SKKN KHẮC SÂU KIẾN THỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN MÔN HÓA HỌC THCS

15 1,356 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 10:36

KHẮC SÂU KIẾN THỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN MÔN HÓA HỌC THCS A/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Xuất phát từ mục đích không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học hình thành các kỹ năng giải bài tập cho học sinh và vì : Bài tập hoá học giúp học sinh củng cố những kiến thức kỹ năng đã học và là một trong nhữg nguồn để hình thành kiến thức kỹ năng mới cho học sinh trong khi giải bài tập hoá học học sinh sẽ ôn luyện được kiến thức cũ và tìm kiếm được kiến thức kỹ năng mới thông qua giải bài tập hoá học là một trong những hình thức luyện tập chủ yếu và được tiến hành nhiều nhất trong việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng bài tập hoá học là phương tiện hữu hiệu để rèn luyện và phát triển tư duy học sinh ngoài ra đối với giáo viên bài tập hoá học còn là công cụ hữu hiệu để kiểm tra kiến thức kỹ năng của học sinh . Để cho học sinh có hứng thú trong học tập bộ môn hoá học hơn , trong tình trạng hiện nay nhiều học sinh học kém toán dẫn đến ngại học bộ môn hoá học , một số học sinh học khá thì coi hoá học là bộ môn phụ , đặc biệt là các trường vùng sâu hiện nay điều kiện vật chất còn khá khó khăn . Vậy tôi thiết nghĩ để học sinh học tốt hơn , có hứng thú hơn , tiếp thu kiến thức hoá học nhanh hơn , tốt hơn. Tôi mạnh dạn có một vì ý tưởng về phương pháp hình thành kỹ năng giải bài tập hoá học ở một số dạng bài tập trong chương trình hoá học lớp 8 trung học cơ sở giúp học sinh có được những kiến thức cơ bản trong việc giải bài tập hoá học . Để thực hiện được điều như trên . Bản thân xác định luôn bám sát các nguồn tư liệu như sách giáo khoa , sách giáo viên , sách bài tập và các sách tham khảo khác .Ngoài ra tôi còn luôn chuẩn bị một hệ thống câu hỏi dựa trên mục tiêu của từng dạng bài tập cụ thể , giúp học sinh định hướng và nắm được kỹ năng giải các bài tập hoá học . Thông qua đó học sinh nắm vững kiến thức cũ , lĩnh hội kiến thức mới nhanh hơn . Trong phạm vi bài viết của mình tôi chỉ có một tham vọng nhỏ là trao đổi với đồng nghiệp kinh nghiệm giảng dạy của cá nhânh tôi , vì vốn kiến thức 1 còn hạn hẹp vì khôn khổ đề tài , vì bản lĩnh kinh nghiệm còn nhiều hạn chế . tôi thành thật mong được sự trao đổi góp ý của các đồng nghiệp để bản thân ngày một tiến bộ hơn B/ NỘI DUNG Hướng dẫn học sinh giải một số dạng bài tập hoá học cơ bản , là một trong những nguồn hình thành kiến thức kỹ năng mới cho học sinh , và củng cố những kiến thức đã học . Trong khi giải bài tập tôi định hướng cho học sinh thực hiện phương pháp gần giống như tìm tòi nghiên cứu khoa học phát hiện và tìm ra lời giải . Tuy nhiên sự tìm tòi của học sinh dù là độc lập nhưng vẫn được sự hướng dẫn của giáo viên bằng những câu hỏi gợi mở , những yêu cầu vừa sức với học sinh . Để cho hệ thống câu hỏi và bài tập phù hợp với từng bài học , tôi phân loại bài tập thành một số dạng bài tập như sau : + Dạng bài tập viết công thức hoá học . + Dạng bài tập tìm hoá trị của nguyên tố trong hợp chất hai nguyên tố . + Dạng bài tập về mol , khối lượng mol , thể tích mol + Dạng bài tập về tính khối lượng ( x) trong a gam hợp chất + Dạng bài tập tìm khối lựơng hợp chất để trong đó có chứa a gam nguyên tố + Dạng bài tập tính thành phần % Về khối lượng mỗi nguyên tố trong hợp chất + Dạng bài tập về phương trình hoá học +Dạng bài tập về dung dịch . Những dạng bài tập trên sau khi giải chúng học sinh rút ra được phương pháp giải một loại bài tập cụ thể . Để cho sáng kiến có tính thực tiễn hơn trong phần nội dung tôi đưa ra một số ví dụ cụ thể sau : 1/ Dạng bài tập : Viết công thức hoá học . -Ví dụ 1 : viếtcông thức hoá học của khí metan biết rằng phân tử của nó do nguyên tố các bon và hiđro tạo nên ( Hoá trị của các bon là IV và hiđrô là I ) 2 Nghiên cứu đầu bài: Có thể tìm số nguyên tử của mỗi nguyên tố dự và quy tắc cân bằng hoá trị Xác định hướng giải Bước 1 : Viết công thức hoá học với số chưa biết ( x , y ) Bước 2 : Tìm số nguyên tử mỗi nguyên tố : - Ghi hoá trị trên kí hiệu tương ứng - Lập biểu thức theo quy tắc cân bằng hoá trị - Lập tỷ lệ tối giản x/y - Tìm x ,y Bước 3 : Viết công thức hoá học với x ,y đã biết Trình bầy lời giải Cx Hy C IV X H I y Suy ra : x=1 ; y=4 CH 2 -Ví dụ 2: Hãy lập công thức hoá học của a xít sunfurơ biết gốc a xít SO3 Có hoá trị II * Nghiên cứu đầu bài Tìm số nguyên tử H 2 và số nhóm SO3 cũng dựa và cânbằng hoá trị Xác định hướng giải Bước 1 : viết công thức hoá học với chỉ số chưa biết ( x ,y ) Bước 2 : Tìm chỉ số x,y - ghi hoá trị trên kí hiệu hoặc nhóm kí hiệu tương ứng - Lập biểu thức theo quy tắc cân bằng hoá trị - Lập tỷ lệ tối giản x/y : tìm x,y - Bước 3 : Viết công thức hoá học với x,y đã biết Trình bầy lời giải Hx( SO 3 ) y H 1 x ( SO 3 ) II y I . x= II. y Suy ra x=2; y=1 H 2 SO 3 2/ Dạng bài tập tìm hoá trị của nguyên tố trong hợp chất hai nguyên tố -Ví dụ 1 : tìm hoá trị của lưu huynh trong hợp chất H 2 S 3 4 1 == IV I y x 1 2 == I II y x *Nghiên cứu đầu bài Có thể tìm được hoá trị của một nguyên tố dựa vào công thức hoá học và quy tắc cân bằng hoá trị : Xác định hướng giải : Bước 1: Viết công thức hoá học ghi hoá trị trên kí hiệu tương ứng Bước 2 : Tính hoá trị x - Lập biểu thức theo quy tắc cân bằng hoá trị - Tìm x - Bước 3 : Trả lời Trình bầy lời giải : H I 2 S x x. 1= I. 2 Suy ra : x=II Hoá trị của lưu huỳnh là II 3/ bài tập về mol , khối lượng mol . thể tích mol a/ Bài tập tính khối lượng của n mol chất -Ví dụ : Tính khối lượng của 5 mol nước *Nghiên cứu đầu bài : Biểu thức có liên quan : m = n. M Xác định hướng giải Bước 1: Xác định khối lượng của một mol nước - viết công thức hoá học - tính khối lượng phân tử từ đó suy ra M - Bước 2 : Xác định khối lượng của 5 mol nước và trả lời Trình bầy lời giải H 2 O M = 2 x 1 + 16 =8 ( g ) m = 5 x M = 5 x 18 =90 g 5mol nước có khối lượng là 90g 4 b/ bài tập tìm số mol có trong A phân tử hoặc nguyên tử Ví dụ: Tính số mol nước có trong 1,8 . 10 23 phân tử nước Nghiên cứu đầu bài Biểu thức có liên quan : A = n. 6. 10 23 Xác định hướng giải Bước 1 : xác định số phân tử có chứa trong một mol chất Bước 2 : Xác định số mol chứa trong A phân tử Bước 3 Trả lời : Trình bầy lời giải N H 2 O = 6 .10 23 n=A/N=1,8. 1 0 23 / 6 . 10 23 =0,3 mol Có 0,3mol nước trong 1.8 .10 2 phân tử nước c/ Bài tập tính số mol có trong m g chất - Ví dụ : Tính số phân tử nitơ có trong 32g nitơ *Nghiên cứu đầu bài : Biểu thức có liên quan : m =n M 5 Xác định hướng giải Bước : 1 Viết biểu thức tính m rút ra n Bước 2 : tính M Bước : 3 tính n và trả lời Trình bầy lời giải m = n . M n =m / M M =14 . 2 =28 g n = 32 / 28 = 1,14 mol vậy 32g khí nitơ chứa 1,14 mol khí ni tơ d/ hướng dẫn học sinh giải bài tập tính thể tích của n mol khí ở điều kiệntiêu chuẩn -Ví dụ : Tính thể tích của 3mol khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn Nghiên cứu đầu bài : Biểu thức có liên quan : V = n . 22,4 Xác định hướng giải Bước 1: Xác định thể tích của một mol khí ở điều kiện tiêu chuẩn Bước 2 : Xác định thể tích của 3 mol khí ở điều kiện tiêu chuẩn Bước 3 : Trả lời Trình bầy lời giải 22,4lít 3. 22,4 =67,2 lít thể tích của 3 mol khí cácbonic là 67,2lít 4/ Bài tập tính khối lượng của nguyên tố ( x) trong a g hợp chất Ví dụ tính số gam cacbon có trong 11gam khí CO 2 *Ngiên cứu đầu bài : Dựa vào tỷ lệ số mol hoặc tỷ lệ khối lượng giữa các bon và khí cacbonic trong công thức COz xác định hướng giải Trình bầy lời giải 6 Bước 1; Viết công thức hoá học của chất Bước 2 : tính khối lựng Mol của hợp chất và khối lượng mol của nguyên tố có trong một mol chất Bước 3 : Lập quan hệ với số liệu đầu bài Tính x Bước 4 : Trả lời CO 2 1mol CO 2 chứa 1mol C 44gam CO 2 có chứa 12gam C 11gam CO 2 có chứa xgam C x=11/44x12= 3gam có 3gam C trong 11 gam CO 2 5/ Bài tập tìm khối lượng hợp chất để trong đó có chứa a gam nguyên tố -Ví dụ : Cần lấy bao nhiêu gam KMnO 4 để trong đó có chứa 16 gam nguyên tố O 2 *Nghiên cứu đầu bài Dựa vào tỷ lệ số mol hoặc tỷ lệ khối lượng giữa nguyên tố và hợp chất Xác định hướng giải Bước 1: Viết công thức hoá học tính M và nêu ý nghĩa ( liiên quan tới chất cho và tìm ) Bước 2 :Lập quan hệ với số liệu đầu bài cho tính x Bước 3 : Trả lời Trình bầy lời giải KMnO 4 M= 158 gam 1mol KMnO 4 có chứa 4mol O 158gam KMnO 4 chứa 64 gam O x 16gam 16.158 x= = 39,5gam 64 trả lời cần 39,5gam KMnO 4 7 6/ Dạng bài tập : Tính thành phần % về khối lượng của mỗi nguyên tố trong hợp chất -Ví dụ : Tính tỷ lệ % về khối lượng của H 2 trong hợp chất a xít H 2 SO 4 *Nghiên cứu đầu bài Dựa vào tỷ lệ khối lượng giữa H 2 và a xít để tính tỷ lệ % Xác định hướng giải Bước 1: Viết công thức hoá học , tính M và khối lượng nguyên tố có trong M Bước 2 : tìm tỷ Lệ % Bước 3 : Trả lời Trình bầy lời giải H 2 SO 4 M = 98 gam m H 2 = 2x1 =2gam m H2 Tỷ lệ % H 2 = . 100 M 2 = x 100 = 2,04 % 98 H 2 chiếm 2.04 % về khối lượng H 2 SO 4 7/ Dạng bài tập về phương trình hoá học : a/ Dạng bài tập nêu ý nghĩa định lượng của phương trình hoá học -Ví dụ : Hãy nêu ý ngnĩa định lượng của phưng trình hoá học sau : 4K+ O 2 = 2 K 2 O *Nghiên cứu đầu bài Kiến thức có liên quan : ý nghĩa của phương trình hoá học , tính khối lượng của n mol chất . 8 Xác định hướng giải Bước 1 : xác định tỷ lệ mol Bước 2: xác định tỷ lệ khối lượng Trình bầy lời giải 4K + O 2 = 2 K 2 O 4mol 1mol 2mol 4x39g 32g 2x94 g 156g 188g b/ Bài tập tính theo phương trình hoá học : Tìm số mol của chất A theo số mol xác định của chất bất kỳ trong phương trình hoá học -Ví dụ : Tính số mol Na 2 O tạo thành nếu có 0,2mol Na bị đốt cháy *Nghiên cứu đầu bài : Tính số mol Na 2 O dựa vào tỷ lệ số mol giữa Na và Na 2 O trong phương trình hoá học Xác định hướng giải : Bước 1 : Viết phương trình hoá học sẩy ra Bước 2 : xác định tỷ lệ mol giữa chất cho và chất tìm Bước 3 : thiết lập quan hệ bằng cách đưa điều kiện đầu bài Tính số mol chất phải tìm Bước 4 : Trả lời Trình bầy lời giải 4Na + O 2 = 2 Na 2 O 4mol 2mol 0,2 mol 0.1 mol có 0.1 mol Na 2 O tạo thành c/ Dạng bài tập tính số gam chất A theo số mol chất khác trong phương trình phản ứng -Ví dụ : Tính số gan S tác dụng vừa đủ với 0,2 mol Cu để tạo thành Cu S *Nghiên cứu đầu bài : Tính số mol của S dựa vào tỷ số mol giữa S và Cu trong phương trình hoá học suy ra khối lượng S 9 Xác định hớng giải : Bớc 1 : Xác định số mol S - viết phơng trình phản ứng hóa học - xác định số mon S - Bớc 2 : Đổi mol ra đơn vị mà đầu bài yêu cầu - Bớc 3 : Trả lời Trỡnh by li gii Cu + S = CuS 1 mol 1mol 1mol 0.2mol 0,2mol M S =32g ; 0,2mol S có khối lợng là 0,2 x 32 =64 gam -Cách giải thứ 2 : Xỏc nh hng gii : Bc 1 : Vit phng trỡnh phn hoỏ hc iu kin bi ra Bc 2: Xỏc nh i lng cho v tỡm Bc 3 : xỏc nh t l gia cỏc i lng theo phng trỡnh hoỏ hc Bc 4 : lp quan h t l tớnh x Bc 5 : Tr li Trỡnh by li gii Cu + S = CuS 1 mol 32gam 0,2 mol xgam 1 .02 = 32 x suy ra x = 32x 0,2 = 64 gam / Bi tp tớnh th tớch khớ tham ra hoc to thnh sau phn ng -Vớ d 1 : Tớnh th tớch H 2 to thnh iu kin tiờu chun khi cho 2,8 gam Fe tỏc dng vi dung dch HCl du Nghiờn cu u bi tớnh s mol H 2 Suy ra th tớch H 2 iu kin tiờu chun hoc tớnh th tớch khớ H 2 da v t l s lớt H 2 trờn s gam Fe trong phn ng 10 [...]... Cú 1,12 lớt khớ H2 to thnh sau phn ng 8/ Dạng bài tập về dung dịch a :Bài tập tính độ tan của chất -Ví dụ : tính độ tan của Cu SO4 để tạo thành dung dịch bão hoà *Nghiên cứu đầu bài : tính số gam chất tan tối đa trong 100gam dung môi suy ra độ tan Xác định hớng giải : Trình bầy lời giải : Bớc 1: Xác định điều kiện đầu bài 5g nớc hoà tan đợc 0,075 g Cu SO4 cho 100g xg Cu SO4 Bớc2 : tìm khối... kin thc hc sinh ó hc nhng bi trc -Mi cõu hi nờu ra khụng cn quỏ rng m bo hc sinh cú th tr li c trỏnh s nhm chỏn ca hc sinh -Cõu hi phi ngn gn cụ ng trỏnh nhng cõu hi khụng cú kh nng phỏt huy trớ lc ca hc sinh , hc sinh lm bi tp ch nhỡn sỏch giỏo khoa m khụng hiu gỡ c 14 Ngoi ra trong mi bi tp c th giỏo viờn nờn cú nh hng cho hc sinh nghiờn cu u bi , nh hng cho hc sinh xỏc nh hng gii xem bi cho gỡ ?...Xác định hớng giải : Bớc 1: Đổi ra số mol Fe Bớc 2 : tính số mol H2 - Viết phơng trình phản ứng - Xác định số mol Fe và H2 theo phơng trình phản ứng - Tìm số mol H2 theo đầu bài - Bớc 3 : Đổi ra đơn vi đầu bài yêu cầu thể tích của 0,05 mol H2 Bớc 4 : Trả lời Trỡnh by li gii : M Fe = 56 g S mol Fe = 28 / 56 = 0,05... tp , cn c vo t duy hc sinh trong quỏ trỡnh gii bi tp hoỏ hc m giỏo viờn dựng h thng cõu hi gi m dn dt hc sinh tỡm kim li gii t ú hc sinh cú th nm vng c k nng gii cỏc dng bi tp hoỏ hc Thụng qua s suy ngh v thc hin , bng vn dng nhng kin thc k nng ó bit ca hc sinh ngoi ra h thng cõu hi khi giỏo viờn a ra phi chớnh xỏc , cụ ng Vy theo tụi cú cõu hi gi m hp lý cú cht lng giỳp hc sinh nh hng nhanh cỏch... lợng chất tan : 0,075.100 x= = 1,5 g ( xg trong 100g nớc 5 Bớc 3 : Tính x Bớc 4 : Trả lời vậy ở 20 o C độ tan của Cu SO4 là 1,5 b/ Bài tập tính nồng độ % của dung dịch -Vídụ : Hoà tan 0,3 g Na OH trong 7g H2 O tính nồng độ % của dung dịch thu đợc * Nghiên cứu đầu bài Tìm số g Na OH tan trong 100g dung dịch suy ra nồng độ % 11 Xỏc nh hng gii : Trỡnh by li gii m d d = m ct + m dm Bc 1 : xỏc nh khi lng... 2004-2005 trong quỏ trỡnh ging dy ó thu c mt s kt qu nht nh sau : K nng gii bi tp ca hc sinh tin b rừ dt mc nm v khai thỏc kin thc mi tt hn , giỏo viờn gim thiu c phng phỏp thuyt trỡnh trong khi lờn lp Ngoi ra kt qu cũn t c da trờn c s ỏnh giỏ hc lc hc sinh u nm gia nm v cui nm c th nh sau : BNG THEO DếI KT QU HC LC HC SINH NM 2007-2008 Gii Kt qu kho sỏt u nm 1,2% Kt qu kin tra hc k I 6% Kt qu kim tra... cú liờn quan : C% = mct / md d x 100 % Xỏc nh hng gii : Trỡnh by li gii Bc 1 : Vit cụng thc tớnh nng C% = m c t / m d d x100% % m ct = m d d x C% / 100 % Bc 2 : rỳt ra khi lng cht tan Bc 3 : thay cỏc i lng v tớnh = 5 x 0,01 / 100 = 0,0005 tn toỏn Bc 4 : Tr Li cú 0,0005 tn mui n trong 5 tn nc bin -Vớ d 2 : Tớnh khi lng Na OH cú trong 25 ml dung dch NaOH 0,1 M Nghiờn cu u bi: biu thc cú liờn quan ; Xỏc... giỏo viờn nờn cú nh hng cho hc sinh nghiờn cu u bi , nh hng cho hc sinh xỏc nh hng gii xem bi cho gỡ ? hi gỡ ? v cn nhng kin thc gỡ ? gii quyt bi tp ú Trờn õy l kinh nghim ca bn thõn tụi v vn hng n hc sinh gii cỏc dng bi tp hoỏ hc bc u du sao vn cũn mc v hn ch võ kớnh mong s gúp ý chõn thnh ca quý ng nghip Hng Thi ngy 15 thỏng 5 nm 2004 Ngi vit sỏng kin Nguyn Vn Cng 15 . KHẮC SÂU KIẾN THỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN MÔN HÓA HỌC THCS A/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Xuất phát từ mục đích không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học hình thành. giải bài tập cho học sinh và vì : Bài tập hoá học giúp học sinh củng cố những kiến thức kỹ năng đã học và là một trong nhữg nguồn để hình thành kiến thức kỹ năng mới cho học sinh trong khi giải. năng của học sinh . Để cho học sinh có hứng thú trong học tập bộ môn hoá học hơn , trong tình trạng hiện nay nhiều học sinh học kém toán dẫn đến ngại học bộ môn hoá học , một số học sinh học khá
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN KHẮC SÂU KIẾN THỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN MÔN HÓA HỌC THCS, SKKN KHẮC SÂU KIẾN THỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN MÔN HÓA HỌC THCS, SKKN KHẮC SÂU KIẾN THỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN MÔN HÓA HỌC THCS

Từ khóa liên quan