đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá môn công nghệ 8

20 3.6K 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2014, 21:18

Chuyên đề: Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá ở môn công nghệ 8 Chuyên đề: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Ở MÔN CÔNG NGHỆ 8 I. ĐẶT VẤN ĐỀ Qua các buổi tổng kết các năm học qua của trường THCS Long Phú cho thấy tỉ lệ học sinh khá, giỏi còn hạn chết nhưng tỉ lệ học sinh yếu, kém lại khá đông. Vì thế, bản thân là giáo viên bộ môn cần phải suy nghĩ để tìm cách nào đó nâng dần chất lượng của bộ môn nói riêng và chất lượng cả trường nói chung. Sau nhiều năm giảng dạy, tôi đã áp dụng và thay đổi nhiều phương pháp dạy học để tìm ra được phương pháp nào đó thích hợp cho từng kiểu bài lên lớp ứng với bộ môn mình đang giảng dạy, sử dụng nhiều phương tiện dạy học cho học sinh quan sát nhằm kích thích sự hứng thú học tập của các em. Tuy nhiên, kết quả học tập của học sinh vẫn còn hạn chế. Vậy có thể do phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh có vấn đề chăng? Qua thực tế tìm hiểu về kiểm tra, đánh giá cho thấy phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh trước đây thường do giáo viên thực hiện. Cách đặt câu hỏi, ra đề kiểm tra thường chú ý đến khả năng ghi nhớ và tái hiện kiến thức của học sinh, số lần kiểm tra trong một học kì quá ít,… Dẫn đến nội dung kiểm tra còn hạn hẹp, kết quả kiểm tra, đánh giá chưa chính xác với kết quả học tập của từng học sinh trong suốt học kì hoặc năm học. Việc chấm điểm không thống nhất giữa các giáo viên trong cùng một tổ chuyên môn, một trường và giữa các trường còn khá phổ biến. Từ thực trạng trên, để việc kiểm tra đánh giá đạt hiệu quả tốt hơn và để đáp ứng được mục tiêu giáo dục, tạo nên sự công bằng trong đánh giá tôi đã mạnh dạn đưa ra đề tài ‘‘Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh ở môn công nghệ lớp 8’’ Người thực hiện: Võ Đông Hồ 1 Chuyên đề: Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá ở môn công nghệ 8 II.GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: 1.Đặc điểm tình hình: a.Những mặt thuận lợi: -Được sự quan tâm sâu sát của Ban giám hiệu và đoàn thể nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy của giáo viên và học của học sinh. -Thầy trò rất nhiệt tình trong công tác dạy và học. -Thiết bị và đồ dùng dạy học tương đối đầy đủ. b.Những mặt khó khăn và tồn tại: *Do trường: -Hiện nay trường chưa có phòng thí nghiệm, phòng chức năng nên việc vận chuyển các thiết bị đến các phòng học khi chuyển tiết gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian. -Trường có 2 lớp nằm ở điểm lẻ nên việc vận chuyển đủ các thiết bị dạy học cho các nhóm thực hành cũng gặp nhiều khó khăn. *Do giáo viên: -Có quá nhiều thời gian chết trong từng hoạt động dạy học. -Đánh giá kết quả học tập của học sinh còn nhiều hạn chế: +Không kiểm tra bài cũ thường xuyên. +Chưa quản lí nghiêm túc giờ kiểm tra. +Bài kiểm tra không phân loại được trình độ học tập của học sinh. +Kết quả kiểm tra gởi về cho học sinh còn chậm trể. *Về học sinh: -Đa số học sinh trong địa bàn xã Long Phú là người dân tộc nên khả năng nghe, nói của học sinh còn hạn chế, hơn nữa đây là những kiến thức kĩ thuật nên ảnh hưởng đến quá trình tiếp thu kiến thức của học sinh. -Học sinh không học bài cũ dẫn đến bị hỏng kiến thức quá nhiều, dẫn đến mất nền tảng để xây dựng các kiến thức mới, sau một thời gian học sinh mất hứng thú và chán nản học tập, thậm chí có thể bỏ học. -Chưa tập trung quan sát, chưa tích cực hoạt động. -Học sinh chưa ý thức nghiên cứu bài mới trước khi đến lớp. -Học sinh không dám phát biểu do tính nhút nhát. -Chưa chuẩn bị tư thế khi phát biểu xây dụng bài làm mất nhiều thời gian. -Chưa nghiêm túc trong kiểm tra, thi cử. Người thực hiện: Võ Đông Hồ 2 Chuyên đề: Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá ở môn công nghệ 8 -Không theo dõi điểm của các bài kiểm tra trong suốt học kì, năm học,… Từ những thuận lợi và khó khăn nêu trên nên kết quả học tập của các em chưa cao, các em chưa vận dụng được các kiến thức vào thực tế cuộc sống. Cụ thể qua lần kiểm tra 1 tiết ở HKI năm học 2009-2010cho thấy: Xếp loại Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém Lớp TS SL TL(% ) SL TL( %) SL TL(%) SL TL( %) SL TL(% ) 8A 1 26 1 3,8 5 19,2 10 38,5 7 26,9 3 11,5 8A 2 34 2 5,9 6 17,6 12 35,3 9 26,5 5 14,7 8A 3 20 0 0 3 15 9 45 5 25 3 15 8A 4 22 2 9,1 4 18,2 7 31,8 5 22,7 4 18,2 Tổng: 102 5 4,9 18 17,6 38 37,3 26 25,5 15 14,7 Qua kết quả thống kê trên ta thấy số lượng học sinh học yếu kém quá nhiều, tôi nghĩ ngoài việc do truyền thụ các kiến thức cho học sinh chưa có hiệu quả mà còn do phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng học tập của học sinh chưa tốt, dẫn đến học sinh lơ là trong việc học tập, chưa ý thức cao trong việc kiểm tra, thi cử. 2.Cơ sở lí luận: Kiểm tra, đánh giá là một quá trình được tiến hành một cách có hệ thống, được thực hiện thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình dạy học như kiểm tra miệng, 15 phút, một tiết, thực hành, Nhưng để thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá trước hết cần hiểu một khái niệm cơ bản trong kiểm tra, đánh giá: + Kiểm tra: là xác định kết quả học tập của học sinh qua mỗi giai đoạn thực hiện kế hoạch giáo dục + Đánh giá: là xác nhận trình độ, khả năng tiếp thu các kiến thức mức độ: nhận biết, thông hiểu và vận dụng. Việc kiểm tra đánh giá có tác dụng kích thích sự cố gắng thi đua trong học tập giữa các cá nhân học sinh trong lớp và giữa các lớp với nhau. Kiểm tra đánh giá một cách nghiêm túc, chính xác giúp học sinh nâng cao ý thức, trách nhiệm, tính tự giác trong học tập, ý vươn lên, củng cố niềm tin trong học tập. Chính vì vậy sau mỗi giờ lên lớp giáo viên cần đánh giá kết quả học tập của học sinh, để kiểm tra xem giờ lên lớp đó có đạt được mục tiêu đề ra hay không, từ đó điều chỉnh việc tổ chức hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh cho phù hợp. Người thực hiện: Võ Đông Hồ 3 Chuyên đề: Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá ở môn công nghệ 8 Muốn vậy giáo viên phải nắm mục tiêu của môn học, biết được các hình thức kiểm tra đánh giá hiện nay, từ đó đưa ra được yêu cầu, tiêu chí và qui trình kiểm tra, đánh giá cho thích hợp. a. Những yêu cầu đối với việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập. Để việc đánh giá kết quả học tập của học sinh có hiệu quả thì yêu cầu về đánh giá phải đảm bảo phản ánh được mục tiêu dạy học, tính toàn diện và hệ thống, tính khách quan và chính xác. Căn cứ vào mục tiêu của bài, chương, phần để đề ra các câu hỏi, bài tập và tình huống kiểm tra phù hợp với 3 mức độ: -Biết -Hiểu -Vận dụng Kết quả đánh giá phải tạo điều kiện phân loại được học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu, kém. Mặt khác, trong kiểm tra đánh giá phải xem xét cả quá trình học tập để phát hiện và đánh giá được các động lực phát triển, sự tiến bộ của học sinh đồng thời công nhận, trân trọng và tạo điều kiện để những nhân tố tích cực của học sinh có cơ hội phát triển. Ngoài ra, trong kiểm tra đánh giá cũng cần được tiến hành công khai, kết quả phải được công bố kịp thời để học sinh có thể tự đánh giá, phân loại trong quá trình học tập, từ đó học sinh có thể biết và quan tâm giúp đỡ lẫn nhau trong học tập. Muốn vậy phải có những phương pháp đánh giá và kĩ thuật đánh giá thích hợp, cần kết hợp nhiều phương pháp đánh giá cho phù hợp với từng nội dung học tập, để học sinh bộc lộ các năng lực bản thân. b. Những căn cứ để kiểm tra đánh giá: Để việc kiểm tra đánh giá có hiệu quả phải dựa vào một số các căn cứ sau: - Nội dung kiểm tra phải căn cứ mục tiêu cụ thể của từng phần, từng chương, từng bài, trong đó phải đề cập đến kiểm tra cả kiến thức, kĩ năng và thái độ. Đặc biệt trong phần kiểm tra thực hành, việc kiểm tra kĩ năng và thái độ là rất quan trọng bởi việc kiểm tra các bước thực hiện các qui trình công nghệ, qui trình sản xuất và tuân thủ theo các nguyên tắc và an toàn lao động và gìn giữ môi trường là điều không thể thiếu. Ngoài ra, đề kiểm tra cần chú ý vào việc học sinh vận dụng kiến thức để giải Người thực hiện: Võ Đông Hồ 4 Chuyên đề: Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá ở môn công nghệ 8 quyết các vấn đề thực tiễn trong đời sống và trong lao động sản xuất, từ đó học sinh nhận thấy mình học môn này có nhiều bổ ích nên có ý thức cao trong việc học tập. - Căn cứ những yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học môn Công nghệ 8: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo để học sinh vận dụng kiến thức và xử lí các thông tin, các tình huống trong thực tiễn đời sống, sản xuất của học sinh. Tuy nhiên, tuỳ trình độ của học sinh mà lựa chọn nội dung kiểm tra và hình thức kiểm tra cho phù hợp. -Mặt khác muốn khuyến khích đối tượng học sinh khá, giỏi phát huy được năng lực của bản thân thì trong nội dung kiểm tra phải tăng cường đánh giá việc giải quyết các vấn đề nảy sinh trong nội dung học tập và khả năng sáng tạo trong phát hiện và giải quyết vấn đề, giải thích các hiện tượng, xử lí các thông tin của học sinh. - Căn cứ vào hình thức kiểm tra đánh giá phải được sử dụng đa dạng hơn. Ngoài kiểm tra miệng và kiểm tra viết thì còn có thể có những hình thức kiểm tra khác phù hợp với đặc trưng của môn công nghệ như: kiểm tra sự vận dụng các kiến thức mới, kiểm tra các kiến thức mà học sinh tiếp thu được sau bài học, kiểm tra thực hành, kiểm tra kĩ năng vận dụng của học sinh qua hình thức trắc nghiệm khách quan,… Tuy nhiên các câu hỏi kiểm tra nên kết hợp câu hỏi tự luận với trắc nghiệm khác quan, giảm câu hỏi kiểm tra ghi nhớ, tái hiện kiến thức, tăng câu hỏi vận dụng kiến thức. 3. Các hình thức kiểm tra đánh giá: + Kiểm tra sơ bộ: Mục đích của loại kiểm tra này thường áp dụng nội dung của môn học có liên quan và được xây dụng dựa trên nội dung của các môn học khác mà học sinh đã biết để xác định trình độ, kiến thức, kĩ năng của học sinh trước khi bắt đầu học môn học này. Hình thức kiểm tra này có thể sử dụng phương pháp kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm khách quan + Kiểm tra thường xuyên: Mục đích của hình thức này nhằm xác định mức độ hình thành kiến thức, kĩ năng của học sinh, giúp học sinh thực hiện các bài tập đúng thời gian có hiệu quả và tập thói quen làm việc độc lập và ý thức học tập thường xuyên của học sinh. Hình thức kiểm tra này được sử dụng trong suốt quá trình học tập môn học và thường sử dụng các phương pháp như quan sát, vấn đáp, viết, bài tập Người thực hiện: Võ Đông Hồ 5 Chuyên đề: Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá ở môn công nghệ 8 + Kiểm tra định kì: Mục đích nhằm xác định mức độ chính xác của kết quả kiểm tra thường xuyên và đánh giá chất lượng dạy – học của giáo viên và học sinh. Hình thức kiểm tra này được sử dụng trong quá trình dạy học nhưng chỉ được thực hiện sau khi kết thúc một chương, một phần hay sau một học kì. Số lần kiểm tra được qui định trong phân phối chương trình môn học. Phương pháp thường dùng chủ yếu hiện nay là kiểm tra viết, bài tập vận dụng + Kiểm tra tổng kết: Là hình thức kiểm tra được sử dụng sau khi môn học đã được thực hiện hết một giai đoạn, một học kì hay toàn bộ chương trình. Trước khi kiểm tra tổng kết thường có giai đoạn ôn tập. Phương pháp thường sử dụng là viết, bài tập vận dụng, 4. Các phương pháp kiểm tra đánh giá. a. Kiểm tra lí thuyết: Hiện nay phổ biến là kiểm tra vấn đáp ( kiểm tra bài cũ đầu tiết học) và kiểm tra viết ( Kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết, học kì). -Kiểm tra vấn đáp bài cũ đầu tiết học: học sinh trả lời đúng sai vẫn lưu điểm. Chú ý: khi dạy các tiết có đăng kí học tốt thì giáo viên cần gọi các em yếu kém để trả bài nhằm tạo điều kiện cho các em có cơ hội gở điểm, nếu có em nào không thuộc bài thì đánh giá tiết đó không đạt. Đồng thời ghi cụ thể tên và điểm của em đó để GVCN và liên đội xử lý. -Kiểm tra các kiến thức cũ có liên quan ở bài mới: +Giáo viên chỉ định học sinh trả lời: học sinh trả lời đúng hay sai vẫn lưu điểm. +Học sinh xung phong phát biểu: Học sinh có quyền chọn lưu điểm hay không. -Kiểm tra vấn đáp khả năng tư duy tìm tòi các kiến thức mới từ các kiến thức đã học: học sinh tự chọn lưu điểm hay không. -Kiểm tra sự tiếp thu kiến thức sau mỗi tiết học: Yêu cầu học sinh đóng hết tập và sách sau đó trả lời các câu hỏi củng cố bài do giáo viên yêu cầu, học sinh tự chọn lưu điểm của mình hay không. VD: Khi giáo viên dạy bài bản vẽ lắp thì việc kiểm tra đánh giá các kiến thức cũ và các kiến thức mới được thực hiện như sau: § 13 BẢN VẼ LẮP Người thực hiện: Võ Đông Hồ 6 Chuyên đề: Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá ở môn công nghệ 8 I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: Biết được nội dung và công dụng của bản vẽ lắp. Biết cách đọc bản vẽ lắp đơn giản. 2.Kĩ năng: -Rèn luyện kĩ năng đọc bản vẽ lắp 3.Tư tưởng: Có tác phong làm việc theo qui trình. II.Thiết bị, đồ dùng dạy và học: -GV: SGK, giáo án, tranh bản vẽ lắp bộ vòng đai -HS:SGK, vỡ chép bài. III.Tiến trình tổ chức dạy và học: 1.Ổn định lớp: Kiểm tra sỉ số HS (1 phút) 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) Em hãy đọc bản vẽ vòng đai (10.1 SGK)? 3.Giới thiệu bài mới: (1 phút) Để lắp ráp được các chi tiết được hoàn chỉnh thì người thiết kế phải vẽ bản vẽ lắp để biết được vị trí tương quan giữa các chi tiết của sản phẩm. Vậy trong bản vẽ lắp có những nội dung gì và trình tự đọc ra sao? Để biết được điều đó thầy trò ta cùng nghiên cứu sẽ rỏ. T G Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung 14 ’ Hoạt động 1:Trực quan- đàm thoại, thảo luận để tìm hiểu nội dung của bản vẽ lắp: Gọi 1 HS đọc nội dung của bản vẽ lắp các em còn lại theo dỏi. Trong một chiếc máy có rất nhiều chi tiết, để biết được vị trí lắp ráp các chi tiết thì người thi công phải xem bản vẽ lắp. Theo em, bản vẽ lắp phải diễn tả điều gì? Vậy bản vẽ lắp có công dụng gì? Bản vẽ lắp diễn tả hình dạng, kết cấu và vị trí tương quan giữa các chi tiết của sản phẩm. Bản vẽ lắp dùng trong thiết kế, lắp ráp và sử dụng sản phẩm. I.Nội dung của bản vẽ lắp: Bản vẽ lắp diễn tả hình dạng, kết cấu và vị trí tương quan giữa các chi tiết của sản phẩm. Bản vẽ lắp gồm có 4 nội dung: -Hình biểu diễn -Kích thước -Bảng kê -Khung tên Người thực hiện: Võ Đông Hồ 7 Chuyên đề: Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá ở môn công nghệ 8 Em hãy cho biết bản vẽ lắp gồm có những nội dung gì? Nội dung của bản vẽ lắp có điểm nào khác với bản vẽ chi tiết? (HS thảo luận cặp thời gian 1 phút, học sinh nào trả lời đúng có điểm) Bảng kê chi tiết gồm có những nội dung gì? Bản vẽ lắp gồm 4 nội dung chủ yếu. Để hiểu rỏ về nội dung của bản vẽ chi tiết chúng ta tiến hành đọc bản vẽ chi tiết. Hình biểu diễn, kích thước, bảng kê, khung tên. Bản vẽ lắp không có yêu cầu kĩ thuật nhưng có bảng kê chi tiết. Gồm tên gọi chi tiết, số lượng và vật liệu chế tạo chi tiết đó. 20 ’ Hoạt động 2:Trực quan- đàm thoại thảo luận để tìm hiểu các nội dung của bản vẽ lắp và đọc bản vẽ theo trình tự: HS xem bản vẽ lắp bộ vòng đai và nêu trình tự đọc bản vẽ đó? Gọi HS đọc các mục chú ý trong SGK. Giáo viên treo bảng trình tự đọc và nội dung cần hiểu lên bảng và hướng dẫn cho học sinh quan sát. Gọi học sinh đọc khung tên? Gọi học sinh đọc bảng kê? Khung tên, bảng kê, hình biểu diễn, kích thước, phân tích chi tiết và tổng hợp. Đọc thông tin. Học sinh theo dõi. Tên gọi sản phẩm: Bộ vòng đai. Tỉ lệ: 1:2  Tên chi tiết SL Vật liệu Vòng đai 2 Thép II.Đọc bản vẽ lắp: (Về nhà vẽ bảng 13.1 “trình tự đọc bản vẽ lắp” trong SGK) Người thực hiện: Võ Đông Hồ 8 Chuyên đề: Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá ở môn công nghệ 8 Gọi học sinh đọc hình biểu diễn? Yêu cầu học sinh thảo luận cặp trong thời gian 2 phút để đọc các kích thước? Học sinh trả lời được cho điểm. Giáo viên phân tích chi tiết cho học sinh quan sát. Nêu qui trình tháo vòng đai? Nêu qui trình lắp vòng đai? Công dụng của sản phẩm này là gì? Gọi 1 vài học sinh đọc toàn bộ bản vẽ? (Em nào đọc được bản vẽ sẽ được lấy điểm). Đai ốc M10 2 Thép Vòng đệm 2 Thép Bu lông M10 2 Thép Hình chiếu bằng và hình chiếu đứng có cắt cục bộ. +Kích thước chung:140,50,φ78 +Kích thước lắp:M10 +Kích thước xác định khoảng cách:110,50 Tháo:2-3-4-1 Lắp: 1-4-3-2 Ghép nối chi tiết hình trụ với các chi tiết khác. Học sinh đọc bản vẽ 4.Kết luận bài: (4 phút) Gọi HS đọc ghi nhớ. Yêu cầu học sinh đóng tập và sách lại, học sinh nào trả lời được sẽ cho điểm: So sánh nội dung bản vẽ lắp với bản vẽ chi tiết? Bản vẽ lắp dùng để làm gì? Nêu trình tự đọc bản vẽ lắp? Bản vẽ lắp được dùng trong các trường hợp sau: a.Chế tạo chi tiết b.Lắp ráp các chi tiết c.Thiết kế sản phẩm d.Câu b,c đúng Giáo viên nhận xét tiết học về tinh thần, thái độ và kết quả học tập theo mục tiêu của bài và rút kinh nghiệm cho tiết học sau. 5.Hoạt động nối tiếp: Về nhà học bài và xem trước bài 14 “TH:Đọc bản vẽ lắp”(1 phút). Người thực hiện: Võ Đông Hồ 9 Chuyên đề: Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá ở môn công nghệ 8 Qua cách kiểm tra đánh giá và lưu điểm như trên chắc hẳn là học sinh rất hứng thú trong học tập, mạnh dạn đóng góp xây dựng bài, đồng thời các em sẽ ý thức được việc học tốt các kiến thức cũ và chuẩn bị tốt các kiến thức mới để có cơ hội tự lựa chọn số điểm của mình. Trong kiểm tra viết thường kết hợp các câu hỏi tự luận với câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Bản chất của kiểm tra bằng trắc nghiệm khách quan là giao cho học sinh những câu hỏi trắc nghiệm trong các phiếu, bài kiểm tra đã được in sẵn; học sinh làm ngay vào phiếu hay bài kiểm tra đó. Các dạng câu hỏi thường dùng là: - Câu hỏi nhiều lựa chọn - Câu hỏi đúng – sai - Câu hỏi điền khuyết - Câu hỏi ghép đôi tương ứng. Cách kiểm tra bằng trắc nghiệm khách quan có ưu điểm là: trong một thời gian hạn chế có thể kiểm tra được nhiều học sinh với nhiều nội dung khác nhau. Để chấm bài nhanh và khách quan có thể dùng phương pháp đục lỗ, bản trong, ). b.Kiểm tra thực hành: Kiểm tra, đánh giá bằng phương pháp quan sát, việc đánh giá kết quả thực hành của học sinh là quá trình mang tính hệ thống, nghĩa là phải đánh giá được cả kiến thức, kĩ năng, thái độ của học sinh trong từng giai đoạn, từng bước trong qui trình thực hành cũng như sản phẩm cuối cùng. Vì thế, giáo viên cần phải quan sát, ghi lại cụ thể kết quả đánh giá từng bước theo nội dung và quy trình bài thực hành vào phiếu theo dõi - đánh giá hay còn gọi là “nhật kí” để có tư liệu chính xác cho việc đánh giá cuối cùng. Nội dung thực hành môn Công nghệ 8, chủ yếu mang tính minh hoạ cho lí thuyết, nên không yêu cầu cao về rèn luyện kĩ năng. Điều cơ bản là phải kiểm tra được học sinh có làm đúng thao tác kĩ thuật được hướng dẫn theo đúng qui trình không? Có đảm bảo giữ gìn vệ sinh chung không? Có đảm bảo an toàn lao động hay không? c.Tự đánh giá của học sinh: Tự đánh giá kết quả học tập của học sinh là một vấn đề rất quan trọng đối với các em. Thông qua việc học tập, kiểm tra các em có thể tự xác định được mức độ tiếp thu kiến thức của mình đến đâu. Tự các em tìm thấy những lỗ hỏng kiến thức cần bổ sung hoặc đề xuất với giáo viên để được củng cố và Người thực hiện: Võ Đông Hồ 10 [...]...Chuyên đề: Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá ở môn công nghệ 8 trao dồi thêm Với chương trình sách giáo khoa mới, nhiều bài giảng đã tạo cơ hội cho học sinh được tự đánh giá kết quả học tập Việc tự đánh giá kết quả học tập của học sinh có thể thông qua thảo luận bài mới ở trên lớp, trong nhóm học tập, đối với các bài thực hành các em có... Lớp 8A1 8A2 8A3 8A4 Khối 8 Giỏi S L 5 6 2 3 HS 34 34 15 19 10 16 2 Trung bình TL(% S TL(% ) L ) 23.5 14 41.2 20.6 14 41.2 33.3 5 33.3 26.3 8 42.1 Khá TL(% ) 14.7 17.6 13.3 15 .8 S L 8 7 5 5 15.7 25 24.5 41 40.2 Yếu S L 4 5 1 2 12 Kém TL(% ) SL TL(%) 11 .8 3 8. 8 14.7 2 5.9 6.7 2 13.3 10.5 1 5.3 11 .8 8 7 .8 2 Bài học kinh nghiệm: Qua kết quả trên bản thân tôi nhận thấy rằng: Đổi mới cách kiểm tra đánh giá. .. đề: Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá ở môn công nghệ 8 Sau khi áp dụng đề tài này tại truờng THCS Long Phú trong năm học 2010 -2011 tôi đã thu được kết quả như sau: + 95% số học sinh có hứng thú học tập bộ môn + 95% học sinh chủ động nghiên cứu tìm tòi kiến thức Chính vì vậy mà chất lượng được nâng cao, qua khảo sát chất lượng lần 2 (kiểm tra cuối học kỳ I) Chất lượng môn công nghệ của 2 lớp 8 đã... định số lượng câu hỏi cho từng mục tiêu tuỳ thuộc vào mức độ quan trọng của mục tiêu đó, thời gian làm bài kiểm tra và số điểm quy định cho từng mạch kiến thức, từng mức độ nhận thức Cụ thể như sau: Người thực hiện: Võ Đông Hồ 11 Chuyên đề: Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá ở môn công nghệ 8 - Xác định số điểm cho từng mạch kiến thức đựơc căn cứ vào số tiết qui định trong phân phối chương trình,... Hãy vẽ các hình cắt (ở vị trí chiếu đứng ) và hình chiếu bằng của các vật thể sau Vẽ theo kích thước đã cho trên hình vẽ Người thực hiện: Võ Đông Hồ 14 Chuyên đề: Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá ở môn công nghệ 8 Đề số 2: Bài kiểm tra viết 1 tiết ( Tiết thứ 45 theo PPCT) I Phần trắc nghiệm ( 4điểm) Câu 1:Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước mỗi câu trả lời mà em cho là đúng nhất: 1.Vật liệu... trong học kì nhằm giảm áp lực trong thi cử Người thực hiện: Võ Đông Hồ 18 Chuyên đề: Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá ở môn công nghệ 8 +Tạo điều kiện cho các em có cơ hội gở điểm +Trong cùng một thời gian sẽ giúp học sinh chiếm lĩnh được nhiều kiến thức hơn + Học sinh nắm vững kiến thức đã học + Nâng cao chất lượng đại trà của bộ môn + Là cơ sở để phân luồng học sinh và có hướng bồi dưỡng học sinh... sung để cùng nhau đưa chất lượng bộ môn công nghệ nói riêng và chất lượng học sinh nói chung lên tầm cao hơn nhằm góp phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước Tôi xin chân thành cảm ơn Long Phú, ngày 22 tháng 10 năm 2010 Người viết Võ Đông Hồ Người thực hiện: Võ Đông Hồ 19 Chuyên đề: Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá ở môn công nghệ 8 Thầy cô sau khi tải về xem xong nhớ cho... thực hiện: Võ Đông Hồ 13 Chuyên đề: Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá ở môn công nghệ 8 Câu 2: Điền cụm từ trong khung vào các chỗ trống trong các câu sau đây cho đúng với nội dung: bản vẽ lắp, bản vẽ nhà, bản vẽ cơ khí, bản vẽ chi tiết, bản vẽ xây dựng, bản vẽ kỹ thuật Muốn làm ra một chiếc máy, trước hết phải chế tạo ra các chi tiết máy theo các (1) , sau đó mới tiến hành lắp ráp các chi tiết... với… a Số vòng dây sơ cấp N1 lớn hơn số vòng dây thứ cấp N2 2 Máy biến áp giảm áp có 2 nối với… b Số vòng dây sơ cấp và thứ cấp bằng Người thực hiện: Võ Đông Hồ 15 Chuyên đề: Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá ở môn công nghệ 8 nhau c Số vòng dây thứ cấp N2 lớn hơn số vòng dây sơ cấp N1 Câu 3 (1điểm): Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống(…) trong các câu sau đây để được một câu đúng A Người... với mặt phẳng chiếu Câu 2: (3 điểm) Hãy điền đúng (Đ) nếu câu đúng, hoặc điền (S) nếu câu sai vào ô trống ở cuối mỗi câu trả lời sau: Người thực hiện: Võ Đông Hồ 16 Chuyên đề: Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá ở môn công nghệ 8 1 Mặt chính diện gọi là mặt phẳng chiếu đứng 2 Hình chiếu đứng có hướng chiếu từ trên xuống 3 Mặt nằm ngang gọi là mặt phẳng chiếu cạnh 4 Hình chiếu bằng có hướng chiếu từ . Chuyên đề: Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá ở môn công nghệ 8 Chuyên đề: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Ở MÔN CÔNG NGHỆ 8 I. ĐẶT VẤN ĐỀ Qua các. Võ Đông Hồ 3 Chuyên đề: Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá ở môn công nghệ 8 Muốn vậy giáo viên phải nắm mục tiêu của môn học, biết được các hình thức kiểm tra đánh giá hiện nay, từ đó đưa. để việc kiểm tra đánh giá đạt hiệu quả tốt hơn và để đáp ứng được mục tiêu giáo dục, tạo nên sự công bằng trong đánh giá tôi đã mạnh dạn đưa ra đề tài ‘ Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Hoạt động của giáo viên

  • Hoạt động của học sinh

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan