skkn các biện pháp gd hs cá biệt về mặt đạo đức ở trường tiểu học

11 2K 5
skkn các biện pháp gd hs cá biệt về mặt đạo đức ở trường tiểu học

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SKKN : C¸c biƯn ph¸p gi¸o dơc häc sinh c¸ biệt mặt đạo đức trờng tiểu học PHN I ĐẶT VẤN ĐỀ LÝ DO CHON ĐỀ TÀI : Quán triệt quan điểm, nghị Đảng, định hướng Bộ, Sở, Phòng huyện phát triển giáo dục năm học 2008 - 2009 Bám sát nhiệm vụ năm học bậc học đặc biệt trọng tập trung nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện giáo dục hành vi đạo đức nhiệm vụ quan trọng CBGV Khi xác định tầm quan trọng nó, thân CBQL nhà trường lịng nhiệt tình say mê với nghề nghiệp đồng thời tổ chức triển khai thành viên nhà trường đồng tâm hiệp lực để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh nói riêng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh nói chung góp phần thực vận động lớn năm học 2008-2009 : - Triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện hoc sinh tích cực; thực vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”; vận động “Hai khơng với nội dung” Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo” - Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện - Củng cố nâng cao chất lượng PCGD tiểu học độ tuổi Với ý nghĩa thực trạng nhà trường tơi định mạnh dạn trình bày SKKN năm học 2008-2009 : Các biện pháp giáo dục học sinh cá biệt mặt đạo đức trường tiểu học PHẦN II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1.Cơ sở lý luận vấn đề Trong bậc học nói chung bậc tiểu học nói riêng, hoạt động giáo dục coi trọng tất mặt Trong việc giáo dục toàn diện học sinh việc giáo dục cho tất em giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh cá biệt nhà trường đặc biệt quan tâm Từ cán làm công tác quản lý trường học đội ngũ giáo viên trực tiếp làm công tác chủ nhiệm giảng dạy đơn vị lớp luôn trăn trở để sáng tạo tìm biện pháp nhằm uốn nắn giúp đỡ trường hợp cụ thể cá biệt mặt đạo đức thu hiệu thiết thực lĩnh vực Ngêi thùc hiÖn : Võ Đình Khởi Năm học : 2008-2009 SKKN : C¸c biƯn ph¸p gi¸o dơc häc sinh c¸ biƯt vỊ mặt đạo đức trờng tiểu học Mt vic lm tốn tiền của, song lại hạn chế tác hại to lớn xảy tương lai Đem lại lợi ích cho cá nhân, gia đình, cho xã hội cộng đồng Chính lý trên, với cương vị cán quản lý thân quan tâm đến lĩnh vực giáo dục học sinh cá biệt mặt đạo đức Qua thời gian vận dụng, thể nghiệm, sàng lọc áp dụng sáng tạo giải pháp, biện pháp lĩnh vực Đã thu hiệu thiết thực công tác giáo dục đạo đức địa bàn mà thân trực tiếp làm công tác quản lý Kết giáo dục học sinh cá biệt mặt thực giáo dục đạo đức nhà trường thành công Mặt khác nâng cao chất lượng giáo dục mơn văn hố góp phần vào giáo dục tồn diện học sinh nhà trường Đồng thời tạo khơng khí ấm êm, vui tươi gia đình, làng xóm Chính tạo nên mơi trường giáo dục tốt nhà trường Thực trạng vấn đề 2.1 Thuận lợi Nhân dân địa bàn có truyền thống hiếu học, lo lắng cho em đến trường để học Các cấp uỷ đảng, quyền, mặt trận, tổ chức ban ngành địa bàn xã nhận thức giáo dục, bước quan tâm giúp đỡ nhà trường Do bậc phụ huynh, tầng lớp nhân dân nâng cao mặt nhận thức Cho nên chủ trương sách Đảng nhà nước quán triệt thông suốt đến người dân Làm cho nhân dân hiểu vị trí, vai trị giáo dục em mối gia đình cộng đồng dân cư Uy tín nhà trường khẳng định ngày nâng lên Chính xây dựng, phát huy sức mạnh tổng hợp khai thác tiềm nhằm thực tốt xã hội hoá giáo dục địa bàn 2.2 Khó khăn Địa bàn dân cư khơng tập trung đời sống nhân dân chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp Kinh tế địa bàn chậm phát triển, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn Do đời sống gặp nhiều khó khăn nên tượng tiêu cực ngồi thâm nhập vào bn bán bất hợp pháp, cờ bạc, rượi chè v.v làm cho trật tự trị an tượng trộm cắp xảy a bn Ngời thực : Võ Đình Khởi Năm học : 2008-2009 SKKN : Các biện pháp giáo dục học sinh cá biệt mặt đạo đức trêng tiÓu häc Các biện pháp để tháo gỡ tượng chưa có hiệu Do nhiều tác động xấu ảnh hưởng đến nhận thức, ảnh hưởng đến hành vi em nhỏ, đặc biệt học sinh độ tuổi tiểu học *Những biểu khó khăn nhà trường: - Ảnh hưởng đến giáo dục đạo đức tác động môi trường bên vào - Chất lượng đội ngũ giáo viên : Một phận giáo viên có tuổi đời cao, số giáo viên thực lực chuyên môn cịn hạn chế, khả cảm hố khiếu nghề nghiệp để thu hút học sinh lại khơng có Do ảnh hưởng lớn đến việc hình thành phát triển nhân cách học sinh 2.3 Thực trạng giáo dục đạo đức nhà trường chưa có SKKN: a Đối với cơng tác quản lý : Chưa có kinh nghiệm cơng tác đạo, lúng túng phương pháp, ngại va chạm chưa đánh giá thực tiễn, phân công giáo viên chưa hợp lý b Đối với GVCN giáo viên giảng dạy: Còn xem nhẹ, hời hợt làm qua loa việc gần gũi, nắm bắt hoàn cảnh, phân loại đối tượng học sinh để tổ chức thực công tác giáo dục Nặng dạy chữ chưa quan tâm mức đến dạy người Đánh giá xếp loại học sinh chưa trọng , nhiều đánh giá sai phát triển học sinh làm cho học sinh phương hướng, định kiến, mặc cảm dẫn đến hư hỏng, thiếu thu hút cảm hoá dạy chữ dạy người - Kết giáo dục phản ánh không thực tế, nhiều nương nhẹ khắt khe với học sinh - Phong trào thi đua bị xem nhẹ - Chất lượng giáo dục tồn diện cịn dừng mức độ - Có số học sinh cá biệt học lực hạnh kiểm, có học sinh cá biệt học lực, có nhiều học sinh cá biệt đạo đức, có em cá biệt học tập văn hoá dẫn đến cá biệt mặt đạo đức ngược lại c Đối với học sinh * Những biểu cá biệt thường xảy mặt đạo đức học sinh lứa tuổi tiểu học - Hay nói chuyện làm việc riêng học - Học cũ ít, khơng làm tập, kết học lực yêu - Thường hay gây gỗ đánh nhau, tụ tập phe nhóm, đánh doạ nạt bạn khác giới - Không chấp hành thời gian học trng Ngời thực : Võ Đình Khởi Năm học : 2008-2009 SKKN : Các biện pháp giáo dục học sinh cá biệt mặt đạo đức ë trêng tiĨu häc - Nói tục, nói bậy, vơ lễ với thầy cô người lớn tuổi - Hay ăn quà vặt, nhà dối bố mẹ xin tiền để sử dụng theo ý thích cá nhân - Vệ sinh cá nhân yếu, khơng có ý thức giữ gìn bảo quản sách dụng cụ học tập - Khơng có ý thức bảo quản CSVC, bảo vệ môi trường v.v Trên biểu sai lệch hành vi đạo đức mà học sinh thường mắc phải Có em mắc khuyết điểm nhiều lần, có em mắc nhiều khuyết điểm thời gian Có em vi phạm nhiều khuyết điểm thời gian dài có học kỳ, năm học, có kéo dài liên tục nhiều năm.Những em quan niệm em cá biệt mặt đạo đức 2.4 Nguyên nhân dẫn đến cá biệt mặt đạo đức a Những học sinh mắc sai phạm khó sữa chữa thường rơi vào hồn cảnh gia đình sau: - Q khó khăn đời sống kinh tế - Học sinh vùng chợ, vùng bến sơng - Bố mẹ bất hồ, thành viên gia đình thiếu tơn trọng lẫn nhau, quan hệ đối xử bị đảo lộn v.v - Thiếu quan tâm cái, quản lý thời gian nhà lỏng lẻo, thiếu đôn đốc, kiểm tra, giúp đỡ - Chiều chuộng ( Con trai ) b Thiếu quan tâm, giúp đỡ giáo viên, bạn bè, tập thể lớp, nhà trường c Định kiến với ứng xử thiếu tế nhị, thiếu văn hoá người lớn, cha mẹ d Chất lượng văn hoá yếu dẫn đến cá biệt đạo đức đ Bị tác động tệ nạn xã hội dẫn đến cá biệt mặt đạo đức Trên thân nêu nguyên nhân Ngoài cịn có nhiều ngun nhân khác tác động tạo điều kiện hình thành thói quen xấu làm ảnh hưởng đến hành vi đạo đức học sinh mà dẫn đến cá biệt Hệ thống biện pháp triển khai thực 3.1 Biện pháp giáo viên chủ nhiệm lớp - Nắm lý lịch học sinh sâu tìm hiểu hồn cảnh học sinh Nắm mạnh, yếu gia đình học sinh để lập kế hoạch chủ nhiệm cho năm hc Ngời thực : Võ Đình Khởi Năm häc : 2008-2009 SKKN : C¸c biƯn ph¸p gi¸o dơc học sinh cá biệt mặt đạo đức trờng tiĨu häc - Tìm hiểu phân loại đối tượng học sinh Tìm kế hoạch biện pháp giáo dục cho loại đối tượng Đối với học sinh có liên quan đến cá biệt năm trước lần nắm bắt tìm hiểu nguyên nhân Lên kế hoạch biện pháp giúp đỡ hàng tuần nhằm giáo dục hạn chế dẫn đến vi phạm - Gần gũi chăm sóc học sinh ngồi tâm, tài người thầy Mỗi thầy cô giáo phải thương yêu học sinh với lòng người mẹ Có thâm nhập để tìm biện pháp thích hợp nhằm cảm hóa giáo dục em thành cơng - Có chế độ theo dõi thường xuyên, định kỳ, lập danh sách theo dõi hành vi cá biệt đạo đức hàng tuần, tháng v.v - Tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình em cá biệt Phối hợp gia đình tìm biện pháp giáo dục em - Tổ chức bồi dưỡng thêm mơn văn hố cho em học sinh cá biệt Vì nhiều em hổng yếu kiến thức văn hoá sinh chây lười học tập dẫn đến cá biệt mặt đạo đức - Giáo viên chủ nhiệm không nên trách phạt học sinh mắc lỗi, vi phạm Cần tìm hành động, việc làm tốt để khuyến khích lời khen em Nếu giáo viên tế nhị, hài hoà sáng tạo cách làm chắn chỗ dựa vững cho lòng tin, lòng nhân em phát huy 3.2 Biện pháp điều tra ( cách tiến hành) - Vào tuần thứ năm học triển khai việc khảo sát số liệu học sinh chậm tiến mặt Trong báo cáo số liệu học sinh chậm tiến năm qua ( số tiến bộ, số tiến chậm, số không tiến ) báo cáo thêm học sinh có dấu hiệu cá biệt Với mục đích tiện việc theo dõi, lập kế hoạch tìm biện pháp để gần gũi giúp đỡ giáo dục em Qua đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, qua thực tiễn giáo dục em kết luận cá biệt chủ yếu học sinh lớp cuối cấp bậc tiểu học ( lớp 4, lớp 5) Mẫu : ( Do giáo viên chủ nhiệm làm công tác điều tra - nên có sổ để tránh thất lạc quản lý lâu dài) Báo cáo điều tra học sinh cá biệt đạo đức Năm học : Lớp : Sĩ số: Số nam Số nữ T T Họ tên HS cá biệt Ngày sinh Nội dung biểu cá biệt Ngêi thùc hiÖn : Võ Đình Khởi ó tin Chia Tin b Ghi chỳ Khụng Năm học : 2008-2009 SKKN : Các biện pháp giáo dục học sinh cá biệt mặt ®¹o ®øc ë trêng tiĨu häc chậm tiến Việc theo dõi học sinh cá biệt đạo đức học kỳ I nên lập bảng trình giáo dục để đối chiếu, so sánh rút nhận xét tiến học sinh Số lần vi phạm tăng giảm học sinh tháng, học kỳ Lập bảng theo dõi em, thường vi phạm hành vi nào, tìm hướng giải biện pháp giáo dục để giải thành cơng thiếu sót em mắc phải Một số biểu mẫu lập để theo dõi sau: Mẫu 2: Danh sách học sinh điển hình hay vi phạm cá biệt mặt đạo đức Năm học : 200 - 200 Tên TT GVCN Các lần vi phạm Ngày Sự việc cụ thể lớp Mẫu 3: Danh sách học sinh điển hình giáo dục tiến Năm học : 200 - 200 TT Tên lớp Họ tên HS vi phạm GVCN Theo dõi số lần tiến bộ/tháng Nhận xét tiến ỏnh giỏ XL/ Hk - Những em cần tìm biện pháp khác để giáo dục học kỳ I cha có tiến ,lên kế hoạch biện pháp cho häc kú II 3.3 BiƯn ph¸p chän läc ( Bỉ sung vào danh sách cá biẹt lợc bỏ em cá biệt đợc giáo dục, đợc giúp đỡ đà tiến rõ rệt) - Những điểm : Kết trình đợc giáo dục giúp đỡ, kết rèn luyện, xếp loại hạnh kiểm tháng học kỳ I, kết xếp loại học kỳ I, học kỳ II toàn học sinh cá biệt Từ để kết luận nhằm định hớng lập kế hoạch biện pháp giáo dục cho thời gian tới 3.4 Biện pháp quản lý, đạo Công tác quản lý trờng : ( Đối với GVCN, tổ chức ban mũi trờng) gồm biện ph¸p sau: - LËp danh s¸ch theo dâi häc sinh yếu mặt đạo đức năm học : 200 200 ( GVCN b¸o c¸o theo mÉu sau cho hiệu trởng) Ngời thực : Võ Đình Khởi Năm học : 2008-2009 SKKN : Các biện pháp giáo dục học sinh cá biệt mặt đạo ®øc ë trêng tiĨu häc MÉu 4: Danh s¸ch häc sinh yếu có biểu cá biệt đạo đức Năm học : 200 - 200 Líp SÜ sè : Sè nam GVCN : T T Họ tên Con Đội Kết XL HL HK Dấu hiệu cá biệt Hồn cảnh gia đình Xác minh thơng qua lực lượng Ghi (Cuèi danh s¸ch ghi râ ngày tháng, GVCN ký ghi rõ họ tên ) - Tỉ chøc häp phơ huynh cđa nh÷ng häc sinh có dấu hiệu cá biệt hcọ lực hạnh kiểm ( đầu tháng 10 hàng năm) Thống chủ trơng, biện pháp phối hợp lực lợng để giáo dơc häc sinh c¸ biƯt - Häc tËp, rÌn lun không ngừng nâng cao lực phẩm chất đội ngũ giáo viên Lấy gơng CBGV để cảm hoá, giáo dục phát huy điều tốt hạn chế điều xấu - Tổ chức hoạt động từ thiện nh cu trợ, thăm hỏi đến đối tợng học sinh lúc ốm đau, khó khăn hoạn nạn Có hình thức gần gũi động viên mua sách vỡ, bút mực cho em đặc biệt có hoàn cảnh khó khăn - Tổ chức khen thởng nêu gơng chuyển biến tốt em có tợng cá biệt trớc lớp, trờng địa phơng - Tổ chức thi đua : Lỡng hoá tiêu chí Phòng Hội đồng Đội cho phù hợp với thực tế, đảm bảo tính khoa học, sáng tạo cho tiêu chuẩn thi đua cảu lớp chi đội, nhi đồng liên đội nhà trờng ( tiêu chuẩn dó có lồng điểm theo dõi hành vi cá biệt mặt có mặt đạo đức cá nhân học sinh liên quan đến tập thể lớp, tập thể chi đội nhi đồng) 3.5 Biện pháp nội học sinh (cách tiến hành) - Thành lập " Nhóm chim xanh" đơn vị lớp GVCN chủ trì Mối liên hệ " Nhóm chim xanh" với GVCN hoàn toàn phải đợc giữ bí mật Mỗi cá nhân " Nhóm chim xanh" hoàn toàn không đợc biết qua việc GVCN giao nhiệm vụ Mỗi cá nhân nhóm biết mối liên hệ với GVCN thông qua nội dung đợc giao để theo dõi báo cáo với GVCN GVCN cử phải vào tiêu chuẩn học sinh ngoan, học giỏi, động, sáng tạo Biết cách gần gũi hoà nhập đợc với đối tợng học sinh lớp Vào tuần thứ 5( đầu tháng 10 hàng năm) GVCN phải nạp danh sách " Nhãm chim xanh" cđa líp m×nh cho hiƯu trëng Ngêi thực : Võ Đình Khởi Năm học : 2008-2009 SKKN : C¸c biƯn ph¸p gi¸o dơc häc sinh cá biệt mặt đạo đức trờng tiểu học Mẫu 5: TT Họ tên Danh sách nhóm chim xanh Năm học : 200 - 200 Lớp GVCN: Kết XL Chức vụ Năng lực cá líp biƯt HL HK Ghi chó Trong mét nhãm lớp nhóm lớp với nhóm lớp khác phải tuân thủ nguyên tắc: - Khi GVCN làm việc với thành viên nhóm phải đảm bảo bí mật, gặp làm việc với em không em biết - Giữa lớp không lớp khác biết Đây nút tin hét sức quan trọng Đối với em học sinh cá biệt nhà trờng gọi lên gặp chất vấn thờng rơi vào trờng hợp lúng túng Diễn biến tâm lý thờng tỏ ngạc nhiên Hầu hết em thờng nghĩ đặt câu hỏi : "Tại việc chi thầy cô biết" Sau gặp em thờng thận trọng dự định làm việc không tốt, em tự phán xét rút định trớc hành động Do làm cho em tự ràng buộc vào khuôn khổ Cho nên định hớng điều chỉnh hành vi xấu để thực hành vi tốt 3.6.Biện pháp thống kê - Một tuần nhà trờng nghe GVCN báo cáo hành vi tốt xấu vào cuối tuần ( giao ban sơ kết tuần) - Lớp tổ chức sinh hoạt vào thứ sơ tổng kết chủ yếu khen thởng việc làm tốt, nhắc nhở hình thức khuyến khích tự rèn luyện sữa chữa - Mỗi tháng nhà trờng tổng kết rút kinh nghiệm đạo đánh giá hoạt động giáo dục học sinh yếu cá biệt hai mặt Đánh giá xếp loại thi đua theo lớp Lên kế hoạch biện pháp thực cho tháng - Mỗi học kỳ cuối năm học sơ tổng kết tuyên dơng vơn lên em cá biệt đạo đức có chuyển biến rõ nét Tập hợp hồ sơ, xử lý số liệu lập kế hoạch giao cho Đoàn xà địa phơng quản lý giúp ®ì tõng häc sinh c¸ biƯt hÌ - LËp kế hoạch đạo giáo dục học sinh cá biệt cho năm học Hiu qu Ngời thực : Võ Đình Khởi Năm học : 2008-2009 SKKN : C¸c biƯn ph¸p gi¸o dơc häc sinh cá biệt mặt đạo đức trờng tiểu học Từ giảm đến xoá hẳn số học sinh bỏ học Trong năm học 2007 - 2008 năm trức trường tiểu học Hưng Lam khơng có em bỏ học Là trường xa trung tâm song chất lượng hiệu giáo dục mặt đạt tốt Xứng đáng với danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia đơn vị văn hoá Tỷ lệ học sinh xếp loại đạt mặt đạo đức hàng năm từ 97 đến 100% Đặc biệt năm học 2008 - 2009 khơng có em xếp loại hạnh kiểm loại khơng đạt Có tín nhiệm nhân dân công tác giáo dục địa bàn Được Đảng uỷ, UBND xã, tổ chức ban ngành địa bàn xã quan tâm, ủng hộ giúp đỡ mặt Đặc biệt giáo dục học sinh Có nhiều gương phong trào thi đua " Người tốt việc tốt " Nhiều em rơi trả lại nhờ người khác trả lại Thực tốt phong trào tương thân, tương giúp đỡ lẫn Sau số kết vận dụng áp dụng SKKN từ năm học 2006 đến năm học 2008 - 2009 trường TT Theo dõi số liệu hàng năm Năm học 2006 2007 - Bảo quản CSVC, bảo quản đồ dùng yếu - Bảo quản môi trường xanh đẹp Nguyên nhân hồn cảnh gia đình 1/286 1/260 2 - VS cá nhân yếu, không chấp hành VS chung 2008 2009 4/311 Tổng số HS cá biệt Trong : K1 - K3 K4 K5 Các hành vi thường vi phạm - Làm việc riêng, nói chuyện - Học làm nhà yếu - đánh nhau, phe nhóm, doạ nạt - Tuỳ tiện chấp hành thời gian - Nói tục, nói bậy, vơ lễ - Nói dối, xin tiền, ăn q vặt 2007 2008 0 0 1/4 2/4 3/4 4/4 3/4 4/4 2/4 4/4 4/4 4/311 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/286 0/1 0/1 1/1 0/1 0 1 0 1/260 0 2/2 1/1 Nguyên nhân phi kt hp lc lng GD Nguyên nhân GVCN, nhµ trêng Sè tiÕn bé, trë thµnh HS ngoan Số HS cần phải theo dõi, giúp đỡ Ngời thực : Võ Đình Khởi 0/4 3/4 1/4 Năm học : 2008-2009 Ghi chỳ SKKN : Các biện pháp giáo dục học sinh cá biệt mặt đạo ®øc ë trêng tiÓu häc PHẦN III BÀI HỌC KINH NGHIỆM Qua thực trạng, việc làm hướng giải CBGV trực tiếp quản lý, giáo dục giảng dạy em nên phải biết đặc điểm tâm sinh lý trẻ, theo dõi phát triển em để có biện pháp giáo dục thích hợp cho học sinh Đối với GVCN lớp : Tạo bầu khơng khí lành mạnh, ấm áp ( Tạo tin cậy, an toàn làm chỗ dựa mặt tinh thần) học sinh lớp em Mỗi CBGV gương học sinh Những việc giáo viên, phẩm chất đạo đức lối sống CBGV có giá trị thuyết phục lời giáo huấn Nên giáo viên phải người trung thực, khách quan giỏi chuyên môn nghiệp vụ, khách quan đầy tâm huyết thực thành công công việc giáo dục học sinh cách xuất sắc Đối với học sinh tiểu học biện pháp trách phạt thứ yếu Thành công SKKN dùng biện pháp nêu gương, giảng giải, khen thưởng giảng dạy giáo dục Thành công việc áp dụng, vận dụng biện pháp công tác giáo dục học sinh cá biệt Đó sâu tìm hiểu hồn cảnh mặt em từ có kế hoạch biện pháp Công tác quản lý, đạo góp phần thành cơng việc triển khai, vận dụng áp dụng SKKN Chỉ có người thực tâm huyết, đam mê với công việc để hướng người vào mục tiêu chung nâng cao chất lượng giáo dục Vì tơi lấy tinh hoa sáng tạo phận GV để phát triển nhân rộng thành phong trào chung tổ chức giáo dục học sinh yếu cá biệt hai mặt Thành công sáng kiến giúp đỡ cấp, ngành địa bàn Chính nhờ phối kết hợp mà thời gian gia đình địa bàn dân cư tháng nghỉ hè đồn xã quyền địa phương coi trách nhiệm họ Do học sinh sống môi trường quản lý giáo dục thường xuyên Thành công SKKN mà gặt hái sử dụng " Nhóm chim xanh" quản lý nhóm ln ln cải tiến rút kinh nghiệm Do thông tin chúng tơi nắm cách tin cậy nhờ cơng em Ngêi thùc hiƯn : Vâ Đình Khởi 10 Năm học : 2008-2009 SKKN : Các biện pháp giáo dục học sinh cá biệt mặt ®¹o ®øc ë trêng tiĨu häc Nói tóm lại : Người CBGV nói chung - CBGV tiểu học nói riêng có vai trị quan trọng việc thực cơng tác giáo dục giảng dạy để nâng cao chất lượng giáo dục Trong trình đổi tư giáo dục thực kiểu dạy học lấy học sinh làm trung tâm Vai trò người CBGV quan trọng , định việc bảo đảm chất lượng hiệu giáo dục Tôi tin với nhà giáo dục có nhiệt huyết, lương tâm nghề nghiệp giáo dục giảng dạy em trở thành người có tài có đức Để tất học sinh có điều kiện, thời thể vươn lên Các em nuối tiếc quảng đời thơ ấu, thời học sinh Để em lưu lại ký ức hình ảnh bầu bạn, thầy mái trường thân yêu Hưng Lam, ngày20 tháng năm 2009 NGƯỜI VIẾT SKKN Võ Đình Khởi Ngêi thùc : Võ Đình Khởi 11 Năm học : 2008-2009 ... sinh cá biệt đạo đức, có em cá biệt học tập văn hoá dẫn đến cá biệt mặt đạo đức ngược lại c Đối với học sinh * Những biểu cá biệt thường xảy mặt đạo đức học sinh lứa tuổi tiểu học - Hay nói chuyện... đỡ học sinh cá biệt hè - Lập kế hoạch đạo giáo dục học sinh cá biệt cho năm học Hiu qu Ngời thực : Võ Đình Khởi Năm häc : 2008-2009 SKKN : C¸c biƯn ph¸p gi¸o dơc học sinh cá biệt mặt đạo đức. .. Nắm mạnh, yếu gia đình học sinh để lập kế hoạch chủ nhiệm cho nm hc Ngời thực : Võ Đình Khởi Năm học : 2008-2009 SKKN : Các biện pháp giáo dục học sinh cá biệt mặt đạo đức ë trêng tiĨu häc -

Ngày đăng: 22/12/2014, 20:45

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan