Bộ đề toán luyện thi vào lớp 6

20 2.1K 4
Bộ đề toán luyện thi vào lớp 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Bài 1:Không tính tổng, hãy cho biết tổng sau có chia hết cho 3 không? Tại sao?19 + 25 + 32 + 46 + 58.Bài 2: Tìm số có 2 chữ số, biết rằng nếu viết thêm vào bên trái số đó chữ số 3 ta được số mới bằng 5 lần số phải tìm?Bài 3:Không qui đồng tử số và mẫu số. Hãy so sánh: a b 5 4 3 2 1 G F H E C D A B ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ÔN LUYỆN MÔN TOÁN LỚP 5 THI VÀO L6. ĐỀ 1: Bài 1: Không tính tổng, hãy cho biết tổng sau có chia hết cho 3 không? Tại sao? 19 + 25 + 32 + 46 + 58. Bài 2: Tìm số có 2 chữ số, biết rằng nếu viết thêm vào bên trái số đó chữ số 3 ta được số mới bằng 5 lần số phải tìm? Bài 3: Không qui đồng tử số và mẫu số. Hãy so sánh: a/ 19 15 vµ 17 13 b/ 36 9 vµ 48 12 Bài 4: Cho tam giác ABC vuông ở A. Hai cạnh kề với góc vuông là AC dài 12cm và AB dài 18cm. Điểm E nằm trên cạnh AC có AE = 2 1 EC. Từ điểm E kẻ đường thẳng song song với AB cắt cạnh BC tại F. Tính độ dài đoạn thẳng EF? Bài 5: Tính nhanh: 2006 x 125 + 1000 126 x 2006 – 1006 Bài 6: Tính diện tích phần gạch chéo. 1 ĐÁP ÁN Bài 1: ( 2 điểm ). Ta nhận thấy: 1 + 9 + 2 + 5 + 3 + 2 + 4 + 6 + 5 + 8 = 45 mà 45 chia hết cho 3. Vậy tổng trên chia hết cho 3 vì tổng các chữ số của các số hàng của tổng chia hết cho 3. Bài 2: ( 2 điểm ). Khi viết thêm chữ số 3 vào bên trái số có 2 chữ số thì số đó tăng thêm 300 đơn vị, vì chữ số 3 thuộc hàng trăm. Ta có: 300 + số phải tìm = 5 lần số phải tìm, hay 300 = 4 lần số phải tìm. Vậy số phải tìm là: 300 : 4 = 75. Đáp số: 75 Bài 3: ( 2 điểm ). a/ Ta có: 1 17 17 17 4 17 13 ==+ 1 19 19 19 4 19 15 ==+ Mà 19 4 17 4 > vì hai phân số có cùng tử số, phân số nào có mẫu số bé hơn là phân số lớn hơn. Suy ra: 19 15 17 13 < b/ 4 1 ; 4 1 48 12 == 36 9 suy ra 36 9 48 12 = Bài 4: (3 điểm). 2 12 cm 18 cm Nối AF ta nhận thấy AE cũng bằng đường cao của tam giác FAB ( vì EF song song với AB). Theo đầu bài: AF = EC 2 1 hay cmACAE 4 3 12 3 1 === Vậy )(36 2 418 2 cm x S FAB == )(7236108 )(108 2 1218 2 2 cmS cm x S FAC ABC =−= == Nên suy ra: )(12 2 1272 cm x EF == vì EF song song với AB nên EF chính là đường cao của tam giác FAC. Vậy EF = 12(cm). Vì EF song song với AB nên EF chính là đường cao của tam giác FAC Bài 5: ( 1 điểm). 1 10002006125 10001252006 100620062006125 10001252006 10062006126 10001252006 = + + = −− + = − + x x x x x x ĐỀ SỐ 2 Câu1: ( 6/20 điểm) Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D hãy ghi vào tờ giấy thi của thí sinh chữ cái trước câu trả lời đúng. a/ Một hình chữ nhật có chu vi là 20 mét, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Hỏi diện tích hình chữ nhật đó là bao nhiêu? A. 5 m 2 B. 16 m 2 C. 64 m 2 D. 80 m 2 b/ Tỉ số phần trăm của 9 và 20 là: A. 9,2% B. 20,9% C. 29% D. 45% 3 c/ Bán kính hình tròn lớn gấp 3 lần bán kính hình tròn bé. Hỏi diện tích hình tròn lớn gấp mấy lần diện tích hình tròn bé? A. 3 lần B. 6 lần C. 9 lần D. 12 lần d/ Hai thùng dầu có 50 lít, nếu thùng thứ nhất thêm 5 lít nữa thì sẽ gấp 4 lần số dầu ở thùng thứ hai. Hỏi thùng thứ nhất có bao nhiêu lít dầu? A. 33 lít B. 39 lít C. 40 lít D. 44 lít Câu 2: (3/20 điểm) Tìm Y biết: Y + Y : 0,5 + Y : 0,25 + Y : 0,125 = 15 Câu3: (3/20 điểm) Tìm một số có 4 chữ số. Biết số đó: + Chia hết cho 5. + Tổng các chữ số bằng 7. + Chữ số hàng nghìn kém chữ số hàng đơn vị là 3. Câu 4: (4/20 điểm) Trên đoạn đường AB lúc 7 giờ hai xe ô tô cùng khởi hành đi ngược chiều nhau. Xe thứ nhất đi từ A đến B lúc 10 giờ, xe thứ hai đi từ B đến A lúc 12 giờ. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ? Câu 5: (4/20 điểm) Một mảnh đất hình thang có trung bình cộng hai đáy là 46 mét. Nếu đáy lớn kéo dài thêm 7 mét nữa thì diện tích mảnh đất tăng thêm 140m 2 . a/ Tính diện tích mảnh đất hình thang? b/ Trên mảnh đất đó người ta để 85% trồng hoa màu còn lại qui hoạch nhà ở. Hỏi khu nhà ở bao nhiêu m 2 ? 4 ĐỀ SỐ 3 Câu 1 : ( 4/20 điểm ) Cho A = 90,82 : ( x – 5,4 ) + 9,18 a. Tính giá trị của A khi x= 7,4 b. Tìm x để A là số bé nhất có ba chữ số . Câu 2 : ( 3/20 điểm ) Một tháng nào đó có 3 ngày chủ nhật đều là ngày chẵn ( tức là ngày mang số chẵn ) .Hãy tính xem ngày 25 của tháng đó là ngày thứ mấy trong tuần . Câu 3 : ( 4/20 điểm ) Toán bắt đầu làm một công việc trong 30 ngày , sau đó Thơ tiếp tục làm công việc đó một mình trong trong 5 ngày , và cuối cùng chúng cùng làm chung 10 ngày nữa thì hoàn thành công việc . Nếu cùng làm từ đầu chúng có thể hoàn thành công việc này trong 20 ngày . Biết rằng Toán và Thơ làm từ đầu đến cuối với năng suất không đổi . Hỏi Toán mất bao lâu để hoàn thành công việc một mình ? Câu 4 : ( 3/20 điểm ) Con hỏi Bố : ‘ Năm nay bố bao nhiêu tuổi ạ ? ’ Bố trả lời : ‘ Lấy một nửa tuổi của bố cộng với 7 thì được tuổi của bố cách đây 12 năm .’ Hãy tính tuổi Bố hiện nay ? Câu 5 : ( 4/20 điểm ) Cho tam giác ABC , P là điểm chính giữa BC nối A với P , Trên AP Lần lợt lấy hai điểm M và N sao cho AM = MN = NP. và diện tích tam giác NPC = 60 cm 2 a. Hãy chỉ ra tất cả các tam giác có chung đỉnh A và tính diện tích các tam giác đó . b. Kéo dài BN cắt AC tại Q . Hãy chứng tỏ Q là điểm chính giữa AC. Câu 6 : ( 2/20 điểm ) Tính nhanh . 5 7 1 + 8 1 + 9 1 + 10 1 + 11 1 + 12 1 + 14 1 + 15 1 + 18 1 + 22 1 + 24 1 + 28 1 + 33 1 ĐỀ 4: Câu1: ( 6/20 điểm) Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D hãy ghi vào tờ giấy thi của thí sinh chữ cái trước câu trả lời đúng. a/ Một hình chữ nhật có chu vi là 20 mét, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Hỏi diện tích hình chữ nhật đó là bao nhiêu? A. 5 m 2 B. 16 m 2 C. 64 m 2 D. 80 m 2 b/ Tỉ số phần trăm của 9 và 20 là: A. 9,2% B. 20,9% C. 29% D. 45% c/ Bán kính hình tròn lớn gấp 3 lần bán kính hình tròn bé. Hỏi diện tích hình tròn lớn gấp mấy lần diện tích hình tròn bé? A. 3 lần B. 6 lần C. 9 lần D. 12 lần d/ Hai thùng dầu có 50 lít, nếu thùng thứ nhất thêm 5 lít nữa thì sẽ gấp 4 lần số dầu ở thùng thứ hai. Hỏi thùng thứ nhất có bao nhiêu lít dầu? A. 33 lít B. 39 lít C. 40 lít D. 44 lít Câu 2: (3/20 điểm) Tìm Y biết: Y + Y : 0,5 + Y : 0,25 + Y : 0,125 = 15 Câu3: (3/20 điểm) Tìm một số có 4 chữ số. Biết số đó: + Chia hết cho 5. 6 + Tổng các chữ số bằng 7. + Chữ số hàng nghìn kém chữ số hàng đơn vị là 3. Câu 4: (4/20 điểm) Trên đoạn đường AB lúc 7 giờ hai xe ô tô cùng khởi hành đi ngược chiều nhau. Xe thứ nhất đi từ A đến B lúc 10 giờ, xe thứ hai đi từ B đến A lúc 12 giờ. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ? Câu 5: (4/20 điểm) Một mảnh đất hình thang có trung bình cộng hai đáy là 46 mét. Nếu đáy lớn kéo dài thêm 7 mét nữa thì diện tích mảnh đất tăng thêm 140m 2 . a/ Tính diện tích mảnh đất hình thang? b/ Trên mảnh đất đó người ta để 85% trồng hoa màu còn lại qui hoạch nhà ở. Hỏi khu nhà ở bao nhiêu m 2 ? ĐỀ SỐ 5 Bài 1: Tìm x biết : x = ( 6 5 3 : 6 - 0,125 × 8 + 2 15 2 × 0,03 ) × 4 11 Bài 2 : Hãy viết 3 phân số khác nhau nằm giữa hai phân số : 6 3 và 6 4 Bài 3: Một cửa hàng gạo, có tổng số gạo nếp và gạo tẻ là 1950 ki-lô-gam. Sau khi đã bán 6 2 số gạo nếp và 7 3 số gạo tẻ thì số gạo nếp và gạo tẻ còn lại bằng nhau. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp; bao nhiêu ki-lô-gam gạo tẻ? Bài 4: Cho hình vẽ bên : Hãy tính diện tích hình tròn biết diện tích hình vuông ABCD bằng 20 cm 2 . 7 ĐỀ SỐ 6 Bài 1- Tính nhanh(2điểm) 49,8 - 48,5 + 47,2 - 45,9 + 44,6 - 43,3 + 42 - 40,7 Bài 2- So sánh các phân số: (3 điểm) a) 111111 và 11022 151515 15030 b) 327 và 326 326 325 Bài 3-(2,5 điểm) Cha hiện nay 43 tuổi. Nêú tính sang năm thì tuổi cha vừa gấp 4 lần tuổi con hiện nay. Hỏi lúc con mấy tuổi thì tuổi cha gấp 5 lần tuổi con? Có bao giờ tuổi cha gấp 4 lần tuổi con không? Vì sao? Bài 4-(2,5 điểm) Người ta muốn mở rộng một mảnh vườn hình chữ nhật để có dịên tích tăng lên 3 lần. Nhưng chiều rộng chỉ có thể tăng lên gấp đôi nên phải tăng thêm 8 A B CD cả chiều dài. Khi đó vườn trở thành hình vuông. Hãy tính diện tích mảnh vườn sau khi mở rộng , biết chu vi mảnh vườn lúc đầu là 42m. ĐỀ SỐ 7 Bài 1: (1,5 điểm) Cho một số có 6 chữ số. Biết các chữ số hàng trăm ngàn, hàng ngàn, hàng trăm và hàng chục lần lượt là 5, 3, 8, 9. Hãy tìm các chữ số còn lại của số đó để số đó chia cho 2, cho 3 và cho 5 đều dư 1. Viết các số tìm được. Bài 2: (1,5 điểm) Cho tích sau: 0,9 x 1,9 x 2,9 x 3,9 x … x 18,9 a, Không viết cả dãy, cho biết tích này có bao nhiêu thừa số ? b, Tích này tận cùng bằng chữ số nào? c, Tích này có bao nhiêu chữ số phần thập phân? Bài 3: (2điểm) Một phép chia 2 số tự nhiên có thương là 6 và số dư là 51. Tổng số bị chia, số chia, thương số và số dư bằng 969. Hãy tìm số bị chia và số chia của phép chia này? Bài 4: (2điểm) Hai kho lương thực chứa 72 tấn gạo. Nếu người ta chuyển 8 3 số tấn gạo ở kho thứ nhất sang kho thứ hai thì số gạo ở hai kho bằng nhau. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn gạo? Bài 5: (3điểm) Cho hình vuông ABCD và hình tròn tâm 0 như hình vẽ : A B a, Cho biết diện tích hình vuông bằng 25cm 2 . 9 Tính diện tích hình tròn? b, Cho biết diện tích hình vuông bằng 12cm 2 . Tính diện tích phần gạch chéo? D C (ĐỀ 8)ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI Bài 1: 1 Một lớp mẫu giáo ngày đầu xuân cô giáo đem 265 cái kẹo chia cho tất cả các cháu , mỗi cháu được 7 hoặc 8 cái kẹo. Biết rằng số cháu trai gấp đôi số cháu gái. Hỏi có bao nhiêu cháu được chia 7 cái kẹo ; bao nhiêu cháu được chia 8 cái kẹo? Nếu mỗi cháu gặp gỡ cô giáo và từng bạn của lớp mình để bắt tay và chào nhau. Bạn hãy tính xem có bao nhiêu lời chào? Bao nhiêu cái bắt tay?( Cho biết lớp có 1 cô giáo ) Bài 2: Tuổi của Thanh Tùng , tuổi của bố Thanh Tùng , tuổi của ông Thanh Tùng cộng lại được 100 tuổi. Biết rằng tuổi của Thanh Tùng có bao nhiêu ngày thì tuổi bố Thanh Tùng có bây nhiêu tuần ; tuổi Thanh Tùng có bao nhiêu tháng thì tuổi của ông Thanh Tùng có bấy nhiêu năm. Dùng phương pháp giải toán bằng sơ đồ đoạn thẳng , bạn hãy tính tuổi mỗi người. Bài 3: Một hình vuông có cạnh 12cm. Hãy tìm cách cắt thành 4 mảnh rồi ghép lại để được 3 hình vuông trong đó có 2 hình vuông có diện tích bằng 10 . 0 [...]... Hóy tớnh chu vi ca hỡnh ch nht ú 13 ( 13+14+15) 14 ( 16) Mụn : TON CHNH THC (Vũng 1) Thi gian: 90 phỳt (khụng k thi gian giao ) Bi 1: Tng ca bn s t nhiờn l s ln nht cú 7 ch s Nu xoỏ i ch s hng n v ca s th nht thỡ c s th hai S th 3 bng hiu ca s th nht v s th hai S bộ nht l tớch ca s bộ nht cú ba ch s v s ln nht cú 4 ch s.Tỡm s th t Bi 2: Bn An cú 170 viờn bi gm 2 loi:... ba ch s ó cho Bi 4: Mt tha rung hỡnh thang cú din tớch l 1155cm2 v cú ỏy bộ kộm ỏy ln 33m Ngi ta kộo di ỏy bộ thờm 20 m v kộo di ỏy ln thờm 5m v cựng mt phớa c hỡnh thang mi Din tớch hỡnh thang mi ny bng din tớch ca mt hỡnh ch nht cú chiu rng l 30m v chiu di l 51m Hóy tớnh ỏy bộ, ỏy ln ca tha rung ban u P N : Bi 1: Bi gii S bộ nht cú 3 ch s l 100, s ln nht cú 4 ch s l 9999 Vy s th nht l : 100 x 9999... sang bờn trỏi 1 ch s thỡ c s bộ nht trong 3 s ó cho ( 10) thi kho sỏt HSG vũng 2 trng Tiu hc Thng Long Bi 1: Tỡm n l s t nhiờn sao cho (n + 7) chia ht cho (n - 2) Bi 2: Tỡm s hc sinh ca mi trng bit 2/3 s em trng A bng 0,5 s em trng B v bng 0,4 s em trng C S em trng C hn s em trng A l 230 em 11 Bi 3: Ba bn cú 74 viờn bi Bn A cú s bi bng 4/5 s bi ca bn B Bn C cú s bi bng 5 /6 s bi ca bn A Tỡm s bi ca mi... di: a 3 cm b 3 cm c 7 cm e 10 cm D ( 11) thi t lun Bi 1: Tng s tui ca 2 m con hin nay l 45 Bit tui con bng tui m, tỡm s tui ca mi ngi hin nay Bi 2: Mt cano xuụi khỳc sụng AB mt 2h v ngc khỳc sụng BA mt 4h Hi mt cm bốo trụi theo dũng nc t A n B mt my gi? Bi 3: Mt h nc hỡnh vuụng, chớnh gia h cú mt o hỡnh vuụng Phn mt nc cũn li rng 1 260 m2.Tng chu vi ca h v o l 168 m Tớnh cnh h nc v cnh ca hũn o? Bi 4:... mi hỡnh ny gp 4 ln din tớch hỡnh vuụng th 3 Cú my cỏch gii? ( 9) thi vo lp chuyờn Bi 1: T sỏch th vin nh trng cú 2 ngn : Ngn th nht cú s sỏch bng 2/3 s sỏch ca ngn th hai Nu xp thờm vo ngn th nht 80 cun v ngn th hai 40 cun sỏch , thỡ s sỏch ngn th nht bng 3/4 s sỏch ngn th hai Hi ban u mi ngn t cú bao nhiờu cun sỏch? Bi 2: Hin nay m 36 tui , con gỏi 10 tui v con trai 5 tui Hi my nm na tui m bng tng... thỡ Cỳc c 3 quyn v c Mai c 7 quyn thỡ Hng c 6 quyn Hi mi chỏu c bao nhiờu quyn v? Bi 5: Trong hi vui hc tp mi hc sinh tham gia phi lm bi kim tra kho sỏt cú 15 cõu hi ó c tr li sn Hc sinh ch cn in ỳng sai cho mi cõu tr li Nu in ỳng mt cõu c 5 im nu in sai b tr 5 im( khụng in gỡ coi nh sai ) Kt qu bi ca bn Thng c 25 im hi bn Thng ó in ỳng bao nhiờu cõu? Bi 6: Mt hỡnh ch nht cú chiu rng bng 1/4 chiu di... 9 999 999 S th t l : 9 999 999 - 999 900 - 99 990 - 899 910 = 8 000 199 ỏp s: 8 000 199 Bi 2: Vỡ 1 8 s bi bng Bi gii: 1 9 số bi xanh nên nếu ta coi số bi xanh là 9 phần thi số bi đỏ là 8 phần nh thế và tổng số bi là 170 viên bi 16 Tổng số phần bằng nhau là : 9 + 8 = 17 ( phần ) 1 phần ứng với số viên bi là: 170 : 17 = 10 ( viên ) Số bi xanh là: 10 x 9 = 90 ( viên ) Số bi đỏ là : 10 x 8 = 80 ( viên... Chiu cao BH ca hỡnh thang BEGC l: 375 x 2 : ( 20 + 5 ) = 30 ( m ) Chiu cao BH cng l chiu cao ca hỡnh thang ABCD Do ú tng 2 ỏy AB v CD l: 1552 x 2 : 30 = 77 ( m ) ỏy bộ l: ( 77 - 33 ) : 2 = 22 ( m ) ỏy ln l : 77 - 22 = 55 ( m ) ỏp s: ỏy bộ: 22 m ỏy ln: 55 m 18 19 20 ... mt o hỡnh vuụng Phn mt nc cũn li rng 1 260 m2.Tng chu vi ca h v o l 168 m Tớnh cnh h nc v cnh ca hũn o? Bi 4: in cỏc ch s t 1 n 9 vo cỏc hỡnh trũn sao cho cỏc tng 3 s trờn mi ng kớnh bng nhau? 12 ( 12) thi tuyn sinh vo lp 5 chuyờn th xó Hi Dng Bi 1: B núi vi con : " 10 nm trc õy tui b gp 10 ln tui con , 22 nm sau na thỡ tui b s gp ụi tui con " Hóy tớnh tui b , tui con hin nay? Bi 2: Trong mt bui hc n . giác FAC Bài 5: ( 1 điểm). 1 100020 061 25 100012520 06 10 062 0 062 0 061 25 100012520 06 10 062 0 061 26 100012520 06 = + + = −− + = − + x x x x x x ĐỀ SỐ 2 Câu1: ( 6/ 20 điểm) Mỗi bài tập dưới đây có kèm. 5 4 3 2 1 G F H E C D A B ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ÔN LUYỆN MÔN TOÁN LỚP 5 THI VÀO L6. ĐỀ 1: Bài 1: Không tính tổng, hãy cho biết tổng sau có chia hết cho 3 không? Tại sao? 19 + 25 + 32 + 46 + 58. Bài 2: Tìm. EF? Bài 5: Tính nhanh: 20 06 x 125 + 1000 1 26 x 20 06 – 10 06 Bài 6: Tính diện tích phần gạch chéo. 1 ĐÁP ÁN Bài 1: ( 2 điểm ). Ta nhận thấy: 1 + 9 + 2 + 5 + 3 + 2 + 4 + 6 + 5 + 8 = 45 mà 45 chia

Ngày đăng: 23/08/2014, 08:36

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan