0

Cách tạo đồng hồ trong powerpoint

22 1,830 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2014, 19:51

Đây là bộ tài liệu hay, có chất lượng cao, giúp các bạn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bộ môn, phục vụ tốt việc thực hành. Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích đắc lực cho các bạn trong việc học tập của mình Cách tạo đồng hồ trong Cách tạo đồng hồ trong PowerPoint PowerPointTạo ra khung hình ( hình tròn, hình vuông… tuỳ thích của người sử dụng) • Các thầy cô muốn tạo đồng hồ chạy bao nhiêu giây thị tạo ra bấy nhiêu hình • Ví dụ • Tôi lấy hình tròn • Các bạn ấn tổ hợp phím • Ctrl+C (copy) để copy hình tròn vừa tạo ra • Ctrl+V(pase) để dán hình đó, cần tạo ra bao nhiêu giây thì thì pase bấy nhiêu lần Tôi tạo ra 5 hình tròn có nghĩa là đồng hồ này sẽ chạy với thời gian là 5 giây • Bước tiếp theo các bạn chọn hiệu ứng cho cả 5 hình vừa tạo ra bằng cách. Slide show/custom animation/effect/exit/Disappear • Bước tiếp theo các bạn điền số cho từng hình tròn bằng cách • Kích chuột phải chọn add text Hết giờ 1 2 3 4 5 . tiếp theo các bạn chọn hiệu ứng cho cả 5 hình vừa tạo ra bằng cách. Slide show/custom animation/effect/exit/Disappear • Bước tiếp theo các bạn điền số cho từng hình tròn bằng cách • Kích. Cách tạo đồng hồ trong Cách tạo đồng hồ trong PowerPoint PowerPoint • Tạo ra khung hình ( hình tròn, hình vuông… tuỳ thích của người sử dụng) • Các. tròn bằng cách • Kích chuột phải chọn add text Hết giờ 1 2 3 4 5 • Sau khi các bạn điền số cho các hình tròn xong thì xếp theo thứ tự Hết giờ 1 2 3 4 5 • Bước tiếp theo các bạn xếp 5 hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách tạo đồng hồ trong powerpoint,

Từ khóa liên quan