0

Hướng dẫn tự tạo đồng hồ chạy trên POWER POINT

11 1,591 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2014, 19:54

Đây là bộ tài liệu hay, có chất lượng cao, giúp các bạn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bộ môn, phục vụ tốt việc thực hành. Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích đắc lực cho các bạn trong việc học tập của mình . previous Mục Delay chon 0 Mục Speed chọn 1:00 seconds Ho c bạn gõ 60 seconds Mục Repeat chọ until End Slide (nếu nh& bạn tự động cho chạy) Bấn OK để kết thúc Vậy là bạn dã đặt xong cho kim giây. T&ơng. kim giê, kim phót, kim gi©y. B c 2: ́ươ §Æt hiÖu øng cho kim gi©y, phót, giê. Chän hiÖu øng Emphasis / Spin B c 3: Đặt thời gian chạy cho kim giây, phút, giờ. L#u ý đặt kim giây tr#ớc/kim phút/kim. thúc Vậy là bạn dã đặt xong cho kim giây. T&ơng tự Kim phút Mục Speed chọn 1:00:00 seconds Ho c bạn gõ 3600 seconds Kim giờ Mục Speed chọn 12:00:00 seconds
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn tự tạo đồng hồ chạy trên POWER POINT, Hướng dẫn tự tạo đồng hồ chạy trên POWER POINT,

Từ khóa liên quan