SKKN hay: Phương pháp giải bài tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm

35 2.6K 8
SKKN hay: Phương pháp giải bài tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trong môn hoá học thì bài tập hoá học có một vai trò cực kỳ quan trọng nó là nguồn cung cấp kiến thức mới, vận dụng kiến thức lí thuyết, giải thích các hiện tượng các quá trình hoá học, giúp tính toán các đại lượng: Khối lượng, thể tích, số mol... Việc giải bài tập sẽ giúp học sinh được củng cố kiến thức lí thuyết đã được học vận dụng linh hoạt kiến thức vào làm bài. Để giải được bài tập đòi hỏi học sinh không chỉ nắm vững các tính chất hoá học của các đơn chất và hợp chất đã học, nắm vững các công thức tính toán, biết cách tính theo phương trình hóa học và công thức hoá học. Đối với những bài tập đơn giản thì học sinh thường đi theo mô hình đơn giản: Như viết phương trình hoá học, dựa vào các đại lượng bài ra để tính số mol của một chất sau đó theo phương trình hoá học để tính số mol của các chất còn lại từ đó tính được các đại lượng theo yêu cầu của bài . Nhưng đối với nhiều dạng bài tập thì nếu học sinh không nắm được bản chất của các phản ứng thì việc giải bài toán của học sinh sẽ gặp rất nhiều khó khăn và thường là giải sai như dạng bài tập: Oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm

Phương pháp giải tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm MỞ ĐẦU I - LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Hố học mơn khoa học quan trọng nhà trường phổ thơng Mơn hố học cung cấp cho học sinh hệ thống kiến thức phổ thông, thiết thực hố học, giáo viên mơn hố học cần hình thành em kỹ bản, phổ thơng thói quen học tập làm việc khoa học làm tảng cho việc giáo dục xã hội chủ nghĩa, phát triển lực nhận thức, lực hành động Có phẩm chất thiết cẩn thận, kiên trì, trung thực, tỉ mỉ, xác, u chân lí khoa học, có ý thức trách nhiệm với thân, gia đình, xã hội hồ hợp với môi trường thiên nhiên, chuẩn bị cho học sinh lên vào sống lao động Trong mơn hố học tập hố học có vai trị quan trọng nguồn cung cấp kiến thức mới, vận dụng kiến thức lí thuyết, giải thích tượng q trình hố học, giúp tính tốn đại lượng: Khối lượng, thể tích, số mol Việc giải tập giúp học sinh củng cố kiến thức lí thuyết học vận dụng linh hoạt kiến thức vào làm Để giải tập địi hỏi học sinh khơng nắm vững tính chất hố học đơn chất hợp chất học, nắm vững công thức tính tốn, biết cách tính theo phương trình hóa học cơng thức hố học Đối với tập đơn giản học sinh thường theo mơ hình đơn giản: Như viết phương trình hố học, dựa vào đại lượng để tính số mol chất sau theo phương trình hố học để tính số mol chất cịn lại từ tính đại lượng theo yêu cầu Nhưng nhiều dạng tập học sinh không nắm chất phản ứng việc giải tốn học sinh gặp nhiều khó khăn thường giải sai dạng tập: Oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm Nguyễn Đức Thái – THCS Chí Tân – Khoái Châu – Hưng Yên Phương pháp giải tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm Qua giảng dạy thấy dạng tập tương đối khó song lại quan trọng với học sinh cấp II Tuy nhiên qua thực tế giảng dạy, tơi thấy số giáo viên cịn xem nhẹ dạng tập học sinh gặp nhiều khó khăn gặp phải tốn dạng Chính lý mà chọn đề tài : “Phương pháp giải tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm’’ II- MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI 1- Mục đích: - Nâng cao chất lượng hiệu dạy- học hoá học - Giúp cho học sinh nắm chất tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm từ rèn kỹ giải tập nói chung tập dạng nói riêng - Phát huy tính tích cực tạo hứng thú cho học sinh học tập đặc biệt giải tập hoá học - Là tài liệu cần thiết cho việc ôn học sinh giỏi khối giúp giáo viên hệ thống hoá kiến thức, phương pháp dạy học 2- Nhiệm vụ: - Nghiên cứu sở lí thuyết, chất phản ứng: Oxit axit với dung dịch kiềm kim loại hoá trị I - Nghiên cứu sở lí thuyết , chất phản ứng: Oxit axit với dung dịch kiềm kim loại hoá trị II - Xây dựng cách giải với tập dạng: oxit axit với dung dịch kiềm - Các dạng tập định lượng minh hoạ - Một số tập định tính minh hoạ III – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để hồn thành tốt đề tài tơi sử vận dụng phương pháp nghiên cứu khoa học như: - Phân tích lý thuyết, điều tra bản, tổng kết kinh nghiệm sư phạm sử dụng số phương pháp thống kê toán học việc phân tích kết thực nghiệm sư phạm v.v Nguyễn Đức Thái – THCS Chí Tân – Khối Châu – Hưng Yên Phương pháp giải tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm - Nghiên cứu kỹ sách giáo khoa lớp sách nâng cao phương pháp giải tập tham khảo tài liệu biên soạn phân tích hệ thống dạng tốn hố học theo nội dung đề - Đúc rút kinh nghiệm thân trình dạy học - Áp dụng đề tài vào chương trình giảng dạy học sinh lớp đại trà ôn thi học sinh giỏi - Tham khảo, học hỏi kinh nghiệm số đồng nghiệp CHƯƠNG I: TỔNG QUAN I- CƠ SỞ LÍ LUẬN Như biết để giải tốn hố học tính theo phương trình hố học bước học sinh phải viết xác phương trình hố học tính đến việc làm tới bước viết phương trình sai việc tính tốn học sinh trở lên vô nghĩa Đối với dạng tập: Oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm để viết phương trình hố học xác, học sinh phải hiểu chất phản ứng nghĩa phản ứng diễn theo chế Khi oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm tạo muối trung hồ, muối axit hỗn hợp hai muối Điều khó học sinh phải biết xác định xem phản ứng xảy tạo sản phẩm nào, từ viết phương trình hố học xác Mặt khác kỹ giải tốn hố học hình thành học sinh nắm vững lý thuyết, nắm vững kiến thức tính chất hố học chất, biết vận dụng kiến thức vào giải tập Học sinh phải hình thành mơ hình giải tốn, bước để giải tốn, kèm theo phải hình thành học sinh thói quen phân tích đề định hướng cách làm kỹ quan trọng việc giải tốn hóa học Do để hình thành kỹ giải toán dạng oxitaxit phản ứng với dung dịch kiềm ngồi việc giúp học sinh nắm chất phản ứng giáo viên phải hình thành cho học sinh mơ hình giải (các cách giải ứng với Nguyễn Đức Thái – THCS Chí Tân – Khối Châu – Hưng n Phương pháp giải tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm trường hợp ) bên cạnh rèn luyện cho học sinh tư định hướng đứng trước tốn khả phân tích đề Chính việc cung cấp cho học sinh cách giải toán oxitaxit phản ứng với dung dịch kiềm đặc biệt xây dựng cho học sinh mơ hình để giải tốn kỹ phân tích đề giúp học định hướng làm tập điều cần thiết, giúp học sinh có tư khoa học học tập hố học nói riêng mơn học khác nói chung nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy học tập giáo viên học sinh II- PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA ĐỀ TÀI 1- Điểm đề tài - Học sinh nắm chất phản ứng nên em cảm thấy dễ hiểu, hiểu sâu sắc vấn đề giải thích nguyên nhân dẫn đến trường hợp tốn - Có thể áp dụng cho nhiều đối tượng học sinh khối cấp 2: với học sinh đại trà, áp dụng với đối tượng học sinh giỏi - Tài liệu giúp ơn học sinh giỏi khối lớp 9, dùng cho học sinh khối trung học phổ thông giáo viên tham khảo 2- Điểm hạn chế đề tài - Đề tài khó áp dụng vào việc giảng dạy trực tiếp lớp mà chủ yếu áp dụng vào việc bồi phụ học sinh bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi - Đề tài đề cập số phương phương pháp giải chưa mở rộng phương pháp giải nhanh CHƯƠNG II – NỘI DUNG I – CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1- Khi cho oxit axit(CO2,SO2 )vào dung dịch kiềm hố trị I( NaOH, KOH ) có trường hợp sau xảy ra: * Trường hợp 1: Khi cho CO2,SO2 vào dung dịch NaOH, KOH (Dung dịch kiềm) dư ta có sản phẩm muối trung hồ + H2O ) n n (CO2 , SO2 ) < ( NaOH, KOH) Nguyễn Đức Thái – THCS Chí Tân – Khoái Châu – Hưng Yên Phương pháp giải tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm Phương trình: CO2 + 2NaOH dư  Na2CO3 + H2O  K2SO3 SO2 + 2KOH dư + H2 O * Trường hợp 2: Khi cho CO 2, SO2 dư vào dung dịch NaOH, dung dịch KOH sản phẩm thu muối axit Tức là: n n ( CO2, SO2 ) > ( NaOH, KOH ) Phương trình: CO2 + NaOH  NaHCO3 Hoặc cách viết: CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + H2O Vì CO2 dư nên CO2 tiếp tục phản ứng với muối tạo thành: CO2 + Na2CO3 + H2O  2NaHCO3 * Trường hợp3: Nếu biết thể tích khối lượng oxit axit dung dịch kiềm trước hết ta phải tính số mol chất tham gia lập tỉ số a, Nếu: n (NaOH,KOH) n (CO ,SO ) ≤1 Kết luận: Sản phẩm tạo muối axit CO2 SO2 cịn dư Phương trình phản ứng:(xảy phản ứng) CO2 + CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + Na2CO3 hết + H2O H2O  2NaHCO3 (1) (2) b, Nếu: n (NaOH,KOH) n (CO ,SO ) ≥ ( không 2,5 lần) Nguyễn Đức Thái – THCS Chí Tân – Khối Châu – Hưng Yên Phương pháp giải tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm Kết luận:Sản phẩm tạo muối trung hoà nNaOH, nKOH dư Phương trình phản ứng:(chỉ xảy phản ứng) CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + H2O (1) c, Nếu: n 1< (NaOH,KOH) a – b/2 a – b/2 > ⇒ b/2 < a < b Dung dịch sau phản ứng chứa chất: NaHCO3 = 2( a- b/2 ) (mol) Na 2CO3 dư = b/2 – (a-b/2) = b- a (mol) II – Bài tập: 1- Dạng tập CO2,SO2 phản ứng với dung dịch kiềm NaOH, KOH Nguyễn Đức Thái – THCS Chí Tân – Khối Châu – Hưng Yên 10 Phương pháp giải tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm => n n H3PO4 = Na2HPO4 n n Theo (5) => NaOH = Na3PO4 => Theo ra: n n H3PO4 = Na3PO4 = x (mol) = 3y (mol) = y (mol) n Σ NaOH = 0,48 (mol) = 2x +3y (I) n Σ H3PO4 = 0,2 (mol) = x+y (II) Dođó ta có : 2x +3y = 0,48 x+y Vậy khối lượng muối: (I) (II) m = 0,2 => x = 0,12 (mol) y = 0,08 (mol) Na2HPO4 = 0,12 142 = 17,04 (g) m Na3PO4 = 0,08 164 = 13,12 (g) - Dạng tập oxit axit ( CO 2, SO2 ) phản ứng với dung dịch kiềm hoá trị II( Ca(OH)2, Ba(OH)2 ) Bài 10: Nêu tượng xảy giải thích sục từ từ CO vào dung dịch nước vôi trong ống nghiệm sau đun nóng ống nghiệm lửa Bài giải: *Hiện tượng : Khi sục CO2 từ từ vào dung dịch nước vơi lúc đầu thấy xuất kết tủa trắng lượng kết tủa tăng dần - Nếu tiếp tục sục CO2 thấy lượng kết tủa lại giảm dần tan hết tạo dung dịch suốt - Nếu đun nóng dung dịch sau phản ứng ta lại thấy xuất kết tủa trắng * Giải thích: - Lúc đầu sục CO lượng CO2 lượng Ca(OH)2 dư xảy phản ứng CO2 + Ca(OH)2  CaCO3↓ + H2O Vậy kết tủa trắng xuất là: CaCO3 lượng kết tủa tăng dần đến Nguyễn Đức Thái – THCS Chí Tân – Khối Châu – Hưng Yên 21 Phương pháp giải tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm n CO2 = nCa(OH)2 lúc lượng kết tủa cực đại - Nếu tiếp tục sục khí CO2 vào thấy kết tủa tan dần lúc lượng Ca(OH)2 hết CO2 dư xảy phản ứng CaCO3↓ + CO2 + H2O  Ca(HCO3)2 tan Sản phẩm tạo thành Ca(HCO3)2 tan nên lượng kết tủa giảm dần đến lượng kết tủa tan hết tạo dung dịch suốt Lúc : nCO2 =2 nCa(OH)2 sản phẩm ống nghiệm Ca(HCO3)2 - Nhưng ta lấy sản phẩm sau phản ứng đun nóng lửa đèn cồn lại thấy xuất kết tủa trắng Ca(HCO3)2 CaCO3↓ + CO2 + H2O to Bài 11: Hoà tan hết 2,8 (g) CaO vào H 2O dung dịch A Cho 1,68 lít khí CO2 (đo đktc) hấp thụ hoàn toàn dung dịch A.Hỏi có gam muối tạo thành? * Phân tích đề bài: n - Đề cho 2,8 g CaO ta tính CaO.Dựa vào phản ứng CaO tác n dụng với nước tính Ca(OH)2 n - Mặt khác biết VCO = 1,68 lit tính CO2 n - Lập tỉ số n CO ta xác định muối tạo thành Ca(OH) tính khối lượng muối Bài giải n 2,8 n 1,68 CaO = 56 = 0,05 (mol) CO2 = 22,4 = 0,075 (mol) Phương trình phản ứng : Nguyễn Đức Thái – THCS Chí Tân – Khối Châu – Hưng Yên 22 Phương pháp giải tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm CaO + H2O  Ca(OH)2 n (1) n (1) => Ca(OH)2 = CaO = 0,05 (mol) n Xét tỉ lệ: 1< n 0,075 CO = 0,05 Ca(OH) = 1,5 < *Kết luận:Vậy sản phẩm tạo hỗn hợp hai muối Muối trung hoà muối axit Các phương trình phản ứng : CO2  CaCO3↓ + H2O + Ca(OH)2  Ca(HCO3)2 2CO2 dư + Ca(OH)2 (2) (3) *Cách 1: Gọi x, y số mol CO2 phản ứng (2) (3) n Theo ta có: Σ CO2 = 0,075 (mol) x + y = 0,075 n (I) n Theo (2) : Ca(OH)2 = CO2 = x (mol) n n Theo (3) : Ca(OH)2 = CO2 = y (mol) n Mặt khác: Σ Ca(OH)2 = 0,05(mol).do ta có x + y = 0,05 (II) Kết hợp (I) (II) ta x + y = 0,075 (I) => x + n Theo (2): CO2 = Theo (3): n n CaCO3 Ca(HCO3)2 = y = 0,05 (II) x = 0,025 (mol) y = 0,05 (mol) m = 0,025 (mol) => CaCO3= 0,025.100 = 2,5 (g) n CO2 = 0,05 = 0,025 m => Ca(HCO3)2 = 0,025.162 = 4,05 (g) Nguyễn Đức Thái – THCS Chí Tân – Khoái Châu – Hưng Yên 23 Phương pháp giải tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm *Cách 2: Sau tính số mol lập tỉ số xác định sản phẩm tạo hỗn hợp hai muối ta viết phương trình phản ứng sau: CO Số mol + Ca(OH) Trước P/ư 0,075 chất  CaCO3 ↓ + H 2O (4) 0,05 Phản ứng 0,05 0,05 Sau P/ư 0,025 0,05 0,05 n Theo phương trình phản ứng (4) CO2 dư nên tiếp tục phản ứng với sản phẩm CaCO3 theo phương trình: CO2 Số mol chất + CaCO3 ↓ + H2O Trước P/ư 0,025  Ca(HCO3)2 (5) 0,05 Phản ứng 0,025 0,025 0,025 Sau P/ư 0,025 0,025 Vậy Sau phản ứng thu chất là: Ca(HCO3)2 = 0,025 (mol) CaCO3 (mol) = 0,025 Vậy khối lượng chất thu hỗn hợp : m m Bài 12: Ca(HCO3)2 = 0,025 162 = 4,05 (g) CaCO3 = 0,025 100 = 2,5 (g) Cho 10 lít hỗn hợp khí gồm N CO2 qua lit dung dịch Ca(OH)2 0,02 M g kết tủa Xác định % theo thể tích chất khí có hỗn hợp.(Các thể tích khí đo đktc) *Phân tích đề bài: - Khi cho N2, CO2 qua dung dịch Ca(OH)2 có CO2 phản ứng với Ca(OH)2 Nguyễn Đức Thái – THCS Chí Tân – Khoái Châu – Hưng Yên 24 Phương pháp giải tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm - Trong 10 lít hỗn hợp khí N2 CO2 số mol CO2 n bao nhiêu.Do xét tỉ lệ n CO khơng thể xác Ca(OH) định xác muối tạo thành nên phải xét trường hợp: - Trường hợp 1: Tạo muối trung hoà - Trường hợp 2: Tạo muối axit ( Trường hợp loại muối axit tan mâu thuẫn với đề co 1g kết tủa - Trường hợp tạo hỗn hợp hai muối Bài giải Khi cho 10 lít hợp N2 CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 có CO2 phản ứng với Ca(OH)2 *Trường hợp1: Nếu n n CO2 < Ca(OH)2 tạo muối trung hồ Phương trình phản ứng: CO2 + Ca(OH)2 dư  CaCO3 ↓ + H2O (1) n Kết tủa CaCO3 : CaCO3 = 100 = 0,01 ( mol ) n Theo (1) CO2 = n CaCO3 = 0,01 (mol) => VCO = 0,01 22,4 = 0,224 (lit) 0,224 100 = 2,24 (%) 10 => % CO2 = => % N2 = 100 – 2,24 = 97,76 (%) n *Trường hợp2: 1< n CO < sản phẩm tạo thành hỗn hợp Ca(OH) hai muối : CaCO3, Ca(HCO)2 Phương trình phản ứng: CO2 2CO2 + + Ca(OH)2 Ca(OH)2   CaCO3 ↓ Ca(HCO)2 + H2O (2) (3) Nguyễn Đức Thái – THCS Chí Tân – Khối Châu – Hưng n 25 Phương pháp giải tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm n Ca(OH)2 = 0,02 = 0,04 (mol) Theo (2) n n n CaCO3 = Ca(OH)2 = CO2 = 0,01 (mol) n Ca(OH)2 phản ứng (2) : 0,04 - 0,01 = 0,03 (mol) n n Theo (3) : CO2 = Ca(OH)2 = 0,03 = 0,06 (mol) n => CO2 phản ứng là: 0,06 + 0,01 = 0,07 (mol) => VCO = 0,07 22,4 = 1,57 (lit) => % VCO = => % N2 1,57 100 = 15,68 (%) 10 = 100 – 15,68 = 84,3 (%) n * Trường hợp 3: ≤ n CO Sản phẩm tạo muối axit Loại Ca(OH) trường hợp muối axit ta hết mà đầu baì cho thu g kết tủa *Bài tập vận dụng: Bài 13: Người ta dẫn khí CO2 vào 1,2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,1 M tạo (g) muối khơng tan muối tan a,Tính thể tích khí CO2 dùng ( Các khí đo đktc) b, Tính khối lượng nồng độ mol/l muối tan c,Tính thể tích CO (đktc) trường hợp tạo muối khơng tan Tính m muối khơng tan Bài 14: Để đốt cháy 6,72 lít hỗn hợp khí A gồm CO,CH 4, cần dùng 6,72 lít khí O2.Tính thành phần % theo thể tích khí A - Hấp thụ tồn khí sinh phản ứng cháy vào bình chứa lít dung dịch Ca(OH)2 xuất 25 g kết tủa trắng Tính C M dung dịch Ca(OH)2 Bài 15: Hấp thụ hoàn tồn V lít CO2 (ở đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 thu 10 gam kết tủa Loại bỏ kết tủa nung nóng phần dung dịch cịn lại thu gam kết tủa V bằng: Nguyễn Đức Thái – THCS Chí Tân – Khối Châu – Hưng n 26 Phương pháp giải tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm A, 3,36 lit C, 2,24 lit B, 4,48 lit D, 1,12 lit CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM Sau hoàn thành đề tài “phương pháp giải tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm’’ áp dụng với học sinh Trường THCS Chí Tân nơi tơi cơng tác Trong năm học 2008 – 2009 triển khai lý thuyết dạng tập tiết luyện tập, ngoại khố đặc biệt thời gian ơn thi học sinh giỏi kết hợp dạy lý thuyết tập, kết thu khả quan Các em khơng cịn lúng túng giải dạng tập mà hứng thú Qua kiểm tra khảo sát lớp 9A lớp 9B năm học 2008 – 2009 cho thấy : Kết kiểm tra đợt 1:( Chưa áp dụng đề tài ) Lớp Sĩ số 9A 9B 38 39 Điểm giỏi SL % 7,89 5,13 Điểm SL % 23,69 12 30,77 Điểm TB SL % 22 57,89 21 53,85 Điểm yếu SL % 10,53 10,25 Kết kiểm tra đợt 2: (Đã áp dụng đề tài vào lớp 9A ) Điểm giỏi Điểm Điểm TB Điểm yếu SL % SL % SL % SL % 9A 38 14 36,85 19 50 13,15 0 9B 39 7,69 10 25,65 23 58,97 7,69 Ở đợt ta thấy lớp 9A có kết nâng lên rõ rệt học sinh hiểu Lớp Sĩ số thấu đáo vấn đề góc độ khác phản ứng oxit axit với kiềm Đặc biệt học sinh hình thành kỹ giải tập, biết phân tích tốn Tuy nhiên việc áp dụng nội dung đề tài tuỳ thuộc vào đối tựơng học sinh Đối với lớp đại trà rèn luyện cho em dạng oxit axit tác dụng với kiềm hóa trị I vàII trường hợp tạo muối hai muối với điều kiện tính hai số Nguyễn Đức Thái – THCS Chí Tân – Khối Châu – Hưng Yên 27 Phương pháp giải tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm mol kiềm oxit axit cho biết hai chất dư Đối với đội tuyển học sinh giỏi phải khắc sâu giúp học sinh hiểu chất phản ứng, thường từ tập tổng quát sau đưa dạng tập từ dễ đến khó giúp học sinh hình thành kỹ cách dễ dàng * ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG -Để áp dụng đề tài vào công việc giảng dạy Giáo viên phải thường xuyên trau kiến thức nâng cao kỹ giải toán đặc biệt phải nắm chất phản ứng oxit axit với kiềm - Hệ thống hoá kiến thức Hệ thống tập phải từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp - Đối với học sinh phải nắm kiến thức có khả phân tích từ tập đơn giản mở rộng tập khó - Khơng ngừng học hỏi, học thầy, học bạn, học sách - Trong trình giảng dạy lớp bên cạnh giảng dạy kiến thức SGK người giáo viên cần tìm tịi đưa thêm kiến thức, kỹ cho học sinh để từ nâng cao kiến thức cho học sinh giỏi - Hướng dẫn học sinh đọc sách báo, học hỏi mở rộng kiến thức thực tế - Hố học mơn khoa học thực nghiệm để khắc sâu kiến thức cho học sinh, giáo viên thường xuyên làm thí nghiệm chứng minh, cho học sinh thực hành thí nghiệm - Kiến thức học sinh bền vững kĩ thiết lập mà để hình thành kĩ cho học sinh khơng có khác ngồi q trình rèn luyện Bồi dưỡng thường xuyên cho em * KIẾN NGHỊ - Để nâng cao chất lượng dạy học xin đề xuất số vấn đề sau: + Đối với phòng giáo dục: Cần trang bị cho giáo viên thêm tài liệu tham khảo cần thiết để bổ sung, hỗ trợ cho giáo viên q trình giảng Nguyễn Đức Thái – THCS Chí Tân – Khoái Châu – Hưng Yên 28 Phương pháp giải tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm dạy Với sáng kiến kinh nghiệm hay, theo nên phổ biến giáo viên học tập vận dụng Có tay nghề vốn kiến thức giáo viên dần nâng lên + Đối với nhà trường thầy giáo: Do mơn Hố học mơn khoa học thực nghiệm nên đòi hỏi nhiều thời gian chuẩn bị đồ dùng thí nghiệm Vì tơi mong BGH nhà trường tiếp tục quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ thời gian người chuẩn bị đồ dùng thiết bị dạy học chúng tơi có thời gian khâu tìm tịi, nghiên cứu soạn giảng + Đối với giáo viên: Phải tự học tự bồi dưỡng tham khảo nhiều tài liệu, học tập bạn đồng nghiệp để không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho thân KẾT LUẬN CHUNG Trên đề xuất “phương pháp gải tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiểm’’ vấn đề nêu tài liệu làm tài liệu tham khảo cho giáo viên, học sinh bậc học THCS Với phạm vi nghiên cứu đề đài mảng kiến thức tương đối hẹp so với toàn chương trình hố học tơi hi vọng giúp ích cho em học sinh thầy cô giáo việc giảng dạy phần kiến thức này, giúp em thầy có cách nhìn tổng quát dạng toán tài liệu hữu ích cho việc ơn luyện học sinh giỏi khối cho học sinh cấp tham khảo Các tập đề tài mức độ từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, giúp em rèn luyện kỹ không giải dạng tập phần mà rèn số kỹ khác kỹ tính số mol, kỹ phân tích,viết phương trình phản ứng Mặc dù cố gắng song tránh thiếu sót mong đóng góp ý kiến cấp lãnh đạo , bạn đồng nghiệp để đề tài tơi hồn thiện Tơi xin chân thành cám ơn! Chí Tân ngày 10/1/2010 Nguyễn Đức Thái – THCS Chí Tân – Khối Châu – Hưng Yên 29 Phương pháp giải tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm Người viết sáng kiến Nguyễn Đức Thái TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Những chun đề hay khó hố học THCS - Hồng Thành Chung NXB Giáo dục Việt Nam 2.Hố học nâng cao Nhà xuất trẻ - Ngô Ngọc An 350 Bài toán hoá học chọn lọc NXB Hà Nội -Đào Hữu Vinh Chuyên đề bồi dưỡng hoá học 8-9 NXB Đà Nẵng - Nguyễn Đình Độ 5.Các tài liệu tham khảo khác đề thi học sinh giỏi số tỉnh Nguyễn Đức Thái – THCS Chí Tân – Khối Châu – Hưng n 30 Phương pháp giải tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm MỤC LỤC MỞ ĐẦU I- ĐẶT VẤN ĐỀ II- MỤC ĐÍCH - NHIỆM VỤ 1- Mục đích 2- Nhiệm vụ III- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .2 CHƯƠNG I- TỔNG QUAN I- CƠ SỞ LÍ LUẬN II- PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG 1- Điểm mạnh đề tài 2- Những tồn đề tài .4 CHƯƠNG II- NỘI DUNG .4 I- CƠ SỞ LÍ THUYẾT Nguyễn Đức Thái – THCS Chí Tân – Khối Châu – Hưng Yên 31 Phương pháp giải tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm 1- Khi cho oxit axit(CO2, SO2 ) phản ứng với dung dịch kiềm hoá trị I (NaOH.KOH ) 2- Khi cho P2O5 phản ứng với dung dịch kiềm hoá trị I (NaOH, KOH ) 3- Khi cho oxit axit (CO2, SO2 ) phản ứng với dung dịch kiềm hoá trị II (Ca(OH)2, Ba(OH)2 ) .7 II- BÀI TẬP 10 1- Dạng tập oxit axit (CO2, SO2 ) phản ứng với dung dịch kiềm hoá trị I (NaOH.KOH ) 10 2- Dạng tập P2O5 phản ứng với dung dịch dịch kiềm hoá trị I (NaOH.KOH ) 19 3- Dạng tập oxit axit (CO2, SO2 ) phản ứng với dung dịch kiềm hoá trị II (Ca(OH)2, Ba(OH)2 ) 20 CHƯƠNG III- THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 26 ĐK ÁP DỤNG – KIẾN NGHỊ ………………………………………………27 KẾT LUẬN CHUNG 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………… 30 MỤC LỤC 31 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NHÀ TRƯỜNG Nguyễn Đức Thái – THCS Chí Tân – Khối Châu – Hưng Yên 32 Phương pháp giải tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC PHỊNG GD&ĐT KHỐI CHÂU Nguyễn Đức Thái – THCS Chí Tân – Khối Châu – Hưng Yên 33 Phương pháp giải tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm Nguyễn Đức Thái – THCS Chí Tân – Khối Châu – Hưng n 34 Phương pháp giải tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm Nguyễn Đức Thái – THCS Chí Tân – Khoái Châu – Hưng Yên 35 ... – Bài tập: 1- Dạng tập CO2,SO2 phản ứng với dung dịch kiềm NaOH, KOH Nguyễn Đức Thái – THCS Chí Tân – Khoái Châu – Hưng Yên 10 Phương pháp giải tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm Bài. .. Đối với dạng tập: Oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm để viết phương trình hố học xác, học sinh phải hiểu chất phản ứng nghĩa phản ứng diễn theo chế Khi oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm tạo... n 19 Phương pháp giải tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm 2- Dạng tập P2O5 phản ứng với dung dịch NaOH, KOH Bài 9: Đốt cháy hồn tồn 6,2 g phơtpho thu chất A.Cho chất A tác dụng với

Ngày đăng: 20/10/2014, 21:06

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan