0
 1. Trang chủ >
 2. Công nghệ thông tin >
 3. Lập trình >

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu công nghệ truyền hình qua giao thức internet (Hướng dẫn lập trình VC++ 6.0, mô phỏng điều khiển, gia công CNC)

Nghiên cứu công nghệ truyền hình qua giao thức Internet (IPTV)

Nghiên cứu công nghệ truyền hình qua giao thức Internet (IPTV)

... Nghiên cứu công nghệ truyền hình qua giao thức Internet (IPTV) DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1:IPTV là công nghệ của tương lai 4 Hình 2:Mô hình chuẩn IPTV 6 Hình 3:Mô hình IPTV thực tế 7 Hình 4:Cấu hình ... over IP Thoại trên giao thức Internet Nguyễn Văn DiệnLớp: H09VT3 VI Đồ án tốt nghiệp Đại Học Đề tài: Nghiên cứu công nghệ truyền hình qua giao thức Internet (IPTV) Hình 43 :Giao diện thực hiện ... Nghiên cứu công nghệ truyền hình qua giao thức Internet (IPTV) Hình 21:DSLAM Bridge-Group 51 Hình 22:Phân chia lưu lượng trên các cổng vật lý 52 Hình 23:Mố tương quan giữt QoE và QoS 55 Hình 24:Các...
 • 16
 • 982
 • 4
Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Nghiên cứu thiết kế quy trình công nghệ hàn khung xe Wave 110cc pptx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Nghiên cứu thiết kế quy trình công nghệ hàn khung xe Wave 110cc pptx

... KW11 0-0 1-1 3KW11 0-0 2-1 6TPKW11 0-0 3-0 1 KW11 0-0 4-1 4KW11 0-0 5-1 7KW11 0-0 3-1 5KW11 0-0 3-1 1KW11 0-0 3-1 0TPKW11 0-0 3-0 9TP KW11 0-0 4-1 2KW11 0-0 3-0 8 KW11 0-0 4-3 4KW11 0-0 1-4 0 KW11 0-0 3-0 7 KW11 0-0 4-3 3KW11 0-0 1-3 9TP KW11 0-0 3-0 6 KW11 0-0 4-3 2KW11 0-0 1-3 8 ... KW11 0-0 4-3 2KW11 0-0 1-3 8 KW11 0-0 2-4 1KW11 0-0 3-0 5KW11 0-0 4-2 7KW11 0-0 5-2 1KW11 0-0 1-3 7 KW11 0-0 2-2 3 KW11 0-0 3-0 4KW11 0-0 4-2 6 KW11 0-0 5-2 0TPKW11 0-0 1-3 6KW11 0-0 2-2 2TP KW11 0-0 3-0 3KW11 0-0 4-2 5 KW11 0-0 5-1 9KW11 0-0 1-2 8TP ... KW11 0-0 2-1 8 KW11 0-0 3-0 2 KW1 1 0-0 4-2 4KW11 0-0 5-1 8KW11 0-0 3-2 9KW11 0-0 1- 00 KW11 0-0 2- 00 KW11 0-0 3- 00 KW11 0-0 4- 00KW11 0-0 5-0 0KW11 0-0 0-0 0KW11 0-0 3-3 5KW11 0-0 3-3 1KW11 0-0 3-3 0kÕt cÊu khung xe wave...
 • 68
 • 2,444
 • 0
Đồ án tốt nghiệp : Nghiên cứu xác định các thông số động học trong công nghệ sinh học bùn hoạt tính xử lý nước thải

Đồ án tốt nghiệp : Nghiên cứu xác định các thông số động học trong công nghệ sinh học bùn hoạt tính xử lý nước thải

... để phân tích các chỉ tiêu nước thải của công ty.SVTH: Đoàn Vũ Luân 3 MSSV: 105111037 ĐATN: Nghiên cứu xác định các thông số động học trong CNSH bùn hoạt tính xử nước thải công ty TNHH ... ĐATN: Nghiên cứu xác định các thông số động học trong CNSH bùn hoạt tính xử nước thải công ty TNHH thủy sản TRƯỜNG VINH - Tp. Hồ Chí MinhGVHD: Th.S Lâm Vónh SơnTảo:Quá trình bùn hoạt tính ... ĐATN: Nghiên cứu xác định các thông số động học trong CNSH bùn hoạt tính xử nước thải công ty TNHH thủy sản TRƯỜNG VINH - Tp. Hồ Chí MinhGVHD: Th.S Lâm Vónh Sơn sinh học sẽ làm bít các...
 • 110
 • 759
 • 1
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu công nghệ bảo mật gói IP (IPSec) và ứng dụng bảo mật thông tin trên mạng

Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu công nghệ bảo mật gói IP (IPSec) và ứng dụng bảo mật thông tin trên mạng

... Sơn, em đã tiếp cận nghiên cứu đề tài Nghiên cứu công nghệ bảo mật gói IP (IPSec) ứng dụng bảo mật thông tin trên mạng . Em đã tìm hiểu về giao thức bảo mật gói IP (IPSec) với các mục ... Transport, chế độ Tunnel bảo vệ toàn bộ gói IP. Toàn bộ gói IP được đóng gói vào trong một gói IP khác tiêu đề IPSec được chèn vào giữa tiêu đề IP gốc tiêu đề IP mới. Trong chế độ này, ... toàn thông tin trên mạng công việc hết sức cần thiết có giá trị thực tiễn đối với các công ty, các tổ chức đã đưa công nghệ thông tin vào sử dụng. Cho dù chúng ta đang làm việc ở đâu, trên...
 • 74
 • 1,488
 • 20
đồ án tốt nghiệp nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tự động thiết kế để chế tạo các chip thông minh cho đo lường và điều khiển

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tự động thiết kế để chế tạo các chip thông minh cho đo lường và điều khiển

... Nghiên cứu ứng dụng phát triển công nghệ tự động thiết kế để chế tạo các chip thông minh cho đo lường điều khiển nhằm mục đích ứng dụng phát triển công nghệ tạo chip thông minh baogồm ... THUẬTĐỀ TÀI KC.03.20 Nghiên cứu ứng dụng phát triển công nghệ tự động thiết kế để chế tạo các chip thông minh cho đo lường điều khiển Chủ nhiệm đề tài: KS. Phan Minh Tân586808/6/2006Hà ... trình mẫu về thiết kế chip đo điều khiển thông minh sử dụng công nghệ PSoC- Đào tạo nhiều cán bộ nghiên cứu tiếp nhận công nghệ tạo chip PSoC nhiều sinh viên làm đồ án tốt nghiệp. Đề tài...
 • 122
 • 1,052
 • 0
đồ án tốt nghiệp nghiên cứu công nghệ chuyển mạch nhãn mpls và đề xuất các kiến nghị áp dụng công nghệ mpls trong mạng thế hệ mới ngn của tổng công ty

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu công nghệ chuyển mạch nhãn mpls và đề xuất các kiến nghị áp dụng công nghệ mpls trong mạng thế hệ mới ngn của tổng công ty

... nhiều các điểm khác biệt. Các công ty lớn khác trong công nghiệp, nhưNortel, cũng sử dụng chúng trong các sản phẩm VNS chuyển mạch nhãn của mình. Có thể thấy rằng nghiên cứu về chuyển mạch nhãn ... quản lý các nhóm này. Nhóm làm việc MPLS chịu trách nhiệm chuẩn hoá các công nghệ cơ sởcho sử dụng chuyển mạch nhãn cho việc thi hành các đường chuyển mạch nhãn trên các loại công nghệ lớp ... Chương I: Cơ sở công nghệ MPLS I. Lịch sử phát triển MPLS Cisco phát hành ấn bản đầu tiên về chuyển mạch nhãn đa giao thức (MPLS) vào tháng 3 năm 1998 trong vài tháng gần đây công nghệ này đượcchuẩn...
 • 71
 • 665
 • 0
đồ án tốt nghiệp nghiên cứu tiếp thu công nghệ tiên tiến để tổ chức và khai thác thử mạng thông tin liên kết số đa dịch vụ isdn

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu tiếp thu công nghệ tiên tiến để tổ chức và khai thác thử mạng thông tin liên kết số đa dịch vụ isdn

... mã số KHCN-01-01 :" ;Nghiên cứu tiếp thu công nghệ tiên tiến để tổ chức khai thác thử mạng thông tin liên kết số đa dịch vụ ISDN& quot;với nội dung nghiên cứu xây dựng phương án tổ chức mạng ... vùng Mạng viễn thông Công andụng cho công tác nghiệp vụ của ngành có chức năng năng lực nghiên cứu, lập trình, nghiên cứu khai thác công nghệ các phần mềm mới như: xử lý ảnh,bản đồ điện ... mạng số liên kết đa dịch vụ băng rộng B -ISDN cung cấp các kết nối thông qua chuyển mạch (SVC), thông qua kết nối bán cố4Thiết bị đầu cuối Kết cuối mạng Chuyển mạch ISDN Chuyển mạch ISDN Thu ...
 • 27
 • 892
 • 1
đồ án tốt nghiệp nghiên cứu về “công nghệ adsl”

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu về “công nghệ adsl”

... nối.1.2.2.3. ATM (Asynchronous Transfer Mode: Truyền không đồng bộ ). Đặc trưng cơ bản của công nghệ ATM :- ATM là công nghệ truyền dẫn không đồng bộ, hướng kết nối. Việc trao đổi số liệu được thực ... được lưu trữ trên Cache cha hay phải tải về từ Internet.2.4. ADSL mang lại gì cho người dùng, doanh nghiệp và các tổ chức:2.4.1. Đối với người dùng Về cơ bản, ADSL sẽ giúp bạn làm những việc ... Tìm hiểu công nghệ ADSLK thut xDSL t c nhng tốc độ băng tần rộng trên môi trường mạng phổ biến nhất trên thế giới là đường dây cáp điện thoại thông thường.2.2. Tổng quan về công nghệ xDSL2.2.1....
 • 59
 • 417
 • 0
đồ án tốt nghiệp nghiên cứu công nghệ j2ee khảo sát session bean và thiết kế mô hình web

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu công nghệ j2ee khảo sát session bean và thiết kế hình web

... ejbRemove() của Bean. 2.6.3.3 Sơ đồ trạng thái của Bean thao tác lưu vết trạng thái Hình 2.7 Sơ đồ trạng thái của Stateful Bean ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ... mua bán sách qua mạng theo hình thức B2B. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 hình khách chủ 13 Hình 1.2 hình đa tầng Multi-tier 15 Hình ... publish/subcriber. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG 1: MÔ HÌNH LẬP TRÌNH ĐA TẦNG VỚI J2EE PHẦN I KHẢO SÁT CÔNG NGHỆCHƯƠNG 1 MÔ HÌNH LẬP TRÌNH ĐA TẦNG VỚI J2EE 1.1 MÔ HÌNH KHÁCH CHỦSự phát triển...
 • 78
 • 812
 • 1
Đồ án tốt nghiệp “Nghiên cứu, mô phỏng và xây dựng sơ đồ công nghệ của giàn khoan BK07

Đồ án tốt nghiệp “Nghiên cứu, phỏng và xây dựng sơ đồ công nghệ của giàn khoan BK07

... Hình 2-1 đồ tổng quan về giàn khoan Đồ Án Tốt Nghiệp Trang 5 GVHD: TS. Lê Bá Hùng Năm 2012 Nghiên cứu, phỏng xây dựng đồ SVTH: Lê Văn Hiệp công nghệ của giàn khoan BK - 07 ... được thực hiện đồ án tốt nghiệp tại Công ty TechnipViệt Nam – là công ty hàng đầu về tư vấn thiết kế dầu khí với đề tài: “Nghiên cứu, phỏng xây dựng đồ công nghệ của giàn khoan BK-07”.Vì ... GIỚI THIỆU CÔNG TY TECHNIP VIỆT NAM1.1 lược về công ty TechnipTechnip là một trong những tập đoàn lớn chuyên về xây dựng thiết kếcho ngành công nghệ dầu khí, công nghệ hóa học nhiều...
 • 122
 • 2,090
 • 12
đồ án tốt nghiệp nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất mắm ruốc ăn liền chất lượng cao

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất mắm ruốc ăn liền chất lượng cao

... Đồ án tốt nghiệp GVHD: TS. Nguyễn Tiến LựcHình 3.6: Quy trình sản xuất mắm ruốc ăn liền chất lượng cao 3.9.2. Giải thích quy trình công nghệ 3.9.2.1. Nguyên liệu:Nguyên liệu có chất lượng tốt, ... 091160A1. Tên đồ án : Nghiên cứu quy trình nghệ sản xuất mắm ruốc ăn liền chất lượng cao 2.Nhiệm vụ đồ án: 3. Ngày giao nhiệm vụ đồ án: 20-01-20134. Ngày hoàn thành đồ án: 17-07-20135. ... tế sản xuất như thế nào cho hiệu quả và thiết thực. Với đề tài luận văn Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất mắm ruốc ăn liền chất lượng cao , em đã có một cái nhìn khái quát hơn về công...
 • 79
 • 2,774
 • 27
Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu công nghệ truyền hình qua giao thức internet (Hướng dẫn lập trình VC++ 6.0, mô phỏng điều khiển, gia công CNC)

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu công nghệ truyền hình qua giao thức internet (Hướng dẫn lập trình VC++ 6.0, phỏng điều khiển, gia công CNC)

... H09VT3 VI Đồ án tốt nghiệp Đại Học Đề tài: Nghiên cứu công nghệ truyền hình qua giao thức Internet (IPTV)VoIP Voice over IP Thoại trên giao thức Internet VSAQ Video Service Audio QualityChất ... công nghệ truyền hình qua giao thức Internet (IPTV)DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1:IPTV là công nghệ của tương lai 4 Hình 2 :Mô hình chuẩn IPTV 6 Hình 3 :Mô hình IPTV thực tế 7 Hình 4:Cấu hình cung ... Dynamic Host Configuration Giao thức cấu hình host độngNguyễn Văn DiệnLớp: H09VT3 IV Đồ án tốt nghiệp Đại Học Đề tài: Nghiên cứu công nghệ truyền hình qua giao thức Internet (IPTV)ProtocolDNS...
 • 106
 • 1,231
 • 2
Đồ án: Nghiên cứu công nghệ truyền hình qua giao thức Internet (IPTV)

Đồ án: Nghiên cứu công nghệ truyền hình qua giao thức Internet (IPTV)

... truyền thông (an bum ảnh) 211.4.8.4. Ghi nhật ký hình ảnh 221.4.8.5. Quan sát toàn cầu 22CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ TRUYỀN HÌNH TRÊN IP 23Đề tài: Nghiên cứu công nghệ truyền hình qua giao thức Internet ... Nghiên cứu công nghệ truyền hình qua giao thức Internet (IPTV) Nguyễn Văn Diện Lớp: H09VT3 VIIDANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1: IPTV là công nghệ của tương lai 4 Hình 2: Mô hình chuẩn IPTV 6 Hình ... cứu công nghệ truyền hình qua giao thức Internet (IPTV) Nguyễn Văn Diện Lớp: H09VT3 VProtocolIP Internet Protocol Giao thức internet IPTV Internet Protocol TeleVision Truyền hình dựa trên...
 • 103
 • 2,080
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đồ án tốt nghiệp nghiên cứu ứng dụng unigraphics nx 9 0 thiết kế khuôn cho chi tiết mô hình thân xe máy xúc và lập trình gia công lòng khuôn lõi khuôn cho máy phay cncđồ án tốt nghiệp nghiên cứu và ứng dụng plc omron trong điều khiển các băng tảiđồ án tốt nghiệp nghiên cứu hệ thống atm và ứng dụng atm trong mạng cục bộ atmlanđồ án tốt nghiệp nghiên cứu sản xuất bia đenđồ án tốt nghiệp nghiên cứu động học của quá trình hấp phụ một số ion kim loại nặng cu2 cd 2 trên vật liệu nanocomposit tổng hợp từ chitosan và montmorillonitđồ án tốt nghiệp nghiên cứu quy trình chế biến nước ép khế đóng chaiđồ án tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tinđồ án tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thực phẩmđồ án tốt nghiệp ngành điện công nghiệpđồ án tốt nghiệp điện tử công nghiệpđề án tốt nghiệp nghiên cứu thị trườngđồ án tốt nghiệp điện tử công suấtđồ án tốt nghiệp xây dựng công trìnhđồ án tốt nghiệp thiết kế cống lộ thiênđồ án tốt nghiệp trắc địa công trìnhchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP