phân tích hoạt động thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước đối với các khu công nghiệp tam kỳ

126 276 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2014, 14:06

- 1 - MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài : Trong hơn thập kỷ qua, xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới đang diễn ra một cách mạnh mẽ trên rất nhiều phương diện, quan hệ giữa các quốc gia ngày càng đa dạng trên mọi lĩnh vực, hoạt động đầu tư và thương mại quốc tế đã trở thành phổ biến trên phạm vi toàn thế giới với mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt và quyết liệt. Với thành công của sự kiện Việt Nam gia nhập WTO tháng 11/2006, vấn đề tham gia hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi Việt Nam phải tìm ra những bước đi quyết liệt hơn trong quá trình cải cách nền kinh tế theo hướng phù hợp và gắn kết với thông lệ quốc tế nhằm đẩy mạnh cạnh tranh thu hút các nguồn vốn, chất xám, công nghệ vào Việt Nam, vừa tạo điều kiện thuận lợi để phát huy nội lực trên cơ sở kết hợp “nội lực bên trong” với “ngoại lực bên ngoài” nhằm tạo ra sự phát triển có tính bức phá cho sự phát triển kinh tế. Mặt khác, khủng hoảng tài chính khu vực đã chấm dứt, nền kinh tế một số quốc gia trong khu vực như Trung Quốc, Thái Lan, Singapore… đã nhanh chóng phục hồi và phát triển, hoặc đã đẩy mạnh thu hút đầu tư quốc tế, chẳng hạn nền kinh tế Trung Quốc đã bắt đầu phục hồi và vươn lên trở thành một trong những quốc gia đang phát triển mạnh. Trong thời gian đến đòi hỏi phải nhanh chóng cải tiến cơ chế chính sách mạnh hơn nữa, gia tăng các giải pháp có tính khả thi cao để đẩy mạnh khuyến khích đầu tư trong nước và cạnh tranh thu hút đầu tư nước ngoài, nhanh chóng đón tiếp thời cơ, đón nhận các luồng vốn đầu tư mới, đáp ứng nhu cầu về vốn nhằm tạo đà tăng tốc phát triển kinh tế. Theo thống kê sơ bộ, chỉ riêng trong tháng 6/2007, cả nước có 203 dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 556 triệu USD, đưa tổng số dự án cấp mới trong 6 tháng đầu năm 2007 là 575 dự án, với tổng vốn đầu tư đạt 4,3 tỷ USD, tăng 69,6% về số dự án và 6,4% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong tháng 6, nếu tính cả số vốn đầu tư bổ sung 293 triệu USD với 58 lượt dự án đã nâng tổng số vốn tăng thêm của cả 6 tháng là 870 triệu USD với 199 lượt dự án, tăng 9,3% về số dự án tăng thêm và 16,8% về vốn bổ sung so với kỳ năm trước. Trong 6 tháng qua, về cơ bản tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh của khu vực đầu tư nước ngoài vẫn giữ mức tăng so với cùng kỳ năm trước, một số doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đã triển khai tích cực ngay sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Doanh thu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong 6 - 2 - tháng đầu năm 2007 ước đạt 3,2 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch doanh thu trong 6 tháng là 14,3 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, trong đó riêng giá trị xuất khẩu đạt 8,8 tỷ USD, tăng 32,1% so với cùng kỳ. Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và đầu tư thì trong 6 tháng qua, số dự án có quy mô tương đối lớn được cấp phép đã tăng gần 50% so với cùng kỳ. Quy mô vốn đầu tư trung bình cho một dự án trong 6 tháng đầu năm 2007 đạt 7,5 triệu USD/dự án, cao hơn so với bình quân cùng kỳ năm trước (6,7 triệu USD/dự án). Theo số liệu thống kê thì lĩnh vực công nghiệp vẫn dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư đăng ký, với tỷ lệ 56,5%, nhưng cơ cấu này đã có sự chuyển dịch tích cực sang lĩnh vực dịch vụ. So sánh tỷ lệ 56,5% đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp của 6 tháng 2005 với cùng kỳ năm 2006 là 72,7% và tương tự trong lĩnh vực dịch vụ có tỷ lệ 43,2% và 22,6%. Hiện tại, một số ngành nghề dịch vụ đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư nước ngoài như xây dựng các khu vui chơi, nghỉ dưỡng, sản xuất phần mềm, dịch vụ tư vấn-tài chính Nhanh chóng nắm bắt tình hình trên, Uỷ ban nhân dân thành phố Tam Kỳ đã đưa ra nhận định Khu công nghiệp Tam Kỳ là một trong những hướng phát triển nhằm từng bước đáp ứng mục tiêu công nghiệp hoá và hiện đại hoá sự phát triển kinh tế của thành phố. Với mục tiêu đó, có thể thấy rằng sự thành công của các Khu công nghiệp Tam Kỳ sẽ có tác động rất lớn đến sự phát triển kinh tế tại thành phố nói riêng và của tỉnh Quảng Nam nói chung trong việc tạo thế liên kết với khu kinh tế mở Chu Lai, khu công nghiệp Đông Quế Sơn, khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc trong định hướng phát triển của toàn tỉnh trong xu thế mới. Trong điều kiện mà quá trình quốc tế hóa, với 2 xu thế là toàn cầu hóa và khu vực hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới, thì bất kỳ quốc gia nào nằm ngoài cuộc chơi này, có nghĩa sẽ đi ngược lại với xu thế phát triển của thời đại. Bên cạnh đó, sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, đã đưa loài người bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của nền kinh tế tri thức, kỷ nguyên thông tin. Hai xu thế này đã tạo điều kiện để rút ngắn khoảng cách giữa con người với con người, giữa nền kinh tế các nước và giữa các doanh nghiệp. Chính vì lẽ đó, mà hàng hóa, dịch vụ, nguồn lực… giữa các quốc gia, doanh nghiệp dễ dàng di chuyển qua lại. Đây là một cơ hội lớn cho sự phát triển của các quốc gia và doanh nghiệp và là một cơ hội lớn cho sự phát triển của các Khu công nghiệp nói chung và Khu công nghiệp Tam Kỳ nói riêng. Hiển nhiên rằng sự phát triển này sẽ tuỳ thuộc rất nhiều vào kết quả - 3 - của việc thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước. Chính vì vậy, những hoạt động cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng và từng bước hoàn thiện các cơ chế chính sách cũng như các giải pháp khả thi, khắc phục những tồn tại hạn chế trong quá trình xây dựng và phát triển, từ đó đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước chính là một trong những hướng cơ bản đối với các Khu công nghiệp Tam Kỳ trong thời gian đến. 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài: - Nghiên cứu và làm rõ những vấn đề mang tính lý luận cơ bản về Khu công nghiệp, thu hút vốn đầu tư vào các Khu công nghiệp. - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý và thu hút vốn đầu tư tại các Khu công nghiệp Tam Kỳ, đồng thời tiến hành khảo sát hành vi các nhà đầu tư tại các Khu công nghiệp Tam Kỳ trong thời gian qua, từ đó nhận định các mặt tích cực và các mặt tồn tại nhằm tìm giải pháp khắc phục. - Phân tích môi trường đầu tư, vận dụng chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước về thu hút vốn đầu tư đồng thời nghiên cứu kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư của các khu vực trong và ngoài nước, từ đó đề xuất hệ thống những giải pháp nhằm nâng cao và đẩy mạnh hoạt động thu hút vốn đầu tư vào các Khu công nghiệp Tam Kỳ trong thời gian đến. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu của luận văn là phân tích mối quan hệ và tầm quan trọng của thu hút vốn đầu tư và một số đề xuất phát triển hoạt động thu hút vốn đầu tư trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Hơn nữa theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/7/2003 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về chiến lược phát triển kinh tế – xã hội Quảng Nam thì đây là lĩnh vực có phạm vi rộng nên việc xác định phạm vi nghiên cứu là rất cần thiết. - Trên cơ sở đối tượng nghiên cứu như trên thì luận văn chỉ giới hạn trong việc thu hút các dự án đầu tư của các thành phần kinh tế trong nước và các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tham gia hoạt động đầu tư tại Khu công nghiệp Tam Kỳ, trong đó ưu tiên vẫn là hệ thống các giải pháp thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế trong nước. 4. Phương pháp nghiên cứu: Luận văn kết hợp các phương pháp thống kê – khảo sát, phân tích – tổng hợp – so sánh, kinh tế lượng (lượng hoá các vấn đề về thu hút - 4 - đầu tư) và coi trọng những bài học kinh nghiệm về thu hút đầu tư của các khu vực trong nước và ngoài nước. - Phương pháp thống kê : thu nhập và xử lý các số liệu liên quan đến nội dung của đề tài. - Phương pháp khảo sát : tiến hành khảo sát thực tế đối tượng nghiên cứu, kết hợp với phương pháp thống kê để phân tích, đánh giá thực trạng các khu cụm công nghiệp Tam Kỳ từ đó rút ra những điểm mạn và điểm yếu của các khu, cụm công nghiệp Tam Kỳ. - Các phương pháp phân tích, mô tả, so sánh được sử dụng làm phương pháp luận cho nghiên cứu cả lý luận lẫn thực tiễn. - Phân tích SWOT : phân tích cơ hội và nguy cơ bên ngoài các Khu công nghiệp Tam Kỳ đối với quá trình thu hút vốn đầu tư vào các Khu công nghiệp Tam Kỳ. 5. Nội dung của luận văn: kết cấu nội dung của luận văn gồm các phần mở đầu, ba chương và phần kết luận. Chương I : Tổng quan về khu công nghiệp và thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp. Chương II : Thực trạng công tác quản lý đầu tư và tình hình thu hút vốn đầu tư tại các Khu công nghiệp Tam Kỳ. Chương III : Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư vào các Khu công nghiệp Tam Kỳ trong thời gian đến. - 5 - Chương I : TỔNG QUAN VỀ KHU CÔNG NGHIỆP VÀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 1.1 Tổng quan về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao : 1.1.1 Khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao : 1.1.1.1 Khu công nghiệp: là khu chuyên sản xuất hàng hoá công nghiệp và thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, được thành lập theo quy định của Chính phủ. 1.1.1.2 Khu chế xuất: là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện các dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu, có ranh giới địa lý xác định, được thành lập theo quy định của Chính phủ. 1.1.1.3 Khu công nghệ cao: là khu chuyên nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, đào tạo nhân lực công nghệ cao, có ranh giới địa lý xác định, được thành lập theo quy định của Chính phủ. 1.1.2 Phân loại khu công nghiệp: KCN là cấu trúc kinh tế khá phức tạp, để tìm hiểu mô hình định hướng phát triển các KCN, trước hết cần phải phân loại các KCN để có sự nhận diện về những loại KCN cụ thể. Tùy thuộc vào mục đích nghiên cứu KCN, người ta có các tiếp cận phân loại khác nhau như sau : 1.1.2.1 Dựa vào tính chất ngành nghề: chia thành KCN chuyên ngành, KCN đa ngành, KCN sinh thái. - KCN chuyên ngành : hình thành do phân công chuyên môn hóa, bao gồm các xí nghiệp trong cùng một ngành sản xuất ra một hoặc một số loại sản phẩm. KCN chuyên ngành hoạt động trong một số ngành như : Cơ khí, hoá chất, vật liệu xây dựng. - KCN đa ngành : gồm nhiều xí nghiệp thuộc nhiều ngành khác nhau có mối liên hệ với nhau. Loại hình này cho phép khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ. - KCN sinh thái : là loại hình cộng sinh công nghiệp, tạo sự hài hoà giữa sản xuất – cuộc sống và sự thân thiện với môi trường. Trong đó có sự lựa chọn xí - 6 - nghiệp của nhiều ngành công nghiệp có mối liên hệ hỗ trợ tương tác với nhau, tạo ra sự cân bằng môi trường và phát triển bền vững. 1.1.2.2 Căn cứ vào qui mô : KCN chia thành KCN qui mô lớn, KCN qui mô vừa và KCN qui mô nhỏ. - Khu công nghiệp quy mô lớn là các khu công nghiệp có tổng diện tích quy hoạch từ 200 ha đến 500 ha. - Khu công nghiệp quy mô vừa là các khu công nghiệp có tổng diện tích quy hoạch lớn hơn 50 ha và nhỏ hơn 200 ha. - Khu công nghiệp quy mô nhỏ là các khu công nghiệp có tổng diện tích quy hoạch nhỏ hơn 50 ha. 1.1.2.3 Dựa vào đặc thù của từng đối tượng quản lý KCN: được phân thành: KCN tập trung, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao. 1.1.2.4 Phân theo cấp quản lý tương ứng với 3 cấp quản lý nhà nước: có các loại KCN : - KCN do Chính phủ thành lập. - KCN do tỉnh, thành phố thành lập. - Cụm CN do huyện, thị thành lập. 1.1.2.5 Các loại khu công nghiệp ở Việt Nam: dù phân loại KCN dựa trên các tiêu thức khác nhau, song ở nước ta hiện nay có các loại KCN sau : Thứ nhất là : các KCN được thành lập dựa trên cơ sở các xí nghiệp công nghiệp hiện có dựa trên cơ sở cải tạo hoàn thiện kết cấu hạ tầng và bảo vệ môi trường. Thứ hai là : các KCN hình thành do giải tỏa các xí nghiệp công nghiệp đơn lẻ, kỹ thuật lạc hậu để chỉnh trang lại đô thị và chống ô nhiễm môi trường. Thứ ba là : các KCN (cụm CN) hình thành để thu hút vốn các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ thuộc các ngành công nghiệp chế biến nông sản, sản xuất hàng tiêu dùng hoặc phát triển làng nghề truyền thống. Thứ tư là: các KCN có quy mô lớn, tập trung, hiện đại do Chính phủ thành lập. - 7 - 1.1.3 Đặc điểm KCN: Nhìn chung các KCN ở nước ta hiện nay khá đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, đa dạng về thành phần kinh tế và đa dạng cả về quy mô và trình độ. Tính chất đa dạng hóa phát triển các KCN ở nước ta hiện nay, một mặt cho phép phát triển ngành nghề, khai thác tiềm năng, tạo nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động, mặt khác tạo khả năng thu hút các nguồn vốn, khoa học kỹ thuật tiên tiến và công nghệ quản lý hiện đại, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư lớn với công nghệ nguồn. 1.1.4 Vai trò của khu công nghiệp, khu chế xuất Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước: Hiện nay, các khu công nghiệp đang là mục tiêu hướng tới của nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Mỗi khu công nghiệp ra đời sẽ là đầu mối quan trọng trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tạo động lực lớn cho quá trình tiếp thu công nghệ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phân công lại lao động phù hợp với xu thế hội nhập kinh doanh quốc tế, tạo nhân tố chủ yếu trong việc tăng trưởng công nghiệp theo quy hoạch tổng thể, tăng khả năng thu hút đầu tư từ các nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh nguồn hàng xuất khẩu, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trong nước, tạo việc làm và hạn chế tình trạng ô nhiễm do chất thải công nghiệp gây ra. Ngoài ra, phát triển các khu công nghiệp cũng thúc đẩy việc hình thành và phát triển các đô thị mới, phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ và dịch vụ, tạo điều kiện cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế đạt hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích quốc gia, trong đó đáng kể là tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, góp phần xoá đói giảm nghèo và đào tạo phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế. Việc phát huy thế mạnh của mỗi vùng kinh tế sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp thúc đẩy kinh tế khu vực này phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Đặc biệt, những nỗ lực cho phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất ở khu vực này sẽ nhanh chóng tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển công nghiệp trong vùng và góp phần tăng trường - 8 - kinh tế của cả nước. Vai trò của các khu công nghiệp, khu chế xuất của Việt Nam trong giai đoạn Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá thể hiện ở các góc độ sau : 1.1.4.1 Tạo vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho nền kinh tế: Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và đầu tư, trong 6 tháng đầu năm 2007, tính chung cả vốn cấp mới và tăng thêm, cả nước đã thu hút được hơn 5,2 tỷ USD vốn FDI, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Trong các dự án mới được cấp phép, dự án trong lĩnh vực công nghiệp chiếm 56,5%; dịch vụ chiếm 43,2%; số còn lại thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản. Chỉ riêng trong tháng 6/2007, cả nước có 203 dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 556 triệu USD, đưa tổng số dự án cấp mới trong 6 tháng đầu năm 2007 là 575 dự án, với tổng vốn đầu tư đạt 4,3 tỷ USD, tăng 69,6% về số dự án và 6,4% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong tháng 6, nếu tính cả số vốn đầu tư bổ sung 293 triệu USD với 58 lượt dự án đã nâng tổng số vốn tăng thêm của cả 6 tháng là 870 triệu USD với 199 lượt dự án, tăng 9,3% về số dự án tăng thêm và 16,8% về vốn bổ sung so với kỳ năm trước. Trong đó doanh thu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2007 ước đạt 3,2 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch doanh thu trong 6 tháng là 14,3 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, trong đó riêng giá trị xuất khẩu đạt 8,8 tỷ USD, tăng 32,1% so với cùng kỳ. Theo thống kê của Bộ KH&ĐT thì trong 6 tháng qua, số dự án có quy mô tương đối lớn được cấp phép đã tăng gần 50% so với cùng kỳ. Quy mô vốn đầu tư trung bình cho một dự án trong 6 tháng đầu năm 2007 đạt 7,5 triệu USD/dự án, cao hơn so với bình quân cùng kỳ năm trước (6,7 triệu USD/dự án). Mặc dù nước ta hiện đang là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao của thế giới, song với điều kiện cơ sở hạ tầng của nước ta chưa được cải thiện, các thể chế và chính sách còn chưa hoàn thiện và phù hợp với yêu cầu của khu vực và thế giới thì rõ ràng thành công từ việc thu hút được một lượng vốn đầu tư như thống kê ở trên là một trong những hoạt động tạo vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn khá quan trọng hiện nay. - 9 - 1.1.4.2 Góp phần đổi mới công nghệ và tăng năng suất lao động: Sự gia tăng nguồn vốn đầu tư liên quan đến việc mở rộng phạm vi sản xuất và xu hướng toàn cầu hoá. Với những ưu thế của mình, các khu công nghiệp, khu chế xuất đang phát huy tối đa những kỹ thuật và công nghệ tiên tiến trên thế giới, hơn nữa sự phát triển vượt bậc của ngành công nghệ thông tin đã tạo điều kiện tốt nhất cho sự giao lưu và hợp tác gữa các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Và tất yếu khách quan là một khi công nghệ và kỹ thuật được cải tiến, thêm vào đó là sự đổi mới cơ chế quản lý thì năng suất lao động cũng được cải thiện. Ở nước ta, theo thống kê thì lĩnh vực công nghiệp vẫn dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư đăng ký, với tỷ lệ 56,5%, nhưng cơ cấu này đã có sự chuyển dịch tích cực sang lĩnh vực dịch vụ. So sánh tỷ lệ 56,5% đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp của 6 tháng 2005 với cùng kỳ năm 2006 là 72,7% và tương tự trong lĩnh vực dịch vụ có tỷ lệ 43,2% và 22,6%. Hiện tại, một số ngành nghề dịch vụ đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư nước ngoài như xây dựng các khu vui chơi, nghỉ dưỡng, sản xuất phần mềm, dịch vụ tư vấn - tài chính Những ngành này đã và đã từng bước nâng cao được năng lực sản xuất, năng suất lao động. 1.1.4.3 Góp phần giải quyết việc làm cho người lao động: Các khu công nghiệp đã tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 14 tỷ USD, bằng 28% giá trị sản xuất công nghiệp cả nước và xuất khẩu đạt 6 tỷ USD chiếm 19% kim ngạch xuất khẩu của cả nước, nộp ngân sách 650 triệu USD, sử dụng gần 1 triệu lao động Công nghiệp hoá - hiện đại hoá được hiểu là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và quản lý xã hội và tâm lý từ sử dụng lao động thủ công là chủ yếu sang sử dụng một cách phổ biến lao động với tay nghề có công nghệ và phương pháp tiên tiến, hiện đại dựa trên sự phát triển của công nghiệp, tiến bộ khoa học và công nghệ tạo ra năng suất lao động xã hội cao. Chính vì vậy, các khu công nghiệp, khu chế xuất đã từng bước góp phần giải quyết - 10 - việc làm cho người lao động nhưng cũng đồng thời thay đổi tác phong và kỹ năng cho người lao động. 1.1.4.4 Góp phần gia tăng xuất khẩu, cân bằng cán cân ngoại thương và tăng thu ngân sách cho Nhà Nước : Cho đến năm 2005 Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định thành lập khoảng 148 KCN, khu chế xuất (chưa kể hàng trăm các khu công nghiệp,cụm công nghiệp với quy mô thích hợp do UBND các tỉnh quyết định thành lập). Các khu công nghiệp đã thu hút 4.516 dự án đầu tư, trong đó có 2.202 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký đạt khoảng 18 tỷ USD và 2.314 dự án đầu tư trong nước với số vốn đầu tư trên 100000 tỷ đồng. Các khu công nghiệp đã tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 14 tỷ USD, bằng 28% giá trị sản xuất công nghiệp cả nước và xuất khẩu đạt 6 tỷ USD chiếm 19% kim ngạch xuất khẩu của cả nước, nộp ngân sách 650 triệu USD, sử dụng gần 1 triệu lao động và tạo việc làm cho hàng triệu người phục vụ cho việc phát triển các khu công nghiệp. Các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất đóng góp đang kể vào ngân sách nhà nước, riêng năm 2004, các khu công nghiệp, khu chế xuất nộp ngân sách nhà nước với số tiền 473 triệu USD. Những số liệu trên cho thấy các khu công nghiệp, khu chế xuất là một trong những nhân tố quan trọng góp phần làm gia tăng sản xuất, cán cân ngoại thương và tăng ngân sách Nhà nước. 1.1.4.5 Góp phần đổi mới cơ chế quản lý và cải thiện môi trường đầu tư: Các khu công nghiệp đã và đang tạo nhân tố chủ yếu trong việc tăng trưởng công nghiệp theo quy hoạch, tăng khả năng thu hút đầu tư, đẩy mạnh nguồn hàng xuất khẩu, tạo việc làm và hạn chế tình trạng ô nhiễm do chất thải công nghiệp gây ra. Chính sự phát triển các khu công nghiệp cũng đã thúc đẩy việc phát triển các đô thị mới, phát triển các cơ sở phụ trợ và dịch vụ, tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã hội nói chung. Vai trò tích cực của các khu công nghiệp có thể xác định rõ trên một số khía cạnh chủ yếu như : [...]... giữa các nước ASEAN 4, trong khoảng hơn 10% ở Philippine đến 20% ở Indonesia và Malaysia và 30% tổng vốn đầu tư vào Thái Lan Về địa điểm đầu tư, Châu Á là mảnh đất gần gũi đối với các nhà đầu tư Châu Á Đầu tư tại Châu Á bằng 1/6 tổng vốn đầu tư của Nhật Bản và 1/10 của Mỹ ra nước ngoài Đầu tư của các nước Châu Âu vào Châu Á chỉ bằng 3% tổng vốn FDI của các nước Châu Âu ra nước ngoài 1.4.2.4 Dòng vốn. .. thương mại với trên 150 nước và cùng lãnh thổ, tham gia tích cực vào cơ cấu hợp tác khu vực và thế giới như ASEAN, ASEM, APEC và đã gia nhập WTO vào năm 2006 1.4.3.3 Chính sách thu hút đầu tư trong và ngoài nước của Việt Nam có nhiều ưu đãi, tạo thu n lợi cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài kinh doanh có hiệu quả : - 32 - So với Luật đầu tư nước ngoài của nhiều nước, Luật đầu tư của Việt... ty nước ngoài dùng vốn của họ thực hiện hoạt động đầu tư tại lãnh thổ nước chủ nhà, đây là nguồn vốn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với - 26 - phát triển kinh tế Thu hút FDI phụ thu c vào xu hướng vận động của FDI trên thế giới và môi trường đầu tư của nước nhà Do đó Nhà nước cần có chính sách thu hút đầu tư hợp lý, nỗ lực xây dựng môi trường đầu tư thu n lợi, hấp dẫn nhằm đẩy mạnh thu hút nguồn vốn. .. khoảng cách phát triển giữa khu vực này với các vùng khác trong cả nước Chính phủ Việt Nam khuyến khích và bảo hộ các tổ chức, cá nhân Việt Nam thu c mọi thành phần kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư và hoạt động tại khu kinh tế mở Chu Lai trong các lĩnh vực : đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng và đô thị, phát triển công nghiệp, phát triển đô thị,... sản và gia tăng tài sản mới Quá trình này được tiến hành bằng vốn đầu tư thông qua hoạt động đầu tư Như vậy, hoạt động đầu tư là việc sử dụng vốn đầu tư để phục hồi năng lực sản xuất đã bị hao mòn và tạo ra năng lực sản xuất mới, đây chính là quá trình chuyển hoá vốn thành các tài sản phục vụ cho quá trình sản xuất - 24 - 1.3.2 Sự cần thiết phải thu hút vốn đầu tư : Thu hút vốn đầu tư là những hoạt. .. luôn có các chính sách phù hợp cho việc phát triển các khu công nghiệp Các chính sách nhằm phát triển bền vững KCN cần hướng tới việc : thực hiện mục tiêu quy hoạch phát triển các KCN; đẩy mạnh hoạt động, nâng cao khả năng cạnh tranh và tăng hiệu quả hoạt động cho các DN; thu hút được các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài vào KCN Yêu cầu đặt ra đối với các chính sách, cần phải : (1) Linh hoạt và có... phát triển bằng các nguồn vốn chủ yếu sau : Vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng cấp thiết nhất cho sự vận hành của khu kinh tế mở Chu Lai, vốn của doanh nghiệp và dân cư trong nước, vốn nước ngoài Tổ chức hoạt động của khu kinh tế mở Chu Lai bao gồm hai khu : Khu phi thu quan và khu thu quan Khu phi thu quan gắn với một phần cảng Kỳ Hà (Khu - 23 - cảng... đặc khu kinh tế được hưởng sự đãi ngộ tối huệ về miễn giảm thu quan trong mậu dịch đối ngoại 1.3 Vốn đầu tư và sự cần thiết phải thu hút vốn đầu tư : 1.3.1 Khái niệm vốn đầu tư và hoạt động đầu tư : Theo quan điểm kinh tế thị trường thì vốn đầu tư là giá trị của những tài khoản mà cá nhân, công ty hoặc nhà nước bỏ vào các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích thu được lợi nhuận trong. .. rào cứng ngăn cách với các khu vực xung quanh Trong khu phi thu quan không có khu dân cư; Khu thu quan là khu vực còn lại của khu kinh tế mở Chu Lai Trong khu thu quan có các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu giải trí đặc biệt, khu du lịch, khu dân cư và hành chính 1.2.3 Đặc khu kinh tế: là mô hình đặc thù của chính sách mở cửa nền kinh tế Trung Quốc Đặc khu kinh tế được hiểu là khu vực mà quốc... của các KCN, KCX và khu công nghệ cao có tác động rất tích cực đối với sự chuyển dịch cơ cấu của một tỉnh, một vùng, và của cả nước Nước ta từ một nước nông nghiệp đang ở trong giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hoá, nhu cầu việc làm rất lớn Phát triển công nghiệp nói chung và các khu công nghiệp nói riêng nhằm tạo ra nhiều việc làm, thu hút ngày càng nhiều lao động dư thừa ở khu vực nông nghiệp, . hiệu quả hoạt động cho các DN; thu hút được các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài vào KCN. Yêu cầu đặt ra đối với các chính sách, cần phải : (1) Linh hoạt và có sự khác biệt đối với từng. tỉnh, thành phố trong cả nước. Mỗi khu công nghiệp ra đời sẽ là đầu mối quan trọng trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tạo động lực lớn cho. về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao : 1.1.1 Khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao : 1.1.1.1 Khu công nghiệp: là khu chuyên sản xuất hàng hoá công nghiệp và thực
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích hoạt động thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước đối với các khu công nghiệp tam kỳ, phân tích hoạt động thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước đối với các khu công nghiệp tam kỳ, phân tích hoạt động thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước đối với các khu công nghiệp tam kỳ

Từ khóa liên quan