sử dụng kỹ thuật dạy học khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong môn công nghệ 6 ở trường thcs

28 2.5K 10

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2014, 19:48

Sử dụng KTDH khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong môn Công nghệ 6 ở THCS MỤC LỤC Trang 1 PHẦN A: ĐẶT VẤN ĐỀ LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 2 I. Cơ sở lí luận 3 II. Cơ sở thực tiễn 5 1. Bản đồ tư duy 5 2. KT dạy học khăn phủ bàn 8 III. Nội dung 10 IV. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 10 V. Phương pháp nghiên cứu VI. Cách tiến hành 11 11 PHẦN B: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP I. Đối với kĩ thuật khăn phủ bàn 13 II. Đối với kĩ thuật dạy học bản đồ tư duy 13 III. Một số ví dụ minh hoạ áp dụng 14 PHẦN C: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 22 PHẦN D: BÀI HỌC KINH NGHIỆM 23 PHẦN E: NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ VÀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 23 PHẦN F: KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KI Ến NGHÞ , ®Ò xuÊt 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 27 GV: Trần Thị Hương Giang Trường THCS Chính Nghĩa 1 Sử dụng KTDH khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong môn Công nghệ 6 ở THCS A. ĐẶT VẤN ĐỀ I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Giáo dục vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội có mối quan hệ trực tiếp, theo kịp với các nhu cầu của thị trường lao động. Sự thành công trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phụ thuộc vào nhiều yếu tố , trong đó yếu tố đóng vai trò then chốt là nguồn lực con người . Trong định hướng chiến lược phát triển sự nghiệp giáo dục thời kì đổi mới đất nước cũng đã nêu rõ “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục đào tạo ”. Để đáp ứng yêu cầu trên của đất nước, đối với nền giáo dục và đào tạo. Luật giáo dục đã quy định : Mục tiêu đầu tiên của giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, có sức khỏe và năng lực trí tuệ , biết vận dụng xử lí linh hoạt và thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kĩ thuật , kinh tế xã hội Để thực hiện được mục tiêu trên Luật giáo dục đã đề ra : - Nội dung giáo dục phải đảm bảo tính cơ bản toàn diện, thiết thực hiện đại và có hệ thống. - Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học, bồi dưỡng năng lực tự học, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên Trong xu thế đổi mới phương pháp dạy học hiện nay, việc người dạy sử dụng những phương pháp phù hợp với mục tiêu dạy học đang là yêu cầu cần thiết đòi hỏi người dạy phải đảm bảo được học sinh trở thành trung tâm của quá trình nhận thức; Giáo viên trở thành người hướng dẫn cho học sinh tìm tòi kiến thức, chiếm lĩnh kiến thức là yếu tố quyết định sự thành công của một bài học. GV: Trần Thị Hương Giang Trường THCS Chính Nghĩa 2 Sử dụng KTDH khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong môn Công nghệ 6 ở THCS Vì vậy để khắc phục những hạn chế đó trong dạy học người giáo viên cần giúp người học phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo. Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh (HS) có nghĩa là phải thay đổi cách dạy và cách học. Chuyển cách dạy thụ động, truyền thụ một chiều “đọc-chép”, giáo viên làm trung tâm sang cách dạy lấy học sinh làm trung tâm hay còn được gọi là dạy và học tích cực (D&HTC). Trong cách dạy này học sinh là chủ thể hoạt động, giáo viên là người thiết kế, tổ chức, hướng dẫn, tạo nên sự tương tác tích cực giữa người dạy và người học. D&HTC là điều kiện tốt khuyến khích sự tham gia chủ động, sáng tạo và ngày càng độc lập của học sinh vào quá trình học tập để nâng cao chất lượng trong giáo dục. Hiện nay tại trường THCS môn Công nghệ vẫn được coi là môn phụ nên học sinh không chú ý trong học tập. Nhưng thực tế môn Công nghệ lại là một trong những môn có nội dung định hướng nghề sau này cho học sinh. Với những quan điểm đã nêu trên và thực tế giảng dạy, theo dõi quá trình học tập của học sinh để nâng cao chất lượng dạy và học tôi áp dụng kĩ thuật dạy học mới: “Sử dụng kĩ thuật dạy học khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong dạy học môn Công nghệ 6 ở THCS ”. I. Cơ sở lí luận: Đặc thù của bộ môn công nghệ 6 gồm 4 với nội dung : - May mặc - Trang trí nhà ở - Nấu ăn trong gia đình - Thu chi trong gia đình GV: Trần Thị Hương Giang Trường THCS Chính Nghĩa 3 Sử dụng KTDH khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong môn Công nghệ 6 ở THCS Mục đích của môn học là góp phần hình thành cho HS tác phong công nghiệp, thói quen sống và lao động phù hợp với một xã hội văn minh hiện đại, một xã hội mà mọi việc từ nhỏ đến lớn như nấu một món ăn hàng ngày đến sửa chữa một thiết bị đều phải được tiến hành theo một quy trình hợp lí để đạt được năng suất lao động cao, chất lượng sản phẩm tốt. Chương trình phân môn Kinh tế gia đình có mục tiêu hình thành và phát triển ở học sinh những kiến thức và kĩ năng cơ bản trong cuộc sống và trong lao động hàng ngày Gia đình là nền tảng của xã hội, ở đó mỗi người được sinh ra và lớn lên, được nuôi dưỡng, giáo dục và chuẩn bị nhiều mặt cho cuộc sống tương lai. Trong gia đình, mọi nhu cầu thiết yếu của con người về vật chất và tinh thần đều được đáp ứng và không ngừng cải thiện. Môn kinh tế gia đình có mục đích làm cho mỗi HS nhận thức được điều này để tích cực tham gia vào các công việc của gia đình, cũng như chuẩn bị cho mình trở thành những người chủ gia đình trong tương lai. Do có liên quan trực tiếp đến cuộc sống nên các lĩnh vực này rất gần gũi với con người, phục vụ nhu cầu cơ bản hàng ngày cho con người không như các bộ môn khác, tài liệu tham khảo của bộ môn công nghệ phải nói rất phong phú và đa dạng. Ngoài sách báo, internet, … học sinh có thể học hỏi trực tiếp từ ông bà, bố mẹ, anh chị trong gia đình thông qua các công việc hàng ngày như chuẩn bị bữa ăn, chăm sóc cây trồng Tuy nhiên, do độ tuổi học sinh THCS chưa chọn được hệ thống thông tin hoàn chỉnh nên vai trò hướng dẫn của GV rất cần thiết để giúp các em có định hướng đúng đắn khi chọn lựa thông tin. Từ đó các em chủ động tích cực khai thác nội dung bài học. Theo tôi, đổi mới phương pháp dạy học trong môn công nghệ cũng là cách để nâng cao chất lượng dạy và học bằng cách sử dụng kết hợp các phương pháp dạy học tích cực lấy HS làm chủ thể trung tâm. GV: Trần Thị Hương Giang Trường THCS Chính Nghĩa 4 Sử dụng KTDH khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong môn Công nghệ 6 ở THCS Với những đặc thù của bộ môn để gây hứng thú say mê học tập của học sinh tôi quyết định đổi mới PPDH là : Sử dụng linh hoạt kĩ thuật dạy học khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong dạy học môn Công nghệ 6 . Đây là hai PPDH đang được chú trọng sử dụng trong dạy học bởi vì nó mang tính học tập hoạt động nhóm kết hợp giữa cá nhân và tập thể (nhóm) giải quyết một vấn đề (kĩ thuật khăn phủ bàn) và tổng kết sâu chuỗi hệ thống kiến thức giúp HS dễ dàng lĩnh hội kiến thức bài học. Tổ chức dạy học theo phương pháp này sẽ giúp mỗi cá nhân trong nhóm phát huy được tính chủ động, tích cực hoạt động tìm kiếm thông tin theo chủ đề yêu cầu. II. Cơ sở thực tiễn: 2.1 Bản đồ tư duy 2.1.1 Vai trò của bản đồ tư duy : Bản đồ tư duy là hình thức ghi chép nhằm tìm tòi, đào sâu, mở rộng một ý tưởng, tóm tắt những ý chính của một nội dung, hệ thống hóa một chủ đề bằng cách kết hợp việc sử dụng hình ảnh, đường nét, màu sắc, chữ viết. Nghĩa của cụm từ BĐTD không hiểu theo nghĩa của bản đồ địa lí mà BĐTD được hiểu là một hình thức ghi chép theo mạch tư duy của mỗi người bằng việc kết hợp nét vẽ, màu sắc, chữ viết. Đặc biệt đây là một sơ đồ mở, việc thiết kế bản đồ tư duy theo mạch tư duy của mỗi người, không yêu cầu tỉ lệ, chi tiết khắt khe như bản đồ địa lí, có thể vẽ thêm hoặc bớt các nhánh, mỗi người vẽ một kiểu khác nhau, dùng màu sắc, hình ảnh, các cụm từ diễn đạt khác nhau, cùng một nội dung nhưng mỗi người có thể “ thể hiện” nó dưới dạng BĐTD theo một cách riêng, do đó việc lập BĐTD phát huy được tối đa khả năng sáng tạo của mối người. BĐTD – một công cụ tổ chức tư duy nền tảng, có thể miêu tả nó là một kĩ thuật hình họa kết hợp giữa từ ngữ , hình ảnh, đường nét, màu sắc phù hợp với cấu trúc, hoạt động chức năng của bộ não giúp con người khai thác tiềm năng vô tận của bộ não. Nó được coi là sự lựa chọn cho toàn bộ GV: Trần Thị Hương Giang Trường THCS Chính Nghĩa 5 Sử dụng KTDH khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong môn Công nghệ 6 ở THCS trí óc hướng tới lối suy nghĩ mạch lạc. Tony Buzan ( người Anh) là một trong những người đi sâu nghiên cứu để tìm ra hoạt động của bộ não. Theo ông “ mỗi hình ảnh có giá trị hơn cả ngàn từ ” và “ màu sắc cũng có tác dụng kích thích bộ não như hình ảnh. Màu sắc mang đến cho BĐTD những rung động cộng hưởng, mang lại sức sống và năng lượng vô tận cho tư duy sáng tạo.” Cơ chế hoạt động của BĐTD chú trọng tới hình ảnh, màu sắc, với các mạng lưới liên tưởng ( các nhánh). BĐTD là công cụ đồ họa nối các hình ảnh có liên hệ với nhau , vì vậy, có thẻ vận dụng BĐTD vào hỗ trợ dạy học kiến thức mới, ôn tập, hệ thống hóa kiến thức và lập kế hoạch công tác. 2.1.2 Thiết kế và sử dụng bản đồ tư duy góp phần đổi mới phương pháp dạy học Một số kết quả nghiên cứu cho thấy, bộ não con người sẽ hiểu sâu, nhớ lâu và in đậm điều mà do chính mình tự suy nghĩ, tự viết, vẽ ra theo ngôn ngữ của mình, vì vậy, việc sử dụng bản đồ tư duy huy động tối đa tiềm năng của bộ não giúp HS học tập một cách tích cực, là biện pháp hỗ trợ đổi mới PPDH một cách hiệu quả. Việc HS lập BĐTD còn giúp cho các em phát triển khả năng thẩm mĩ, do việc thiết kế nó phải bố cục màu sắc, các đường nét, các nhánh sao cho đẹp, sắp xếp các ý tưởng một cách khoa học, xúc tích, hợp lí, trực quan, dễ hiểu, dễ đọc, dễ tiếp thu. 2.1.3 Vận dụng BĐTD trong dạy học: a. Đối với HS trung bình: Tập cho HS thói quen tự ghi chép hay tổng kết một vấn đề, một chủ đề đã học theo cách hiểu của các em dưới dạng BĐTD. Cho HS tập đọc hiểu và tự vẽ BĐTD sau từng bài học. Ban đầu GV cho các em làm quen với một số BĐTD có sẵn, sau đó tập cho các em vẽ GV: Trần Thị Hương Giang Trường THCS Chính Nghĩa 6 Sử dụng KTDH khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong môn Công nghệ 6 ở THCS BĐTD bằng cách cho các từ trung tâm ( tên chủ đề hoặc một hình ảnh, hình vẽ của chủ đề chính) vào vị trí trung tâm rồi đặt các câu hỏi gợi ý để các em tiếp tục vẽ ra các nhánh cấp 1, cấp 2 Hướng dẫn gợi ý để các em tự hệ thống kiến thức trọng tâm, kiến thức cần nhớ của mỗi bài học vào một trang giấy hoặc có thể vẽ chung trên một cuốn vở hoặc để thành các trang giấy rời và kẹp thành một tập. Mỗi bài học được vẽ kiến thức trọng tâm trên một trang giấy sẽ giúp các em nhanh chóng ôn lại kiến thức một cách dễ dàng. Với cách làm này rèn luyện cho bộ óc các em hướng dần tới cách suy nghĩ logic, mạch lạc và cũng là cách giúp các em hiểu bài, ghi nhớ kiến thức vào não chứ không phải là học thuộc lòng, học vẹt. b.Với HS khá, giỏi: Sử dụng BĐTD để tìm chiến lược giải quyết một vấn đề, hay tìm nhiều hướng giải cho một bài toán, hệ thống hóa kiến thức, Việc vẽ BĐTD theo nhóm nên thực hiện trước khi nghiên cứu tài liệu mới để cả nhóm tìm ra chiến lược giải quyết vấn đề hoặc cũng có thể thực hiện để hệ thống hóa kiến thức, một chủ đề, một chương. Sau khi mỗi nhóm vẽ xong, đại diện của mỗi nhóm hoặc mỗi thành viên trong nhóm thuyết trình BĐTD cho cả lớp cùng nghe để thảo luận, góp ý, bổ sung ( nếu cần thiết). Ngoài việc vẽ BĐTD trong học tập, nên tập cho các em HS có thói quen sử dụng BĐTD để tóm lược nội dung chính của một cuốn sách dưới dạng BĐTD khi các em đọc sách. Hoặc gợi ý cho các em lập kế hoạch học tập , vạch kế hoạch bổ sung cho bản thân để biến ước mơ thành hiện thực trong tương lai, các kế hoạch này có thể được điều chỉnh bổ sung dần dần theo năm tháng bằng các nhánh khi mỗi người có sự điều chỉnh kế hoạch. Khuyến khích học sinh ôn luyện bài , học bài ở nhà, ở lớp hoạt động nhóm bằng bản đồ tư duy. 2.1.4. Vận dụng phương pháp ghi chép hiệu quả khi vẽ BĐTD: GV: Trần Thị Hương Giang Trường THCS Chính Nghĩa 7 Sử dụng KTDH khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong môn Công nghệ 6 ở THCS 1/ Dùng từ khóa và ý chính. 2/ Viết cụm từ, không viết thành câu. 3/ Dùng các từ viết tắt. 4/ Có tiêu đề. 5/ Đánh số các ý. 6/ Liên kết ý nên dùng nét đứt, mũi tên, số, màu sắc 7/ Ghi chép nguồn gốc thông tin để dễ tra cứu lại. 8/ Sử dụng màu sắc để ghi. 2.1.5. Một số điều cần tránh khi thiết kế BĐTD: 1/ Không ghi lại nguyên cả đoạn văn dài. 2/ Ghi chép quá nhiều ý không cần thiết. 3/ Dành quá nhiều thời gian để vẽ, viết, tô màu Chỉ nên vẽ những hình ảnh có liên quan đến chủ đề của kiến thức, tránh vẽ và đưa vào những hình ảnh không liên quan đến bài học làm mất nhiều thời gian vẽ viết và khi sử dụng lại phân tán sự tập trung. Khi thiết kế BĐTD cần chọn lọc những ý cơ bản, kiến thức cần thiết, ví dụ minh họa để có nhiều thông tin cho bài học. Thiết kế BĐTD của một bài học phải được thể hiện kiến thức trọng tâm,cơ bản cần chốt lại của bài học đó. Tránh khuynh hướng vẽ cầu kì những hình ảnh không cần thiết hoặc quá sơ sài không có thông tin. 2.2 Kĩ thuật dạy học khăn phủ bàn 2.2.1. Vai trò của kĩ thuật khăn phủ bàn Là kĩ thuật tổ chức hoạt động học tập mang tính hợp tác kết hợp giữa hoạt động của cá nhân và nhóm nhằm: - Kích thích, thúc đẩy sự tham gia tích cực. - Tăng cường tính độc lập, trách nhiệm của cá nhân học sinh - Phát triển mô hình có sự hợp tác giữa học sinh với học sinh. 2.2.2 Nội dung của kĩ thuật khăn phủ bàn GV: Trần Thị Hương Giang Trường THCS Chính Nghĩa 8 Sử dụng KTDH khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong môn Công nghệ 6 ở THCS Theo mô hình sau: 2.2.3 Cách tiến hành kĩ thuật khăn phủ bàn - Hoạt động theo nhóm ( 4 học sinh/ nhóm) - Mỗi người ngồi vào vị trí như hình vẽ minh hoạ - Tập trung các câu hỏi ( hoặc chủ đề ) - Viết vào ô mang số của bạn câu trả lời hoặc ý kiến của bạn ( về nột chủ đề ). Mỗi cá nhân làm việc độc lập trong khoảng vài phút. - Khi mọi người đều đã xong, chia sẻ và thảo luận các câu trả lời. - Viết ý kiến chung của cả nhóm vào ô giữa tấm khăn phủ bàn. Để khắc phục những hạn chế trên trong quá trình dạy học, cần phải đổi mới PPDH giúp các em chủ động tìm tòi phát hiện kiến thức thông qua hoạt động của GV tổ chức kết hợp với việc sử dụng linh hoạt các kĩ thuật dạy học. Nên chúng tôi chọn chuyên đề “Sử dụng kĩ thuật dạy học khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong môn Công nghệ 6”.Với PP này người học GV: Trần Thị Hương Giang Trường THCS Chính Nghĩa 9 Ý kiến chung cả nhóm Ý kiến cá nhân (x) x x x Sử dụng KTDH khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong môn Công nghệ 6 ở THCS hứng thú tham gia vào các hoạt động học tập do GV tổ chức và hướng dẫn, thông qua đó HS tự khám phá, tự lĩnh hội kiến thức. III. Nội dung 1. Mục tiêu: - Kích thích, thúc đẩy sự tham gia tích cực của HS; - Tăng cường tính độc lập, trách nhiệm của cá nhân HS; - Phát triển mô hình có sự tương tác giữa HS với HS, giữa GV với HS; - Hệ thống, sâu chuỗi kiến thức. 2. Tác dụng của kĩ thuật dạy học khăn phủ bàn và sơ đồ tư duy trong dạy học: *Tác dụng của kĩ thuật dạy học khăn phủ bàn trong dạy học: - HS được tiếp cận với nhiều giải pháp và chiến lược khác nhau. - Rèn luyện kĩ năng suy nghĩ, quyết định và giải quyết vấn đề. - HS đạt được mục tiêu học tập cá nhân cũng như tập thể - Sự phối hợp làm việc cá nhân và làm việc theo nhóm nhỏ tạo cơ hội nhiều hơn cho học tập có sự phân hóa - Nâng cao mối quan hệ giữa HS với HS. Tăng cường sự hợp tác, giao tiếp, học cách chia sẻ kinh nghiệm và tôn trọng lẫn nhau - Nâng cao hiệu quả học tập. *Tác dụng của kĩ thuật dạy học bản đồ tư duy trong dạy học: - Rèn luyện kĩ năng phân tích, khai thác nội dung vấn đề của Gv đưa ra. - Giúp người học hệ thống hóa tất cả các thông tin liên quan đến chủ đề của GV đưa ra - Bản đồ tư duy giúp người học có cái nhìn tổng quát( hỗ trợ giải quyết vấn đề) - Bản đồ tư duy tạo hứng khởi và kích thích sáng tạo. - Dễ nhìn, dễ viết. - Phát huy tối đa tiềm năng ghi nhớ của bộ não. - Rèn luyện cách xác định chủ đề và phát triển ý chính, ý phụ một cách logic. * Hiệu quả khi sử dụng linh hoạt 2 kĩ thuật dạy học trên trong quá trình dạy học: Sử dụng linh hoạt 2 kĩ thuật dạy học: Khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong dạy học sẽ giúp HS chủ động tìm tòi, phát hiện và khắc sâu kiến GV: Trần Thị Hương Giang Trường THCS Chính Nghĩa 10 [...]... Giang 15 Trường THCS Chính Nghĩa Sử dụng KTDH khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong môn Công nghệ 6 ở THCS Bài 23- Thực hành: xây dựng thực đơn 1 Sử dụng bản đồ tư duy 2 Sử dụng kĩ thuật khăn phủ bàn Thịt gà luộc Giò Thực đơn dùng cho bữa liên hoan Nộm đu đủ Thịt ngan xào xả ớt GV: Trần Thị Hương Giang 16 Trường THCS Chính Nghĩa Sử dụng KTDH khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong môn Công nghệ 6 ở THCS Bài... trí nhà ở bằng một số đồ vật 1 Sử dụng bản đồ tư duy 2 Sử dụng kĩ thuật khăn phủ bàn Gương Tranh ảnh Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật Rèm cửa Mành GV: Trần Thị Hương Giang 17 Trường THCS Chính Nghĩa Sử dụng KTDH khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong môn Công nghệ 6 ở THCS • Bài 12 – Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa 1 Sử dụng bản đồ tư duy trong bài này trong phần tổng kết nội dung bài học để củng... nghệ 6 Bài 4- Sử dụng và bảo quản trang phục 1 Sử dụng bản đồ tư duy 2 Sử dụng kĩ thuật khăn phủ bàn Giặt Phơi GV: Trần Thị Hương Giang Bảo quản trang phục 14 Cất giữ Trường THCS Chính Nghĩa Sử dụng KTDH khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong môn Công nghệ 6 ở THCS Là Bài 23- Thực hành: xây dựng thực đơn 1 Sử dụng bản đồ tư duy 2 Sử dụng kĩ thuật khăn phủ bàn Rau muống luộc Đậu rán Thực đơn thường ngày... 5 6 7 Danh mục Dạy và học tích cực Học sinh Giáo viên Trung học cơ sở Phương pháp dạy học Bản đồ tư duy Kĩ thuật dạy học GV: Trần Thị Hương Giang Kí hiệu chữ viết tắt D& HTC HS GV THCS PPDH BĐTD KTDH 27 Trường THCS Chính Nghĩa Sử dụng KTDH khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong môn Công nghệ 6 ở THCS Nhận xét đánh giá của hội đồng khoa học trường THCS Chính Nghĩa GV: Trần Thị Hương Giang 28 Trường THCS. .. hiện bản đồ địa lí hay toán học - Tránh ghi lại nguyên cả đoạn văn dài dòng - Ghi chép quá nhiều ý vụn vặt không cần thiết - Dành quá nhiều thời gian để ghi chép GV: Trần Thị Hương Giang 13 Trường THCS Chính Nghĩa Sử dụng KTDH khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong môn Công nghệ 6 ở THCS III Một số VD minh họa áp dụng 2 KTDH: Khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong dạy học môn công nghệ 6 Bài 4- Sử dụng và. .. 18 Trường THCS Chính Nghĩa Sử dụng KTDH khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong môn Công nghệ 6 ở THCS 1 Sử dụng hình thức khăn phủ bàn Trong bài này GV cho HS thảo luận nhóm trong phần mở đầu của bài học: Em hãy kể tên các món ăn mà em đã dùng? Luộc Các phương pháp chế biến thực phẩm Xào Nấu Kho Gv sử dụng bản đồ tư duy bài này trong phần nêu quy trình thực hiện các phương p 2 Sử dụng bản đồ tư duy *Bài... phải hiểu cơ sở lí thuyết, sau đó nghiên cứu các nội dung trong bài học để xem trong đơn vị kiến thức cần khai thác có những đặc điểm gì để xây dựng được chúng dưới dạng các bảng sơ đồ thông tin GV: Trần Thị Hương Giang 24 Trường THCS Chính Nghĩa Sử dụng KTDH khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong môn Công nghệ 6 ở THCS F KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Kĩ thuật khăn phủ bàn và sơ đồ tư duy là kĩ thuật dạy học đơn giản,... Trường THCS Chính Nghĩa Sử dụng KTDH khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong môn Công nghệ 6 ở THCS GIẢI QUYẾT VÂN ĐỀ B NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP I Đối với kĩ thuật khăn phủ bàn: - Câu hỏi câu thảo luận là câu hỏi mở - Trong trường hợp số HS trong nhóm quá đông, không đủ chỗ trên khăn phủ bàn có thể phát cho HS những mảnh giấy nhỏ để HS ghi ý kiến cá nhân, sau đó đính vào phần xung quanh khăn phủ bàn - Trong. .. Nghĩa Sử dụng KTDH khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong môn Công nghệ 6 ở THCS hành và tăng cường liên hệ với thực tế cuộc sống Vì vậy việc vận dụng PHDH đạt được hiệu quả còn tuỳ thuộc vào năng lực sư phạm và khả năng vận dụng sáng tạo của GV Chính Nghĩa, ngày 01 tháng 10 năm 2012 Người viết Trần Thị Hương Giang GV: Trần Thị Hương Giang 26 Trường THCS Chính Nghĩa Sử dụng KTDH khăn phủ bàn và bản đồ tư duy. .. luận ở một số chỗ khi treo lên bảng sẽ bị ngược khó quan sát - Một số HS chưa hợp tác nghiêm túc khi làm sơ đồ tư duy 2 Điều kiện thực hiện đề tài : GV: Trần Thị Hương Giang 23 Trường THCS Chính Nghĩa Sử dụng KTDH khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong môn Công nghệ 6 ở THCS Trong thực tế dạy học và áp dụng sáng kiến này vào các bài học tôi nhận thấy để áp dụng được đề tài này vào trong các bài học thì . Trường THCS Chính Nghĩa 13 Sử dụng KTDH khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong môn Công nghệ 6 ở THCS III. Một số VD minh họa áp dụng 2 KTDH: Khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong dạy học môn công nghệ. đơn Sử dụng KTDH khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong môn Công nghệ 6 ở THCS 1. Sử dụng bản đồ tư duy .2. Sử dụng kĩ thuật khăn phủ bàn GV: Trần Thị Hương Giang Trường THCS Chính Nghĩa 16 Bài. ớt Nộm đu đủ Sử dụng KTDH khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong môn Công nghệ 6 ở THCS Bài 11: Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật 1. Sử dụng bản đồ tư duy 2. Sử dụng kĩ thuật khăn phủ bàn GV: Trần

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan