SKKN VỀ HỢP CHẤT CỦA KIM LOẠI LƯỠNG TÍNH TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM

21 2.1K 2
SKKN VỀ HỢP CHẤT CỦA KIM LOẠI LƯỠNG TÍNH TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC2A. PHẦN MỞ ĐẦU2I LÝ DO CHỌN SÁNG KIẾN31. CƠ SỞ LÝ LUẬN32. CƠ SỞ THỰC TIỄN4II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU4III. NHIỆM VỤ CỦA SÁNG KIẾN4VI. PHẠM VI SÁNG KIẾN5V. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH51. ĐỐI TƯỢNG52. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:51.1. PHƯƠNG PHÁP CHỦ YẾU51.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP HỖ TRỢ6VI. DỰ KIẾN KẾT QUẢ CỦA SÁNG KIẾN6VII. ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG7 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HÓA HỌC BÀI TẬP VỀ “HỢP CHẤT CỦA KIM LOẠI LƯỠNG TÍNH TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM” Người thực hiện: …. GV trường THCS …… Yên Mỹ, ngày 06 tháng 4 năm 2012 PHÒNG GD - ĐT YÊN MỸ Hîp chÊt cña kim lo¹i lìng tÝnh t¸c dông víi dung dÞch kiÒm MỤC LỤC 1.1. Ph ng pháp ch y uươ ủ ế 5 1.2. Các ph ng pháp h trươ ỗ ợ 6 2. M t s P HH t ng quát; - Ph n ng c a oxit l ng tính v i ộ ố Ư ổ ả ứ ủ ưỡ ớ dung d ch ki mị ề 8 3. Các d ng b i toán phân theo d ki n b i cho.ạ à ữ ệ à 8 1.B i toán xuôià 9 2 B i toán ngh chà ị 10 3. M t s b i t p t gi iộ ố à ậ ự ả 13 A. PHẦN MỞ ĐẦU I - LÝ DO CHỌN SÁNG KIẾN 1. Cơ sở lý luận Hóa học là ngành khoa học tự nhiên không thể thiếu trong đời sống nó ngày càng thể hiện vai trò cần thiết trong rất nhiều lĩnh vực đời sống sản xuất, giải thích được nhiều hiện tượng trong đời sống hàng ngày. Học sinh tiếp cận môn hóa học sau các môn khác, với kiến thức trừu tượng, khó hơn, đó là khó khăn với giáo viên dạy bộ môn, nhưng đó cũng chính là nguồn gốc sự hứng thú, thích tìm hiều sự mới lạ, một trong những đặc tính của tâm lí lứa tuổi học sinh. Đối tượng học sinh khá giỏi có năng khiếu và năng lực tư duy tốt với bộ môn này, vì vậy để phát triển những năng khiếu và năng lực tư duy cho đối tượng này giáo viên cần phải cung cấp thêm hệ thống kiến thức kĩ năng nâng cao. Song song với việc phát triển tư duy cho học sinh, còn giúp học sinh làm tốt các bài thi trong các kì thi học sinh giỏi và thi vào trường chuyên. Hîp chÊt cña kim lo¹i lìng tÝnh t¸c dông víi dung dÞch kiÒm Để giúp học sinh nắm bắt thuận lợi môn này người giáo viên phải không ngừng ngiên cứu tìm tòi, sáng tạo ra cách giảng phù hợp, giúp học sinh nắm kiến thức một cách hệ thống. Vì vậy việc phân dạng bài tập và cách giải tương ứng là hoàn toàn cần thiết. Việc học hóa học theo dạng bài không những giúp học sinh dễ dàng nhận biết kiến thức, mà còn giúp các em hình thành cách tự học tích cực, khoa học và hiệu quả hơn. Việc bồi dưỡng học khá sinh giỏi môn hóa học đặt ra một nhiệm vụ phải cung cấp và rèn luyện những kiến thức và kĩ năng nâng cao. Vì vậy tôi lựa chọn đề tài “Dạng bài tập: Hợp chất của kim loại lưỡng tính tác dụng với dung dịch kiềm” 2. Cơ sở thực tiễn Qua nghiên cứu thực tiễn việc bồi dưỡng học sinh khá giỏi và một số đề thi học sinh giỏi một số năm gần đây, bản thân tôi nhận thấy một số kiến thức nâng cao về bộ môn rất thường xuyên được sử dụng, trong đó có kiền thức về kim loại lưỡng tính và hợp chất của nó. Đối với đối tượng học sinh khá giỏi, các em có khả năng tư duy tốt, nhưng khả năng tự học và tổng hợp kiến thức còn hạn chế. Các em thường hiểu kiến thức rất nhanh nhưng thường xuyên lúng túng trước những tình huống mới. Trước thực tiễn đó, việc bồi dưỡng, hướng dẫn các em ôn tập theo chủ đề và dạng bài tập là cần thiết Vấn đề “kim loại lưỡng tính và các hợp chất của nó” cũng được đề cập trong sách giáo khoa nhưng rất sơ lược, mang tính chất giới thiệu. Tính chất của những chất này nằm ngoài sách giáo khoa và tính chất chung của các chất đã học. Nhưng những tính chất đó cũng có những quy luật riêng. Để các em Hîp chÊt cña kim lo¹i lìng tÝnh t¸c dông víi dung dÞch kiÒm nắm bắt kiến thức thuận lợi cần xây dựng cơ sở lý thuyết và các dạng bài tập tương ứng để dạy. II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Hoàn thiện kiến thức và kĩ năng giải bài tập hóa học, giúp các em tự tin làm bài trong các kì thi Học sinh nhận nắm vững được kiến thức và kĩ năng giải các bài toán về hợp chất của kim loại lưỡng tính tác dụng với dung dịch kiềm. Nhận biết dạng bài tập và áp dụng cách giải bài tập để hoàn thành bài toán hóa học. Vận dụng và giải quyết các tình huống nâng cao gặp phải trong các bài thi. Bồi tình yêu môn hóa học, tạo hứng thú bộ môn và động lực định hướng nghề nghiệp sau này III. NHIỆM VỤ CỦA SÁNG KIẾN Lý thuyết: Đưa ra một số dạng tổng quát của các phản ứng hóa học giữa các hợp chất của kim loại lưỡng tính với dung dịch kiềm và các tình huống của phản ứng hóa học đó Bài tập: Các dạng bài toán xuôi và toán nghịch, cách phân tích đề bài và hướng dẫn cách lập luận giải bài tập Qua việc thực hiện chuyên đề, giúp nâng cao chất lượng mũi nhọn học sinh với môn hóa. Rút ra bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh khá giỏi môn hóa. VI. PHẠM VI SÁNG KIẾN Hîp chÊt cña kim lo¹i lìng tÝnh t¸c dông víi dung dÞch kiÒm Do hạn chế về thời gian và phạm vi nhiệm vụ giảng dạycũng như năng lực nhận thức của học sinh THCS, chuyên đề này chỉ giới hạn ở một số trường hợp cụ thể của vấn đề “hợp chất của kim loại lưỡng tính tác dụng với dung dịch kiềm” mà không bao quát toàn diện đề tài này. V. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 1. Đối tượng Đề tài áp dụng đối với học sinh khá giỏi trong môn Hóa THCS, các em có năng khiếu cũng như năng lực tư duy hóa học tốt và có hứng thú với môn học này 2. Phương pháp tiến hành: 1.1. Phương pháp chủ yếu Căn cứ vào mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu, tôi sử dụng phương pháp chủ yếu là tổng kết kinh nghiệm, được thực hiện theo các bước: • Xác định đối tượng nghiên cứu: xuất phát từ nhứng công tác bồi dưỡng HS giỏi, qua nghiên cứu thực tiễn kiến thức sử dụng để ra đề thi học sinh giỏi cấp huyện của Yên Mỹ và của sở GD-ĐT Hưng Yên tôi xác định đối tượng cần phải nghiên cứu là hệ thống kiến thức nâng cao của chương trình hóa học phổ thông. • Xác định đối tượng áp dụng: Khảo sát, lựa chọn học sinh từ cuối lớp 8 để bồi dưỡng. Việc áp dụng chuyên đề dành cho học sinh khá giỏi khối 9 • Học hỏi, đúc kết kinh nghiệm : Để hoàn thành tốt nhiệm vụ bồi dưỡng và thực hiện chuyên đề tôi không ngừng học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp trong huyện, tỉnh, kết hợp nghiên cứu tài liệu từ đó phát hiện vấn đề, xây dựng và phát triển hoàn thiện vấn đề. Hîp chÊt cña kim lo¹i lìng tÝnh t¸c dông víi dung dÞch kiÒm Trong quá trình vận dụng đề tài, tôi đã suy nghĩ tìm tòi, học hỏi và áp dụng nhiều biện pháp. Ví dụ như : tổ chức trao đổi trong tổ nhóm chuyên môn nhà trường, trò chuyện cùng HS, tổ chức thực hiện, kiểm tra và đánh giá kết quả dạy và học những nội dung trong đề tài. 1.2. Các phương pháp hỗ trợ Ngoài các phương pháp chủ yếu, tôi còn dùng phương pháp hỗ trợ khác như phương pháp nghiên cứu tài liệu và kiểm tra khảo sát: Đối tượng kiểm tra: Các HS khá giỏi đã được khảo sát và lựa chọn tham gia đội tuyển trường Hình thức kiểm tra: Kiểm tra viết VI. DỰ KIẾN KẾT QUẢ CỦA SÁNG KIẾN Nếu không thực hiện chuyên đề này: HS sẽ không giải quyết được hoặc giải quyết triệt để những vấn đề liên quan đến dạng bài hoặc bỏ sót những tình huống có thể xảy ra trong thí nghiệm, gây mất thời gian và hạn chế kết quả làm bài. Nếu thực hiện được sáng kiến này: Học sinh dễ dàng nhận biết dạng bài tập, giải quyết nhanh ngắn gọn, khoa học và chiệt để tình huống liên quan VII. ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG Qua một số khảo sát ban đầu sau khi học sinh học về kim loại lưỡng tính học sinh rất bỡ ngỡ khi gặp tình huống sau: Câu 1. Bằng kiến thức về hợp chất của kim loại lưỡng tính nêu và giải thích hiện tượng khi cho muối AlCl 3 tác dụng với dung dịch NaOH Các tình huống dự kiến A. Không phản ứng B. Tạo kết tủa Hîp chÊt cña kim lo¹i lìng tÝnh t¸c dông víi dung dÞch kiÒm C. Tạo kết tủa rồi tan ra trong kiềm dư D. Tạo dung dịch không màu Câu 2. Trong thí nghiệm trên nếu khối lượng kết tủa như nhau thì suy ra số mol kiềm tham gia phản ứng là bằng nhau. Đúng hay Sai Đáp án Số học sinh lựa chọn/13 Tỉ lệ Câu 1 A 0 B 2 15% C 11 85% D 0 Câu 2 Đúng 12 92% Sai 1 8% Qua kết quả trên thể hiện: Học sinh nắm vững lý thuyết về hợp chất của kim loại lưỡng tính (kiến thức này đã được trang chương trinh nâng cao của các em). Nhưng qua câu 2 ta thấy kết quả “Đúng” thể hiện 2 vấn đề, một là học sinh không nắm vững kiến thức, hai là học sinh trả lời theo cảm tính, suy đoán thiếu căn cứ hoặc là đáp án ngẫu nhiên với đáp án “Sai” Hîp chÊt cña kim lo¹i lìng tÝnh t¸c dông víi dung dÞch kiÒm B. NỘI DUNG I. LÝ THUYẾT 1. Một số hợp chất kim loại lưỡng tính: AlCl 3 , ZnO, Cr 2 O 3 , Al(OH) 3 … (trong khuôn khổ bài viết này người viết xin lấy ví dụ về hợp chất của nhôm, các trường hợp khác sẽ áp dụng tương tự, nhưng tỉ lệ phản ứng có khác dẫn đến tỉ lệ số mol trong các trường hợp bài toán cũng khác) 2. Một số PƯHH tổng quát; - Phản ứng của oxit lưỡng tính với dung dịch kiềm M 2 O n + (8-2n) OH - -> 2 MO 2 (4-n) + (4-n)H 2 O VD: Al 2 O 3 + 2NaOH -> 2NaAlO 2 + NaOH - Phản ứng của hidroxit lưỡng tính với dung dịch kiềm M(OH) n + (4-n)OH - -> MO 2 (4-n)- + H 2 O VD: Al(OH) 3 + NaOH -> NaAlO 2 + 2H 2 O Khi cho muối của kim loại lưỡng tính M n+ tác dụng với dung dịch kiềm, thì tùy theo số mol của kiềm mà xảy ra phản ứng hòa tan sản phẩm bazo tan. VD với muối của Al AlCl 3 + 3NaOH -> Al(OH) 3 + 3NaCl (1) Nếu NaOH dư, tiếp tục có phản ứng: Al(OH) 3 + NaOH -> NaAlO 2 + 2H 2 O (2) 3. Các dạng bài toán phân theo dữ kiện bài cho. a. Bài toán xuôi: cho biết số mol kiềm, số mol hợp chất kim loại lưỡng tính tính khối lượng kết tủa Phương pháp giải: Tính theo phương trình 1,2, theo số mol NaOH dư của (1) Hîp chÊt cña kim lo¹i lìng tÝnh t¸c dông víi dung dÞch kiÒm b. Bài toán ngược: Gồm hai trường hợp - Trường hợp 1: Cho lượng muối, cho lượng kết tủa Al(OH) 3 tính lượng kiềm phản ứng + Nếu n muối = n kết tủa : chỉ xảy ra phản ứng (1): Tính theo phương trình (1) + Nếu n muối > n kết tủa thì xảy ra hai trường hợp • TH1: chỉ có phản ứng (1), sau phản ứng có dư muối Al 3+ (lượng NaOH là nhỏ nhất) • TH 2: có cả phản ứng (1) và (2), sau phản ứng muối và bazo đều hết (lượng NaOH là lớn nhất) - Trường hợp 2: Cho lượng NaOH, cho số mol kết tủa tính số mol muối + Nếu n NaOH = 3 n kết tủa : chỉ xảy ra phản ứng (1) + Nếu n NaOH > 3 n kết tủa : có cả phản ứng (1) và (2) Chú ý: các trường hợp với hợp chất của Zn và Cr thì suy luận tương tụ nhưng tỉ lệ sẽ khác II. MỘT SỐ BÀI TẬP CÁC DẠNG 1.Bài toán xuôi Bài tập 1: Cho Ba(OH) 2 dư vào 5 dung dịch (NH 4 ) 2 SO 4 , FeCl 2 , Cr(NO 3 ) 3 , K 2 CO 3 , Al(NO 3 ) 3 . ống nghiệm nào cho kết tủa? giải thích? HD: ống 1: kết tủa vì tạo BaSO 4 ống 2: kết tủa vì tạo Fe(OH) 2 ống 3 và 5: không kết tủa vì Ba(OH) 2 dư nên sản phẩm cuối cùng là Ba(CrO 2 ) 2 và Ba(AlO 2 ) 2 ống 4: kết tủa vì tạo BaCO 3 Bài tập 2: Cho 1,56 gam hỗn hợp Al và Al 2 O 3 vào dung dịch NaOH dư thu được V lít khí (đktc) và dung dịch A. Cho X tác dụng với CO 2 dư thu được kết tủa, nung kết tủa được 2,04 gam chất rắn. Tính V HD: Chất rắn thu được cuối cùng là Al 2 O 3 = 2,04 gam Hîp chÊt cña kim lo¹i lìng tÝnh t¸c dông víi dung dÞch kiÒm => m tăng so với ban đầu = m oxi m O = m (rắn – sau pư) - m hh = 2,04 – 1,56 = 0,48 gam - Từ công thức Al 2 O 3 => n Al = 3 2 .n O = 163 2 x .0.48 = 0.02 mol - PT: 2Al + 2H 2 O + 2NaOH -> 2NaAlO 2 + 3H 3 Theo phương trình => molxn 03.002.0 2 3 =n 2 3 AlH 2 ==  V = 0,03x522,4 = 0,672 lít Bài tập 3: Hòa tan phèn chua chứa 17,1 gam thành phần Al 2 (SO 4 ) 3 vào nước được dung dịch X. cho X tác dụng với 200ml Ba(OH) 2 1M thu được m gam kết tủa. Tinh m HD: moln SOAl 05,0 342 1,17 342 )( == molxn OHBa 2,012,0 2 )( == PT: Al 2 (SO 4 ) 3 + 3Ba(OH) 2 -> 2Al(OH) 3 + 3BaSO 4 (1) 0.05 0.15 0.1 0.15 mol Ba(OH) 2 dư, tiếp tục phản ứng Ba(OH) 2 + 2Al(OH) 3 -> Ba(AlO 2 ) 2 + 4H 2 O (2) 0.05 0.1 0.05 mol Vậy toàn bộ Al(OH) 3 tan hoàn toàn. Theo (1): m kết tủa = m BaSO4 = 0.15x233 = 34.95 gam 2 Bài toán nghịch Bài tập 1: Cho 150ml KOH 1,2M tác dụng với 100ml dung dịch AlCl 3 nồng độ x (mol/lit) được dung dịch Y và 4,68 gam kết tủa. Cho Y tác dụng với 175 ml KOH 1,2M được 2,34 gam kết tủa. Tính x Phân tích: ta thấy TN 1 xảy ra PƯ tạo kết tủa, KOH hết, Y có AlCl 3 dư [...]... 200ml dung dịch Thêm tiếp dung dịch NaOH 0,4M vào dung dịch trên, phản ứng xong thu được 1,56 gam kết tủa Nồng độ mol dung dịch HNO3 là bao nhiêu? Câu 13: Cho 200ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu được là 15,6 gam Tính gía trị lớn nhất của V là? Câu 14: Thêm m gam Kali vào 300ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M thu được dung dịch X Cho từ từ dung dịch. .. chuyên đề là cần thiết Sáng kiến “Dạng bài tập Hợp chất của kim loại lưỡng tính tác dụng với dung dịch kiềm với nội dung tôi đã trình bày ở trên còn rất hạn hẹp, chỉ ví dụ với muối Al3+ mà chưa bao chùm toàn bộ vấn đề.Tuy nhiên trong khuôn khổ của sáng kiến và thực tiễn dạy học tôi chỉ đưa ra tình huống phổ biến nhất Để hoàn thiện kiến thức về môn hóa học của học sinh khá giỏi bậc THCS giúp các em đạt... 0,55M tác dụng hoàn toàn với V(lít) gồm NaOH 0,02M và Ba(OH)2 0,01M Tính gía trị của V(lít) để được kết tủa lớn nhất và lượng kết tủa nhỏ nhất Câu 2 (3 điểm): Cho 3,42gam Al2(SO4)3 tác dụng với 25 ml dung dịch NaOH x (mol/lit) tạo ra được 0,78 gam kết tủa Tính x = ? Câu 3 (4 điểm): Cho m gam hỗn hợp X gồm Na2O và Al2O3 tác dụng với H2O cho phản ứng hoàn toàn thu được 200 ml dung dịch A chỉ chứa một chất. .. hỗn hợp gồm Zn và Fe tác dụng vừa đủ với 7,84 lít Cl2(đktc) Lấy sản phẩm thu được hòa tan vào nước rồi cho tác dụng với dung dịch NaOH 1M Thể tích NaOH cần dùng để lượng kết tủa thu được là lớn nhất và nhỏ nhất lần lượt là bao nhiêu? Câu 7: Có một dung dịch chứa 16,8g NaOH tác dụng với dung dịch có hòa tan 8 gam Fe2(SO4)3 Sau đó lại thêm vào 13,68gam Al2(SO4)3 Từ các phản ứng ta thu được dung dịch. .. Nồng độ mol các chất trong dung dịch A là bao nhiêu? Hîp chÊt cña kim lo¹i lìng tÝnh t¸c dông víi dung dÞch kiÒm Câu 8: Hòa tan 21 gam hỗn hợp gồm Al và Al2O3 bằng HCl được dung dịch A và 13,44 lít H2(đktc) Thể tích dung dịch (lít) NaOH 0,5M cần cho vào dung dịch A để thu được 31,2 gam kết tủa là bao nhiêu? Câu 9: Hòa tan 3,9 gam Al(OH)3 bằng 50ml NaOH 3M được dung dịch A Thể tích dung dịch( lít) HCl... chÊt cña kim lo¹i lìng tÝnh t¸c dông víi dung dÞch kiÒm 3 Một số bài tập tự giải Câu 1: Cho 150 ml dung dịch NaOH 7M tác dụng với 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 1M Xác định nồng độ mol/l NaOH trong dung dịch sau phản ứng Câu 2: Trong một cốc đựng 200ml dung dịch AlCl3 2M Rót vào cốc Vml dung dịch NaOH có nồng độ a mol/lít, ta được một kết tủa; đem sấy khô và nung đến khối lượng không đổi được 5,1g chất rắn... a(g) hỗn hợp bột Mg- Al bằng dung dịch HCl thu được 17,92 lit khí H2 (đktc) Cùng lượng hỗn hợp trên hoà tan trong dung dịch NaOH dư thu được 13,44 lít khí H2 ( đkc) a có giá trị là bao nhiêu Câu 4: Cho a mol AlCl3 vào 200g dung dịch NaOH 4% thu được 3,9g kết tủa Giá trị của a là bao nhiêu? Câu 5: Cho 200ml dung dịch H2SO4 0,5M vào một dung dịch có chứa a mol NaAlO2 được 7,8g kết tủa Giá trị của a là... thể tích khí đo trong cùng điều kiện) Câu 16: Cho dung dịch NaOH 0,3M vào 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,2M thu được một kết tủa trắng keo Nung kết tủa này đến khối lượng lượng không đổi thì được 1,02g rắn Thể tích dung dịch NaOH là bao nhiêu? Câu 27: Khi cho 130 ml AlCl3 0,1M tác dụng với 20 ml dung dịch NaOH, thì thu được 0,936gam kết tủa Nồng độ mol/l của NaOH là bao nhiêu? C KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYÊN... dung dịch X vào 200ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M thu được kết tủa Y Để thu được lượng kết tủa Y lớn nhất thì gía trị của m là bao nhiêu? Câu 15: Hỗn hợp X gồm Na và Al Cho m gam X vào một lượng dư nước thì thóat ra V lít khí Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH(dư) thì được Hîp chÊt cña kim lo¹i lìng tÝnh t¸c dông víi dung dÞch kiÒm 1,75V lít khí Tính thành phần % theo khối lượng của Na trong X là (biết... HCl 2M cần cho vào dung dịch A để xuất hiện trở lại 1,56 gam kết tủa là bao nhiêu? Câu 10: Rót 150 ml dung dịch NaOH 7M vào 50 ml dung dịch Al2(SO4)3 Tìm khối lượng chất dư sau thí nghiệm Câu 11: Cho 8 gam Fe2(SO4)3 vào bình chứa 1 lít dung dịch NaOH a M, khuấy kĩ để phản ứng xảy ra hoàn toàn; tiếp tục thêm vào bình 13,68g Al2(SO4)3 Cuối cùng thu được 1,56 gam kết tủa keo trắng Tính giá trị nồng độ . NaOH 3M được dung dịch A. Thể tích dung dịch(lít) HCl 2M cần cho vào dung dịch A để xuất hiện trở lại 1,56 gam kết tủa là bao nhiêu? Câu 10: Rót 150 ml dung dịch NaOH 7M vào 50 ml dung dịch Al 2 (SO 4 ) 3 cho đủ 200ml dung dịch. Thêm tiếp dung dịch NaOH 0,4M vào dung dịch trên, phản ứng xong thu được 1,56 gam kết tủa. Nồng độ mol dung dịch HNO 3 là bao nhiêu? Câu 13: Cho 200ml dung dịch AlCl 3 . − = =    ⇒ = = Hîp chÊt cña kim lo¹i lìng tÝnh t¸c dông víi dung dÞch kiÒm 3. Một số bài tập tự giải Câu 1: Cho 150 ml dung dịch NaOH 7M tác dụng với 100 ml dung dịch Al 2 (SO 4 ) 3 1M .

Ngày đăng: 17/11/2014, 20:25

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • 1.1. Phương pháp chủ yếu

  • 1.2. Các phương pháp hỗ trợ

  • 2. Một số PƯHH tổng quát; - Phản ứng của oxit lưỡng tính với dung dịch kiềm

  • 3. Các dạng bài toán phân theo dữ kiện bài cho.

  • 1.Bài toán xuôi

  • 2..Bài toán nghịch

  • 3. Một số bài tập tự giải

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan