0

SKKN Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá ở môn công nghệ 8

18 1,561 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:39

. Chuyên đề: Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá ở môn công nghệ 8 Chuyên đề: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Ở MÔN CÔNG NGHỆ 8 I. ĐẶT VẤN ĐỀ Qua. phương pháp kiểm tra đánh giá. a. Kiểm tra lí thuyết: Hiện nay phổ biến là kiểm tra vấn đáp ( kiểm tra bài cũ đầu tiết học) và kiểm tra viết ( Kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết, học kì). -Kiểm. Thái 2 Chuyên đề: Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá ở môn công nghệ 8 8A 37 2 5,4 15 40,5 15 40,5 5 13,5 0 0,0 8B 35 3 8, 6 17 48, 6 13 37,2 2 5,7 0 0,0 8C 35 12 34,3 18 51,4 5 14,3 0 0,0 0 0,0 Tổng: 107 17 50 33 7 0 0,0 Qua
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá ở môn công nghệ 8, SKKN Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá ở môn công nghệ 8,

Từ khóa liên quan