SKKN Giải một số dạng bài tập đốt cháy hỗn hợp các chất hữu cơ bằng cách lập công thức chung

24 1.2K 2
SKKN Giải một số dạng bài tập đốt cháy hỗn hợp các chất hữu cơ bằng cách lập công thức chung

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

1 MỤC LỤC Phần I. Đặt vấn đề 2 1. Lí do chọn đề tài 2 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Giả thuyết khoa học 3 4. Đối tượng nghiên cứu 3 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 6. Phương pháp nghiên cứu 3 7. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu 3 8. Thời gian nghiên cứu. 3 Phần II. Nội dung. 4 1. Cơ sở lý luận 4 2 Phương pháp giải. 5 3 Các dạng bài tập. 6 3.1. Dựa vào thành phần phân tử các chất để tìm công thức chung. 6 3.1.1. Bài tập mẫu. 5 3.1.2. Một số bài tập tương tự. 7 3.2. Dựa vào cấu tạo phân tử các chất để tìm công thức chung. 10 3.2.1. Bài tập mẫu. 10 3.2.2. Một số bài tập tương tự. 12 4. Bài tập áp dụng. 12 Phần III. Kết luận và kiến nghị 21 1. Kết luận. 15 2. Kiến nghị và đề xuất. 23 2 Giải một số dạng bài tập đốt cháy hỗn hợp các hợp chất hữu cơ bằng cách lập công thức chung PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lí do chọn đề tài Để làm tốt các bài tập trắc nghiệm bắt buộc học sinh phải nắm vững các kỹ năng cơ bản và vận dụng sáng tạo các phương pháp giải nhanh. Với hình thức thi trắc nghiệm như hiện nay thì các phương pháp giải nhanh được sử dụng rất phổ biến, trong đó thường áp dụng các định luật bảo toàn như: định luật bảo toàn electron, định luật bảo toàn khối lượng, định luật bảo toàn nguyên tố, định luật bảo toàn điện tích Mỗi dạng bài toán đều có thể có nhiều cách giải, tuy nhiên một số dạng bài tập hỗn hợp với nhiều ẩn số thì việc sử dụng cách giải thông thường sẽ mất nhiều thời gian, gây rất nhiều khó khăn cho học sinh trong quá trình tính toán. Để khắc phục những điều đó thì việc lập được công thức chung nhất của các chất đó để giảm bớt ẩn số, đơn giản hóa quá trình tính toán sẽ làm cho bài toán đơn giản hơn, tốn it thời gian hơn. Đây thường là dạng bài tập khó, chỉ áp dụng cho kỳ thi đại học, cao đẳng và đòi hỏi các em phải có tư duy khá cao. Vì vậy, đây là dạng bài tập gây rất nhiều khó khăn cho học sinh, kể cả học sinh khá, giỏi. Để học sinh có thể làm tốt dạng bài tập này cần phải hướng dẫn học sinh phương pháp lập công thức chung của các chất. Cần phân dạng bài tập và dạy thành chuyên đề riêng để rèn luyện kỹ năng giải bài tập cho học sinh. Xuất phát từ những lý do đó, tôi chọn đề tài “Giải một số dạng bài tập đốt cháy hỗn hợp các hợp chất hữu cơ bằng cách lập công thức chung” 2. Mục đích nghiên cứu Đề tài này nhằm hướng dẫn học sinh áp dụng nhanh các công thức để giải một số dạng bài toán hỗn hợp thường gặp trong hóa hữu cơ, từ đó hướng dẫn học sinh tự tìm tòi các quy luật để xây dựng công thức chung cho các chất. Phương pháp này giúp học sinh chuyển từ dạng bài tập hỗn hợp nhiều chất thành dạng bài tập một chất, điều đó sẽ giúp đơn giản bài toán rất nhiều. Điều quan trọng hơn là tạo cho học sinh sự hứng thú trong quá trình giải bài tập, hình thành cho 3 học sinh phương pháp tư duy khái quát hóa bài tập, từ đó giúp học sinh đưa ra phương pháp giải hiệu quả nhất 3. Giả thiết khoa học. Khi giải bài tập hóa học theo phương pháp lập công thức chung cho hỗn hợp các chất sẽ giúp cho bài toán đơn giản hơn rất nhiều và tiết kiệm được nhiều thời gian. Đây là phương pháp giải nhanh rất hiệu quả cho hình thức thi trắc nghiệm hiện nay. 4. Đối tượng nghiên cứu Bài tập về hỗn hợp các hợp chất hữu cơ thường gặp trong các đề thi đại học, cao đẳng. Đây là loại bài tập rất phổ biến trong đề thi của các năm gần đây. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu. - Xác định cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của công tác dạy và học trong trường THPT. - Xây dựng phương pháp dạy học phù hợp với như cầu thực tiễn của bộ môn. - Xây dựng phương pháp học tập cho học sinh để nâng cao hiệu quả dạy và học. 6. Phương pháp nghiên cứu. - Phân tích và tổng hợp lý thuyết, khái quát hóa các dạng bài tập để nêu ra phương pháp giải bài tập hóa học. - Xây dựng phương pháp giải thông qua các dạng bài toán cụ thể từ đó khái quát hóa chúng. - Phân tích kết quả thực nghiệm sư phạm để đánh giá hiệu quả, tính đúng đắn của phương pháp. thông qua kiểm định kết quả của các bài kiểm tra qua hai năm học 2012-2013 và 2013-2014. 7. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu. Phương pháp giải bài tập hóa học nêu trong đề tài gắn với học sinh ôn thi đại học và cao đẳng. 8. Thời gian nghiên cứu. Đề tài này được thực hiện qua hai năm học 2012-2013 và 2013-2014. 4 PHẦN II: NỘI DUNG 1. Cơ sở lý luận Để giải bài tập đốt cháy các hợp chất hữu cơ cần phải nắm vững một số công thức tính nhanh trong phản ứng cháy. - Đốt cháy hợp chất hữu cơ có dạng: C n H 2n+2 O x ( 0 x  ) (như ankan: C n H 2n+2 ; ancol no, mạch hở: C n H 2n+2 O x ): 2 2 x 2 2 2 3 1 O ( ) ( 1) O 2 o t n n n x C H O nCO n H        Vậy, nếu đốt cháy hiđrocacbon hoặc dẫn xuất chứa oxi của hiđrocacbon mà có 2 2 X O H CO n n n   (với X n là số mol của hợp chất hữu cơ) thì công thức có dạng C n H 2n+2 O x ( 0 x  ) và ngược lại. - Đốt cháy hợp chất hữu cơ có dạng: C n H 2n O x ( 0 x  ) ( như anken hoặc xicloankan: C n H 2n , anđehit no, đơn chức mạch hở: C n H 2n O, axit hoặc este no, đơn chức mạch hở: C n H 2n O 2 ): 2 x 2 2 2 3 O ( ) O 2 o t n n n x C H O nCO nH     Vậy, nếu đốt cháy hiđrocacbon hoặc dẫn xuất chứa oxi của hiđrocacbon mà có số mol H 2 O bằng số mol CO 2 thì công thức có dạng C n H 2n O x ( 0 x  ). - Đốt cháy hợp chất hữu cơ có dạng: C n H 2n-2 O x ( 0 x  ) (ankađien hoặc ankin: C n H 2n-2 , anđehit no, hai chức, mạch hở: C n H 2n-2 O 2 hoặc đơn chức, mạch hở có 1 liên kết đôi: C n H 2n-2 O, ): 2 2 x 2 2 2 3 1 O ( ) ( 1) O 2 o t n n n x C H O nCO n H        Nếu đốt cháy hiđrocacbon hoặc dẫn xuất chứa oxi của hiđrocacbon mà có 2 2 X O CO H n n n   (với X n là số mol của hợp chất hữu cơ) thì công thức có dạng C n H 2n-2 O x ( 0 x  ) hoặc ngược lại. - Đốt cháy hợp chất hữu cơ có dạng: C n H 2n+2+x N x ( 0 x  ) (như ankan: C n H 2n+2 ; amin no, đơn chức, mạch hở: C n H 2n+3 N ): 2 2 x 2 2 2 3 1 0,5 N ( ) ( 1 0,5x) O 2 o t n n x n x C H O nCO n H          5 Nếu 2 2 O X 1,5 H CO n n n   thì kết luận đây là amin no, đơn chức, mạch hở và ngược lại. Khi đốt cháy những hợp chất hữu cơ dạng khác thì dựa vào số liên kết  và số vòng để tìm mối quan hệ giữa số mol hợp chất hữu cơ, CO 2 và H 2 O . 2. Phương pháp giải Tùy thuộc vào các chất mà bài toán cho, cần phải phân tích các đặc điểm về thành phần phân tử, cấu tạo của các chất để tìm điểm chung giữa chúng từ đó đi đến thành lập công thức chung. Vì đây là dạng bài tập đốt cháy nên khi đặt công thức chung ta cần định hướng tìm mối quan hệ về số cacbon, hiđro và oxi, nitơ (nếu có). Ví dụ 1: Hỗn hợp gồm (glucozơ, fructozơ, metanal và etanoic): xác định thấy công thức của chúng đều có dạng: C n H 2n O n Ví dụ 2: Hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat và axit oleic: trong cấu tạo của các hợp chất đều có 2 liên kết  , mạch hở và chứa 2 oxi nên chúng có công thức chung là C n H 2n-2 O 2 Ví dụ 3: Hỗn hợp gồm propan, propen, propin: xác định thấy trong phân tử chúng đều có ba nguyên tử cacbon nên có công thức chung: C 3 H x . Ví dụ 4: Hỗn hợp gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat: Nhận thấy metyl axetat và etyl fomat có cùng CTPT còn vinyl axetat có cùng số cacbon và số oxi với 2 chất trên nên chúng có công thức chung: C x H 6 O 2 . Ngoài ra, tùy thuộc vào từng bài toán, nếu ngoài phản ứng cháy còn phản ứng nhóm chức thì cần định hướng thêm công thức chung thể hiện nhóm chức. Ví dụ 5: Các chất CH 3 OH, C 2 H 4 (OH) 2 , C 3 H 5 (OH) 3 đều thuộc dãy đồng đẳng ancol no, mạch hở, số cacbon trong phân tử bằng số nhóm chức nên công thức chung có dạng: C n H 2n+2 O n hay C n H n+2 (OH) n . Vậy từ việc phân tích đặc điểm về thành phần phân tử, về cấu tạo của từng chất mà học sinh cần đặt công thức chung sao cho phù hợp với nhiệm vụ bài toán đặt ra. Sau khi lập được công thức chung, tùy thuộc vào yêu cầu của từng bài toán mà ta vận dụng thêm một số phương pháp giải nhanh, trong đó thường áp 6 dụng các định luật bảo toàn như định luật bảo toàn khối lượng, định luật bảo toàn nguyên tố 3. Các dạng bài tập. 3.1. Dựa vào thành phần phân tử các chất để tìm công thức chung. 3.1.1. Bài tập mẫu. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp X (glucozơ, fructozơ, metanal và etanoic) cần 3,36 lít O 2 (đo ở đktc). Dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH) 2 dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 10,0 B. 12,0 C. 15,0 D. 20,5 Cách 1: Theo phương pháp thông thường: 6 12 6 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 6 6 6 O x 6x 6x O y y y CH COOH 2 2 2 O z 2z 2 o o o t t t C H O O CO H HCHO O CO H O CO H z          Ta có: 2 2 6 2z 6 2z O CO n x y n x y            nên 2 2 3,36 0,15 22,4 CO O n n mol     3 2 2 3 2 CaCO ( ) O O 0,15 0,15 m 0,15.100 15 CO Ca OH CaC H g       Cách 2: Theo phương pháp lập công thức chung Suy luận: Trong phân tử glucozo, fructozo (C 6 H 12 O 6 ), anđehit fomic (HCHO), axit axetic (CH 3 COOH) đều có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi, còn số nguyên tử hiđro thì gấp đôi số nguyên tử cacbon nên chúng có công thức chung là C n H 2n O n . Giải Gọi công thức chung của chúng là C n H 2n O n 2 2 2 2 O o t n n n C H O nO nCO nH   7 2 2 3,36 0,15 22,4 CO O n n mol     3 2 2 3 2 CaCO ( ) O O 0,15 0,15 m 0,15.100 15 CO Ca OH CaC H g       Nhận xét: Theo cách 1, với số lượng 3 phương trình hóa học mà chỉ có số mol O 2 nên học sinh nhìn nhận đây là bài toán khó và thấy lúng túng trong cách tìm lời giải. Nhất là hiện nay với cách thức thi trắc nghiệm, với thời gian dành cho mỗi bài rất ít thì việc viết nhiều phương trình và đặt nhiều ẩn sẽ làm mất rất nhiều thời gian. Bằng cách lập được công thức chung thì từ việc giải bài toán với 4 chất đưa về giải bài toán còn 1 chất, chỉ phải viết 1 phương trình, làm việc với 1 ần sẽ giảm được rất nhiều thời gian và làm cho bài toán đơn giản hơn rất nhiều. 3.1.2. Một số bài tập tương tự. Bài tập 1: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm anđehit fomic, axit axetic, glucozơ và glixerol thu được 29,12 lít CO 2 (đo ở đktc) và 27 gam H 2 O. Thành phần phần trăm về khối lượng của glixerol trong hỗn hợp có giá trị là A. 35,1 % B. 43,8 % C. 46,7% D. 23,4% Giải 2 2 O 1,3 ; 1,5 CO H n mol n mol   2 3 2 4 2 6 12 6 d o ( O) ax ax ( OO O ) ozo ( O ) an ehit f mic HCHO CH it etic CH C H C H gluc C H        có công thức chung là C n H 2n O n Phương trình đốt cháy: 2 2 2 2 3 8 3 2 2 2 O (1) 5 C H O 3 4 O (2) 2 to n n n to C H O nO nCO nH O CO H       ở phương trình (1): 2 2 O CO H n n  ; ở phương trình (2): 2 2 O H CO ancol n n n  Vậy: 2 2 2 2 O O (2) (2) 1,5 1,3 0,2 H CO H CO n n n n mol         8 3 8 3 2 2 2 2 C H O n 0,2 (2) 0,6 (1) 0,7 0,7 0,7 30 21 n n n n n n CO CO C H O C H O mol n mol n mol n mol m n gam n n            3 8 3 O 0,2.92 % 100 46,7% 21 0,2.92 C H      đáp án C. Nhận xét: Từ bài tập mẫu, học sinh đã nắm được cách tìm công thức chung cho các hợp chất. Để giải bài tập này học sinh chỉ cần hiểu thêm về mối quan hệ giữa số mol CO 2 và H 2 O với số mol hợp chất hữu cơ khi đốt cháy hỗn hợp chứa các chất dạng C n H 2n và C n H 2n+2 . Bài tập 2: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu được 2,16 gam H 2 O. Phần trăm số mol của vinyl axetat trong X là: A. 25% B. 27,92% C. 72,08% D. 75% Giải 3 3 2 5 axeta : OO o a : OO metyl t CH C CH etyl f m t HC C H      có công thức chung là C 3 H 6 O 2 3 2 ax a : OO vinyl et t CH C CH CH  có công thức phân tử là C 4 H 6 O 2 Vậy công thức chung của cả ba chất là: C n H 6 O 2 . 2 O 0,12 H n mol  6 2 2 2 2 2 1 O ( ) 3 O 2 0,04 0,12mol o t n n C H O nCO H      Ta có: 3,08 77 12. 6 2.16 77 3, 25 0,04 M n n        2 0,04. 0,13 . CO n n mol    Mặt khác: Khi đốt cháy C 3 H 6 O 2 thì 2 2 O CO H n n  còn khi đốt cháy C 4 H 6 O 2 thì 4 6 2 2 2 O O C H CO H n n n   . Vậy 4 6 2 2 2 O O 0,13 0,12 0,01 C H CO H n n n mol        9 4 6 2 O 0,01 % 100% 25% 0,04 C H n      đáp án A. Nhận xét: Dựa vào sự giống nhau về công thức phân tử của các hợp chất để lập công thức chung. Ngoài ra để giải bài tập này học sinh chỉ cần hiểu thêm về mối quan hệ giữa số mol CO 2 và H 2 O với số mol hợp chất hữu cơ khi đốt cháy hỗn hợp chứa các chất dạng C n H 2n và C n H 2n-2 . Bài tập 3: Hỗn hợp khí X gồm đimetylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hỗn hợp X bằng một lượng oxi vừa đủ, thu được 550 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi nước. Nếu cho Y đi qua dung dịch axit sunfuric đặc (dư) thì còn lại 250 ml khí (các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là A. C 2 H 4 và C 3 H 6 . B. CH 4 và C 2 H 6 . C. C 3 H 6 và C 4 H 8 . D. C 2 H 6 và C 3 H 8 . (Đề thi tuyển sinh đại học khối A năm 2010) Giải Gọi công thức chung của đimetylamin (C 2 H 7 N) và 2 hiđrocacbon (C n H m ) là C x H y N z (x, y, z là số cacbon, hiđro, nitơ trung bình của 3 hợp chất và 0 < z < 1) Cho 550ml hỗn hợp Y gồm CO 2 , H 2 O, N 2 qua H 2 SO 4 đặc còn 250ml khí chứng tỏ: 2 2 2 O 250 ; 300 CO N H V V ml V ml    x y z 2 2 2 2 2 1 C H N ( ) O + 2 2 2 100 100x 300 100 ( ) 2 o t n y z O xCO H N z ml      100 300 6 2 y y        100. 100 250 2,5 2,5 .2 2 2 z z x x z x           Với 0 z 1   thì   0 2,5 x .2 1    2 2,5 x    Kết hợp 6 y  và 2 2,5 x   thì hai hiđrocacbon đó phải có số cacbon trung bình lớn hơn 2 (vì số cacbon trong amin bằng 2) và có số hiđro trung bình nhỏ thua 6 (vì số hiđro trong amin bằng 7) nên ta chọn đáp án A. Vậy hai hiđrocacbon đó là C 2 H 4 và C 3 H 6 10 Nhận xét: Đây là bài tập khó đối với học sinh vì vậy phải hướng dẫn học sinh vận dụng được số nitơ trung bình trong công thức chung giữa hiđrocacbon và amin đơn chức là trong khoảng (0,1) để tìm khoảng của cacbon. Bài tập 4: Hỗn hợp X có tỷ khối so với H 2 là 21,2 gồm propan, propen, propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng của CO 2 và H 2 O thu được là A. 20,4 B. 18,96 C. 16,8 D. 18,6g (Đề thi tuyển sinh đại học khối A năm 2008) Giải 3 8 3 6 3 4 r a : r e : r : p op n C H p op n C H p opin C H      có công thức chung là C 3 H x Ta có 21,2.2 12.3 6,4 M x x     3 x 2 2 2 (3 ) 3 O 4 2 0,1 0,1 0,3 2 o t x x C H O CO H x      Vậy: 2 2 O 0,1.6,4 0,3.44 18 18,96( ) 2 CO H m m g       đáp án B. Nhận xét: Dựa vào sự giống nhau về số cacbon trong phân tử để lập công thức chung từ đó sẽ đơn giản hóa bài tập từ 3 chất xuống còn 1 chất. 3.2. Dựa vào cấu tạo phân tử các chất để tìm công thức chung. 3.2.1. Bài tập mẫu Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat và axit oleic, rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH) 2 (dư). Sau phản ứng thu được 18 gam kết tủa và dung dịch X. Khối lượng X so với khối lượng dung dịch Ca(OH) 2 ban đầu đã thay đổi như thế nào? A. Tăng 2,70g. B. Giảm 7,74g. C. Tăng 7,92g. D. Giảm 7,38g. (Đề thi tuyển sinh đại học khối A năm 2011) Cách 1: Theo phương pháp thông thường Phương trình hóa học: [...]... cho mình các phương pháp giải nhanh Vì vậy trong phạm vi bài viết của mình tôi mạnh dạn đưa ra cách giải bài tập bằng cách lập công thức chung khi gặp bài toán hỗn hợp nhiều chất, nhằm giúp các em giải nhanh bài tập Để trên cơ sở đó các em biết cách tư duy và khái quát hóa bài tập ở dạng tổng quát, từ đó các em tự xây dựng cách giải các dạng bài tập tương tự Vì vậy việc xây dựng các phương pháp giải nhanh... dựng công thức chung cho hỗn hợp các chất hữu cơ trong phản ứng cháy để giải loại bài tập được đề cập trong bài viết có thể vận dụng sáng tạo vào để xây dựng phương pháp giải một số dạng bài tập thường gặp khác Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh hình thành tư duy khái quát hóa các dạng bài tập khác, đưa ra các công thức tổng quát, yêu cầu học sinh có thể chứng minh được công thức, nắm vững công thức. .. giải nhanh nói chung, và phương pháp giải theo cách lập công thức chung cho các chất trong hỗn hợp đạt được các ý nghĩa xau: - Việc xây dựng công thức chung cho các chất trong hỗn hợp giúp học sinh định hướng được phương pháp giải bài tập và rèn luyện cho học sinh cách phân tích bài toán để tìm phương pháp giải tốt nhất - Học sinh vừa tiết kiệm được rất nhiều thời gian, vừa đơn giản hóa bài tập rất nhiều... pháp lập ẩn thông thường thì phương pháp giải theo cách lập công thức chung làm cho quá trình tính toán đơn giản hơn rất nhiều, từ đó sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian làm bài của học sinh Nếu các bài tập ở trên (Mục II.5.1) dựa vào sự giống nhau về thành phần phân tử để tìm công thức chung thì ở bài tập này cần dựa vào sự giống nhau về cấu tạo để tìm công thức chung của các hợp chất Cụ thể ở bài tập. .. có dạng công thức CnH2n+2O (với n=0) để từ đó lập công thức chung cho cả hỗn hợp 4 Bài tập áp dụng Bài tập 1: Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic đơn chức Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X cần 0,24 mol O2, thu được CO2 và 0,2 mol H2O Công thức hai axit là A HCOOH và C2H5COOH B CH2=CHCOOH và CH 2=C(CH3)COOH C CH3COOH và C2H5COOH D CH3COOH và CH2=CHCOOH (Đề thi tuyển sinh đại học khối B năm 2012) Bài tập 2: Đốt. .. 2013-2014) Đối tượng áp dụng: áp dụng đối với các học sinh đạt mức khá, giỏi, chủ yếu dành cho học sinh ôn thi vào các trường đại học, cao đẳng Kết quả đạt được: Chúng tôi tiến hành giảng dạy các dạng bài tập nêu ra trong bài viết với 2 phương pháp chủ yếu: Lớp thực nghiệm (TN) giảng dạy phương pháp giải bài tập bằng cách lập công thức chung cho hỗn hợp các chất (dạy theo chuyên đề) và lớp đối chứng (ĐC)... học sinh tìm ra phương pháp giải nhanh hơn, số lượng học sinh làm được nhiều hơn, ở lớp ĐC học sinh rất lúng túng để tìm ra cách giải nhanh nên nhiều em lựa chọn phương pháp giải viết nhiều phương trình và đặt ẩn dẫn đến kết quả thấp hơn Như vậy phương pháp giải bài tập bằng cách lập công thức chung cho kết quả cao hơn 2 Kiến nghị và đề xuất Trong bài viết này tôi có một số kiến nghị và đề xuất sau:... 4,6 C 4,7 D 4,8 Bài tập 29: Một hỗn hợp X chứa một ancol no và một axit caboxylic đơn chức đều có mạch không phân nhánh, có cùng số nguyên tử cacbon Đốt 0,25 mol hỗn hợp X cần vừa đủ 17,5 lit khí oxi, thu được 16,8 lít khí CO2 và 12,375 gam H2O Các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn Công thức phân tử của ancol trong X là: A C2H5OH B C3H8O2 C C2H6O2 D C3H8O3 19 Bài tập 30: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí... nhiều thời gian, vừa đơn giản hóa bài tập rất nhiều lần - Học sinh vừa có thể giải nhanh bài tập vừa có thể nắm vững kiến thức thông qua việc phân tích bài tập để đưa ra công thức tổng quát - Bài tập hóa học có tác dụng cũng cố kiến thức một cách thường xuyên và hệ thống hóa kiến thức đã học - Xây dựng phương pháp giải bài tập hóa học tạo điều kiện phát triển tư duy logic cho học sinh 21 Chúng tôi đã... thể ở bài tập này, ta nhận thấy, trong công thức cấu tạo của các chất đều có đặc điểm chung: có 2 liên kết  (1 trong nhóm COO-, 1 trong gốc hiđrocacbon), có 2 nguyên tử oxi và gốc hiđrocacbon có mạch hở nên công thức phân tử của chúng đều có dạng: Cn H 2 n 2O 2 3.2.2 Một số bài tập tương tự Bài tập 1: Hỗn hợp A gồm: CH3OH, C2H4(OH)2, C2H5OH, C3H5(OH)3 Đốt cháy hoàn toàn 6,54g A thu được 0,2 mol . số dạng bài tập đốt cháy hỗn hợp các hợp chất hữu cơ bằng cách lập công thức chung 2. Mục đích nghiên cứu Đề tài này nhằm hướng dẫn học sinh áp dụng nhanh các công thức để giải một số dạng. và đề xuất. 23 2 Giải một số dạng bài tập đốt cháy hỗn hợp các hợp chất hữu cơ bằng cách lập công thức chung PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lí do chọn đề tài Để làm tốt các bài tập trắc nghiệm bắt. II: NỘI DUNG 1. Cơ sở lý luận Để giải bài tập đốt cháy các hợp chất hữu cơ cần phải nắm vững một số công thức tính nhanh trong phản ứng cháy. - Đốt cháy hợp chất hữu cơ có dạng: C n H 2n+2 O x

Ngày đăng: 26/12/2014, 20:23

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan