Giáo án lịch sử 9 cơ bản

56 3.1K 2
Giáo án lịch sử 9 cơ bản

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giáo án Sử 9 Giáo viên Nguyễn Văn Tiên PHẦN MỘT LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000 Chương I SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THƯ HAI (1945 - 1949) Tiết 01 Bài 1 TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI A/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: - Sự hình thành trật tự thế giới mới “Trật tự hai cực I-an-ta” - Những quan hệ của “Trật tự thế giới hai cực”. Sự ra đời của tổ chức Liên hợp quốc, tình trạng “chiến tranh lạnh” đối đầu giữa hai phe XHCN và TBCN - Tình hình thế giới từ sau “chiến tranh lạnh”, những hiện tượng mới và các xu thế của thế giới ngày nay. 2/ Tư tưởng: Những nét khái quát của thế giới nửa sau thế kỷ XX với những diễn biến phức tạp, đó là cuộc đấu tranh gay gắt vì những mục tiêu của loài người: Hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ hợp tác phát triển. 3/ Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng sử dụng bản đồ, tổng hợp, phân tích, nhận định những vấn đề lịch sử. B/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: Bản đồ thế giới và những tranh ảnh và tài liệu nói về thời kỳ này: “chiến tranh lạnh” và Liên hợp quốc. C/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1/ Ổn định, kiểm tra: Em biết gì về Liên minh châu Âu (EU) hiện nay? 2/ Giới thiệu bài mới: Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, một trật tự thế giới mới được thành lập, đó là “trật tự 2 cực Ianta”, Liên Xô và Mỹ là 2 siêu cường đại diện cho 2 phe: XHCN và TBCN đứng đầu mỗi cực. Để tìm hiểu rõ hơn chúng ta cùng tìm hiểu bài này. 3/ Dạy bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GHI * Hoạt động 1: Cá nhân GV: Em hãy trình bày về hoàn cảnh Hội nghị Ianta? HS: Trả lời theo sgk GV: Giải thích thêm: Ianta là địa danh họp Hội nghị thượng đỉnh 3 nước: Liên Xô, Mỹ, Anh (tại Liên Xô) - Liên Xô: Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Xta-lin - Mỹ: Tổng thống Ru-dơ-ven - Anh: Thủ tướng Sớc-sin GV: Giới thiệu hình 22 sgk về hội nghị Ianta GV: Nội dung chủ yếu của Hội nghị Ianta? HS: Dựa vào sgk trả lời GV: Giải thích thêm: Về việc kết thúc chiến tranh ở châu Âu và châu Á- Thái Bình Dương, Hội nghị nhất trí: - Tiêu diệt tận gốc, chủ nghĩa phát xít Đức và Nhật, nhanh chóng kết thúc chiến tranh ở châu Âu, Liên Xô sẽ đánh Nhật ở châu Á - Ba cường quốc thỏa thuận cho Mỹ chiếm đóng Nhật Bản, Liên Xô và Mỹ cùng có quyền lợi ở Trung Quốc GV: Em có biết gì về hệ quả của Hội nghị Ianta? HS: Trả lời theo sgk * Hoạt động 2: Cả lớp - Liên hợp quốc ra đời trong hoàn cảnh nào và nhiệm vụ chủ yếu của nó là gì? HS: Dựa vào sgk trả lời GV: Giới thiệu thêm. Từ khi ra đời đến nay, vai trò to lớn của Liên hợp quốc là gì? HS: Dựa vào sgk trả lời GV: Giải thích thêm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc (7-1977) là thành viên thứ 149 I/ Sự hình thành trật tự thế giới mới: 1/ Hội nghị Ianta: - Chiến tranh thế giới lần thứ hai sắp kết thúc. Hội nghị Ianta đựơc triệu tập (Liên Xô) gồm 3 nguyên thủ quốc gia: Liên xô, Mỹ, Anh - Hội nghị thông qua quyết định quan trọng về khu vực ảnh hưởng Liên Xô và Mỹ - Trật tự Ianta được hình thành do Liên Xô và Mỹ đứng đầu mỗi cực. II/ Sự thành lập Liên hợp quốc: - Hội nghị Ianta đã quyết định thành lập Liên hợp quốc - Có vai trò giữ gìn hòa bình và an ninh thế giới - 1 - Giáo án Sử 9 Giáo viên Nguyễn Văn Tiên GV: Em hãy nêu những việc làm của Liên hợp quốc giúp đỡ Việt Nam mà em biết. HS: Trả lời theo hiểu biết của mình. * Hoạt động 3: Cá nhân GV: Hoàn cảnh nào Mỹ đề ra cuộc “chiến tranh lạnh”? HS: Trả lời GV: Em hiểu như thế nào về “chiến tranh lạnh”? HS: Dựa vào sgk trả lời GV: “ Chiến tranh lạnh” của Mỹ được thực hiện ntn? HS: Trả lời theo hiểu biết của mình GV: Giải thích và dẫn chứng - Trong tình hình Mỹ thực hiện “ chiến tranh lạnh” Liên Xô và các nước XHCN làm gì? HS: Dựa vào sgk trả lời * Hoạt động 4: Cá nhân GV: Yêu cầu HS đọc sgk mục IV và đặt câu hỏi GV: Em hãy nêu những xu hướng biến chuyển của thế giới thời kỳ sau “chiến trạnh lạnh”? HS: Trả lời GV: Giải thích thêm: Từ năm 1991, Liên Xô sụp đổ, “thế giới hai cực” chuyển thành “thế giới đơn cực”, thực hiện thế giới có xu hướng chuyển thành “thế giới đa cực”. III/ “Chiến tranh lạnh”: - Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ và Liên Xô đối đầu nhau  Cuộc chiến tranh lạnh xảy ra - Mỹ và các nước đế quốc chạy đua vũ trang thành lập các khối quân sự tìm mọi cách chống Liên Xô - Thế giới luôn ở tình trạng căng thẳng (nguy cơ chiến tranh) IV/ Thế giới sau “chiến tranh lạnh”: - Hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế (chuyển từ “đối đầu” sang “đối thoại”) - Xu thế chung của thế giới hiện nay là: Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển kinh tế. 4/ Củng cố: - Hãy nêu những quyết định và hệ quả của hội nghị Ianta? Nhiệm vụ chính của Liên hợp quốc là gì? - Các xu hướng của thế giới sau “chiến tranh lạnh”. 5/ Hướng dẫn tự học: a/ Bài vừa học: Như đã củng cố b/ Bài sắp học: Dặn dò HS đọc trước và soạn bài (Quý thầy cô thông cảm chịu khó chỉnh lại có thể sử dụng được). Tiết 01- 02 Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX Ngày soạn: 05/9/2007. Ngày dạy: 08/9/2007 A/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: - Những thành tựu to lớn của nhân dân Liên Xô về khôi phục kinh tế và xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội sau chiến tranh. - Những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử của nhân dân các nước Đông Âu sau năm 1945: cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thiết lập chế độ dân chủ nhân dân và tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. - Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới. 2/ Tư tưởng: - Khẳng định những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô. - Trân trọng mối quan hệ truyền thống giữa Liên Xô và các nước nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị (Đặc biệt là Việt Nam) trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước hiện nay. 3/ Kĩ năng: Rèn luyện cho H/S kỹ năng phân tích và nhận định các sự kiện lịch sử, các vấn đề lịch sử B/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: Bản đồ Liên Xô hoặc châu Âu; một số tranh ảnh về Liên Xô trong giai đoạn từ 1945- 1970. C/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1/ Ổn định, kiểm tra: 2/ Giới thiệu bài mới: Gt chung  gt chương  giới thiệu bài  bài 1 3/ Dạy bài mới: - 2 - Giáo án Sử 9 Giáo viên Nguyễn Văn Tiên - 3 - HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GHI * Hoạt động 1: Cả lớp GV: giải thích thêm cho H/S thế nào là khôi phục kinh tế (Phục hồi lại, hàn gắn lại nền KT bị tàn phá) H: Vậy vì sao Liên Xô tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế? H/S: Liên Xô phải chịu những tổn thất hết sức nặng nề trong chiến tranh GV: Mặc dù là nước thắng trận nhưng Liên Xô bước ra khỏi cuộc chiến tranh bị tổn thất nặng nhất. GV: Gọi đọc chữ in nhỏ sgk; gọi 1 h/s khác trả lời; chốt ý ghi bảng. H: Tại sao Liên Xô phải chịu những tổn thất nặng như vậy? GV treo bản đồ châu Âu gt Liên Xô và có thể gọi 1 h/s lên xác định chiến trường chính của cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 xảy ra ở Liên Xô. “Chim cu đậu đâu, nát rào dậu ấy”. Ngoài những tổn thất trên Liên Xô còn phải ra sức giúp đỡ phong trào cách mạng t/g  LX tự lực tự cường. H: Ngoài những khó khăn đó Liên Xô có thuận lợi gì sau chiến tranh? HS: Là nước thắng trận, nhân dân Liên Xô hăng hái, khí thế bừng bừng. Gv: Đứng trước tình hình đó Đảng và Nhà nước Liên Xô đã có chủ trương ntn? HS: trả lời H: Công cuộc khôi phục kinh tế hàn gắn vết thương chiến tranh đã diễn ra và đạt kết quả như thế nào? H/s: Trình bày nội dung sgk GV: Gọi 1 h/s đọc phần chữ in nhỏ sgk  Gv chốt ý ghi bảng. Đặc biệt trong thời kỳ này KH - KT của Liên Xô phát triển vượt bậc bằng việc chế tạo thành công bom nguyên tử 1949. H: Điều đó có ý nghĩa gì? H/s: Phá vỡ thế độc quyền bom nguyên tử của Mỹ GV: Nói sơ lược vài nét về 2 quả bom nguyên tử Mỹ đã ném xuống 2 Thành phố của Nhật: Kết thúc chiến tranh; Phô trương sức mạnh quân sự Sơ kết ý đến những năm 50 Liên Xô đã cơ bản hoàn thành công cuộc khôi phục KT  Củng cố ý * Hoạt động 2: Nhóm Trước hết Gv nói rõ về khái niệm cơ sở vật chất - kỹ thuật của CNXH: Đó là nền SX đại cơ khí với công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiện đại và KHKT tiên tiến. Vậy cơ sở vật chất và kỹ thuật ấy được xây dựng ntn?  ta tiến hành thảo luận nhóm GV chia lớp thành 4 nhóm theo 4 tổ N1: Phương hướng nội dung chính của các kế hoạch 5 năm? N2: Hãy nêu thành tựu chủ yếu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng CNXH từ 1950 đến đầu những năm 70? N3: Qua sách báo đã đọc em hãy kể một số chuyến bay của các nhà du hành vũ trụ Liên Xô trong những năm 60 của thế kỷ XX? N4: Chính sách đối ngoại và địa vị quốc tế của Liên Xô từ sau chiến tranh thế giới thứ 2? GV: Gọi đại diện nhóm trả lời, nhóm khác nhận xét bổ sung. Gv chốt ý ghi bảng Giải thích cho HS vì sao lúc bấy giờ phải ưu tiên công nghiệp nặng  Liên hệ với tình hình Việt Nam. Hình sgk hình 1: Vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Liên Xô năm 1957, mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người H: Sau khi Liên Xô đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng CNXH trong giai đoạn này có ý nghĩa ntn? HS: Trả lời GV: Bổ sung, chốt ý về mặt quân sự với Mỹ. Làm cân bằng thế chiến lược; trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ 2 tg.  Là thành trì của CNXH (TBCN phát triển mấy TK, CNXH phát triển khoảng mấy mươi năm)  trình độ phát triển vượt bậc. I/ Liên Xô: 1/ Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945-1950): - Hoàn cảnh: + Chịu tổn thất nặng nề sau chiến tranh. + Ra sức giúp đỡ phong trào cách mạng thế giới. - Kết quả: + Hoàn thành kế hoạch 5 năm trứơc thời hạn + Sản lượng công nông nghiệp vượt mức trước chiến tranh. + Đời sống nhân dân được cải thiện. + Năm 1949 chế tạo thành công bom nguyên tử. 2/ Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của CNXH (Từ năm 1950 đến đầu năm 70 của thế kỷ XX): - Tiếp tục thực hiện các kế hoạch 5 năm, 7 năm. - Thành tựu: +Nền sản xuất tăng trưởng mạnh mẽ +Trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ 2 trên thế giới +Khoa học - kỹ thuật phát triển mạnh mẽ: Chinh phục vũ trụ. - Đối ngoại: Quan hệ hữu nghị hoà bình với tất cả các nước. Giáo án Sử 9 Giáo viên Nguyễn Văn Tiên 4/ Củng cố: a/ Đánh dấu vào những câu đúng sau đây: Đến vào những 70 Liên Xô đã trở thành 1 nước: a/Có trình độKH-KT phát triển vượt bật. c/Cường quốc công nghiệp, b/Công nghiệp đứng thứ 2 thế giới. d/TBCN phát triển mạnh. đ/Là nước XHCN, là chỗ dựa vững chắc của hoà bình và cách mạng thế giới 5/ Hướng dẫn tự học: a/ Bài vừa học: Nêu được những vấn đề đã củng cố. b/ Bài sắp học: Phần II: Các nước Đông Âu – Soạn bài chuẩn bị theo tổ Tổ 1, 2: Các nước Đông Âu ra đời trong hoàn cảnh nào? Tổ 3, 4: Nêu những thành tựu mà các nước Đông Âu đã đạt được? Ngày soạn: 05/9/2007. Ngày dạy: 11/9/2007 Tiết 02 Bài 1 (Tiếp theo) A/ MỤC TIÊU: (Như tiết 1) 1/ Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: 2/ Tư tưởng: 3/ Kĩ năng: B/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: C/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1/ Ổn định, kiểm tra: Nêu những thành tựu chủ yếu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng CNXH. 2/ Giới thiệu bài mới: 3/ Dạy bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GHI * Hoạt động 1: Cá nhân G/v: Giới thiệu cho HS các nước Đông Âu bằng bản đồ các nước Đông Âu (Đã phóng to treo trên bản) Sau đó gọi một HS đọc sgk mục 1 và hỏi: Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu ra đời như thế nào? H/s: Khi Hồng quân Liên Xô truy đổi phát xít Đức về tận sào huyệt của nó là Béc-lin, nhân dân Đông Âu đã nổi dậy phối hợp với Hồng quân LX khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. GV: Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản các nước, một loạt các nước dân chủ nhân dân giành được chính quyền. G/v: Dùng bản đồ để minh hoạ vấn đề này cho h/s rõ vị trí của các nước Đông Âu trên bản đồ. H: Sau khi giành được chính quyền các nước Đông Âu đã làm gì? H/s: Xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân * Hoạt động 2: Nhóm G/v: Nhiệm vụ chính của các nước đó trong quá trình xây dựng CNXH? và nhiệm vụ của nó ntn? Ta tiến hành thảo luận nhóm: Chia lớp làm 2 nhóm tương ứng 2 dãy bàn N1: Nhiệm vụ quá trình xây dựng CNXH? N2: Thành tựu của quá trình xây dựng CNXH? - Các nhóm tiến hành thảo luận. Sau 5 phút GV mời đại diện nhóm trả lời. G/v chốt ý ghi bảng. G/v: Kết luận: Sau 20 năm xây dựng CNXH (1950-1970) các nước Đông Âu đã đạt được những thành tựu to lớn, bộ mặt kinh tế xã hội của các nước này đã thay đổi cơ bản. GV: Chuyển ý: * Hoạt động 3: Cá nhân G/v: Yêu cầu HS đọc sgk mục III H: Hệ thống các nước XHCN ra đời trong hoàn cảnh nào? H/s: Dựa vào sgk trả lời. GV: Hệ thống các nước XHCN được hình thành trên cơ sở nào? II/ ĐÔNG ÂU: 1/ Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu: - Với sự giúp đỡ của Hồng quân Liên Xô, một loạt các nước dân chủ nhân dân Đông Âu ra đời: Balan, Tiệp khắc… - Sau đó tiến hành Cách mạng Dân chủ nhân dân. 2/ Tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội: a/ Nhiệm vụ: + Xoá bỏ sự bóc lột của giai cấp tư sản + Đưa nông dân vào làm ăn tập thể + Tiến hành công nghiệp hoá XHCN + Xây dựng cở sở vật chất của CNXH b/ Thành tựu: - Đầu những năm 70 Đông Âu đã trở thành những nước Công nông nghiệp - Bộ mặt kinh tế, xã hội đã thay đổi căn bản và sâu sắc III/ SỰ HÌNH THÀNH HỆ THỐNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA: 1/ Hoàn cảnh và những cơ sở hình thành hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa: - 4 - Giáo án Sử 9 Giáo viên Nguyễn Văn Tiên H/s: Dựa vào sgk trình bày. G/v: Kết luận G/v: Sự hợp tác tương trợ giữa Đông Âu và Liên Xô được thể hiện ntn? H/s: Trả lời G/v: Những thành tựu kinh tế tiêu biểu của khối SEV đã đạt được? H/s: Trình bày theo hiểu biết của mình G/v: Minh hoạ thêm một vài ý sau đó nhấn mạnh từ 8/1/1949 đến 28/6/1991 SEV tuyên bố giải thể. H: Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va ra đời với mục đích gì? H/s: Chống lại sự hiếu chiến của Mỹ và khối NATO, để bảo vệ an ninh châu Âu và thế giới G/v: Giải thích thêm: Khối này cũng như khối SEV đã tan rã cùng với sự khủng hoảng và tan rã của các nước XHCN, đây là sự khủng hoảng to lớn của các nước XHCN, hiện nay họ đang tìm cách khắc phục và đi lên. G/v: Tổng kết ý: a/ Hoàn cảnh: Cần sự giúp đỡ cao hơn và toàn diện của Liên Xô, sự hợp tác của các nước b/ Cở sở: cùng chung mục tiêu là xây dựng CNXH, nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác- Lênin: 2/ Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa: - Tổ chức tương trợ kinh tế giữa các nước XHCN- SEV (8- 1-1949 > 28- 3-1991) - Tổ chức Hiệp ước Vac-sa-va (14-5- 1955 > 1-7-1991) - Tác dụng: Bảo vệ công cuộc xây dựng CNXH, hoà bình, an ninh châu Âu và thế giới 4/ Củng cố: - Giáo viên dùng bản đồ yêu cầu HS xác định rõ vị trí của các nước Đông Âu - Những nhiệm vụ chính của các nước Đông Âu trong công cuộc xây dựng CNXH - Thành tựu xây dựng CNXH ở Đông Âu 5/ Hướng dẫn tự học: a/ Bài vừa học: Nắm được những nội dung ở phần củng cố b/ Bài sắp học: Chuẩn bị Tổ 1, 2: Sự khủng hoảng & tan rã của liên bang Xô viết. Tổ 3, 4: Sự khủng hoảng các nước Đông Âu. Ngày soạn: 10/9/2007. Ngày dạy: 18/9/2007 Tiết 03 Bài 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỶ XX A/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: Cần hiểu rõ những nét chính của quá trình khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu (Từ giữa những năm 70 đến đầu thập kỷ 90 của thập kỷ XX). 2/ Tư tưởng: - Giúp HS thấy rõ tính chất khó khăn, phức tạp, thậm chí cả thiếu sót sai lầm trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu. - Với những thành tựu quan trọng thu được trong công cuộc đổi mới – mở cửa của nước ta trong gần 20 năm qua, bồi dưỡng và củng cố cho HS niềm tin tưởng vào thắng lợi của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ta theo định hướng xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 3/ Kĩ năng: HS kỹ năng phân tích, đánh giá và so sánh những vấn đề lịch sử. Nhất là những vấn đề lịch sử phức tạp, HS cần có những nhận định khách quan khoa học B/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY HỌC: Bản đồ Liên Xô và Đông Âu; tư liệu lịch sử về Liên Xô và Đông Âu trong giai đoạn lịch sử này. C/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1/ Ổn định, kiểm tra: Nêu những thành tựu các nước Đông Âu trong quá trình xây dựng CNXH? 2/ Giới thiệu bài mới: 3/ Dạy bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GHI Hoạt động 1: Cá nhân GV: Giới thiệu với HS lược đồ các nước “SNG” (đã phóng to treo trên bảng) để HS thấy rõ Liên Xô cũ đã tách ra thành cộng đồng các quốc gia độc lập ntn? GV: Gọi một HS đọc sgk mục I và đặt câu hỏi GV: Nguyên nhân nào dẫn đến công cuộc cải tổ ở Liên Xô? 1/ Sự khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô viết: - Năm 1973, khủng hoảng dầu mỏ thế giới đã ảnh hưởng trực tiếp đến Liên - 5 - Giáo án Sử 9 Giáo viên Nguyễn Văn Tiên HS: Trả lời ý sgk GV: Nhấn mạnh ý. Tiến hành cải tổ của Liên Xô diễn ra ntn? HS: Dựa vào sgk trả lời GV: Nội dung cải tổ ở Liên Xô? HS: Thực hiện cải tổ về kinh tế, chính trị, xã hội song chưa có kết quả. GV: Phân tích thêm GV: Hậu quả của công cuộc cải tổ ở Liên Xô ntn? HS: Đất nước ngày càng khủng hoảng và rối loạn nhiều cuộc bãi công nổ ra, mâu thuẫn sắc tộc bùng nổ, nhiều nước công hoà đòi ly khai. HS:21/12/1991 các quốc gia độc lập ra đời, chế độ XHCN ở Liên Xô sụp đổ. * Hoạt động 2: Cá nhân GV: Dùng bản đồ các nước đông Âu (đã phóng to treo trên bảng). Giới thiệu vị trí các nước Đông Âu để HS theo dõi, giải thích tại sao gọi là Đông Âu, Tây Âu yêu cầu HS đọc mục II. H: Quá trình khủng hoảng và sụp đổ của chế độ XHCN ở các nước Đông Âu? HS: Trả lời trong sgk. GV: Giải thích thêm. “Đa nguyên chính trị” là gì? GV: Sự sụp đổ của các nước Đông Âu đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng ntn? HS: Chính quyền mới ở các nước Đông Âu tuyên bố từ bỏ CNXH và chủ nghĩa Mác - Lênin. GV: Đây là một tổn thất nặng nền của p/t cách mạng t/g. GV: Kết luận: Nguyên nhân sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu có nhiều nguyên nhân, nhưng có một số nguyên nhân chủ yếu, gv phân tích và tổng kết ý. Xô. - Tháng 3/1985, Goóc-ba-chôp đã đề ra đường lối cải tổ nhưng không thành. Đất nước càng khủng hoảng và rối loạn. - Ngày 21/12/1991, 11 nước cộng hòa ly khai, hình thành cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) 2/ Cuộc khủng hoảng và tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu: - Cuối 1988, khủng hoảng tới đỉnh cao, bắt đầu từ Ba Lan sau đó lan nhanh khắp Đông Âu. - Năm 1989, chế độ XHCN sụp đổ ở hầu hết các nước Đông Âu. - Năm 1991, hệ thống các nước CNXH bị tan rã và sụp đổ. 4/ Củng cố: * Em hãy trình bày quá trình khủng hoảng và tan rã của các nước Đông Âu? * Theo em những nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự tan rã và sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu? 5/ Hướng dẫn tự học: a/ Bài vừa học: Nắm được những nội dung đã củng cố. b/ Bài sắp học: Tổ 1 & 2: G/Đ từ 1945  những năm 60 và từ những năm 60  giữa những năm 70? Tổ 3 & 4: Từ những năm 70  giữa những năm 90?. Em có nhận xét gì về quá trình phát triển của ptgpdt ở các nước Á, Phi, Mỹ La-tinh từ 1945 đến nay. Ngày soạn: 15/9/2007. Ngày dạy: 25/9/2007 Chương II CÁC NƯỚC Á, PHI, MỸ LA-TINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY Tiết 04 Bài 3: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ SỰ TAN RÃ CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA A/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: - Quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa ở châu Á, Phi và Mỹ La- tinh - Những diễn biến chủ yếu của quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước này, trải qua 3 giai đoạn phát triển, mỗi giai đoạn có nét đặc thù riêng. 2/ Tư tưởng: HS cần thấy rõ: - Quá trình đấu tranh kiên cường, anh dũng để giải phóng dân tộc của nhân dân các nước Á, Phi, Mỹ La-tinh. - Nâng cao lòng tự hào dân tộc, vì trong nửa sau thế kỷ XX, chúng ta đã đánh thắng 2 đế quốc lớn mạnh là Pháp và Mỹ, đó là nguồn cỗ vũ lớn lao đối với các dân tộc bị áp bức đang đấu tranh cho độc lập dân tộc. 3/ Kĩ năng: Rèn luyện cho HS phương pháp tư duy logic, khái quát tổng hợp, phân tíchcác sự kiện lịch sử và kỹ năng sử dụng bản đồ. B/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: - 6 - Giáo án Sử 9 Giáo viên Nguyễn Văn Tiên Một số tranh ảnh về các nước châu Á, châu Phi và Mỹ La-tinh từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. Bản đồ thế giới châu Á, châu Phi và Mỹ La-tinh. C/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1/ Ổn định, kiểm tra: Em hãy nêu quá trình khủng hoảng và sụp đổ của các nước XHCN Đông Âu 2/ Giới thiệu bài mới: 3/ Dạy bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GHI * Hoạt động 1: Cá nhân GV: Yêu cầu HS đọc mục I sgk H: Em hãy trình bày phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước châu Á, châu Phi và Mỹ La-tinh từ 1945 đến giữa những năm 60của thế kỷ XX? Trước hết là ở châu Á? HS: Dựa vào sgk trả lời. GV: Châu Phi? HS: Ai Cập, An-giê-ri, đến1960 17 nước châu Phi giành độc lập. GV: 1960 đi vào lịch sử là năm châu Phi. Ở Mỹ La-tinh phong trào đấu tranh diễn ra ntn? HS: Sôi nổi, tiêu biểu là Cách mạng Cu Ba 1959. GV: Cu Ba trở thành lá cờ đầu của phong trào gpdt ở Mỹ La-tinh. Chốt ý, ghi bảng. * Hoạt động 2: Cả lớp GV: Gọi HS đọc sgk mục II và đặt câu hỏi Hãy trình bày phong trào đấu tranh gpdt trên thế giới (từ những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX)? HS: Trả lời ý sgk GV: Yêu cầu HS xác định vị trí của 3 nước Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích, Bít-xao trên bản đồ châu Phi. Sơ kết ý. * Hoạt động 3: Cá nhân GV: Trình bày phong trào đấu tranh gpdt trên thế giới (từ những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỷ XX)? HS: Từ cuối những năm 70 của thế kỷ XX, chủ nghĩa thực dân chỉ tồn tại dưới hình thức cuối cùng của nó là chế độ phân biệt chủng tộc (A-pác-thai), sau nhiều năm đấu tranh kiên trì, nhân dân các nước này đã giành thắng lợi, nắm chính quyền, chế độ phân biệt chủng tộc bị xoá bỏ sau hàng thế kỷ tồn tại. GV: Minh hoạ thêm. Sau khi hệ thống thuộc địa sụp đổ, nhiệm vụ của nhân dân các nước Á, Phi, Mỹ La-tinh là gì? HS: +Củng cố độc lập; xây dựng và phát triển đất nước tránh khỏi sự nghèo đói. GV: Phân tích thêm và nhấn mạnh hiện nay đã có một số nước vươn lên thoát khỏi nghèo đói, thành nước NIC. GV: Tổng kết ý. I/ GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 60 CỦA THẾ KỶ XX: - Châu Á: sau khi Nhật đầu hàng, nhân dân đứng lên khởi nghĩa vũ trang giành độc lập: Việt Nam, Lào, Ấn Độ … - Châu Phi: +Ai Cập: 1925. +An-giê-ri: 1954-1962. +17 nước châu Phi giành độc lập 1960. - Mỹ La-tinh: Cu ba 1959. II/ GIAI ĐOẠN TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 60 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX: Đầu những năm 60, nhân dân một số nước châu Phi giành độc lập khỏi ách thống trị của Bồ Đào Nha: Ghi-nê-Bít-xao,Mô-dăm- bích,Ăng-gô-la. III/ GIAI ĐOẠN TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỶ XX: - Đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc: Tây Nam Phi 1990, Cộng hoà Nam Phi 1993… - Sau khi giành độc lập, nhân dân các nước Á, Phi, Mỹ La-tinh đã củng cố độc lập, xây dựng và phát triển đất nước để khắc phục đói nghèo. 4/ Củng cố: - GV: Yêu cầu HS xác định vị trí các quốc gia của châu Á, Phi, Mỹ La-tinh đã giành được độc lập và hướng dẫn các em chọn một số phong trào cách mạng điển hình. Ví dụ: Châu Á: Việt Nam, Châu Phi: Cộng hoà Nam Phi, Mỹ La-tinh: Cu Ba. - Nhiệm vụ chủ yếu của các nước Á, Phi, Mỹ La-tinh sau khi giành độc lập? 5/ Hướng dẫn tự học: a/ Bài vừa học: Lập bảng thống kê phong trao đấu tranh gpdt Châu Á, Phi, MỹLa-tinh theo mẫu sau: Giai đoạn Châu Á Châu Phi Mỹ La-tinh b/ Bài sắp học: - 7 - Giáo án Sử 9 Giáo viên Nguyễn Văn Tiên Dặn dò HS đọc trước và soạn bài 4 Ngày soạn: 15/9/2007. Ngày dạy: 02/10/2007 Tiết 05 Bài 4 CÁC NƯỚC CHÂU Á A/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: - Những nét khái quát về tình hình các nước châu Á (từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai đến nay). Đặc biệt là hai nước lớn: Trung Quốc, Ấn Độ. - Sự ra đời của các nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (từ 1945 đến nay). 2/ Tư tưởng: Giáo dục cho HS tinh thần đoàn kết quốc tế, đặc biệt là đoàn kết với các nước trong khu vực để cùng hợp tác phát triển. Xây dựng xã hội giàu và đẹp, công bằng, văn minh. 3/ Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng phân tích, tổng hợp những sự kiện lịch sử và sử dụng bản đồ. B/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: Tranh ảnh về các nước châu Á và Trung Quốc; Bản đồ châu Á và bản đồ Trung Quốc. C/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1/ Ổn định, kiểm tra: Em hãy nêu các giai đoạn phát triển của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước Á, Phi, Mỹ La-tinh (từ 1945 đến nay). 2/ Giới thiệu bài mới: 3/ Dạy bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GHI Hoạt động 1: Cá nhân GV: Giới thiệu châu Á trên bản đồ. H: Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước châu Á từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai đến đầu những năm 50 của thế kỷ XX phát triển ntn? HS: Dựa vào sgk trả lời. GV: Từ nửa sau thế kỷ XX đến nay, tình hình châu Á phát triển ntn? HS: Dựa vào sgk trả lời. GV: Những thành tựu kinh tế, xã hội của các nước châu Á (từ 1945 đến nay) ntn? HS: Trả lời sgk. GV: Phân tích thêm: - Sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế, nhiều người dự đoán rằng “Thế kỷ XXI sẽ là thế kỷ của châu Á”. - Tình hình phát triển kinh tế của Ấn Đô (từ 1945 đến nay) ntn? HS: Dựa vào sgk trả lời. GV: Chốt ý. Hoạt động 2: Cá nhân GV: Giới thiệu nước Cộng Hoà xã hội nhân dân Trung Hoa cho HS bằng bản đồ Trung Quốc. H: Em hãy trình bày về sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa? HS: Trả lời. GV: Chốt ý, ghi bảng. GV: Giải thích thêm: Mao trạch đông là lãnh tụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa ra đời. H: Nước Cộng Nhân dân Trung Hoa ra đời có ý nghĩa lịch sử như thế nào đối với Trung Quốc và thế giới? HS: Trả lời. GV: Dùng bản đồ thế giới để làm rõ ý này (hệ thống các nước XHCN nối liền từ Âu sang Á) H: Nhiệm vụ của nhân dân Trung Hoa trong thời kỳ (1949 - 1959) và (1949- 1959)? HS: Trả lời. I/ TÌNH HÌNH CHUNG: - Cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc dấy lên khắp châu Á. Nhiều nước đã giành được độc lập: Trung Quốc, Ấn độ…. - Nữa cuối thế kỷ XIX: + Nhiều cuộc chiến tranh xâm lược xảy ra ở Đông Nam Á và Trung Đông. + Các nước đế quốc cố chiếm lấy những vùng đất có vị trí chiến lược quan trọng. - Một số nước đạt được thành tựu to lớn về kinh tế: Nhật Bản, Hàn quốc, Xingapo. - Kinh tế Ấn Độ phát triển nhanh chóng. II/ TRUNG QUỐC: 1/ Sự ra đời của nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa: - Ngày 1/10/1949, nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa ra đời. - Ýnghĩa: Hệ thống các nước XHCN nối liền từ Âu sang Á. 2/ Mười năm đầu xây dựng chế độ mới (1949- 1959): * Nhiệm vụ: - Đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. - Tiến hành công nghiệp hoá và phát triển kinh tế, xã hội. - 8 - Giáo án Sử 9 Giáo viên Nguyễn Văn Tiên GV: Nêu những thành tựu bước đầu xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH ở Trung Quốc (1953- 1957)? HS: Trả lời sgk. GV: Chính sách đối ngoại của Trung Quốc thời kỳ này là gì? HS: Trả lời. GV: Em hãy trình bày tình hình đất nước Trung Quốc trong thời kỳ (1959- 1978)? HS: Dựa vào sgk trả lời. GV: Giải thích thêm: Về đường lối 3 ngọn cờ hồng và nạn đói ở Trung Quốc. GV: Trung Quốc đề ra đường lối cải cách mở cửa bao giới? Nội dung của đường lối đó là gì? HS: Trả lời. GV: Em hãy nêu những thành tựu to lớn về kinh tế mà Trung Quốc đã đạt được trong quá trình đổi mới (1945 đến nay)? HS: Trả lời. GV: Hướng dẫn HS xem hình 7 và 8 sgk (Bộ mặt của Trung Quốc đã có nhiều thay đổi). * Thành tựu: - Hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ I (1953-1957) - Bộ mặt đất nước thay đổi rõ rệt. * Đối ngoại: Thực hiện chính sách đối ngoại tiến bộ. 3/ Đất nước trong thời kỳ biến động (1959- 1978): - Trung Quốc trải qua thời kỳ biến động kéo dài kinh tế, chính trị rối loạn. - Nội bộ Đảng lục đục nhân dân đói khổ. 4/Công cuộc cải cách mở cửa (từ năm 1978 đến nay): - Tháng 12/1978, Trung Quốc đề ra đường lối đổi mới và đạt những thành tựu đáng kể. - Quan hệ hữu nghị với tất cả các nước, địa vị trên trường quốc tế nâng cao. 4/ Củng cố: - Em trình bày về sự ra đời của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. - Nêu những thành tựu trong công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc (từ 1978 đến nay). - Ý nghĩa của những thành tựu đó khi Trung Quốc bước sang thế kỷ XXI. 5/ Hướng dẫn tự học: a/ Bài vừa học: Học theo câu hỏi đã củng cố. b/ Bài sắp học: Dặn dò HS đọc trước và soạn bài 5 Ngày soạn: 02/10/2007. Ngày dạy: 09/10/2007 Tiết 06 Bài 5 CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á A/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: - Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm1945. - Sự ra đời của hiệp hội các nước Đông Nam Á - ASEAN và vai trò của nó đối với sự phát triển của các nước trong khu vực. 2/ Tư tưởng: - Thông qua bài giảng HS thấy tự hào về những thành tựu mà nhân dân các nước Đông Nam Á đã đạt được trong thời gian gần đây. - Để phát huy những thành quả đã đạt được, các nước Đông Nam Á cần củng cố và tăng cường sự đoàn kết hữu nghị và hợp tác phát triển giữa các nước trong khu vực. 3/ Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng phân tích, tổng hợp sự kiện lịch sử và kĩ năng sử dụng bản đồ cho HS. B/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: Bản đồ Đông Nam Á và bản đồ thế giới C/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1/ Ổn định, kiểm tra: Nêu những thành tựu của công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc (1978 nay). 2/ Giới thiệu bài mới: Từ năm1945, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của Đông Nam Á phát triển mạnh. Nơi đây coi như khởi đầu của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Sau khi giành được độc lập, các nước Đông Nam Á đã xây dựng đất nước, phát triển kinh tế và văn hoá đạt được những thành tựu to lớn. Sự ra đời và phát triển của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) đã chứng minh điều đó. 3/ Dạy bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GHI * Hoạt động 1: Cá nhân GV: Dùng bản đồ ĐNÁ giới thiệu về các nước này. -Em hãy trình bày những nét chủ yếu về các nước Đông Nam Á trước 1945? HS: Dựa vào sgk trả lời I/ Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945: - Trước năm 1945, hầu hết là thuộc địa của đế quốc (trừ Thái Lan) - Sau khi Nhật đầu hàng đồng minh, một loạt các - 9 - Giáo án Sử 9 Giáo viên Nguyễn Văn Tiên GV: Em hãy trình bày tình hình Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới lần thứ hai? HS: Trả lời sgk GV: Sau khi một số nước giành được độc lập, tình hình khu vực này ra sao? HS: Dựa vào sgk trả lời GV: Từ những năm 50 của thế kỷ XX, đường lối đối ngoại của các nước Đông Nam Á có gì thay đổi? GV Kết luận: Như vậy, từ cuối những năm 50, đường lối ngoại giao của các nước Đông Nam Á bị phân hoá. * Hoạt động 2: Cá nhân GV: Tổ chức ASEAN ra đời trong hoàn cảnh nào? HS: Dựa vào sgk trả lời GV: Mục tiêu hoạt động của ASEAN là gì? HS: Trả lời GV: Nguyên tắc cơ bản trong quan hệ ASEAN là gì? HS: Dựa vào sgk trả lời GV: Quan hệ giữa Việt Nam và ASEAN ntn? GV: Giới thiệu trụ sở ASEAN tại Gia-cac-ta (Inđônêxia), đó là nước lớn nhất và đông dân cư nhất Đông Nam Á * Hoạt động 3: Nhóm GV: Tổ chức ASEAN đã phát triển ntn? HS: Dựa vào sgk trả lời GV: Hoạt động chủ yếu của ASEAN hiện nay là gì? HS: Trả lời GV: Những hoạt động cụ thể của ASEAN trong thập kỷ 90 đã có những nét gì mới? HS: Trả lời GV: Hướng dẫn HS xem hình11. Hội nghị cấp cao ASEAN VI, họp tại Hà Nôi, thể hiện sự hợp tác hữu nghị, giúp đỡ nhau cùng phát triển của ASEAN . nước Đông Nam Á nổi dậy giành chính quyền: + In-đô-nê-xia (8/1945) + Việt Nam (8/1945) + Lào (10/1945) - Sau khi giành độc lập, bọn đế quốc trở lại xâm lược như Việt Nam, In-đô-nê-xi-a. - Tháng 9/1954, Mĩ lập khối quân sự (SEATO) ở Đông Nam Á. II/ Sự ra đời của tổ chức ASEAN: 1/ Hoàn cảnh thành lập: Ngày 8/8/1967, ASEAN ra đời gồm 5 nước: In- đô-nê-xia, Thái Lan, Ma-lai-xia, Phi-lip-pin, Xingapo 2/ Mục tiêu hoạt động Phát triển kinh tế, văn hoa, thông qua sự hợp tác hoà bình ổn định giữa các thành viên III/ Từ “ASEAN 6” phát triển thành “ASEAN 10”: - Tháng 1/1984, Bru-nây xin gia nhập ASEAN - 7/1995, Việt Nam - 9/1997, Lào và Myanma - 4/1999, Campuchia - Hiện nay ASEAN có 10 nước - 1994, diễn ra đàn khu vực ARF gồm 23 nước trong và ngoài khu vực để cùng nhau hợp tác phát triển - Lịch sử Đông Nam Á bước sang thời kỳ mới 4/ Củng cố: Tên nước Thủ đô Dân số Thời gian giành độc lập Thời gian vào ASEAN 1.In-đô-nê-xia Giacácta Ngày 17/8/1945 Ngày 8/8/1967 2.Thái Lan Bangcốc Khônh có Ngày 8/8/1967 3. Ma-lai-xi-a CualaLămpơ Ngày 31/8/1957 Ngày 8/8/1967 4. Phi-lip-pin, Manila Tháng 7/1946 Ngày 8/8/1967 5. Xingapo Xingapo Ngày 22/12/1957 Ngày 8/8/1967 6. Bru-nây Banđa Xêri Bêgaoan Ngày 01/9/1979 Tháng 1/1984 7. Việt Nam Hà Nội Ngày 02/9/1945 Ngày 28/7/1995 8. Lào Viêng Chăn Ngày 12/10/1945 Năm 1997 9. Myanma Yangun Ngày 17/10/1947 Năm 1997 10. Campuchia Phnômpênh Ngày 09/11/1953 Năm 1999 11. Đôngtimo Đili Năm 1999 5/ Hướng dẫn tự học: a/ Bài vừa học: Theo phần đã củng cố b/ Bài sắp học: Bài 6 Các nước châu Phi Dặn dò HS đọc trước và soạn bài 6 Ngày soạn: 07/10/2007. Ngày dạy: 16/10/2007 Tiết 07 Bài 6 CÁC NƯỚC CHÂU PHI - 10 - [...]... mạng nhân dân Cu Ba giành thắng lợi vào thời gian nào ? a Ngày 2 /9/ 194 5 b Ngày 12/10/ 194 5 c Ngày 1/10/ 194 9 d Ngày 1/1/ 195 9 8 Công cuộc cải cách - mở cửa của Trung Quốc bắt đầu từ thời gian nào ? a 5/ 196 6 b 10/ 197 8 c 12/ 197 8 d 12/ 199 1 9 Trung Quốc đã thu hồi chủ quyền đối với Hồng Công vào thời gian nào ? a 5/ 199 5 b 10/ 199 6 c 7/ 199 7 d 12/ 199 9 10 Nước nào ở Đông Nam Á giành độc lập đầu tiên ? a Lào c Cam-pu-chia... chính thức tan rã vào năm nào ? a 198 8 b 198 9 c 199 0 d 199 1 3 Nước nào đưa con người lên Mặt Trăng đầu tiên ? a Mĩ b Liên Xô c Anh d Pháp 4 Chiến tranh thế giới lần thứ nhất nổ ra vào năm nào ? a Năm 191 1 b Năm 191 2 c Năm 191 3 d Năm 191 4 5 Chiến tranh thế giới lần thứ hai diễn ra trong khoảng thời gian nào ? a Từ 191 4 – 191 8 b Từ 192 9 – 193 3 c Từ 193 9 – 194 5 d Từ 194 1 – 194 5 6 Ai là người Tổng bí thư đầu... nhân dân Cu Ba giành thắng lợi vào thời gian nào ? a 2 /9/ 194 5 b 12/10/ 194 5 d 199 1 d Pháp d Cả a, b, c d 12 quốc gia d Xta-lin d 1/1/ 195 9 c 1/10/ 194 9 08 Công cuộc cải cách - mở cửa của Trung Quốc bắt đầu từ thời gian nào ? a 5/ 196 6 b 10/ 197 8 c 12/ 197 8 09 Trung Quốc đã thu hồi chủ quyền đối với Hồng Công vào thời gian nào ? a 5/ 199 5 b 10/ 199 6 c 7/ 199 7 10 Nước nào ở Đông Nam Á giành độc lập đầu tiên ? a... được nâng cao c Hậu quả tiêu cực 22 Cừu Đô-li ra đời năm nào? a Năm 199 5 b Năm 199 7 c Năm 199 8 23 Liên minh châu Âu (EU) ra đời năm nào? a Năm 195 7 b Năm 196 7 c Năm 199 1 d Cả a, b d Cả a, b, c d Cả a, b, c d Thái Lan d Cả a, b, c d Năm 199 9 d Năm 199 9 24 Nước nào được xem là đất nước Mặt Trời mọc: a Lào c Cam-pu-chia c Việt Nam d Nhật Bản B TỰ LUẬN: (4 điểm) 1 Xu thế chung của thế giới ngày nay là gì?... thời gian nào ? a Ngày 28/7/ 199 2 b Ngày 28/7/ 199 3 c Ngày 28/7/ 199 4 d Ngày 28/7/ 199 5 12 Tổ chức ASEAN được thành lập tại nước nào ? - 13 - Giáo án Sử 9 Giáo viên Nguyễn Văn Tiên a Xin-ga-po b Ma-la-xi-a c In-đô-nê-xi-a 13 Tổ chức Liên minh châu Phi viết tắt theo tiếng Anh là gì ? a EU b EEC c EC 14 Liên bang Xô viết chính thức được thành lập vào năm nào ? a 191 7 b 191 8 c 192 0 15 Nước nào đã phóng thành... nhập vào ASEAN vào thời gian nào ? a 28/7/ 199 2 b 28/7/ 199 3 d 12/ 199 1 d 12/ 199 9 d Việt Nam c 28/7/ 199 4 d 28/7/ 199 5 12 Tổ chức ASEAN được thành lập tại nước nào ? a Xin-ga-po b Ma-la-xi-a c In-đô-nê-xi-a 13 Tổ chức Liên minh châu Phi viết tắt theo tiếng Anh là gì ? a EU b EEC c EC 14 Liên bang Xô viết chính thức được thành lập vào năm nào ? a 191 7 b 191 8 c 192 0 15 “Chiến tranh lạnh” là chính sách thù... hương pháp tư duy logic trong việc đánh giá, phân tích các sự kiện lịch sử và biết so sánh, liên hệ với thực tế B/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: Bản đồ Nhật Bản (hoặc bản đồ châu Á) và một số tranh ảnh, tài liệu về Nhật Bản C/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: - 15 - Giáo án Sử 9 Giáo viên Nguyễn Văn Tiên 1/ Ổn định, kiểm tra: Nêu những nét cơ bản trong chính sách đối ngoại của Mỹ ( 194 5 đến nay) 2/ Giới thiệu bài mới:... nghĩa Yên Bái ( 193 0) - Khởi nghĩa bùng nổ đêm 9/ 2/ 193 0 và nhanh chóng bị thất bại - Nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử: (SGK) IV/ Ba tổ chức Cộng sản đảng nối tiếp nhau ra đời trong năm 192 9: - Hoàn cảnh: + Cuối 192 8 - đầu 192 9 phong trào cách mạng trong nước phát triển mạnh  cần có 1 đảng cộng sản lãnh đạo cách mạng - Sự thành lập: + Đông Dương Cộng sản đảng 17/6/ 192 9 + 8/ 192 9, An Nam Cộng sản... VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 193 6 - 193 9 A/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: - Những nét cơ bản nhất của tình hình kinh tế thế giới và trong nước ảnh hưởng trực tiếp đối với phong trào cách mạng Việt Nam trong những năm 193 6- 193 9 - Chủ trương của Đảng và phong trào đấu tranh dân chủ công khai 193 6- 193 9 Ý nghĩa lịch sử của phong trào 2/ Tư tưởng: Giáo dục cho HS lòng tin vào sự lãnh... khăn và đi tới thành công 3/ Kĩ năng: Rèn luyện cho HS kĩ năng sử dụng bản đồ, tranh ảnh lịch sử và khả năng tư duy logic, so sánh, phân tích, tổng hợp, đánh giá các sự kiện lịch sử B/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: Tranh ảnh lịch sử thuộc thời kỳ đấu tranh dân chủ công khai 193 6- 193 9 (cuộc mít tinh ở Quảng Trường Nhà Đấu Xảo Hà Nội 1/5/ 193 8) C/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1/ Ổn định, kiểm tra: 2/ Giới thiệu . 01 /9/ 197 9 Tháng 1/ 198 4 7. Việt Nam Hà Nội Ngày 02 /9/ 194 5 Ngày 28/7/ 199 5 8. Lào Viêng Chăn Ngày 12/10/ 194 5 Năm 199 7 9. Myanma Yangun Ngày 17/10/ 194 7 Năm 199 7 10. Campuchia Phnômpênh Ngày 09/ 11/ 195 3. 191 1 b. Năm 191 2 c. Năm 191 3 d. Năm 191 4. 5. Chiến tranh thế giới lần thứ hai diễn ra trong khoảng thời gian nào ? a. Từ 191 4 – 191 8 b. Từ 192 9 – 193 3 c. Từ 193 9 – 194 5 d. Từ 194 1 – 194 5. 6 Ngày 2 /9/ 194 5 b. Ngày 12/10/ 194 5 c. Ngày 1/10/ 194 9 d. Ngày 1/1/ 195 9. 8. Công cuộc cải cách - mở cửa của Trung Quốc bắt đầu từ thời gian nào ? a. 5/ 196 6 b. 10/ 197 8 c. 12/ 197 8 d. 12/ 199 1. 9. Trung

Ngày đăng: 04/01/2015, 20:11

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • III/ “Chiến tranh lạnh”:

 • Chương II CÁC NƯỚC Á, PHI, MỸ LA-TINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

 • II/ Sự ra đời của tổ chức ASEAN:

 • Chương III MỸ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

 • Tiết: 15 Bài: 13 TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

 • PHẦN HAI: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY

 • Tiết: 17 Bài: 15 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM

 • Chương II: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930-1939

  • I/ Lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố:

  • Chương III VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN

  • CHƯƠNG VII: VIỆT NAM TỪ 1975 ĐẾN 2000

  • Tiết 47 Bài 32 XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976-1985)

  • Tiết 48 Bài 33 VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI

  • ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (TỪ 1986-2000)

   • I/ Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan