0

Ngữ văn lớp 6 thạch sanh (free)

22 2,162 5
  • Ngữ văn lớp 6 thạch sanh (free)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2014, 17:09

[...]... VĂN BẢN 1 Thạch Sanh a Sự ra đời và lớn lên b Thử thách và những chiến công - Bị Lý Thông lấp cửa hang Cứu thái tử, được tặng đàn thần THẠCH SANH (Truyện cổ tích) I TÌM HIỂU CHUNG II ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 1 Thạch Sanh a Sự ra đời và lớn lên b Thử thách và những chiến công - Bị giam vào ngục Được giải oan, vạch mặt Lý Thông, cưới công chúa THẠCH SANH (Truyện cổ tích) I ĐỌC - HIỂU CHUNG II ĐỌC - HIỂU VĂN... CHUNG II ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 1 Thạch Sanh a Sự ra đời và lớn lên b Thử thách và những chiến công - Bị mẹ con Lý Thông lừa đi thế mạng Diệt chằn tinh trừ hại cho dân, thu được bộ cung tên vàng THẠCH SANH (Truyện cổ tích) I TÌM HIỂU CHUNG II ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 1 Thạch Sanh a Sự ra đời và lớn lên b Thử thách và những chiến công - Bị Lý Thông cướp công Diệt đại bàng, cứu công chúa THẠCH SANH (Truyện cổ tích)... THẠCH SANH (Truyện cổ tích) I TÌM HIỂU CHUNG * Bình thường: II ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN - Là con một gia đình nông dân tốt bụng 1 Thạch Sanh a Sự ra đời và lớn lên - Mồ côi, sống bằng nghề kiếm củi * Khác thường: - Mẹ mang thai nhiều năm mới sinh - Là thái tử xuống đầu thai - Được thiên thần dạy võ nghệ và phép thần thông THẠCH SANH (Truyện cổ tích) I TÌM HIỂU CHUNG II ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 1 Thạch Sanh. .. đậm sự kì lạ, đẹp đẽ của Thạch Sanh Phiếu học tập số 1: Những thử thách và chiến công của Thạch Sanh (5’) TÊN THỬ THÁCH CHIẾN CÔNG ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… Yêu cầu: thảo luận nhóm +Nêu các thử thách của Thạch Sanh +Chiến công của chàng sau mỗi thử thách là gì? THẠCH SANH (Truyện cổ tích) I... vạch mặt Lý Thông, cưới công chúa THẠCH SANH (Truyện cổ tích) I ĐỌC - HIỂU CHUNG II ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 1 Thạch Sanh a Sự ra đời và lớn lên b Thử thách và những chiến công - Đuổi quân mười tám nước chư hầu -> được nối ngôi THẠCH SANH (Truyện cổ tích) I TÌM HIỂU CHUNG II ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 1 Thạch Sanh a Sự ra đời và lớn lên b Thử thách và những chiến công c Phẩm chất + Thật thà, chất phác, trọng tình... hầu kéo sang đánh Diệt đại bàng, cứu công Chúa Cứu thái tử, được tặng đàn thần Được giải oan,vạch mặt Lý thông, cưới công chúa Đuổi được chúng, được nối ngôi - Đọc kĩ truyện, nhớ các chiến công của Thạch Sanh - Trình bày cảm nhận, suy nghĩ về các chiến công của TS - Tìm hiểu và soạn tiếp: Nhân vật Lý Thông . III. TỔNG KẾT II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN 1. Thạch Sanh 2. Lý Thông 3. Ý nghĩa một số chi tiết thần kì 4. Ý nghĩa văn bản II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN 1. Thạch Sanh 2. Lý Thông 3. Ý nghĩa một. TÌM HIỂU CHUNG THẠCH SANH (Truyện cổ tích) II. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 1. Thạch Sanh a. Sự ra đời và lớn lên => Người dũng sĩ gần gũi với nhân dân, tô đậm sự kì lạ, đẹp đẽ của Thạch Sanh. * Bình. vật dũng sĩ.
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngữ văn lớp 6 thạch sanh (free), Ngữ văn lớp 6 thạch sanh (free), Ngữ văn lớp 6 thạch sanh (free)

Từ khóa liên quan