0

Giáo án địa lí 8 cả năm trọn bộ

120 1,807 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 14:40

Ngày soạn:21/08/2011 Ngày dạy: Phần I: THIÊN NHIÊN CON NGƯỜI CÁC CHÂU LỤC XI. CHÂU Á Tiết: 1 Bài 1: VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, ĐỊA HÌNH VÀ KHÓANG SẢN I/ Mục tiêu bài dạy: Sau bài học H/S cần 1. Kiến thức: - Biết được vị trí địa lí, giới hạn của châu Á trên bản đồ thế giới - Trình bày được đặc điểm hình dáng, kích thước và đặc điểm địa hình và khống sản của Châu Á. 2. Kỹ năng, thái độ - Kỹ năng đọc, phân tích, so sánh các yếu tố địa lý trên bản đồ. II/ Phương tiện dạy học cần thiết: - Lược đồ vị trí địa lý Châu Á trên địa cầu. - Bản đồ tự nhiên Châu á. - Tranh, ảnh về các dạng địa hình Châu Á. III/ Hoạt động dạy học: 1. Tổ chức: 8A : 8B : 8C: 2. Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra sách vở, dụng cụ học tập. 3. Giới thiệu bài mới: Các bước lờn lớp Nội dung cần ghi bảng GM1: Vị trí địa lý và kích thước của châu Á: - Treo lược đồ thế giới hướng dẫn HS quan sát. ? Châu Á là một bộ phận của lục địa nào ( Á – Aâu) - Treo lược đồ Châu Á trên địa cầu và cho biết: ? Điểm cực Bắc và cực Nam phần đất liền châu Á nằm trên những vĩ độ nào (77 0 44’ B → 1 0 16’ B.) ? Châu Á tiếp giáp với các đại dương và các châu lục nào ? Nơi rộng nhất của châu Á theo chiều Bắc-Nam, Đơng-Tây dài bao nhiêu km? (Bắc Nam: 8.500 km. Tây Đơng: 9.200 km. ? Cho biết diện tích châu Á là bao nhiêu (Diện tích phần đất liền rộng khoảng 41,5 triệu km 2 , nếu tính cả diện tích các đảo phụ thuộc thì rộng tới 44,4 triệu km 2 . Đây là châu lục rộng lớn nhất thế giới.) - Mở rộng: Diện tích châu á chiếm 1/3 diện tích đất nổi trên 1. Vị trí địa lý và kích thước của châu Á: - Châu Á là châu lục rộng lớn nhất thế giới với diện tích 44,4 triệu km 2 (kể cả các đảo) - Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc, là một bộ phận của lục địa Á-Âu, kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo Trái Đất, lớn gấp rưỡi Châu Phi, gấp bốn Châu Âu. + Điểm cực Bắc Mũi sê-li-u-X km: 77 0 44’B. + Điểm cực Nam Mũi Piai: 1 0 16’B. (Nam bán đảo Malăcca). + Điểm cực Tây: Mũi Bala: 26 0 10’Đ (Tây bán đảo tiểu Á). + Điểm cực Đơng mũi Điêgiơnép: 169 0 40’T (Giáp eo Bêring) GM2: Đặc điểm địa hình và khoán sản: - Yêu cầu học sinh đọc thuật ngữ “Sơn nguyên” trang 157. - Treo lược đồ châu Á - Y/c làm việc theo nhĩm + N.1, 3: Tìm và đọc tên các dãy núi chính, Phân bố? (Dãy Himalaya, Cơnluân, Cápca, Nam sơn, Thiên sơn, An tai, Lablơnơvơi, Đaihungan… Phân bố chủ yếu ở trung tâm lục địa.) + N.2, 4:Tìm và đọc tên các sơn nguyên chính? Phân bố (Sơn nguyên Tây tạng, Trung xibia, Decan, Iran, Arap… Phân bố chủ yếu ở trung tâm. + N5. 6: Tìm và đọc tên đồng bằng lớn? phân bố (Đồng bằng Ấn - Hằng, Turan, Hoa bắc, Hoa trung, Tây xibia… Phân bố chủ yếu ở rìa lục địa.) - Y/c đại diện trình bày, nhận xét, bổ sung ? Cho biết các sơng chính chảy trên đồng bằng đĩ. (Sơng Trường giang, Hồng hà, Ơbi, Iênitxây, Lê na, Amua, Tigrơ, Ơphrat, Ấn, Hằng…) ? Xác định hướng chính của núi? Nhận xét sự phân bố các núi Sơn nguyên, đồng bằng trên bề mặt lãnh thổ ( Hướng Đ-T và B- N. Sự phân bố các núi, SN, đồng bằng trên bề mặt dày đặc và nằm xen kẻ nhau) ? Hãy cho nhận xét chung về đặc điểm địa hình châu Á? (Hệ thống địa hình, hướng và sự phân bố…). GM3: Cá nhân GV: Dựa vào H1.2 cho biết: ? Châu Á cĩ những khống sản chủ yếu nào (Than, dầu mỏ, khí đốt, mangan…) ? Dầu mỏ và khí đốt tập trung nhiều nhất ở những khu vực nào? (Tây Nam Á, Đơng Nam Á,). 2. Đặc điểm địa hình và khống sản: a. Đặc điểm địa hình: - Nhiều hệ thống núi và cao nguyên cao, đồ sộ nhất thế giới. tập trung chủ yếu ở trung tâm - Nhiều đồng bằng rộng lớn phân bố ở rìa lục địa b. Đặc điểm khống sản: - Châu Á cĩ nguồn khống sản phong phú, quan trọng nhất là: dầu mỏ, khí đốt, than, sắt, crơm và kim loại màu. IV/. Củng cố bài học: 1. Yêu cầu HS lên bảng dùng bản đồ tự nhiên châu Á (treo tường) xác định: a) Các điểm cực B, N, Đ, T của châu Á? Châu Á kéo dài trên khoảng bao nhiêu vĩ độ? (76 0 VĐ). Tiếp giáp với các châu lục và đại dương nào?b) Xác định giới hạn nơi lãnh thổ rộng nhất bờ Đơng - bờ Tây? Châu Á kéo dài trên khoảng bao nhiêu kinh độ? V/ Dặn dò: - GV hướng dẫn HS học bài ở nhà và làm bài tập SGK. Ngày soạn: 21/08/2011 Ngày dạy: Tiết: 2 Bài: KHÍ HẬU CHÂU Á I/ Mục tiêu bài dạy: Sau bài học H/S cần 1. Kiến thức: - Trình bày và giải thích được đặc điểm khí hậu của châu Á - Nêu và giải thích được sự khác nhau giữa kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa ở châu Á - Giải thích được vì sao Châu Á có nhiều đới khí hậu và nhiều kiểu khí hậu. 2. Kỹ năng, thái độ - Nâng cao kỹ năng phân tích biểu đồ khí hậu. Xác định trên bản đồ sự phân bố các đới và các kiểu khí hậu. - Xác lập các mối quan hệ giữa khí hậu với vị trí, kích thước, địa hình, biển…. - Mô tả đặc điểm khí hậu. II/ Phương tiện dạy học cần thiết: - Lược đồ các đới khí hậu Châu Á. - Các biểu đồ khí hậu phóng to. - Bản đồ tự nhiên và bản đồ câm Châu Á. III/ Tiến trình tổ chức bài mới: 1. Tổ chức: 8A 8B 8C 2. Kiểm tra bài cũ - Đặc điểm vị trí địa lý, kích thước lãnh thổ Châu Á và ý nghĩa của chúng đối với khí hậu. - Địa hình Châu Á có đặc điểm gì nổi bật? 3. Giới thiệu bài mới: Các bước lên lớp Nội dung cần ghi bảng GM1: Khí hậu Châu Á phân hoá rất đa dạng ? Đặc điểm đầu tiên của khí hậu Châu Á là gì? (Khí hậu phân hóa rất đa dạng.) 1. Khí hậu Châu Á phân hoá rất đa dạng: ? Sự phân hóa rất đa dạng thể hiện như thế nào? (Có nhiều đới và nhiều kiểu khí hậu khác nhau.) - Treo B.Đồ các đới khí hậu Châu Á lên bảng giới thiệu và hướng dẫn HS quan sát đối chiếu H2.1 – L.Đồ các đới khí hậu Châu Á. - Quan sát H2.1, em cho biết: ? Dọc theo KT 80 0 Đ từ vùng cực đến xích đạo có những đới khí hậu gì? Mỗi đới nằm ở khoảng vĩ độ bao nhiêu? ? Giải thích tại sao khí hậu Châu Á phân hoá thành nhiều đới khác nhau? - Dựa vào H2.1 và bản đồ tự nhiên Châu Á cho biết: ? Trong đới khí hậu ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới có những kiểu khí hậu gì? ? Tại sao khí hậu Châu Á có sự phân hoá thành nhiều kiểu - Do lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến xích đạo nên Châu Á có nhiều đới khí hậu thay đổi từ Bắc đến Nam - Ở mỗi đới khí hậu thường phân hoá thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau tuỳ theo vị trí gần hay xa biển (từ Đông sang Tây), địa hình cao hay thấp. GM2: Hai kiểu khí hậu phổ biến của Châu Á: ? Quan sát hình 2.1, chỉ các khu vực thuộc các kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa, các kiểu khí hậu lục địa? - Chia 4 nhóm thảo luận + N1,2 ? Nêu đặc điểm và phân bố của kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa + N3,4: ? Nêu đặc điểm và phân bố của kiểu khí hậu lục địa - Kẻ bảng - Đại diện nhóm trình bày ở bảng-nhận xét, bổ sung GV: kết luận mở rộng: * Liên hệ: Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào? Thuộc kiểu khí hậu gì? 2. Hai kiểu khí hậu phổ biến của Châu Á: Kiểu khí hậu Phân bố Đặc điểm khí hậu 1. Khí hậu gió mùa Đông Á, ĐNA, Nam Á - Mùa đông: khô lạnh, mưa không đáng kể. - Mùa hạ: Nóng ẩm, có mưa nhiều. - Lượng mưa lớn nhiều nhất ở Đông Á và ĐNA. 2. Khí hậu lục địa. Vùng nội địa và TNA. - Mùa đông khô và lạnh. - Mùa hạ khô và nóng. - Lượng mưa nhỏ, trung bình từ 200 – 500mm IV/ Củng cố bài học: - Khí hậu châu Á phân hóa rất đa dạng thể hiện ở điểm nào? Nguyên nhân của sự phân hóa đa dạng đó? (Hoặc dán băng giấy ghi các đới khí hậu, kiểu khí hậu vào bản đồ câm Châu á). - Khí hậu châu Á phổ biến là kiểu khí hậu gì? Đặc điểm và sự phân bố? V/ Dặn dò: - Học bài và làm bài tập 1, 2 / 9 / SGK vào vở bài tập. - Tìm hiểu trước bài 3 – Sông ngòi và cảnh quang châu Á. - Sưu tầm một số tranh ảnh về động vật quí hiếm ở châu Á như Hươu sao, Gấu trúc, Hổ… Ngày soạn: 21/08/2010 Ngày dạy: 23/08/1010 Bài: SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á I/ Mục tiêu bài dạy: Sau bài học H/S cần 1. Kiến thức: - Trình bày được đặc điểm chung của sông ngòi chấu Á - Nêu và giải thích sự khác nhau về chế độ nước, giá trị kinh tế của các sông lớn - Trình bày được các cảnh quan TN châu Á và giải thích sự phân bố của một số cảnh quan 2. Kỹ năng, thái độ - Xác định trên bản đồ vị trí cảnh quan tự nhiên và các hệ thống sông lớn - Xác lập mối quan hệ giữa khí hậu, địa hình với sông ngòi và cảnh quan tự nhiên. - GD bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học (Mục: 2) II/ Phương tiện dạy học cần thiết: - Bản đồ tự nhiên Châu Á. Bản đồ cảnh quan tự nhiên Châu Á. - Tranh, ảnh về các cảnh quan tự nhiên Châu Á, 1 số động thực vật quý hiếm + Cảnh quan Đài nguyên, rừng lá kim. Một số động vật đới lạnh: Tuần lộc, Nai, Sừng tấm… III/ Tiến trình tổ chức bài mới: 1. Kiểm tra bài cũ - Chứng minh khí hậu châu Á phân hóa rất đa dạng? - Khí hậu châu Á phổ biến là kiểu khí hậu gì? Nêu đặc điểm và sự phân bố? 2. Giới thiệu bài mới: Các bước lên lớp Nội dung cần ghi bảng GM1: Đặe điểm sông ngòi - Y/c HS quan sát H1.2 - Bản đồ tự nhiên châu Á. - Chia 3 nhóm thảo luận ? Tìm và đọc tên các con sông lớn ở Bắc Á. Chúng bắt nguồn từ đâu, đổ vào biển và đại dương nào? Chạy theo hướng nào, chế độ nước như thế nào? ? Sông lớn ở Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á… ? Sông lớn ở Tây Nam Á và Trung Á… - Dùng bản đồ treo tường chuẩn xác kiến thức: Có 3 hệ thống sông lớn. Bắc Á: Sông Ôbi bắt nguồn từ Danti, Sông Lênitxtây bắt nguồn từ Dxatan, Sông Lêna bắt nguồn từ Dla-blô- nôvôi…Đều đổ vào BBD. Chảy từ Nam lên Bắc, mạng lưới sông dày, mùa đông đóng băng, mùa xuân có lũ do băng tuyết tan. - Đông Á, ĐNA, Nam Á: Sông Trường giang, Amua, 1. Đặc điểm sông ngòi: - Có nhiều hệ thống sông lớn nhưng phân bố không đều. - Chế độ nước khá phức tạp thay đổi theo chế độ khí hậu - Sông ngòi và hồ ở châu Á có giá trị rất lớn trong sản xuất, đời sống, văn hóa, du lịch… Hoàng hà, Mêkông, Ấn, Hằng,…Đều đổ vào TBD. Có nhiều sông, sông nhiều nước lên xuống theo mùa. - TNÁ và Trung Á: Sông Tigrơ, Ơphrat…Đều đổ vào AĐD. Rất ít sông, nguồn cung cấp nước cho sông là nước băng tuyết tan, lượng nước giảm dần về hạ lưu. ? Qua đó em nhận xét gì về mạng lưới và sự phân bố của sông ngòi châu Á GM2: Các đới cảnh quan tự nhiên - Y/c HS quan sát H3.1 + H2.1, cho biết: ? Nêu tên các đới cảnh quan của Châu Á theo thứ tự từ Bắc xuống Nam theo kinh tuyến 80 0 Đ(Đài nguyên, rừng lá kim (Tai ga), rừng hỗn hợp và rừng lá rộng, thảo nguyên, rừng và cây bụi lá cứng ĐTH, rừng cận nhiệt đới ẩm, rừng nhiệt đới ẩm, Xavan và cây bụi, hoang mạc vàbán hoang mạc, cảnh quan núi cao). ? Tên các cảnh quan phân bố ở khu vực khí hậu gió mùa và các cảnh quan ở khu vực khí hậu lục địa khô hạn? ? Theo em, cảnh quan nào giàu động thực vật nhất? Vì sao? - Liên hệ rừng Việt Nam. ? Vậy để rừng tự nhiên không bị thoái hoá chúng ta phải làm gì (Cần phải bảo vệ rừng và trồng rừng bởi vì bảo vệ rừng cũng chính là bảo vệ lá phổi của chúng ta.) 2. Các đới cảnh quan tự nhiên: - Do địa hình và khí hậu đa dạng nên cảnh quan Châu Á rất đa dạng: rừng lá kim, rừng nhiệt đới ẩm, thảo nguyên, hoang mạc, cảnh quan núi cao - Trong rừng có nhiều động vật quý hiếm - Ngày nay phần lớn các đới cảnh quan nguyên sinh đã bị con người khai phá, biến thành đồng ruộng các khu dân cư và khu công nghiệp. - Bảo vệ rừng là nhiệm vụ rất quaqn trọng của các quốc gia châu Á GM3:Những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên ? Châu Á có những nguồn tài nguyên nào? (Khoáng sản có trữ lượng lớn: than, dầu mỏ, khí đốt, sắt, thiếc…Ngoài ra, còn có tài nguyên đất, khí hậu, nguồn nước, thực động vật… ? Những tài nguyên đó có thuận lợi gì trong phát triển kinh tế ? Tự nhiên châu Á gây ra những khó khăn gì? Ví dụ. 3. Những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên Châu Á. a. Thuận lợi: Tự nhiên châu Á có nguồn tài nguyên đa dạng, phong phú tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa… b. Khó khăn: Địa hình núi cao hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt (khô và lạnh), thiên tai thất thường. IV/ Củng cố bài học: - Châu Á có các đới cảnh quan tự nhiên nào. - Những đặc điểm thuận lợi và khó khăn của tự nhiên châu Á. V/ Dặn dò: - Học bài và làm bài tập SGK. Tuần: 4 - Tiết: 4 Ngày soạn: 28/08/2010 Ngày dạy: 30/08/1010 Bài: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH HOÀN LƯU GIÓ MÙA Ở CHÂU Á I/ Mục tiêu bài dạy: Sau bài học H/S cần 1. Kiến thức: - Nguồn gốc hình thành và sự thay đổi hướng gió của khu vực gió mùa Châu Á - Làm quen với một số loại lược đồ khí hậu mà các em ít được biết đó là khí áp và hướng gió. 2. Kỹ năng, thái độ - Nắm được kỹ năng đọc, phân tích sự thay đổi khí áp và hướng gió trên lược đồ. II/ Phương tiện dạy học cần thiết: - Bản đồ khí hậu Châu Á. - Hai lược đồ phân bố khí áp và hướng gió chính về mùa đông và mùa hạ ở Châu Á III/ Tiến trình tổ chức bài mới: 1. Kiểm tra bài cũ - Xác định các con sông lớn ở Bắc Á, ĐNA, Đông Á và Nam Á trên Bản đồ tự nhiên châu Á và nêu đặc điểm thủy chế. - Khí hậu, địa hình Châu á ảnh hưởng đến sông ngòi Châu Á như thế nào? - Qua bản đồ H3.3 cho biết sự thay đổi các cảnh quan tự nhiên từ Tây sang Đông theo Vĩ tuyến 40 0 B và giải thích tại sao có sự thay đổi như vậy. 2. Giới thiệu bài mới: Các bước lên lớp Nội dung cần ghi bảng GM1: bài tập 1 - Y/c hs dựa vào lược đồ 4.1, 4.2 ? Xác định và đọc tên các trung tâm ấp thấp và áp cao vào mùa đông và mùa hạ - Chia 4 nhóm thảo luận + Nhóm 1,2 phân tích hướng gió về mùa Đông + Nhóm 3,4 phân tích hướng gió về mùa Hạ + Xác định các hướng gió chính theo khu vực về mùa đông. - Đại diện nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác bổ sung. - GV dùng lược đồ H4.1 (phóng to) chuẩn xác lại kiến thức. 1 Phân tích hướng gió về mùa Đông: Aùp thấp Aùp cao Mùa Đông Ai-xơ-len, A-lê- ut, Xích đạo, Xích đạo Ô- xtrây-li-a Xi-bia. A-xơ, Nam ĐTD, Nam ÂĐD Mùa hạ I-ran Nam ĐTD, Nam ÂĐD, Ô-xtrây-li- a, Ha-oai HG theo mùa Mùa Đông (Tháng 1) Mùa Hạ (Tháng 7) Khu vực Đông Á Tây Bắc Đông Nam Đông Nam Á Đông Bắc hoặc Bắc Tây Nam (biến tính: Đông Nam) Nam Á Đông Bắc (bị biến tính nên khô ráo và ấm áp) Tây Nam GM2: bài tập 2 - Y/c hs ghi những kiến thức đã biết qua phân tích ở trên theo mẫu bên - Y/c từng hs nối tiếp nhau đọc kết quả - Nhận xét – bổ sung, hoàn thiện - Qua sự phân tích hoàn lưu gió mùa Châu Á, hãy cho biết: điểm khác nhau cơ bản về tính chất giữa gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ là gì? Vì sao (Gió mùa mùa đông lạnh và khô vì xuất phát từ cao áp trên lục địa. Gió mùa mùa hạ mát và ẩm vì thổi từ đại dương vào.) GV (Bổ sung): Mùa đông: khối khí rất lạnh từ cao áp Xi-bia (Bắc Á) di chuyển xuống nước ta, do di chuyển chặng đường dài nên bị biến tính, yếu dần khi vào miền Bắc nước ta, chỉ đủ gây ra thời tiết tương đối lạnh trong thời gian vài ngày, sau bị đồng hóa với khối khí địa phương nên yếu dần rồi tan. 2. Tổng kết Mùa Khu vực Hướng gió chính Thổi từ áp cao…. đến áp thấp. Mùa đông (tháng 1) Đông Á Tây Bắc Cao áp Xi-bia  Hạ áp A-lê- út Đông Nam Á Đông Bắc hoặc Bắc Cao á p Xi-bia  Hạ áp Xích đạo và Ôxtrâylia. Nam Á Đông Bắc (bị biến tính nên khô ráo và ấm áp) Cao á p Xi-bia  Hạ áp Châu Phi. Mùa hạ (tháng 7) Đông Á Đông Nam Cao áp Ha-oai  chuyển vào lục địa (Hạ áp Iran) Đông Nam Á Tây Nam (biến tính: Đông Nam) Các cao áp: Ôx-trây-li-a, Nam Ấn độ dương chuyển vào lục địa. (Hạ áp Iran) Nam Á Tây Nam Cao áp Ấn độ dương  Hạ áp I-ran IV/ Củng cố bài học: - Cho biết sự khác nhau về hoàn lưu gió mùa châu Á ở mùa đông và mùa hè? - Đặc điểm thời tiết về mùa đông và mùa hè khu vực gió mùa Châu Á? V/ Dặn dò: - Học bài theo câu hỏi SGK. - Tìm hiểu trước bài 5 - Đặc điểm dân cư - xã hội Châu Á Tuần: 5 - Tiết:5 Ngày soạn: 04/09/2010 Ngày dạy: 06/09/2010 Bài: ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI CHÂU Á I/ Mục tiêu bài dạy: Sau bài học H/S cần 1. Kiến thức: - Trình bày và giải thích được một số đặc điểm nổi bậc của dân cư-XH châu Á - Sự đa dạng và phân bố các chủng tộc sống ở châu Á. - Biết tên và sự phân bố các tôn giáo lớn của châu Á. 2. Kỹ năng, thái độ - So sánh các số liệu về dân số giữa các châu lục thấy rõ sự gia tăng dân số. - Quan sát hình ảnh và phân tích lược đồ II/ Phương tiện dạy học cần thiết: - Bản đồ các nước trên thế giới. - Lược đồ, tranh ảnh, tài liệu về các cư dân - các chủng tộc ở châu Á. - Tranh ảnh, tài liệu nói về đặc điểm các tôn giáo lớn. III/ Tiến trình tổ chức bài mới: 1. Kiểm tra bài cũ - Xác định hướng gió về mùa đông, mùa hạ ở các khu vực Đông Á, ĐNA và Nam Á? Tính chất của gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ? 2. Giới thiệu bài mới: Các bước lên lớp Nội dung cần ghi bảng GM1: Một châu lục đông dân nhất thế giới - Cho HS so sánh diện tích châu Á với các châu lục khác. - Cho HS đọc bảng 5.1 SGK và nêu nhận xét. ? Em có nhận xét gì về số dân châu Á so với số dân các châu lục khác trên thế giới? ( Châu Á có số dân đông nhất thế giới.) - Treo bảng phụ: Khu vực D.tích (nghìn/km 2 ) Số dân (triệu người) Đông Á Nam Á Đông Nam Á Trung Á 11.762 4.489 4.495 4.002 1.563 1.356 519 56 1. Một châu lục đông dân nhất thế giới: - Châu Á có số dân đông, tăng nhanh, mật độ dân số cao - Hiện nay do thực hiện chặt chẽ chính sách dân số nên tỉ lệ gia tăng dân [...]... của các tôn giáo 3 Nơi ra đời của các tôn ? Kể tên 4 tôn giáo lớn? (Ấn độ giáo, hồi giáo, thiên chúa giáo giáo: (kitô giáo) và phật giáo - Văn hóa đa dạng, nhiều - Cho HS thảo luận nhóm (4 nhóm) tôn giáo lớn: Phật giáo, Hồi giáo, Thiên chúa giáo Thần linh Khu vực phân (Ky tô giáo) và Ấn Độ Địa điểm Thời điểm ra Tôn giáo được tôn bố chính ở giáo ra đời 1 AĐ giáo 2 Phật giáo 3 TC giáo 4 Hồi giáo IV/ Củng... đạt ý Tư duy địa lí - Tập cho HS tính cẩn thận, tự giác, trung thực trong khi kiểm tra - Giáo dục cho các em ý thức tư duy địa lí để làm bài trên lớp một cách tự lập, có sáng tạo II Phương tiện dạy học cần thiết: - Ra đề và đáp án, đánh máy, in ấn, gửi tổ trưởng xét duyệt III Tiến trình tổ chức bài mới: 1 Ổn định lớp: - GV kiểm tra sỉ số HS HS thu gom sách, vở, các tài liệu liên quan bộ môn về đầu... km2) ? Nhận xét về các dạng địa hình của Châu Á? ? Tìm và đọc tên các dãy núi chính, các cao sơn nguyên và các đồng bằng lớn ? Đặc điểm khoáng sản Châu Á? ? Với dặc điểm của vị trí địa lí, địa hình vàkích thước Nội dung cần ghi bảng I Đặc điểm tự nhiên Châu Á 1 Vị trí địa lí, giơiù hạn và kích thước: - Châu Á là châu lục rộng lớn nhất thế giới với diện tích 44,4 triệu km 2 (kể cả các đảo), nằm trải dài... độ 3, 28 triệu km2) ? Nước nào có diện tích nhỏ nhất (Man-đivơ: 2 98 triệu km2) ? Nêu vị trí địa lý của khu vực Nam Á ? Kể tên miền địa hình chính từ Bắc xuống Nam (Xác định vị trí của miền địa hình trên lược đồ tự nhiên khu vực) - Đại diện trình bày - GV nhận xét, chốt ý ghi bảng GM2: Khí hậu, sông ngòi, cảnh quan tự nhiên - Y/c thảo luận theo 4 nhóm Nội dung cần ghi bảng 1 Vị trí địa lý và địa hình:... Đọc bản đồ, lược đồ tự nhiên, dân cư, kinh tế - Giáo dục BTTN và ĐDSH II/ Phương tiện dạy học : - Lược đồ tự nhiên của khu vực Nam á - Bản đồ tự nhiên Châu á III/ Hoạt động dạy- học 1 Ổn định tổ chức: 8A: 8B: 8C: 2 Kiểm tra bài cũ: - Nêu đặc điểm vị trí địa lý của khu vực Tây Nam á? 3 Bài mới: Giới thiệu bài mới: Các bước lên lớp GM1: Vị trí địa lý và địa hình - Y/c HS quan sát H10.1 xác định các quốc... cư Đáp àn+biểu điểm I/ Phần lí thuyết (10đ) - Châu Á có số dân đông, tăng nhanh, mật độ dân số cao (2,5đ) - Dân cư châu Á chủ yếu thuộc chủng tộc Môngôlôít, Ơrôpêôit và số ít Ôxtralôít (2,5đ) - Các chủng tộc chung sống bình đẳng trong hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội (2,5đ) - Văn hóa đa dạng, nhiều tôn giáo lớn: Phật giáo, Hồi giáo, Thiên chúa giáo (Ky tô giáo) và Ấn Độ giáo (2,5đ) II/ Phần thực hành... được vị trí địa lý các quốc gia, các vùng lãnh thổ thuộc Đông á - Trình bày được các đặc điểm về địa hình, khí hậu, sông ngòi và cảnh quan tự nhiên của khu vực Đông á - Đọc, phân tích bản đồ, lược đồ II/ Phương tiện dạy học - Bản đồ tự nhiên khu vực Đông á - Một số tranh ảnh, tài liệu về cảnh quan tự nhiên Đông á - Bản đồ câm khu vực Đông á III/ Tiến trình dạy -học 1.Ổn định tổ chức :8A: 8B: 8C: 2 Kiểm... cho các đồng bằng ven biển b Khí hậu và cảnh quan: - Phía Tây: khí hậu cận nhiệt lục địa quanh năm khô hạn (do vị trí nằm trong nội địa, gió mùa từ biển không xâm nhập vào được) Cảnh quan chủ yếu là thảo nguyên khô, bán hoang mạc và hoang mạc - Phía Đông và hải đảo có khí hậu gió mùa ẩm + Mùa Đông: gió mùa Tây Bắc rất lạnh khô + Mùa Hè: gió mùa Đông Nam, mưa nhiều cảnh quan rừng là chủ yếu 4 Củng cố bài... dò: - Học bài kĩ, tiết sau kiểm tra 1 tiết Tuần: 8 - Tiết: 8 Ngày soạn: 26/09/2010 Ngày dạy: 27/09/2010 Bài: KIỂM TRA 1 TIẾT I Mục tiêu bài dạy: 1 Kiến thức: - Nhằm đánh giá lại quá trình dạy và học của giáo viên và học sinh, để từ đó tìm ra các biện pháp phù hợp với đặc thù bộ môn và đối tượng học sinh dân tộc 2 Kỹ năng, thái độ: - HS biết phân tích, so sánh và giải thích các hiện tượng tự nhiên ở châu... trong quá trình kiểm tra Trường: THCS Ngô Quyền Họ và tên học sinh: ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Lớp: 8 Môn: Địa lí Thời gian: 45 phút Ngày kiểm tra: …………………… ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN Đề: I/ Trắc nghiệm: (3 điểm) Khoanh tròn vào ý em cho là đúng nhất: 1 Ý nào không thuộc đặc điểm địa hình châu Á: (0,5điểm) A Địa hình đơn giản B Có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao đồ sộ C Nhìn chung, các dãy núi chạy . ở Châu á 1. AĐ giáo 2. Phật giáo 3. TC giáo 4. Hồi giáo 3. Nơi ra đời của các tôn giáo: - Văn hóa đa dạng, nhiều tôn giáo lớn: Phật giáo, Hồi giáo, Thiên chúa giáo (Ky tô giáo) và Ấn Độ giáo. IV/. xã hội. GM3: Nơi ra đời của các tôn giáo ? Kể tên 4 tôn giáo lớn? (Ấn độ giáo, hồi giáo, thiên chúa giáo (kitô giáo) và phật giáo. - Cho HS thảo luận nhóm (4 nhóm). Tôn giáo Địa điểm ra đời Thời điểm ra đời Thần. cây bụi, hoang mạc vàbán hoang mạc, cảnh quan núi cao). ? Tên các cảnh quan phân bố ở khu vực khí hậu gió mùa và các cảnh quan ở khu vực khí hậu lục địa khô hạn? ? Theo em, cảnh quan nào giàu động
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lí 8 cả năm trọn bộ, Giáo án địa lí 8 cả năm trọn bộ, Giáo án địa lí 8 cả năm trọn bộ