu á có nhiều hệ thống núi sơn nguyên cao đồ sộ và nhiều đồng bằng rộng bậc nhất thế giới. - Các dãy núi chạy theo hai hớng chính: Đ-T hoặc gần Đ_T và B_N hoặc gần B_N làm cho địa hình bị chia cắt rất 1 Giáo án Địa lí 8 Nm hc 2012-2013 (GV gọi mỗi tổ 2 HS lên bảng, nhìn vào lợc đồ hãy đọc tên và chỉ vị trí của các núi chính, sơn nguyên chính và các đồng bằng rộng lớn nhất) ? Qua quan sát lợc đồ, em có nhận xét gì về đặc điểm địa hình Châu á. ? Quan sát H1.2, em hãy cho biết: ở châu á có những khoáng sản chủ yếu nào. ? Dầu mỏ và khí đốt tập trung nhiều nhất ở những khu vực nào? GV gọi 2 - 3 HS lên bảng chỉ vị trí của các loại khoáng sản quan trọng. Thảo luận nhóm - GV chia lớp làm 4 nhóm. - GV phát phiếu ht cho từng nhóm. - Để HS suy nghĩ, làm nháp (3 ' ) - Gọi đại diện nhóm lên trình bày - GV cho nhóm khác bổ sung theo ý kiến của nhóm mình (đã thảo luận) phức tạp. - Các núi và sơn nguyên cao tập trung chủ yếu ở vùng trung tâm. Trên các núi cao có băng hà bao phủ quanh năm. b. Khoáng sản: - Châu á có nguồn khoáng sản phong phú, quan trọng nhất là: dầu mỏ, khí đốt, than sắt, Crôm và nhiều kim loại màu. Nội dung phiếu học tập Vì sao Châu á lại có địa hình phức tạp nh vây? Đáp án: + Châu á nằm kéo dài từ vùng cực Bắc đến Vùng xích đạo. + Trên lãnh thổ lại có nhiều hệ Thống núi, sơn nguyên cao, đồ sộ chạy theo 2 hớng chính và đồng bằng nằm xen kẽ. . . 4. Củng cố: - Hãy nêu các đặc điểm về vị trí địa lý, kích thớc của lãnh thổ Châu á và ý nghĩa của chúng đối với khí hậu. 5, Dặn dò : - Hãy nêu các đặc điểm của địa hình Châu á. - Dựa vào H1.2, hãy ghi tên các đồng bằng lớn và các sông chính chảy trên từng đồng bằng vào vở học theo mẫu sau: TT Các đồng bằng lớn Các sông chính 1 2 3 4 - Đồng bằng Hoa Bắc - Đồng bằng Hoa Trung - Đồng bằng ấn Hằng - Đồng bằng TuRan - Sông Hoàng Hà - Sông Trờng Giang - Sông Hằng - Sông Xua Đa Ri a A-mu-đa-ri-a Tuần 2: Ngày soạn 25/8 Ngày dạy:28/8 Tiết 2 - Bài 2: Khí hậu Châu á A- Mục tiêu bài học: 1, Kiến thức: Sau bài học, HS cần: - Hiểu đợc tính phức tạp, đa dạng của khí hậu Châu á mà nguyên nhân chính là do vị trí địa lý, kích thớc rộng lớn và địa hình bị chia cắt mạnh của lãnh thổ. - Hiểu rõ đặc điểm các kiểu khí hậu chính của Châu á. 2, Thái độ: Giáo dục HS ý thức nghiên cứu khí hậu Châu á có liên quan đến khí hậu Việt Nam. 3, Kỹ năng: Củng cố và nâng cao kỹ năng phân tích, vẽ biểu đồ và đọc lợc đồ khí hậu. B - Các thiết bị dạy học: - Bản đồ các đới khí hậu Châu á - Các biểu đồ khí hậu thuộc các kiểu khí hậu chính C- Tiến trình dạy và học: 1.Tổ chức: 2.Kiểm tra - Trình bày trên lợc đồ Châu á về vị trí địa lý, địa hình của Châu á - GV kiểm tra vở 2 HS (bài tập về nhà) 3. Bài mới : Hoạt động của giáo viên và HS Nội dung 2 Giáo án Địa lí 8 Nm hc 2012-2013 - GV: treo lợc đồ H2.1-> giới thiệu ? Nhìn trên lợc đồ, em hãy: - Đọc tên các đới khí hậu từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo dọc theo 1 < Tuyến 80 0 Đ. (Theo bảng chú giải) ?Tại sao khí hậu Châu á lại chia thành nhiều đới nh vậy (GV gọi 1 số HS lần lợt lên bảng trình bày => GV bổ sung -> Kết luận) (GV giải thích từng kiểu ôn đới) b) Các đới khí hậu Châu á thờng phân hoá thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau: ? Quan sát H2.1, em hãy chỉ 1 trong các đới có nhiều kiểu khí hậu và đọc tên các kiểu khí hậu thuộc đới đó. - GV gọi HS lên bảng, theo dõi uốn nắn HS trình bày và chỉ trên lợc đồ. - GV kết luận và giải thích từng kiểu khí hậu theo đới. VD: Những vùng thuộc đới khí hậu ôn đới nhng lại nằm sâu trong nội địa, xa biển. . . . . Hoạt động 2: ? Bớc 1: Quan sát H2.1, em hãy chỉ các khu vực thuộc các kiểu khí hậu gió mùa. (HS chỉ -> GV theo dõi, uốn nắn cách chỉ bản đồ) ? Những khu vực đó nằm ở vị trí nào của Châu á. HS trả lời-> GV kết luận và giải thích theo SGK về gió mùa. ? Tại sao Nam á và Đông Nam á lại có ma nhiều nhất trên thế giới. (Có 2 đại dơng lớn. . .) Bớc 2: ? Quan sát H2.1 em hãy chỉ những khu vực thuộc các kiểu khí hậu lục địa? HS chỉ - > GV uốn nắm. ? Cho biết các kiểu khí hậu lục địa có những đặc điểm chung gì đáng chú ý. ? Tại sao lại có đặc điểm ấy. ->Vì nó nằm sâu trong nội địa, còn phía Tây nam lại liền kề với Châu Âu và Châu á nên ít chịu ảnh hởng của biển. . . GV kết luận 1) Khí hậu Châu á phân hóa rất đa dạng: - Do vị trí địa lý của Châu á nằm trải dài từ vùng địa cực Bắc -> vùng xích đạo -> nên Châu á có nhiều đới khí hậu khác nhau: T B -> N có: + Đới khí hậu cực và cận cực + Đới khí hậu ôn đới. + Đới khí hậu cận nhiệt (nh phần chú giải SGK) b, Các đới khí hậu: + Đới khí hậu ôn đới: - Kiểu ôn đới lục địa - Kiểu ôn đới gió mùa - Kiểu ôn đới Hải dơng. (GV giải thích từng kiểu) + Đới khí hậu cận nhiệt: - Kiểu cận nhiệt địa khác hải - Kiểu cận nhiệt gió mùa - Kiểu cận nhiệt lục địa - Kiểu cận nhiệt núi cao + Đới khí hậu nhiệt đới: - Kiểu nhiệt đới khô - Kiểu nhiệt đới gió mùa 2) Khí hậu Châu á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa: a, Các kiểu khí hậu gió mùa: - Khí hậu gió mùa Châu á gồm các loại: + Khí hậu gió mùa nhiệt đới phân bố ở Nam á và Đông Nam á. + Khí hậu gió mùa cận nhiệt đới và ôn đới phân bố ở Đông á. b, Các kiểu khí hậu lục địa: - Các kiểu khí hậu lục địa phân bố chủ yếu trong các vùng nội địa và khu vực Tây Nam á. - Đặc điểm chung: nóng và khô: mùa đông khô và lạnh, mùa hạ khô và nóng. - Hầu hết các vùng này đều phát triển cảnh quan hoang mạc và bán hoang mạc. 3 Giáo án Địa lí 8 Nm hc 2012-2013 1) GV phát phiếu học tập cho HS: - Nội dung: Điền vào lợc đồ Châu á những đới khí hậu và các kiểu khí hậu. - HS làm bài tập cá nhân -> GV gọi 2 đến 4 HS lên bảng điền vào lợc đồ (Vẽ trên bảng phụ) - GV cho HS bổ sung, nhận xét 2) Làm bài tập 1 SGK (9) GV hớng dẫn HS làm bài Đáp án: Ba biểu đồ khí hậu thuộc các kiểu khí hậu sau: - U-lan-Bato: Thuộc kiểu khí hậu ôn đới lục địa - E-ri-át: Thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới khô - Y-An-gun: Thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa 4. Củng cố : - Kể tên các đới khí hậu và các kiểu khí hậu của Châu á. - Nêu đặc điểm chung của khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa. 5. Dặn dò : - Về học bài bằng lợc đồ, biểu đồ. - Làm các bài tập còn lại. Tuần 3: Ngày Soạn:1/9 Ngày Dạy: 4/9 Tiết 3 - Bài 3: Sông ngòi và cảnh quan Châu á A- Mục tiêu bài học: - Sau bài học, học sinh cần đạt đợc những yêu cầu sau: 1, Kiến thức: - Biết Châu á có mạng lới sông ngòi rất phát triển, có nhiều hệ thống lớn. - Trình bày đặc điểm của 1 số hệ thống sông và giải thích nguyên nhân. - Biết những thuận lợi và khó khăn của Châu á. 2, Kỹ năng: - Biết dựa vào bản đồ để tìm 1 số đặc điểm của sông ngòi và cảnh quan Châu á. - Xác định trên bản đồ vị trí 1 số sông lớn và 1 số cảnh quan. - Xác lập mối quan hệ giữa địa hình, khí hậu và sông ngòi cảnh quan Châu á. 3, Thái độ: ý thức đợc sự cần thiết phải bảo vệ TN. B- Chuẩn bị của thầy và trò: - Bản đồ tự nhiên Châu á. - Bản đồ cảnh quan tự nhiên Châu á. - Tranh ảnh về 1 số cảnh quan tự nhiên Châu á. - Các phiếu học tập. C- Tiến trình bài dạy: 1. ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: - Chỉ trên bản đồ các đới khí hậu và các kiểu khí hậu Châu á. - Trình bày đặc điểm chung của khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa. 3. Bài mới: Khởi động: Sông ngòi và cảnh quan của Châu á rất phức tạp và đa dạng. Đó là do ảnh hởng của địa hình và khí hậu đến sự hình thành chúng. Qua bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về những vấn đề đó. Hoạt động của giáo viên và HS Nội dung + GV phát phiếu học tập cho 4 nhóm với 2 nội dung sau: a, Dựa vào biểu đồ tự nhiên Châu á: - Nêu nhận xét về mạng lới và sự phân bố của sông ngòi Châu á. 1) Đặc điểm sông ngòi: + Châu á có màng lới sông ngòi khá phát triển, nhng phân bố không đều, chế độ nớc phức tạp (do có nhiều nguồn cung cấp nớc khác nhau, khí 4 Giáo án Địa lí 8 Nm hc 2012-2013 b, Kết hợp bản đồ khí hậu và kiến thức đã học, cho biết: - Đ.điểm chế độ nớc của sông ngòi Châu á. - Đặc điểm sông ngòi Bắc á, Tây Nam á và Trung á, Đông á, Đ.Nam á và Nam á. - Nêu giá trị kinh tế của sông ngòi Châu á. + HS làm việc theo phiếu học tập hoặc giấy nháp từ 6 đến 7 phút. + GV gọi 1-2 em đại diện mỗi cặp / nhóm trình bày kết quả. - Các HS khác bổ sung. - GV chỉ bản đồ treo tờng. - GV kết luận, ghi bảng. + GV phát phiếu học tập cho HS Nội dung phiếu học tập: a, Dựa vào bản đồ cảnh quan tự nhiên Châu á: - Nêu nhận xét về số lợng cảnh quan tự nhiên Châu á: - Câu hỏi mục 2 b, Dựa vào tranh các cảnh quan rừng lá kim, rừng nhiệt đới ẩm, nêu đặc điểm của các loại rừng này. c, Cho biết các loại rừng này phân bố nhiều ở đâu? d, Vì sao phải bảo vệ rừng và động vật quý hiếm. - HS làm việc độc lập theo phiếu. - GV gọi 1-2 em trình bày kết quả. - Chỉ bản đồ treo tờng về sự phân bố các cảnh quan. - GV kết luận: Thảo luận cả lớp. ? Dựa vào bản đồ TN Châu á và vốn hiểu biết, cho biết Châu á có những thuận lợi và khó khăn gì về tự nhiên với sản xuất và đời sống. HS trả lời => GV kết luận. 1, Dựa vào bản đồ TN Châu á, trình bày đặc điểm chung của sông ngòi Châu á. hậu có chế độ ma khác nhau giữa các khu vực) - Bắc á: Mạng lới sông ngòi rất dày, mùa đông sông đóng băng, lũ mùa xuân do băng tuyết tan. - Tây Nam á và Trung á: Rất ít sông, nhờ nguồn nớc do băng tan nên có 1 sông lớn, lợng nớc sông càng về hạ lu càng giảm. - Đông á, Đông Nam á, Nam á có nhiều sông, sông nhiều nớc, nớc lên xuống theo mùa. - Giá trị kinh tế của sông: Thuỷ điện, cung cấp nớc, giao thông, thuỷ sản. 2) Các đới cảnh quan tự nhiên: - Do địa hình và khí hậu đa dạng, nên Châu á có cảnh quan rất đa dạng (GV ghi các cảnh quan). - Các cảnh quan vùng gió mùa và các cảnh quan vùng lục địa khô hạn chiếm diện tích lớn. - Rừng lá kim phân bố ở Xi-bia. - Rừng cận nhiệt và nhiệt đới ẩm có nhiều ở Đông Trung quốc, Đông Nam á và Nam á. 3) Những khó khăn và thuận lợi của thiên nhiên Châu á: a, Thuận lợi: - Nhiều khoáng sản có trữ lợng lớn - Thiên nhiên đa dạng. b, Khó khăn: - Núi cao hiểm trở, khí hậu giá lạnh, khô hạn. - Động đất, núi lửa, bão lụt. IV. Đánh giá: 2, Hoàn thành bảng sau: Khu vực Tên sông lớn Nguồn cung cấp nớc Mùa lũ 3, Sắp xếp các ý ở cột A với cột B sao cho đúng. A - Khí hậu B - Cảnh quan 1, Cực và cân cực 2, Ôn đới lục địa 3, Ôn đới gió mùa 4, Cận nhiệt lục địa, nhiệt đới 5, Cận nhiệt gió mùa 6, Nhiệt đới gió mùa 7, Cận nhiệt địa trung hải A, Rừng cận nhiệt đới ẩm B, Rừng nhiệt đới ẩm. C, Rừng cây bụi lá cứng Địa Trung Hải D, Đài nguyên E, Rừng lá kim (Tai ga) G, Rừng hỗn hợp và rừng lá rậm H, Hoang mạc và bán hoang mạc 4, Củng cố : - Nêu đặc điểm chung của khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa. 5, Dặn dò : GV yêu cầu học sinh làm bài tập 3 SGK. - Điền vào bản đồ trống tên các sông lớn của Châu á 5 Giáo án Địa lí 8 Nm hc 2012-2013 (GV theo dõi, uốn nắn HS làm bài) Tuần 4: Ngày Soạn: Ngày Dạy: Tiết 4- Bài 4: Thực hành Phân tích hoàn lu gió mùa ở Châu á A- Mục tiêu của bài học: - Thông qua bài thực hành học sinh cần: 1, Kiến thức: - Hiểu đợc nguồn gốc hình thành và sự thay đổi hớng gió của khu vực gió mùa Châu á. - Làm quen với 1 loại lợc đồ khí hậu mà các em ít đợc biết, đó là lợc đồ phân bố khó áp và hớng gió. 2, Kỹ năng: - Nắm đợc kỹ năng đọc, phân tích sự thay đổi khí áp và hớng gió trên lợc đồ. 3, Thái độ: - Giáo dục học sinh say mê nghiên cứu địa lý. B- Chuẩn bị của thầy và trò: - Hai lợc đồ phân bố khí áp và hớng gió chính về mùa đông và mùa hạ ở Châu á. C- Tiến trình trên lớp: 1.ổn định tổ chức: 2.Kiểm tra bài: Kết hợp khi thực hành 3. Bài mới Hoạt động của giáo viên và HS Nội dung I/ Phân tích h ớng gió về mùa đông 1) áp thấp: - Trung tâm áp thấp: Aixơlen - Trung tâm áp thấp: A-lê-út. - Trung tâm áp thấp XĐ: Oxtrâylia 2) áp cao: - Trung tâm áp cao: Axơ - Trung tâm áp cao: Xi-bia. - Trung tâm áp cao: Nam ĐTD - Trung tâm áp cao: Nam AĐ D *Bảng 4.1: Gió mùa Châu á: - GV treo lợc đồ H4.1. ? Dựa vào H 4.1 em hãy: Xác định và đọc tên các trung tâm áp thấp và áp cao (T1). - GV hớng dẫn HS xác định. - GV gọi từng HS lên bảng chỉ vào lợc đồ và đọc tên. - GV gợi ý để HS lý giải vì sao lại hình thành khối áp cao, thấp. ? Xác định các hớng gió chính theo từng khu vực về mùa đông và ghi vào vở học theo mẫu bảng dới đây: Khu vực Hớng gió theo mùa Hớng gió mùa đông (Tháng 1) Hớng gió mùa hạ (Tháng 7) Đông á Đông Nam á Nam á Tây Bắc Đông Bắc hoặc Bắc Đông Bắc (bị biến tính nên khô ráo ấm áp) Đông Nam Tây Nam (biến tính: ĐN) Tây Nam GV hớng dẫn HS quan sát và tìm ra các hớng chính theo từng khu vực. 2) Phân tích hớng gió về mùa hạ a, Trung tâm áp thấp: - Trung tâm áp thấp I-Ran b, Trung tâm áp cao: - Trung tâm áp cao: Ha-oai. - Trung tâm áp cao: Ôxtrâylia - Trung tâm áp cao: Nam ĐTD - Trung tâm áp cao: Nam AĐ D ? Dựa vào Hình 4.2, em hãy xác định các trung tâm áp thấp và áp cao (Tháng 7). GV hớng dẫn HS quan sát và chỉ, đọc tên. GV gợi ý để HS trả lời câu hỏi. ? Tại sao vào tháng 1 và 7 Trung tâm áp cao và thấp lại hình thành khác nhau. ? Xác định các hớng gió chính theo từng khu vực về mùa hạ và ghi vào 6 Giáo án Địa lí 8 Nm hc 2012-2013 vở học theo mẫu bảng phần trên. ? Các em ghi những kiến thức đã biết qua các phân tích ở trên vào vở học theo mẫu bảng bên 5 ' 3, Tổng kết: Mùa Khu vực Hớng gió chính Từ áp cao. . . đến áp thấp Mùa đông (tháng 1) Đông á Tây Bắc Cao áp Xibia-> áp thấp Alê-út Đông Nam á Đông Bắc hoặc Bắc C. Xi-bia=> T. XĐạo Nam á Đông Bắc (bị biến tính->khô ráo) C. Xi-bia=> T. XĐạo Mùa Hạ (tháng 7) Đông á Đông Nam C. Ha oai->chuyển vào lục địa Đông Nam á Tây Nam (biến tính ->Đông Nam) C. Ôxtrâylia N ÂĐ D chuyển vào lục địa Nam á Tây Nam C. ÂĐ D => T. I-Ran 4. Củng cố: - GV củng cố, tổng kết. - Yêu cầu HS làm bảng tổng kết trên. 5. Dặn dò: - Về ôn lại các bài đã học từ Tuần 1- 4 - Xem trớc bài mới. Tuần 5: Ngày Soạn: Ngày Dạy: Tiết 5- Bài 5: Đặc điểm dân c , xã hội Châu á A- Mục tiêu của bài học: 1, Kiến thức: HS cần nắm đợc: - Châu á có số dân đông nhất so với các Châu lục khác, mức độ tăng dân số đã đạt mức trung bình của Thế giới. - Sự đa dạng và phân bố các chủng tộc sông ở Châu á. - Biết tên và sự phân bố các tôn giáo lớn của Châu á. 2, Kỹ năng: - Rèn luyện và củng cố kỹ năng so sánh cá số liệu về dân số giữa các Châu lục thấy rõ đợc sự gia tăng dân số. - Kỹ năng quan sát và phân tích lợc đồ để hiểu đợc địa bàn sinh sống, các chủng tộc trên lãnh thổ và sự phân bố các tôn giáo lớn. B- Phơng tiện dạy học: - Bản đồ các nớc trên thế giới. - Lợc đồ tranh ảnh, tài liệu về các c dân- các chủng tộc ở Châu á. - Tranh ảnh, tài liệu nói về đặc điểm các tôn giáo lớn. C- Bài giảng: 7 Giáo án Địa lí 8 Nm hc 2012-2013 1. ổn định lớp 2. Kiểm tra bài: (Không) 3. Bài mới: Giới thiệu bài: SGK Hoạt động1: Làm việc cá nhân Hoạt động của giáo viên và HS Nội dung ? Đọc bảng 5.1 nêu nhận xét: ? Số dân Châu á so với Châu lục khác? ? Số dân Châu á chiếm bao nhiêu % diện tích của Thế giới? 23,4% ? Cho biết nguyên nhân của tập trung dân c đông ở Châu á. - Nhiều đồng bằng lớn, màu mỡ. - Các đồng bằng thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp nên cần nhiều nhân lực. Hoạt động 2: Theo nhóm/ cặp. ? Dựa vào số liệu bảng 5.1 ? Mỗi nhóm tính mức gia tăng tơng đối dân số các châu lục và thế giới trong 50 năm (1950 (100%) đến 2000) GV hớng dẫn cách tìm cụ thể. - Đại diện nhóm lên bảng điền kết quả tính vào bảng sau: (làm tròn) 1) Một Châu lục đông dân nhất Thế giới: - Châu á có số dân đông nhất. - Chiếm gần 61% dân số thế giới. Châu Mức tăng dân số 1950-2000 (%) á 262.6 Âu 133.0 Đại dg 233.8 Mỹ 244.5 Phi 354.7 Toàn thế giới 240.1 ? Nhận xét mức độ tăng dân số của Châu á so với các Châu và thế giới trong bảng (Đứng thứ 2 sau Châu phi, cao hơn so với thế giới). ? Từ bảng 5.1 cho biết tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của Châu á so với các châu khác và với Tg? - Đã giảm ngang mức trung bình năm của thế giới 1,3%. ? Do nguyên nhân nào từ 1 châu lục đông dân nhất mà hiện nay tỷ lệ gia tăng dân số đã giảm đáng kể? (GV liên hệ với thực tế thực hiện chính sách dân số ở Việt Nam) Hoạt động 3: Căp/nhóm. ? Quan sát và phân tích hình 5.1 cho biết: - Châu á có những chủng tộc nào sinh sống - Xác định địa bàn sinh sống của các chủng tộc đó. ? Dân c Châu á, phần lớn thuộc chủng tộc nào? Nhắc lại đặc điểm ngoại hình của chủng tộc đó? ? So sánh các thành phần chủng tộc của Châu á và Châu Âu? ( . . phức tạp, đa dạng hơn Châu Âu) GV: - Gọi đại diện nhóm trình bày => GV tóm tắt chuẩn xác. Hoạt động 4: Theo nhóm. GV giới thiệu tóm tắt. ? Dựa vào hiểu biết, kết hợp quan sát các ảnh - Hiện nay do thực hiện chính sách dân số do sự phát triển công nghiệp hoá và đô thị hoá ở các n- ớc đông dân nên tỷ lệ gia tăng dân số Châu á đã giảm. 2, Dân c thuộc nhiều chủng tộc: - Dân c Châu á chủ yếu thuộc chủng tộc Môngôlố ít, Ôrôpêô ít và số ít Ôxtralô ít. - Các chủng tộc chung sống bình đẳng trong hoạt động kinh tế, văn hoá,xã hội. 3) Nơi ra đời của các tôn 8 Giáo án Địa lí 8 Nm hc 2012-2013 H5.2, trình bày: - Địa điểm 4 tôn giáo lớn của Châu á. - Thời điểm ra đời các tôn giáo lớn? - Thần linh đợc tôn thờ ở Châu á. - Khu vực phân bố chủ yếu ở Châu á. (Mỗi nhóm thảo luận tìm hiểu 1 tôn giáo) GV giúp HS hình thành bảng tóm tắt sau: giáo: - Châu á là nơi ra đời của nhiều tôn giáo lớn. Tôn giáo Địa điểm ra đời Thời điểm ra đời Thần linh đợc tôn thờ Khu vực phân bố chính ở Châu á ấn độ giáo ấn độ 2500 trớc CN Đấng tối cao Bà La Môn ấn độ Phật giáo ấn độ (545) TK VI tr. CN Phật thích ca - Đông Nam á - Đông á Thiên chúa giáo Pa le xtin (Bét- lê-hem) Đầu CN Chúa Giê-xu Phi líp pin Hồi giáo Méc-ca A râp xê út TK XII sau CN Thánh A-La - Nam á - Inđônêxia - Malaixia GV kết luận: - Việt Nam có nhiều tôn giáo, nhiều tín ngỡng cùng tồn tại. Hiến pháp VN quy định quyền tự do tín ngỡng là quyền của từng cá nhân. - Tín ngỡng VN mang màu sắc dân gian. Tôn thờ những vị thánh, ngời có công Xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. . . - Tôn giáo du nhập: Đạo thiên chúa, đạo phật. - Đạo do ngời VN lập nên: Đạo cao đài, đạo hoà hảo. . . - Vai trò tích cực của tôn giáo: hớng thiện. - Vai trò tiêu cực của tôn giáo: mê tín, dễ bị bọn ngời xấu lợi dụng. . . - Các tôn giáo đều khuyên răn tín đồ làm việc thiện, tránh điều ác. 4. Củng cố - Vì sao Châu á đông dân? Năm 2002 dân số Châu á đứng hàng thứ mấy trong Châu lục? - Nguyên nhân nào làm mức độ gia tăng dân số ở Châu á đạt mức TB của Thế giới? Dân số Châu á năm 2002 bằng bao nhiêu% dân số thế giới. 5. Dặn dò: 2) Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên Châu á hiện nay đã giảm đáng kể chủ yếu do (Đánh dấu x vào các ô đúng) a, Dân di c sang các Châu lục khác. b, Thực hiện tốt chính sách dân số ở các nớc đông dân c, Là hệ quả của quá trình công nghiệp hoá và đô thị hoá ở Châu á. d, Tất cả các đáp án trên 3) Dùng mũi tên nối vào sơ đồ sau để biểu hiện các khu vực phân bố chính của các chủng tộc ở Châu á. Đông Nam á Nam á Tây Nam á Ô-tra-lô-ít Môn-gô-lô-ít ơ-rô-pê-ô-ít Đông á Bắc á Trung á Tuần 6: Ngày Soạn: 9 Giáo án Địa lí 8 Nm hc 2012-2013 Ngày Dạy: Tiết 6: Thực hành Đọc - Phân tích l ợc đồ phân bố dân c và các thành phần lớn của Châu á A- Mục tiêu của bài học: 1, Kiến thức: Học sinh nắm đợc: - Đặc điểm tình hình phân bố dân c và thành phố lớn của Châu á. - ảnh hởng của các yếu tố tự nhiên đến sự phân bố dân c và đô thị Châu á. 2, Kỹ năng: - Kỹ năng phân tích bản đồ phân bố dân c và các đô thị Châu á, tìm ra đặc điểm phân bố dân c và các mối quan hệ giữa các yếu tố tự nhiên và dân c xã hội. - Rèn kỹ năng xác định, nhận biết vị trí các quốc gia, các thành phố lớn ở Châu á. B- Các thiết bị dạy học: 1- Bản đồ TN Châu á. 2- Bản đồ các nớc trên thế giới. 3- Lợc đồ mật độ dân số và những thành phố Châu á. 4- Bản đồ trống có đánh dấu vị trí các đô thị của Châu á (phôtô đủ số lợng cho các nhóm HS) C- Bài giảng: 1. ổn định lớp 2.Kiểm tra bài cũ: - Cho biết nguyên nhân của sự tập trung dân số ở Châu á. - Hãy cho biết các yếu tố tự nhiên thờng ảnh hởng đến sự phân bố của dân c và đô thị. 3. Bài mới: Giới thiệu bài: Là Châu lục rộng lớn nhất và cũng có số dân đông nhất so với các Châu lục khác, Châu á có đặc điểm dân c nh thế nào? Sự đa dạng và phức tạp của thiên nhiên, có ảnh hởng gì tới sự phân bố dân c và đô thị ở Châu á. Đó là nội dung bài thực hành hôm nay. 1-Nhiệm vụ của bài thực hành: - Phân tích lợc đồ, biểu đồ để nhận biết đặc điểm phân bố dân c Châu á - Phân tích lợc đồ, bản đồ để nhận biết 1 số thành phố lớn. . . 2- Ph ơng pháp thực hành: HS làm việc cá nhân, theo nhóm với lợc đồ, bản đồ các nớc trên thế giới. I/ Bài 1: Phân bố dân c Châu á Hoạt động 1: cả lớp, Cá nhân . GV: Hớng dẫn HS đọc yêu cầu của bài thực hành 1: + Nhận biết khu vực có mật độ dân trí thấp-cao. + Kết hợp lợc đồ tự nhiên Châu á và kiến thức đã học giải thích sự phân bố mật độ dân c. GV: yêu cầu HS nhắc lại phơng pháp làm việc với bản đồ. - Đọc ký hiệu mật độ dân số (MĐ DS) - Sử dụng ký hiệu nhận biết đặc điểm phân bố dân c. - Nhận xét dạng mậtđộ nào chiếm diện tích lớn nhất, nhỏ nhất. Hoạt động 2: Theo nhóm. 1. Nội dung: - MĐ DS trung bình có mấy dạng - Xác định nơi phân bố chính trên lợc đồ H6.1 - Loại MĐ DS nào chiếm diện tích lớn nhất. - Nguyên nhân dẫn đến sự phân bố d.c rất không đồng đều ở C.á 2. Tiến hành: a, Mỗi nhóm thảo luận 1 dạng MĐ DS. b, Đại diện nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác nhận xét bổ sung. c, GV: Đánh giá chuẩn xác kiến thức theo bảng. MĐ DS Nơi phân bố Chiếm DT Đ 2 tự nhiên 10 [...]... đặc điểm từng kiểu khí hậu ? Đặc điểm dân c Châu á? ? Số dân? ? Thuộc chủng tộc nào? ? Những tôn giáo nào ra đời từ Châu á? (Phật giáo, hồi giáo, Ki-Tô -giáo, ấn độ giáo) 31 Nội dung I/ Vị trí địa lý, địa hình Châu á 1 Vị trí địa lý: 2, Địa hình: II/ Khí hậu: III/ Đặc điểm dân c, xã hội Châu á: Giáo án Địa lí 8 ? Em có nhận xét gì về tình hình phát triển kinh tế xã hội của các nớc và vùng lãnh thổ ở Châu... các vùng đồng bằng và khu vực có ma - Dân c Nam A chủ yếu theo ấn độ giáo, Hồi giáo -> Ngoài ra còn theo thiên chúa giáo, phật giáo 2) Đặc điểm kinh tế xã hội: - Trớc đây Nam á bị đế quốc Anh chi m làm thuộc địa gần 20 0năm, luôn xảy ra mâu thuẫn giữa các dân tộc và tôn giáo -> Tình hình chính trị, xã hội không ổn định Giáo án Địa lí 8 Nm hc 2012-2013 đảo) - Các nớc trong khu vực có - Nội dung hai bức... xảy ra các cuộc tranh chấp chi n tranh dầu mỏ - ảnh hởng rất lớn tới đời sống, kinh tế của khu vực 4 Củng cố a, Đánh dấu x vào ô trống Dân c TNA chủ yếu theo tôn giáo: + Ki tô giáo + Hồi giáo + Phật giáo + ấn độ giáo b, Tây Nam A có các kiểu khí hậu: + Kiểu mũi cao, cận nhiệt ĐT.Hải và nhiệt đới gió mùa + Cận nhiệt lục địa, cận nhiệt gió mùa và cận nhiệt ĐTH 20 Giáo án Địa lí 8 Nm hc 2012-2013 + Cận nhiệt... Dạng địa hình nào chi m diện tích lớn nhất (dạng>2000m chi m u thế) 19 Nội dung 1) Vị trí địa lý: - TNA nằm ngã ba của 3 Châu lục: á, Âu, Phi, thuộc đới nóng và cận nhiệt, có 1 số biển và vịnh bao bọc - Nằm án ngữ trên con đờng từ các biển Caxpi, biển đen, đỏ, ĐT.Hải, ARáp - Vị trí có ý nghĩa chi n lợc quan trọng trong phát triển kinh tế 2) Đặc điểm tự nhiên: - Khu vực có nhiều núi và Giáo án Địa lí 8. .. sao? 12 Giáo án Địa lí 8 Nm hc 2012-2013 ? Nhìn trên lợc đồ các đới cảnh quan TN chỉ và đọc tên các đới cảnh quan TN Châu á ? Tại sao Châu á lại có nhiều đới cảnh quan TN nh vậy? ? GV treo bản đồ các nớc (Châu á) trên thế giới ? Nhìn trên bản đồ, quan sát phần chú giải hãy nhận xét số dân Châu á so với số dân Thế giới 4 Củng cố: - Hãy nêu các đặc điểm nổi bật của địa hình Châu á - Vị trí, địa lý, lãnh... là nơi ra đời của những tôn giáo nào? ? Dân c Nam á chủ yếu theo tôn giáo nào? (ấn độ giáo 83 %), Hồi giáo ? Ngoài ra còn theo tôn giáo nào? (Thiên chúa giáo, phật giáo) Theo nhóm/ cặp ? Bằng kiến thức lịch sử và đọc thêm SGK mục 2 cho biết những trở ngại lớn ảnh hởng đến sự phát triển kinh tế của các nớc Nam á: - Đế quốc nào đô hộ? Trong bao nhiêu năm? - Nền kinh tế thuộc địa có đặc điểm gì? - Tình... - Xem bài mới trong SGK Tuần 13: Ngày Soạn: Ngày Dạy: Tiết 13 - Bài 11: Dân c và đặc điểm Kinh tế khu vực Nam á A- Mục tiêu bài học: 22 Giáo án Địa lí 8 Nm hc 2012-2013 1, Kiến thức: - Học sinh cần: - Nắm đợc đây là khu vực Tập trung dân c đông đúc và có mật độ dân số lớn nhất thế giới - Hiểu rõ dân c Nam á chủ yếu theo ấn độ giáo, Hồi giáo, Tôn giáo ảnh hởng đến phát triển kinh tế xã hội ở Nam á -... Ngày Soạn: Ngày Dạy: Tiết 14 - Bài 12: Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông á A- Mục tiêu bài học: 1, Kiến thức: - Học sinh nắm đợc vị trí địa lý, các quốc gia, các vùng lãnh thổ thuộc Đông á - Nắm đợc các đặc điểm về địa hình khí hậu, sông ngòi và cảnh quan tự nhiên của Đông á 2, Kỹ năng: - Củng cố và phát triển các kỹ năng đọc, phân tích bản đồ, tranh ảnh tự nhiên 24 Giáo án Địa lí 8 Nm hc 2012-2013 - Rèn... thức theo bảng sau: Bộ phận lãnh thổ Đặc điểm địa hình 25 1) Vị trí địa lý và phạm vi khu vực Đông á: - Khu vực gồm các quốc gia và lãnh thổ: T.Quốc, N.Bản, CHĐCN Triều tiên, H.Quốc, Đ.Loan - Khu vực gồm 2 bộ phận đất liền và hải đảo 2) Đặc điểm tự nhiên: a, Địa hình, khí hậu và cảnh quan: Đặc điểm khi hậu, cảnh quan Giáo án Địa lí 8 Phía Tây Đất liền Phía Đông Hải đảo 9' 10' - Núi cao hiểm trở: Thiên... dung: 28 Giáo án Địa lí 8 Nm hc 2012-2013 (các câu c, d trong sách thiết kế) 5) Dặn dò: (1') - Tìm hiểu khu vực Đông Nam á Tuần 16: Ngày Soạn: Ngày Dạy: Tiết 16 - Bài 14: Đông Nam á đất liền vào Hải đảo A- Mục tiêu bài học: 1, Kiến thức: - Học sinh cần nắm vững: - Vị trí, lãnh thổ khu vực Đông Nam á (gồm phần bán đảo Trung ấn, quần đảo Mã Lai) và ý nghĩa của vị trí đó - Đặc điểm tự nhiên của khu vực: Địa . Giáo án Địa lí 8 Nm hc 2012-2013 Tuần 1: Ngày Soạn: 18/ 8 Ngày Dạy:23 /8 Phần I: Thiên nhiên con ngời ở các châu lục (Tiếp theo) XI: Châu á Tiết 1- Bài 1: Vị trí địa lý - Địa hình và Khoáng. hoá,xã hội. 3) Nơi ra đời của các tôn 8 Giáo án Địa lí 8 Nm hc 2012-2013 H5.2, trình bày: - Địa điểm 4 tôn giáo lớn của Châu á. - Thời điểm ra đời các tôn giáo lớn? - Thần linh đợc tôn thờ ở Châu. Các đới cảnh quan tự nhiên: - Do địa hình và khí hậu đa dạng, nên Châu á có cảnh quan rất đa dạng (GV ghi các cảnh quan). - Các cảnh quan vùng gió mùa và các cảnh quan vùng lục địa khô hạn chi m diện
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lí 8 cả năm chi tiết full, Giáo án địa lí 8 cả năm chi tiết full, Giáo án địa lí 8 cả năm chi tiết full

Mục lục

Xem thêm