0

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu công nghệ truyền hình qua giao thức internet (Hướng dẫn lập trình VC++ 6.0, mô phỏng điều khiển, gia công CNC)

106 1,236 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2014, 20:12

Đây là bộ đề tài hay, có chất lượng cao, giúp các bạn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bộ môn, phục vụ tốt việc việc viết báo cáo thực hành. Hy vọng bộ đề tài sẽ giúp ích đắc lực cho các bạn trong việc học tập và viết luận văn của mình Đồ án tốt nghiệp Đại Học Đề tài: Nghiên cứu công nghệ truyền hình qua giao thức Internet (IPTV) MỤC LỤC MỤC LỤC I THUẬT NGỮ VIẾT TẮT IV DANH MỤC HÌNH VẼ VII DANH MỤC BẢNG BIỂU IX LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN IPTV VÀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN IPTV Ở VIỆT NAM 3 1.1. Giới thiệu IPTV 3 1.1.1. Khái niệm IPTV 3 1.1.2. Một số đặc điểm IPTV 3 1.1.3. Sự khác biệt giữa IPTV và Internet TV 4 1.2. Mô hình cấu trúc IPTV 6 1.3. Tình hình phát triển IPTV ở Việt Nam 7 1.3.1. Tình hình phát triển dịch vụ IPTV của VNPT 7 1.3.2. Tình hình phát triển dịch vụ IPTV của FPT 11 1.3.3. Tình hình phát triển IPTV của VTC 12 1.4. Các dịch vụ cung cấp bởi IPTV 13 1.4.1. Dịch vụ video IPTV 15 1.4.1.1. Dịch vụ video quảng bá 15 1.4.1.2. Dịch vụ Video theo yêu cầu 16 1.4.2. Dịch vụ âm thanh IPTV 17 1.4.2.1. Dịch vụ phát thanh quảng bá 17 1.4.2.2. Dịch vụ âm nhạc quảng bá 17 1.4.2.3. Dịch vụ âm nhạc theo yêu cầu 17 1.4.2.4. Dịch vụ âm nhạc trả tiền 17 1.4.3. Dịch vụ trò chơi 17 1.4.4. Dịch vụ thông tin tích hợp 18 1.4.4.1. Dịch vụ thoại tích hợp 18 1.4.4.2. Dịch vụ Internet tích hợp 18 1.4.5. Dịch vụ quảng cáo 19 1.4.6. Dịch vụ tương tác 19 1.4.6.1. Ghi hình riêng tư (PVR) 19 1.4.6.2. Ghi hình riêng tư trên mạng (nPVR) 19 1.4.6.3. Bình chọn và dự đoán 20 1.4.6.4. Giáo dục trên ti vi 20 1.4.6.5. Thương mại trên ti vi 20 1.4.6.6. Tương tác qua di động 20 Nguyễn Văn Diện Lớp: H09VT3 I Đồ án tốt nghiệp Đại Học Đề tài: Nghiên cứu công nghệ truyền hình qua giao thức Internet (IPTV) 1.4.6.7. Tin nhắn trên ti vi 21 1.4.7. Dịch vụ truyền hình hội nghị 21 1.4.8. Dịch vụ gia tăng khác 21 1.4.8.1. Tin nhắin SMS/MMS 21 1.4.8.2. Thư điện tử trên ti vi 21 1.4.8.3. Chia sẻ truyền thông (an bum ảnh) 22 1.4.8.4. Ghi nhật ký hình ảnh 22 1.4.8.5. Quan sát toàn cầu 22 CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ TRUYỀN HÌNH TRÊN IP 24 2.1. Kiến trúc hệ thống IPTV 24 2.2. Hệ thống cung cấp dịch vụ IPTV 25 2.3. Mạng cung cấp dịch vụ Triple Play 26 2.4. Các chuẩn nén hình ảnh sử dụng cho IPTV 27 2.4.1. Chuẩn nén MJPEG và Wavelet 28 2.4.2. Chuẩn nén MPEG-x và H.26x 29 2.4.3. Chuẩn nén MPEG-2 30 2.4.4. Chuẩn nén MPEG-4: 31 2.4.4.1. Phân phối các luồng dữ liệu 32 2.4.4.2. Hệ thống 33 2.4.4.3. MPEG-4 Audio 34 2.4.4.4. MPEG-4 Visual 34 2.4.5. Chuẩn nén H.264/MPEG-4 Part 10/AVC 35 2.5. Giao thức mạng 39 2.6. Mạng truyền tải dịch vụ IPTV 43 2.6.1. Video Sites 43 2.6.1.1. Thiết bị đầu cuối đặc biệt 43 2.6.1.2. Trung tâm nguồn hình ảnh 44 2.6.1.3. Trung tâm chuyển mạch hình ảnh 44 2.6.2. Các yêu cầu về dịch vụ Video 44 2.6.2.1. Băng tần cao 44 2.6.2.2. Băng tần không đối xứng 45 2.6.2.3. Chất lượng dịch vụ 45 2.6.2.4. Thời gian đổi kênh video quảng bá 45 2.6.3. Hướng phát hình ảnh 46 2.6.3.1. Dịch vụ Video ở lớp 3 46 2.6.3.2. Kiến trúc chuyển tiếp video 47 2.6.4. Chuyển tiếp truy nhập Internet 49 2.6.4.1. Chuyển tiếp thoại 50 2.6.4.2. Kiến trúc truyền tải biên 50 Nguyễn Văn Diện Lớp: H09VT3 II Đồ án tốt nghiệp Đại Học Đề tài: Nghiên cứu công nghệ truyền hình qua giao thức Internet (IPTV) 2.6.5. Các chức năng DSLAM 51 2.6.6. Các chức năng cổng truy nhập gia đình (HAG) 52 2.6.6.1. Sự phân chia lưu lượng dựa trên các cổng vật lý 53 2.6.6.2. Sự phân chia lưu lượng dựa trên địa chỉ MAC 53 CHƯƠNG 3: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG IPTV VÀ ỨNG DỤNG TRIỂN KHAI TẠI VNPT BẮC NINH 55 3.1. Khái niệm QoE và QoS 55 3.2. Các yếu tố đánh giá chất lượng dịch vụ Video 57 3.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ IPTV 58 3.3.1. Yếu tố chất lượng nguồn tín hiệu video 58 3.3.2. Yếu tố mã hóa tín hiệu 59 3.3.3. Yếu tố độ dài nhóm ảnh (GOP) 61 3.3.4. Yếu tố gói tin 61 3.3.5. Yếu tố thứ tự gói tin 61 3.3.6. Yếu tố mất gói 61 3.3.7. Yếu tố trễ 63 3.3.8. Yếu tố rung pha 63 3.3.9. Yếu tố tranh chấp với các dịch vụ triple-play khác 63 3.3.10. Yêu tố tham số cấu hình 64 3.3.11. Yếu tố máy chủ 64 3.4. Các phương pháp đo chất lượng dịch vụ Video 64 3.4.1. Phương pháp đo chất lượng video định tính 64 3.4.2. Phương pháp đo chất lượng video định lượng 66 3.4.2.1. Hệ thống đo chất lượng video dựa trên mô hình tham chiếu đầy đủ 66 3.4.2.2. Hệ thống đo chất lượng videodựa trên mô hình không tham chiếu 68 3.4.2.3. Hệ thống đo chất lượng video dựa trên mô hình tham chiếu rút gọn 69 3.4.3. Phương pháp đo gián tiếp chất lượng video 69 3.4.3.1. Hệ số trễ 70 3.4.3.2. Tỉ lệ mất gói 71 3.4.4. Phương pháp đo thời gian chuyển kênh 73 3.4.5. Phương pháp đánh giá độ tin cậy 74 3.4.6. Phương pháp kiểm tra độ bảo mật 75 3.4.7. Các điểm đo giám sát chất lượng 77 3.5. Các yêu cầu kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ IPTV 78 3.5.1. Chỉ tiêu chất lượng tín hiệu video 78 3.5.1.1. Các tham số lớp truyền dẫn 78 3.5.2. Chỉ tiêu thời gian tương tác 80 3.5.3. Chỉ tiêu đồng bộ giữa tín hiệu hình và tiếng 80 3.6. Ứng dụng triển khai IPTV tại Viễn Thông Bắc Ninh 80 Nguyễn Văn Diện Lớp: H09VT3 III Đồ án tốt nghiệp Đại Học Đề tài: Nghiên cứu công nghệ truyền hình qua giao thức Internet (IPTV) 3.6.1. Vị trí địa lý 80 3.6.2. Tình hình triển khai IPTV tại VNPT Bắc Ninh 82 3.6.3. Khai thác, quản lý thuê bao MyTV 85 3.6.3.1. Khai báo mới tài khoản cho khách hàng 86 3.6.3.2. Quản lý thuê bao MyTV 90 THUẬT NGỮ VIẾT TẮT Viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt ACM Admission Control Mechanism Cơ chế kiểm soát truy cập ATIS Aliance for Telecommuniction Industry Standard Tổ chức công nghiệp viễn thông BRAS Broadband Remote Access Server Máy chủ băng rộng truy cập từ xa CA Conditional Access Truy cập có điều kiện CDP Content Delivery Protocols Giao thức phân phát nội dung CPE Customer Premises Equipment Thiết bị nhà thuê bao DF Delay Factor Hệ số trễ DHCP Dynamic Host Configuration Giao thức cấu hình host động Nguyễn Văn Diện Lớp: H09VT3 IV Đồ án tốt nghiệp Đại Học Đề tài: Nghiên cứu công nghệ truyền hình qua giao thức Internet (IPTV) Protocol DNS Domain Name System Hệ thống tên miền DRM Digital Right Management Quản lý quyền sử dụng số DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer Thiết bị ghép kênh đường dây thuê bao số DVB Digital Video Broadcasting Quảng bá truyền hình số DVB-H Digital Video Broadcasting - Handheld Thiết bị cầm tay hỗ trợ quảng bá truyền hình số DVR Digital Video Recorder Bộ ghi video số EPG Electronic Program Guide Hướng dẫn chương trình điện tử ESG Electronic Service Guide Hướng dẫn dịch vụ điện tử ETSI European Telecommunications Sdandards Institute Viện tiêu chuẩn viễn thông châu Âu FEC Forward Error Correction Hiệu chỉnh lỗi hướng đi FTTx Fiber To The (Home, Building ) Họ công nghệ FTTx GOP Group of Pictures Nhóm ảnh HAG Home Access Gateway Cổng truy nhập gia đình HDTV High Definition TeleVision Truyền hình độ phân giải cao HTTP Hypertext Transfer Protocol Giao thức truyền siêu văn bản ICMP Internet Control Message Protocol Giao thức bản tin điều khiển internet IGMP Internet Group Management Protocol Giao thức quản lý nhóm Internet IP Internet Protocol Giao thức internet IPTV Internet Protocol TeleVision Truyền hình dựa trên IP IPTVCD IPTV Consumer Device Thiết bị IPTV của người sử dụng IPTVCM IPTV Communications Model Mô hình thông tin IPTV ISP Internet Service Provider Nhà cung cấp dịch vụ Internet ITU-T International Telecommunicatin Union Tổ chức viễn thông thế giới KoD Karaoke on Demand Karaoke theo yêu cầu MoCA Media over Coax Alliance Kết hợp truyền thông trên cáp đồng Nguyễn Văn Diện Lớp: H09VT3 V Đồ án tốt nghiệp Đại Học Đề tài: Nghiên cứu công nghệ truyền hình qua giao thức Internet (IPTV) trục MOS Mean Opinion Score Điểm ý kiến trung bình MPEG Moving Picture Experts Group Nhóm chuyên gia hình ảnh động MPLS Multi Protocol Label Switching Chuyển mạch nhãn đa giao thức NGN Next Generation Network Mạng thế hệ tiếp theo PIM Protocol Independent Multicast Giao thức đa hướng độc lập PPP Point-to-Point Protocol Giao thức điểm-điểm PPPoE Point-to-Point Protocol over Ethernet Giao thức điểm-điểm trên Ethernet PVR Personal Video Recorder Dịch vụ ghi lại nội dung video theo nhu cầu cá nhân PSNR Peak Signal-to-Noise Ratio Tỉ số tín hiệu đỉnh trên nhiễu RG Routing Gateway / Residential Gateway Cổng định tuyến/Cổng thường trú RTCP Real-Time Control Protocol Giao thức điều khiển thời gian thực RTSP Real Time Streaming Protocol Giao thức luồng thời gian thực QoS Quality of Setvice Chất lượng dịch vụ RTP Real Time Protocol Giao thức thời gian thực RTSP Real Time Streaming Protocol Giao thức điều khiển luồng thời gian thực SD Standard Definition Độ nét tiêu chuẩn SIP Session Initiation Protocol Giao thức khởi tạo phiên SM Sparse Mode Chế độ thưa SNR Signal Noise Ratio Tỷ số tín hiệu trên nhiễu STB Set-Top-Box Thiết bị truyền hình đầu cuối TCP Transmission Control Protocol Giao thức điều khiển truyền dẫn TS Transport Stream Luồng truyền tải UDP User Datagram Protocol Giao thức dữ liệu sử dụng VHE Video Head End Nguồn Video VHO Video Headend Office Trung tâm nguồn video VoD Video on Demand Dịch vụ xem video theo yêu cầu Nguyễn Văn Diện Lớp: H09VT3 VI Đồ án tốt nghiệp Đại Học Đề tài: Nghiên cứu công nghệ truyền hình qua giao thức Internet (IPTV) VoIP Voice over IP Thoại trên giao thức Internet VSAQ Video Service Audio Quality Chất lượng âm thanh dịch vụ Video VSCQ Video Service Control Quality Chất lượng điều khiển dịch vụ Video VSMQ Video Service Multimedia Quality Chất lượng đa phương tiện dịch vụ Video VSPQ Video Service Picture Quality Chất lượng ảnh dịch vụ Video VSTQ Video Service Transmission Quality Chất lượng truyền dịch vụ Video WDM Wavelength Division Multiplexing Ghép kênh theo bước sóng quang Nguyễn Văn Diện Lớp: H09VT3 VII Đồ án tốt nghiệp Đại Học Đề tài: Nghiên cứu công nghệ truyền hình qua giao thức Internet (IPTV) DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1:IPTV là công nghệ của tương lai 4 Hình 2:Mô hình chuẩn IPTV 6 Hình 3:Mô hình IPTV thực tế 7 Hình 4:Cấu hình cung cấp dịch vụ IPTV của VASC 9 Hình 5:Dịch vụ iTV của FPT 11 Hình 6:Kiến trúc chung của một hệ thống IPTV 24 Hình 7:Mô hình kiến trúc hệ thống cung cấp dịch vụ IPTV 25 Hình 8:Kiến trúc mạng cung cấp dịch vụ Triple Play 27 Hình 9:Lịch sử và xu hướng phát triển của các chuẩn nén 28 Hình 10:Mô hình các lớp hệ thống MPEG-4 32 Hình 11:So sánh hoạt động của các chuẩn nén 39 Hình 12:So sánh về yêu cầu băng thông, lưu trữ và thời gian tải của các chuẩn nén 39 Hình 13:So sánh các phương thức truyền dẫn 40 Hình 14:So sánh lưu lượng sử dụng giữa Unicast và Multicast 42 Hình 15:Kiến trúc mạng truyền tải dịch vụ IPTV 43 Hình 16:Kiến trúc Lớp 3 của mạng truyền tải dịch vụ Video 46 Hình 17:Kiến trúc chuyển tiếp video 48 Hình 18:Cấu hình chuyển tiếp truy nhập Internet 49 Hình 19:Cấu hình chuyển tiếp thoại 50 Hình 20:Mạng truyền tải biên 51 Nguyễn Văn Diện Lớp: H09VT3 VII Đồ án tốt nghiệp Đại Học Đề tài: Nghiên cứu công nghệ truyền hình qua giao thức Internet (IPTV) Hình 21:DSLAM Bridge-Group 52 Hình 22:Phân chia lưu lượng trên các cổng vật lý 53 Hình 23:Mố tương quan giữt QoE và QoS 56 Hình 24:Các yếu tố tác động tới QoE 56 Hình 25:Hệ thống phân phối dịch vụ video đầu cuối-tới-đầu cuối 59 Hình 26:Các loại lỗi lớp vật lý và giao thức 59 Hình 27:Hệ thống đo chất lượng video dựa trên mô hình tham chiếu đầy đủ 68 Hình 28:Giám sát chất lượng video sử dụng mô hình rút gọn 69 Hình 29:Mạng IPTV với rung pha bằng 0 71 Hình 30:Mạng IPTV có rung pha 71 Hình 31:Tính các giá trị MDI tại các điểm khác nhau trong mạng IPTV 72 Hình 32:Cấu hình đo trễ chuyển kênh 74 Hình 33:Kiểm tra bảo mật theo dựa trên DHCP Option 82 76 Hình 34:Kiểm tra ứng dụng firewall 77 Hình 35:Các điểm đo, giám sát chất lượng trong mạng IPTV 77 Hình 36:Bản đồ hành chính tỉnh Bắc Ninh 82 Hình 37:Sơ đồ triển khai tại MAN-E tại VNPT Bắc Ninh 83 Hình 38:Giao diện thêm một khách hàng mới 86 Hình 39:Thêm người sử dụng từ một danh sách dưới dạng file 87 Hình 40:Danh sách khách hàng đang chờ kiểm tra lắp đặt dịch vụ IPTV 88 Hình 41:Giao diện kiểm tra và cập nhật tình trạng lắp đặt 88 Hình 42:Gửi mail thông báo cho khách hàng về khả năng lắp đặt 89 Nguyễn Văn Diện Lớp: H09VT3 VIII Đồ án tốt nghiệp Đại Học Đề tài: Nghiên cứu công nghệ truyền hình qua giao thức Internet (IPTV) Hình 43:Giao diện thực hiện đồng bộ dữ liệu 90 Hình 44:Giao diện thay đổi gói cước sử dụng 90 Hình 45:Giao diện thay đổi trạng thái sử dụng dịch vụ 91 Hình 46:Giao diện thay đổi bộ giải mã 92 Nguyễn Văn Diện Lớp: H09VT3 IX [...]... như dịch vụ truyền hình truyền thống Dịch vụ này cung cấp cho người sử dụng những chương trình truyền hình được thu lại từ hệ thống truyền hình mặt đát, truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh và kênh truyền hình riêng Hiện nay hệ thống của MyTV đã cung cấp 71 kênh truyền hình Các nội dung truyền hình được phát theo lịch trình và thời gian cố định như truyền hình truyền thống Nhưng với công nghệ IPTV,... Đồ án tốt nghiệp Đại Học Đề tài: Nghiên cứu công nghệ truyền hình qua giao thức Internet (IPTV) Do đặc điểm công nghệ, thời gian và kiến thức còn hạn chế nên đề tài chỉ dừng lại ở mức nghiên cứu lí thuyết Trong thời gian thực hiện đồ án, tác giả đã cố gắng tìm hiểu tài liệu, và tham khảo ý kiến giáo viên hướng dẫn Tuy nhiên do kiến thức còn hạn chế nên không tránh khỏi những sai sót, rất mong nhận được... Lớp: H09VT3  IX Đồ án tốt nghiệp Đại Học Đề tài: Nghiên cứu công nghệ truyền hình qua giao thức Internet (IPTV) LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật với những phát minh quan trọng trong mọi lĩnh vực đã làm cho đời sống con người có những thay đổi to lớn Trong lĩnh vực giải trí phải kể đến các dịch vụ truyền hình vệ tinh, sự tăng trưởng của dịch vụ truyền hình cáp số và... Chương 1: Tổng quan IPTV và tình hình triển khai IPTV ở Việt Nam CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN IPTV VÀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN IPTV Ở VIỆT NAM 1.1 Giới thiệu IPTV 1.1.1 Khái niệm IPTV IPTV là tên viết tắt của cụm từ Internet Protocol Television - truyền hìnhqua giao thức Internet, Telco Televison hay truyền hình băng rộng, với nghĩa truyền tải truyền hình quảng bá hoặc video theo yêu cầu, chương trình phát thanh... trưởng của dịch vụ truyền hình cáp số và đặc biệt là sự ra đời của truyền hình độ nét cao (HDTV) đã để lại dấu ấn trong truyền hình Bên cạnh đó là sự phát triển bùng nổ của Internet, đặc biệt mạng Internet băng thông rộng đã làm thay đổi cả nội dung và kỹ thuật truyền hình Truyền hình giao thức Internet (IPTV) đang là công nghệ truyền hình của tương lai Với sự hậu thuẫn của viễn thông, IPTV dễ dàng cung... mềm trung gian (middlleware), các set-top box và phần mềm bảo mật/quản lý bản quyền là đặc trưng đối với dịch vụ IPTV và một số giao thức mạng liên quan đến quá trình truyền tải nội dung IPTV Hình 3: Mô hình IPTV thực tế 1.3 Tình hình phát triển IPTV ở Việt Nam Xu hướng số hóa và hội tụ trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và truyền hình đã trở thành một làn sóng lan tỏa ở nhiều quốc gia trên.. .Đồ án tốt nghiệp Đại Học Đề tài: Nghiên cứu công nghệ truyền hình qua giao thức Internet (IPTV) DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1:Mức cước thuê bao tháng cho dịch vụ MyTV 10 Bảng 2:Mức cước dịch vụ theo yêu cầu (PayTV) của MyTV 11 Bảng 3:Các dịch vụ IPTV 14 Bảng 4:Yêu cầu về băng... IPTV, đồ án này sẽ nghiên cứu về vấn đề đảm bảo chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông cố định Đồ án được xây dựng với bố cục như sau: Chương 1: Tổng quan IPTVvà tình hình phát triển IPTV ở Việt Nam Chương 2: Công nghệ tuyền hình trên IP Chương 3: Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng IPTV và ứng dụng triển khai tại IPTV Bắc Ninh Nguyễn Văn Diện Lớp: H09VT3  1 Đồ án tốt nghiệp Đại Học Đề tài: Nghiên. .. giáo và các bạn để đồ án được hoàn thiện hơn Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo đã tạo điều kiện trong quá trình thực hiện đồ án Đặc biệt, xin cảm ơn sự quan tâm của thầy giáo TS Trần Thiện Chính đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ để tôi có thể hoàn thành đồ án này Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2011 Sinh viên thực hiện Nguyễn Văn Diện Nguyễn Văn Diện Lớp: H09VT3  2 Đồ án tốt nghiệp Đại Học... truy cập tới các dịch vụ IPTV IPTV thường được xem là công nghệ TriplePlay (dữ liệu, âm thanh và hình ảnh) Nhưng trong một môi trường mà thách thức nhân lên theo cấp số mũ và công nghệ phải liên tục được cập nhật, bộ ba dịch vụ nói trên đã chuyển thành bộ tứ khi có thêm xem truyền hình Internet qua điện thoại di động (MobileTV) Hình 1: IPTV là công nghệ của tương lai Khả năng của IPTV hứa hẹn mang đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu công nghệ truyền hình qua giao thức internet (Hướng dẫn lập trình VC++ 6.0, mô phỏng điều khiển, gia công CNC), Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu công nghệ truyền hình qua giao thức internet (Hướng dẫn lập trình VC++ 6.0, mô phỏng điều khiển, gia công CNC), , CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN IPTV VÀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN IPTV Ở VIỆT NAM, CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ TRUYỀN HÌNH TRÊN IP, CHƯƠNG 3: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG IPTV VÀ ỨNG DỤNG TRIỂN KHAI TẠI VNPT BẮC NINH

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm