SKKN: Hướng dẫn học sinh giải bài toán về mạch điện hỗn hợp không tường minh

19 9K 10
SKKN: Hướng dẫn học sinh giải bài toán về mạch điện hỗn hợp không tường minh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Thực tế cho thấy: kiến thức là vô hạn, các loại, các dạng bài tập nói chung, bài tập về mạch điện nói riêng là rất phong phú và đa dạng: Mạch điện mắc nối tiếp, mắc song song. Mạch điện hỗn hợp tường minh. Mạch điện hỗn hợp không tường minh. Mạch cầu, mạch đối xứng, mạch tuần hoàn, mạch bậc thang...Trong quá trình bồi dưỡng vật lý THCS cho học sinh, nếu ta chỉ phân ra các phần cơ, nhiệt, điện, quang; mỗi phần làm một vài bài để học sinh quan sát, ghi chép và ghi nhớ máy móc theo kiểu tái hiện thì rất khó để có thể để ghi nhớ bền vững và áp dụng khi cần thiết.

Trịnh Thế Thắng - THCS Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc Phần I - ĐẶT VẤN ĐỀ Do thực tế trình độ nhận thức của học sinh THCS chưa cao, đặc biệt là đối với vùng nông thôn, thời gian tiếp thu trên lớp còn ít so với lượng kiến thức và khả năng tư duy, nhận dạng, phân loại bài toán để xác định được yêu cầu của bài toán là hết sức khó khăn đối với phần lớn học sinh. Bên cạnh đó, do nhu cầu ham học, ham hiểu biết của số học sinh có triển vọng, do mức độ quan trọng của vật lý 9 đối với việc thi vào lớp 10 và tiếp tục học ban KHTN ở các lớp trên nên yêu cầu đặt ra là phải chọn lựa, sàng lọc và phân loại bài tập để hướng dẫn cho học sinh là công việc vô cùng quan trọng đối với mỗi giáo viên dạy bồi dưỡng . Thực tế cho thấy: kiến thức là vô hạn, các loại, các dạng bài tập nói chung, bài tập về mạch điện nói riêng là rất phong phú và đa dạng: - Mạch điện mắc nối tiếp, mắc song song. - Mạch điện hỗn hợp tường minh. - Mạch điện hỗn hợp không tường minh. - Mạch cầu, mạch đối xứng, mạch tuần hoàn, mạch bậc thang Trong quá trình bồi dưỡng vật lý THCS cho học sinh, nếu ta chỉ phân ra các phần cơ, nhiệt, điện, quang; mỗi phần làm một vài bài để học sinh quan sát, ghi chép và ghi nhớ máy móc theo kiểu tái hiện thì rất khó để có thể để ghi nhớ bền vững và áp dụng khi cần thiết. Việc bồi dưỡng học sinh có triển vọng đòi hỏi giáo viên phải định hướng được và phân loại từng dạng bài tập cho học sinh, với mỗi dạng trước hết cung cấp cho học sinh hệ thống kiến thức cơ bản, những điểm cần lưu ý, cung cấp cách giải cụ thể, chọn lựa bài tập cho học sinh luyện giải để nắm vững phương pháp với mức độ từ đơn giản đến phức tạp. Trong các dạng bài tập đó thì việc học sinh biết phân tích cách mắc các bộ phận trong mạch điện phức tạp thì mới có thể bắt tay vào việc giải các bài tập khác. Trong quá trình bồi dưỡng cho học sinh mũi nhọn, học sinh thuộc đội tuyển dự thi học sinh giỏi, điều mà tôi nhận thấy hầu hết ở học sinh là đối với những Hướng dẫn học sinh giải bài toán về mạch điện hỗn hợp không tường minh 1 Trịnh Thế Thắng - THCS Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc mạch điện phức tạp, các em đều bị lúng túng, bế tắc không tìm ra hướng để phân tích mạch điện. Song do điều kiện có hạn về thời gian, điều kiện về phương tiện, đồ dùng, vật chất nên không thể nghiên cứu kĩ để trình bày đủ các cho các dạng bài tập về các loại mạch điện mà ở đây tôi chỉ đưa ra một vài kinh nghiệm nhỏ để giúp học sinh biến đổi từ mạch điện hỗn hợp không tường minh trở về mạch điện hỗn hợp tường minh để có thể thực hiện giải một cách đơn giản và như vậy, khi học sinh đã biết cách vẽ lại mạch điện thì khi đó học sinh sẽ có sự hứng thú để bắt tay vào việc khai thác nhiều dạng toán, bài toán về mạch điện. Vậy để giúp học sinh có khả năng giải toán vật lí phần định luật Ôm, bồi dưỡng học sinh có triển vọng để chọn đội tuyển học sinh giỏi đạt kết quả cao, tôi đã lựa chọn chuyên đề giải các bài toán về mạch điện hỗn hợp không tường minh để cung cấp cho học sinh có thêm giải pháp để giải bài toán loại mạch điện này. Phần II – CÁC GIẢI PHÁP CẢI TIẾN Hướng dẫn học sinh giải bài toán về mạch điện hỗn hợp không tường minh 2 Trịnh Thế Thắng - THCS Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc Chương I . Nhắc lại một số kiến thức cơ bản Một mạch điện có thể gồm nhiều đoạn mạch điện. Mỗi đoạn mạch điện ở giữa hai điểm của đoạn mạch điện có thể gồm một hay nhiều bộ phận, các bộ phận có thể mắc nối tiếp hoặc mắc song song với nhau. 1. Định luật Ôm: ⇒ U = I.R và I U R = 2. Định luật ôm đối với các loại đoạn mạch a/ Đoạn mạch nối tiếp: • • • * Tính chất: Hai điện trở R 1 và R 2 có một điểm chung là C. I = I 1 = I 2 . (1a) U = U 1 + U 2 . (2a) R = R 1 + R 2 . (3a) 2 1 2 1 R R U U = . (4a) *Chú ý: U 1 = I 1 .R 1 = I.R 1 = R U .R 1 = U. 21 1 RR R + . (5a) U 2 = I 2 .R 2 = I.R 2 = R U .R 2 = U. 21 2 RR R + . Chia U thành U 1 và U 2 tỉ lệ thuận với R 1 và R 2 . 2 1 2 1 R R U U = . - Nếu R 2 = 0 thì theo (5a) ta thấy : U 2 = 0 và U 1 = U. Do đó trên sơ đồ (H.1). Hai điểm C và B: U CB = I.R 2 = 0. Khi đó điểm C coi như trùng với điểm B (hay điểm C và B có cùng điện thế). - Nếu R 2 = ∞ (rất lớn) ⇒ U 1 = 0 và U 2 = U. • • b/ Đoạn mạch mắc song song: * Tính chất: Hai điện trở R 1 và R 2 có hai điểm chung là A và B. Hướng dẫn học sinh giải bài toán về mạch điện hỗn hợp không tường minh 3 R U I = R 1 R 2 A C B H.1 B R 1 R 2 I 2 I 1 I A H.2 Trịnh Thế Thắng - THCS Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc U = U 1 = U 2 . (1b) I = I 1 + I 2 . (2b) 1 2 2 1 R R I I = . (3b) 21 111 RRR td += . (4b) *Chú ý: 21 2 211 21 11 1 1 . )( R RR R I RRR RRI U R U I + = + === 21 1 212 21 22 2 2 . )( R RR R I RRR RRI U R U I + = + === (5b) Chia I thành I 1 và I 2 tỉ lệ nghịch với R 1 và R 2 : 1 2 2 1 R R I I = - Nếu R 2 = 0 thì theo (5b) ta có: I 1 = 0 và I 2 = I. Do đó trên sơ đồ (H.2). Hai điểm A và B có : U AB = 0. Khi đó hai điểm A và B có thể coi là trùng nhau (hay hai điểm A và B có cùng điện thế). - Nếu R 2 = ∞ (rất lớn) thì ta có : I 2 = 0 và I 1 = I. (Khi R 2 có điện trở rất lớn so với R 1 thì khả năng cản trở dòng điện của vật dẫn là rất lớn. Do đó ta có thể coi dòng điện không qua R 2 .) 3. Một số điểm lưu ý: - Trong một mạch điện, các điểm nối với nhau bằng dây nối (hoặc ampe kế) có điện trở không đáng kể được coi là trùng nhau. Khi đó ta chập các điểm đó lại và vẽ lại mạch để tính toán. - Trong các bài toán, nếu không có ghi chú gì đặc biệt thì ta có thể coi: R A ≈ 0 và R V ≈ ∞ . - Khi giải bài toán với những sơ đồ mạch điện mắc hỗn hợp tương đối phức tạp, nên tìm cách đưa về một sơ đồ tương đương đơn giản hơn. Trên sơ đồ tương đương, những điểm có điện thế như nhau (bằng nhau) được gộp lại (chập lại) để làm rõ những bộ phận phức tạp của đoạn mạch được ghép lại để tạo thành đoạn mạch đơn giản hơn. Chương II. Mạch điện hỗn hợp không tường minh. Hướng dẫn học sinh giải bài toán về mạch điện hỗn hợp không tường minh 4 Trịnh Thế Thắng - THCS Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc 1/ Nhận xét chung: - Mạch điện hỗn hợp không tường minh cũng là một loại mạch điện mắc hỗn hợp, song cách mắc khá phức tạp, không đơn giản mà phân tích cách mắc các bộ phận trong mạch điện được ngay. Vì vậy, để thực hiện được kế hoạch giải, bắt buộc phải tìm cách mắc lại để đưa về mạch điện tương đương đơn giản hơn. Nhớ rằng, giữa các điểm nối với nhau bằng dây dẫn, ampe kế có điện trở không đáng kể là những điểm có cùng điện thế, ta gộp lại (chập lại). Khi đó vẽ lại mạch điện, ta sẽ được mạch điện tương đương ở dạng đơn giản hơn. - Phân tích cách mắc các bộ phận trong mạch điện là bước khá quan trọng, nó giúp ta thực hiện yêu cầu của bài toán tránh được những sai sót. Cuối cùng, ta áp dụng các tính chất và hệ quả của định luật Ôm đối với từng loại đoạn mạch nối tiếp và song song. 2/ Các bài tập thí dụ cụ thể 2.1 – Bài tập thí dụ 1: Cho sơ đồ mạch điện được mắc như sơ đồ hình vẽ 3. Biết R 1 = 6Ω; R 2 = 3Ω; R 3 = 8Ω; R 4 = 4Ω. Khi đoạn mạch được mắc vào một nguồn điện, ampe kế chỉ 3A. a/ Tính hiệu điện thế của nguồn điện. b/ Tính dòng điện đi qua R 1 và R 2 . Hướng dẫn học sinh thực hiện giải Với việc lần đầu tiên giải bài toán mạch điện hỗn hợp như thế này, học sinh lúng túng trong việc phân tích mạch điện. Vì vậy, sau khi đã được giáo viên cung cấp việc chập các điểm nối với nhau bằng dây dẫn, ta yêu cầu học sinh quan sát kĩ sơ đồ và nhận xét cách mắc. Bước 1: Nhận xét: Ta thấy các điểm A và D được nói với nhau bằng dây dẫn có diện trở không đáng kể, nên chúng có cùng điện thế và ta chập lạ thành một điểm. Như vậy thì giữa hai điểm A và B có một đoạn mạch mắc song song gồm 3 mạch rẽ. Mạch rẽ thứ nhất chứa R 1 , mạch rẽ thứ hai chứa R 2 , mạch rẽ thứ ba chứa R 3 và R 4 . Hướng dẫn học sinh giải bài toán về mạch điện hỗn hợp không tường minh 5 R 1 R 2 A Ơ R 3 R 4 A B C D H.3. Trịnh Thế Thắng - THCS Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc Bước 2: Thực hiện bài giải: - Mạch điện được vẽ lại tương đương như sau: - Mạch điện được mắc: R 1 // R 2 // (R 3 nt R 4 ) Gọi I 1 , I 2 , I 3,4 là các dòng điện đi qua các điện trở R 1 , R 2 , R 3 và R 4 . a/ Hiệu điện thế giữa hai cự của nguồn điện cũng chính là hiệu điện thế giữa hai mạch rẽ chứa R 3 và R 4 . Ta có: U AB = I 34 .R 34 = I 34 (R 3 + R 4 ) = 3(8 + 4) = 36(V) b/ Cường độ dòng điện qua R 1 và R 2 lần lượt là : I 1 = )(6 6 36 1 A R U AB == I 2 = )(12 3 36 2 A R U AB == ĐS: U = 36V; I 1 = 6A; I 2 = 12A. 2.2 – Bài tập thí dụ 2: Cho mạch điện có sơ đồ cách mắc như hình vẽ 4. Biết: R 1 = 6,5Ω; R 2 = 6Ω; R 3 = 12Ω; R 4 = 10Ω; R 5 = 30Ω. Ampe kế chỉ 2A. Tính: a/ Hiệu điện thế ở 2 cực của nguồn điện. b/ Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở. Hướng dẫn học sinh thực hiện giải Khi học sinh quan sát sơ đồ mạch điện, rất khó để có thể phân tích được cách mắc các bộ phận trong mạch điện, ta yêu cầu học sinh quan sát và nhận xét sơ đồ cách mắc. Bước 1; Nhận xét Ta thấy hai điểm B và C được nối với nhau bằng dây dẫn có điện trở không đáng kể. Do đó, ta chập hai điểm này lại với nhau. Khi đó đoạn mạch AC và đoạn Hướng dẫn học sinh giải bài toán về mạch điện hỗn hợp không tường minh 6 R 1 A Ơ R 3 R 4 A B R 1 R 2 R 4 R 3 R 5 A R 1 A B C D + - H. 4 Trịnh Thế Thắng - THCS Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc mạch CD là hai đoạn mạch mắc nối tiếp, mỗi đoạn mạch đó lại có 2 điện trở được mắc song song. Như vậy, mạch điện gồm: Hai đoạn mạch mắc song song AC và CD măvs nối tiếp với nhau và nối tiếp với điện trở R 1 mắc vào nguồn điện. Bước 2: Thực hiện bài giải: - Mạch điện được vẽ lại tương đương như sau: - Mạch điện được mắc như sau: R 1 nt {(R 2 // R 3 ) nt (R 4 // R 5 )} a/ Điện trở tương đương của mạch AC là : )(4 18 72 126 12.6 R . R 111 32 32 AC 32 32 32 Ω== + = + =⇒ + =+= RR RR RR R RRR AC Điện trở tương đương của đoạn mạch CD là: )(5,7 40 300 3010 30.10 R . R 111 54 54 CD 54 54 54 Ω== + = + =⇒ + =+= RR RR RR R RRR CD Điện trở toàn mạch là: R = R 1 + R AC + R CD = 6,5 + 4 + 7,5 = 18(Ω) Vậy hiệu điện thế ở hai cực của nguồn điện là: U = I.R = 2.18 = 36(V) b/ Cường độ dòng điện qua R 1 là I 1 : I 1 = I = 2(A) Cường độ dòng điện qua R 2 và R 3 là I 2 và I 3 : Ta có : 32 2 3 3 2 .2I 2 6 12 I R R I I =⇒=== (1) Mà : I 2 + I 3 = I = 2A (2) Kết hợp (1) và (2), ta có :I 2 = 3 4 (A) và I 3 = 3 2 (A) Cường độ dòng điện qua R 4 và R 5 là I 4 và I 5 : Hướng dẫn học sinh giải bài toán về mạch điện hỗn hợp không tường minh 7 R 2 R 4 R 3 R 5 A R 1 A C D + - Trịnh Thế Thắng - THCS Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc Ta có : 54 4 5 5 4 .3I 3 10 30 I R R I I =⇒=== (3) Mà: I 4 + I 5 = I = 2A (4) Kết hợp (3) và (4), ta có : I 4 = 2 3 (A) và I 5 = 2 1 (A). ĐS: U = 36V; I 1 = 2A; I 2 = 3 4 A; I 3 = 3 2 A; I 4 = 2 3 A; I 5 = 2 1 A. 2.3 – Bài tập thí dụ 3: Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ 5. Các điện trở đều bằng nhau và có giá trị là r = 15Ω. Dây nối và ampe kế có điện trở không đáng kể. Khi mắc mạch điện vào nguồn điện thì ampe kế chỉ 2A. Tính: a/ Điện trở tương đương của toàn mạch AB. b/ Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện. Hướng dẫn học sinh thực hiện giải Với mach điện như thế này, nếu học sinh chưa tiếp cận lần nào thì dễ gây cho học sinh sự chán nản và bỏ cuộc. Song với việc chập các điểm có cùng điện thế mà các em đã được tiếp cận thì lại gây cho các em sự tò mò muốn được thử sức. Bước 1: Nhận xét: Ta thấy giữa các điểm A, C, D, F, I được nối với nhau bằng dây dẫn và ampe kế có điện trở không đáng kể nên chúng có cùng điện thế. Do đó, ta chập các điểm này lại làm một và nối với dương nguồn. Tương tự như vậy, giữa các điểm E, G, H, K, B ta chập lại làm một và nói với âm nguồn. Như vậy hai đầu mỗi điện trở này, một đầu nối với cực dương, một đầu nối với cực âm của nguồn điện, nghĩa là mạch điện AB gồm 5 điện trở được mắc song song với nhau. Bước 2: Thực hiện kế hoạch giải: - Mạch điện được vẽ lại tương đương như sau: Hướng dẫn học sinh giải bài toán về mạch điện hỗn hợp không tường minh 8 A r r r r r A B C D E F G H I K + - H. 5 Trịnh Thế Thắng - THCS Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc - Mạch điện được mắc: R 1 // R 2 // R 3 // R 4 // R 5 . a/ Điện trở tương đương của toàn mạch AB là: 54321 111111 RRRRRR AB ++++= )(3 5 15 5 R 511111 AB Ω===⇒=++++= r rrrrrr b/ Hiệu điện thế ở hai cực của nguồn điện là: U AB = I.R AB = 2.3 = 6(V) ĐS: R AB = )(3 Ω ; U AB = 6(V) 2.4 – Bài tập thí dụ 4: Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ 6. Các điện trở đều bằng nhau và có giá trị là r = 49 Ω . Dây nối có điện trở không đáng kể. Tính điện trở tương đương của toàn mạch. Hướng dẫn học sinh thực hiện giải Với mạch điện phức tạp này, học sinh sau khi đã làm quen với phương pháp quan sát để nhận ra được giữa các điểm được nối với nhau bằng dây dẫn sẽ được chập lại để làm rõ cách mắc các bộ phận trong mạch điện. Bước 1: Nhận xét: Hướng dẫn học sinh giải bài toán về mạch điện hỗn hợp không tường minh 9 A r r r r r + A - B R 1 R 2 R 3 R 4 R 7 R 6 R 5 + A C D E F F G H I K - B H. 6 Trịnh Thế Thắng - THCS Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc Quan sát sơ đồ mạch điện, ta thấy giữa các điểm A, C, I, E, G. được nối với nhau bằng dây dẫn có điện trở không đáng kể. Vì vậy, các điểm này có cùng điện thế, ta chập lại làm một và mắc về phía cực dương của nguồn điện, tương tự như vậy ta cũng có thể chập các điểm B, K, D, H, F lại làm một và mắc về phía cực âm của nguồn. Bước 2: Thực hiện kế hoạch giải - Mạch điện được vẽ lại tương đương như sau : - Mạch điện được mắc: R 1 // R 2 // R 3 // R 4 // R 5 // R 6 // R 7 . Điện trở tương đương của toàn mạch là: 7 1 6 1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 11 RRRRRRR AB R ++++++= =⇔ AB R 1 rrrrrrrr 71111111 =++++++ )(7 7 49 7 R AB Ω===⇒ r 2.5 – Bài tập thí dụ 5: Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ 7. Các điện trở đều bằng nhau và có giá trị là r = 12Ω. Điện trở dây nối không đáng kể. Ampe kế chỉ 2,4A. a/ Tính điện trở tương đương của toàn mạch. b/ Tính hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện. Hướng dẫn học sinh giải bài toán về mạch điện hỗn hợp không tường minh 10 R 4 R 3 R 2 R 6 R 5 + A - B R 1 R 7 A A B B’ C’ D’ D A’ C H.7 [...]... loại mạch hỗn hợp không tường minh ở dạng đơn giản, khi đó học sinh sẽ bắt đầu gặp khó khăn khi thực hiện giải, lúc này giáo viên hướng dẫn cho học sinh phần kiến thức mục 3 “ một số điểm lưu ý ” và cùng học học sinh tiến hành giải rồi mới nâng dần lên mạch hỗn Hướng dẫn học sinh giải bài toán về mạch điện hỗn hợp không tường minh 16 Trịnh Thế Thắng - THCS Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc hợp không tường minh ở... 1-2 Hướng dẫn học sinh giải bài toán về mạch điện hỗn hợp không tường minh 18 Trịnh Thế Thắng - THCS Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc Phần II – Các giải pháp cải tiến 3 Chương I - Nhắc lại một số kiến thức cơ bản 3–4 Chương II - Mạch điện hỗn hợp không tường minh 5 1 - Nhận xét chung về mạch hỗn hợp không tường minh 5 2 - Các thí dụ cụ thể 5 + Bài tập thí dụ 1 5–6 + Bài tập thí dụ 2 6–8 + Bài tập thí dụ 3 8–9 + Bài. .. thấy khi hướng dẫn học sinh làm bài tập về mạch điện phức tạp thì trước hết tôi phải dạy kinh nghiệm giải toán về mạch điện không tường minh, có như vậy thì học sinh mới có cơ sở để khai thác tiếp các dạng bài tập khác về mạch điện Sau khi hướng dẫn cho học sinh kinh nghiệm này, phần lớn học sinh thực hiện bài toán là đạt yêu cầu, số ít là thực hiện chưa đạt yêu cầu, chỉ còn lại một vài học sinh không. .. có phù hợp với điều kiện bài toán và thực tế không Hướng dẫn học sinh giải bài toán về mạch điện hỗn hợp không tường minh 17 Trịnh Thế Thắng - THCS Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc Mong rằng, đề tài này sẽ giúp học sinh giải toán vật lí phần mạch điện hỗn hợp không tường minh được tốt hơn nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy và học vật lý cấp THCS Trong quá trình biên soạn đề tài, chắc chắn là không thể... với kết quả khả quan 2/ Bài học kinh nghiệm Như tôi đã trình bày ở phần đầu, đề tài chỉ nghiên cứu trong phạm vi mạch hỗn hợp không tường minh nhằm cung cấp cho học sinh phương pháp giải đối với mạch điện loại này Để giúp học sinh có hứng thú và nảy sinh tình huống có vấn đề khi học tập thì giáo viên cứ cho học sinh giải các bài toán về mạch điện hỗn hợp tường minh với 2, 3 rồi 4 điện trở Sau đó, giáo... có điện trở rất lớn R V = ∞ Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch khi khoá K đóng c/ Nếu tháo bỏ điện trở R3 và thay vôn kế bằng một ampe kế có điện trở không đáng kể thì ampe kế chỉ bao nhiêu ? Hướng dẫn học sinh giải bài toán về mạch điện hỗn hợp không tường minh 12 Trịnh Thế Thắng - THCS Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc Hướng dẫn học sinh thực hiện kế hoạch giải Sau khi học sinh đã thực hiện tốt việc xét điện. .. đó đoạn mạch AB có 3 điện trở R1, R2, R3 mắc song song, đoạn mạch BC có 6 điện trở mắc song song, đoạn mạch CC’ có 3 điện trở mắc song song Bước 2: Thực hiện kế hoạch giải - Mạch điện được vẽ lại tương đương nhưR4 sau: R5 R6 R1 +A A R2 B R7 R10 C R11 Hướng dẫn học sinh giải bài toán về mạch điện hỗn hợp không tường minh R3 R8 R9 R6 - C’ 11 Trịnh Thế Thắng - THCS Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc - Mạch điện được... số ít là thực hiện được, còn lại là thực hiện được nhưng Hướng dẫn học sinh giải bài toán về mạch điện hỗn hợp không tường minh 15 Trịnh Thế Thắng - THCS Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc chưa đạt yêu cầu, thậm chí là có học sinh không có định hướng giải Điều đó làm cho học sinh có tâm lí chán nản, ngại học vật lý Kết quả cụ thể: Kết quả Số HS khảo sát HS không thực hiện được SL % HS thực hiện chưa đạt yêu cầu SL... 38,8 (V) * Khi khoá K mở, mạch điện được mắc: R1 nt RV nt R3 I= R1 Hướng dẫn học sinh giải bài toán về mạch điện hỗn hợp không tường minh + U - 13 Trịnh Thế Thắng - THCS Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc Điện trở tương đương của mạch là : Rtđ’ = R1 + R3 + RV = 600 + 700 +2000 = 3300 (Ω) Cường độ dòng điện chạy trong mạch là: I= U 100 = = 0,03( A) ' R td 3300 Vậy số chỉ của vôn kế trong trường hợp này là: UV = I.RV =... + Bài tập thí dụ 2 6–8 + Bài tập thí dụ 3 8–9 + Bài tập thí dụ 4 9 – 10 + Bài tập thí dụ 5 10 – 12 + Bài tập thí dụ 6 12 - 14 3 – Các bài tập áp dụng 15 Phần III - Kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm 16 1 - Kết quả đạt được 16 2 – Bài học kinh nghiệm 16 - 18 Hướng dẫn học sinh giải bài toán về mạch điện hỗn hợp không tường minh 19 . được ghép lại để tạo thành đoạn mạch đơn giản hơn. Chương II. Mạch điện hỗn hợp không tường minh. Hướng dẫn học sinh giải bài toán về mạch điện hỗn hợp không tường minh 4 Trịnh Thế Thắng - THCS. tuyển học sinh giỏi đạt kết quả cao, tôi đã lựa chọn chuyên đề giải các bài toán về mạch điện hỗn hợp không tường minh để cung cấp cho học sinh có thêm giải pháp để giải bài toán loại mạch điện. giúp học sinh biến đổi từ mạch điện hỗn hợp không tường minh trở về mạch điện hỗn hợp tường minh để có thể thực hiện giải một cách đơn giản và như vậy, khi học sinh đã biết cách vẽ lại mạch điện

Ngày đăng: 04/11/2014, 20:55

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan