SKKN: GIẢI TOÁN VẬT LÝ THCS BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIỆN LUẬN

19 2K 6
SKKN: GIẢI TOÁN VẬT LÝ THCS BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIỆN LUẬN

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Việc dạy học vật lý ở trường phổ thông không cứng nhắc tạo ra những con người chỉ biết nắm được những kiến thức có sẵn , nặng về tín hàn lâm mà thiếu hẳn kỷ năng vận dụng , khả năng tư duy, sáng tạo , khả năng biện luận các tính chất , các công thức, các hiện tượng .... trong việc giải thích các hiện tượng Vật Lý và giải các bài tập Vật lý. Thay sách giáo khoa, giảm tải chương trình, thực tế chúng ta thấy chương trình có giảm tải nhưng ở phần định tính, phần định lượng không hề có sự giảm tải nào, mà có phần cao hơn, cao hơn rất nhiều, minh chứng rõ nhất là qua các ( bộ đề ) kỳ thi khảo sát, thi học sinh học sinh giỏi, tuyển sinh các cấp và thi vào các trường đại học cao đẳng.

SKKN GIẢI TOÁN VẬT LÝ BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIỆN LUẬN LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Việc dạy học vật lý ở trường phổ thông không cứng nhắc tạo ra những con người chỉ biết nắm được những kiến thức có sẵn , nặng về tín hàn lâm mà thiếu hẳn kỷ năng vận dụng , khả năng tư duy, sáng tạo , khả năng biện luận các tính chất , các công thức, các hiện tượng trong việc giải thích các hiện tượng Vật Lý và giải các bài tập Vật lý. Thay sách giáo khoa, giảm tải chương trình, thực tế chúng ta thấy chương trình có giảm tải nhưng ở phần định tính, phần định lượng không hề có sự giảm tải nào, mà có phần cao hơn, cao hơn rất nhiều, minh chứng rõ nhất là qua các ( bộ đề ) kỳ thi khảo sát, thi học sinh học sinh giỏi, tuyển sinh các cấp và thi vào các trường đại học cao đẳng. Hiện nay ở nước ta đang thực hiện chương trình đổi mới phương pháp dạy học, trong đó có môn Vật Lý. Cấp THCS , đối tượng là những học sinh còn nhỏ tuổi , khả năng tư duy còn hạn chế , làm thế nào đê rèn luyện cho các em kỷ năng, kỷ xảo phát triển tư duy, góp phần hình thành năng lực giải quyết vấn đề . Đổi mới cách dạy, cách ra đề thi, đổi mới cách học, cách làm bài tập, thì mới có thể đáp ứng được các yêu cầu thực tế của xã hội Bài tập vật lý , gúp học sinh hiểu sâu hơn về hiện tượng vật lý, những quy luật vật lý, biết phân tích và vận dụng chúng vào thục tiển. Tuy nhiên . Khi giải các bài toán vật lý bậc THCS , dạng trong các bộ đề thi hầu hết các em học sinh thường gặp khó khăn khi giải câu cuối hoặc các bài toán mà các dữ kiện bài toán ẩn ( dưới dạng không tường minh). Đậy là vấn đề mà bản thân tôi rất tâm đắc, để giải quyết tốt các bài toán này, qua nhiều năm trực tiếp làm công tác giảng dạy, tôi thấy tốt nhất là hướng dẫn các em giải bằng phương pháp biện luận. Chính vì lẽ đó tôi chọ đề tài: SKKN GIẢI TOÁN VẬT LÝ BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIỆN LUẬN GIẢI TOÁN VẬT LÝ BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIỆN LUẬN. Thực ra đề tài này quá rộng lớn, ở đây tôi xin trình bày phần giải toán Điện năng ( công và công suất) bằng phương pháp biện luận, đây là dạng toán thường gặp trong các bộ đề thi hàng năm của bậc THCS Phương pháp giải toàn nằy giúp cho học sinh mở rộng , hệ thống hoá kiến thức, rèn luyện được khả năng tư duy, sáng tạo trong lập luận, kỷ năng vận dụng . Phương pháp này sẽ đơn giản hoá việc giải bài toán , rút ngắn thời gian hơn hẳn cách giải thông thường. Học sinh dễ nhớ , dễ vận dụng. Với phương pháp này tôi đã dạy cho các em ở các khối lớp và thu được kết quả rất tốt , đặc biệt trong các kỳ thi . Dù bản thân đã cố gắng , song phương pháp này chưa thể đáp ứng được hết tất cả các dạng bài toán trong chương trình THCS , mà chỉ một khía cạnh nào đó và chắc chắn còn có nhiều thiếu sót , rất mong được nhiều ý kiến của quý độc giả. Xin chân thành cảm ơn. NÔI DUNG CỦA ĐỀ TÀI SKKN GIẢI TOÁN VẬT LÝ BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIỆN LUẬN Nội dung của đề tài được trình bày gồm các phần chính sau đây. - Phần I: Lý do chọn đề tài. - Phần II: Cơ sở lý luận và cách biện luận cho bài giải. - Phần III: áp dụng . - Phần IV: Lời kết. NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA ĐỀ TÀI . Đề tài nêu phương pháp giải toán vật lý khác với cách giải thông thường , với những ưu điểm nổi trội sau đây; - Bằng phương pháp biện luận chúng ta hoá giải tính phức tạp của bài toán. - Bài giải đơn giản , rút ngắn được thời gian và công sức. - Kết quả cụ thể và tính chính xác cao. - Đề tài mang tính thực tiển cao, đáp ứng được yêu cầu của người dạy và người học. SKKN GIẢI TOÁN VẬT LÝ BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIỆN LUẬN PHẦN II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CÁCH BIỆN LUẬN CHO BÀI GIẢI. Trong quá trình giảng dạy Vật Lý 9. Ngoài những kién thức thuộc trọng tâm chương trình , tôi thấy có hai câu hỏi ( trước đây là hai bài tập) nhỏ ở phần toán điện một chiều mà mỗi thầy cô giáo nhất thiết, cần phải giảng giải , đồng thời làm cho các em thấy được vai trò và tầm ảnh hưởng của hai kết luận do hai bài toán mang lại , trong việc ứng dụng giải một số bài tập khác bằng phương pháp biện luận. I – BIỆN LUẬN THEO TÍNH CHẤT. A/ Đối với đoạn mạch mắc nối tiếp. Bài tập 1. Câu C2 trang 11 sách GKVL 9. Hãy chứng minh rằng : Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở R 1 , R 2 mắc nối tiếp, hiệu điện thế ở hai đầu mỗi điện trỡ tỉ lệ thuận với điện trở đó. 2 1 2 1 R R U U = Đ 1 Đ 2 SKKN GIẢI TOÁN VẬT LÝ BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIỆN LUẬN Việc chứng minh đẳng thức trên thật đơn giản , Hơn nữa ta có thể mở rộng và khẳng định kết quả bài toán lại như sau: Trong đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nổi tiềp . Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỷ lệ thuận với điện trở đó . Tương tự, Bài tập 16-17.3 Trang 23 sách BTVL 9. cũng cho kết luận. 2 1 2 1 R R Q Q = Trong đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp . nhiệt lượng toả ra ở mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó. Hai kết luận ( hai tính chất) trên đây có vai trò vô cùng quan trọng trong việc ứng dụng giải một số bài toán điện một chiều bằng phương pháp biện luận. Xin dẫn chứng một vài bài tập sau: Ví dụ 1. cho mạch điện như hình vẽ, H1, đèn Đ 1 ( 6V – 6W ),Đèn Đ2 (6V – 3W ) mắc nối tiếp với nhau. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là 12V. a) Có nhận xét gì về độ sáng của hai đèn. b) Để hai đèn sáng bình thường. Ta phải mắc thêm 1 điện trở. Hãy vẽ cách măc và ( H.1) tìm giá rtị của điện trở đó. Bài giải . - Vì diện trở Đ 1 . R 1 = 6 6 2 1 2 1 = P U = 6 Ω , điện trở Đ 2 . R 2 = Ω= 12 2 2 2 P U . a) Hai đèn có cùng U, nhưng có công suất khác nhau, nên điện trở của đèn có công suất bé hơn sẽ lớn hơn. Nên khi mắc nối tiếp với nhau, đèn có điện trở lớn hơn sẽ có hiệu điện thế ở hai đầu lớn hơn. R 2 . > 2R 1 . U 2 > 2U 1 mà U 1 + U 2 =12V ( không đổi). Kết quả đèn Đ 2 quá sáng ( có thể cháy), đèn Đ 1 sáng tối vì không đủ U định mức. Đ 1 Đ 2 R X A B SKKN GIẢI TOÁN VẬT LÝ BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIỆN LUẬN b)Để hai đèn sáng bình thường, nhất thiết hai đèn phải đạt đúng hiệu điện thế định mức 6V. muốn vậy ta phỉa giảm U hai đầu Đ 2 và tăng hiệu điện thế hai đầu Đ 1 bằng cách mắc song song với đèn Đ 2 một điẹn trở R x , Ta có cách mắc như hình vẽ. H2 Mặt khác khi mắc R x song song với Đ 2 . thì R x phải kết hợp với điện trở Đ 2 . tạo ra một điện trở tương đương phải đúng bằng điện trở Đ 1. . Có nghĩa là: R TD (AB) = Ω= + 6 . 2 2 RR RR X X Suy ra : R x .R 2 = 6(R X + R 2 ). Hay R X = 12 Ω , Đây là giá trị điện trở cần tìm. B/ Đối với đoạn mạch mắc song song. ( H. 2 ) Bài tập 1 . Câu C2 trang 14 sách GKVL 9. Cho ta kế luận: 1 2 2 1 R R I I = Trong đoạn mạchgồm hai điện trở mắc song song . cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỷ lệ nghịch với điện trở đó. Tương tự, Bài tập 16-17.3 Trang 23 sách BTVL 9. cũng cho kết luận. 1 2 2 1 R R Q Q = Trong đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song, nhiệt lượng toả ra ở mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó. Chúng ta hãy ứng dụng các tính chất trên để biện luận cho một vài bài tập sau. Đ 1 Đ 3 Đ 2 Đ 4 Đ 5 C A B SKKN GIẢI TOÁN VẬT LÝ BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIỆN LUẬN Ví dụ 2: Cho mạch điện như hình vẽ, H3 ( các đèn sáng bình thường), các đèn có cùng điện trở R. cho biết công suất thứ tư P 4 = 1W. Tìm công suất các đèn còn lại. 1/áp dụng cho mạch mắc nối tiếp. Ta lập luận : - Đèn Đ 4 mắc nối tiếp Đ 5 , chúng có cùng R và cùng I, nên chúng có công suất bằng nhau. P 5 = P 4 - Đèn Đ 3 mắc song song với hai đèn Đ 1 và Đ 2 , điện trở R 3 = 2 1 R 45 P 3 = 2( P 4 + P 5 ) ( H. 3 ) có nhĩa là công suất P 3 = 4W. ( tính chất mắc rẽ) - Đèn Đ 2 nối tiếp với đoạn AB, đoạn AB có R tđ = R R 3 2 2 = 3 2R , áp dụng kết luận ABAB R R P P 22 = Vậy 2 3 2 3 2 == R R P P AB P 2 = 2 3 AB P . Mà P AB = P 3 + P 4 + P 5 = 4W + 1W + 1W = 6W Nên suy ra P 2 = 9 2 6.3 = W, Công suất đèn Đ 2 = 9W. (tính chất mắc nối tiếp) - Đèn Đ 1 mắc rẽ với đoạn CAB , Điện trở R TĐ đoạn CAB được tính . R CAB = 3 5R lớn hơn điện trở đèn Đ 1 . Do đó ta có thể áp dụng biểu thức. 3 5 3 5 1 1 === R R R R P P CAB CAB P 1 = 3 15.5 3 .5 = CAB P = 25W A D C B A B C R X SKKN GIẢI TOÁN VẬT LÝ BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIỆN LUẬN Bài toán 1. (kết hợp) Cho một ngồn điện 9V(không đổi), một bóng đèn Đ (6V – 3W), một biến trở con chạy R x có điện trở lớn nhất 15 Ω . Hãy vẽ các sơ đồ mạch điện có thể có để đèn sáng bình thường . Xác định vị trí con chạy và điện trở của biến trở R x tham gia vào mạch điện. Lời giải: Ta biết đèn (6V – 3W) có điện trở khi sáng bình thường là 12 Ω . Khi đèn sáng bình thường hiệu điện thế hai đầu đền phải đạt 6V, trong khi đó nguồn điện 9V là không đổi, vậy còn một phần hiệu điện thế nữa biển trở phải ngánh. Do đó ta suy ra có hai sơ đồ làm thoả mản điều kiện bài toán. Sơ đồ 1. Mắc nối tiếp, H4. Vì : U AB + U bc = 9V Nên U bc = 9V – 6V = 3V. ( H. 4 ) Mặt khác , trong đoạn mạch mắc nối tiếp hiệu điện thể ở hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở của chúng . Nên giá trị của biến trở tham gia vào mạch điện là. X D X D R R U U = R RV V Ω = 12 3 6 R X = 6 Ω . Sơ đồ 2. Mắc rẽ.H5. Lập luận như trên . Nếu đèn sáng bình thường Thì U AB = 6V U BC = 3V. Mà hiệu điện thế luôn tỉ lệ thuận với điện trở Có nghĩa là điện trở tương đương R AB = 2 R BC ( H. 5 ) Ta biết điện trở lớn nhất của biến trở là 15 Ω . Điện trở của đèn là 12 Ω . Vậy con chạy phải ở vị trí sao cho Phần AB = 12 Ω .kết hợp với R đ =12 Ω , cho điện trở R AB =6 Ω , phần còn lại của biến trở đoạn BC = 3 Ω . Đ 1 Đ 2 Đ 3 SKKN GIẢI TOÁN VẬT LÝ BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIỆN LUẬN Bài toán 2. Có 3 bóng đèn : Đ 1 (6V- 6W), Đ 2 (6V- 3.6W) và Đ 3 (6V- 2.4W). a) Tính điện trở và cường độ định mức của mỗi đèn. b) Phải mắc các bóng đèn nói trên như thế nào vào hiện điện thế U = 12V, để cả ba đèn đều sáng bình thường. Giải thích. Lời giải: Câu a), bằng cách tính thông thường ta được . - Đ 1 : I 1 =1A, R 1 = 6 Ω . - Đ 2 : I 2 =0.6A, R 2 = 10 Ω . - Đ 3 : I 3 =0.4A, R 3 = 15 Ω . Câu b). Ta lập luận như sau. - Để các đèn sáng bình thường . thì hiệu điện thế hai đầu mỗi đèn phải đạt giá trị định mức , tức phải bằng 6V. Do đó sơ đồ mắc có dạng , một bóng mắc nối tiếp với hai bóng kia mắc rẽ với nhau. - Mặt khác, Công suất Đ 1 bằng tổng công suất , của hai đèn Đ 3 và Đ 2 . Điện trở tương đương của hai đèn Đ 3 và Đ 2 phải bằng điện trở Đ 1 . - Vậy để 3 đèn sáng bình thương ta mắc theo sơ đồ bên. H6 B/ BIỆN LUẬN THEO CÔNG THỨC. Trong một số trường hợp nếu không biện luận ta không thể đưa đến được kết quả cụ htể cho bài toán, nhiều lúc kết quả chúng ta tìm được trở nên vô nghĩa. Ví dụ 1: Một bàn là nhỏ có định mức ( 600W – 120V). Người ta ghép nối tiếp vào bàn là một một điện trở R. Khi R = 5 Ω thì bàn là chỉ tiêu thụ công suất 400W. 1) Tính cường độ định mức và điện trở của bàn là lúc hoạt động bình thường. SKKN GIẢI TOÁN VẬT LÝ BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIỆN LUẬN 2) Tính điện trở và dòng điện qua bàn là lúc bàn là tiêu thụ công suất 400W. Biết hiệu điện thế của lưới điện luôn luôn đủ 120V. Bài giải : 1/ Khi hoạt đọng bình thường ; R o = Ω== 24 600 120 22 P U . I 0 = 5A. 2/ Khi có R mắc nối tiếp: Gọi U là hiệu điện thế thực của bàn là. U o là hiệu điện thế định mức. Gọi I là cường độ thực tế khi bàn là hoạt động. a) Ta có phương trình cong suất. U o I = P BL + P R 2 400 5400 400 120       += UU . (1) b) Mặt khác hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch. U o = U +IR 5. 400 120 U U += (2). c) Cường độ dòng điện chạy qua mạchchính khi bàn là hoạt động, 5 120400 U U I − == (3) . Từ (1),(2),(3) ta rút ra được phương trình sau; U 2 – 12U + 2000 = 0 Với 0 < U < 120. Giải phương trình này ta được hai nghiện . U 1 = 100V, U 2 = 20V. Tương ứng với U: Ta có giá trị của cường độ dòng điện: . I 1 = 4A , I 2 = 20A. Ta có giá trị của điện trở : R 1 = 25 Ω , R 2 = 1 Ω [...]... PHNG PHP BIN LUN TI LIU THAM KHO 1/ Vt lý 9 nõng cao : Nguyn cnh Hoố - Lờ thanh Hoch Nh xut bn Giỏo Dc 2/ 400 Bi tp Vt Lý 9: Phan hong Vn Trng th Lng 3/ Vt lý nõng cao : Nguyn cnh Hoố 4/ i mi phng phỏp dy v gii bi tp Vt Lý THCS. : Mai Lờ Nguyn Xuõn Khoỏi 6/ 200 bi tõp vt lý chnlc :V thanh Khit Lờ thi Oanh 7/ hc tt vt Lý : Phan Hong Vn Trng th Lng 8/ Bi tp Vt lý chn lc : V thanh Khit- Nguyn c Hip... lp lun rt thụng minh iu ct lừi nht l lm th no cỏc em nhn dng , khi no thỡ bin lun bng tớnh cht, bng nh lý v khi no thỡ bi toỏn phi bờn lun bng cụng thc ( t cụng thc Vt Lý chuyn v cụng thc toỏn) Theo kinh nghin bn thõn, tụi cho rng SKKN GII TON VT Lí BNG PHNG PHP BIN LUN trong chng trỡnh toỏn Vt Lý THCS thỡ khi bi toỏn cú yờu cu v tỡm giỏ tr nh mc thỡ Nờn ỏp dng phng phỏp bin lun theo tớnh cht Khi bi...SKKN GII TON VT Lí BNG PHNG PHP BIN LUN Ta phi chn nghim th nht Nghin ny cú tớnh hp lý hn khi Bn l hot ng, nghim th hai cú l xut hin trong khong khc lỳc mi hot ụng Bn l khi ngui cú in tr thp (1 ), và dòng 20A là dòng lúc khởi động Những biện luận từ công thức đến các số liệu tìm đợc, cho chúng ta kết quả của bài toán hoàn toàn chính xác , PHN III P DNG U Bi toỏn 1 Cho mch in nh hỡnh v Hiu in th ca... giỏ tr cc i ,cc tiu thỡ nờn ỏp dng phng phỏp bin lun theo cụng thc Chớnh vỡ vy cp THCS ch nờn ỏp dng phng phỏp ny cho loi toỏn phn cụng sut v cng ch nờn cho cỏc em lm quen vi loi toỏn ny, va vi kh nng t duy ca cỏc em, cú nh vy, tng bc ta nõng cao kh nng t duy, kh nng sỏng to , c bit l kh nng lý lun v k nng vn dng Qua lý lun ta thy : - Tớnh thc tin ca phng phỏp rt thõn thin, d nh dng, d ỏp dng , phự... R2 = 30 T ú ta tớnh c cụng sut c on mch AB PABMAT = U2 U2 12 2 = = = 14,4 W R 2.R AB 2.10 Nu khụng dựng phng phỏp bin lun , thỡ bi toỏn trờn gii rt phc tp, di dũng, ũi hi nhiu kin thc toỏn m hc sinh THCS cha c hc, R2 Bi toỏn 3 Cho mch in nh hỡnh v SKKN GII TON VT Lí BNG PHNG PHP BIN LUN UAB = 12V Rb R1 = 0.8 ; R2 = 6 R3 = 1.5 C D R3 M , in tr ton phn Ca bin tr l R = 10 R1 Xỏc nh v trớ con chy . là hướng dẫn các em giải bằng phương pháp biện luận. Chính vì lẽ đó tôi chọ đề tài: SKKN GIẢI TOÁN VẬT LÝ BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIỆN LUẬN GIẢI TOÁN VẬT LÝ BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIỆN LUẬN. Thực ra đề tài. được phương pháp biện luận ta có thể hoá giải bài toán khó, bằng cách giải đơn giản nhờ phương pháp biện luận. SKKN GIẢI TOÁN VẬT LÝ BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIỆN LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO 1/ Vật lý 9. tốt vật Lý : Phan Hoàng Văn – Trương thọ Lương. 8/ Bài tập Vật lý chọn lọc : Vũ thanh Khiết- Nguyễn đức Hiệp. SKKN GIẢI TOÁN VẬT LÝ BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIỆN LUẬN SKKN GIẢI TOÁN VẬT LÝ BẰNG PHƯƠNG PHÁP

Ngày đăng: 04/11/2014, 21:20

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan