Giáo án lịch sử 7 cực chi tiết năm 2014 - 2015

160 3.1K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2015, 20:46

Giỏo ỏn lch s 7 Nm hc 2014-2015 Ngày soạn : Ngày giảng : Phần I: Khái quát lịch sử thế giới trung đại Tit1: S HèNH THNH V PHT TRIN CA XHPK CHU U (Thi s - Trung kỡ trung i) I/ Mc tiờu : 1/ Kin thc : - HS nm c quỏ trỡnh hỡnh thnh XHPK Chõu u, c cu xó hi bao gm hai giai cp c bn: lónh chỳa v nụng nụ. - Hiu khỏi nim: lónh a phong kin v c trng ca nn kinh t lónh a. - Hiu c thnh th trung i xut hin nh th no; kinh t trong lónh a khỏc vi kinh t trong thnh th ra sao. 2/ K nng : - Bit s dng bn Chõu u xỏc nh v trớ cỏc quc gia phong kin. - Bit vn dng phng phỏp so sỏnh, i chiu thy rừ s chuyn bin t xó hi phong kin chim hu nụ l sang XHPK. 3/ T t ng : - Thụng qua cỏc s kin c th, bi dng nhn thc cho HS v s phỏt trin hp quy lut ca xó hi loi ngi t xó hi chim hu nụ l sang XHPK. II/ Chuẩn bị: GV: Bản đồ Châu Âu thời phong kiến; Tranh ảnh kênh hình 1,2/SGK. HS: SGK, trả lời các câu hỏi trong SGK. III/ Các bớc lên lớp: H: A- ổn định. B - Kiểm tra: Các quốc gia cổ đại phơng Tây gồm có các quốc gia nào? C - Tiến trình lên lớp: *Mở bài: Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1 - GV giảng phần đầu SGK. H: khi tràn vào lãnh thổ của đế quốc Rôma, ngời Giéc man đã làm gì? - GV dùng bản đồ Châu Âu thời phong kiến xác định cho HS những quốc gia mới đợc hình thành. H: Những việc làm ấy có tác động nh thế nào đến sự hình thành XHPK ở Châu Âu? - GV giảng SGK. 1/ Sự hình thành XHPK ở Châu Âu. - Cuối thế kỉ V, các quốc gia cổ đại phơng Tây bị ngời Giéc man xâm chiếm. + Lập nhiều vơng quốc mới. + Chiếm ruộng đất chia cho nhau. + Phong tớc vị. - Hình thành: Lãnh chúa phong kiến; Nông nô. 1 Giỏo ỏn lch s 7 Nm hc 2014-2015 Lãnh chúa phong kiến và nông nô đợc hình thành từ tầng lớp nào của xã hội cổ đại ? (chủ nô và nô lệ) Hoạt động 2 - HS quan sát hình 1/SGK. H: Em hãy miêu tả lâu đài và thành quách của lãnh chúa? Em hiểu lãnh địa phong kiến là gì? H: Qua lãnh địa em có nhận xét gì về cuộc sống của lãnh chúa và nông nô? *Giải thích: Lãnh chúa, nông nô. *Giải thích nguồn gốc của lãnh địa: khu đất nông thôn dới thời Rôma. - Gv giảng SGK. *So sánh sự khác nhau giữa CĐPK phân quyền ở phơng Tây với CĐPK tập quyền ở phơng Đông. Hoạt động 3 - HS đọc mục 3/SGK. H: Thành thị trung đại xuất hiện nh thế nào? - HS quan sát hình 2/SGK và miêu tả cảnh hội chợ. H: Những ai sống trong các thành thị? Họ làm nghề gì? H: Kinh tế trong lãnh địa khác với kinh tế trong thành thị nh thế nào? Nền kinh tế thành thị có vai trò gì? (Thảo luận nhóm) Chốt: Thành thị là hình ảnh tơng phản với lãnh địa - sự phát triển kinh tế hàng hoá là nhân tố dẫn đến sự suy vong của XHPK. 2/ Lãnh địa phong kiến. - Lãnh địa phong kiến là vùng đất rộng lớn mà các quý tộc chiếm đoạt thành đất riêng. - Cuộc sống: + Lãnh chúa: sống đầy đủ, xa hoa + Nông nô: sống phụ thuộc, đói nghèo - Quyền lực: Lãnh chúa có quyền sở hữu tối cao ruộng đất, đặt thuế. Đứng đầu có quan luật pháp. - Kinh tế: Tự cấp tự túc khép kín. 3/ Sự xuất hiện thành thị trung đại. - Nguyên nhân: + Hàng thủ công sản xuất ra nhiều. + Nhu cầu mở rộng thị trờng. + Trao đổi và lập xởng sản xuất. + Vai trò: Thúc đẩy XHPK Châu Âu phát triển. *Bài tập: 1. Thành thị trung đại đợc hình thành từ: A. Trong các lãnh địa B. Các thị trấn. 2. Mô tả hoạt động chủ yếu trong thành thị. D/ Củng cố - Dặn dò: - Học bài cũ. - Chuẩn bị bài 2. 2 Giỏo ỏn lch s 7 Nm hc 2014-2015 Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 2: Sự suy vong của CĐPK và sự hình thành chủ nghĩa T bản ở Châu Âu. I/ Mục tiêu : 1/ Kiến thức : - Nguyên nhân và hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí nh là một trong những nhân tố quan trọng tạo tiền đề cho sự hình thành quan hệ sản xuất TBCN. - Quá trình hình thành quan hệ sản xuất TBCN trong lòng XHPK Châu Âu. 2/ Kỹ năng : - Dùng bản đồ thế giới (hoặc quả địa cầu) để đánh dấu (xác định) đờng đi của ba nhà phát kiến địa lí đã đợc nói tới trong bài. - Biết sử dụng, khai thác tranh ảnh lịch sử. 3/ T t ởng : - HS thấy đợc tính tất yếu quy luật của quá trình phát triển từ XHPK lên XHTBCN. II/ Chuẩn bị: GV: Bản đồ thế giới (hoặc quả địa cầu) HS: SGK, Trả lới các câu hỏi SGK. III/ Các bớc lên lớp: 1 - Kiểm tra bài cũ: Thế nào là lãnh địa phong kiến ? Nêu đặc điểm chính của nền kinh tế lãnh địa? 2- Bài mới : *Mở bài: Thế kỉ XV nền kinh tế hàng hoá phát triển. Đây là nguyên nhân thúc đẩy ngời phơng Tây tiến hành các cuộc phát kiến địa lí (làm cho giai cấp t sản Châu Âu ngày một giàu lên và thúc đẩy quan hệ sản xuất TBCN nhanh chóng ra đời). Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1 - HS đọc mục 1/SGK H: Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí? *Giải thích: Phát kiến địa lí là cuộc hành trình sang phơng Đông của thơng nhân Châu Âu tìm vàng ngọc, hồ tiêu. - Điều kiện thực hiện phát kiến địa lí: khoa học kĩ thuật tiến bộ (đóng tàu lớn, la bàn chỉ hớng ) *GV sử dụng bản đồ thế giới (hoặc quả địa cầu) để giới thiệu một số cuộc phát kiến địa lí (xác định các điểm mà các nhà thám hiểm phát hiện ra). - GV kể chuyện quá trình thám hiểm của 1/ Những cuộc phát kiến lớn về địa lí. *Nguyên nhân: - Do sản xuất phát triển nảy sinh nhu cầu thị trờng. - Cần nguyên liệu, vàng bạc. *Các cuộc phát kiến địa lí: - Năm 1492, C. Cô - lôm - bô "tìm ra" Châu Mĩ. - Năm 1498, Va - xcô đơ Ga - ma đi quanh Châu Phi đến Ca - li - cút bờ biển Tây Nam ấn Độ. 3 Giỏo ỏn lch s 7 Nm hc 2014-2015 các nhà nghiên cứu. - Cho HS quan sát tranh lịch sử hình 3,4/SGK và phân tích. Hoạt động 2 H: Sau các cuộc phát kiến địa lí nền kinh tế, xã hội, chính trị của các nớc Châu Âu có gì thay đổi? *Giải thích: Công trờng thủ công là cơ sở sản xuất xây dựng trên việc phân công lao đông và kĩ thuật bằng tay. Nó chuẩn bị chuyển sang giai đoạn sản xuất bằng máy móc dới chế độ TBCN. + Giai cấp T sản: những thợ cả, thơng nhân, thị dân giàu có, quý tộc chuyển sang kinh doanh. + Giai cấp Vô sản: những ngời lao động làm thuê, bị bóc lột. H: Quý tộc và t sản Châu Âu làm cách nào để có đợc tiền vốn và công nhân làm thuê? (cớp bóc thuộc địa, buôn bán nô lệ da đen, cớp biển, "rào đất cớp ruộng" ) H: Giai cấp t sản và vô sản đợc hình thành từ tầng lớp nào trong XHPK Châu Âu? (thảo luận nhóm) *GV: mâu thuẫn này dẫn đến các cuộc đấu tranh chống quý tộc phong kiến tạo điều kiện cho quan hệ sản xuất TBCN phát triển. Chốt: Nền sản xuất mới TBCN ra đời ngay trong lòng XHPK. - Ph Ma - gien - lan đi vòng quanh thế giới từ 1519 - 1522. *Kết quả: Tìm ra những con đờng, vùng đất mới tộc ngời mới. 2/ Sự hình thành CNTB ở Châu Âu. - Kinh tế: Hình thức kinh doanh TB ra đời - đó là công trờng thủ công. - Xã hội: Giai cấp mới đợc hình thành giai cấp công nhân (vô sản) và giai cấp t sản. - Chính trị: Giai cấp t sản mâu thuẫn với quý tộc phong kiến. *Bài tập: Giai cấp mới hình thành CNTB ở Châu Âu (khoanh tròn đáp án đúng) A. T sản B. Vô sản C. Lãnh chúa D. Nô lệ. 4 Giỏo ỏn lch s 7 Nm hc 2014-2015 D/ Củng cố - Dặn dò: - Học bài cũ. - Chuẩn bị bài mới: Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp t sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở Châu Âu. I/ Mục tiêu : 1/ Kiến thức : - Nguyên nhân xuất hiện và nội dung t tởng của phong trào văn hoá Phục Hng. - Nguyên nhân dẫn tới phong trào Cải cách tôn giáo và những tác động trực tiếp của phong trào này đến XHPK Châu Âu lúc bấy giờ . 2/ Kỹ năng : - Biết phân tích cơ cấu giai cấp để chỉ ra mâu thuẫn xã hội , từ đó thấy đợc nguyên nhân sâu xa cuộc đấu tranh của giai cấp t sản chống phong kiến. 3/ T t ởng : - Nhận thức về sự phát triển hợp quy luật của xã hội loài ngời, về vai trò của giai cấp t sản. Qua đó thấy rằng loài ngời đang đứng trớc một bớc ngoặt lớn: sự sụp đổ của chế độc phong kiến - một xã hội độc đoán lạc hậu và lỗi thời. II/ Chuẩn bị: GV: Bản đồ thế giới, Tranh ảnh về thời kì văn hoá Phục Hng. HS: SGK, Trả lời các câu hỏi SGK. III/ Các bớc lên lớp: A- ổn định. B - Kiểm tra: Sự hình thành CNTB ở Châu Âu nh thế nào? C - Tiến trình lên lớp: *Mở bài: Sau các cuộc phát kiến địa lí CNTB đã dần hình thành ở Châu Âu - hình thức kinh doanh kinh tế mới ra đời khiến cho giai cấp T sản ngày càng có thế mạnh song không có địa vị trong xã hội. Chính vì vậy mà họ đã đấu tranh để giành địa vị xã hội cho tơng xứng mở đầu là đấu tranh trên lĩnh vực văn hoá. Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1 - HS đọc mục 1/SGK *Giải thích: Văn hoá Phục Hng - đó là sự phục hng tinh thần của nền văn hoá cổ Hi Lạp, Rôma, sáng tạo nền văn hoá mới của giai cấp t sản. H: Nguyên nhân nào dẫn tới phong trào văn hoá phục hng? 1/ Phong trào văn hoá phục hng (thế kỉ XIV - XVII) - Nguyên nhân: Giai cấp t sản có thế lực kinh tế nhng không có địa vị xã hội. 5 Giỏo ỏn lch s 7 Nm hc 2014-2015 H: Nội dung của phong trào văn hoá phục hng là gì? - GV giới thiệu hình 6/8 và phân tích miêu tả. - GV giới thiệu nhân vật lịch sử (qua t liệu) + Cô - péc - nich: CM trung tâm hệ thống hành tinh là mặt trời, trái đất xoay quanh trục của nó và mặt trời học thuyết này là một cuộc cách mạng. + Bru - nô phát triển thêm lí thuyết của Cô - péc - ních CM mặt trời không là trung tâm vũ trụ Chốt: Phong trào này là cuộc cách mạng tiến bộ mở đờng cho sự phát triển cao hơn của văn hoá Châu Âu và văn hoá nhân loại. Hoạt động 2 H: Vì sao xuất hiện phong trào cải cách tôn giáo? *Giải thích: Thiên chúa giáo là hệ t tởng phong kiến, là thế lực kinh tế, xã hội và tinh thần ngăn cản hoạt động của giai cấp t sản vì thế giai cấp t sản khởi xớng phong trào này gạt bỏ ch- ớng ngại cho giai cấp t sản và chế độ t bản. H: Em hãy nêu nội dung cải cách của Lu Thơ và Can - Vanh? *GV: giới thiệu hình 7/SGK Lu Thơ chủ trơng "cứu vớt con ngời bằng lòng tin" - phủ nhận vai trò giáo hội. Hạn chế: Giai cấp t sản không thể xoá bỏ tôn giáo mà chỉ thay đổi phù hợp với "kích thớc" của nó. H: Phong trào cải cách tôn giáo đã có tác động nh thế nào đến xã hội Châu Âu lúc bấy giờ? (thảo luận nhóm) - Nội dung: + Phê phán xã hội phong kiến và Giáo hội + Đề cao giá trị con ngời 2/ Phong trào cải cách tôn giáo. *Nguyên nhân: - Giáo hội tăng cờng bóc lột nhân dân. - Giáo hội là lực lợng cản trở sự phát triển của giai cấp t sản. *Nội dung: - Phủ nhận vai trò thống trị của giáo hội, bãi bỏ lễ nghi phiền toái. - Đòi quay về với giáo lí Ki - tô nguyên thuỷ. * Tác động phong trào cải cách tôn giáo: - Thúc đẩy châm ngòi cho khởi nghĩa nhân dân. - Tôn giáo phân hoá thành hai phái: + Đạo tin lành 6 Giỏo ỏn lch s 7 Nm hc 2014-2015 Chốt: T tởng cải cách tôn giáo không tách rời t tởng cải cách xã hội và t t- ởng nhân văn thời văn hoá phục hng. Nó tấn công giáo hội thiên chúa và chế độ phong kiến. + Ki - tô giáo. *Bài tập: 1. Hãy nêu những nội dung chính về cải cách của Lu thơ và Can Vanh theo bảng sau: ND cải cách của Lu Thơ ND cải cách của Can Vanh 2. kể tên các nhà văn hoá, khoa học thời văn hoá phục hng mà ngời ta thờng gọi là "những con ngời khổng lồ " trong các lĩnh vực sau: - Văn học: - Toán học: - Hội hoạ: - Thiên văn: D/ Củng cố - Dặn dò: - Học bài cũ. - Chuẩn bị bài mới: Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 4: Trung quốc thời phong kiến I/ Mục tiêu : 1/ Kiến thức : - XHPK Trung Quốc đợc hình thành nh thế nào? - Tên gọi và thứ tự của các triều đại phong kiến Trung Quốc. - Tổ chức bộ máy chính quyền phong kiến. - Những đặc điểm kinh tế, văn hoá XHPK Trung Quốc. 2/ Kỹ năng : - Lập bảng niên biểu thế thứ các triều đại Trung Quốc. - Vận dụng phơng pháp lịch sử để phân tích và hiểu giá trị của các chính sách xã hội của mỗi triều đại cùng với những thành tựu văn hoá. 3/ T t ởng : - Thấy đợc Trung Quốc là một quốc gia phong kiến lớn, điển hình ở phơng Đông đồng thời là n- ớc làng giềng gần gũi của Việt nam có ảnh hởng không nhỏ tới qua trình phát triển lịch sử Việt nam. 7 Giỏo ỏn lch s 7 Nm hc 2014-2015 II/ Chuẩn bị: GV: - Bản đồ Trung Quốc thời phong kiến. - Tranh ảnh về các công trình kiến trúc Trung Quốc thời phong kiến: Vạn lí trờng thành, các cung điện HS: SGK, trả lời các câu hỏi SGK. III/ Các bớc lên lớp: A- ổn định. B - Kiểm tra: Phong trào cải cách tôn giáo diễn ra nh thế nào? C - Tiến trình lên lớp: *Mở bài: Là một trong những quốc gia phong kiến lớn điển hình ở phơng Đông trải qua các triều đại với những chính sách trị vì Trung Quốc đã phát triển và hình thành XHPK Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1 - HS đọc mục 1/SGK từ "ở phía Bắc Hán" H: Nền kinh tế Trung Quốc thời Xuân Thu - Chiến Quốc có gì mới? - GV nhắc lại điều kiện địa lí Trung Quốc. H: Tiến bộ trong sản xuất đó đã tác động nh thế nào đến xã hội Trung Quốc? Giai cấp địa chủ và nông dân tá điền đợc hình thành nh thế nào? *GV: Từ đây quan hệ sản xuất phong kiến đợc hình thành - là sự thay thế quan hệ bóc lột (thời cổ đại: quý tộc bóc lột nông dân công xã)nay là địa chủ đối với nông dân lĩnh canh. *Giải thích: Địa chủ là giai cấp thống trị trong xã hội phong kiến (là quý tộc cũ và nông dân giàu)có nhiều ruộng và có quyền thu tô ruộng. - HS đọc bảng niên biểu lịch sử: - Phân hoá của nông dân: 3 bộ phận. + Địa chủ: ngời giàu nhiều ruộng. + Nông dân tự canh: ngời giữ đợc ruộng. + Nông dân lĩnh canh: ngời mất ruộng phải giữ ruộng địa chủ. Chốt: Quá trình nói trên là cơ sở thống 1/ Sự hình thành XHPK ở Trung Quốc. *Kinh tế: - Tiến bộ trong sản xuất: + Sử dụng công cụ sắt. + Kĩ thuật canh tác mới, giao thông, thuỷ lợi, năng xuất lao động tăng. * Xã hội: + Giai cấp địa chủ xuất hiện + Nông dân bị phân hoá. 8 Giỏo ỏn lch s 7 Nm hc 2014-2015 nhất đất nớc. Dới thời Tần - Hán quá trình đó đợc thúc đẩy hơn. Hoạt động 2 H: Nêu các chính sách đối nội của các vua Tần - Hán? - Cho HS quan sát kênh hình 8 (tranh lịch sử) và phân tích (nghệ thuật tạc tợng và sự tàn ác của Tần Thuỷ Hoàng) - Phân tích quyền lực chuyên chế của vua. H: Những chính sách đó đã tác động nh thế nào đến XHPk Trung Quốc? - GV giảng phần cuối SGK Chốt: Chấm dứt chiến tranh loạn lạc ở Trung Quốc tạo điều kiện cho CĐPK xác lập (qua việc Tần thuỷ Hoàng áp dụng học thuyết "Pháp trị" "Pháp gia" - chinh phục 6 nớc lớn kết thúc thời kì "Ngũ bá - Thất hùng") Hoạt động 3 H: hãy nêu những chính sách đối nội của nhà Đờng? - Giải thích chế độ quân điều, tô thuế. - So sánh với các chính sách thời Tần và nhấn mạnh: nhờ đó mà kinh tế thời Đờng phát triển và hng thịnh. H: Nhà Đờng đã thực hiện chính sách đối ngoại nh thế nào? - So sánh với thời Tần - Hán. Chốt: Nhờ có chính sách đối nội, đối ngoại mà thời Đờng phát triển thịnh vợng (các triều trớc và sau đều 2/ Xã hội Trung Quốc thời Tần - Hán. - Cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nớc cấp trung ơng đến địa phơng. - Cử quan lại cai trị, ban hành tiền tệ. - Nền kinh tế phát triển mạnh. - Có biện pháp khôn khéo để thôn tính các nớc xung quanh. 3/ Sự thịnh vợng của Trung Quốc thời Đ- ờng. - Đối nội: + Tổ chức nhà nớc: hoàn thiện từ trung - ơng đến địa phơng (tuyển dụng quan lại bằng thi cử) - Kinh tế: giảm tô thuế, chia ruộng đất cho nông dân (chế độ quân điền) - Đối ngoại: mở rộng bờ cõi bằng cách xâm lợc các nớc láng giềng. 9 Giỏo ỏn lch s 7 Nm hc 2014-2015 không có). *Bài tập: 1. Thời cổ đại Trung Quốc đã trải qua các triều đại nào? A. Hạ D. Tần B. Thơng E. Hán C. Chu 2. Hãy điền tiếp vào sơ đồ sau để làm rõ sự biến đổi giai cấp và sự hình thành XHPK ở Trung Quốc: Chiếm nhiều ruộng đất Bị mất ruộng đất phải nhận ruộng cày thuê, nộp tô 3. Nhà Đờng củng cố bộ máy nhà nớc bằng nhiều biện pháp: A. Cử ngời thân đi cai quản các địa phơng. B. Mở khoa thi tuyển chọn nhân tài. C. Giảm tô thuế. D. Phát triển thủ công nghiệp, thơng mại với các nớc. 4. (BTVN) Tại sao nói dới thời Đờng, Trung Quốc trở thành một quốc gia phong kiến c- ờng thịnh nhất Châu á? D/ Củng cố - Dặn dò: - Học bài cũ. - Chuẩn bị bài mới Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 5: Trung quốc thời phong kiến (Tiếp) I/ Mục tiêu : Tơng tự tiết 4 1/ Kiến thức : 2/ Kỹ năng : 3/ T t ởng : II/ Chuẩn bị: GV: HS: Trả lời câu hỏi phần 4,5,6/SGK. III/ Các bớc lên lớp: A- ổn định. 10 Quan lại, Quý tộc. Nông dân Địa chủ Nông dân lĩnh canh. [...]... bán đảo In - đô - nê - xi - a - HS quan sát tranh lịch sử: đền tháp Bô 2/ Sự hình thành và phát triển của các - rô - len - đua quốc gia phong kiến ĐNA Hoạt động 2 16 Giỏo ỏn lch s 7 Nm hc 201 4- 2015 - HS đọc mục 2/SGK - Tr19 * Thời gian: Thế kỉ X - XVIII - GV sử dụng bản đồ ĐNA giới thiệu - Inđônêxia: cuối thế kỉ XIII thống nhất dcác quốc gia tiêu biểu (hoặc quan sát ới vơng triều Mô - giô - pa -. .. em biết? -Vơng triều M - Gôn ( Tồn tại TK XVI-XI ) +Thủ tiêu đặc quyền Hồi Giáo +Khôi phục kinh tế, phát triển văn hoá 3/ Văn hoá ấn Độ -Chữ viết: Chữ phạn ( năm 1500 TCN ) - ạo Bà La Môn, đạo Hin-Đu, đạo Phật -Văn học: +Giáo lí ( Bộ kinh ) +Chính luận ( Chính trị ) +Luật pháp ( Luật Ma-Nu, Na- Ra-Đa ) +Sử thi ( Ra-Ma-Ya-Na ) +Kịch thơ -Kiến trúc: ( Kiến trúc Hin-đu, kiến trúc phật giáo ) - HS quan... lợc đồ: Kháng chi n chống Tống *Diễn biến: năm 981? (GV liên hệ Ngô Quyền chi n thắng -Lê Hoàn cho quân đóng cọc ở sông Bạch Đằng Chi n thắng thuỷ quân quân Nam Hán ở sông Bạch Đằng 938) -Quân bộ: Tớng Hầu Nhân Bảo bị giết *Kết quả: Cuộc kháng chi n giành thắng 28 Giỏo ỏn lch s 7 Nm hc 201 4- 2015 lợi H: Nêu ý nghĩa của cuộc kháng chi n *ý nghĩa: chống Tống? - ánh bại cuộc xâm lợc của nhà Tống -Gữi vững... thống trị của Mông - Nguyên (điền tiếp vào các nguyên nhân sau) - ách áp bức bóc lột: - Sự phân biệt đối sử: - Mâu thuẫn dân tộc: D/ Củng Cố - Dặn dò: - Học bài cũ - Chuẩn bị bài mới 12 Giỏo ỏn lch s 7 Nm hc 201 4- 2015 Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 6: ấn độ thời phong kiến I/ Mục tiêu : 1/ Kiến thức : - Các giai đoạn lớn của lịch sử ấn độ thời cổ đại đến giữa thế kỉ XIX - Những chính sách... tồn tại Thế kỉ V-VI Gúp-Ta Thế kỉ XII Hồi giáo Đê-Li Thế kỉ XVI Mô-Gôn Bài 3: Kể tên các vơng quốc cổ ở ĐNA Bài 4: (Phát phiếu bài tập) theo yêu cầu sau: So sánh sự hình thành và phát triển của XHPK Phơng Đông và XHPK Phơng Tây Thời kì lịch sử XHPK Phơng đông XHPK Phơng Tây -Chuyển sang XHPK -Thời kì phát triển -Thời kì suy vong D/Củng cố, dặn dò: - n lại ND bài 1 7 -Tìm hiểu lịch sử Việt Nam (Bài... hội trong nớc -Thấy đợc cuộc tấn công tập kích sang đất Tống (Giai đoạn thứ nhất 1 075 ) của Lý Thờng Kiệt là hành động tự vệ chính đáng của nhân dân ta 34 Giỏo ỏn lch s 7 Nm hc 201 4- 2015 -Năm đợc diễn biến của cuộc kháng chi n chống Tống ở giai đoạn hai và chi n thắng to lớn của nhân dân Đại Việt 2/ Kỹ năng : -Rèn kĩ năng vẽ và sử dụng bản đồ trong khi học và trả lời câu hỏi 3/ T tởng : -Giáo dục tinh... trúc Hin Đu của ấn Độ) - Giai đoạn suy thoái H: Lập niên biểu các giai đoạn lịch sử lớn của Cam pu chia giữa thế kỉ XIX? (thảo luân nhóm) Hoạt động 4 4/ Vơng quốc Lào - HS đọc mục 4/ SGK - Chủ nhân đầu tiên của nớc Lào - ngời 18 Giỏo ỏn lch s 7 Nm hc 201 4- 2015 Lào Thơng *GV: Ngời Lào Thơng - chủ nhân những chi c chum đá để đựng tro xơng ngời chết sau khi hoả thiêu - Thế kỉ XIII - ngời Thái di c đến... D/ Củng cố - Dặn dò: - Học bài cũ - Chuẩn bị bài mới: Bài 9 Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 12: nớc đại cồ việt thời đinh - tiền lê I/ Mục tiêu : 1/ Kiến thức : 26 Giỏo ỏn lch s 7 Nm hc 201 4- 2015 -Thời Đinh - Tiền Lê, bộ máy nhà nớc đã đợc xây dựng tơng đối hoàn chỉnh không còn đơn giản nh thời Ngô Quyền -Nhà Tống xâm lợc nớc ta nhng chúng đã bị quân dân ta đánh bại -Nhà Đinh - Tiền Lê bớc... : Tiết 10: làm bài tập lịch sử (phần thế giới) I/ Mục tiêu : 1/ Kiến thức : -Hệt hống và củng cố lại những kiến thức cơ bản phần lịch sử thế giới: +XHPK Châu Âu và XHPK Phơng Đông +So sánh đợc những nét cơ bảncủa 2 XHPK Phơng Đông và Phơng Tây 2/ Kỹ năng : -Rèn kĩ năng khái quát, lựa chọn kiến thức 3/ T tởng : 22 Giỏo ỏn lch s 7 Nm hc 201 4- 2015 -Nhận thức đợc sự phát triển hợp quy luật của lịch sử. .. đợc hình thành từ: A- Trong các Lãnh địa B- Các thị trấn (Phơng án đúng: B) Bài 2: Những cuộc phát kiến địa lý (Gạch nối các sự kiện với mốc thời gian): Va-Xcơ đơ Ga-Ma cập bến Ca Li Cút 1492 (ấn độ) Cô-Lôm-Bô tìm ra Châu Mĩ 14 87 Ph Ma-Gien-Lăng đi vòng quanh trái đất bằng đờng biển 1498 Đi-A-Xơ đến mũi Hải vọng, điểm cực nam Châu Phi 1519 Bài 3: Nội dung cải cách tôn giáo của Lu-Thơ và Can Vanh: Nội . Nam + Trên các bán đảo In - đô - nê - xi - a. 2/ Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến ĐNA. 16 Giỏo ỏn lch s 7 Nm hc 201 4- 2015 - HS đọc mục 2/SGK - Tr19 - GV sử dụng bản đồ. Phật. -Văn học: +Giáo lí ( Bộ kinh ). +Chính luận ( Chính trị ). +Luật pháp ( Luật Ma-Nu, Na- Ra-Đa ). +Sử thi ( Ra-Ma-Ya-Na ). +Kịch thơ -Kiến trúc: ( Kiến trúc Hin-đu, kiến trúc phật giáo. biệt. - Các giai đoạn phát triển lịch sử của khu vực. - Nhận rõ vị trí địa lí của Cam Pu Chia, Lào và các giai đoạn phát triển của hai nớc. 15 Giỏo ỏn lch s 7 Nm hc 201 4- 2015 2/ Kỹ năng : - Sử

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

  • Ho¹t ®éng 2

    • Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

    • Néi dung

  • Ho¹t ®éng 1

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan