0

Giáo án địa lí 8 cả năm đầy đủ

179 2,062 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 14:41

Giáo án Địa lí 8 Nm hc 2013-2014 33333.3366999* Ngày soạn: 13/8/2013 Phần I - Thiên nhiên, con ngời các châu lục Ch ơng XI . Châu á tiết 1 - Bài 1: Vị trí địa lý, địa hình và khoáng sản Châu á I.Mc tiờu bi hc 1. Về kiến thức: *Sau bài học cần giúp học sinh nắm đợc: - Đặc điểm về vị trí địa lý, kích thớc của châu á - Nắm đợc những đặc điểm về địa hình và khoáng sản của châu lục. 2. Về kỹ năng: - Củng cố và phát triển kỹ năng đọc,phân tích,so sánh các yếu tố địa lý trên bản đồ. - Phát triển t duy địa lý,giải thích đợc mối quan hệ chặt chẽ giữa các yếu tố tự nhiên. 3. Về thái độ: -Yêu mến môn học và phát triển t duy về môn địa lý, tìm ra những kiến thức có liên quan đến môn học II.Trng tõm bi hc Mc 1 v 2 phn a -Kin thc:Chõu cú kớch thc rng ln,nm tri di t vựng cc Bc vố xớch o do ú cú nh hng ti cỏc yu t v khớ hu,sụng ngũi,cnh quan. +a hỡnh chõu phõn húa a dng ,cú nhiu nỳi v cao nguyờn s nht th gii v cú nhiu ng bng rng ln -K nng:c bn ,phõn tớch s liu v tranh nh III.Chun b 1.Giỏo viờn:Tham kho ti liu v SGK -Mỏy chiu -Qu a cu - Bản đồ tự nhiên Châu á - Lợc đồ địa hình, khoáng sản và sông hồ Châu á IV Tin trỡnh dy hc 1. ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: Kim tra phn chun b dựng ca hc sinh 3. Bài mới: Phm Thanh Tõm-Trng THCS Tõn c 1 Giáo án Địa lí 8 Nm hc 2013-2014 Chúng ta đã cùng tìm hiểu thiên nhiên, kinh tế xã hội Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Nam Cực, Châu Đại Dơng và Châu Âu qua chơng trình địa lý lớp 7. Sang phần địa lý lớp 8 ta sẽ tìm hiểu thiên nhiên, con ngời Châu á, một châu lục rộng lớn nhất, có lịch sử phát triển lâu đời nhất, có điều kiện tự nhên phức tạp và đa dạng. Tính phức tạp, đa dạng đó đợc thể hiện trớc hết qua cấu tạo địa hình và sự phân bố khoáng sản. Hot ng ca thy Hot ng ca trũ Ni dung chớnh * Hoạt động 1: GVtreo bản đồ vị trí địa lý của Châu á lên bảng yêu cầu học sinh quan sát(hoc dựng mỏy chiu) Quan sỏt 1.Vị trí địa lý và kích thớc của châu lục GV cho học sinh thảo luận nhóm, chia cả lớp thành 5 nhóm nhỏ.Yêu cầu mỗi nhóm quan sát lợc đồ vị trí của Châu á trên địa cầu và trả lời các câu hỏi: N1: Châu á có diện tích là bao nhiêu? Nằm trên lục địa nào? N2: Điểm cực bắc và cực nam phần đất liền nằm trên những vĩ độ địa lý nào Tho lun nhúm v trỡnh by kt qu - Châu á là một bộ phận của lục địa á - Âu, diện tích phần đất liền rộng khoảng 41,5triệu km 2 , nếu tính cả các đảo phụ thuộc thì rộng tới 44,4triệu km 2 . Đây là châu lục rộng nhất thế giới Điểm cực: + Bắc: Mũi Sê-li-u-xkim: 77 0 44'B N2: Điểm cực bắc và cực nam phần đất liền nằm trên những vĩ độ địa lý nào? N3: Châu á tiếp giáp với những đại dơng và châu lục nào? N4: Chiều dài từ điểm cực bắc đến điểm cực nam, chiều rộng từ bờ tây sang bờ đông nơi lãnh thổ mở rộng nhất là bao nhiêu km? N5: Bằng hiểu biết của + Nam: Mũi Pi-ai: 1 0 10'B (Nam bán đảo Malacca) + Tây: Mũi Bala: 26 0 10'B (Tây bán đảo tiểu á) + Đông: Mũi Điêgiônép: Phm Thanh Tõm-Trng THCS Tõn c 2 Giáo án Địa lí 8 Nm hc 2013-2014 mình em hãy so sánh diện tích của châu á so với các châu lục khác? -Thảo luận(5 phút)Sau khi HS thảo luận song,GVgọi đại diện các nhóm trình bày kết quả. Các nhóm khác bổ sung, nhận xét. GV tổng kết. 169 0 40'B (Giáp eo Bêring). Diện tích Châu á chiếm 1/3 diện tích đất nổi trên Trái Đất, lớn gấp 1,5lần Châu Phi:? gấp 4 lần Châu Âu Những đặc điểm của vị trí địa lý, kích thớc lãnh thổ Châu á có ý nghĩa rất sâu sắc, làm phân hóa khí hậu và cảnh quan tự nhiên đa dạng, thay đổi từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây Nghe *Nơi tiếp giáp với 2 châu lục:Châu Âu, Châu Phi và 3 đại dơng lớn TBD, BBD,ĐTD *Hoạt động 2: -Tìm hiểu đặc điểm địa hình và khoáng sản - GV treo lợc đồ địa hình và khoáng sản Châu á lên bảng, yêu cầu học sinh quan sát. Quan sỏt v tr li 2. Đặc điểm địa hình, khoáng sản: a) Đặc điểm địa hình - Có nhiều hệ thống núi và sơn nguyên đồ sộ nhất thế giới và có nhiều đồng bằng rộng lớn: Tây xi bia,Trung xi bia Phm Thanh Tõm-Trng THCS Tõn c 3 Giáo án Địa lí 8 Nm hc 2013-2014 -Em hãy nêu đặc điểm địa hình Châu á? ? Bằng sự hiểu biết của mình em hãy cho biết thế nào là "sơn nguyên"? . GV yêu cầu học sinh quan sát lợc đồ H1.2 và trả lời câu hỏi. "Sơn nguyên": Là những khu vực đồi núi rrộng lớn, có bề mặt tơng đối bằng phẳng. Các SN đ- ợc hình thành trên các vùng nền cổ hoặc các KV núi già bị quá trình bào mòn lâu dài. Các SN có độ cao thay đổi, SN có thể đồng nghĩa với cao nguyên - Các dãy núi chạy theo hai hớng chính:Đông-Tây hoặc gần Đông Tây,Bắc- Nam. hoặc gần Bắc - Nam *Hoạt động3 : ? Em hãy tìm và đọc tên các dãy núi chính, xác định hớng của các dãy núi đó? Chúng đợc phân bố ở đâu? ? Tìm và đọc tên các đồng bằng rộng nhất? Chúng đợc phân bố ở đâu? GV gọi học sinh lên bảng chỉ trên lợc đồ. ? Em hãy nhận xét chung về đặc điểm địa hình Châu á? Tr li v ch bn Nhn xột - Các núi và sơn nguyên cao tập trung chủ yếu ở vùng gần trung tâm.Trên các núi cao thờng có băng hà bao phủ quanh năm. - Nhiều hệ thống núi, sơn nguyên và đồng bằng xen kẽ lẫn nhau làm địa hình bị chia cắt phức tạp. . ? Dựa vào H1.2 em hãy cho biết: - Châu á có những khoáng sản chủ yếu nào? Ch bn v tr li b) Đặc điểm khoáng sản - Châu á có nguồn khoáng sản phong phú. - Quan trọng nhất là dầu Phm Thanh Tõm-Trng THCS Tõn c 4 Giáo án Địa lí 8 Nm hc 2013-2014 - Dầu mỏ và khí đốt tập trung chủ yếu ở những khu vực nào? mỏ, khí đốt than, sắt, crôm và kim loại. -Gọi 1,2 học sinh lên bảng chỉ trên lợc đồ. 4. Củng cố - GV củng cố lại toàn bộ bài học -Đọc nội dung ghi nhớ sgk và làm bài tập Câu 1: Hãy ghép các ý ở cột trái và cột phải vào bảng sao cho đúng. Đồng bằng Đáp án Sông chính chảy trên đồng bằng 1. Turan g a. Sông Hằng + Sông ấn 2. Lỡng Hà e b. Sông Hoàng Hà 3. ấn Hằng a c. Sông Ô-bi + Sông I-e-nit-xây 4. Tây Xi-bia c d. Sông Trờng Giang 5. Hoa Bắc b e. Sông ơphrat + Sông Tigrơ 6. Hoa Trung d g. Sông Xa Đa-ri-a + Sông A-mu Đa-ri-a 5. Dặn dò: -Học sinh học bài cũ và tìm hiểu vị trí, địa hình Châu á ảnh hởng đến khí hậu của vùng nh thế nào? -Lm v bi tp Ngày soạn: 15 /8 /2013 Tiết 2 - Bài 2: khí hậu Châu á I.Mc tiờu bi hc 1. Về kiến thức: * Sau bài học cần giúp học sinh nắm đợc: - Khí hậu Châu á chia thành nhiều đới khí hậu khác nhau do vị trí địa lý trải dài trên nhiều vĩ độ - Trong mỗi đới khí hậu lại chia làm nhiều kiểu khí hậu phức tạp - Khí hậu Châu á phổ biến là các kiểu: gió mùa và lục địa 2. Về kỹ năng: - Củng cố và phát triển kỹ năng đọc,phân tích,so sánh các yếu tố địa lý trên bản đồ. Phm Thanh Tõm-Trng THCS Tõn c 5 Giáo án Địa lí 8 Nm hc 2013-2014 - Phát triển t duy địa lý,giải thích đợc mối quan hệ chặt chẽ giữa các yếu tố tự nhiên. 3. Về thái độ -Yêu mến môn học và phát triển t duy về môn địa lý,tìm ra những kiến thức có liên quan đến môn học II.Trng tõm bi hc Mc 2- -V kin thc:Khớ hu chõu ohõn hoỏ a dng v phc tp nhng ch yu cú 2 kiu chớnh l khớ hu giú mựa v khớ hu lc a,v trớ v ac im ca chỳng rt khỏc nhau -V k nng:rốn k nng c lc ,phõn tớch tranh nh v biu khớ hu,bng s liu III:Chun b 1.Giỏo viờn : - Bản đồ vị trí địa lý của Châu á trên địa cầu. - Bản đồ tự nhiên Châu á - Lợc đồ các đới khí hậu Châu á 2.Hc sinh: Hc bi v chun b bi,chỳ ý xem li cỏch phõn tớch biu khớ hu IV.Tin trỡnh dy hc 1. ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: Em hãy nêu các đặc điểm về vị trí địa lý, kích thớc của lãnh thổ Châu á và ý nghĩa của chúng đối với khí hậu? 3. Bài mới: - Châu á nằm trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo, có kích thớc rộng lớn và cấu tạo địa hình phức tạp. Đó là những điều kiện tạo ra sự phân hóa khí hậu đa dạng và mang tính lục địa cao. - Đây chính là những đặc điểm nổi bật của khí hậu Châu á chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học hôm Hot ng ca thy Hot ng ca trũ Ni dung chớnh Phm Thanh Tõm-Trng THCS Tõn c 6 Giáo án Địa lí 8 Nm hc 2013-2014 .* Hoạt động 1: -Tìm hiểu sự phân hóa đa dạng của khí hậu 1. Khí hậu Châu á phân hóa rất đa dạng: CH: Bằng những kiến thức đã học em hãy cho biết dựa vào đâu ngời ta có thể phân chia ra các đới khí hậu trên trái đất? *Hoạt động 2: GV treo lợc đồ các đới khí hậu Châu á lên bảng. -Em hãy quan sát bản đồ tự nhiên Châu á và lợc đồ H2.1 Skg và cho biết: -CH: Đi dọc theo kinh tuyến 80 0 Đ từ vùng cực đến xích đạo có các đới khí hậu nào? -CH: Mỗi đới nằm ở khoảng vĩ độ bao nhiêu? GV:Tại sao khí hậu Châu á lại phân thành nhiều đới nh vậy? *Hoạt động 3: CH: Trong đới khí hậu ôn đới, ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới có những kiểu khí hậu nào? CH: Tại sao khí hậu Châu á Vnh ai nhit Ch bn v c tờn cỏc i khớ hu v v ca nú V trớ c lớ nm tri di trờn nhiu v Ch bn v c tờn cỏc kiu khớ hu a.Khí hậu Châu á phân thành nhiều đới khác nhau: -Đới khí hậu cực và cận cực nằm từ khoảng vòng cực Bắc đến cực. - Đới khí hậu ôn đới nằm từ khoảng 40 0 B - vòng cực Bắc. - Đới khí hậu cận nhiệt đới: Nằm từ chí tuyến Bắc - 40 0 B - Đới khí hậu nhiệt đới: Từ chí tuyến Bắc đến 5 0 N. b.Các đới khí hậu Châu á lại phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau: Phm Thanh Tõm-Trng THCS Tõn c 7 Giáo án Địa lí 8 Nm hc 2013-2014 có sự phân hóa thành nhiều kiểu? CH: Em hãy cho biết đới khí hậu nào không phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu? Giải thích tại sao? Kớch thc lónh th,a hỡnh Cc v cn cc,xớch o - Nguyên nhân: Do lãnh thổ rộng lớn có các dãy núi và sơn nguyên ngăn , ảnh hởng của biển. *Hoạt động 4: Tìm hiểu 2 kiểu khí hậu phổ biến ở châu á GV cho HS thảo luận nhóm,chia lớp thành 4 nhóm nhỏ,mỗi nhóm thảo luận một câu hỏi - Sau khi học sinh thảo luận, đại diện các nhóm lên trình bày kết quả. GV tổng kết bổ sung và chuẩn kiến thức. *Hoạt động 4: CH: Dựa vào biểu đồ nhiệt độ, lợng ma của 3 trạm khí tợng ở bài tập 1 - trang 9, kết hợp với kiến thức đã học cho biết: N1: Xác định những địa điểm trên năm trong các kiểu khí hậu nào? N2: Nêu những đặc điểm Tho lun nhúm v tr li cõu hi Y-an-ma:nhit i,E-ri- at:Nhit i khụ,U-lan-ba- to:ụn i lc a Phõn tớch biu 2.Khí hậu châu á phổ biến là kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa: a) Các kiểu khí hậu gió mùa *)Gồm 2 loại: - Khí hậu gió mùa nhiệt đới: Phân bố ở Nam á và Đông Nam á. - khí hậu gió mùa cận nhiệt và ôn đới phân bố ở Đông á. *Đặc điểm:Một năm có hai mùa : - Mùa đông có gió từ nội địa ra, không khí lạnh, khô và ma không đáng kể. - Mùa hạ có gió từ đại dơng thổi vào, nóng ẩm và có ma nhiều Phm Thanh Tõm-Trng THCS Tõn c 8 Giáo án Địa lí 8 Nm hc 2013-2014 về nhiệt độ, lợng ma? N3: Giải thích tại sao? GV sẽ kết luận. * Hoạt động 5: CH: Quan sát H2.1 em hãy: - Chỉ những khu vực thuộc các kiểu khí hậu lục địa? - Cho biết các kiểu khí hậu lục địa có những đặc điểm chung gì đáng chú ý? -Hãy nêu rõ đặc điểm khí hậu lục địa? Tr li Tr li b) Các kiểu khí hậu lục địa *) Phân bố: - Chủ yếu ở các vùng nội địa và Tây Nam á *) Đặc điểm: - Mùa đông khô và rất lạnh - Mùa hạ khô và nóng lợng ma ítTb từ 200 mm đến 500 mm phát triển nhiều hoang mạc và bán hoang mạc . : 4. Củng cố: - GV củng cố lại toàn bộ bài học - HS đọc nội dung ghi nhớ sgk và làm bài tập trắc nghiệm củng cố 5. Dặn dò: -Lm v bi tp -Học sinh học bài cũ và tìm hiểu vị trí,địa hình Châu á ảnh hởng đến khí hậu của vùng nh thế nào? Phm Thanh Tõm-Trng THCS Tõn c 9 Giáo án Địa lí 8 Nm hc 2013-2014 *****************@@@******************* Ngày soạn: 3 / 9 /2012 Tiết 3- Bài 3: Sông ngòi và cảnh quan châu á I. Mục tiêu bài học: 1. Về kiến thức: *Sau bài học cần giúp học sinh nắm đợc - Biết đợc đặc điểm một số hệ thống sông lớn.Đặc điểm chungvề chế độ nớc và giá trị kinh tế của chúng. - Sự phân hóa đa dạng của các cảnh quan tự nhiên - Những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên Châu á Phm Thanh Tõm-Trng THCS Tõn c 10 [...]... Thanh Tõm-Trng THCS Tõn c Giáo án Địa lí 8 Nm hc 2013-2014 Hoạt động của giáo viên - học sinh hâu của mỗi địa điểm đó Nội dung bài học ) 4 Củng cố: GV củng cố hệ thống lại toàn bộ các phần đã học, ôn tập các câu hỏi HS ghi đầy đủ các câu hỏi 5 Dặn dò: Học sinh về nhà ôn tập, tiết sau kiểm tra 27 Phm Thanh Tõm-Trng THCS Tõn c Giáo án Địa lí 8 Nm hc 2013-2014 Ngày soạn:4/10/2012 Tiết 8- Kiểm tra 45' I Mục... SGK ( L- 1 Địa hình có 3 đặc điểm chính - Nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao đồ ợc đồ vị trí châu á trên địa cầu) và sộ cho biết: - Địa hình bị chia cắt rất phứctạp 25 Phm Thanh Tõm-Trng THCS Tõn c Giáo án Địa lí 8 Nm hc 2013-2014 Hoạt động của giáo viên - học sinh Nội dung bài học Đặc điểm nổi bật của địa hình châu - Các núi và cao nguyên tập trung chủ yếu ở á là gì? Giáo viên cho học sinh cả lớp thảo.. .Giáo án Địa lí 8 Nm hc 2013-2014 2 Về kỹ năng: - Biết sử dụng bản đồ để tìm đặc điểm sông ngòi và cảnh quan của Châu á - Xác định trên bản đồ vị trí cảnh quan tự nhiên và các hệ thống sông lớn - Xác lập đợc mối quan hệ giữa khí hậu, địa hình với sông ngòi và cảnh quan tự nhiên 3 Về thái độ: -Yêu mến môn học và phát triển t duy về môn địa lý II Đồ dùng dạy học : - Bản đồ tự nhiên Châu á - Bản đồ cảnh... đến ) - Các tôn giáo lớn: + Phật giáo (thế kỷ đầu của thiên niên kỷ thứ nhất TCN) và ấn Độ giáo (và thế kỷ VI TCN) ở ấn Độ + Kitô giáo xuất hiện từ đầu CN tại Pa-le-xtin) ở + Hồi g 4 Củng cố: GV củng cố lại toàn bài Cho học sinh đọc phần tổng kết Cho học sinh nhận xét về sự gia tăng dân số Châu á theo số liệu BT2 - Sách giáo khoa - Tr. 18 21 Phm Thanh Tõm-Trng THCS Tõn c Giáo án Địa lí 8 Nm hc 2013-2014... Tõn c Giáo án Địa lí 8 Nm hc 2013-2014 - Bài ôn tập giúp học sinh nắm đợc các kiến thức đã học về châu á + Về vị trí địa lý, địa hình + Khí hậu, sông ngòi châu á, các đặc điểm về cảnh quan + Các đặc điểm về dân c - xã hội châu á 2 Về kỹ năng - Rèn cho học sinh kỹ năng thiết lập mối quan hệ giữa các yếu tố địa lý nh: mối quan hệ giữa tự nhiên với sự phân bố dân c Giữa tự nhiên với sự phân hóa của cảnh... ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 19 Phm Thanh Tõm-Trng THCS Tõn c Giáo án Địa lí 8 Nm hc 2013-2014 Hot ng ca thy v trũ *Hoạt động 1 : Tìm hiểu số dân của Châu á Ni dung chớnh 1.Một châu lục đông dân nhất thế giới : CH: Giáo viên cho cả lớp quan sát bảng 5.1 dân - Châu á là châu lục có số dân đông nhất thế giới số châu á qua một số năm Thảo luận nhóm Cả lớp 4 nhóm, mỗi nhóm sẽ + Châu á chiếm 61% dân số tính... cái nôi ra đời của những tôn giáo nào? - Phật giáo và ấn Độ giáo (ấn Độ) - Kitô giáo (Tây á) - Học sinh thảo luận nhóm Cả lớp chia thành 4 nhóm.Thảo luận về sự ra đời và phát triển của các tôn giáo Hồi giáo (ả rập Xê-ut) Ni dung chớnh + ôxtralôit: Đông Nam á - Nguyên nhân: + Sự giao lu kinh tế - văn hoá + Di c + Ngời lai 3 Nơi ra đời của các tôn giáo lớn - Nguyên nhân: +Tôn giáo ra đời do nhu cầu mong... - HS làm việc theo 3 nhóm Sau đó thảo luận nhóm khác bổ sung - GV tổng kết 2.Các đới cảnh quan tự nhiên : - Do vị trí địa hình và khí hậu đa dạng nên các cảnh quan Châu á rất đa dạng - Rừng lá kim phân bố chủ yếu ở Xi-bia *Hoạt động3: 13 Phm Thanh Tõm-Trng THCS Tõn c Giáo án Địa lí 8 Nm hc 2013-2014 Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học - CH: Dựa vào vốn hiểu biết và bản đồ -Rừng cận... luận 1 nội + Phía ĐB các dãy núi chạy từ bờ dung: 35 Phm Thanh Tõm-Trng THCS Tõn c Giáo án Địa lí 8 Nm hc 2013-2014 Hot ng ca thy v trũ Nhóm 1-2: Nghiên cứu về địa hình sông ngòi và khoáng sản của Tây Nam á? CH:Dựa vào H9.1kết hợp bản đồ tự nhiên Châu á cho biết: - Đi từ TB xuống ĐN, khu vực có mấy dạng địa hình? Dạng địa hình nào chiếm diện tích lớn nhất?- Bằng kiến thức đã học nêu đặc điểm khí hậu?... - HS thảo luận trong 5 phút Sau khi HS thảo luận xong, giáo viên gọi đại diện Nam á và Trung á: các nhóm trình bày kết quả - Dokhí hậu khô nóng(khí Các nhóm khác bổ sung, nhận xét hậu lục địa) Sông ngòi kém - GV: tổng kết phát triển chỉ có 1 số sông lớn:Xa- đa - ri-a 12 Phm Thanh Tõm-Trng THCS Tõn c Giáo án Địa lí 8 Nm hc 2013-2014 Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học - CH: Nêu giá trị . Giáo án Địa lí 8 Nm hc 2013-2014 33333.3366999* Ngày soạn: 13 /8/ 2013 Phần I - Thiên nhiên, con ngời các châu lục Ch ơng XI . Châu á tiết 1 - Bài 1: Vị trí địa lý, địa hình và khoáng sản. (Nam bán đảo Malacca) + Tây: Mũi Bala: 26 0 10'B (Tây bán đảo tiểu á) + Đông: Mũi Điêgiônép: Phm Thanh Tõm-Trng THCS Tõn c 2 Giáo án Địa lí 8 Nm hc 2013-2014 mình em hãy so sánh diện. phát triển kỹ năng đọc,phân tích,so sánh các yếu tố địa lý trên bản đồ. Phm Thanh Tõm-Trng THCS Tõn c 5 Giáo án Địa lí 8 Nm hc 2013-2014 - Phát triển t duy địa lý,giải thích đợc mối quan hệ chặt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lí 8 cả năm đầy đủ, Giáo án địa lí 8 cả năm đầy đủ, Giáo án địa lí 8 cả năm đầy đủ

Từ khóa liên quan