0

rèn kĩ năng thực hành thí nghiệm thông qua việc dạy học vật lý 6 để nâng cao chất lượng bộ môn

29 1,794 15
  • rèn kĩ năng thực hành thí nghiệm thông qua việc dạy học vật lý 6 để nâng cao chất lượng bộ môn

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2014, 07:16

BẢN TÓM TẮT ĐỂ TÀI Tên đề tài: “Rèn kĩ năng thực hành thí nghiệm thông qua việc dạy học Vật lý 6 để nâng cao chất lượng bộ môn”. Họ và tên tác giả: NGUYỄN THỊ BẠCH YẾN Đơn vị công tác: TRƯỜNG THCS BÀU NĂNG. I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI : - Hình thành cho học sinh thao tác chính xác khoa học, rèn kĩ năng thực hành, kĩ năng phân tích, xử lí các số liệu. - Nhằm giúp học sinh biết tự bố trí thí nghiệm và đọc kết quả chính xác. - Hạn chế cho học sinh ghi nhớ máy móc, tăng cường kích thích tư duy, tự học của học sinh, rèn kĩ năng diễn đạt rõ ràng bằng ngôn ngữ Vật lý mang tính chính xác và khoa học cao. - Học sinh biết học tập và làm thí nghiệm theo nhóm nhằm phát huy một cách tích cực, tự suy nghĩ và làm việc nhiều hơn, làm việc một cách độc lập. II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU : - Đối tượng: Rèn kĩ năng thực hành thí nghiệm cho học sinh lớp 6A4. - Phương pháp: a. Phương pháp đọc tài liệu. b. Phương pháp quan sát. c. Phương pháp điều tra thực tiễn thống kê, phân loại. d. Phương pháp kiểm tra, đối chiếu, so sánh. III. ĐỀ TÀI ĐƯA RA GIẢI PHÁP MỚI: - Học sinh rèn luyện được nhiều kĩ năng thí nghiệm, hình thành thói quen về các trình tự tiến hành thí nghiệm. - Học sinh biến mình thành người tự khám phá ra kiến thức, tự tìm kiến thức cho mình để tiếp thu kiến thức mới. IV. HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG: 1 a. Các em phải học tập, phải vận động, phải suy nghĩ và làm việc nhiều hơn, làm việc một cách độc lập trên cơ sở các em đã nắm vững nội dung bài học, mục tiêu bài học, kiến thức cơ bản rèn kĩ năng và phương pháp học tập. b. Học sinh biết tự đánh giá kết quả học tập của mình sau giờ học. c. Các em tự học hỏi, tự thảo luận giải quyết vấn đề bài học. V. PHẠM VI ỨNG DỤNG: Môn Vật lý lớp 6, có thể nhân rộng ra cho các khối lớp 7, 8, 9 và có thể nhân rộng ra các môn khác ở trường THCS Bàu Năng hoặc đơn vị bạn. Dương Minh Châu, ngày 14 tháng 03 năm 2011 Người thực hiện Nguyễn Thị Bạch Yến I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài: Nghị quyết TW 2 – khoá VIII (12 – 1996) khẳng định: “Phải đổi mới phương pháp giáo dục - đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy, sáng tạo của người học, từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương pháp hiện đại vào quá trình dạy học, đảm bảo thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh”, sự đổi mới đó được thực hiện thông qua việc dạy các môn học trong đó có môn Vật lý học. Việc đổi mới cần được thực hiện trên cả 3 mặt: Nội dung dạy học, phương pháp dạy học và phương tiện dạy học. Đối với người giáo viên thì quan trọng nhất là đổi mới phương pháp dạy học vì giáo viên là người trực tiếp tác động đến học sinh, đặt học sinh vào vị trí trung tâm, bản thân học sinh phải tích cực, tự lực học tập để xây dựng, chiếm lĩnh kiến thức, rèn kĩ năng, phát triển 2 năng lực và hình thành tình cảm, thái độ; giáo viên không còn giảng giải minh họa nữa mà trở thành người tổ chức, hướng dẫn giúp đỡ học sinh để các em có thể thực hiện thành công hoạt động học tập. Vì thế cho nên trong tiết thực hành thí nghiệm môn Vật lý 6, giáo viên chỉ hướng dẫn các bước thực hiện sau đó các nhóm tự làm và ghi kết quả vào mẫu báo cáo thí nghiệm. Do học sinh đầu cấp nên các em còn chưa quen thực hiện thí nghiệm, báo cáo thí nghiệm và khai thác kiến thức mới từ các thí nghiệm, thao tác còn lúng túng, còn tự làm theo ý thích, nên kết quả đạt chưa cao. Cho nên, giáo viên hướng dẫn học sinh kỹ các bước thí nghiệm, cách quan sát và thu thập thí nghiệm là cơ sở thu thập kiến thức mới. Đó cũng là lí do mà tôi chọn đề tài: “Rèn kĩ năng thực hành thí nghiệm thông qua việc dạy học Vật lý 6 để nâng cao chất lượng bộ môn” để học sinh thực hiện tốt hơn sau mỗi tiết học có thí nghiệm thực hành. 2. Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng học tập, khả năng vận dụng kiến thức, xử lí thông tin của học sinh, nhằm nắm được mặt mạnh, tồn tại, từ đó tìm nguyên nhân giúp học sinh hoàn thành tốt và nâng cao khả năng tư duy, tích cực trong việc tiếp thu kiến thức của học sinh. Nghiên cứu trình tự tiến hành kết hợp với cách ghi kết quả thí nghiệm. 3. Đối tượng nghiên cứu: Hướng dẫn học sinh hoàn thành báo cáo thực hành thí nghiệm môn Vật lý 6 ở phần cơ học: như đo độ dài; thể tích; xác định khối lượng riêng của sỏi; lực khi sử dụng các máy cơ đơn giản ở lớp 6A4 trường Trung học cơ sở Bàu Năng. 4. Phương pháp nghiên cứu: Để thực hiện đề tài này tôi đã sử dụng các phương pháp sau: Phương pháp đọc tài liệu; Phương pháp nghiên cứu, Phương pháp dạy và học, Phương pháp quan sát; Phương pháp đàm thoại; tìm hiểu đối tượng học sinh. 3 Thống kê, kết quả thực hành thí nghhiệm qua các bài học thuộc HKI; So sánh, đối chiếu trình độ tiếp thu giữa hai lớp. 5. Giả thuyết khoa học Trong các tiết thực hành, nếu giáo viên có phương pháp tổ chức giảng dạy tốt tiết có thí nghiệm vật lí và tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm trong giờ học vật lí một cách có hiệu quả; học sinh sẽ tự chiếm lĩnh kiến thức môn học, phát huy tính tích cực, năng động và sáng tạo trong giờ học. Từ đó góp phần đổi mới phương pháp và nâng cao dần chất lượng dạy học theo tinh thần đổi mới của ngành đề ra. • Để thu thập số liệu cụ thể chính xác ghi vào bảng kết quả thực hành cần chuẩn bị đủ dụng cụ và các bảng kết quả thực hành. • Biết cách sử dụng dụng cụ. • Tiến hành các bước thực hành ghi nhận kết quả thu được. • Xử lí kết quả đó. • Vận dụng kết quả và ghi nhớ kiến thức mới. 4 5 II. NỘI DUNG 1. Cơ sở lý luận: 1.1 Các văn bản chỉ đạo của cấp trên: Chỉ thị 40 – CT/TƯ V/v xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục ghi rõ: “ Đặc biệt đổi mới mạnh mẽ và cơ bản phương pháp giáo dục nhằm khắc phục kiểu truyền thụ một chiều, nặng lí thuyết, ít khuyến khích tư duy sáng tạo, bồi dưỡng năng lực tự học, tự nghiên cứu, tự giải quyết vấn đề, phát triển năng lực thực hành của người học….(điều 1- trang 12) Để thực hiện nghị quyết số 40/ 2000/ QH 10 của Quốc hội, khoá ngày 9/12/2000 của thủ tướng chính phủ về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đã khẳng định mục tiêu của việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông là:"Xây dựng nội dung chương trình, phương pháp giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển của nguồn nhân lực phục vụ cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phù hợp với thực tiễn và truyền thống Việt Nam, tiếp cận trình độ giáo dục phổ thông ở các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới”. Nghị quyết TW 2 – khoá VIII (12 – 1996) khẳng định: “Phải đổi mới phương pháp giáo dục - đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy, sáng tạo của người học, từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương pháp hiện đại vào quá trình dạy học, đảm bảo thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh”. Luật giáo dục sữa đổi 2010, điều 28.2 nêu rõ: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự 6 học, khả năng làm việc theo nhóm, rèn kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”. Từ thực trạng các văn bản chỉ đạo, để thực hiện tốt các chỉ đạo đó góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục, trong giảng dạy giáo viên tìm ra giải pháp giúp học sinh học tập bộ môn tốt hơn. 1.2. Các quan niệm khác về giáo dục: - Các bảng kết quả thí nghiệm và mẫu báo cáo thực hành là một trong những nguồn để hình thành kiến thức, kĩ năng mới cho học sinh. Thông qua đây học sinh kiếm được kiến thức và kĩ năng mới, hình thành thế giới quan khoa học. - Thu thập số liệu cho các bảng kết quả thực hành là công cụ hữu hiệu phát triển tư duy, quan sát, nhận xét giải quyết vấn đề tích cực nhanh chóng có hiệu quả. Đồng thời giúp học sinh rèn luyện phong cách làm việc của người lao động mới, cần cù cẩn thận, nhanh nhẹn, độc lập sáng tạo trong công việc. - Quan hệ tương hỗ giữa giáo viên và học sinh đạt được hiệu quả tối ưu trong trường hợp có sự thống nhất biện chứng giữa hoạt động của giáo viên và học sinh, trong đó có sự nỗ lực của giáo viên cùng với sự nỗ lực của bản thân học sinh để tạo nên sự cộng hưởng của chính quá trình dạy học. Đồng thời tạo ra cho học sinh động cơ khiêu gợi tính tò mò, ham hiểu biết, rèn kĩ năng, thao tác để tạo sự hứng thú nhận thức của học sinh. Để thực hiện được điều này, giáo viên phải chuẩn bị thật tốt nội dung, phương pháp cũng như các thiết bị đồ dùng, dụng cụ thí nghiệm. 2. Cơ sở thực tiễn: 7 2.1.Thực tiễn vấn đề nghiên cứu: Do học sinh đầu cấp, đầu năm học, đa số học sinh còn chưa quen về phương pháp dạy học cũng như các thao tác làm thí nghiệm thực hành, cũng như chưa biết khai thác kiến thức mới từ các thí nghiệm đã thực hiện đó là sự cần thiết nhất đối với học sinh học môn Vật lí 6. Học sinh gặp thí nghiệm còn lúng túng trong quá trình sử dụng các dụng cụ thực hành thí nghiệm, tự làm theo ý mình và hăng say làm, quên ghi kết quả hay ghi sai cột, sai dòng, ghi số liệu sai. Kết quả thí nghiệm thu được chưa biết cách xử lý để giải quyết vấn đề. 2.2. Sự cần thiết của đề tài: Trước khi bước vào học môn vật lý thì đòi hỏi học sinh phải năng động, sáng tạo, tích cực, tự giác, có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn mà biện pháp thiết thực nhất là đổi mới phương pháp giáo dục, trong đó giáo viên là người có vai trò quan trọng nhất là phải hướng dẫn học sinh biết cách rèn kĩ năng thực hành thí nghiệm vật lý ở các tiết học. Bởi vì việc rèn kĩ năng thực hành thí nghiệm cho học sinh là rất cần thiết và có vai trò quan trọng, quyết định đến chất lượng dạy và học của môn vật lý. Làm những thí nghiệm từ đơn giản đến phức tạp giúp học sinh nắm vững, đào sâu mở rộng kiến thức, khái quát hoá vấn đề cơ bản của kiến thức đã học, từ đó nâng cao chất lượng học tập môn vật lý của học sinh. Ví dụ: Học sinh cần nắm được dụng cụ đo độ dài, thể tích chất lỏng là gì? Đơn vị? Để đo độ dài dùng các loại thước, đo thể tích dùng bình chia độ, ca đong, chai, lọ…; đơn vị lít, m 3 ngoài ra, học sinh cũng cần tự biết thêm một số đơn vị sử dụng ngoài cuộc sống như: dm( tấc); mm (li ); cc (cm 3 ); 1 xị ( 250 cm 3 ); 1 lít = 1dm 3 . Nắm được cách sử dụng các đồ dùng thí nghiệm như biết các giới hạn đo (GHĐ), độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của dụng cụ để lựa chọn hợp lý. 8 Nắm vững mục đích thí nghiệm để ghi lại những số liệu tỉ mĩ, đầy đủ, chính xác điền vào các bảng thực hành. Dựa vào bảng thí nghiệm đó giải quyết vấn đề đặt ra. Rút ra được kiến thức cần biết, cần nhớ qua các bảng báo cáo thí nghiệm. Vận dụng kiến thức mới đó để xử lí các tình huống mới (trả lời câu hỏi vận dụng). Về nhà học bài, làm bài, quan sát thêm thực tế để củng cố thêm kiến thức mới, đọc trước bài sau để có thể giúp giáo viên chuẩn bị một số dụng cụ cần thiết tự kiếm cho thực hành (như sỏi, đá, dây buộc, dây thun, quả bóng, cân…) hình dung được các bước tiến hành để có thể nhuần nhuyễn trong thao tác vừa làm vừa ghi kết quả có tác phong làm việc khoa học. 3. Nội dung vấn đề: 3.1 Vấn đề đặt ra: Làm thế nào để hướng dẫn học sinh rèn kĩ năng thực hành thí nghiệm vật lý 6. Qua nhiều tiết dạy mẫu, minh họa chuyên đề, các tiết hội giảng và các tiết dạy bình thường trên lớp,….đều được giáo viên quan tâm đến việc rèn kĩ năng thực hành thí nghiệm cho học sinh. Tuy nhiên qua các buổi dự giờ, các lần tổng kết rút kinh nghiệm ở tổ chuyên môn, ở các buổi hội thảo chung toàn trường, mặt tồn tại vẫn là một số học sinh còn thụ động, chưa biết cách rèn kĩ năng thực hành thí nghiệm vật lý nên hiệu quả trong tiết học còn hạn chế. Vì vậy, thực hành thí nghiệm vật lý chỉ đạt hiệu quả cao khi có sự tham gia tích cực của học sinh. Đặt biệt là giáo viên phải hướng dẫn học sinh rèn một số kĩ năng thực hành cho các em. Do đó vấn đề đặt ra là: - Rèn kĩ năng tiến hành thí nghiệm và khai thác kiến thức từ báo cáo thí nghiệm trong tiết học, sau tiết học. 9 Học sinh có kĩ năng sử dụng các dụng cụ đo: thước, bình đong, cân, lực kế… và đo được các đại lượng tương ứng. Cụ thể học sinh biết ước lượng, đo, đọc, ghi kết quả đo, lấy giá trị trung bình các đại lượng đo. Trên cơ sở các phép đo (V, m, P…) có dữ liệu học sinh xác định khối lượng riêng, trọng lượng riêng bằng công thức. Sử dụng máy cơ đơn giản thu thập số liệu giải quyết vấn đề đặt ra ở bài học từ đó thấy được tùy theo mục đích sử dụng mà biến đổi lực như thế nào cho phù hợp. - Giáo viên phải nắm được nội dung các bước tiến hành thí nghiệm. - Hướng dẫn học sinh cách ghi mẫu báo cáo. Các thành viên trong nhóm cùng tích cực hoạt động mang lại kết quả chính xác, nhanh chóng cùng nhau giải quyết vấn đề dưới sự hướng dẫn, gợi ý của giáo viên. 3.2 Giải pháp chứng minh vấn đề được giải quyết. 3.2.1: Rèn kĩ năng tiến hành thí nghiệm và khai thác kiến thức từ các báo cáo thí nghiệm trong tiết học, sau tiết học. Đầu tiên là giáo viên phân chia nhóm, mỗi lớp 6 nhóm. Nghĩa là hai bàn một nhóm, phân cụ thể nhóm trưởng và sau đó yêu cầu nhóm trưởng lên nhận dung cụ thực hành từ tay giáo viên phát ra đem về cho nhóm để thực hiện. Cho học sinh làm quen tiếp xúc với các dụng cụ tìm hiểu GHĐ, ĐCNN, công dụng đo gì? Trong trường hợp nào? Ví dụ: Trên bàn có nhiều loại thước, để đo chiều dài quyển sách vật lý, đo phòng học dùng thước nào? Đo thể tích chất lỏng, vật rắn không thắm nước dùng bình đong, bình tràn. Đo lực, trọng luợng dùng lực kế. Trong tiết thực hành, giáo viên đóng vai trò người cố vấn, người động viên, cổ vũ động viên thực hiện của các nhóm, người hướng dẫn các nhóm học 10 [...]... nhóm tiến hành thí nghiệm theo nhóm, làm việc theo các bước của từng nội dung thực hành theo sự chỉ dẫn của giáo viên Trong khi học sinh làm thí nghiệm, giáo viên theo dõi, quan sát kĩ năng và thái độ thực hành của học sinh và giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn để điều chỉnh uốn nắn từng thao tác thực hành của học sinh Từ đó hình thành và rèn kĩ năng thực hành nhưng quan trọng là rèn luyện cho học sinh tính... bài thực hành: Khi chưa Sau Tăng Giảm Lớp 6A4 6A5 6A4 6A5 6A4 6A5 6A4 6A5 TS 39 37 39 37 Giỏi Khá TS TL(%) TS TL(%) 12 30,8 10 27,0 8 20,5 20 51,3 7 18,9 17 45,9 8 20,5 8 20,5 7 18,9 7 18,9 TS 18 20 10 11 8 9 T Bình TL(%) 46, 1 54,1 25 ,6 29,7 20,5 24,3 TS 9 7 1 2 Yếu TL(%) 23,1 18,9 2 ,6 5,4 8 5 20,5 13,5 Qua bảng thống kê thấy rằng: 21 - Về chất lượng: Chất lượng bộ môn Vật lý 6 từng bước có tiến bộ, qua. .. quả thí nghiệm số học sinh giỏi, khá tăng lên, còn số học sinh yếu, kém giảm dần - Về học sinh: Học sinh hiểu và nắm vững kiến thức hơn, có khả năng khai thác tìm tòi Kĩ năng quan sát, thực hành tiến bộ, biết thu thập, xử lí thông tin thu được từ quan sát thí nghiệm - Về giáo viên: Giáo viên tự tin hơn, vững vàng trong tiết dạy thực hiện các thí nghiệm thực hành, thu hút được tất cả đối tượng học sinh... cho học sinh lớp 6A4 viết mẫu báo cáo thực hành cũng như rèn kỹ năng thao tác cho học sinh trong tiết thực hành thì học sinh hứng thú, tích cực hoạt động trong nhóm và ghi kết quả thí nghiệm chính xác và hoàn thành tốt mẫu báo cáo, kết quả đạt được 97,4 % trên trung bình Các em rất có hứng thú học Vật lý nhất là những tiết có thí nghiệm Vì thế kết quả môn Vật lý của các em qua học kì một rất khả quan... bình môn học kì một: Môn vật lý Lớp TS 6A4 6A5 39 37 Giỏi Khá T Bình Yếu TS TL(%) TS TL(%) TS TL(%) TS TL(%) 17 43 ,6 14 35,9 8 20,5 0 0 12 32,5 14 37,8 11 29,7 0 0 22 III KẾT LUẬN 1) Bài học kinh nghiệm:  Mặt làm được: Qua quá trình thực hiện giải pháp hướng dẫn học sinh thí nghiệm, hoàn thành mẫu báo cáo thực hành, khai thác kiến thức và vận dụng kiến thức mới môn Vật lý 6 các em từng bước có kĩ năng. .. tiếp tục thực hiện giải pháp khắc phục những mặt hạn chế trên, hướng dẫn học sinh hoàn thành mẫu báo cáo thực hành 23 ở các bài thực hành trong chương trình Vật lý Trung học cơ sở để nhằm mang lại hiệu quả cao cho việc giảng dạy để không còn học sinh yếu kém trong bộ môn mình dạy, phối hợp cùng đồng nghiệp xây dựng giải pháp giúp học sinh lớp này tiến hành thí nghiệm, tự thu thập số liệu, tự xử lý số... thực hành • Bước 3: Giới thiệu các dụng cụ thí nghiệm được sử dụng trong tiết thực hành • Bước 4: Các nhóm học sinh nhận dụng cụ thí nghiệm • Bước 5: Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn học sinh thực hành • Bước 6: Học sinh tiến hành thí nghiệm theo nhóm, thảo luận, xử lí số liệu, phân tích kết quả thí nghiệm và rút ra kết luận, trình bày kết quả vào mẫu báo cáo • Bước 7: Tổng kết giờ thực hành Ví dụ: Để. .. tất cả đối tượng học sinh thực hành thí nghiệm Vật lý 6 Tuy nhiên trong quá trình thực hiện rèn kĩ năng thực hành thí nghiệm cho học sinh lớp 6A4 tôi nhận thấy có những mặt áp dụng được và chưa được như sau: - Khi chưa áp dụng hết các phương pháp cũng như chưa hướng dẫn cụ thể mẫu báo cáo thực hành thì đối với học sinh lớp 6A4 còn gặp nhiều khó khăn, nên kết quả chỉ đạt 76, 9 % trên trung bình - Sau... cụ thí nghiệm + Bước 5: Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn học sinh thực hành • Giáo viên nêu câu hỏi học sinh trả lời  Khối lượng riêng của một chất là gì ? Khối lượng của một chất được xác định bằng khối lượng của một đơn vị thể tích (1 m 3) chất đó)  Đơn vị khối lượng riêng là gì ? (kg/ m3) • Học sinh thực hành:  Đo khối lượng của sỏi  Đo thể tích của sỏi  Tính khối lượng riêng của sỏi + Bước 6: ... đích sử dụng: 16 Muốn F2 = F1 thì OO2 = OO1 ; Muốn F2 > F1 thì OO2 < OO1 kiến thức cần nhớ khi sử dụng đòn bẩy Vận dụng kiến thức này vào thực tế cuộc sống như chèo thuyền, nhổ đinh, di dời vật nặng, chơi bập bênh 3.2.2: Nội dung các bước tiến hành thí nghiệm Đối với bộ môn Vật lý 6, một giờ thí nghiệm thực hành có thể tiến hành theo các bước sau: • Bước 1: Phân nhóm cho học sinh thực hành • Bước 2: . thực hành thí nghiệm thông qua việc dạy học Vật lý 6 để nâng cao chất lượng bộ môn để học sinh thực hiện tốt hơn sau mỗi tiết học có thí nghiệm thực hành. 2. Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu thực. ĐỂ TÀI Tên đề tài: Rèn kĩ năng thực hành thí nghiệm thông qua việc dạy học Vật lý 6 để nâng cao chất lượng bộ môn . Họ và tên tác giả: NGUYỄN THỊ BẠCH YẾN Đơn vị công tác: TRƯỜNG THCS BÀU NĂNG. I cách rèn kĩ năng thực hành thí nghiệm vật lý ở các tiết học. Bởi vì việc rèn kĩ năng thực hành thí nghiệm cho học sinh là rất cần thiết và có vai trò quan trọng, quyết định đến chất lượng dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: rèn kĩ năng thực hành thí nghiệm thông qua việc dạy học vật lý 6 để nâng cao chất lượng bộ môn, rèn kĩ năng thực hành thí nghiệm thông qua việc dạy học vật lý 6 để nâng cao chất lượng bộ môn, rèn kĩ năng thực hành thí nghiệm thông qua việc dạy học vật lý 6 để nâng cao chất lượng bộ môn

Từ khóa liên quan