giáo án địa lí 10 cơ bản

80 3.1K 2
giáo án địa lí 10 cơ bản

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ AN Trường THPT Quỳnh Lưu I GIÁO ÁN ĐỊA 10 Họ và Tên : TRẦN VĂN PHƯƠNG Tổ : SỬ - ĐỊA Năm Học : 2012 - 2013 Trường THPT Quỳnh lưu I GV: Trần Văn Phương Tiết ppct :1 Ngày dạy :… /.…/20… GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP HỌC ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN ĐẠI CƯƠNG LỚP 10 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Sau bài học, học sinh cần: 1.Về kiến thức: - Nắm được nội dung chương trình môn Địa lí lớp 10 gồm có mấy phần, mấy chương, bao nhiêu bài, học về vấn đề gì? - Hướng dẫn học sinh biết cách sử dụng SGK và tài liệu Địa lí có liên quan một cách hiệu quả mà vẫn đảm bảo nội dung chương trình môn học. 2. Về kĩ năng: Nhận biết được nội dung kiến thức trọng tâm và có kĩ năng học tập môn Địa lí đạt hiệu quả cao. 3. Về thái độ: Thấy được sự cần thiết của việc học tập môn Địa lí. II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: 1. Giáo viên: Hướng dẫn thực hiện phân phối chương trình môn Địa lí, chuẩn kiến thức, SGK, bản đồ, Tập bản đồ, bài soạn, SGV 2. Học sinh: SGK, vở ghi, vở bài tập. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Kiểm tra bài cũ: (không) 2. Nội dung bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung chính HĐ1: Tìm hiểu chương trình môn học (HS làm việc cả lớp: 15phút). Bước 1: Giáo viên yêu cầu HS xem SGK Địa lí lớp 10 và cho biết: Chương trình gồm mấy phần ? đó là những phần ? Nêu cụ thể. Bước 2: HS khác bổ sung, GV chuẩn kiến thức và yêu cầu học sinh xem lại toàn bộ sách giáo khoa Địa lí lớp 10 và ghi nhớ. HĐ2: Tìm hiểu cách sử dụng sách giáo khoa và tài liệu môn Địa lí (HS làm việc cá nhân: 13phút). Bước 1: GV yêu cầu HS xem qua nội dung toàn 1. Giới thiệu chương trình môn học: - Địa lí lớp 10 học về kiến thức địa lí đại cương bao gồm hai phần lớn: Địa lí tự nhiên (chiếm ½ thời lượng chương trình) và Địa lí kinh tế xã hội đại cương. - Tổng số tiết cả năm là 52 tiết được phân chia cụ thể cho hai kì như sau: Kì I là 35 tiết; Kí II là 17 tiết. - Môn học có ý nghĩa rất lớn đối với việc học tập các môn học khác và đời sống : Cụ thể giúp các em nhận thức đúng đắn về các hiện tượng, sự vật (Tại sao lại có ngày đêm; nguyên nhân sinh ra sóng thần, gió, bão và hậu quả của nó ). 2. Hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa, tài liệu môn Địa lí: - Nắm được khái quát nội dung chương trình môn học (phần mục lục cuối SGK). - Khai thác kết hợp giữa kênh hình và kênh chữ, bảng thống kê để tìm ra kiến thức trọng tâm cần ghi nhớ: (Nắm vững các khái niệm, công thức, những ý chính ). 2 Trường THPT Quỳnh lưu I GV: Trần Văn Phương bộ sách giáo khoa và đọc phần mục lục. Bước 2: GV yêu cầu HS cho biết việc sử dụng sách giáo khoa Địa lí như thế nào cho có hiệu quả nhất. Bước 3: HS trả lời GV chuẩn kiến thức, yêu cầu HS xem cụ thể bằng ví dụ: - Trước khi xem nội dung , bao giờ ta cũng xem phần mục lục để biêt chương trình gồm có những nội dung gì? bao nhiêu bài ? - Đối với môn Địa lí việc học phải kết hợp chặt chẽ giữa kênh hình và kênh chữ để khai thác triệt để kiến thức trọng tâm đối với từng bài, từng chương, từng phần HĐ 3: Tìm hiểu phương pháp học tập môn Địa lí (HS hoạt động nhóm: 14phút) Bước 1: GV sơ qua về các phương pháp các em đã được học ở THCS, chia lớp thành 4 nhóm: Nhóm 1,2 tìm hiểu về Địa lí tự nhiên và cho biết các phương pháp. Bước 2: Đại diện các nhóm trình bày và các nhóm khác bổ sung Bước 3: GV chuẩn kiến thức cho học sinh ghi nhớ những phương pháp chính (nội dung cột bên) - Hoàn thành hệ thống câu hỏi và bài tập trong sách giáo khoa. - Sử dụng các tài liệu, mô hình, bản đồ, Tập bản đồ để hỗ trợ việc học tập. 3. Phương pháp học tập môn Địa lí: Phương pháp tự học: Tạo ra sự chuyển biến từ học tập thụ động sang tự học chủ động (không chỉ tự học ở nhà sau bài lên lớp mà tự học trong tiết học có sự hướng dẫn của giáo viên). + Phần Địa lí tự nhiên: Rất khó và trừu tượng nên chú ý: * Kết hợp giữa làm việc cá nhân (trên lớp, chuẩn bị bài ở nhà) với hoạt động theo cặp, theo nhóm. * Tăng cường phát hiện các mối liên hệ nhân quả giữa các hiện tượng địa lí tự nhiên. * Chú ý khai thác có hiệu quả kênh hình, câu hỏi- bài tập trong SGK, Atlat, Tập bản đồ cũng như các thiết bị và phương tiện dạy học tiên tiến + Phần Địa lí KT-XH (có hai nhóm): * Phương pháp phát huy tính chủ động học tập của HS, coi trọng quá trình tự học, tự khám phá (PP thảo luận, động não, hoạt động nhóm, nghiên cứu tình huống ) * Phương pháp với sự hỗ trợ của các thiết và phương tiện hiện đại nhằm hướng vào hoạt động tích cực, chủ động của HS (Átlat, bản đồ, các sơ đồ, biểu đồ cùng với các phương tiện hiện đại như máy chiếu đa năng, các băng hình Giúp cho GV chỉ đạo và HS thực hiện các hoạt động cá nhân hay theo nhóm để tự khám phá kiến thức. 3. Củng cố luyện tập: (1phút) Giúp các em nắm được chương trình môn Địa lí 10, biết cách sử dụng SGK, tài liệu và phương pháp học tập bộ môn IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP Xem trước một số kỹ năng cần thiết về biểu đồ, bảng số liệu. Tiết 2. Ngày dạy :… /.…/20… RÈN LUYỆN CÁC KỸ NĂNG ĐỊA LÍ I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Sau bài học, học sinh cần: 1.Về kiến thức: - Nắm vững, hiểu rõ các kiến thức cơ bản về biểu đồ, bảng số liệu. - Nhận biết những dấu hiệu cơ bản để xác định loại biểu đồ phù hợp với yêu cầu đề ra. 2. Về kĩ năng: Có được những kỹ năng cơ bản về tính toán, vẽ biểu đồ, nhận xét, phân tích biểu đồ, bảng số liệu. 3. Về thái độ: Thấy được vai trò to lớn của biểu đồ, bảng số liệu trong việc học tập Địa lí II. THIẾT BỊ DẠY HỌC: 3 Trường THPT Quỳnh lưu I GV: Trần Văn Phương Có thể phóng to một số biểu đồ, bảng số liệu. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Kiểm tra bài cũ: Chương trình môn Địa lí lớp 10 học về vấn đề gì? Cách học như thế nào? 2. Bài mới: A. BIỂU ĐỒ 1. Khái niệm: 2. Hệ thống các loại biểu đồ và phân loại: Gồm 2 nhóm chính: * Biểu đồ thể hiện qui mô và động thái phát triển - Biểu đồ đường biểu diễn: + Yêu cầu thể hiện tiến trình phát triển của các hiện tượng theo chuổi thời gian. + Các dạng biểu đồ chủ yếu: - Biểu đồ cột: + Yêu cầu thể hiện về qui mô khối lượng của một đại lượng, so sánh tương quan giữa các đại lượng. + Các dạng biểu đồ chủ yếu: cột đơn, cột gộp nhóm, biểu đồ thanh ngang, tháp tuổi. - Biểu đồ kết hợp cột và đường: + Yêu cầu thể hiện động lực phát triển và tương quan độ lớn giữa các đại lượng. + Các dạng biểu đồ chủ yếu: biểu đồ cột và đường (có 2 đại lượng khác nhau), biểu đồ cột và đường có 3 đại lượng (nhưng phái có 2 đại lượng cùng chung một đơn vị tính). * Biểu đồ thể hiện cơ cấu: - Biểu đồ tròn + Yêu cầu thể hiện: cơ cấu thành phần của một tổng thể; qui mô của đối tượng cần trình bày + Các dạng biểu đồ chủ yếu: biểu đồ 1 hoặc 2,3 hình tròn, biểu đồ bán nguyệt. - Biểu đồ cột chồng. + Yêu cầu: thể hiện qui mô và cơ cấu thành phần của một hay nhiều tổng thể. + Các dạng biểu đồ chủ yếu: biểu đồ 1 hoặc 2,3 cột. - Biểu đồ miền. Yêu cầu thể hiện: cơ cấu và động thái phát triển của đối tượng qua nhiều thời điểm. 3. Kỹ năng tính toán, xử lí số liệu. + Tính % : công thức=tp/tổng x 100 + Tính qui đổi tỉ lệ % : công thức=100 x 3,6 + Tính bán kính các vòng tròn :công thức s= . r2 + Tính năng suất cây trồng: công thức=sl/diện tích + Tính cán cân xnk: công thức=giá trị xuất-giá trị nhập + Tính giá trị xnk từ tổng và cán cân : công thức=tổng giá trị xnk+(-)cán cân/2=n-(+)cán cân=x + Tính bqlương thực/đầu người: công thức=sl/số dân + Tính mật độ dân cư: công thức=số dân/ diện tích + Tính chỉ số phát triển: công thức=năm sau/năm gốc x 100% + Tính tỉ lệ gtdstn: công thức=sinh-tử/10 + Tính tốc độ tăng trưởng trung bình năm: công thức=năm sau-năm trước/ năm trước/số năm x 100 * Kỹ năng vẽ:-Yêu cầu chung: vẽ chính xác, có đơn vị, thời gian (đối tượng), số liêu, thẩm mỹ, có tên biểu đồ, chú giải. * Kỹ năng nhận xét, phân tích biểu đồ. - Về nhận xét tổng quát: phát triển nhanh, phát triển chậm, phát triển ổn định, phát triển không ổn định, phát triển đều, có sự chênh lệch giữa các vùng - Yêu cầu từ ngữ phải ngắn gọn, rõ ràng, có cấp độ, lập luận phải hợp lí sát với yêu cầu… Lưu ý: - Đối với biểu đồ cơ cấu không được ghi giá tri tăng hay giảm mà ghi tỉ trọng tăng hay giảm. - Khi nhận xét về trạng thái phát triển của các đối tượng / bản đồ + Về trạng thái tăng: tăng, tăng nhanh, tăng đột biến, tăng liên tục kèm theo là dẫn chứng + Về trạng thái giảm: giảm, giảm ít, giảm mạnh, giảm nhanh, giảm chậm, giảm đột biến kèm theo là dẫn chứng 4 Trường THPT Quỳnh lưu I GV: Trần Văn Phương B. PHÂN TÍCH BẢNG SỐ LIỆU 1. Nguyên tắc để phân tích bảng số liệu: - Không được bỏ sót các dữ kiện. - Phân tích các số liệu có tầm khái quát cao đến các số liệu chi tiết: - Phân tích mối quan hệ giữa các số liệu: Phân tích số liệu theo cột dọc và theo hàng ngang. Các số liệu theo cột thường là thể hiện cơ cấu thành phần; các số theo hàng ngang thường thể hiện qua chuổi thời gian (năm, thời kỳ…) khi phân tích, ta tìm ra các quan hệ so sánh giữa các số liệu theo cột và theo hàng. - Xác định các mốc thời gian điển và không gian điển hình. - Xử lí số liệu nếu cần thiết: (xử lí số liệu tuyệt đối sang tương đối) mục đích là khi phân tích chúng ta có một cách nhìn đầy đủ về sự thay đổi cả giá trị và tỉ trọng, tránh nhận xét một chiều. - Xác định số liệu nhỏ nhất và số liệu lớn nhất, số liệu trung bình: Việc tìm ra các số liệu này giúp ta so sánh độ lớn, sự chênh lệch của các đối tượng 2. Lưu ý: Trong khi phân tích, tổng hợp các dữ kiện địa lí, cần đựa ra các câu hỏi để giải đáp. Các câu hỏi đặt ra đòi hỏi học sinh phải biết huy động cả các kiến thức đã học trong sách giáo khoa để làm sáng tỏ số liệu. Các câu hỏi có thể là: Do đâu mà có sự phát triển như vậy? điều này diễn ra ở đâu? Hiện tượng có nguyên nhân và ảnh hưởng như thế nào? Trong tương lai nó phát triển như thế nào .v v IV. ĐÁNH GIÁ Em hãy cho biết dấu hiệu cơ bản để vẽ biểu đồ hình tròn, cột, miền. V. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP Bài tập về nhà Cho bảng số liệu: Giá trị xuất khẩu và nhập khẩu nước ta giai đoạn 1990 – 2005 ( đv: tỉ USD) Năm 1990 1996 2000 2005 Giá trị xuất khẩu 2.4 7.3 14.5 32.4 Giá trị nhập khẩu 2.8 11.1 15.6 36.8 a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu nước ta giai đoạn 1990 – 2005. b. Nhận xét. Ngày dạy :… /.…/20… PHẦN I: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN Chương I : BẢN ĐỒ Tiết ppct: 3 Bài 2 : MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÝ TRÊN BẢN ĐỒ A/ MỤC TIÊU : 1- Kiến thức : Phân biệt được một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ. 2- Kỹ năng : Nhận biết một số phương pháp biểu hiện trên bản đồ Đọc bản đồ thông qua ký hiệu B- PHƯƠNG TIỆN : - Bản đồ tự nhiên VN - Bản đồ Nông nghiệp Pháp - Átlat Địa lý VN C- TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 1- Ổn định : 2- Bài mới : Như thế nào là bản đồ câm ? Để hiểu được nội dung trên bản đồ người ta dựa vào nội dung gì trên bản đồ ? Phương pháp biểu hiện đối tượng địa lý lên trên bản đồ. 5 Trường THPT Quỳnh lưu I GV: Trần Văn Phương Thời gian Hoạt động Nội dung cơ bản HĐ1 : nhóm ( 25 phút ) Chia lớp thành nhiều nhóm (1 bàn/ nhóm) Nhận xét và phân tích về đối tượng biểu hiện khả năng biểu hiện của từng phương pháp . Gv hổ trợ : treo bản đồ lên bảng - Khí hậu VN - Nông nghiệp VN - Công nghiệp VN - Dân cư châu Á Hs hoạt động (15phút ) hoàn thành phiếu học tập GV kẻ phiếu học tập Các nhóm trình bày , thảo luận hoàn thiện kiến thức 1/ Phương pháp ký hiệu : 2/ Phương pháp ký hiệu đường chuyển động 3/ Phương pháp chấm điểm 4/ Phương pháp bản đồ- biểu đồ ( nội dung ghi theo phiếu thông tin phản hồi ) 3/ Đánh giá : D- PHỤ LỤC : Phiếu học tập +(thông tin phản hồi ) Phương pháp biểu hiện Đối tượng biểu hiện Cách thức biểu hiện Khả năng biểu hiện Phương pháp ký hiệu Các đối tượng có sự phân bố cụ thể Dùng ký hiệu ( hình học , chữ , hình tượng đặt tại vị trí đối tượng Số lượng : kích thước ký hiệu Chất lượng : màu sắc ký hiệu Phương pháp đường chuyển động Sự di chuyển của đối tượng Dùng mũi tên để biểu hiện Số lượng : độ lớn của mũi tên Chất lượng : màu sắc Phương pháp chấm điểm Sự phân bố của dân cư Dùng các điểm chấm để biểu hiện Số lượng được quy ước bởi giá trị của mỗi chấm và số chấm Phương pháp Bản đồ - biểu đồ Biểu hiện cấu trúc của đối tượng Dùng biểu đồ đặt tại vị trí của đối tượng cần mô tả Ký hiệu trong biểu đồ Ngày dạy :… /.…/20… Tiết ppct :4 Bài 2 : SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TRONG HỌC TẬP VÀ ĐỜI SỐNG A/ MỤC TIÊU : 1- Kiến thức - Hiểu và trình bày được phương pháp sử dụng bản đồ átlat địa lý để tìm hiểu đặc điểm của các đối tượng, hiện tượng và phân tích các mối quan hệ địa lý. 2- Kỹ năng : Củng cố và rèn luyện kỹ năng sử dụng bản dồ, Át lát trong học tập 6 Trường THPT Quỳnh lưu I GV: Trần Văn Phương Biết xác định khoảng cách thực tế giữa 2 vị trí thông qua bản đồ và ngược lại 3- Thái độ : Có thói quen sử dụng bản đồ ,Át lát trong học tập B- PHƯƠNG TIỆN : - Bản đồ Tự nhiên VN - Bản đồ khí hậu thế giới - Átlát VN - Átlát các châu lục C- TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 1- Ổn định : 2- Bài cũ : - Khả năng biểu hiện của phương pháp ký hiệu ? - Cho biết các PP đã được biểu hiện trong bản đồ hình 2.2 ? 3- Bài mới : Thời gian Hoạt động Nội dung cơ bản 15’ 10’ 10’ HĐ1 : Tập thể Chia lớp thành 2 dãy ( trái và phải ) Tìm hiểu và nêu ví dụ cụ thể vai trò của bản đồ ? Dãy trái : Bản đồ trong học tập Dãy phải : Bản đồ trong đời sống Trên cơ sở các ví dụ của HS, GV chuẩn kiến thức HĐ2: cá nhân Bước 1 : Gv giới thiệu cho HS biết Átlát (là tập bản dồ ) VN và các châu lục Bước 2 : đàm thoại theo các nội dung , kèm theo bản đồ để giải thích: -Khi học bài khí hậu chúng ta cần bản đồ gì ? - Dựa vào đâu để hiểu ký hiệu bản đồ ? - Tỷ lệ bản đồ là gì ? GV mở rộng , hướng dẫn và cho hs thực hành tính khoảng cách . Trên bản đồ có tỷ lệ 1/500 000, A và B cách nhau 30 cm , thì trên thực tế A và B cách nhau ? Km ( 150Km ) Bước 3 : cá nhân Gv cho học sinh tìm hiểu chế độ nước của một con sông , sự tồn tại của nhà máy chế biến thực phẩm thì phải dựa trên những bản đồ nào ? I/ Vai trò của bản đồ trong học tập và đời sống : * Trong học tập : - là phương tiện để học tập , rèn luyện các kỹ năng địa lý - Biết sự phân bố các đối tượng địa lý thông qua bản đồ * Trong đời sống : Là phương tiện sử dụng rộng rãi trong đời sống . II/ Sử dụng bản đồ , Átlát trong học tập 1/ Một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình sử dụng bản đồ , átlát : - Chọn bản đồ phù hợp - Hiểu ký hiệu , tỷ lệ bản đồ - Hiểu phương huớng trên bản đồ 2/ Mối quan hệ giữa các yếu tố trên bản đồ : Phải biết đặt các yếu tố trên bản đồ trong mối quan hệ với nhau khi đọc , giải thích sự tồn tại các yếu tố địa lý thông qua bản đồ . 7 Trường THPT Quỳnh lưu I GV: Trần Văn Phương 4/ Đánh giá : Tính khoảng cách Hà Nội - Huế , Đà Nẵng-TPHCM ( đường chim bay ) trên bản đồ hình 2.2 Ngày dạy :… /.…/20…… Tiết ppct: 5 Bài 4 : THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÝ TRÊN BẢN ĐỒ A/ MỤC TIÊU : Kỹ năng : Củng cố và rèn luyện kỹ năng nhận biết các phương pháp biểu hiện trên bản đồ , kỹ năng hợp tác trong làm việc B- PHƯƠNG TIỆN : - Bản đồ hình 2.2, 2.3, 2.4 C- TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 1- Ổn định : 2- Bài cũ : - Tính khoảng cách Hà Nội - Đà Nẵng ( đường chim bay ) trên bản đồ hình 2.3 - Cho biết các PP thường được sử dụng đề biểu hiện các đối tượng địa lý lên bản đồ ? 3- Bài mới : Thời gian Hoạt động Nội dung cơ bản HĐ1 : nhóm cặp Bước 1 : GV phân nhóm thực hành nêu yêu cầu đọc bản đồ : - Tên bản đồ - Nội dung bản đồ - Các phương pháp biểu hiện - Trình bày cụ thể về phương pháp đó ( Tên , Đối tượng địa lý được biểu hiện , Khả năng biểu hiện của PP ) Bước 2 : các nhóm hoạt động HĐ2 : Cá nhân Gv cho một số đại diện nhóm lên trình bày kết quả ; các nhóm khác có thể nêu câu hỏi thắc mắc - trả lời GV kết nội dung Đọc bản đồ hình 2.2 -Bản đồ công nghiệp điện VN - Nội dung biểu hiện : các nhà máy nhiệt điện, diện , các trạm biến áp, các đường dây tải điện Phương pháp biểu hiện : + PP ký hiệu :Nhiệt điện, thuỷ điện , trạm 200KV, 500KV +PP ký hiệu theo đường : đường dây 220KV , 500KV +Khả năng biểu hiện : - Độ lớn , nhỏ của các nhà máy điện - Nhà máy đang hoạt động , đang xây dựng Đọc bản đồ hình 2.3 + Bản đồ gió và bão ở VN + Nội dung biểu hiện : Các loại gió , hướng gió , tần suất gió ; hướng bão, tháng tác động , vùng tác động , tần suất + Phương pháp : Đường chuyển động : hướng 8 Trường THPT Quỳnh lưu I GV: Trần Văn Phương gió , bão + Khả năng biểu hiện : Các loại gió : mùa đông , mùa hè , tây nam Hướng các loại gió Hướng di chuyển của bão, tần suất tác tác động , thới gian tác động , vùng chịu tác động + Phương pháp ký hiệu : hoa gió Đọc bản đồ hình 2.4 + Bản đồ phân bố dân cư châu Á + Nội dung biểu hiện : Sự phân bố dân cư và các đô thị +Phương pháp biểu hiện : - PP chấm điểm : 1 chấm = 500000 người để biểu hiện sự phân bố dân cư châu Á - PP ký hiệu : biểu hiện các đô thị lớn nhỏ ở châu Á thông qua kích thước ký hiệu. 4/ Đánh giá : Trong một bản đồ thường có sự kết hợp của một vài PP biểu hiện 5/ Hoạt động nối tiếp : Tìm hiểu hệ quả của vận động tự quay của Trái Đất 6/ Rút kinh nghiệm : Ngày dạy :… /.…/20… CHƯƠNG II VŨ TRỤ . HỆ QUẢ CÁC CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT Tiết ppct: 6 Bài 5 : VŨ TRỤ , HỆ MẶT TRỜI VÀ TRÁI ĐẤT HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC CỦA TRÁI ĐẤT A/ MỤC TIÊU : 1/ Kiến thức : - Hiểu được khái quát về Vũ trụ , hệ Mặt Trời trong Vũ Trụ, Trái Đất trong Hệ Mặt Trời - Trình bày và giải thích được các hệ quả chủ yếu của chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất 2/ Kỹ năng : - Sử dụng tranh ảnh, hình vẽ, mô hình để trình bày, giải thích các hệ quả chuyển động tự quay của Trái Đất Xác định giờ địa phương , giờ quốc tế ; xác định hướng di chuyển của gió, bão B- PHƯƠNG TIỆN : - Địa cầu , đèn pin - Bản đồ các múi giờ - Đồng hồ các múi giờ ( tự làm ) C- TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 1- Ổn định : 2- Bài cũ : Cho bíet các phương pháp biểu hiện ở Hình 2.3 . Đọc nội dung bản đồ nầy 3- Bài mới : Thời Hoạt động Nội dung cơ bản 9 Trường THPT Quỳnh lưu I GV: Trần Văn Phương gian 10’ 10’ 18’ HĐ1 : cá nhân GV cho HS xem tranh về vũ trụ , thiên hà , nêu các câu hỏi cho HS trả lời các câu hỏi : -Vũ trụ là gì ? -Thiên hà là gì ? - Dải ngân hà là gì ? - Mô tả về hệ mặt trời ? HĐ2 : cá nhân Gv cho HS xem hình vẽ về hệ mặt Trời , trả lời các câu hỏi : - Kể tên các hành tinh trong hệ mặt Trời ? - Hướng chuyển động quanh mặt Trời của các hành tinh nầy ? HĐ3 : cá nhân Bước 1 : GV dùng mô hình địa cầu và đèn pin mô tả vận động tự quay . Từ đó cho HS trả lời các câu hỏi : -Vì sao ngày và đêm luân phiên ( Trái Đất hình cầu và tự quay liên tục ) - Vì sao ta thấy mặt Trời mọc ở hướng Đông , lặn ở hướng Tây ? ( chuyển động biểu kiến ) Bước 2 : Gv sử dụng đồng hồ các múi giờ kết hợp với bản đồ hình 5.3 hướng dẫn cho HS cách tính giờ địa phương khi biết giờ quốc tế hoặc giờ của một địa phương khác Bước 3 : Chủ yếu cho HS thực hành vẽ hướng lệch của chuyển động ở BBC và NBC. I/ Các Khái niệm : Vũ Trụ : là khoảng không gian vô tận có chứa các Thiên hà . Thiên là là tập hợp của nhiều thiên thể ( ngôi sao,hành tinh, vệ tinh, sao chổi bụi , khí , bức xạ điện từ) Dải Ngân hà : là thiên hà có chứa mặt trời Hệ Mặt Trời : là tập hợp mà mặt Trời nằm ở trung tâm và có 8 hành tinh quay quanh nó . II/ Trái Đất trong hệ Mặt Trời : Trái Đất vừa tự quay quanh trục vừa quay quanh mặt Trời . Khoảng cách TB là 149,6 triệu Km . III/ Vận động tự quay.Hệ quả : 1- Vận động tự quay: Trái Đất tự quay quanh trục tưởng tượng theo chiều từ tây sang đông, thời gian quay hết một vòng là 1 ngày đêm. 2- Hệ quả : - Tạo ra ngày đêm liên tiếp trên địa cầu - Giờ địa phương, giờ quốc tế, đường đổi ngày: * Giờ địa phương : là giờ tính theo địa phương ( phía Đông sớm hơn phía Tây ) * Giờ quốc tế ( GMT ) : giờ tính theo kinh tuyến gốc .( 0 0 K) * Đường đổi ngày : là kinh tuyến 180 0 ( đối diện với KT gốc ) - Vượt qua đường đổi ngày theo hướng từ Tây sang Đông ( ngược kim đồng hồ ) thì lùi một ngày lịch . - Tạo ra lực Côriôlit làm lệch hướng các chuyển động trên bề mặt đất : BBC lệch sang tay phải , NBC lệch sang tay trái hướng chuyển động. 3/ Đánh giá : Vì sao giờ ở phía Đông luôn sớm hơn giờ ở phía Tây ? 4/ Hoạt động nối tiếp : Tìm hiểu hệ quả của vận động tự quay của Trái Đất Ơ chữ : 1 T H I E N H A 2 L I E N T U C 3 M U I G I O 4 N G A Y D E M 5 V U T R U 6 T A N G 7 T R U C 8 C O R I O L I T 9 G R I N U Y T 1/ 7 ô Là tập hợp của nhiều thên thể , bụi khí … 2/7 ô Trái Đất tự quay sẽ làm cho ngày đêm … 10 [...]... PHIẾU HỌC TẬP VÀ THÔNG TIN PHẢN HỒI Địa phương Thuộc đới Min ( t0) Max ( t0) Tổng lượng mưa 1694mm Tháng mưa nhiều 300C Biên độ nhiệt 12 Nhiệt đới gió mùa 180C Địa Trung Hải 110C 220C 11 692mm Tháng 5-9 Ôn đới hải dương 70C 150C 8 1416mm Mùa đông Tháng 5 -10 Hà Nội Palecmô Valenxia 26 Trường THPT Quỳnh lưu I Ôn đới lục địa GV: Trần Văn Phương -70C 160C 23 1164mm Tháng 5-9 Upha Ngày dạy :… /.…/20… Tiết... hành: - Địa phương đó nằm ở đới khí hậu nào ? - Nhiệt độ tháng thấp nhất ? cao nhất ? - Biên độ nhiệt năm? - Tổng lượng mưa cả năm ? - Mưa tập trung vào những tháng nào ? Sau khi HS báo cáo kết quả GV kết luận chung thành nội dung ( Phụ lục ) Nhóm phân công nhiệm vụ các thành viên : - Xác định đới khí hậu - Tháng có nhiệt cao, thấp - Những tháng mưa nhiều , những tháng mưa ít Báo cáo kết qủa 4/ Đánh giá... giải thích 3/ Bài mới : Hoạt động Nội dung cơ bản HĐ1 : 15 phút – cá nhân 1/ Xác định các vành đai động đất , núi lửa , các GV treo bản đồ các vành đai động đất , núi lửa và vùng núi trẻ trên bản đồ các vùng núi trẻ xác định : - Các khu vực có nhiều động đất ? ( Bờ tây lục địa châu Mỹ, giữa Đại Tây Dương 2/ Sự phân bố các vành đai động đất , núi lửa , các ,Địa Trung Hải – Tây Á – Nam Á – Đông Nam Á... Các nhóm nghiên cứu SGK , GV mở rộng thêm khối khí lục địa , hải dương , đặc điểm cơ bản của mỗi khối khí Sử dụng hình vẽ sư phạm để vẽ phác hoạ các khối khí trên địa cầu Từ đó GV giúp cho HS hình thành khái niệm Frông GV giải thích sự biến động thời tiết khi F đi 1/ Các khối khí : - Các khối khí : Mỗi bán cầu có 4 khối khí chính : + Khối khí địa cực ( A) : rất lạnh + Khối khí ôn đới (P) : lạnh + Khối... sâu vào lục địa lượng mưa càng giảm Xem hình 13.2 và cho biết những nơi có mưa nhiều thường nằm ở đâu ? 4/ Đánh giá : Từ sự phân bố mưa theo vĩ độ và các vành đai khí áp trên địa cầu , em có nhận xét gì về sự liên quan nầy ? ( Khu áp thấp mưa nhiều hơn khu áp cao) Bờ Đông và bờ Tây các lục địa sự phân bố mưa như thế nào ? 5/ Hoạt động nối tiếp : Chuẩn bị 1 bản đồ các đới khí hậu thế giới ( bản đồ câm... THPT Quỳnh lưu I GV: Trần Văn Phương Bản đồ khí hậu thế giới Biểu đồ 4 kiểu khí hậu ( phóng to ) III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1/ Ổn định : 2/ Bài mới : Hoạt động Hoạt động của học sinh HĐ1 : Bước 1 : HS làm việc với bản đồ và trả lời GV giới thiệu bản đồ các đới khí hậu trên thế giới GV : Dựa vào cơ sở nào để chia ra các đới khí hậu ? GV bổ sung : sự phân bố ánh sáng và nhiệt của mặt trời là nguyên nhân... giờ - Cực có ngày hoặc đêm dài 6 tháng 4/ Đánh giá : Giải thích câu : “ Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng Ngày tháng mười chưa cười đã tối ” Câu nầy đúng ở khu vực nào ? 5/ Hoạt động nối tiếp : Trả lời câu hỏi bài tập số 3 ( SGK trang 24 ) Ngày dạy :… /.…/20… NGOẠI KHÓA Ngày dạy :… /.…/20… Chương III : Tiết ppct : 9 Bài 7 : CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÝ CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT-THẠCH... đứt gãy hoặc uốn nếp để Đã bị đứt , gãy trả lời các câu hỏi : tạo ra các địa hào , địa luỹ ? Do tác động của lực theo phương nào? ? Vật chất ở vùng vận động như thế nào ? Biểu hiện ra bề mặt địa hình ? Bước 3 : GV sử dụng bản đồ TN Việt Nam để giới thiệu về đứt gãy sông Hồng , sông Chảy tạo nên dãy núi con Voi ( Địa luỹ ) 4/ Đánh giá : Cho học sinh trả lời trắc nghiệm : Vận động kiến tạo là vận động... (nhiệt , mưa, ẩm , ánh sáng ) cho ví dụ của từng yếu tố Nội dung cơ bản I/ Sinh quyển : Là quyển chứa toàn bộ các sinh vật sinh sống Phạm vị của sinh quyển : gồm thuỷ quyển , phần thấp của khí quyển , thổ nhưỡng quyển và lớp vỏ phong hoá II/ Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố của sinh vật : 1/ Khí hậu : ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và phân bố của sinh vật : + Nhiệt , ánh sáng : ảnh hưởng... trên bản đồ các vùng bất ổn định của vỏ Trái Đất 4/ Củng cố : Tại sao ở Nhật Bản và các nước Phi Lippin, Inđônêxia thường hay có động 13 Trường THPT Quỳnh lưu I GV: Trần Văn Phương đất và núi lửa ? 5/ Phụ lục : Lớp Vỏ Trái Đất Man ti Dày 70Km ở lục địa 5Km ở đại dương Đặc điểm bao gồm vỏ lục địa và vỏ đại dương Cấu tạo : trầm tích ,granit, ba dan Man ti trên Độ sâu 700Km Vật chất ở trạng thái quánh . Giới thiệu chương trình môn học: - Địa lí lớp 10 học về kiến thức địa lí đại cương bao gồm hai phần lớn: Địa lí tự nhiên (chiếm ½ thời lượng chương trình) và Địa lí kinh tế xã hội đại cương. -. thức và yêu cầu học sinh xem lại toàn bộ sách giáo khoa Địa lí lớp 10 và ghi nhớ. HĐ2: Tìm hiểu cách sử dụng sách giáo khoa và tài liệu môn Địa lí (HS làm việc cá nhân: 13phút). Bước 1: GV. thiết của việc học tập môn Địa lí. II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: 1. Giáo viên: Hướng dẫn thực hiện phân phối chương trình môn Địa lí, chuẩn kiến thức, SGK, bản đồ, Tập bản đồ, bài soạn, SGV 2.

Ngày đăng: 05/01/2015, 14:08

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • NGUỒN

  • M

  • M

  • HĐ2 : cả lớp

   • GV cho HS xem hình 9.1 kết hợp giảng giải trong các hoang mạc vào ban đêm nghe tiếng răn rắc đó là sự nứt vỡ của đá, các hang động, thạch nhũ đá vôi, hình ảnh các rễ cây bám vào đá… gọi chung đó là quá trình phong hoá . Phong hoá là gì ?

  • Phong

   • HĐ2 : - cá nhân

   • HĐ3 : - cá nhân

  • HĐ2 : 15 phút – cá nhân/ nhóm

   • A

    • Hoạt động

   • Bước 1

   • GV : Nước tồn tại dưới những dạng nào ? ở đâu?

    • Nội dung cơ bản

  • HĐ2 : 25 phút - Nhóm

  • I/ Vai trò và đặc điểm của nông nghiệp

   • A - cây công nghiệp

   • Hướng dẫn vẽ biểu đồ cột

   • Chứng tỏ công nghiệp có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc gia

   • Nhân tố nào đóng vai trò quan trọng đối với sự phân bố công nghiệp ?

    • A

    • Nhân tố (A)

   • Làm bài tập số 4 - SGK

    • Hoạt động

   • Sưu tầm nôị dung viết về kênh đào Panama và Xuyê . Nhóm 1,3 :kênh Panama, nhóm 2,4 : kênh Xuyê ; chuẩn bị bản sẽ sơ đồ kênh để trình bày tại lớp

    • A

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan