0

Giáo án lịch sử 7 tuần 5 tiết 9 10

8 4 0
  • Giáo án lịch sử 7 tuần 5 tiết 9 10

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 09:07

- Mục tiêu: Nắm được sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến - Phương pháp: Trực quan, vấn đáp - Thời gian: - Hoạt động cá nhân, cả lớp ?Xã hội phong kiến phương đông hình thàn[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lịch sử 7 tuần 5 tiết 9 10