0

Giáo án địa lí 8 cả năm full chi tiết

166 2,437 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 14:49

Trng THCS Thanh Thch Giỏo ỏn a lớ 8 Ngy son: 8/8/2012 Phần một: Thiên nhiên con ngời ở các châu lục (tiếp theo) XI. Châu á Tiết 1 Bài 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản I. Mục tiêu bài học Sau bài học, HS cần: - Hiểu rõ đặc điểm vị trí địa lí, kích thớc, đặc điểm địa hình và khoáng sản của châu á. - Củng cố và phát triển các kĩ năng đọc, phân tích và so sánh các đối tợng trên lợc đồ. II. Phơng tiện dạy học - Lợc đồ vị trí địa lí châu á trên địa cầu. - Bản đồ địa hình, khoáng sản và sông hồ châu á. - Bảng phụ III. Tiến trình dạy học 1. ổn định lớp 2. Bài mới 2.1. Mở bài Châu á là một châu lục rộng lớn nhất, có điều kiện tự nhiên phức tạp và đa dạng. Tính phức tạp, đa dạng đó đợc thể hiện trớc hết qua các cấu tạo địa hình và sự phân bố khoáng sản. Bài học nay chúng ta sẽ tìm hiểu: Tiết 1 - Bài 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản. 2.2. Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học của GV, HS Nội dung bài học Hoạt động 1: HS thảo luận toàn lớp để tìm hiểu vị trí địa lí và kích thớc của châu lục rồi rút ra ý nghĩa. GV: treo lợc đồ vị trí địa lí châu á trên địa cầu, cho HS biết châu á là bộ phận của lục địa á - âu. ? Quan sát H 1.1, hãy cho biết: + Điểm cực Bắc và cực Nam phần đất liền của châu á nằm trên những vĩ độ địa lí nào? + Châu á tiếp giáp với các đại dơng và các châu lục nào? + Em hãy cho biết ý nghĩa của các đặc điểm về vị trí địa lí, kích thớc trên đối với khí hậu châu á. HS thảo luận, GV chuẩn xác kiến thức. GV nhấn mạnh: đặc điểm về vị trí địa lí, kích thớc trên có ảnh hởng lớn đối với khí 1. Vị trí địa lí và kích thớc của châu lục * Vị trí địa lí - Tiếp giáp với:- Điểm cực Bắc: 77 0 44 B (mũi Sê-li-u-xkin). - Điểm cực Nam: 1 0 16 B (mũi Pi ai nằm trên bán đảo Ma lắc ca) + đại dơng: Bắc Băng Dơng phía Bắc. Thái Bình Dơng phía Đông ấn độ Dơng phía Nam. + châu lục: Âu, Phi. * Kích thớc - Diện tích: + phần đất liền: 41,5 triệu km 2 + phần đất liền + các đảo: 44,4 triệu km 2 => Châu lục rộng nhất thế giới. - Khoảng cách + Điểm cực Bắc -> Nam: 8500 km. Giỏo viờn: Nguyn Chớ Thanh Trng THCS Thanh Thch Giỏo ỏn a lớ 8 hậu của châu lục, làm cho khí hậu châu á phân hoá đa dạng, phân hoá thành nhiều đới khí hậu khác nhau, các đới khí hậu phân hoá thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau. - Chốt lại GV hoặc HS: Châu á kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo tiếp giáp với 2 châu lục và 3 đại dơng lớn. Đây là châu lục rộng nhất thế giới. GV: nh vậy chúng ta đã tìm hiểu đợc vị trí địa lí và kích thớc của châu á. Châu á có đặc điểm địa hình nh thế nào? Có những tài nguyên khoáng sản gì? và phân bố ra sao? Để hiểu rõ hơn chúng ta qua mục 2 tìm hiểu. Hoạt động 2: HS làm việc cá nhân tìm hiểu đặc điểm địa hình châu á. ? Quan sát H 1.2, em hãy: + Tìm và đọc tên các dãy núi chính và các sơn nguyên chính. + Tìm và đọc tên các đồng bằng rộng bậc nhất. + Xác định các hớng núi chính. GV gọi 3 HS lên bảng chỉ trên bản đồ tự nhiên châu á các đơn vị địa hình vừa nghiên cứu: núi, sơn nguyên, đồng bằng, hớng núi. ? Qua các đơn vị trên, em có nhận xét về đặc điểm địa hình châu á nh thế nào? HS trả lời, GV chuẩn xác kiến thức - GV kết luận: địa hình đa dạng và bị chia cắt phức tạp ( sử dụng bảng phụ). + Từ bờ Tây -> bờ Đông: 9200 km. 2. Đặc điểm địa hình và khoáng sản a. Đặc điểm địa hình * Sơ đồ Đặc điểm địa hình Có nhiều hệ thống núi đồ sộ: Hi-ma-lay-a, Côn Luân, Thiên Sơn, An tai Có nhiều sơn nguyên cao Trung Xi bia, Tây Tạng, A ráp, I-ran, Đê can Nhiều đồng bằng rộng bậc nhất thế giới. Các dãy núi chạy theo 2 hớng chính: + đông - tây hoặc gần đông - tây. + bắc - nam hoặc gần bắc nam. -> địa hình bị chia cắt phức tạp. Các núi và sơn nguyên cao tập trung chủ yếu ở trung tâm. Trên các núi cao có băng hà bao phủ quanh năm. Giỏo viờn: Nguyn Chớ Thanh Trng THCS Thanh Thch Giỏo ỏn a lớ 8 Hoạt động 3: HS làm việc cá nhân tìm hiểu đặc điểm và sự phân bố khoáng sản châu á. ? Quan sát H 1.2, hãy cho biết: + Châu á có những khoáng sản chủ yếu nào? + Dầu mỏ và khí đốt tập trung nhiều nhất ở khu vực nào? ? Qua đó, em có nhận xét về nguồn khoáng sản của châu á nh thế nào? GV chốt lại: + phong phú, trữ lợng lớn. + các khoáng sản quan trọng. b. Khoáng sản - Có nguồn khoáng sản rất phong phú với trữ lợng lớn, chủ yếu: Than, sắt, đồng, crôm, dầu mỏ, khí đốt, thiếc . - Khoáng sản quan trọng Dầu mỏ Khí đốt Tây Nam á, ĐB.Tu ran, ĐB.Tây Xi bia, Tây Nam á, ĐB.Tây Xi bia 2.3. Củng cố ? Hãy nêu các đặc điểm về vị trí địa lí, kích thớc của lãnh thổ châu á và ý nghĩa của chúng đối với khí hậu. ? Nêu đặc điểm của địa hình châu á. IV. Dặn dò - Về nhà học bài cũ + làm bài tập 3 - Nghiên cứu trớc bài mới: Tiết 2, bài 2. Khí hậu châu á + phân hoá khí hậu + các kiểu khí hậu (gió mùa, lục địa) Rỳt kinh nghim: Thanh Thch, ngy 10/8/2012 T trng Hong Th Hin Giỏo viờn: Nguyn Chớ Thanh Trường THCS Thanh Thạch Giáo án địa lí 8 Giáo viên: Nguyễn Chí Thanh Trng THCS Thanh Thch Giỏo ỏn a lớ 8 Ngy Son: 26/8/2013 Ngy dy: 03/9/2013 Tiết 2 Bài 2: Khí hậu châu á I. Mục tiêu bài học Sau bài học, HS cần: - Hiểu đợc tính phức tạp, đa dạng của khí hậu châu á mà nguyên nhân chính là do vị trí địa lí, kích thớc rộng lớn và địa hình bị chia cắt mạnh của lãnh thổ. - Hiểu rõ đặc điểm các kiểu khí hậu chính của châu á. - Củng cố và nâng cao các kĩ năng phân tích, vẽ biểu đồ và đọc lợc đồ khí hậu. II. Phơng tiện dạy học - Bản đồ các đới khí hậu châu á. - Các biểu đồ khí hậu thuộc các kiểu khí hậu chính của châu á do GV tự chuẩn bị. III. Tiến trình dạy học 1. ổn định lớp 2. Bài cũ ? Hãy nêu các đặc điểm về vị trí địa lí, kích thớc của lãnh thổ châu á và ý nghĩa của chúng đối với khí hậu. ? Nêu đặc điểm của địa hình châu á. 3. Bài mới 3.1. Mở bài Châu á nằm trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo, có kích thớc rộng lớn và cấu tạo địa hình phức tạp. Đó là những điều kiện để tạo ra sự phân hoá khí hậu đa dạng và mang tính chất lục địa cao. Cụ thể nh thế nào các em sẽ đợc biết trong bài học hôm nay. Tiết 2, bài 2. Khí hậu châu á. 3.2. Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học của GV, HS Nội dung bài học ? Quan sát H 2.1, em hãy: + Đọc tên các đới khí hậu từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo dọc theo kinh tuyến 80 0 Đ. + Giải thích tại sao khí hậu châu á chia thành nhiều đới nh vậy? HS trả lời, giải thích; GV chuẩn xác kiến thức. ? Quan sát tiếp H 2.1, em hãy cho biết ngoài các đới dọc theo kinh tuyến 80 0 Đ thì từ cực Bắc đến vùng Xích đạo còn có đới khí hậu nào nữa không? nêu tên? ? Quan sát tiếp H 2.1, em hãy chỉ một trong các 1. Khí hậu châu á phân hoá đa dạng a. Khí hậu châu á phân hoá thành nhiều đới khác nhau - Các đới khí hậu từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo. + Đới khí hậu cực và cận cực + Đới khí hậu ôn đới + Đới khí hậu cận nhiệt + Đới khí hậu nhiệt đới + Đới khí hậu xích đạo => Giải thích: Do lãnh thổ nằm trải dài trên nhiều vĩ độ từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo làm phân hoá khí hậu thành nhiều đới. b. Các đới khí hậu châu á thờng phân hoá thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau. Giỏo viờn: Nguyn Chớ Thanh Trng THCS Thanh Thch Giỏo ỏn a lớ 8 đới có nhiều kiểu khí hậu và đọc tên các kiểu khí hậu thuộc đới đó. HS quan sát hình đọc kiểu khí hậu thuộc đới có nhiều kiểu. ? Giải thích tại sao khí hậu châu á lại chia thành nhiều kiểu nh vậy? - GV chốt lại (sử dụng bảng phụ) Khí hậu phân hoá thành nhiều kiểu khác nhau do: + lãnh thổ rộng lớn + có các dãy núi và sơn nguyên cao: ngăn ảnh hởng của biển vào nội địa. khí hậu thay đổi theo độ cao địa hình. Bảng phụ: Sơ đồ phân hoá khí hậu châu á - GV chuyển sang mục 2. * Thảo luận nhóm +) Chia lớp thành 6 nhóm. +) Nhiệm vụ cho từng nhóm: + Nhóm 1, 2, 3 nghiên cứu kiểu khí hậu gió mùa cụ thể: Nhóm 1: sự phân mùa và đặc điểm các mùa của kiểu khí hậu gió mùa. Nhóm 2: kiểu khí hậu gió mùa có mấy loại? Nhóm 3: cho biết sự phân bố của kiểu khí hậu gió mùa. + Nhóm 4, 5, 6 nghiên cứu kiểu khí hậu lục địa. Nhóm 4: sự phân mùa và đặc điểm các mùa của kiểu khí hậu lục địa. Nhóm 5: kiểu khí hậu lục địa có mấy loại? Nhóm 6: cho biết sự phân bố của kiểu khí hậu lục địa. +) Thời gian: 5 phút. HS nghiên cứu SGK và quan sát H 2.1 thảo luận các nội dung theo sự phân công. Trong lúc HS thảo luận, GV kẻ bảng: 2. Khí hậu châu á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa Giỏo viờn: Nguyn Chớ Thanh Cận và cận cực Đới khí hậu Kiểu khí hậu Nhiệt đới Xích đạo Khí hậu châu á ôn đới Lục địaGió mùaHải dz ơngĐịa trung hảiGió mùaLục địaNúi caoKhôGió mùa Cận nhiệt đới Trng THCS Thanh Thch Giỏo ỏn a lớ 8 đặc điểm Kiểu Phân mùa Phân loại Phân bố Khí hậu gió mùa Khí hậu lục địa HS thảo luận nhóm xong, GV chỉ định các nhóm lên trình bày ý kiến của mình bằng cách ghi nhanh lên bảng, các nhóm khác nhận xét bổ sung (nếu cần). - GV khắc lại kết hợp bảng phụ: Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa châu á Đặc điểm Kiểu Phân mùa Phân loại Phân bố Khí hậu gió mùa Có 2 mùa rõ rệt - mùa đông: + gió từ nội địa thổi ra. + không khí khô, lạnh. + ma không đáng kể. - mùa hạ: + gió thổi: ĐD -> LĐ + thời tiết nóng ẩm + ma nhiều. 3 kiểu loại - khí hậu gió mùa nhiệt đới. - khí hậu gió mùa cận nhiệt. - khí hậu gió mùa ôn đới. Nam á và Đông Nam á Đông á Đông á Khí hậu lục địa - Chia làm 2 mùa: + mùa đông: khô, lạnh. + mùa hạ: khô, nóng. - Lợng ma có sự thay đổi từ 200 500 mm. - Độ bốc hơi rất lớn. - Độ ẩm không khí thấp. - Khí hậu cận lục địa. - Khí hậu ôn đới lục địa. Tây á và vùng nội địa. Trung á 3.3. Củng cố ? Nêu đặc điểm khí hậu châu á. IV. Dặn dò - Học bài cũ + làm bài tập 1,2 SGK. - Nghiên cứu trớc bài mới: Tiết 3, bài 3. Sông ngòi và cảnh quan châu á Rỳt kinh nghim: Thanh Thch, ngy 30/8/2013 T trng Giỏo viờn: Nguyn Chớ Thanh Trường THCS Thanh Thạch Giáo án địa lí 8 Hoàng Thế Hiến Giáo viên: Nguyễn Chí Thanh Trng THCS Thanh Thch Giỏo ỏn a lớ 8 Ngy son:03/9/2013 Ngy dy: 10/9/2013 Tiết 3 Bài 3: Sông ngòi và cảnh quan châu á I. Mục tiêu bài học Sau bài học, HS cần: - Nắm đợc các hệ thống sông lớn, đặc điểm chung về chế độ nớc sông và giá trị kinh tế của chúng. - Hiểu rõ sự phân hoá đa dạng của các cảnh quan tự nhiên và mối quan hệ giữa khí hậu với cảnh quan. - Hiểu đợc những thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên châu á đối với việc phát triển kinh tế-xã hội. II. Phơng tiện dạy học - Bản đồ địa lí tự nhiên châu á. - Bản đồ cảnh quan tự nhiên châu á. - Một số tranh hoặc ảnh về: + cảnh quan đài nguyên. + cảnh quan rừng lá kim hoặc các cảnh quan khác mà học sinh nớc ta ít biết đến. + một số động vật đới lạnh: tuần lộc, nai sừng tấm, cáo III. Tiến trình dạy học 1. ổn định lớp 2. Bài cũ - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi 1 trong SGK. 3. Bài mới 3.1. Mở bài Châu á có mạng lới sông ngòi khá phát triển, song sự phân bố không đồng đều và chế độ nớc thay đổi phức tạp. Các cảnh quan tự nhiên phân hoá đa dạng. Nhìn chung thiên nhiên châu á có nhiều thuận lợi nhng cũng không ít khó khăn đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của các quốc gia ở châu lục này. Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu những nội dung đó: Tiết 3, bài 3. Sông ngòi và cảnh quan châu á. 3.2. Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học của GV, HS Nội dung bài học - HS làm việc cá nhân: Dựa vào bản đồ và các thông tin SGK: ? Nêu đặc điểm của sông ngòi châu á. GV sử dụng câu hỏi gợi mở: + Mạng lới sông ngòi của châu á nh thế nào? + Sự phân bố của sông ngòi châu á ra sao? + Sông ngòi châu á có giá trị kinh tế gì? - Thảo luận nhóm. + Nhiệm vụ: các nhóm dựa vào H 2.1, H 2.1 kết hợp với thông tin SGK và kiến thức đã học tìm 1. Đặc điểm sông ngòi * Đặc điểm chung. - Sông ngòi châu á khá phát triển, có nhiều hệ thống sông lớn. - Các sông ở châu á phân bố không đều, có chế độ nớc phức tạp. - Sông ngòi châu á có giá trị kinh tế về nhiều mặt: giao thông, thuỷ điện, du lịch, cấp nớc cho sản xuấtátinh hoạt * Đặc điểm các hệ thống sông ở các khu vực. (Bảng phụ) Giỏo viờn: Nguyn Chớ Thanh Trng THCS Thanh Thch Giỏo ỏn a lớ 8 hiểu đặc điểm các hệ thống sông theo những nội dung sau: Hệ thống sông? Tên các con sông lớn? Nơi bắt nguồn? Hớng chảy? Đổ vào biển và đại dơng nào? Nguồn cung cấp nớc ? Chế độ nớc? + Chia nhóm: Nhóm 1,3: Tìm hiểu sông ngòi Bắc á. Nhóm 2,5: Tìm hiểu sông ngòi Đông Nam á, Nam á, Đông á. Nhóm 4,6: Tìm hiểu sông ngòi Tây Nam á, Trung á. Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả. GV bổ sung, chuẩn kiến thức (bảng phụ). Đặc điểm Khu vực Mạng lới sông Hớng chảy Chế độ nớc Bắc á Có mạng lới sông ngòi dày đặc với nhiều sông lớn: sông Ô bi, sông I-nê-nit- xây, sông Lê Na Nam lên Bắc + Mùa đông: sông bị đóng băng kéo dài. + Mùa xuân: nớc sông lên nhanh (do băng tuyết tan ) gây ra lũ băng lớn. Đông Nam á Nam á Đông á Có mạng lới sông ngòi dày đặc với nhiều sông lớn: sông A-mua, sông Hoàng Hà, sông Trờng Giang, sông Mê Kông, sông Hằng. - Đông - Tây - Bắc - Nam Chế độ nớc phụ thuộc chế độ ma. + Mùa ma: sông có nớc lớn. + Mùa khô: nớc sông cạn. Tây Nam á Trung á Sông ngòi kém phát triển Gần Đông - Tây + Mùa khô: nớc sông cạn hoặc kiệt. + Mùa ma: nớc không lớn (do ma, tuyết và băng tan từ các núi núi cao). - HS làm việc cá nhân: ? Dựa vào H 2.1 và 3.1, em hãy cho biết: + Tên các đới cảnh quan của châu á, theo thứ tự từ Bắc xuống Nam dọc theo kinh tuyến 80 0 Đ. + Tên các cảnh quan phân bố ở các khu vực khí hậu gió mùa và các cảnh quan ở khu vực khí hậu lục địa khô hạn. ? Nhận xét về cảnh quan tự nhiên châu á, giải thích? - HS quan sát tranh cảnh quan rừng lá kim, rừng 2. Các đới cảnh quan tự nhiên - Các cảnh quan tự nhiên châu á phân hoá đa dạng (gồm 10 đới cảnh quan). - Cảnh quan khu vực khí hậu gió mùa và khu vực khí hậu lục địa chiếm diện tích lớn. - Tìm hiểu một số cảnh quan rừng. + rừng lá kim: Xi-bia. + rừng cận nhiệt: Đông á Giỏo viờn: Nguyn Chớ Thanh [...]... quả công việc của các nhóm IV Dặn dò - Học bài cũ (tiết 1 đến tiết 6) - Chuẩn bị kiểm tra 1 tiết Rỳt kinh nghim: Thanh Thch, ngy 04/10/2013 T trng Hong Th Hin Giỏo viờn: Nguyn Chớ Thanh Trng THCS Thanh Thch 8 Ngy son: 08/ 10/2013 Ngy kim tra: 18/ 10/2013 Giỏo ỏn a lớ Kiểm tra 1 tiết Tiết 8: I Mục tiêu kiểm tra Nhằm kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS, rút ra những sai lệch... giấy A4 cho tiết tới: tiết 6 - bài 6: Thực hành: Đọc phân tích lợc đồ phân bố dân c và các thành phố lớn của châu á V Phụ lục * Bảng 1: các tôn giáo chính ở châu á Tôn giáo Thời gian ra đời Địa điểm Thần linh đ- Khu vực phân bố ra đời ợc tôn thờ chính ở châu á Giỏo viờn: Nguyn Chớ Thanh Trng THCS Thanh Thch 8 Giỏo ỏn a lớ ấn độ giáo 2500 trớc CN ấn độ Phật giáo Thế kỉ VI trớc CN ấn độ Kitô giáo Đầu CN... Kitô giáo, ấn Độ quá trình phát triển xã hội loài ngời giáo + Có rất nhiều tôn giáo, châu á là cái nôi của 4 tôn Bảng1 giáo lớn có tin đồ đông nhất thế giới hiện nay - HS làm việc theo nhóm: ? Dựa vào hiểu biết, kết hợp quan sát SGK và các ảnh H 5.1 Trình bày: + Mỗi tôn giáo đợc ra đời vào thời gian nào? ở đâu? + Thần linh đợc tôn thờ của các tôn giáo ở châu á? + Khu vực phân bố chủ yếu của các tôn giáo. .. năm 1950 là 100% tính đến năm 2000 dân số tăng bao nhiêu % Giỏo ỏn a lớ Ví dụ: châu Phi - Năm 2000 784 triệu ngời x 100 = 354,7% 221 triệu ngời Vậy năm 2000 so với năm 1950 dân số châu Phi tăng 354,7% Các nhóm làm việc (2 phút) Đại diện các nhóm lên bảng ghi kết quả (GV đã kẻ bảng sẵn); các nhóm khác nhận xét, bổ sung-> kết quả: Châu lục Mức tăng dân số 19502000 (%) 262,7 Châu á 133,2 Châu Âu 233 ,8. .. so sánh thành phần chủng tộc của châu á và châu âu Giỏo viờn: Nguyn Chớ Thanh Trng THCS Thanh Thch 8 ? Các chủng tộc có quyền bình đẳng không? Vì sao? HS trả lời, GV chuẩn kiến thức Giỏo ỏn a lớ 3 Nơi ra đời của các tôn giáo lớn Hoạt động 4: HS làm việc theo nhóm Châu á là nơi ra đời của - GV giới thiệu tóm tắt: nhiều tôn giáo lớn: Phật giáo, + Nhu cầu sự xuất hiện tôn giáo của con ngời trong Hồi giáo, ... tăng dân số của châu á đã giảm đáng kể nhng có số dân đông nhất thế giới chi m hơn 50% dân số của thế giới (0.5 điểm) - Dân c thuộc nhiều chủng tộc (0.5 điểm) Dân c châu á có thành phần chủng tộc đa dạng, chủ yếu thuộc chủng tộc Môn-gô-lôit, Ơ-rô-pê-ô-it, và số ít Ô-xtra-lô-it (0.5 điểm) - Châu á là nơi ra đời của nhiều tôn giáo lớn: Phật giáo, Hồi giáo, Kitô giáo, ấn Độ giáo (1 điểm) Câu 2: (3 điểm)... Dặn dò - Học bài cũ - Nghiên cứu trớc bài mới: - Tiết 10 - Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế-xã hội ở các nớc châu á Rỳt kinh nghim: Thanh Thch, ngy 18/ 10/2013 T trng Hong Th Hin Giỏo viờn: Nguyn Chớ Thanh Trng THCS Thanh Thch 8 Giỏo viờn: Nguyn Chớ Thanh Giỏo ỏn a lớ Trng THCS Thanh Thch 8 Giỏo ỏn a lớ Ngy son:17/10/2012 Tiết 10 Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế-xã hội ở các nớc... đúng 1 2 3 4 A Cực và cận cực Ôn đới lục địa Ôn đới gió mùa Cận nhiệt lục địa a) b) c) d) B Rừng nhiệt đới ẩm Rừng cận nhiệt đới ẩm Rừng lá cứng địa Trung Hải Đài nguyên Giỏo viờn: Nguyn Chớ Thanh Trng THCS Thanh Thch 8 5 6 7 Cận nhiệt gió mùa Nhiệt đới gió mùa Cận nhiệt địa Trung Hải Giỏo ỏn a lớ e) f) g) Rừng lá kim Rừng hỗn giao và rừng lá rộng Hoang mạc và bán hoang mạc IV Dặn dò - Học bài cũ + làm... nhóm I Đặc điểm tự nhiên của châu á Các nhóm dựa vào kiến thức đã học, kết hợp với H1.1, H1.2 - Nhóm 1: Trình bày đặc điểm của vị trí địa lí, lãnh thổ, địa hình, khoáng sản của châu á - Nhóm 2: Phân tích ảnh hởng của vị trí lãnh thổ địa hình tới khí hậu, sông ngòi, cảnh quan châu á - Nhóm 3: Dựa vào H1.2: Nêu tên các dãy núi chính, các sơn nguyên, các đồng bằng lớn của châu á( xác định vị trí trên... lục địa (1 điểm) ặc điểm của các kiểu khí hậu đó - Kiểu khí hậu gió mùa: (0.5 điểm) + Mùa đông gió từ nội địa thổi ra, không khí khô lạnh, ma không đáng kể.(0.25 điểm) + Mùa hạ gió từ đại dơng thổi vào đất liền , thời tiết nóng ẩm và ma nhiều.(0.25 điểm) + Phân bố ở: Đông Nam á, Nam á, Đông á, Bắc á (0.25 điểm) - Kiểu khí hậu lục địa: (0.5 điểm) Giỏo viờn: Nguyn Chớ Thanh Trng THCS Thanh Thch 8 Giỏo . 10 /8/ 2012 T trng Hong Th Hin Giỏo viờn: Nguyn Chớ Thanh Trường THCS Thanh Thạch Giáo án địa lí 8 Giáo viên: Nguyễn Chí Thanh Trng THCS Thanh Thch Giỏo ỏn a lớ 8 Ngy Son: 26 /8/ 2013 . THCS Thanh Thch Giỏo ỏn a lớ 8 Ngy son: 8/ 8/2012 Phần một: Thiên nhiên con ngời ở các châu lục (tiếp theo) XI. Châu á Tiết 1 Bài 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản I. Mục tiêu bài học Sau. 3. Sông ngòi và cảnh quan châu á Rỳt kinh nghim: Thanh Thch, ngy 30 /8/ 2013 T trng Giỏo viờn: Nguyn Chớ Thanh Trường THCS Thanh Thạch Giáo án địa lí 8 Hoàng Thế Hiến Giáo viên: Nguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lí 8 cả năm full chi tiết, Giáo án địa lí 8 cả năm full chi tiết, Giáo án địa lí 8 cả năm full chi tiết