0

Giáo án địa lí 8 hk1 hay

51 2,013 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 14:36

HC K I Ngy son: 18/8/2013 Ngy ging: Lp 8B: 19/8/2013 8A: 21/8/2013 PHN MT:THIấN NHIấN CON NGI CC CHU LC (TIP THEO) CHNG XI: CHU Tit 1. Bi 1: V TR, A HèNH V KHONG SN I. MC TIấU: 1. Kin thc: - Biết đợc v trớ a lớ, giới hạn của Châu trên bản đồ. - Trình bày đợc đặc điểm về kớch thc lãnh thổ của Châu - Trình bày đợc đặc điểm về đa hỡnh v khoỏng sn ca Chõu . 2. K nng: - Cng c k nng c bản đồ, lợc đồ t nhiờn chõu . - Phỏt trin t duy, gii thớch c mi quan h gia cỏc yu t t nhiờn 3. Thỏi : Hc sinh yờu thớch mụn hc, yờu quờ hng. II. CHUN B CA GV V HC SINH: 1. Chun b ca GV: - Lc v trớ a lớ chõu . - Lc a hỡnh, khoỏng sn v sụng h chõu . 2. Chun b ca HS: c trc bi, SGK, v ghi. III. TIN TRèNH BI DY: 1. Kim tra bi c (1): C lp: kim tra s chun b ca HS * t vn vo bi mi (1): Qua chng trỡnh lp 7 chỳng ta ó tỡm hiu hiờn nhiờn ca cỏc chõu nh Chõu Phi, chõu M, chõu u Sang lp 8 chỳng ta tỡm hiu v Thiờn nhiờn con ngi chõu cú lch s phỏt trin lõu i nh th no. Hụm nay chỳng tỡm hiu bi u tiờn ca chng. 2. Dy ni dung bi mi (39'): Hot ng ca GV v HS Phn ghi bng GV ? HS ? HS - bit c v trớ a lớ v kớch thc ca Chõu nh th no chỳng ta tỡm hiu mc I - Yờu cu HS quan sỏt trờn bn : - Gii thiu. Chõu l chõu lc rng ln nht th gii. im cc Bc v cc Nam phn t lin chõu nm trờn v no? 77 o 44B 1 o 10B. Chõu tip giỏp vi cỏc i Dng v chõu lc no? + Bc Bng Dng v n Dng + Chõu lc: Chõu u, Chõu Phi, a 1. V trớ a lớ v kớch thc ca chõu (15): a) V trớ a lớ: - Tri rng t vựng xớch o n vựng cc Bc. - Chõu nm na cc Bc, l 1 b phn ca lc a - u + Bc giỏp vi Bc Bng Dng. + Nam giỏp vi n Dng. 1 ? ? HS GV GV ? HS trung hải Nêu diện tích của Châu Á? Nơi nào rộng nhất châu Á theo hướng Bắc- Nam, Đông – Tây là bao nhiêu km? - Bắc – Nam: 8.500km. - Đông – Tây: 9.200km. Nêu ý nghĩa đặc điểm vị trí địa lí và kích thước của châu Á: - Giới thiệu thuật ngữ “Sơn nguyên”: Sơn nguyên là những khu vực đồi núi rộng lớn, có bề mặt tương đối bằng phẳng, các sơn nguyên được hình thành trên các vùng nền cổ hoặc các khu vực núi già có độ cao trên 500m. - Yêu cầu HS quan sát H 1.2 cho biết: - Tên các dãy núi chính? - Tên các sơn nguyên chính? - Tên các Đồng bằng lớn? Thảo luận nhóm theo nhãm, trình bày và bổ sung: + Tây giáp với Châu Âu, Châu Phi, Địa trung hải. b) Kích thước: - Châu Á là châu lục rộng lớn nhất thế giới, có diện tích 44,4 triệu km 2 (Bao gồm hải đảo) - Làm phân hoá khí hậu và cảnh quan tự nhiên đa dạng: - Thay đổi từ Bắc xuống Nam, từ Duyên hải vào lục địa. 2. Đặc điểm địa hình và khoáng sản (24': a) Đặc điểm địa hình: Tên địa danh Phân bố Hướng núi chính Hệ thống núi Hy- ma – lay – a, Côn luân, Thiên Sơn, An- tai Tập trung chủ yếu ở trung tâm lục đại + Bắc – Nam. + Đông - Tây Các Sơn nguyên Trung Xi- bia, Tây tạng, A rạp, I- ran, Đê- can Các đồng bằng Tu- ran, Lưỡng Hà, Ấn Hằng, Tây Xi- bia, Hoa Bắc, Hoa trung. Phân bố ở rìa lục địa. GV Nhận xét về đặc điểm địa hình Châu Á. - Có nhiều dãy núi chạy theo 2 hướng chính Đông – Tây và Bắc – Nam; sơn nguyên cao đồ sộ, tập trung chủ yếu ở trung tâm và nhiều đồng bằng rộng. Nhìn chung địa hình chia cắt phức tạp. b) Đặc điểm khoáng sản: 2 GV ? ? HS Yêu cầu HS dựa vào H1.2 cho biết: Châu Á có những khoáng sản nào? Tập trung nhiều ở khu vực nào? Thảo luận nhóm sau đó trình bày: Theo mẫu sau: Những khoáng sản quan trọng Khí đốt và dầu mỏ phân bố ở khu vực Dầu mỏ, khí đốt, than, sắt, Crôm và một số kim loại màu khác. Dầu mỏ và khí đốt tập trung nhiều ở khu vực Tây Nam Á, Đông Nam Á. GV Nhận xét đặc điểm của khoáng sản châu Á: - Châu Á có nguồn khoáng sản phong phú và cã tr÷ lîng lín, quan trọng nhất là: Dầu mỏ, khí đốt, than, sắt, Crôm và một số kim loại màu khác. 3. Củng cố, luyện tập (3’): - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi và bài tập sau: ? Châu Á kéo dài trên khoảng bao nhiêu vĩ độ? ? Đánh dấu " X " vào ô trống em cho là đúng: Bµi tËp: Khu vực tập trung nhiều dầu mỏ, khí đốt của Châu Á là: 1.  Đông và Bắc Á. 3.  Trung Á. 2.  Nam Á. 4.  Đông Nam Á và Tây Nam Á. 4. Hướng dẫn HS tự học ở nhà (1’): - Học bài - Tìm hiểu vị trí địa hình châu Á có ảnh hưởng tới khí hậu của vùng. (Đọc trước bài 2). Ngày soạn: 18/8/2013 Ngày giảng: Lớp 8B: 26/8/2013 8A: 28/8/2013 Tiết 2. Bài 2: KHÍ HẬU CHÂU Á I. MỤC TIÊU: 3 1. Kin thc: Trình bày và giải thích đợc đặc điểm ca khớ hu chõu . Nêu và giải thích đợc sự khác nhau giữa kiểu khí hâụ gió mùa và kiểu khí hậu lục địa châu . 2. K nng: Phõn tớch biu nhiệt độ và lợng ma của 1 số địa điểm ở chõu và trình bày đặc điểm của 1 số kiểu khí hậu tiêu biểu ở chõu . 3. Thỏi : Hc sinh yờu thớch khoa hc, mụn hc. II. CHUN B CA GV V HC SINH: 1. Chun b ca GV: - Lc cỏc i khớ hu chõu . - Cỏc biu , lc (SGK) 2. Chun b ca HS: Hc bi, nghiờn cu bi mi. III. TIN TRèNH BI DY: 1. Kim tra bi c (4): 1 em * Cõu hi: Cho bit v trớ v kớch thc ca Chõu ? * Tr li: - Chõu l chõu lc rng ln nht th gii, cú din tớch 44,4 triu km 2 (Bao gm hi o). - Phn t lin t cc Bc n cc Nam nm t v 77 o 44B n 1 o 10B. - Bc giỏp vi Bc Bng Dng. - Nam giỏp vi n Dng Tõy giỏp vi Chõu u, Chõu Phi, a trung hi. - Bc Nam: 8.500km. - ụng Tõy: 9.200km. - Lm phõn hoỏ khớ hu v cnh quan t nhiờn a dng: - Thay i t Bc xung Nam, t Duyờn hi vo lc a. * t vn vo bi mi (1): V trớ a lớ, kớch thc rng ln v cu to a hỡnh phc tp ó nh hng sõu sc n s phõn húa v tớnh lc a ca khớ hu Chõu . Bi hụm nay, Khớ hu chõu s giỳp chỳng ta cựng hiu v vn ny. 2. Dy ni dung bi mi (36'): Hot ng ca GV v HS Ghi bng GV ? HS ? HS Cho hc sinh quan sỏt H2.1 Dc kinh tuyn 80 0 t vựng cc n xớch o cú nhng i khớ hu gỡ? Tr li Mi i nm khong v bao nhiờu? - i khớ hu cc v cn cc nm khong t vũng cc Bc n cc Bc. - i khớ hu ụn i nm trong khong t 40 0 B n vũng cc Bc. - i khớ hu cn nhit i nm trong khong t chớ tuyn Bc n 40 0 B. - i khớ hu nhit i: khong t chớ tuyn Bc n 5 0 B. - i khớ hu xớch o: Khong 5 0 B n 5 0 N 1. Khớ hu Chõu phõn húa rt a dng (20): 4 ? HS GV ? ? HS ? HS ? HS GV GV HS GV Tại sao khí hậu Châu Á phân hóa thành nhiều đới khí hậu khác nhau? Trả lời Yêu cầu học sinh quan sát H2.1 và Bản đồ tự nhiên Châu Á. Trong các đới khí hậu: ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới có những kiểu khí hậu gì? Đới nào phân hóa nhiều kiểu nhất? Xác định các kiểu khí hậu thay đổi từ vùng duyên hải vào vùng nội địa? Trả lời Tại sao khí hậu châu Á có sự phân hóa thành nhiều kiểu? Trả lời Có đới khí hậu nào không phân hóa thành các kiểu khí hậu? Giải thích tại sao? - Đới khí hậu Xích đạo có khối khí Xích đạo nóng ẩm thống trị quanh năm. - Đới khí hậu cực có không khí cực khô, lạnh thống trị quanh năm. Chuyển ý: Trong các kiểu khí hậu thì Châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu nào? Treo bản đồ tự nhiên Châu Á yêu cầu học sinh quan sát kết hợp quan sát H 2.1 + nghiên cứu thông tin, thảo luận nhóm. Quan sát, hướng dẫn. Báo cáo kết quả, nhận xét. Chuẩn kiến thức: - Khí hậu châu á phân hoá thành nhiều đới và nhiều kiểu khí hậu khác nhau do lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến Xích đạo. - Ở mỗi đới khí hậu thường phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau tùy theo vị trí gần hay xa biển, địa hình cao hay thấp. 2. Khí hậu Châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa. (16’) Kiểu khí hậu Phân bố Đặc điểm về mùa hè Đặc điểm về mùa đông Các kiểu khí hậu gió mùa. - Gió mùa nhiệt đới Nam Á và ĐNA. - Gió mùa cận nhiệt và ôn đới Đông Á - Nóng ẩm mưa nhiều. - Khô lạnh ít mưa. - Chiếm diện tích - Khô, rất nóng. - Khô, rất lạnh. 5 Các kiểu khí hậu lục địa. lớn vùng nội địa và TNA Biên độ nhiệt ngày năm rất lớn, cảnh quan hoang mạc phát triển. ? ? HS GV HS GV Tại sao có sự khác nhau giữa kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa? Quan sát H2.1 liên hệ Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào? thuộc kiểu khí hậu gì? Đới khí hậu nhiệt đới thuộc kiểu nhiệt đới gió mùa. Yêu cầu học sinh làm bài tập 1 SGK trang 9 Làm bài tập. Yêu cầu học sinh đọc kết luận cuối bài. - Sự khác nhau giữa kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa là do Châu Á có kích thước rộng lớn, địa hình chia cắt phức tạp, núi và cao nguyên đồ sộ ngăn ảnh hưởng của biển 3. Củng cố, luyện tập (3’): - Yêu cầu HS làm bài tập (Bảng phụ): Yếu tố nào tạo nên sự đa dạng của khí hậu Châu á ? - Do châu á có diện tích rộng lớn. - Do địa hình châu á cao, đồ sộ nhất. - Do vị trí của châu á trải dài từ 77 0 44’B đến 1 0 16’B - Do châu á nằm giữa ba đại dương lớn. Và trả lời câu hỏi: Châu á phổ biến với các kiểu khí hậu nào? Nêu sự phân bố của các kiểu khí hậu đó? 4. Hướng dẫn HS tự học ở nhµ (1’): - Học bài, làm bài tập 2/9. - Tìm hiểu bài mới. Ngày soạn: 18/8/2013 Ngày giảng: Lớp 8A: 04/9/2013 Lớp 8B: /9/2013 Tiết 3. Bài 3: SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Trình bày được đặc điểm chung của sông ngòi châu Á. Nêu và giải thích được sự khác nhau về chế độ nước, giá trị kinh tế của các hệ thống sông lớn. 6 - Trình bày được các cảnh quan tự nhiên ở châu Á và giải thích được sự phân bố của một số cảnh quan. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát ¶nh vµ c¸c c¶nh quan tù nhiªn. - Rèn kĩ năng phân tích biểu đồ, lược đồ. 3. Thái độ: Học sinh yêu thích môn học, yêu khám phá thiên nhiên. II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: 1. Chuẩn bị của GV: - Bản đồ tự nhiên châu Á. - H 3.1 sách giáo khoa. 2. Chuẩn bị của HS: Học bài, nghiên cứu trước bài mới. III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1. Kiểm tra bài cũ (4’): 1 em * Câu hỏi: Nêu những đặc điểm chính của khí hậu châu Á? * Trả lời: - Do lãnh thổ châu Á trải dài từ vùng cực Bắc đến xích đạo nên châu Á có nhiều đới khí hậu. - ë mỗi đới khí hậu thường phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau tùy theo vị trí gần hay xa biển, địa hình cao hay thấp. - Có các kiểu khí hậu phổ biến: khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa. * Đặt vấn đề vào bài mới (1’): Sông ngòi và cảnh quan của châu Á rất phức tạp và đa dạng, đó là do ảnh hưởng của địa hình và khí hậu đến sự hình thành chúng. Chúng ta sẽ tìm hiểu những vấn đề này trong bài hôm nay. 2. Dạy nội dung bài mới (36'): Hoạt động của GV và HS Ghi bảng GV ? ? ? HS GV ? HS GV Yêu cầu HS quan sát bản đồ tự nhiên, cho biết: Mạng lưới sông ngòi châu Á như thế nào? Sự phân bố các hệ thống sông ngòi ở châu Á như thế nào? Xác định và đọc tên 1 số sông lớn ở châu Á? Trả lời qua quan sát Nhận xét, bổ sung và chốt kiến thức Đặc điểm các khu vực sông ngòi châu Á như thế nào? (chế độ nước, mạng lưới bắt nguồn, đổ từ đâu?) Trả lời qua quan sát Nhận xét, bổ sung và chốt kiến thức 1. Đặc điểm sông ngòi (15’): - Mạng lưới sông ngòi khá phát triển, có nhiều hệ thống sông lớn (I- ê-nit-xây, Hoàng Hà, Trường Giang, Mê Công ), nhưng phân bố không đều. - Sông ngòi châu Á có chế độ nước 7 ? ? HS GV GV ? HS GV ? HS ? HS Sông ngòi châu Á có giá trị như thế nào? Sông Mê Công chảy qua nước ta bắt nguồn từ SN nào? Trả lời qua quan sát Chuyển ý: Đặc điểm sông ngòi đã ảnh hưởng tới cảnh quan châu Á, vậy chúng ta cùng tìm hiểu phần 2 Yêu cầu học sinh dựa vào hình 3.1 SGK trả lời các câu hỏi sách giáo khoa. Nhận xét xem cảnh quan châu Á như thế nào? Trả lời qua quan sát và tìm hiểu Ngày nay phần lớn các cảnh quan nguyên sinh đã bị con người khai phá, biến thành đồng ruộng, khu dân cư khu công ngiệp Kể tên các đới cảnh quan của châu Á theo thứ tự từ Bắc vào Nam? - Đới đài nguyên -> Rừng lá kim (tai ga) -> Rừng hỗn hợp và rừng lá rộng -> thảo nguyên -> rừng và cây bụi lá cứng Địa Trung Hải -> hoang mạc và bán hoang mạc -> Cảnh quan núi cao -> rừng cận nhiệt đới ẩm -> xa van và cây bụi -> rừng nhiệt đới ẩm. Cho biết nguyên nhân phân bố của 1 số cảnh quan ở châu Á? Trả lời khá phức tạp, thể hiện: + Khu vực Bắc Á: mạng lưới sông dày đặc chảy theo hướng Bắc - Nam, đóng băng vào mùa đông, mùa xuân có lũ do băng tan. + Khu vực ĐNA, NA, ĐA: mạng lưới dày có nhiều sông lớn, lượng nước lớn vào mùa mưa. + Khu vực Tây và Trung Á: ít sông, nguồn cung cấp nước do tuyết, băng tan. * Các sông ngòi có giá trị về giao thông, thủy điện, cung cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt, du lịch, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. 2. Các đới cảnh quan tự nhiên (10’): - Cảnh quan tự nhiên châu Á phân hóa rất đa dạng với nhiều loại: + Rừng lá kim ở Bắc á (Xi-bia) nơi có khí hậu ôn đới. + Rừng cận nhiệt ở Đông á, rừng nhiệt đới ẩm ở ĐNA và Nam á. + Thảo nguyên, hoang mạc, cảnh quan núi cao. - Nguyên nhân phân bố của 1 số cảnh quan ở châu Á là do sự phân 8 GV GV ? HS GV GV Chuyn ý: bit c i vi s phỏt trin kinh t thỡ thiờn nhiờn chõu Yờu cu hc sinh tho lun nhúm. Thiờn nhiờn chõu mang li nhng thun li v khú khn gỡ trong vic phỏt trin kinh t v i sng? Tho lun, bỏo cỏo, nhn xột. Kt lun Gọi học sinh đọc kết luận. húa a dng v cỏc i, cỏc kiu khớ hu. 3. Nhng thun li v khú khn ca thiờn nhiờn chõu (11): - Thun li: Ngun ti nguyờn a dng v phong phỳ to iu kờn thun li trong vic phỏt trin kinh t. - Khú khn: + Nỳi non him tr, khớ hu khc nghit + Khú khn trong vic giao lu gia cỏc vựng. + ng t, nỳi la. 3. Cng c, luyn tp (3): ? Vit Nam nm trong khu vc ụng Nam ỏ thuc i cnh quan no sau õy? a- Rng cn nhit i m. b- Cnh quan nỳi cao. c- Xa van v cõy bi. d- Rng nhit i m. ? Em nhn xột gỡ v cnh quan ca chõu ngy nay? 4. Hng dn HS về nhà (1): - Hc bi theo vở ghi + SGK. - Tỡm hiu trc bi mi; K bng SGK trang 14, 15 vo v. Ngy son: 10/9/2013 Ngy ging: Lp 8A: 11/9/2013 Lp 8B: /9/2013 Tit 4. Bi 4: THC HNH: PHN TCH HON LU GIể MA CHU I. MC TIấU 1. Kin thc: Hc sinh bit c ngun gc hỡnh thnh v s thay i hng giú ca khu vc chõu , lm quen vi lc phõn b khớ ỏp. 2. K nng: Rốn k nng c phõn tớch nhng thụng tin trờn bn . 3. Thỏi : Hc sinh yờu thớch mụn hc, yờu khỏm phỏ thiờn nhiờn. 9 II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: 1. Chuẩn bị của GV: Bản đồ khí hậu châu Á. H4.1; H4.2 SGK phóng to. 2. Chuẩn bị của HS: Học bài, kẻ bảng SGK tr14.15 vào vở. III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1. Kiểm tra bài cũ (4’): 1 em * Câu hỏi: ? Nêu những nét khái quát về đặc điểm sông ngòi châu Á? kể tên 1 số sông lớn? * Trả lời: - Mạng lưới sông ngòi khá phát triển, có nhiều hệ thống sông lớn - Các sông ngòi châu Á không đều và có chế độ nước khá phức tạp - Các sông ngòi có giá trị về giao thông, thủy điện, thủy lợi và nghề cá. - Các sông lớn: S.Hoàng Hà, S.Trường Giang, S.Mê Công * Đặt vấn đề vào bài mới (1’): Ở những tiết trước các em đã được tìm hiểu về vị trí, khí hậu, sông ngòi của châu Á. Bài thực hành hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu hướng gió của châu Á ở các mùa 2. Dạy nội dung bài mới (36): HOẠT ĐỘNG 1: PHÂN TÍCH HƯỚNG GIÓ VỀ MÙA ĐÔNG (13’) GV: Yêu cầu học sinh quan sát H4.1 + kiến thức đã học thảo luận nhóm hoàn thành bài tập 1. HS: Thảo luận nhóm GV: Quan sát, hướng dẫn. HS: Báo cáo kết quả, nhận xét bổ sung. GV: Chuẩn kiến thức; HS ghi lại vào bảng 4.1: * C - Xibia; C - Axo; C - Nam ĐTD; C - Nam AĐD. T - Aixơlen; T - Alêut; T - XĐ Ôxtrâylia; T - XĐ Trung Phi. * Hướng gió mùa đông tháng 1: + Khu vực Đông Á: Gió Tây Bắc + Khu vực Nam Á: Gió Đông Bắc ==> Thổi từ lục địa ra + Khu vực Đông Nam Á: Gió Đông Bắc và gió Bắc GV: Chuyển ý: Đó là hướng gió về mùa đông vậy còn về mùa hạ thì châu Á có hướng gió như thế nào? HOẠT ĐỘNG 2: PHÂN TÍCH HƯỚNG GIÓ VỀ MÙA HẠ (13’) GV: Yêu cầu học sinh quan sát H4.2 + kiến thức thảo luận nhóm hoàn thành bài tập 2 HS: Thảo luận nhóm GV: Quan sát, hướng dẫn. HS: Báo cáo kết quả, nhận xét bổ sung. GV: Chuẩn kiến thức: * C - Haoai; C - Ôxtrâylia; C - Nam ÂĐD; C - Nam ĐTD T - Iran 10 [...]... Chin tranh Iran - Irc (1 980 1 988 ) chin tranh vựng vnh 42 ngy t 17/1/1991 28/ 2/1991 32 Gi hc sinh c kt lun trong SGK 3 Cng c, luyn tp (3): ? Hóy cho bit v trớ a lớ khu vc TN? ? Khu vc TN cú ngun ti nguyờn gỡ quan trng? 4 Hng dn HS t hc nh (1): - Hc bi - Tỡm hiu khu vc Nam Ngy son: 05/11/2013 Tit 12 Bi 10 Ngy ging: Lp 8A: 06/11/2013 Lp 8B: 11/11/2013 IU KIN... - Giỏo viờn nhn xột v ý thc ụn tp ca hc sinh - ỏnh giỏ nhng mt lm c v cha lm c 4 Hng dn HS tự học ở nh (1): Hc bi Chun b giy kim tra tit sau kim tra 1 tit 18 Ngy son: 08/ 10/2012 Ngy kim tra: Lp 8A: 09/10/2013 Lp 8B: 14/10/2013 KIM TRA 1 TIT TIT 8 I MC TIấU BI KIM TRA: 1 Kin thc: - Cng c v khc sõu kin thc cho hc sinh v: c im a hỡnh, khớ hu, cnh quan, sụng ngũi v dõn c ca Chõu - ỏnh giỏ mc nm kin thc... mi Ngy son: 17/9/2013 Tit 5 Bi 5: Ngy ging: Lp 8A: 18/ 9/2013 Lp 8B: 23/9/2013 C IM DN C, X HI CHU I MC TIấU 1 Kin thc: Trình bày và giải thích đợc 1 số đặc điểm nổi bật của dân c, xã hội châu á: - Chõu cú s dõn s ụng, tng nhanh - Mt dõn c cao, phõn b khụng u - Dõn c thuc nhiu chng tc, nhng ch yu l Mụn-gụ-lụ-ớt v -rụ-pờ-ụớt 2 K nng: - Rốn k nng tính toán và vẽ biểu đồ v s gia tng dõn s Phân tích các... (8) : - HS tr li cõu hi: c im kinh t - xó hi ca cỏc nc chõu hin nay nh th no? 25 - GV: + Túm tt cỏc ni dung cn nm trong bi + Liờn h tỡnh hỡnh nn kinh t nc ta hin nay: ó cú bc phỏt trin nhng vn cũn gp nhiu khú khn 4 Hng dn HS t hc nh (1): - Hc bi v lm bi tp s 3 SGK - Nghiờn cu trc bi mi Ngy son: 22/10/2013 Tit 10 Bi 8: Ngy ging: Lp 8A: 23/10/2013 Lp 8B:... yu ca cỏc chng tc Chõu trờn bn ? Trình bày địa điểm và thời gian ra đời của 4 tôn giáo lớn? 4 Hng dn hc sinh hc bi (1): - Hc bi, lm bi tp - Tỡm hiu trc bi mi, k bng sau: Mt DS trung bỡnh Ni phõn b Chim din tớch c im chớnh v: a hỡnh, khớ hu, sụng ngũi < 1 ngi/ Km2 1->50 ngi/Km2 51->100 ngi/Km2 >100 ngi/Km2 Ngy son: 24/9/2013 Ngy ging: Lp 8A: 25/9/2013 Lp 8B: 30/9/2013 Tit 6 Bi 6: THC HNH: C, PHN TCH... Chõu l? a- Trung Quc, Vit Nam, In-ụ-nờ-xia b- n , Trung Quc c- Vit Nam, Thỏi Lan d- n , Vit Nam, In-ụ-nờ-xia 4 Hng dn HS t hc nh (1): - Hc bi lm bi tp 3 28 - Tỡm hiu bi mi Ngy son: 22/10/2013 Tit 11 Bi 9 Ngy ging: Lp 8A: 30/10/2013 Lp 8B: 04/11/2013 KHU VC TY NAM I MC TIấU: 1 Kin thc: - Trình bày đợc những đặc điểm nổi bật về tự nhiên, dân c, kinh tế- xã hội của khu vực Tõy Nam - Hiu khoỏng... 8A: 23/10/2013 Lp 8B: 28/ 10/2013 Tit 10: TèNH HèNH PHT TRIN KINH T- X HI CC NC CHU I MC TIấU: 1 Kin thc: Trỡnh by c tỡnh hỡnh phỏt trin ca cỏc ngnh kinh t v ni phõn b ch yu ca cỏc ngnh kinh t Chõu 2 K nng: Phõn tớch mi quan h gia iu kin t nhiờn v hot ng kinh t 3 Thỏi : Hc sinh yờu thớch mụn hc, yờu lao ng sn xut II CHUN B CA GV V HS: 1 Chun b ca GV: Bn kinh t Chõu , H8.1; H8.2 SGK 2 Chun b ca HS:... GV cht li ni dung bi hc 4 Hng dn HS t hc nh (1): - Hc bi theo ni dung v ghi + SGK - c trc bi 11 35 Ngy son: 05/11/2013 Tit 13 Bi 11 Ngy ging: Lp 8A: 13/11/2013 Lp 8B: 18/ 11/2013 DN C V C IM KINH T KHU VC NAM I MC TIấU 1 Kin thc: Trỡnh by c nhng c im ni bt v dõn c, kinh t- xó hi ca khu vc Nam 2 K nng: c lc phõn b dõn c, kinh t ca khu vc hiu v trỡnh by... thụng tin bng ting: Xe mỏy, tivi, ụtụ 8. 1 ? Nhng nc no khai thỏc than v du m nhiu nht? Nhng nc no s dng cỏc sn phm khai thỏc ch yu xut khu? HS - Trung Quc, Rp, Cụ oột - In-ụ-nờ-xia, Rp, Cụ Oột GV Chuyn ý: Nh vy chỳng ta ó nghiờn cu song c im phỏt trin ngnh nụng nghip, cụng nghip ca Chõu , cũn ngnh dch v 3 Dch v (10) Yờu cu hc sinh nghiờn cu mc 3 SGK trang 28; bng 7.2 SGk trang 22 ? T trng giỏ tr... Giỏo viờn nhn xột bui thc hnh - Nhn xột ý thc hc bi ca hc sinh 4 Hng dn HS tự học ở nhà (1): ễn li kin thc, chun b cõu hi khú tit sau ụn tp 16 Ngy son: 24/9/2013 Tit 7: I MụC TIÊU Ngy ging: Lp 8A: 02/10/2013 Lp 8B: 07/10/2013 ễN TP 1 Kin thc: Hc sinh nm c mt cỏch h thng cỏc kin thc ó hc, khc sõu v m rng nhng kin thc c bn 2 K nng: Rốn k nng tng hp, phõn tớch kin thc, quan sỏt so sỏnh bn 3 Thỏi : Hc sinh . - Học bài - Tìm hiểu vị trí địa hình châu Á có ảnh hưởng tới khí hậu của vùng. (Đọc trước bài 2). Ngày soạn: 18/ 8/2013 Ngày giảng: Lớp 8B: 26 /8/ 2013 8A: 28/ 8/2013 Tiết 2. Bài 2: KHÍ HẬU. HC K I Ngy son: 18/ 8/2013 Ngy ging: Lp 8B: 19 /8/ 2013 8A: 21 /8/ 2013 PHN MT:THIấN NHIấN CON NGI CC CHU LC (TIP THEO) CHNG XI: CHU Tit. cao TN TL TN TL TN TL TN TL Vị trí địa lý, địa hình và khoáng sản Biết được vị trí địa lý của Châu Á Trình bày được đặc điểm địa hình và khoáng sản Châu Á. Số câu: Số điểm: Tỉ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lí 8 hk1 hay, Giáo án địa lí 8 hk1 hay, Giáo án địa lí 8 hk1 hay