Sáng kiến kinh nghiệm SKKN về phương pháp giải bài tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm

29 491 0
Sáng kiến kinh nghiệm SKKN về phương pháp giải bài tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DẠNG OXIT AXIT PHẢN ỨNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM" MỞ ĐẦU I - LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Hoá học môn khoa học quan trọng nhà trường phổ thông Môn hoá học cung cấp cho học sinh hệ thống kiến thức phổ thông, thiết thực hoá học, giáo viên môn hoá học cần hình thành em kỹ bản, phổ thông thói quen học tập làm việc khoa học làm tảng cho việc giáo dục xã hội chủ nghĩa, phát triển lực nhận thức, lực hành động Có phẩm chất thiết cẩn thận, kiên trì, trung thực, tỉ mỉ, xác, yêu chân lí khoa học, có ý thức trách nhiệm với thân, gia đình, xã hội hoà hợp với môi trường thiên nhiên, chuẩn bị cho học sinh lên vào sống lao động Trong môn hoá học tập hoá học có vai trò quan trọng nguồn cung cấp kiến thức mới, vận dụng kiến thức lí thuyết, giải thích tượng trình hoá học, giúp tính toán đại lượng: Khối lượng, thể tích, số mol Việc giải tập giúp học sinh củng cố kiến thức lí thuyết học vận dụng linh hoạt kiến thức vào làm Để giải tập đòi hỏi học sinh không nắm vững tính chất hoá học đơn chất hợp chất học, nắm vững công thức tính toán, biết cách tính theo phương trình hóa học công thức hoá học Đối với tập đơn giản học sinh thường theo mô hình đơn giản: Như viết phương trình hoá học, dựa vào đại lượng để tính số mol chất sau theo phương trình hoá học để tính số mol chất lại từ tính đại lượng theo yêu cầu Nhưng nhiều dạng tập học sinh không nắm chất phản ứng việc giải toán học sinh gặp nhiều khó khăn thường giải sai dạng tập: Oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm Qua giảng dạy thấy dạng tập tương đối khó song lại quan trọng với học sinh cấp II Tuy nhiên qua thực tế giảng dạy, thấy số giáo viên xem nhẹ dạng tập học sinh gặp nhiều khó khăn gặp phải toán dạng Chính lý mà chọn đề tài : “Phương phỏp giải tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm’’ II- MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI 1- Mục đích: - Nâng cao chất lượng hiệu dạy- học hoá học - Giúp cho học sinh nắm chất tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm từ rèn kỹ giải tập nói chung tập dạng nói riêng - Phát huy tính tích cực tạo hứng thú cho học sinh học tập đặc biệt giải tập hoá học - Là tài liệu cần thiết cho việc ôn học sinh giỏi khối giúp giáo viên hệ thống hoá kiến thức, phương pháp dạy học 2- Nhiệm vụ: - Nghiên cứu sở lí thuyết, chất phản ứng: Oxit axit với dung dịch kiềm kim loại hoá trị I - Nghiên cứu sở lí thuyết , chất phản ứng: Oxit axit với dung dịch kiềm kim loại hoá trị II - Xây dựng cách giải với tập dạng: oxit axit với dung dịch kiềm - Các dạng tập định lượng minh hoạ - Một số tập định tính minh hoạ III – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để hoàn thành tốt đề tài sử vận dụng phương pháp nghiên cứu khoa học như: - Phân tích lý thuyết, điều tra bản, tổng kết kinh nghiệm sư phạm sử dụng số phương pháp thống kê toán học việc phân tích kết thực nghiệm sư phạm v.v - Nghiên cứu kỹ sách giáo khoa lớp sách nâng cao phương pháp giải tập tham khảo tài liệu biên soạn phân tích hệ thống dạng toán hoá học theo nội dung đề - Đỳc rút kinh nghiệm thân trình dạy học - Áp dụng đề tài vào chương trình giảng dạy học sinh lớp đại trà ôn thi học sinh giỏi - Tham khảo, học hỏi kinh nghiệm số đồng nghiệp CHƯƠNG I: TỔNG QUAN I- CƠ SỞ LÍ LUẬN Như biết để giải toán hoá học tính theo phương trình hoá học bước học sinh phải viết xác phương trình hoá học tính đến việc làm tới bước viết phương trình sai việc tính toán học sinh trở lên vô nghĩa Đối với dạng tập: Oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm để viết phương trình hoá học xác, học sinh phải hiểu chất phản ứng nghĩa phản ứng diễn theo chế Khi oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm tạo muối trung hoà, muối axit hỗn hợp hai muối Điều khó học sinh phải biết xác định xem phản ứng xảy tạo sản phẩm nào, từ viết phương trình hoá học xác Mặt khác kỹ giải toán hoá học hình thành học sinh nắm vững lý thuyết, nắm vững kiến thức tính chất hoá học chất, biết vận dụng kiến thức vào giải tập Học sinh phải hình thành mô hình giải toán, bước để giải toán, kèm theo phải hình thành học sinh thói quen phân tích đề định hướng cách làm kỹ quan trọng việc giải toán hóa học Do để hình thành kỹ giải toán dạng oxitaxit phản ứng với dung dịch kiềm việc giúp học sinh nắm chất phản ứng giáo viên phải hình thành cho học sinh mô hình giải (các cách giải ứng với trường hợp ) bên cạnh rèn luyện cho học sinh tư định hướng đứng trước toán khả phân tích đề Chính việc cung cấp cho học sinh cách giải toán oxitaxit phản ứng với dung dịch kiềm đặc biệt xây dựng cho học sinh mô hình để giải toán kỹ phân tích đề giúp học định hướng làm tập điều cần thiết, giúp học sinh có tư khoa học học tập hoá học nói riêng môn học khác nói chung nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy học tập giáo viên học sinh II- PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA ĐỀ TÀI 1- Điểm đề tài - Học sinh nắm chất phản ứng nên em cảm thấy dễ hiểu, hiểu sâu sắc vấn đề giải thích nguyên nhân dẫn đến trường hợp toán - Có thể áp dụng cho nhiều đối tượng học sinh khối cấp 2: với học sinh đại trà, áp dụng với đối tượng học sinh giỏi - Tài liệu giúp ôn học sinh giỏi khối lớp 9, dùng cho học sinh khối trung học phổ thông giáo viên tham khảo 2- Điểm hạn chế đề tài - Đề tài khó áp dụng vào việc giảng dạy trực tiếp lớp mà chủ yếu áp dụng vào việc bồi phụ học sinh bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi - Đề tài đề cập số phương phương pháp giải chưa mở rộng phương pháp giải nhanh CHƯƠNG II – NỘI DUNG I – CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1- Khi cho oxit axit(CO2,SO2 )vào dung dịch kiềm hoá trị I( NaOH, KOH ) có trường hợp sau xảy ra: * Trường hợp 1: Khi cho CO2,SO2 vào dung dịch NaOH, KOH (Dung dịch kiềm) dư ta có sản phẩm muối trung hoà + H2O ) n (CO2 , SO2 ) < n( NaOH, KOH) Phương trình: CO2 + 2NaOH dư  Na2CO3 + H2O SO2 + 2KOH dư  K2SO3 + H2O * Trường hợp 2: Khi cho CO2, SO2 dư vào dung dịch NaOH, dung dịch KOH sản phẩm thu muối axit Tức là: n ( CO2, SO2 ) > n ( NaOH, KOH ) Phương trình: CO2 + NaOH  NaHCO3 Hoặc cách viết: CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + H2O Vì CO2 dư nên CO2 tiếp tục phản ứng với muối tạo thành: CO2 + Na2CO3 + H2O  2NaHCO3 * Trường hợp3: Nếu biết thể tích khối lượng oxit axit dung dịch kiềm trước hết ta phải tính số mol chất tham gia lập tỉ số a, Nếu: n (NaOH,KOH) n (CO ,SO ) ≤1 Kết luận: Sản phẩm tạo muối axit CO2 SO2 dư Phương trình phản ứng:(xảy phản ứng) CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + CO2 + Na2CO3 hết + H2O  2NaHCO3 H2O (1) (2) b, Nếu: n (NaOH,KOH) n (CO ,SO ) ≥ ( không 2,5 lần) Kết luận:Sản phẩm tạo muối trung hoà nNaOH, nKOH dư Phương trình phản ứng:(chỉ xảy phản ứng) CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + H2O (1) c, Nếu: n 1< (NaOH,KOH) n (CO ,SO2 ) b/2 > a – b/2 ⇒ b/2 < a < b a – b/2 > 10 c,Trường hợp tạo hai muối với tỉ lệ số mol muối 2:1 ⇒ nNaHCO3 : nNa2CO3 = : (*) Phương trình phản ứng:  NaHCO3 CO2 + NaOH (3) 2NaOH + CO2  Na2CO3 + H2O (4) Theo (*) ta phải nhân đôi (3) cộng với (4) ta được:  4NaOH + 3CO2 Theo (5) nNaOH = Do đó: V 0,25 NaOH = : (5) =>nNaOH = Na2 CO3 + H2O (5) = 0,33 (mol) 0,33 = 0,1 2n CO2 (5) => nNa2CO3 = 2NaHCO3 + 3,3 (lit) = 1n CO2 0,25 = = 0,167 (mol) 0,25 = 0,083 (mol) Vậy : CM(NaHCO3) = 0,167 3,3 = 0,05 ( M ) CM( Na2CO3) = 0,083 3.3 = 0,025 ( M ) Bài 3: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 Lít CO2 vào 500 ml dung dịch NaOH thu 17,9gam muối.Tính CM dung dịch NaOH *Phân tích đề bài: Ta có CM = n V VNaOH = 500(ml) = 0,5 lít Để tính CM(NaOH) ta phải tính nNaOH 15 Khi cho CO2hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch NaOH chưa biết nNaOH.Ta lập tỉ số nNaOH : nCO2 Để xác định sản phẩm.Ta phải xét trường hợp xảy ra: Bài giải: n *Trường hợp 1: CO2 ≥ n NaOH Sản phẩm tạo muối axit Phương trình phản ứng: CO2 + n CO2 = 4,48 22,4  NaOH NaHCO3 (1) = 0,2 (mol) Muối sau phản ứng NaHCO3 NaHCO3 = 17,9 84 Theo (1) n n = 0,2 ( mol) CO2 = nNaOH = 0,2 (mol) CM(NaOH) = n *Trường hợp 2: 0,2 0,5 = 0,4 (mol/l) n NaOH ≥ CO2 sản phẩm tạo muối trung hoà Phương trình phản ứng: 2NaOH n Theo (2) + CO2  Na2CO3 + H2O Na2CO3 = n n NaOH = n 17,9 106 (2) = 0,17 (mol) CO2 = 0,17 (mol) =>nCO2 dư CO2 dư = 0,2 – 0,17 = 0,03 (mol) Do CO2dư phản ứng với sản phẩm phản ứng (2) CO2 + N a2CO3 + H2O  2NaHCO3 Theo (3): 1n NaHCO3 (3) = nCO2 = nNa2CO3 = 0,03 (mol) => nNa2CO3 dư lại dung dịch sau phản ứng (3) là: n Na2CO3 = 0,17 – 0,03= 0,14 ( mol ) => m Na2CO3 = 0,14 106 = 14,8 (g) (3) => nNaHCO3 = 2.0,03 = 0,06 (mol) => mNaHCO3 = 0,06.84 = 5,04 (g) 16 Do khối lượng hai muối là: m = 5,04 + 14,84 = 19,8 (g) > 17,9 (g) Vậy trường hợp loại *Trường hợp 3: Tạo hai muối ( muối axit muối trung hoà) Phương trình phản ứng: CO2 + NaOH  2NaOH + CO2  Na2CO3 + H2O NaHCO3 (4) (5) Gọi x,y số mol NaHCO3và Na2CO3 (x, y > 0) Theo ta có phương trình : 84 x + 106 y = 17,9 ( I ) Theo phương trình phản ứng (4),(5) tổng số mol CO tổng số mol muối ta có phương trình: x + y = 0,2 ( II ) Kết hợp (I) (II) ta được: 84 x + 106 y = 17,9 ( I ) => y = 0,2 ( II ) y = 0,05 ( mol ) x + (4) => x = 0,15 ( mol ) n NaOH = nNaHCO3 = x = 0,15 (mol) (5) => nNaOH = nNa2CO3 = 2.0,05 = 0,1 (mol) Do đó:Tổng số mol NaOH tham gia phản ứng là: n NaOH = 0,1 + 0,15 = 0,25 (mol) => CM(NaOH) = 0,25 0,5 = 0,5 (mol) *Chú ý: Nếu toán cho thể tích số mol chất ta phải xét ba trường hợp tao muối axit muối trung hoà tạo hỗn hợp hai muối Bài 4: Người ta dẫn 2,24 lít khí CO2 (ở đktc) qua bình đựng dung dịch NaOH Khí CO bị hấp thụ hoàn toàn Sau phản ứng muối tạo thành với khối lượng gam? 17 *Phân tích đề bài: Với tập cho trước số mol (tức VCO đktc) CO2 số mol NaOH chưa biết Vì muốn biết muối tạo thành khối lượng ta phải xét trường hợp xảy ra: Bài giải n CO2 = 2,24 22,4 = 0,1 (mol) *Trường hợp1: Sản phẩm tạo thành là: Na2CO3 n CO2 = 2nNaOH Phương trình phản ứng: 2NaOH + n Theo (1)  Na2CO3 + H2O CO2 (1) CO2 = nNaCO3 = 0,1 (mol) m => Na2CO3 = 0,1 106 = 10,6 (g) *Trường hợp2:Sản phẩm tạo thành muối axit: NaHCO3 n n CO2 = NaOH Phương trình phản ứng: CO2 Theo (2) => n + NaOH  NaHCO3 (2) NaHCO3 = nCO2 = 0,1 (mol) m NaHCO3 =0,1 84 = 8,4 (g) *Trường hợp3: Sản phẩm tạo thành hỗn hợp hai muối NaHCO3 Na2CO3 n Khi 1< NaOH CO n < Các phương trình phản ứng : CO2 + NaOH  2NaOH + CO2  Na2CO3 + H2O NaHCO3 (3) (4) 18 Và khối lượng hỗn hợp hai muối: 8,4 (g) < mNaHCO3 + mNa2CO3 < 10,6 (g) * Bài tập vận dụng : Bài 5: Cho 16,8 lit CO2(ở đktc) hấp thụ hoàn vào 600 ml dung dịch NaOH 2M.Thu dung dịch A 1.Tính tổng khối lượng muối có dung dịch A Lấy dung dịch A cho tác dụng với lượng dư BaCl Tính khối lượng kết tủa tạo thành Bài 6: Dẫn khí CO2 điều chế cách cho 10 (g)CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư vào dung dịch NaOH.Tính khối lượng muối tạo thành (Cho Na =23,O = 16, C = 12, H = 1, Ca = 40) Bài 7: Hoà tan m(gam) hỗn hợp Na2CO3 K2CO3 vào 55,44 gam H2O 55,44 ml dung dịch ( d =1,0822 ),bỏ qua biến đổi thể tích Cho từ từ dung dịch HCl 0,1 M vào dung dịch thoát 1,1 gam khí dừng lại.Dung dịch thu cho tác dụng với nước vôi tạo 1,5 gam kết tủa khô.Giá trị m thể tích dung dịch HCl 0,1 M là: A 5,66 gam ; 0,05 lít C 56,54 gam ; 0,25 lít B 4,56 gam ; 0,025 lít D 4,56 gam ; 0,5 lít Bài 8: Nung 20 gam CaCO3 hấp thụ hoàn toàn thể tích khí tạo nhiệt phân CaCO3 nói 0,5 lit dung dịch NaOH 0,56 M Nồng độ mol muối cacbonat thu (cho Ca = 40) A CM ( Na2CO3) = 0,12 M ,CM(NaHCO3) = 0,08 M B CM ( Na2CO3) = 0,16 M ,CM(NaHCO3) = 0,24 M C CM ( Na2CO3) = 0,4 M ,CM(NaHCO3) = D CM ( Na2CO3) = 0, CM(NaHCO3) = 0,40 M 2- Dạng tập P2O5 phản ứng với dung dịch NaOH, KOH Bài 9: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 g phôtpho thu chất A.Cho chất A tác dụng với 800 ml dung dịch NaOH 0,6 M Thì thu muối gì? Bao nhiêu gam? 19 * Phân tích đề bài: - Đốt cháy phốt ta thu P2O5 (A) Cho A (P2O5 )tác dụng với dungdịch NaOH P2O5 phản ứng với H2O trước tạo H3PO4 - Tính số mol H3PO4 số mol NaOH n - Xét tỉ số: n NaOH H PO4 từ xác định muối tạo thành Bài giải n P = n 6,2 31 = 0,2 (mol) NaOH = 0,8 0,6 = 0,48 (mol) Các phương trình phản ứng : 4P  2P2O5 + 5O2 P2O5 + 3H2O Theo (1) => nP2O5 = n P = (1)  2H3PO4 (2) 0,2 = 0,1 (mol) Theo (2) => nH3PO4 = nP2O5 = 2.0,1 = 0,2 (mol) Xét tỉ lệ: n 2< n NaOH H PO4 = 0,48 0,2 = 2,4 < *Kết luận:sản phẩm tạo hỗn hợp hai muối Phương trình phản ứng : 5NaOH + 2H3PO4  Na2HPO4 + Na3PO4 + 5H2O (3) Hay: 2NaOH + H3PO4  Na2HPO4 + 2H2O (4) 3NaOH + H3PO4  Na3PO4 + 3H2O (5) Gọi x,y số mol Na2HPO4 Na3PO4 20 Theo (4) => nNaOH = 2n Na2HPO4 = 2x (mol) H3PO4 = n Na2HPO4 = x (mol) Theo (5) => nNaOH = 3n Na3PO4 = 3y (mol) => => n n H3PO4 = n Na3PO4 = y (mol) Σ nNaOH = 0,48 (mol) = 2x +3y (I) Theo ra: Σ n H3PO4 = 0,2 (mol) = x+y (II) Dođó ta có : 2x +3y = 0,48 x+y m Vậy khối lượng muối: m = 0,2 (I) => x = 0,12 (mol) (II) y = 0,08 (mol) Na2HPO4 = 0,12 142 = 17,04 (g) Na3PO4 = 0,08 164 = 13,12 (g) - Dạng tập oxit axit ( CO 2, SO2 ) phản ứng với dung dịch kiềm hoá trị II( Ca(OH)2, Ba(OH)2 ) Bài 10: Nêu tượng xảy giải thích sục từ từ CO vào dung dịch nước vôi trong ống nghiệm sau đun nóng ống nghiệm lửa Bài giải: *Hiện tượng : Khi sục CO2 từ từ vào dung dịch nước vôi lúc đầu thấy xuất kết tủa trắng lượng kết tủa tăng dần - Nếu tiếp tục sục CO2 thấy lượng kết tủa lại giảm dần tan hết tạo dung dịch suốt - Nếu đun nóng dung dịch sau phản ứng ta lại thấy xuất kết tủa trắng * Giải thích: - Lúc đầu sục CO lượng CO2 lượng Ca(OH)2 dư xảy phản ứng CO2 + Ca(OH)2  CaCO3↓ + H2O Vậy kết tủa trắng xuất là: CaCO3 lượng kết tủa tăng dần đến n CO2 = nCa(OH)2 lúc lượng kết tủa cực đại 21 - Nếu tiếp tục sục khí CO2 vào thấy kết tủa tan dần lúc lượng Ca(OH) hết CO2 dư xảy phản ứng CaCO3↓ + CO2 + H2O  Ca(HCO3)2 tan Sản phẩm tạo thành Ca(HCO3)2 tan nên lượng kết tủa giảm dần đến lượng kết tủa tan hết tạo dung dịch suốt Lúc : nCO2 =2 nCa(OH)2 sản phẩm ống nghiệm Ca(HCO3)2 - Nhưng ta lấy sản phẩm sau phản ứng đun nóng lửa đèn cồn lại thấy xuất kết tủa trắng Ca(HCO3)2 CaCO3↓ + CO2 + H2O to Bài 11: Hoà tan hết 2,8 (g) CaO vào H 2O dung dịch A Cho 1,68 lít khí CO (đo đktc) hấp thụ hoàn toàn dung dịch A.Hỏi có gam muối tạo thành? * Phân tích đề bài: - Đề cho 2,8 g CaO ta tính nCaO.Dựa vào phản ứng CaO tác dụng với nước tính nCa(OH)2 - Mặt khác biết VCO2 = 1,68 lit tính nCO2 n - Lập tỉ số n CO Ca(OH) ta xác định muối tạo thành tính khối lượng muối Bài giải n CaO = 2,8 56 n CO2 = 1,68 22,4 = 0,05 (mol) = 0,075 (mol) Phương trình phản ứng : CaO + H2O  Ca(OH)2 (1) => nCa(OH)2 = n CaO = 0,05 (mol) n Xét tỉ lệ: 1< n (1) CO Ca(OH) = 0,075 0,05 = 1,5 < *Kết luận:Vậy sản phẩm tạo hỗn hợp hai muối Muối trung hoà muối axit 22 Các phương trình phản ứng : CO2  CaCO3↓ + H2O + Ca(OH)2  Ca(HCO3)2 2CO2 dư + Ca(OH)2 (2) (3) *Cách 1: Gọi x, y số mol CO2 phản ứng (2) (3) Theo ta có: Σ nCO2 = 0,075 (mol) x + y = 0,075 (I) Theo (2) : nCa(OH)2 = nCO2 = x (mol) Theo (3) : nCa(OH)2 = n CO2 = y (mol) Mặt khác: Σ nCa(OH)2 = 0,05(mol).do ta có x + y = 0,05 (II) Kết hợp (I) (II) ta x + y = 0,075 (I) => x + Theo (2): nCO2 = Theo (3): n n (II) y = 0,05 (mol) = 0,025 (mol) =>mCaCO3= 0,025.100 = 2,5 (g) CaCO3 Ca(HCO3)2 = y = 0,05 x = 0,025 (mol) n CO2 = 0,05 = 0,025 => mCa(HCO3)2 = 0,025.162 = 4,05 (g) *Cách 2: Sau tính số mol lập tỉ số xác định sản phẩm tạo hỗn hợp hai muối ta viết phương trình phản ứng sau: CO Trước P/ư 0,075 chất + 0,05 Ca(OH)2 Phản ứng 0,05 0,05 Sau P/ư 0,025  CaCO3 ↓ + H2O (4) Số mol 0,05 0,05 Theo phương trình phản ứng (4) nCO2 dư nên tiếp tục phản ứng với sản phẩm CaCO3 theo phương trình: 23 CO2 Số mol chất + CaCO3 ↓ + H2O Trước P/ư 0,025  Ca(HCO3)2 (5) 0,05 Phản ứng 0,025 0,025 0,025 Sau P/ư 0,025 0,025 Vậy Sau phản ứng thu chất là: Ca(HCO3)2 = 0,025 (mol) CaCO3 (mol) = 0,025 Vậy khối lượng chất thu hỗn hợp : m Ca(HCO3)2 = 0,025 162 = 4,05 (g) m CaCO3 = 0,025 100 = 2,5 (g) Bài 12: Cho 10 lít hỗn hợp khí gồm N2 CO2 qua lit dung dịch Ca(OH)2 0,02 M g kết tủa Xác định % theo thể tích chất khí có hỗn hợp.(Các thể tích khí đo đktc) *Phân tích đề bài: - Khi cho N2, CO2 qua dung dịch Ca(OH)2 có CO2 phản ứng với Ca(OH)2 - Trong 10 lít hỗn hợp khí N2 CO2 số mol CO2 bao n nhiêu.Do xét tỉ lệ n CO Ca(OH) xác định xác muối tạo thành nên phải xét trường hợp: - Trường hợp 1: Tạo muối trung hoà - Trường hợp 2: Tạo muối axit ( Trường hợp loại muối axit tan mâu thuẫn với đề co 1g kết tủa - Trường hợp tạo hỗn hợp hai muối Bài giải 24 Khi cho 10 lít hôn hợp N2 CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 có CO2 phản ứng với Ca(OH)2 n *Trường hợp1: Nếu n CO2 < Ca(OH)2 tạo muối trung hoà Phương trình phản ứng: CO2 + Kết tủa CaCO3 : nCaCO3 = n Theo (1) CO2 = CaCO3 ↓  Ca(OH)2 dư 100 + H2O (1) = 0,01 ( mol ) n CaCO3 = 0,01 (mol) => VCO2 = 0,01 22,4 = 0,224 (lit) 0,224 10 => % CO2 = => % N2 = 100 = 2,24 (%) 100 – 2,24 = 97,76 (%) n *Trường hợp2: 1< n CO Ca(OH) < sản phẩm tạo thành hỗn hợp hai muối : CaCO3, Ca(HCO)2 Phương trình phản ứng: CO2 2CO2 n + + Ca(OH)2  Ca(OH)2  CaCO3 ↓ Ca(HCO)2 + H2O (2) (3) Ca(OH)2 = 0,02 = 0,04 (mol) Theo (2) n CaCO3 = nCa(OH)2 = nCO2 = 0,01 (mol) n Ca(OH)2 phản ứng (2) : 0,04 - 0,01 = 0,03 (mol) Theo (3) : nCO2 = nCa(OH)2 = 0,03 = 0,06 (mol) => nCO2 phản ứng là: 0,06 + 0,01 = 0,07 (mol) => VCO2 = 0,07 22,4 = 1,57 (lit) => % VCO2 = => % N2 1,57 10 100 = 15,68 (%) = 100 – 15,68 = 84,3 (%) n * Trường hợp 3: ≤ n CO Ca(OH) Sản phẩm tạo muối axit Loại trường hợp muối axit ta hết mà đầu baì cho thu g kết tủa 25 *Bài tập vận dụng: Bài 13: Người ta dẫn khí CO2 vào 1,2 lít dung dịch Ca(OH) 0,1 M tạo (g) muối không tan muối tan a,Tính thể tích khí CO2 dùng ( Các khí đo đktc) b, Tính khối lượng nồng độ mol/l muối tan c,Tính thể tích CO (đktc) trường hợp tạo muối không tan Tính m muối không tan Bài 14: Để đốt cháy 6,72 lít hỗn hợp khí A gồm CO,CH 4, cần dùng 6,72 lít khí O2.Tính thành phần % theo thể tích khí A - Hấp thụ toàn khí sinh phản ứng cháy vào bình chứa lít dung dịch Ca(OH)2 xuất 25 g kết tủa trắng Tính CM dung dịch Ca(OH)2 Bài 15: Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 (ở đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 thu 10 gam kết tủa Loại bỏ kết tủa nung nóng phần dung dịch lại thu gam kết tủa V bằng: A, 3,36 lit C, 2,24 lit B, 4,48 lit D, 1,12 lit CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM Sau hoàn thành đề tài “phương pháp giải tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm’’ áp dụng với học sinh Trường THCS Chí Tân nơi công tác Trong năm học 2008 – 2009 triển khai lý thuyết dạng tập tiết luyện tập, ngoại khoá đặc biệt thời gian ôn thi học sinh giỏi kết hợp dạy lý thuyết tập, kết thu khả quan Các em không lúng túng giải dạng tập mà hứng thú Qua kiểm tra khảo sát lớp 9A lớp 9B năm học 2008 – 2009 cho thấy : Kết kiểm tra đợt 1:( Chưa áp dụng đề tài ) Lớp 9A Sĩ số 38 Điểm giỏi Điểm Điểm TB Điểm yếu SL % SL % SL % SL % 7,89 23,69 22 57,89 10,53 26 9B 39 5,13 12 30,77 21 53,85 10,25 Kết kiểm tra đợt 2: (Đã áp dụng đề tài vào lớp 9A ) Lớp Sĩ số Điểm giỏi Điểm Điểm TB Điểm yếu SL % SL % SL % SL % 9A 38 14 36,85 19 50 13,15 0 9B 39 7,69 10 25,65 23 58,97 7,69 Ở đợt ta thấy lớp 9A có kết nâng lên rõ rệt học sinh hiểu thấu đáo vấn đề góc độ khác phản ứng oxit axit với kiềm Đặc biệt học sinh hình thành kỹ giải tập, biết phân tích toán Tuy nhiên việc áp dụng nội dung đề tài tuỳ thuộc vào đối tựơng học sinh Đối với lớp đại trà rèn luyện cho em dạng oxit axit tác dụng với kiềm hóa trị I vàII trường hợp tạo muối hai muối với điều kiện tính hai số mol kiềm oxit axit cho biết hai chất dư Đối với đội tuyển học sinh giỏi phải khắc sâu giúp học sinh hiểu chất phản ứng, thường từ tập tổng quát sau đưa dạng tập từ dễ đến khó giúp học sinh hình thành kỹ cách dễ dàng * ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG -Để áp dụng đề tài vào công việc giảng dạy Giáo viên phải thường xuyên trau kiến thức nâng cao kỹ giải toán đặc biệt phải nắm chất phản ứng oxit axit với kiềm - Hệ thống hoá kiến thức Hệ thống tập phải từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp - Đối với học sinh phải nắm kiến thức có khả phân tích từ tập đơn giản mở rộng tập khó - Không ngừng học hỏi, học thầy, học bạn, học sách 27 - Trong trình giảng dạy lớp bên cạnh giảng dạy kiến thức SGK người giáo viên cần tìm tòi đưa thêm kiến thức, kỹ cho học sinh để từ nâng cao kiến thức cho học sinh giỏi - Hướng dẫn học sinh đọc sách báo, học hỏi mở rộng kiến thức thực tế - Hoá học môn khoa học thực nghiệm để khắc sâu kiến thức cho học sinh, giáo viên thường xuyên làm thí nghiệm chứng minh, cho học sinh thực hành thí nghiệm - Kiến thức học sinh bền vững kĩ thiết lập mà để hình thành kĩ cho học sinh khác trình rèn luyện Bồi dưỡng thường xuyên cho em * KIẾN NGHỊ - Để nâng cao chất lượng dạy học xin đề xuất số vấn đề sau: + Đối với phũng giỏo dục: Cần trang bị cho giỏo viờn thờm tài liệu tham khảo cần thiết để bổ sung, hỗ trợ cho giỏo viờn quỏ trỡnh giảng dạy Với sỏng kiến kinh nghiệm hay, theo tụi nờn phổ biến giáo viên học tập vận dụng Có tay nghề vốn kiến thức giáo viên dần nâng lên + Đối với nhà trường thầy cô giáo: Do môn Hoá học môn khoa học thực nghiệm nên đũi hỏi nhiều thời gian chuẩn bị đồ dùng thí nghiệm Vỡ tụi mong BGH nhà trường tiếp tục quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ thời gian người chuẩn bị đồ dùng thiết bị dạy học có thời gian khâu tỡm tũi, nghiờn cứu soạn giảng + Đối với giáo viên: Phải tự học tự bồi dưỡng tham khảo nhiều tài liệu, học tập bạn đồng nghiệp để không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho thân KẾT LUẬN CHUNG Trên đề xuất “phương pháp gải tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiểm’’ vấn đề nêu tài liệu làm tài liệu tham khảo cho giáo viên, học sinh bậc học THCS Với phạm vi nghiên cứu đề đài mảng kiến thức tương đối hẹp so với toàn chương trình hoá học hi vọng giúp ích cho em học sinh thầy cô giáo việc giảng dạy phần kiến thức này, giúp em thầy cô có cách 28 nhìn tổng quát dạng toán tài liệu hữu ích cho việc ôn luyện học sinh giỏi khối cho học sinh cấp tham khảo Các tập đề tài mức độ từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, giúp em rèn luyện kỹ không giải dạng tập phần mà rèn số kỹ khác kỹ tính số mol, kỹ phân tích,viết phương trình phản ứng Mặc dù cố gắng song tránh thiếu sót mong đóng góp ý kiến cấp lãnh đạo , bạn đồng nghiệp để đề tài hoàn thiện Tôi xin chân thành cám ơn! 29 [...].. .Dung dịch sau phản ứng chứa 2 chất: NaHCO3 = 2( a- b/2 ) (mol) Na 2CO3 dư = b/2 – (a-b/2) = b- a (mol) II – Bài tập: 1- Dạng bài tập CO2,SO2 phản ứng với dung dịch kiềm NaOH, KOH Bài 1: Dẫn khí CO2 điều chế được bằng cách cho 100 g đá vôi tác dụng với dung dịch HCl dư, đi qua dung dịch chứa 60 g NaOH.Tính khối lượng muối tạo thành: * Phân tích đề bài: - Trước khi tính khối... phần dung dịch còn lại thu được 5 gam kết tủa nữa V bằng: A, 3,36 lit C, 2,24 lit B, 4,48 lit D, 1,12 lit CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM Sau khi hoàn thành đề tài phương pháp giải bài tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm ’ tôi đã áp dụng ngay với học sinh Trường THCS Chí Tân nơi tôi đang công tác Trong năm học 2008 – 2009 tôi đã triển khai lý thuyết dạng bài tập trong các tiết luyện tập, ... Bài 2: Người ta dùng dung dịch NaOH 0,1 M để hấp thụ 5,6 l CO 2( đo ở đktc).Tính V dung dịch NaOH đủ để: a,Tạo ra muối axit. Tính nồng độ mol/l của muối này trong dung dịch sau phản ứng ? b,Tạo ra muối trung hoà.Tính nồng độ mol/l của muối này trong dung dịch sau phản ứng? 13 c.Tạo ra cả hai muối với tỉ lệ số mol là 2:1.Tính nồng độ mol/l của mỗi muối có trong dung dịch sau phản ứng? *Phân tích đề bài: ... độ khác nhau của phản ứng giữa oxit axit với kiềm Đặc biệt là ở học sinh đã hình thành được kỹ năng giải bài tập, biết phân tích bài toán Tuy nhiên việc áp dụng từng nội dung của đề tài tuỳ thuộc vào đối tựơng học sinh Đối với các lớp đại trà tôi chỉ rèn luyện cho các em dạng bài oxit axit tác dụng với kiềm hóa trị I vàII những ở trường hợp chỉ tạo ra 1 muối hoặc cả hai muối nhưng với điều kiện có... + mNa2CO3 < 10,6 (g) * Bài tập vận dụng : Bài 5: Cho 16,8 lit CO2(ở đktc) hấp thụ hoàn vào 600 ml dung dịch NaOH 2M.Thu được dung dịch A 1.Tính tổng khối lượng muối có trong dung dịch A 2 Lấy dung dịch A cho tác dụng với một lượng dư BaCl 2 Tính khối lượng kết tủa tạo thành Bài 6: Dẫn khí CO2 điều chế được bằng cách cho 10 (g)CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư vào dung dịch NaOH.Tính khối lượng muối... +3y (I) Theo bài ra: Σ n H3PO4 = 0,2 (mol) = x+y (II) Dođó ta có : 2x +3y = 0,48 x+y m Vậy khối lượng muối: m = 0,2 (I) => x = 0,12 (mol) (II) y = 0,08 (mol) Na2HPO4 = 0,12 142 = 17,04 (g) Na3PO4 = 0,08 164 = 13,12 (g) 3 - Dạng bài tập oxit axit ( CO 2, SO2 ) phản ứng với dung dịch kiềm hoá trị II( Ca(OH)2, Ba(OH)2 ) Bài 10: Nêu hiện tượng xảy ra và giải thích khi sục từ từ CO 2 vào dung dịch nước vôi... ta viết phương trình phản ứng như sau: CO 2 Trước P/ư 0,075 các chất + 0,05 Ca(OH)2 Phản ứng 0,05 0,05 Sau P/ư 0 0,025  CaCO3 ↓ + H2O (4) Số mol 0,05 0,05 Theo phương trình phản ứng (4) nCO2 dư nên tiếp tục phản ứng với sản phẩm CaCO3 theo phương trình: 23 CO2 Số mol các chất + CaCO3 ↓ + H2O Trước P/ư 0,025  Ca(HCO3)2 (5) 0,05 Phản ứng 0,025 0,025 0,025 Sau P/ư 0,025 0,025 0 Vậy Sau phản ứng thu... Giáo viên phải thường xuyên trau rồi kiến thức nâng cao kỹ năng giải toán đặc biệt phải nắm chắc bản chất của phản ứng giữa oxit axit với kiềm - Hệ thống hoá kiến thức Hệ thống bài tập phải từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp - Đối với học sinh phải nắm chắc kiến thức có khả năng phân tích từ những bài tập đơn giản mở rộng ra các bài tập khó hơn - Không ngừng học hỏi, học ở thầy, học ở bạn, học ở... luôn học tập các bạn đồng nghiệp để không ngừng nâng cao chuyên môn và nghiệp vụ cho bản thân KẾT LUẬN CHUNG Trên đây tôi đã đề xuất phương pháp gải bài tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiểm’’ vấn đề của tôi nêu ra trong tài liệu này có thể làm tài liệu tham khảo cho giáo viên, học sinh ở bậc học THCS Với phạm vi nghiên cứu của đề đài chỉ là một mảng kiến thức tương đối hẹp so với toàn bộ... hợp 1: Tạo ra muối trung hoà - Trường hợp 2: Tạo ra muối axit ( Trường hợp này loại vì muối axit tan mâu thuẫn với đề bài co 1g kết tủa - Trường hợp 3 tạo ra hỗn hợp hai muối Bài giải 24 Khi cho 10 lít hôn hợp N2 và CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 chỉ có CO2 phản ứng với Ca(OH)2 n *Trường hợp1: Nếu n CO2 < Ca(OH)2 tạo ra muối trung hoà Phương trình phản ứng: CO2 + Kết tủa là CaCO3 : nCaCO3 = n Theo (1) CO2

Ngày đăng: 30/10/2016, 10:11

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan