0

Thạch Sanh tiết 2

21 1,007 0
  • Thạch Sanh tiết 2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2014, 12:00

TIẾT 21-22 Văn bản: THẠCH SANH (tt) 1) Sự ra đời và lớn lên của Thạch Sanh: 2) Những thử thách Thạch Sanh đã trải qua và những phẩm chất được bộc lộ: TIẾT 21-22 – Văn bản: THẠCH SANH I) Tìm hiểu chung: 1) Đọc – Tìm hiểu chú thích: 2) Bố cục: 4 phần 3) Thể loại: Truyện cổ tích II. Tìm hiểu chi tiết văn bản: a) Những thử thách: Thạch Sanh vượt qua những thử thách là nhờ vào đâu? a) Tài năng b) Phẩm chất c) Phương tiện thần kì d) Tất cả các yếu tố trên.d) Tất cả các yếu tố trên. Trong những yếu tố giúp Thạch Sanh vượt qua những thử thách, yếu tố nào là quan trọng nhất? Vì sao? b) Những phẩm chất: I) Tìm hiểu chung: 1) Đọc – Tìm hiểu chú thích: 2) Bố cục: 3) Thể loại: II. Tìm hiểu chi tiết văn bản: 1) Sự ra đời và lớn lên của Thạch Sanh: Thật thà, chất phác Dũng cảm, tài năng, tinh thần nghĩa hiệp TIẾT 21-22 – Văn bản: THẠCH SANH 2) Những thử thách Thạch Sanh đã trải qua và những phẩm chất được bộc lộ : a) Những thử thách: -Tha tội chết cho mẹ con Lý Thông và thiết đãi quân 18 nước chư hầu thua cuộc->Thạch Sanh thể hiện phẩm chất gì? => Thạch Sanh hội tụ đầy đủ những phẩm chất tiêu biểu của nhân dân ta nên truyện Thạch Sanh luôn được mọi người qua các thế hệ yêu thích. - Tin và vâng lời mẹ con Lý Thông đi canh miếu thờ thế mạng -> Thạch Sanh đã bộc lộ phẩm chất gì? Diệt chằn tinh, đại bàng cứu công chúa và làm lui quân 18 nước chư hầu -> Thạch Sanh thể hiện phẩm chất gì? - Dũng cảm, tài năng, tinh thần nghĩa hiệp - Thật thà, chất phác Lòng nhân đạo bao dung và tinh thần yêu chuộng hòa bình. - Lòng nhân đạo bao dung và tinh thần yêu chuộng hòa bình. b) Những phẩm chất: MỜI CÁC EM XEM PHIM ! Trong đoạn phim có những nhân vật nào ? TIẾT 21-22 – Văn bản: THẠCH SANH I) Tìm hiểu chung: 1) Đọc – Tìm hiểu chú thích: 2) Bố cục: 4 phần 3) Thể loại: Truyện cổ tích II. Tìm hiểu chi tiết văn bản: 1) Sự ra đời và lớn lên của Thạch Sanh: 3) Sự đối lập tính cách giữa hai nhân vật Thạch Sanh và Lý Thông: 2) Những thử thách Thạch Sanh đã trải qua và những phẩm chất được bộc lộ : Trong truyện, hai nhân vật Thạch Sanh và Lý Thông luôn đối lập nhau về tính cách và hành động. Em hãy chỉ ra sự đối lập đó. THẢO LUẬN NHÓM: (2 phút) - Tốt. - Xấu. - Thiện - Ác. - Lao động - Bóc lột. - Thật thà, trung thực - Lừa dối, xảo trá. - Vị tha. - Vị kỉ. - Anh hùng, cao thượng. - Tiểu nhân, thấp hèn. Sự đối lập tính cách giữa hai nhân vật Thạch Sanh và Lý Thông: THẠCH SANH LÝ THÔNG Lý Thông phải trả giá thích đáng cho tội ác của mình. TIẾT 21-22 – Văn bản: THẠCH SANH I) Tìm hiểu chung: 1) Đọc – Tìm hiểu chú thích: 2) Bố cục: 4 phần 3) Thể loại: Truyện cổ tích II. Tìm hiểu chi tiết văn bản: 1) Sự ra đời và lớn lên của Thạch Sanh: 3) Sự đối lập tính cách giữa 2 nhân vật Thạch Sanh và Lý Thông: 2) Những thử thách và những phẩm chất Thạch Sanh đã trải qua và bộc lộ: 4) Ý nghĩa của một số chi tiết thần kì: Chi tiết thần kì Sự ra đời lớn lên của Thạch Sanh Tiếng đàn thần kì Niêu cơm thần kì Em hãy chỉ ra nhữngchi tiết thần kì trong truyện Thạch Sanh. * Tiếng đàn: [...]...TIẾT 21 -22 – Văn bản: THẠCH SANH I) Tìm hiểu chung: 1) Đọc – Tìm hiểu chú thích: 2) Bố cục: 4 phần 3) Thể loại: Truyện cổ tích II Tìm hiểu chi tiết văn bản: Tiếng đàn thần kì: Giúp Thạch Sanh Làm quân 18 nước chư hầu cởi giáp xin hàng giải oan 1) Sự ra đời và lớn lên của Thạch Sanh: 2) Những thử thách và những phẩm chất Thạch Sanh đã trải qua và bộc lộ: 3) Sự đối lập tính cách giữa 2 nhân vật Thạch. .. thần, Thạch Sanh trở thành người anh hùng, nghệ sĩ, đấu tranh cho tình yêu và công lý, cho cuộc sống hòa bình, hạnh phúc, tương lai của người dân * Niêu cơm thần: TIẾT 21 -22 – Văn bản: THẠCH SANH I) Tìm hiểu chung: 1) Đọc – Tìm hiểu chú thích: 2) Bố cục: 4 phần 3) Thể loại: Truyện cổ tích II Tìm hiểu chi tiết văn bản: 1) Sự ra đời và lớn lên của Thạch Sanh: 2) Những thử thách và những phẩm chất Thạch Sanh. .. chất Thạch Sanh đã trải qua và bộc lộ: 3) Sự đối lập tính cách giữa 2 nhân vật Thạch Sanh và Lý Thông: 4) Ý nghĩa của một số chi tiết thần kì: - Tiếng đàn thần - Niêu cơm thần  Tô đậm sự tài giỏi của Thạch Sanh  Tăng yếu tố thần kỳ hấp dẫn cho truyện Ý nghĩa, tác dụng của các chi tiết thần kì vừa tìm hiểu?  Tô đậm sự tài giỏi của Thạch Sanh  Tăng yếu tố thần kỳ hấp dẫn cho truyện TIẾT 21 -22 – Văn... thần kỳ của Thạch Sanh hấp dẫn cho truyện => Đó là niêu cơm của tình thương, ý thức tiết kiệm và thực dụng, lòng nhân ái, của ước vọng đoàn kết, để các dân tộc sinh sống hào bình, yên ổn làm ăn TIẾT 21 -22 – Văn bản: THẠCH SANH I) Tìm hiểu chung: 1) Đọc – Tìm hiểu chú thích: 2) Bố cục: 4 phần 3) Thể loại: Truyện cổ tích II Tìm hiểu chi tiết văn bản: 1) Sự ra đời và lớn lên của Thạch Sanh: 2) Những thử... đánh chết Thạch Sanh cưới công chúa và lên làm vua 3) Sự đối lập tính cách giữa 2 nhân vật Thạch Sanh và Lý Thông: 4) Ý nghĩa của một số chi tiết thần kì: - Tiếng đàn thần Ở ÁC GẶP DỮ Ở HIỀN GẶP LÀNH - Niêu cơm thần III Tổng kết: Ghi nhớ (SGK trang 67) TIẾT 21 -22 – Văn bản: THẠCH SANH I) Tìm hiểu chung: 1) Đọc – Tìm hiểu chú thích: 2) Bố cục: 4 phần 3) Thể loại: Truyện cổ tích II Tìm hiểu chi tiết văn... Văn bản: THẠCH SANH I) Tìm hiểu chung: 1) Đọc – Tìm hiểu chú thích: 2) Bố cục: 4 phần 3) Thể loại: Truyện cổ tích II Tìm hiểu chi tiết văn bản: 1) Sự ra đời và lớn lên của Thạch Sanh: Kết thúc truyện như vậy Kết thúc truyện số phận em nhân vật Lý Thôngra hai có suy nghĩ và rút và bài học gì? ra sao ? Thạch Sanh Kết thúc truyện số phận hai nhân vật: 2) Những thử thách và những phẩm chất Thạch Sanh đã... chú thích: 2) Bố cục: 4 phần 3) Thể loại: Truyện cổ tích II Tìm hiểu chi tiết văn bản: 1) Sự ra đời và lớn lên của Thạch Sanh: 2) Những thử thách và những phẩm chất Thạch Sanh đã trải qua và bộc lộ: 3) Sự đối lập tính cách giữa 2 nhân vật Thạch Sanh và Lý Thông: 4) Ý nghĩa của một số chi tiết thần kì: - Tiếng đàn thần - Niêu cơm thần III Tổng kết:Ghi nhớ (SGK trang 67) - Thể hiện ước mơ, niềm tin về... Thạch Sanh đã trải qua và bộc lộ: 3) Sự đối lập tính cách giữa 2 nhân vật Thạch Sanh và Lý Thông: 4) Ý nghĩa của một số chi tiết thần kì: - Tiếng đàn thần - Niêu cơm thần Niêu cơm thần Thết đãi quân 18 nước chư hầu ăn mãi không hết Tấm lòng vị tha nhân đạo đối với những người thất thế Ban đầu xem thường, chế giễu sau ngạc nhiên khâm phục Thạch Sanh thách đố quân 18 nước chư hầu và thắng lợi khiến họ phải... Từ những điều vừa tìm hiểu, em hãy nêu ý nghĩa của truyện Thạch Sanh Ý nghĩa truyện: - Thể hiện ước mơ, niềm tin về đạo đức, công lý xã hội - Lý tưởng nhân đạo, yêu hòa bình của nhân dân IV Luyện tập: • 1 Đọc đoạn truyện thơ Nôm • 2 Kể diễn cảm truyện • 3 Chọn một chi tiết em thích nhất và vẽ tranh minh họa Câu 1: Chủ đề của truyện Thạch Sanh là gì? A Đấu tranh xã hội; B Đấu tranh chống xâm lược;... Sanh đã trải qua và bộc lộ: 3) Sự đối lập tính cách giữa 2 nhân vật Thạch Sanh và Lý Thông: 4) Ý nghĩa của một số chi tiết thần kì: - Tiếng đàn thần Tiếng đàn công lý thể hiện quan niệm của nhân dân về một xã hội công bằng Cảm hóa kẻ thù thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình của nhân dân ta Cây đàn thần giúp: - Giải oan cho Thạch Sanh - Giải câm cho công chúa - Vạch mặt kẻ nham hiểm, bất nhân - Giải . TIẾT 21 -22 Văn bản: THẠCH SANH (tt) 1) Sự ra đời và lớn lên của Thạch Sanh: 2) Những thử thách Thạch Sanh đã trải qua và những phẩm chất được bộc lộ: TIẾT 21 -22 – Văn bản: THẠCH SANH. bản: 1) Sự ra đời và lớn lên của Thạch Sanh: Thật thà, chất phác Dũng cảm, tài năng, tinh thần nghĩa hiệp TIẾT 21 -22 – Văn bản: THẠCH SANH 2) Những thử thách Thạch Sanh đã trải qua và những phẩm. vật Thạch Sanh và Lý Thông: THẠCH SANH LÝ THÔNG Lý Thông phải trả giá thích đáng cho tội ác của mình. TIẾT 21 -22 – Văn bản: THẠCH SANH I) Tìm hiểu chung: 1) Đọc – Tìm hiểu chú thích: 2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Thạch Sanh tiết 2, Thạch Sanh tiết 2, Thạch Sanh tiết 2

Từ khóa liên quan