BỘ ĐỀ TOÁN ÔN THI LÊN LỚP 10 NĂM HỌC 2014 - 2015

16 4.8K 8
BỘ ĐỀ TOÁN ÔN THI LÊN LỚP 10 NĂM HỌC 2014 - 2015

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Đây là một bộ tài liệu hay, có chất lượng cao, giúp các thầy cô trong việc giảng dạy và giúp các em học sinh củng cố và nâng cao kiến thức và luyện thi. Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích cho các thầy cô trong việc bồi dưỡng HSG và giúp các em học sinh học tập tốt bộ môn và luyện thi đạt kết quả tốt.

BỘ Đề Thi Tuyển sinh Lên Lớp 10 - Năm học 2014 - 2015. Thời gian 120’. ĐỀ SỐ 1 Câu 1(2,0đ): Cho Biểu Thức : A = ( + ) : ( - ) + a, Rút gọn bt A . b, Tính giá trị của A khi x = 7 + 4 c , Với giá trị nào của x thì A đạt Min ? Câu 2 (2đ): Cho phương trình bậc hai : X 2 - 2(m + 1) x + m - 4 = 0 (1) a, Giải phương trình ( 1 ) khi m = 1. b, Chứng minh rằng pt (1 ) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m ? c , Gọi x 1 , x 2 là hai nghiệm của pt (1)đã cho . CMR Biểu thức : K = x 1 (1- x 2 )+ x 2 (1-x 1 ) không phụ thuộc vào giá trị của m . Câu 3(2đ) : Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc trung bình 30 km/h . khi đến B người đó nghỉ 20 phút rồi quay trở về A với vận tốc trung bình 25km/h . Tính quảng đường AB , Biết rằng thời gian cả đi lẫn về là 5 gời 50 phút . Câu 4(4,0đ): Cho hình vuông ABCD , điểm E thuộc cạnh BC . Qua B kẻ đường thẳng vuông với DE, đường thẳng này cắt các đường thẳng DE và DC theo thứ tự ở H và K . a, Chứng minh rằng : BHCD là tứ giác nội tiếp . b, Tính ? c, Chứng minh rằng : KC.KD = KH.KB d, Khi điểm E di chuyển trên cạnh BC thì điểm H di chuyển trên đường nào ? Hướng dẫn giải- áp án : Đề1 . Câu 1 (2,0đ): Giáo viên : Nguyễn Xuân Hà 1 BỘ Đề Thi Tuyển sinh Lên Lớp 10 - Năm học 2014 - 2015. Thời gian 120’. a, (*) ĐK : x > 0 ; x ≠ 1 . (*) Rút gọn : A = b, Khi : x = 7 + 4 => A = - c, Tìm x để A đạt min : Biến đổi A ta có : A = đạt min  x = => A (min) = 4  x = ∈ ĐKXĐ ( nhận) Câu 2 (2đ): a, khi m 1 thì pt có 2 nghiệm : x 1 = 2 + Và : x 2 = 2 - b, ∆ ’ = (m + 1) 2 + 17 > 0 ∀m => pt luôn có 2 nghiệm với mọi m . c, ∆ ’ > 0 , ∀m . Vậy pt có 2 nghiệm phân biệt x 1 , x 2 và K = x 1 - x 1 x 2 + x 2 - x 1 x 2 = ( x 1 + x 2 ) - x 1 x 2 =10 ( hằng số) ∉ m Câu 3 (2đ): Ta lập được Pt : + + = Giải pt ta có : x = 75 ∈ ĐKbt ( nhận) Vậy : Quảng đường AB = 75 km Câu 4 (4,0đ) : (*) hình tự vẽ . a, Ta có : = = 90 0 (gt) =>  BHCD nội tiếp ( Bt q tích) b, Ta tính được : = 45 0 c, Ta cm được : ∆ KCH ∽ ∆ KBD (gg) => KC.KD = KH . KB (t/c) . d, Khi E di chuyển trên BC thì DH ⊥ BK ( không đổi) => =90 0 ( không đổi) => H ∈( I ; ) vì E di chuyển trên BC nên H di chuyển trên Cung BC của đường tròn ngoại tiếp  ABCD (cả 2 điểm B và C ) . Giáo viên : Nguyễn Xuân Hà 2 BỘ Đề Thi Tuyển sinh Lên Lớp 10 - Năm học 2014 - 2015. Thời gian 120’. Giáo viên : Nguyễn Xuân Hà 3 BỘ Đề Thi Tuyển sinh Lên Lớp 10 - Năm học 2014 - 2015. Thời gian 120’. Hướng dẫn giải -áp án: Đề2 . Câu 1(2,0đ): a, (*) ĐKXĐ : ( x ≥ 0 ; x≠ 1 ) (*) Rút gọn P ta có : P = ( 1- ). b, Giải pt : = 4 ta có : x 1 = 5 và x 2 = 1 ∉ ĐKXĐ ( loại ) Vậy : x = 5 thì P = ( 1- ) . c, P > 0  (1- ) > 0  x > 0 và x < 1  ( 0 < x < 1 ) d, P = - x = - ( - ) 2 + = - ( - ) 2 ≤ Vậy : P ( max) =  x = ( thuộc ĐKXĐ) Câu 2 (2đ): a, Hs tự giải . b, ∆ = - 3( m - ) 2 - > 0  ( m - ) 2 - < 0  ( 1 < m < ) . Thì pt có 2 nghiệm phân biệt x 1 , x 2 và 2 nghiệm cùng dấu  P > 0  m 2 -2m + 2 > 0 ∀m thuộc ĐKXĐ  ( 1 < m < ) ; (*) Thay x 1 = 2 vào pt ta có : m 2 - 4m + 4 = 0  m = 2 ( thõa mãn ĐK )  x 2 .x 1 =  x 2 = = 1  x 2 = 1 . c, ∆ > 0  (1< m < ) thì pt có 2 nghiệm x 1 , x 2 khi đó : A = x 1 2 + x 2 2 - x 1 x 2 = ( x 1 + x 2 ) 2 - 3 x 1 x 2 = ( m + 1) 2 -3( m 2 -2m +2) A = -2m 2 + 8m - 5 = 3 - 2 (m - 2 ) 2 ≤ 3  A (max) = 3  m = 2 ( thõa ĐK bt) Câu 3 ( 2đ): Theo bài ra ta lập được hpt :  ( thuộc Đk bt) Vậy : Người thứ nhất làm một mình thì 30 ngày xong công việc , Người thứ hai làm một mình 60 ngày mới xong việc . Câu 4(4,0đ) : ( Hình tự vẽ ) . a, Ta cm dược : DE ⊥ OD (t/c) và BC ⊥ OD (t/c) => DE //BC (t/c) b, Ta cm được : = sđ ( - ) và = sđ ( - ) mà = => = => 4 điểm P , Q , C, A nằm trên cùng một đường tròn ( bt quỹ tích) =>  APQC nội tiếp . c,  BCQP là hình thang . Ta cm được : = ( cùng chắn ) mà (gt) => = mà = ( cùng chắn ) => = => PQ //BC (t/c) =>  BPQC là hình thang ./. d, Ta có : DE // CM ( C/m câu a) => = (t/c) (1) Giáo viên : Nguyễn Xuân Hà 4 BỘ Đề Thi Tuyển sinh Lên Lớp 10 - Năm học 2014 - 2015. Thời gian 120’. Mặt khác ta có : = => CD là phân giác => = (t/c) (2) Từ (1) và (2) => = => = (t/c) => = => CM.CQ = CE . (CQ + CM) => = => = + ( điều cần c/m) ./. Đề số 3: Câu 1: (2đ) : Cho biểu Thức : A = - . a, Tìm điều kiện xác định của A , rút gọn A ? b, Tính giá trị của A khi x = 3 + 2 . c, Tìm x khi A = 2 + 3 d, Tìm giá trị của x nguyên để A có giá trị là số nguyên . câu 2 (2đ) : Cho parabol (P) có đỉnh ở gốc tọa độ O và đi qua điểm A (1 ; ) . a, viết phương trình của parabol (P) b, viết phương trình của đường thẳng d song song với đường thẳng x + 2y = 1 và đi qua điểm B(0; m ). Với giá trị nào của m thì đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm có hoành độ x 1 và x 2 , sao cho thỏa mãn : 3x 1 + 5x 2 = 5 . câu 3 (2đ) : Một cuộc cắm trại gồm 6 thầy giáo , 5 cô giáo và một số học sinh tham gia được gọi chung là các trại viên. Biết số học sinh nữ bằng căn bậc hai của 2 lần tổng số trại viên và số trại viên nam gấp bảy lần Số trại viên nữ . Hỏi có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh Nữ trong đoàn . Câu 4 (3,5đ) : Cho đường tròn tâm O bán kính R và một đường thẳng cố định d không Cắt (O;R) . Hạ OH vuông góc với d . M là một điểm thay đổi trên d ( M không trùng với H ) . Từ M kẻ hai tiếp tuyến MP và MQ Giáo viên : Nguyễn Xuân Hà 5 BỘ Đề Thi Tuyển sinh Lên Lớp 10 - Năm học 2014 - 2015. Thời gian 120’. ( P, Q là tiếp điểm ) với đường tròn ( 0 ; R) . Dây cung PQ cắt OH ở I , Cắt OM ở K . a, Chứng minh : 5 điểm O, Q, H, M, P cùng nằm trên một đườngtròn . b, Chứng minh : IH . IO = IQ . IP . c, Chứng minh khi M thay đổi trên d thì tích IP . IQ không đổi . d, Giả sử góc PMQ = 60 o , tính tỷ số diện tích hai tam giác MPQ & OPQ . ./. Hướng dẫn giải - đáp án -đề 3: Câu 1(2,5đ): a, (*) Đkxđ : x > 0 ; x ≠ 1 (*) Rút gọn ta có : A = ( + 1) 2 . b, Thay x = 3+ 2 vào A ta được : A = 2 ( 3 + 2 ) c, Khi A = 2 + 3 ta giải pt : ( +1) 2 = 2 + 3  x = 2 (thõa mãn đk) d, Ta có A ∈ Z  ∈ Z  x là số chính phương  x = { 4;9;16;25;…} Câu 2 (2đ): a, khi (P) đi qua O có dạng : y = a x 2 và đi qua A(1; - ) => có pt (P) là : Y = - x 2 . b , Ta có (d) // đthẳng x + 2y = 1  y = - x +b và đi qua B (0; m)  Pt (d) là : y = - x + m ( m≠ ) (d) và (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt  pt hoành độ : - x 2 = - x + m  x 2 - 2x + 4m = 0 có hai nghiệm phân biệt  ∆ ’ = 1 - 4m > 0  m < ; Vậy : m < thì (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt x 1 ,x 2 thõa mãn : 3x 1 + 5 x 2 = 5 , theo vi ét ta có : x 1 + x 2 = 2 và x 1 x 2 = 4m =>   x 1 x 2 = 4m  m = - ∈ Đkbt (nhận). Câu 3 (2đ): Theo bài ra ta có pt : x - 5 = = 4  x - 4 - 5 = 0  = -1 và = 5 ta thấy = -1 ∉ Đkbt (loại) Và = 5 thõa mãn Đk  x = 25 ∈ Đkbt ( nhận) Số HS nữ là 20 em ; số hs nam là 169 em . Giáo viên : Nguyễn Xuân Hà 6 BỘ Đề Thi Tuyển sinh Lên Lớp 10 - Năm học 2014 - 2015. Thời gian 120’. Câu 4(3,5) : ( Hình tự vẽ ) a, HS tự c/m . b, Ta có : ∆ IHQ ∽ ∆IPO (gg) => = (t/c) => IH.IO = IP.IQ , c, Ta có : ∆ OHM ∽ ∆OKI (gg) => = => OH.OI = OM.Ok mà Tam giác OPM vuông tại P => OP 2 =OK. OM (t/c) => OK.OM = R 2 mà OK.OM = OI.OH => OI.OH = R 2 => OI = ( R , OH không đổi ) => OI (kh/ đổi) => OI.IH (kh/ đổi ) => Tích IP.IQ (kh/đổi ) , d, Ta có : = 60 0 => = 30 0 => OM = 2OP = 2R và có : = 30 0 => OK = OP (t/c) => OK = R => MK = OM - OK = 2R - R = R => = = = 3 => Vậy : = 3 . ĐỀ SỐ 4 Câu 1 ( 2,5đ) : Cho biểu thức : A = - - a, Rút gọn A b, Tìm x để A < 1 c, Tìm các giá trị của x để A nhận giá trị nguyên d, Tìm giá trị của x để biểu thức M = đạt Min . Câu 2 ( 2đ) : Cho đường thẳng d có phương trình : y = ( m+1 ) x + m (d) và Parabol (P) có phương trình : y = 2x 2 . a, Vẽ đồ thị hàm số (d) biết (d) đi qua điểm M ( 2;4 ) Giáo viên : Nguyễn Xuân Hà 7 BỘ Đề Thi Tuyển sinh Lên Lớp 10 - Năm học 2014 - 2015. Thời gian 120’. và đồ thị hàm số y = 2x 2 trên cùng một hệ tọa độ . b, Tìm giá trị của m để đường thẳng (d) cắt parabol (P) Tại hai điểm phân biệt A và B nằm về về 2 phía đối Với trục tung OY . Câu 3 (2đ) : Một ô tô đi 120 km với vận tốc dự định . nhưng khi đi được quảng đường xe phải nghĩ 20 phút . Để đến đúng giờ dự định xe phải tăng vận tốc lên 8 km/h trên quảng đường còn lại. Tính vận tốc ô tô dự định đi ? Câu 4 (3,5đ) : Cho nữa đường tròn đường kính AB . C là điểm chạy Trên nửa đường tròn (không trùng với A và B) CH là đường Cao của tam giác ACB . I và K lần lượt là chân đường vuông Góc Hạ từ H xuống AC và BC . M , N lần lượt là trung điểm của AH và HB . a, Tứ giác CIHK là hình gì , so sánh CH và IK ? b, Chứng minh rằng : AIKB là tứ giác nội tiếp . c, Xác định vị trí của C để : * Chu vi tứ giác MIKN lớn nhất và điện tích tứ giác MIKN lớn nhất ? ./. Hướng dẫn giải-đáp án-Đề 4: Câu 1(2,5đ) : a, (*) ĐKXĐ : x ≥ 0 ; x ≠ 4 ; x ≠ 9 . (*) Rút gọn : A = b, Tìm x khi A < 1  giải ra ta có x < 9 hét hợp đk ta có nghiệm: ( 0 ≤ x <9 ; x ≠ 4 ) c , Tìm x thuộc Z để A ∈ Z  A = 1 + ∈ Z  -3 Ư(4)  x = { 1 ; 16 ; 25 ; 49 }∈ Z thõa A ∈ Z . d, Tìm x để M = đạt Min  M = = 1 -  M (min) = -3  x = 0 . Câu 2 (2đ) : a, Pt đường thẳng (d) xác định là : y = x + 2 ; Hs tự vẽ …, b, (d) cắt (P) tại 2điểm phân biệt A và B nằm 2 phía đối với oy Pt hoành độ có 2 nghiệm phân biệt  ∆ > 0 và P < 0 Giáo viên : Nguyễn Xuân Hà 8 BỘ Đề Thi Tuyển sinh Lên Lớp 10 - Năm học 2014 - 2015. Thời gian 120’.  m > 5 + hoặc 0 < x < 5 - . Câu 3 (2đ) : Theo bài ra có Pt : = + +  x = 40 ∈ Đkbt Vậy : v tốc dự định là 40 km/h . Câu 4(3,5đ) : (Hình tự vẽ ) a , Ta c/m được :  CIHK là hình chữ nhật => CH = IK (t/c) . b, Ta c/m dược : + = 180 0 mà = (đv) = =>  AIKB nội tiếp đường tròn (đl) . c , Điểm C nằm trung điểm cung AB thì CH = AB (không đổi) Và đạt max  IK đạt max  IK = AB = MN  chu vi và diện tích hình chữ nhật MIKN đạt max có chiều  dài bằng R , rộng bằng R . ĐỀ SỐ 5: Câu 1 : ( 2,5đ) Cho biểu thức : A = - : a, Tìm tập xác định của A, rút gọn A ? b, Tìm a để : A = - c, Tính A khi : 3 = 27. d, Tìm a là số nguyên , để giá trị của A là nguyên ? Câu 2 : ( 2đ) Cho phương trình : 2x 2 - 6x + m = 0 (1) a, Giải Pt (1) khi m = 4 . b, Tìm m để pt (1) có 2 nghệm dương ? c, Tìm m để pt (1) có 2 nghiện x 1 , x 2 sao cho : + = 3 . Câu 3 : (2đ) Năm ngoái tổng số dân của hai tỉnh A và B là 4 triệu người . Dân số tỉnh A năm nay tăng 1,2 % , còn tỉnh B tăng 1,1 % . Tổng số dân hai tỉnh năm nay là 4045000 người . Tính số dân của mỗi tỉnh năm ngoái và năm nay ? Câu 4 : (3đ) Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH . Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC , d là tiếp tuyến của đường tròn tại A . Các tiếp tuyến của đường tròn tại B và C cắt d theo thứ tự ở D và E . a , Tính : ? b, Chứng minh rằng : DE = BD + CE . c , Chứng minh rằng : BD . CE = R 2 (R là bán kính đường tròn(O) ). d, Chứng minh rằng BC là tiếp tuyến của đường trònđường kính DE . Giáo viên : Nguyễn Xuân Hà 9 BỘ Đề Thi Tuyển sinh Lên Lớp 10 - Năm học 2014 - 2015. Thời gian 120’. Câu 5 : (0,5đ) Cho a , b, c > 0 . Chứng minh rằng : + + < 2 ./. Hướng dẫn giải - đáp án Đề 5: Câu 1(2,5đ): a, (*) Đk : a > 0 ; a ≠ 1 ; a ≠ -+ 2 . (*) Rút gọn : A = b, kết hợp Đk và giải ra ta có : a = ∈ đkbt ( nhận) . c, Tính A khi : 3 / 2a - 5/ = 27  a = 7 ∈ đkbt ( nhận) , Thay a = 7 vào A Ta có : A = = . d, Tìm a ∈ Z để A ∈ Z  A = 2- A ∈ Z  a = 6 ∈ đkbt ( nhận) . Câu 2 (2đ): a, Với m =4 => pt có nghiệm : x 1 =1 ; x 2 =2 ; b, Pt có 2 nghiệm dương  (0 < x < ) c, ∆ > 0  pt có 2 nghiện phân biệt thõa mãn : + = 3  ( x 1 + x 2 ) 2 - 5x 1 x 2 = 0 , kết hợp vi ét giải ra ta có m = ∈ đkbt. Câu 3 (2đ): Theo bài ra ta có pt : x + x + ( 4000000 - x) + (4000000 - x). = 4045000 ( Hs tự giải , C 2 lập hpt ) Câu 4 ( 3đ) : a, Ta có : = 90 0 . b, Áp dụng t/c phân giác ta có : DE = BD + CE . c, Áp dụng hệ thức lượng trong tamgiacs vuông EOD ta có : EC. DB = EA . AD = OA 2 = R 2 . d, C/m BC ⊥ OH tại O => BC là tt(H; ) : + = = 90 0 . Câu 5(1đ): Bđt  -1+ -1 + < 0  > 0 ( vì : a ,b, c > 0) ĐỀ SỐ 6: Câu 1( 2,đ): Cho biểu thức : M = - : + a, Rút gọn M. b, Tính Giá trị M khi : x = c, Tìm x để : M = d, Tìm x để : M > 0 . Câu 2 (1,5): Giáo viên : Nguyễn Xuân Hà 10 [...]... Xuân Hà 14 BỘ Đề Thi Tuyển sinh Lên Lớp 10 - Năm học 2014 - 2015 Thời gian 120’ Đề số 10 Câu 1(2đ) ; Cho biểu thức : Q = ( 1+ ): ( - ) a, Rút gọn Q b, Tính Q khi : x = 4 + 2 c, Tìm x để : Q > 1 d, Tìm x để : K = : đạt max ? Câu 2(2đ) : Cho pt : mx2 - (m + 2)x + m - 3 = 0 (10) a, Giải pt khi m = 1 b, Tìm m để pt có hai nghiệm cùng âm c, Tìm hệ thức liên hệ giữa các nghiệm của pt (10) không phụ thuộc... giác Giáo viên : Nguyễn Xuân Hà 11 BỘ Đề Thi Tuyển sinh Lên Lớp 10 - Năm học 2014 - 2015 Thời gian 120’ Câu 5 (1đ) : Đk : 3 ≤ x ≤ 4 hoặc 0 ≤ x ≤ 1 Đặt ẩn phụ : 4x - x2 = t  0 ≤ t ≤ 3 pt  3 - t = t2  t = giải ra ta có x = Đề số 7 Câu 1: (2đ) Cho biểu thức : Q = : + a, Rút gọn Q b, Tính Q khi a = c, Xét dấu của biểu thức : H = a(Q - ) Câu 2:(2đ) Cho Pt : x2 + 2(m-1)x - 2m +5 = 0 (5) a, Giải Pt (5) khi... rằng: OI ⊥ SK và AN // SK c, Xác định vị trí của N để tam giác SIK đều Câu 5 :(1đ) Cho Bt : M= + Tìm giá trị của x để M có giá trị nhỏ nhất ? 12 Giáo viên : Nguyễn Xuân Hà BỘ Đề Thi Tuyển sinh Lên Lớp 10 - Năm học 2014 - 2015 Thời gian 120’ Đề số 8: Câu 1:(2đ) Cho Bt : P = - a, Tìm ĐK xác định của P , Rút gọn P ? b, Tìm x khi b = 4 ; P = - 1 c, So sánh P và Câu 2:(2đ) a, Vẽ đồ thị (P) của hàm số Y...BỘ Đề Thi Tuyển sinh Lên Lớp 10 - Năm học 2014 - 2015 Thời gian 120’ Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn thì sau 4 giờ bể đầy Biết rằng mỗi giờ lượng nước của vòi I chảy được bằng 1 lượng nước chảy được Của vòi II Hỏi mỗi vòi chảy riêng thì trong bao lâu sẽ đầy bể ? Câu 3 (2đ): Cho phương trình ẩn x : x 2- 2 (m+1)x + n + 2 = 0 (1) a, Giải Pt (1) khi : m = - 2 và n = - 1 b, Tìm giá... 11: Câu 1(2,5đ): Cho Bt : Q = - a, Tìm TXĐ Q , rút gọn Q ? b, Tính giá trị Q khi x = c, Tìm x khi Q = Giáo viên : Nguyễn Xuân Hà 15 BỘ Đề Thi Tuyển sinh Lên Lớp 10 - Năm học 2014 - 2015 Thời gian 120’ d, Tìm x để Q đạt min ? Câu 2(2đ) : Cho Pt : x2 - 2 ( m + 1) x + m2 + 2 = 0 (11) a, Giải Pt khi m = 1 b, Tìm giá trị m để Pt (11) có hai nghiệm x1 ,x2 thõa mãn : x12 + x22 = 10 c, Tìm m để Pt có hai nghiệm... BC thì chu vi tam giác APQ Có giá trị không đổi b, Cho biết góc BAC = 600 và bán kính đường tròn O bằng 6cm , tính độ dài của tiếp tuyến AB và diện tích phần mặt phẳng Được giới hạn bởi hai tiếp tuyến AB, AC và cung nhỏ BC Câu 5 : (1đ) Giải phương trình : + = 2 Giáo viên : Nguyễn Xuân Hà 13 BỘ Đề Thi Tuyển sinh Lên Lớp 10 - Năm học 2014 - 2015 Thời gian 120’ Đề số 9: Câu 1(2,5đ) : Cho Bt : B = +... trị của m để pt (5) có một nghiệm nhỏ hơn 2 và một nghiệm lớn hơn 2 c, Tìm m sao cho : K = 2 010 - 10x1x2 - ( x12 +x22 ) đạt Max? Câu 3:(1,5đ) Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 250m Tính diện tích của thửa ruộng , biết rằng nếu chiều dài giảm 3 lần và chiều rộng tăng 2 lần thì chu vi của thửa ruộng vẫn không đổi Câu 4 :(3,5đ) Cho đường tròn tâm O đường kính AB , N là một điểm chạy trên đường tròn... ngày 02 tháng 9 , có 180 học sinh khối 9 ở một trường được điều về diễu hành , người ta ước tính nếu dùng loại xe lớn để chuyên chở một lượt hết số học sinh thì phải điều ít hơn nếu dùng loại xe nhỏ là hai chiếc biết rằng mỗi xe lớn có nhiều hơn mỗi xe nhỏ là 15 chỗ ngồi Tính số xe lớn , nếu loại xe đó được huy động Câu 4 (3,5đ): Cho tam giác ABC cân ở A, có góc A nhọn Đường vuông góc với AB tạiA Cắt... BC với đường tròn (O) Chứng minh Rằng các đường thẳng BA , EM , CD đông quy c, CmR : DM là phân giác của d, CmR : Điểm M là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ADE Câu 5(1đ) : Giải phương trình : = 4x - x2 Hướng dẫn tóm tắt Câu 1(2đ) : 1a, 1b, 1c, 1d, M = M= M=  x= M>0 x>1 Câu 2(1,5đ) : Tự giải Câu 3(2đ) : 3a, Tự giải 3b, m= ;n =-8 3c, ∆ ’ ≥ 0 và = ∈ Z  x 1 = x2  n = 1 ∈ Z Câu 4 (3,5đ): 4a, b,c,... : x12 + x22 = 10 c, Tìm m để Pt có hai nghiệm và K = đạt max, min nếu có ? Câu 3(2đ) : Hai người thợ cùng làm chung một công việc trong 16 giờ thì xong Nếu người thứ nhất làm trong 3 giờ và người thứ hai làm trong 6 giờ thì họ làm được 25% công việc Hỏi mỗi người làm một mình công việc đó thì mấy giờ xong ? Câu 4(3,0đ) : Cho hai đường tròn ở ngoài nhau (O) và (O’) kẻ tiếp tuyến chung ngoài AA’ và . : Nguyễn Xuân Hà 2 BỘ Đề Thi Tuyển sinh Lên Lớp 10 - Năm học 2014 - 2015. Thời gian 120’. Giáo viên : Nguyễn Xuân Hà 3 BỘ Đề Thi Tuyển sinh Lên Lớp 10 - Năm học 2014 - 2015. Thời gian 120’. . SIK đều . Câu 5 :(1đ). Cho Bt : M = + Tìm giá trị của x để M có giá trị nhỏ nhất ? Giáo viên : Nguyễn Xuân Hà 12 BỘ Đề Thi Tuyển sinh Lên Lớp 10 - Năm học 2014 - 2015. Thời gian 120’. Đề. x + y = 2 và x.y = -1 . Giáo viên : Nguyễn Xuân Hà 14 BỘ Đề Thi Tuyển sinh Lên Lớp 10 - Năm học 2014 - 2015. Thời gian 120’. Đề số 10 Câu 1(2đ) ; Cho biểu thức : Q = ( 1+ ): ( - ) a, Rút

Ngày đăng: 31/10/2014, 15:16

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan