Giáo án bồi dưỡng HSG môn sinh học theo tiết lớp 9

21 17K 51

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 09:49

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CƠ THỂ NGƯỜII. Mục tiêu1. Kiến thức: Khắc sâu và nâng cao các kiến thức về các hệ cơ thể: hệ tuần hoàn , hệ xương, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa2. Kỹ năng: Phân tích, so sánh. Làm được bài tập về truyền máu.3. Thái độ: Nghiêm túcII. Đồ dùng dạyhọc:Giáo viên: Hệ thống các kiến thức Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy Ngày giảng    ! "#$% - Khắc sâu và nâng cao các kiến thức về các hệ cơ thể: hệ tuần hoàn , hệ xương, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa &#'#( - Phân tích, so sánh. - Làm được bài tập về truyền máu. $)*+ - Nghiêm túc ,-./#(.012$3 - Giáo viên: Hệ thống các kiến thức 40*+#(.012$3 56789:;Không kiểm tra :6< ,=8 ,=8> ?@.!#( 40*+#("#$%?#AB Gv: Cho học sinh ôn tập, trả lời các câu hỏi: C!D1$%#(6#$"9:4E:*F#G@$%#'#(=8F$5 Cơ thể cấu tạo từ tế bào. Mà các hoạtđộng sống của cơ thể có cơ sở là các hoạt động sống của tế bào: + sự trao đổi chất của tế bào là cơ sở cho sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường. + Sự sính sản của tế bào là cơ sở cho sự sinh trưởng và sinh sản của cơ thể + Sự cảm ứng của tế bào là cơ sở cho sự phản ứng của cơ thể với kích thích của môi trường ngoài à tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể C!H$I#J0E:(KL$4GM.GNB$I#J0OGM.*D# !P$D1B$C#M$ *QR#(*=8J!#($S#T#$74#(B$I#J0*UL - Phản xạ là phản ứng của cơ thể nhằm trả lời với các kích thích từ môi trường bên ngoài và môi trường trong cơ thểdưới sự điều khiển của hệ thần kinh - Ví dụ: để tay vao nước nóng 100 0 C, ta thấy da cảm thấy nóng Phân tích: kích thích nóng tác động vào cơ quan thụ cảm à nơron hướng tâm tiếp nhận kích thích và phát xung thần kinh truyền tới nơron trung gianà não nhận được xung thần kinh, truyền xung thần kinh cho nơron li tâm đến cơ quan vận động à rụt tay lại C!$:#$B$S#$U8$3=8JQF#(UV#($W8(K*XG<$%#'#(=8 JQF#(L - Phần vô cơ: chủ yếu là muối canxi à giúp xương gắn chắc - Phần hữu cơ : cốt giao à giúp xương dẻo dai (đàn hồi) 1 Giáo án ôn Thi HSG Sinh 9 Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy C!Y,Z*56"9:4#:4=8"9:4FB$/$[BG<$%#'#(4FL - Tế bào cơ gồm nhiều đơn vị cấu trúc nối liền với nhau nên tế bào cơ dài. - Mỗi đơn vị cấu trúc có các tơ cơ dày và tơ cơ mảnh bố trí xen kẽ để khi tơ cơ mảnh xuyên sâu vào vùng phân bố của tơ cơ dày sẽ làm cơ ngắn lại tạo nên sự co cơ. C!\H$C#M$#$]#(*Z*56=89+JQF#(#(QR$M$#($G<Q$" *%#($^#(G:*9_#($8$C# Cột sống cong 4 chổ (2 chữ S ) => Cân bằng trước sau, trái phải, Lồng ngực phát triển ra 2 bên và phía trước . Xương chậu, xương đùi lớn => Sức gánh lớn sự . Xương gót lớn phát triển về phía sau,tạo sự cân bằng cho ống chân => thẳng gốc C!`7K#$9:1$:#$B$S#a!04=86)!L !$%#'#(=8$!1" QF#(G:$-#(S! Gồm 55% là huyết tương và 45% là các tế bào máu: - Huyết tương gồm: 90% là nước, 10% là các chất dinh dưỡng, chất cần thiết khác, chất thải của tế bào, muối khoáng - Các tế bào máu gồm: + Hồng Cầu: màu hồng, hình đĩa, lõm 2 mặt, không có nhân + Bạch cầu: có 5 loại: ưa kiềm, ưa axit, trung tính, limpho và môno: Trongsuốt, kích thước khá lớn, có nhân + Tiểu cầu: chỉ là các mảnh chất tế bào của tế bào sinh tiểu cầu. $%#'#( -Huyết tương: duy trì máu ở trạng thái lỏng để lưu thông dễ dàng trong mạch; vận chuyển các chất dinh dưỡng, các chất cần thiết khác và các chất thải. - Hồng cầu cận chuyển O2 và CO2. C!b?7QR#(74#(=8F$5(-6#$]#($:#$B$S##:4L$c#(U d!8#$eG<#$8!#$Q$"#:4L -Môi trường trong cơ thể gồm: máu, nước mô, bạch huyết. -Một số thành phần của máu thấm qua thành mạch, tạo thành nước mô, nước mô vận chuyển õi +chất dinh dưỡng cho tế bào, rồi nhận từ tế bào cacbonic & chất thải, vận chuyển theo 2 đường, 1 đường theo mạch bạch huyết, 1 đường theo mạch máu cùng đổ về tim rồi đến phổi tiếp tục trao đổi khí. C!f)90$S!*D04# ##$]#($:#(7:4B$g#($=#:4*59I4GeF $5L Các bạch cầu tham gia bảo vệ cơ thể bằng các cơ chế : - Thực bào : các bạch cầu trung tính, đại thực bào hình thành chân giả bắt và nuốt các vi khuẩn. - Tiết kháng thể vô hiệu hoá kháng nguyên : TB lim phô B. - Phá huỷ các TB đã bị nhiễm : TB lim phô T C!h>F*-d!8#$e$4G:#$A#6)!P)#(!1 #i7!1N#6)! 1. Sơ đồ truyền máu : 2 Giáo án ôn Thi HSG Sinh 9 A Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy Nhóm máu O là nhóm máu chuyên cho Nhóm máu AB là nhóm máu chuyên nhận 2. Các nguyên tắc cần tuân thủ khi truyền máu - Khi truyền máu cần làm xét nghiệm trước để lựa chọn loại máu truyền cho phù hợp, tránh tai biến và tránh nhận máu nhiễm tác nhân gây bệnh. - Lựa chọn nhóm máu cho phù hợp. - Tuyền máu không có mầm bệnh. - Truyền từ từ C!jk*l1$=1"!(cB6)!!S#$4:#E #G:$m46+$N!74#( $e60$*D0478O*C!G:#$Q$"#:4L Sức đẩy của tim khi tâm thất co tạo ra huyết áp và vận tốc máu. Sự hỗ trợ của hệ mạch: + Động mạch: Nhờ sự co dãn của động mạch. + Tĩnh mạch: Nhờ sự co bóp của cơ bắp quanh thành mạch, sức hút của lồng ngực khi hít vào và của tâm nhĩ khi giãn ra, van 1 chiều. C!?$aBUG87gd!8#73#(#$Q$"#:4*XG<*RnX#(4##(QRL - Hô hấp cung cấp O2 cho tế bào để tham gia vào các phản ứng tạo ATP cung cấp cho mọi hoạt động sống của cơ thể, đồng thời thải CO2 ra khỏi cơ thể C!)#$U674#($%'#U$5*Q[B$C##$U6#$Q$"#:4L ! *Z*56=86o#$U6L Được chia làm 2 nhóm: - Dựa vào thành phần cấu tạo hóa học chia các chất trong thức ăn thành 2 nhóm: + Chất hữu cơ:-Gluxit -Lipit -Protein -Axit nucleic +Các chất vô cơ:-Vitamin - Muối khoáng - Nước -Dựa vào sự biến đổi về mặt hóa học của các chất trong thức ăn qua quá trình tiêu hóa người ta chia làm 2 nhóm: + Các chất bị biến đổi về mặt hóa học qua quá trình tiếu hóa:-Gluxit -Lipit -Protein - Axit nuleic Các chất không bị biến đổi và mặt hóa học qua quá trình tiêu hóa: : -Vitamin 3 Giáo án ôn Thi HSG Sinh 9 O O A B B AB AB Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy - Muối khoáng - Nước C!$]#(*Z*56a!04#:4=87!+#4#(cB#U*I6#$e6XG8 7g$aB$)$a.#$.Qp#(L - Ruột non dài 2,8m - 3m - Niêm mạc có: + Nếp gấp + Lông ruột + Lông cực nhỏ => Giúp diện tích bề mặt hấp thụ đạt 400 - 500 m2 - Lớp niêm mạc có màng mao mạch dày đặc > Chất dinh dưỡng hấp thụ vào máu được dễ dàng 40*+#(:AB Bài tập: Lấy máu của 4 người: Anh, Bắc, Công, Dũng. Mỗi người là một nhóm máu khác nhau, rồi tách ra thành các phần riêng biệt (Huyết tương và hồng cầu riêng), sau đó cho hồng cầu trộn lẫn với huyết tương, thu được kết quả thí nghiệm theo bảng sau: Huyết tương Hồng cầu Anh Bắc Công Dũng Anh - - - - Bắc + - + + Công + - - + Dũng + - + - Dấu (+) là phản ứng dương tính, hồng cầu bị ngưng kết. Dấu (-) phản ứng âm tính, hồng cầu không bị ngưng kết. Hãy xác định nhóm máu của 4 người trên? Giải: - Vì Anh cho máu được tất cả và nhận được chỉ máu mỗi mình nên Anh là nhóm máu : O - Vì Bắc nhận máu được tất cả nên Bắc là nhóm máu : AB - Công và Dũng đều nhận được nhóm máu của Anh nhưng không nhận được nhóm máu của Bắc nên Công và dũng khác nhóm máu với nhau là A hoặc B =#(X - GV nhắc lại nội dung ôn. YqZ#.g - Hoàn thiện các bài tập được giao. 4 Giáo án ôn Thi HSG Sinh 9 Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy Ngày giảng Y\`b r,sjtuqvtwxyz,z  ! "#$% - Khắc sâu và nâng cao các kiến thức về di truyền, các định luật của Menđen. &#'#( - Phân tích, so sánh. - Làm một số bài tập di truyền. $)*+ - Nghiêm túc ,-./#(.012$3 - Giáo viên: Hệ thống các kiến thức 40*+#(.012$3 56789:;Không kiểm tra :6< ,=8 ,=8> ?@.!#( 40*+#(H$C#M$)T$)#e6 y)T"#$%F9I# {)T$)#e6 1- Tính trạng: Là các đặc điểm về hình thái, cấu tạo, tính chất của cơ thể sinh vật mà dựa vào đó ta có thể nhận biết được nó và phân biệt nó với các sinh vật khác. 2- Tính trạng trội – tính trạng lặn: + Tính trạng trội là tính trạng được biểu hiện đồng loạt ở thế hệ thứ nhất ( F 1= ) trong phép lai giữa 2 cá thể thuần chủng khác nhau bởi 1 cặp tính trạng tương ứng. + Tính trạng lặn là tính trạng vốn có của P nhưng không được biểu hiện ở thế hệ thứ nhất ( F 1= ) trong phép lai giữa 2 cá thể thuần chủng khác nhau bởi 1 cặp tính trạng tương ứng mà đến F 2 mới được biểu hiện với tỷ lệ 4 1 . Ví dụ: Lai đậu Hà Lan hạt vàng thuần chủng với đậu Hà Lan hạt xanh thuần chủng, F 1 : 100% hạt vàng  tính trạng hạt vàng là tính trạng trội, tính trạng hạt xanh là tính trạng lặn. 3- Cặp tính trạng tương phản: là cặp tính trạng gồm hai trạng thái khác nhau của cùng một tính trạng và do cùng 1 gen qui định. M.: Ở đậu Hà Lan tính trạng hạt vàng với hạt xanh là tính trạng tương ứng. 4- Kiểu gen: là tổ hợp toàn bộ các gen của cơ thể sinh vật. Tuy nhiên, do lượng gen trong cơ thể sinh vật rất lớn nên khi nói đến kiểu gen người ta thường chỉ xét 5 Giáo án ôn Thi HSG Sinh 9 Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy đến 1 vài gen đang được nghiên cứu. Ví dụ: Kiểu gen của đậu Hà Lan thuần chủng hạt vàng là AA, hạt xanh là aa. 5- Kiểu hình: là tổ hợp toàn bộ các tính trạng của cơ thể sinh vật. Củng như kiểu gen trên thực tế khi nói đến kiểu hình người ta chỉ xét đến 1 vài tính trạng đang được nghiên cứu. Ví dụ: Kiểu hình của đậu Hà Lan là hạt vàng, hạt xanh. 6- Các kí hiệu dùng trong phép lai: - Thế hệ bố mẹ: P; Thế hệ con thứ nhất: F 1 ; Thế hệ con thứ hai: F 2 ; - Giao tử: G (G p, G F1 …) - Dấu của phép lai: X II/ Các qui luật di truyền của Menden: 1. Qui luật phân ly: Thí nghiệm: Xét tính trạng màu hạt ở đậu Hà Lan. P : Đậu Hạt vàng thuần chủng x Đậu Hạt xanh thuần chủng F 1 : 100% Đậu Hạt vàng. Cho Đậu Hạt vàng tiếp tục giao phấn với nhau thu được F 2: 75% Đậu Hạt vàng, 25% Đậu Hạt xanh. P : (thuần chủng) AA X aa Hạt Vàng Hạt xanh G P : A a F 1 : 100%Aa (100% hạt Vàng) F 1 X F 1 : Aa X Aa G F1 : A, a A, a F 2: 1AA 2Aa 1aa Tỉ lệ kiểu gen F 2 : 1AA : 2Aa : 1aa Tỉ lệ kiểu hình F 2 : 75% hạt vàng : 25% hạt xanh. j Khi lai 2 cơ thể P khác nhau về 1 cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F 1 đồng tính về tính trạng của bố hoặc mẹ còn F 2 phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn. |+.!#(d!1E!AB$C#E1 Trong quá trình phát sinh giao tử mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân ly về một giao tử và vẫn giữ nguyên bản chất như trong cơ thể thuần chủng của P 2. Qui luật phân li độc lập: Thí nghiệm: Xét hai tính trạng màu hạt và hình dạng ở đậu Hà Lan. 6 Giáo án ôn Thi HSG Sinh 9 Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy P : Đậu Hạt Vàng – Trơn thuần chủng X Đậu Hạt Xanh - Nhăn thuần chủng F 1 : 100% Đậu Hạt Vàng – Trơn . F 2: 9/16 Đậu Hạt Vàng – Trơn 3/16 Đậu Hạt Vàng – Nhăn 3/16 Đậu Hạt Xanh – Trơn 1/16 Đậu Hạt Xanh - Nhăn Sơ đồ lai: P : (thuần chủng) AABB X aabb Hạt Vàng Hạt xanh G P : AB ab F 1 : 100% AaBb (100% hạt Vàng - Trơn) F 1 X F 1 : AaBb X AaBb G F1 : AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB, ab F 2: Tỉ lệ kiểu gen F 2 : Tỉ lệ kiểu hình F 2 : 1 AABB 9 A–B– : hạt Vàng, Trơn 2 AABb 2 AaBB 4 AaBb 1 Aabb 2 AAbb 3 A–bb : hạt Vàng, Nhăn 1 aaBB 2 aaBb 3 aaB– : hạt Xanh, Trơn 1 aabb 1 aabb : hạt Xanh, Nhăn j Khi lai hai cơ thể khác nhau về 2 cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc lập thì tỉ lệ phân li mỗi loại kiểu hình ở F 2 bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó * Nội dung quy luật phân li độc lập: Các cặp nhân tố di truyền(Cặp gen) phân li độc lập trong quá trình phát sinh 7 Giáo án ôn Thi HSG Sinh 9 AB Ab aB ab AB AABB AABb AaBB AaBb Ab AABb AAbb AaBb Aabb aB AaBB AaBb aaBB aaBb ab AaBb Aabb aaBb aabb Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy giao tử jQ!V: Các qui luật di truyền của Menden chỉ nghiệm đúng trong điều kiện: - P thuần chủng. - Mỗi gen qui định 1 tính trạng. - Có tính trạng trội hoàn toàn. - Số lượng cá thể nghiên cứu phải đủ lớn ( qui luật phân li và qui luật phân li độc lập) - Mỗi gen nằm trên 1 NST ( qui luật phân li độc lập) * Phép lai nhiều cặp tính trạng của Menden thực chất là nhiều phép lai 1 cặp tính trạng được tiến hành đồng thời 1 cùng lúc. Do đó, kết quả của phép lai nhiều cặp tính trạng Menden là tích số các kết quả của các phép lai 1 cặp tính trạng với nhau. Ví dụ: P : AaBb X AaBb  gồm 2 phép lai : - Aa X Aa  3 Hạt Vàng : 1 Hạt Xanh - Bb X Bb  3 Hạt Trơn : 1 Hạt Nhăn  kết quả chung của phép lai P là: ( 3 : 1) ( 3 : 1 ) = 9 hạt Vàng – trơn : 3 Hạt Vàng – Nhăn : 3 hạt Xanh - Trơn : 1 Hạt Xanh – Nhăn YH$}BE8B$C#M$ là phép lai giữa cá thể mang kiểu hình trội chưa biết kiểu gen với cá thể mang kiểu hình lặn ( kiểu gen đồng hợp tử lặn) nhằm mục đích phân tích kiểu gen của cá thể đem phân tích (cá thể mang tính trạng trội). - Nếu kết quả lai đồng nhất về kiểu hình trội thì kiểu gen của cá thể đem lai phân tích là đồng hợp tử trội ( thuần chủng) Sơ đồ lai: P : AA X aa Hạt Vàng Hạt xanh G P : A a F 1 : 100%Aa (100% hạt Vàng) - Nếu kết quả lai có sự phân tính thì kiểu gen của cá thể đem lai phân tích là dị hợp tử (không thuần chủng) Sơ đồ lai: P : Aa X aa Hạt Vàng Hạt xanh G P : A, a a 8 Giáo án ôn Thi HSG Sinh 9 Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy F 1 : 50%Aa : 50% aa 50% hạt Vàng : 50% hạt Xanh $#$<: + F 1 có tỉ lệ kiểu hình 3 : 1, suy ra: P dị hợp một hai gen. P : Aa X Aa  F 1 : 3 : 1 + F 1 có tỉ lệ kiểu hình 1 : 1, suy ra: P một cơ thể dị hợp một cơ thể đồng hợp lăn. P : Aa X aa  F 1 : 1 : 1 + F 1 có tỉ lệ kiểu hình 1 : 2 : 1 , suy ra: P : Aa X Aa  F 1 : 1 : 2 : 1, suy ra: P dị hợp một cặp gen (trường hợp trội không hoàn toàn) + P thuần chủng và khác nhau bởi n cặp tính trạng tương ứng thì F 2 ta có: 7QR#($[B: trội hoàn toàn: - Tỉ lệ kiểu hình : ( 3 : 1 ) n - Số loại kiểu hình : 2 n - Tỉ lệ kiểu gen : ( 1 : 2 : 1 ) n - Số loại kiểu gen : 3 n 7QR#($[B: trội không hoàn toàn: -Tỉ lệ kiểu hình : ( 1 : 2 : 1 ) n - Số loại kiểu hình : 3 n - Tỉ lệ kiểu gen : ( 1 : 2 : 1 ) n - Số loại kiểu gen : 3 n + Phương pháp xác định tính trạng trội, tính trạng lặn: - Dựa vào qui luật phân li của Menden.  Tính trạng biểu hiện ở F 1 là tính trạng trội( tính trạng tương ứng với nó là tính trạng lặn) - Dựa vào qui luật phân li của Menden.  Tính trạng chiếm tỉ lệ ¾ là tính trạng trội còn tính trạng chiếm tỉ lệ ¼ là tính trạng lặn) - Từ qui luật tính trạng trội – lặn : áp dụng với trường hợp không xác định được tương quan trội – lặn bằng qui luật phân li của Menden. Ví dụ: Tỉ lệ kiểu hình 1 : 1 Tỉ lệ kiểu hình 1 : 2 : 1 40*+#(:AB {~uH 9 Giáo án ôn Thi HSG Sinh 9 Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy q• Giả thiết cho biết tương quan trội – lặn và cho biết kiểu hình của P. Xác định kết quả lai ở thế hệ F 1 và F 2 về kiểu gen và kiểu hình. |H$QF#(B$)B(I - Bước 1: Qui ước gen (Nếu bài tập đã cho sẵn qui ước gen thì sử dụng qui ước gen đã cho) - Bước 2: Xác định kiểu gen của P - Bước 3: Viết sơ đồ lai Lưu ý: Nếu bài tập chưa cho biết tương quan trội – lặn thì phải xác định tương quan trội – lặn trước khi qui ước gen. : Ở cà chua, tính trạng quả đỏ là trội hoàn toàn so với tính trạng quả vàng. Cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng thụ phấn với cây cà chua quả vàng. a. Xác định kết quả thu được ở F 1 , F 2 ? b. Cho cà chua F 1 lai với cây cà chua quả đỏ F 2 thu được kết quả lai như thế nào? : Ở lúa tính trạng cây cao là trội hoàn toàn so với tính trạng cây thấp. Hãy xác định kết quả lai ở F 1 trong các phép lai sau: P 1 : Cây cao X Cây cao P 2 : Cây cao X Cây thấp P 3 : Cây thấp X Cây thấp q• Giả thiết cho biết kết quả lai ở F 1 và F 2 . Xác định kiểu gen và kiểu hình của P và viết sơ đồ lai. |H$QF#(B$)B(I - Bước 1: Xác định tương quan trội – lặn. - Bước 2: Qui ước gen. - Bước 3: Phân tích tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con để suy ra kiểu gen của bố mẹ. - Bước 4: Viết sơ đồ lai và nhận xét kết quả. Lưu ý: Nếu bài tập cho biết tương quan trội – lặn thì áp dụng luôn từ bước 2. Bài 1: Người ta đem lai cà chua quả tròn với cà chua quả tròn, F 1 thu được: 315 cây cà chua quả tròn 105 cây cà chua quả bầu dục Biết rằng tính trạng hình dạng quả do 1 cặp gen qui định. Hãy giải thích kết quả và viết sơ đồ lai. 10 Giáo án ôn Thi HSG Sinh 9 [...]... gen chưa đột biến: H = (2 x 1000) + (3 x 800) = 4400 -Trong gen đột biến: A = T = 1000 – 1 =99 9 G = X = 800 + 1 = 801 H = (2 x 99 9) + (3 x 801) = 4401 Vậy gen đột biến nhiều hơn gen ban đầu 1 liên kết H 3 Củng cố: - GV nhắc lại nội dung ôn 4 Dặn dò: - Hoàn thiện các bài tập được giao 21 Giáo án ôn Thi HSG Sinh 9 ... b So sánh gen bình thường và gen đột biến nhận thấy: Hai gen có số lượng từng loại Nu giống nhau → (không thay đổi về thành phần và số lượng Nu) → Gen ĐB có biến đổi về trình tự Nu: - ĐBG dạng thay thế kiểu dị hoán - ĐBG dạng đảo vị trí c So sánh gen bình thường và gen đột biến nhận thấy: Hai gen có số lượng Nu giống nhau, hai gen khác nhau về thành phần từng loại Nu 14 Giáo án ôn Thi HSG Sinh 9 Phạm... thu được kết quả như sau: 28 Chuột đen, xù; trắng, trơn 09 Chuột đen, trơn; 10 Chuột trắng, xù; 03 Chuột Xác định kiểu gen và kiểu hình của bố mẹ và viết sơ đồ lai minh hoạ 3 Củng cố: - GV nhắc lại nội dung ôn 4 Dặn dò: - Hoàn thiện các bài tập được giao 13 Giáo án ôn Thi HSG Sinh 9 Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy Ngày giảng TIẾT 08 + 09 + 10 NHIỄM SẮC THỂ, ADN, ĐỘT BIẾN, THƯỜNG BIẾN I Mục tiêu... pôlipeptit gồm 598 axit amin có tỉ 20 Giáo án ôn Thi HSG Sinh 9 Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy lệ: G : A= 4 : 5 a Tính chiều dài của gen b Tính số lượng nuclêôtit từng loại do môi trường nội bào cung cấp khi gen tự sao liên tiếp 6 lần c Do đột biến, một cặp A-T của gen được thay thế bằng cặp G – X Số liên kết hyđrô trong gen thay đổi như thế nào? Giải: 1 Tính chiều dài của gen: Số N của gen: ( 598 + 2)... lượng: A = T = rA + rU G = X = rG + rX + Tỉ lệ %: %rA + %rU 2 %rG + %rX %G = % X = 2 % A = %T = II TÍNH KHỐI LƯỢNG PHÂN TỬ ARN (MARN) Một ribônu có khối lượng trung bình là 300 đvC, nên: 19 Giáo án ôn Thi HSG Sinh 9 Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy MARN = rN 300đvC = N 300 đvC 2 III TÍNH CHIỀU DÀI VÀ SỐ LIÊN KẾT HOÁ TRỊ Đ–P CỦA ARN 1 Tính chiều dài: - ARN gồm có mạch rN ribônu với độ dài 1 nu là... và bằng chiều dài trục của nó Mỗi mạch có N nuclêôtit, độ dài của 1 nu là 3,4 A0 2 N L = 3,4A0 2 Đơn vị thường dùng : 1 micrômet = 10 4 angstron ( A0 ) 1 micrômet = 103 nanômet ( nm) 16 Giáo án ôn Thi HSG Sinh 9 Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy 1 mm = 103 micrômet = 106 nm = 107 A0 II Tính số liên kết Hiđrô và liên kết Hóa Trị Đ–P 1 Số liên kết Hiđrô (H) - A của mạch này nối với T ở mạch kia... con mà mỗi ADN con này có chứa 1 mạch cũ của ADN mẹ Vì vậy số ADN con còn lại là có cả 2 mạch cấu thành hoàn toàn từ nu mới của môi trường nội bào Số ADN con có 2 mạch đều mới = 2x – 2 17 Giáo án ôn Thi HSG Sinh 9 Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy b Tính số nu tự do cần dùng: - Số nu tự do cần dùng thì ADN trải qua x đợt tự nhân đôi bằng tổng số nu sau cùng có trong các ADN con trừ số nu ban đầu... thành: ∑ Hhình thành = H.2x b.Tổng số liên kết hoá trị được hình thành: Liên kết hoá trị được hình thành là những liên kết hoá trị nối các nu tự do lại thành chuỗi mạch polinuclêôtit mới 18 Giáo án ôn Thi HSG Sinh 9 Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy - Số liên kết hoá trị nối các nu trong mỗi mạch đơn: N -1 2 - Trong tổng số mạch đơn của các ADN con còn có 2 mạch cũ của ADN mẹ được giữ lại - Do đó số... kiểu hình ở F 1 và F2 Xác định kiểu gen và kiểu hình của P và viết sơ đồ lai * Phương pháp giải: - Bước 1: Qui ước gen (Nếu bài tập đã cho sẵn qui ước gen thì sử dụng qui ước gen đã cho) 11 Giáo án ôn Thi HSG Sinh 9 Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy - Bước 2: Phân tích tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con để suy ra kiểu gen của bố mẹ - Bước 3: Viết sơ đồ lai và nhận xét kết quả Bài 1: Ở cây dâu tây, tính... thành phần hoặc trình tự các Nu trong gen a So sánh gen bình thường và gen Đột biến nhận thấy: Hai gen có số Nu không thay đổi → gen đột biến có thể biến đổi về thành phần và trình tự các Nu: - Đột biến thay thế kiểu đồng hoán hoặc dị hoán + Thay thế kiểu đồng hoán: Thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X hoặc thay thế 1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T + Thay thế kiểu dị hoán: Thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp T-A hoặc thay . yếu là muối canxi à giúp xương gắn chắc - Phần hữu cơ : cốt giao à giúp xương dẻo dai (đàn hồi) 1 Giáo án ôn Thi HSG Sinh 9 Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy C!Y,Z*56" 9: 4#:4=8" 9: 4FB$/$[BG<$%#'#(4FL -. chuyển theo 2 đường, 1 đường theo mạch bạch huyết, 1 đường theo mạch máu cùng đổ về tim rồi đến phổi tiếp tục trao đổi khí. C!f) 90 $S!*D04# ##$]#($:#(7:4B$g#($=#:4*59I4GeF $5L Các. chỉ xét 5 Giáo án ôn Thi HSG Sinh 9 Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy đến 1 vài gen đang được nghiên cứu. Ví dụ: Kiểu gen của đậu Hà Lan thuần chủng hạt vàng là AA, hạt xanh là aa. 5- Kiểu hình:

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan