Giáo án lịch sử 9 đầy đủ

210 2.8K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2015, 19:54

Trường THCS Phường1 Giáo án Lịch sử 9 Ngày soạn: Tuần: 1 Ngày dạy: Tiết: 1 Phần I LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY Chương I LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỈ XX ( T1 ) I. Liên Xô I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh nắm được. - Những tổn thất nặng nề của Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân Liên Xô nhanh chóng khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, tiép tục xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH. - Liên Xô đã đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế và KHKT ( từ năm 1945 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX ) 2. Tư tưởng: Học sinh hiểu được những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng CNXH của Liên Xô từ năm 1945 đến đầu những năm 70 đã tạo cho Liên Xô đã tạo cho Liên Xô một thực lực để chống lại âm mưu phá hoại và bao vây của CNĐQ. 3. Kĩ năng: Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích, nhận định và đánh giá các sự kiện lịch sử trong những hoàn cảnh cụ thể. II. Chuẩn bị: - GV: + Bản đồ châu Âu + Tranh ảnh tiêu biểu về Liên Xô và những thành tựu khoa học… - HS: + Sưu tầm một số tranh ảnh về những thành tựu của Liên Xô, Soạn bài. III. Các bước lên lớp: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài theo SGK Giáo viên: Trang 1 Trường THCS Phường1 Giáo án Lịch sử 9 Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng Hoạt động 1 -Gọi hs lên bảng xác định vị trí của Liên Xô trên bản đồ châu Â. ? Vì sao sau chiến tranh thế giới thứ hai Liên xô phải bắt tay vào khôi phục kinh tế? ?Trong chiến tranh thế giới thứ hai Liên Xô bị thiệt hại như thế nào? *GV phân tích thêm: Những tổn thất đó làm cho nền kinh tế LX phát triển chậm lại tới 10 năm, Vì vậy LX phải bắt tay vào khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh. ?Công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh ở Liên Xô đã diển ra và đạt kết quả như thế nào? -HS lên bảng xác định. -Vì sau chiến tranh tuy là nước chiến thắng nhưng Liên Xô củng chịu những tổn thất nặng nề về người và của. -HS: +Hơn 27 triệu người… +1710 thành phố… + Hơn 70000… +32000… +65000km… -HS theo dõi -HS: đọc thông tin sgk trả lời. - Kinh tế: + Liên Xô hoàn thành… +Năm 1950… +Hơn 6000… + Sx nônh nghiệp…. => Đời sống nhân dân được cải thiện… -KHKT: Năm 1949 LIên Xô… I. Liên Xô 1. Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh(1945-1950). a. Những thiệt hại của Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ hai. +Hơn 27 triệu người chết +1710 thành phố bị phá huỷ + Hơn 7000 gần 32000 nhà máy , xí nghiêp, 65000km đường sắt bị phá huỷ. b.Thành tựu trong khôi phục kinh tế: - Kinh tế: + Liên Xô hoàn thành kế hoạch 5 năm (1945-1950) hoan thành trước 9 tháng. +Năm 1950 công nghiệp tăng 70%. +Hơn 6000 nhà máy, xí nghiệp được khôi phục và xây dựng. + Sx nônh nghiệp vượt trước chiến tranh. Giáo viên: Trang 2 Trường THCS Phường1 Giáo án Lịch sử 9 Hoạt động 2 -Yêu cầu học sinh đọc thông tin sgk ?Em hiểu thế nào về khái niệm cơ sở vật chất-kĩ thuật của CNXH? ? Hày nêu những thành tựu chủ yếu của Liên Xô Trong công cuộc xây dựng CNXH từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX. -Yêu cầu học sinh quan sát H1 *GV:giới thiệu thêm: -1970 diện lực đạt 740 tỉ KW giờ… -Dầu mỏ 353 triệu tấn -Than 624 triệu tấn. -1971 thép đạt 121 triệu tấn. -Nông nghiệp 1970 đat 186 triêu tấn. ? LX đã thực hiện chính -HS đọc thông tin sgk -Là nền sản xuất đại cơ khí với công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiện đại và khoa học kĩ thuật tiên tiến. -HS: Thực hiện thành công một loạt các kế hoạch dài hạn. - Kinh tế: ….sgk -KHKT:…. -HS theo dõi HS đọc thông tin sgk trả lời -KHKT: Năm 1949 LIên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử. 2. Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất-kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (từ năm 1950….TK XX ). a.Kinh tế: -Thực hiện thành công một loạt các kế hoạch dài hạn. -Phương hướng chính của kế hoạch là: +Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng. +Thâm canh trong nông nghiệp. +Đẩy mạnh tiến bộ KHKT +Tăng cường sức mạnh quốc phòng. - Kết quả: Trong những năm 50 và 60 LX là cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới sau mĩ, CN tăng bình quân hằng năm 9,6%.Chiếm khoảng 20% sản lượng CN toàn thế giới. b. KHKT: -Năm 1957 phóng thành công vệ tinh nhân tạo. -Năm 1961 phóng tàu “Phương Đông” đưa con người bay vòng quanh Trái Đất. -Chính sách đối ngoại: Giáo viên: Trang 3 Trường THCS Phường1 Giáo án Lịch sử 9 sách đối ngoại như thế nào? ? Qua sách báo đã đọc… sgk? LX chủ chương duy trì hoà bình thế giới, quan hệ hữu nghị với các nước với tất cả các nước và ủng hộ phong trào đấu tranh của các dân tộc. 4.Củng cố: - Những thành tựu mà LX đạt được trong quá trình khôi phục kinh tế là gì? - Viêc LX chế tạo thành công bom nguyên tử nói lên điều gì? 5. Dăn dò: Học bài - soạn mục II, III. Giáo viên: Trang 4 Trường THCS Phường1 Giáo án Lịch sử 9 Ngày soạn: Tuần: 2 Ngày dạy: Tiết: 2 Bài 1 LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỈ XX. ( T2 ) II. ĐÔNG ÂU I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: -HS hiểu rõ hoàn cảnh và quá trình ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu đã hoàn thành thắng lợi cách mạng dân tộc, dân chủ. -Nắm được sự hình thành hệ thống XHCN trên thế giới. 2.Tư tưởng: -Thấy rõ những thành tựu to lớn của nhân dân đông Âu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. -Thấy được LX và các nước Đông Âu đã hình thành hệ thống thế giới mới, hệ thống các nước XHCN… 3.Kĩ năng: Rèn luyện cho học sinh kĩ năng phân tích, nhận định và so sánh. II.Chuẩn bị: -GV: + Bản đồ các nước Đông Âu. + Tranh ảnh có liên quan. -HS: Soạn bài, sưu tầm tranh ảnh có liên quan. III.Các bước lên lớp: 1.Ổn định lớp: 2.Kiểm tra bài cũ: - Những thành tựu mà LX đạt được trong công cuộc xây dựng CNXH 3.Dạy bài mới: Chương trình lịch sử 8 chúng ta đã được học cuối năm 1944 đầu 1945 Hồng quân Liên Xô trên con đường truy đuổi phát xít Đức về tận sào huyệt của chúng ở Bec-lin đã giúp một loạt các nước Đông Âu giải phóng, hệ thống các nước XHCN đã ra đời…. Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng Hoạt động 1 *Giáo viên giới thiệu các nước DCND Đông Âu bằng bản đồ. => HS lên bảng chỉ lại ? Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu ra đời như -HS theo dõi và lên bảng chỉ lại. -HS: +Cuối 1944 - đầu 1945 1.Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu. -Cuối 1944 - đầu 1945 Hồng Giáo viên: Trang 5 Trường THCS Phường1 Giáo án Lịch sử 9 thế nào? *GV nhấn mạnh việc thành lập: Cộng hoà Liên bang Đức (9/1949) và Cộng hoà dân chủ Đức(10/1949)…. ? Để hoàn thành các cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, các nước Đông Âu đã thực hiện những nhiệm vụ gì? Hoạt động 2 Hoạt động 3 ?Hệ thống các nước XHCN ra đời trong hoàn cảnh nào? Hồng quân LX tiến vào lãnh thổ Đông Âu truy kích phát xít Đức => Nhân dân các nước Đông Âu nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền =>Một loạt nhà nước dân chủ nhân dân đã được thành lập: Ba Lan (7/1944 ), Ru-ma-ni (8/1944 )…. +Riêng Đức bị chia cắt: Cộng hoà Liên bang Đức (9/1949)ở phía Tây và Cộng hoà dân chủ Đức(10/1949) ở phía Đông. -HS: -HS: Các nước Đông Âu và LX cần có sự hợp tác nhiều bên hoặc phân công và chuyên môn hoá trong sản xuất công, nông nghiệp… quân LX tiến vào lãnh thổ Đông Âu truy kích phát xít Đức =>Nhân dân các nước Đông Âu nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền => Thành lập các nhà nước dân chủ nhân dân: Ba Lan (7/1944), Ru-ma-ni (8/1944)…. -Riêng Đức bị chia cắt: Cộng hoà Liên bang Đức (9/1949)ở phía Tây và Cộng hoà dân chủ Đức(10/1949) ở phía Đông. - Từ năm 1945 đến năm 1949 hoàn thành nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ. + Xây dựng bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân. + Tiến hành cải cách ruộng đất. + Thực hiện các quyền tự do dân chủ và cải thiện đời sống nhân dân… 2.Tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội ( từ năm 1950… (Đọc thêm) III. Sự hình thành hệ thống XHCN. *Hoàn cảnh: Các nước Đông Âu và LX cần có sự hợp tác nhiều bên hoặc phân công và chuyên môn hoá trong sản xuất công, nông nghiệp… *Cơ sở hình thành: -Cùng chung mục tiêu xây dựng CNXH. -Chung hệ tư tưởng Mác-Lênin -Đều do Đảng lãnh đạo. Giáo viên: Trang 6 Trường THCS Phường1 Giáo án Lịch sử 9 ? Hệ thống các nước XHCN được hình thành trên cơ sở nào? ? Sự hợp tác tương trợ giữa Liên Xô và các nước Đông Âu được thể hiện như thế nào? *GV.Nói thêm về Tổ chức Hiệp ước Vac-sa- va và sự ra nhập của Việt Nam trong hệ thồng này. ? Thành tựu kinh tế của khôi SEV đạt được như thế nào? ? Sự hình thành hệ thống XHCN có ý nghĩa gì? -HS: Sự hợp tác này được thể hiện qua hai tổ chức + 8/1/1949… + 5/1955…. - HS: +Tốc độ tăng trưởng công nghiệp bình quân 10% +Từ 1950 – 1973 Thu nhập quố dân 5,7 lần. +LX cho các nước thành viên vay 13 tỉ rúp với lãi suất nhẹ và viện trợ không hoàn lại 20 tỉ rúp. *Sự hình thành: + 8/1/1949 Hội đồng tương trợ kinh tế được thành lập (SEV) + 5/1955 Tổ chức Hiệp ước Vac-sa-va thành lập. *Thành tựu: +Tốc độ tăng trưởng công nghiệp bình quân 10% +Từ 1950 – 1973 Thu nhập quố dân 5,7 lần. +LX cho các nước thành viên vay 13 tỉ rúp với lãi suất nhẹ và viện trợ *Ý nghĩa: Duy trì hoà bình, an ninh của châu Âu và thế giới. 4.Củng cố: ? Tổ chức Hiệp ước Vac-sa-va ra đời nhằm mục đích gì? ? Nêu những thành tích của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) trong những năm 1951 – 1973. 5.Dăn dò: Học bài, soạn bài 2 – tập trả lời câu hỏi trong bài. Ngày soạn: Tuần: 3 Ngày dạy: Tiết: 3 Giáo viên: Trang 7 Trường THCS Phường1 Giáo án Lịch sử 9 Bài 2 LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỈ XX I.Mục tiêu: 1-Kiến thức: -Giúp HS nắm được những nét chính của quá trình khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu. 2-Tư tưởng: -Thấy rõ tính chất khó khăn, phức tạp, cả những thiếu sót và sai lầm trong công cuộc XD CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu. -Củng cố niềm tin vào thắng lợi của công cuộc CN hoá, hiện đại hoḠcña đất nước theo định hướng XHCN Thắng lợi dưới sự lãnh đạo của ĐCS. - Thấy rõ sự khủng khoảng và tan rã của LX và Đông Âu củng ảnh hưởng tới Việt Nam 3-Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng phân tích, nhận định so sánh các vấn đề lịch sử. II-Chuẩn bị: *Giáo viên: -Lược đồ các nước SNG , các tư liệu về Liên Xô và các nước Đông Âu giai đoạn này. - Các loại tranh ảnh về thời kì này *Học sinh:: - Đọc trước SGK và nghiên cứu các kênh hình - Sưu tầm tranh ảnh tư liệu thời kì này III Các bước lên lớp: 1-Ổn định lớp: 2-Kiểm tra bài cũ: -Hãy nêu những thành tựu mà các nước Đông Âu đạt được trong công cuộc XD XHCN? -Nêu mục đích ra đời và những thành tích của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV)? 3. Bµi míi: Giáo viên: Trang 8 Trường THCS Phường1 Giáo án Lịch sử 9 Vượt qua những khó khăn thử thách, trở ngại LX và các nước Đông Âu đã xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, làm thành một hệ thống trên thế giới, một nhân tố quan trọng trong sự phát triển của thời đại. Nhưng thế giới từ sau những thập niên 70 đã có sự biến động, đưa đến sự thay đổi lớn lao của đời sống chính trị quốc tế. Một khúc quanh từ sự phát triển không bình thường của LX và các nước Đông Âu từ nữa sau những năm 70 đến những năm 90 của thé kỉ 20. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1 ?Nguyên nhân nào dẫn đến sự khủng hoảng của chế độ XHCN ở Liên Xô? *GV nhấn mạnh về kinh tế - xã hội – chính trị là những nguyên nhân dẫn đến sự tan dã của Liên bang Xô Viết (theo chữ nhỏ)sgk. ?Nguyên nhân nào dẫn đến công cuộc cải tổ ở Liên Xô ? Hoạt động 2 ?Trước tình hình đó Liên Xô đã làm gì ? *GV nhấn mạnh: Cải tổ được tuyên bố … -HS: -Ban lãnh đạo Liên Xô chậm sửa đổi, không tiến hành cải cách về KT-XH, không khắc phục những sai lầm, thiếu sót. - HS theo dõi - HS: ->Đầu những năm 80 nền kinh tế đất nước ngày càng khó khăn khủng hoảng trầm trọng. -HS: T3 -1985 Gooc-ba-chốp lên nắm quyền lãnh đạo - HS theo dõi… sgk I-Sự khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô Viết. 1.Nguyên nhân: -1973cuộc khủng hoảng dầu mỏ bùng nổ, -Ban lãnh đạo Liên Xô chậm sửa đổi, không tiến hành cải cách về KT-XH, không khắc phục những sai lầm, thiếu sót. -Mô hình về CNXH có nhièu khuyết tật. -Đầu những năm 80 nền kinh tế đất nước ngày càng khó khăn khủng hoảng trầm trọng ( toàn diện ). 2.Diễn biến: -3 -1985 Gooc-ba-chốp lên nắm quyền lãnh đạo và đề ra đường lối cải tổ. -Chuẩn bị không chu đáo, thiếu đường lối chiến lược… Giáo viên: Trang 9 Trường THCS Phường1 Giáo án Lịch sử 9 Nhưng do không có sự chuẩn bị đầy đủ…. ?Nội dung cải tổ ở Liên Xô là gì? ? Hậu quả của công cuộc cải tổ ở Liên Xô như thế nào? -Yêu cầu học sinh quan sát H3 “Cuộc biểu tình Đòi li khai và đòi độc lập ở Lít-va” và H4 -HS: -Kinh tế: Chưa thực hiện được. -Chính trị: +Tập trung mọi quyền lực vào tay tổng thống +Thực hiện đa nguyên về chính trị. +Xoá bỏ chế độ một đảng +Tuyên bố dân chủ công khai về mọi mặt -HS: +Kinh tế: Suy sụp + Chính trị: Mất ổn định +xã hội: Rối loạn, nhiều tệ nạn xã hội gia tăng, mâu thuẫn xung đột sắc tộc. +19-8-1991… +21-12-1991… +25-12-1991Tổng thống Gooc-ba-chốp từ chức => Chấm dứt chế độ Xô Viết đã tồn tại 74 năm. *Nội dung cải tổ: -Kinh tế: Chưa thực hiện được. -Chính trị: +Tập trung mọi quyền lực vào tay tổng thống +Thực hiện đa nguyên về chính trị. +Xoá bỏ chế độ một đảng +Tuyên bố dân chủ công khai về mọi mặt 3.Hậu quả: +Kinh tế: Suy sụp +Chính trị: Mất ổn định +xã hội: Rối loạn, nhiều tệ nạn xã hội gia tăng, mâu thuẫn xung đột sắc tộc. +19-8-1991Cuộc đảo chính Gooc-ba-chốp không thành , gây hậu quả nghiêm trọng +21-12-1991. 11 nước cộng hoà kí hiệp định giải tán Liên bang Xô Viết và thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) +Tối25-12-1991Tổng thống Gooc-ba-chốp từ chức. => Chấm dứt chế độ XHCN ở Liên bang Xô Viết sau 74 năm tồn tại. II-Cuộc khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở Giáo viên: Trang 10 [...]... trắng cầm quyền ở Nam Phi thực hiện từ 194 8 ? Cuộc đấu tranh của nhân dân châu Phi chống chế độ A-pác-thai diễn ra như thế nào? *GV nói rõ hơn về: -Rô-đê-di-a ( 198 0) -Tây Nam Phi ( 199 0) -Cộng hoà Nam Phi ( 199 3) ngày nay SGK HS theo dõi ?Thắng lợi có ý nghĩa lịch sử trong giai đoạn này là gì? -HS: + Năm 199 3 => Năm 199 4 Man-đê-la + Năm 199 4 người da đen đầu tiên Giáo viên: -Cuộc đấu tranh xoá bỏ chế độ... nước miền Nam châu Phi: +Rô-đê-di-a ( 198 0) +Tây Nam Phi ( 199 0) +Cộng hoà Nam Phi ( 199 3) -Năm 199 3 chế độ phân biệt chủng tộc đã bị xoá bỏ sau Trang 15 Trường THCS Phường1 Giáo án Lịch sử 9 được bầu làm tổng thống *GV chốt lại kiến thức theo đoạn cuối SGK =>HS lên bảng xác định vị trí ba nước Học sinh theo dõi hơn ba thế kỉ tồn tai ở Cộng hoà Nam Phi - Năm 199 4 Man-đê-la người da đen đầu tiên được... sát hình 5, 6 sgk: Giáo viên: Trang 18 Trường THCS Phường1 Giáo án Lịch sử 9 01/10/ 194 9 Nước CHND ? Bức ảnh chụp Mao Trach HS quan sát hình 5, 6 Trung Hoa ra đời Đông đang làm gì? Sự kiện sgk và trả lời này diễn ra vào thời gian nào? -HS: + Mao Trach Đông đang đọc bản tuyên ngôn độc lập Chiều ngày ? Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử + của sự ra đời nước CHND 01/10/ 194 9 *Ý nghĩa lịch sử: Trung Hoa ? -Kết... về quá trên bảng phụ trình mở rộng ASEAN theo gợi ý: thời gian, tên nước thành viên) Tên nước thành viên - Bru-nây - Viêt Nam - Lào và Mi-anma - 4/ 199 9 Giáo viên: Thời gian - 198 4 - 7/ 199 5 - 7/ 199 7 - Cam-pu-chia Trang 24 Trường THCS Phường1 Giáo án Lịch sử 9 -Hoạt động chủ yếu: Hợp tác kinh tế, xây dựng một khu vực Đông Nam Á hoà bình, ổn định để cùng nhau phát triển phồn vinh 4.Củng cố: Nêu những nét... điểm Giáo viên: Số câu: Số điểm: Cộng Số câu:1 Số câu:1 Số điểm: Số điểm: Số câu: Số điểm : Số câu 3/0,75đ = 7,75% Số câu: Số điểm : Số câu 8 /9, 25đ = 92 ,25% Số câu: 11/10đ= Trang 35 Trường THCS Phường1 Tổng số điểm Tỉ lệ % 1,25=12,2 5 Giáo án Lịch sử 9 20% 2.Thiết lập đề: 3.Đáp án: A.Phần trắc nghiệm: 2điểm Mỗi câu đúng ( 0.25 điểm ) 132 1 D 2 09 1 132 2 C 2 09 2 132 3 B 2 09 3 132 4 B 2 09 4 132 5 D 2 09. .. CHND Trung Hoa từ sau năm 194 5 đến nay 2.Tư tưởng: - Giáo dục tinh thần đoàn kết quốc tế để cùng XDXH văn minh, giàu đẹp 3.Kỹ năng: Giáo viên: Trang 16 Trường THCS Phường1 Giáo án Lịch sử 9 -Rèn luyện kỹ năng sử dụng bản đồ, lược đồ và phân tích, so sánh các vấn đề LS II-Chuẩn bị: *GV: -Bản đồ Châu Á và lược đồ nước CHND Trung Hoa sau ngày thành lập -Một số tư liệu về lịch sử TQ hiện đại *HS: - Đọc... triển trên thế giới) + Từ 199 9 đến nay ASEAN đã có 10 thành viên cùng hợp tác hữu nghị giúp đỡ nhau phát triển, xây dựng 1 ĐNA hùng mạnh 5.Dặn dò: -Trả lời các câu hỏi bài tập và ngh/c trước bài 6 ( Các nước Châu Phi) Ngày soạn: 29/ 09/ 12 Ngày dạy: 04/ 09/ 12 Tuần: 7 Tiết: 7 Bài 6 CÁC NƯỚC CHÂU PHI I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: Giáo viên: Trang 25 Trường THCS Phường1 Giáo án Lịch sử 9 -Tình hình chung của các... lên bảng xác định vị trí các nước giành được độc lập trên -HS lên bảng xác định bản đồ thế giới =>HS khác nhận xét Giáo án Lịch sử 9 Lào ( 12-10- 194 5) - Các nước Nam Á và Bắc Phi: + Ấn Độ ( 194 6- 195 0) + Ai Cập( 195 2)… - Năm 196 0 có 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập - Mĩla-tinh :1-1- 195 9 cách mạng Cu-Ba giành thắng lợi *Kết quả: Giữa những năm 60 của thế kỉ XX hệ thống thuộc địa của CNĐQ về cơ bản sụp... mới ( 194 9- 195 9) GV hướng dẫn học sinh đọc thêm ở nhà mục 2 &3 Học sinh đọc thêm ở nhà Đất nước trong thời kỳ biến động ( 195 9- 197 8) Học sinh đọc thêm ở nhà Hoạt động 3 ?TQ đề ra đường lối mở cửa từ bao giờ? Nội dung của đường lối đó là gì? Giáo viên: 3.Công cuộc cải cách- mở cửa ( Từ năm 197 8 đến nay) -12- 197 8: TQ đề ra đường lối đổi mới -Nội dung: XDCNXH mang màu sắc TQ, lấy phát triển -12- 197 8: TQ... sụp đổ chủ nghĩa Mac-Lênin ở hầu hết các nước đông -28/6/ 199 1, SEV ngừng hoạt Âu động -Tuyên bố từ bỏ CNXH và -1/7/ 199 1 tổ chức Hiệp ước chủ nghĩa Mac-Lênin Vác-sa-va giải tán => 199 1 hệ thống các nước XHCN bị tan rã và sụp đổ Giáo viên: Trang 11 Trường THCS Phường1 Giáo án Lịch sử 9 4 Củng cố: - Gv y/c HS trình bày lại những biểu hiện của quá trình khủng hoảng và ta rã của chế độ XHCN ở Liên Xô . +Rô-đê-di-a ( 198 0) +Tây Nam Phi ( 199 0) +Cộng hoà Nam Phi ( 199 3) -Năm 199 3 chế độ phân biệt chủng tộc đã bị xoá bỏ sau Giáo viên: Trang 15 Trường THCS Phường1 Giáo án Lịch sử 9 được bầu làm. Ba Lan (7/ 194 4), Ru-ma-ni (8/ 194 4)…. -Riêng Đức bị chia cắt: Cộng hoà Liên bang Đức (9/ 194 9)ở phía Tây và Cộng hoà dân chủ Đức(10/ 194 9) ở phía Đông. - Từ năm 194 5 đến năm 194 9 hoàn thành. nói rõ hơn về: -Rô-đê-di-a ( 198 0) -Tây Nam Phi ( 199 0) -Cộng hoà Nam Phi ( 199 3) ngày nay SGK ?Thắng lợi có ý nghĩa lịch sử trong giai đoạn này là gì? => Năm 199 4 Man-đê-la người da đen

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • I.Mục tiêu:

  • I-Tình hình chung:

  • 5.Dặn dò:

 • Ngày sọan: Tuần 19

 • Ngày sọan:05/01/2013 Tuần 20

  • BÀI 17

 • Ngày sọan:05/01/2013 Tuần 20

 • Ngày sọan:12/01/2013 Tuần 21

 • Ngày sọan:12/01/2013 Tuần 21

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan