0

Tìm hiểu đặc điểm cấu tạo và giá trị ngữ nghĩa của các thành ngữ có từ nói trong tiếng việt

42 2,225 3
  • Tìm hiểu đặc điểm cấu tạo và giá trị ngữ nghĩa của các thành ngữ có từ nói trong tiếng việt

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2014, 21:57

Khóa luận tốt nghiệp Vũ Thị Thu H ờng- K30A phần mở đầu 1. Lý do chọn đề tài. Ngôn ngữ là hệ thống tín hiệu thứ hai của con ngời. Trong đó thành ngữ là một bộ phận quan trọng trong vốn từ của một ngôn ngữ, mang đặc trng dân tộc rõ nét và giàu sức biểu cảm, biểu hiện. Qua khảo sát và su tập chúng tôi thấy tiếng Việt có một khối lng thành ngữ rất lớn,phong phú và đa dạng cả về mặt cấu tạo cũng nh nội dung. Cùng phát triển với tiếng nói dân tộc thành ngữ dần dần đợc hình thành, đợc nhân dân sử dụng nh một công cụ giao tiếp chung. Phát triển thành ngữ là một trong những cách tốt để bổ sung cho vốn từ. Xét về mặt tu từ, thành ngữ đã góp phần làm giàu, làm đẹp cho tiếng Việt về nhiều phơng diện, có nội dung ngữ nghĩa sâu rộng. Thành ngữ hết sức giản dị, dễ hiểu mỗi câu mang một hoàn cảnh cụ thể nhng lại có thể ứng dụng vào nhiều hoàn cảnh khác nhau tuỳ theo đối tợng. Những ngời thuộc thế hệ trc ít học lại thuộc nhiều và sử dụng mau lẹ thành ngữ hơn những ngời trẻ tuổi có học. Nó chứng tỏ thành ngữ rất gần gũi với tầm thức dân gian. Vì vậy tiếp cận thành ngữ muốn chạm đợc đến bản chất phải là cách tiếp cận liên ngành: Ngôn ngữ học, văn học, tâm lý học, dân tộc học Bởi thành ngữ phản ánh quan niệm, cách t duy, cách ứng xử của một dân tộc về các quy luật, hiện tợng của tự nhiên và xã hội. Con ngời thể hiện nhận thức của mình qua cách ứng xử, nói năng. Vì thế kho tàng thành ngữ , tục ngữ của dân tộc nào cũng có những thành ngữ liên quan đến nói năng. Các thành ngữ có từ nói chiếm một số lợng lớn trong hệ thống thành ngữ. Việc tìm hiểu cấu tạo và giá trị ngữ nghĩa của các thành ngữ có từ nói góp phần làm phong phú thêm, giàu thêm lời ăn tiếng nói sinh động trong hoạt động giao tiếp, trong việc tìm hiểu bản sắc văn hoá dân tộc. Khi nghiên cứu đề tài này chúng tôi không tham vọng lớn chỉ hy vọng nó sẽ là cơ sở cho bản thân hiểu biết sâu sắc về thành ngữ. Đồng thời chúng tôi muốn kết quả 1 Khóa luận tốt nghiệp Vũ Thị Thu H ờng- K30A đó vận dụng vào trong chuyên môn để đạt đợc hiệu quả cao hơn trong những giờ lên lớp. Chính vì vậy việc đi sâu nghiên cứu đề tài này là một việc làm có giá trị thực tiễn của một giáo viên dạy cấp Tiểu học trong tơng lai. 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề. Trong nền văn hoá dân gian Việt Nam nói chung,mà đặc biệt là nền văn học dân gian nói riêng, chúng ta không thể không đề cập tới kho tàng thành ngữ của dân tộc. Sự phong phú, đa dạng về số lợng mà quan trọng hơn là sự phong phú, sinh động về khả năng sử dụng đã khiến thành ngữ trở thành vốn sống, vốn kinh nghiệm quý báu trong cách ứng xử của nhân dân ta, gắn liền với lời ăn tiếng nói của quần chúng qua bao thế hệ. Để tìm hiểu, phát hiện sự phong phú và tinh tế của kho tàng văn hoá dân gian đồ sộ này rất nhiều nhà nghiên cứu đã dày công su tầm và cho ra đời nhiều công trình mang tính khoa học với mục đích là thống kê, giải nghĩa và nêu một số ứng dụng tiêu biểu của các thành ngữ, tục ngữ. ` Trên cơ sở thống kê rất cụ thể của các công trình nghiên cứu đi trớc, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: Khảo sát các thành ngữ có từ nói trong tiếng Việt. Đây là một đề tài khoa học khá mới mẻ và có nhiều điểm khác so với các công trình nghiên cứu trớc đó. Sở dĩ ngời thực hiện đề tài này khẳng định điều đó bởi qua sự tìm hiểu, thống kê chúng tôi thấy vấn đề này đã đợc các tác giả đi trớc mới nghiên cứu ở những hớng sau: - Hớng thứ nhất: Tập hợp và giải thích các thành ngữ tiếng Việt. Đây là công trình nghiên cứu của các tác giả làm từ điển. Thuộc về nhóm này có các công trình sau: + Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam Tác giả Vũ Dung, Vũ Thuý Anh, Vũ Quang Hào Nhà xuất bản Văn hoá thông tin. + Từ điển giải thích thành ngữ tiếng Việt Viện ngôn ngữ học, trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc Gia Nhà xuất bản Giáo dục. + Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam Giáo s Nguyễn Lân- Nhà xuất 2 Khóa luận tốt nghiệp Vũ Thị Thu H ờng- K30A bản Văn học-2003. + Kể chuyện thành ngữ tục ngữ - Tác giả Hoàng Văn Hành (chủ biên) Nhà xuất bản Khoa học xã hội - 2002. + Thành ngữ tiếng Việt - Tác giả Nguyễn Lực, Lơng Văn Đang- Nhà xuất bản Khoa học xã hội -1978. - Hớng thứ hai: Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc của thành ngữ. Chẳng hạn các công trình: + Tác giả Nguyễn Thiện Giáp với công trình nghiên cứu về vấn đề: Phân loại thành ngữ, phân biệt thành ngữ với ngữ định danh và cụm từ tự do. + Tác giả Đỗ Hữu Châu xem xét thành ngữ ở góc độ đặc trng ngữ nghĩa và cấu trúc thành ngữ. + Tác giả Nguyễn Lực, Lơng Văn Đang nghiên cứu các đặc tính của thành ngữ. +Tác giả Hoàng Văn Hành nghiên cứu về cấu tạo của thành ngữ. - Hớng thứ ba: Nghiên cứu các phơng diện cụ thể của thành ngữ. Chẳng hạn nh một số bài viết trên tạp chí ngôn ngữ: + Một vài nhận xét về thành ngữ so sánh có tên gọi động vật của Nguyễn Thuý Khanh. + Phơng diện ngữ dụng học trong thành ngữ có thành tố chỉ địa danh của Thạc sĩ Huỳnh Công Minh Hùng (ĐHSP Thành Phố Hồ Chí Minh). + Một số nhận xét về thành ngữ có từ chỉ bộ phận cơ thể con ngời trong tiếng Nhật của Đỗ Hoàng Ngân Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá các nớc phơng Đông, Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội. Rõ ràng là cha có công trình nào nghiên cứu một cách cụ thể những tr- ờng hợp các thành ngữ có từ nói. Trong đề tài,chúng tôi xem xét kiểu cấu tạo và đặc trng ngữ nghĩa của các thành ngữ có từ nói. Chúng tôi thực hiện đề tài này với mong muốn là tìm ra tính chất mới mẻ và sinh động của thành ngữ trong kho tàng văn hoá dân gian cực kỳ phong phú và vô tận của dân tộc. 3 Khóa luận tốt nghiệp Vũ Thị Thu H ờng- K30A 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. 3.1. Mục đích Tìm hiểu đặc điểm cấu tạo và giá trị ngữ nghĩa của các thành ngữ có từ nói trong tiếng Việt. 3.2. Nhiệm vụ Để đạt đợc mục đích đề ra, đề tài phải thực hiện các nhiệm vụ sau: -Tìm hiểu vấn đề thành ngữ nói chung. -Khảo sát các thành ngữ có từ nói về kiểu cấu tạo và đặc trng ngữ nghĩa. -Bớc đầu phân tích hiệu quả sử dụng của các thành ngữ có từ nói. -Một số ý kiến về dạy thành ngữ ở Tiểu học. 4. Đối tợng và phạm vi nghiên cứu. Nghiên cứu các thành ngữ có từ nói trong tiếng Việt. 5. Phơng pháp nghiên cứu. Trong khoá luận này, chúng tôi chủ yếu sử dụng các phơng pháp sau: - Phơng pháp thống kê - Phơng pháp phân loại - Phơng pháp hệ thống - Phơng pháp phân tích ngôn ngữ. Phần nội dung Chơng 1: Cơ sở lý thuyết 4 Khóa luận tốt nghiệp Vũ Thị Thu H ờng- K30A 1. Khái niệm về thành ngữ. Khi nghiên cứu về thành ngữ đã có rất nhiều tác giả đa ra các quan điểm khác nhau. Sau đây là một số khái niệm về thành ngữ tiêu biểu mà chúng tôi su tầm đợc: - Thành ngữ : Là những cụm từ cố định dùng để diễn đạt một khái niệm, ví dụ: Ăn xổi ở thì;Ba vuông bảy tròn;Cơm sung cháo dền;Nằm xơng gối đất (Giáo s Nguyễn Lân(2003), Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam, Nhà xuất bản Văn học). - Thành ngữ : Là một loại tổ hợp từ cố định, bền vững về hình thái cấu trúc hoàn chỉnh, bóng bẩy về ý nghĩa, đợc sử dụng rộng rãi trong giao tiếp thờng ngày, đặc biệt là trong khẩu ngữ. Ví dụ : Lẩn nh chạch (Hoàng Văn Hành chủ biên (2002), Kể chuyện thành ngữ tục ngữ, Nhà xuất bản Khoa học xã hội). 2. Đặc điểm của thành ngữ. 2.1. Tính biểu trng Hầu hết tất cả các ngữ cố định dù có tính thành ngữ cao (nh: Đi guốc trong bụng) hay thấp (nh: Thẳng nh kẻ chỉ; Ăn đói mặc rét ) đều là những bức tranh nho nhỏ về những vật thực, việc thực cụ thể, riêng lẻ đợc nâng lên để nói về cái phổ biến, khái quát, trừu tợng. Chúng là các ẩn dụ (Múa rìu qua mắt thợ ), so sánh (Thẳng nh kẻ chỉ ) hay các hoán dụ (áo chiếc quần manh, Một nắng hai sơng ). Ngữ cố định lấy những vật thực, việc thực để biểu trng cho những đặc điểm, tính chất, hoạt động, tình thế phổ biến khái quát. Đặc biệt là các ngữ cố định biểu thị các tình thế có tính chất biểu trng rất cao. Ví nh, tình thế đợc diễn đạt bằng ngữ Chuột chạy cùng sào. Đó là tình thế của 5 Khóa luận tốt nghiệp Vũ Thị Thu H ờng- K30A những kẻ hèn kém bị dồn vào bớc đờng cùng, không lối thoát mặc dù đã xoay sở hết cách. Rõ ràng là nếu dùng phơng tiện cụm từ tự do nh lời giải nghĩa dẫn trên, chúng ta chẳng những không thể nói lên đầy đủ những cái đáng nói của tình thế mà còn phải nhợc điểm là dài dòng, rờm rà, nhạt nhẽo. Cho nên đa ra một sự kiện có thật Chuột bị đuổi chạy trên các sào dựng đứng rồi để ngời nghe, ngời đọc tự suy ra những điều có thể suy ra đợc, đó là con đờng tốt nhất để đảm bảo đợc đủ ý, hàm súc, ấn tợng sâu sắc. Biểu trng là cơ chế tất yếu mà ngữ cố định, mà từ vựng phải sử dụng để ghi nhận, diễn đạt những nội dung phức tạp hơn một khái niệm đơn. 2.2. Tính dân tộc Tính dân tộc ở các ngữ cố định hiện ra thứ nhất ở chính nội dung của chúng.Nh đã nói, ngữ cố định phản ánh các biểu hiện, các sắc thái khác nhau của sự vật, hiện tợng đã có tên gọi hoặc ch a có tên gọi. Thấy đợc biểu hiện nào, sắc thái nào đáng chú ý để ghi giữ chúng lại. Điều này tuỳ thuộc vào đời sống, kinh nghiệm và cách nhìn của từng dân tộc. Thứ hai ở các tài liệu tức là các vật thực, việc thực mà ngữ cố định đã dùng làm biểu tr ng cho nội dung của chúng. Con mèo, con chuột, con chó, con ong, con kiến ngôi chùa, pho t - ợng, ông bụt con voi, con ngựa, con rồng cái khố, tấm áo, manh quần cảnh hai gái lấy một chồng, cảnh ông từ vào đền tất cả là những tài liệu mang đậm màu sắc quê hơng, xứ sở Việt Nam trong xã hội nông nghiệp xa đợc quan sát một cách tài tình, liên hệ một cách độc đáo, đúng đắn mà tinh tế với những hiện t - ợng nhân sinh. Những tài liệu này của ngữ cố định Việt Nam khiến cho chúng không thể lẫn đợc với bất cứ ngữ cố định nào của các dân tộc khác. 2.3. Tính hình tợng và tính cụ thể Tính hình tợng của thành ngữ là kết quả tất yếu của tính biểu trng. Do chỗ tài liệu của các ngữ cố định là sự vật, sự kiện,cảm giác quan sát đợc, cho nên nhắc đến một ngữ cố định trớc hết là tái hiện lại những hình ảnh các sự vật,hiện tợng tài liệu đó. Nhờ tính hình tợng mà ngữ cố định thờng gây ra những 6 Khóa luận tốt nghiệp Vũ Thị Thu H ờng- K30A ấn tợng mạnh mẽ, đột ngột tác động của chúng đậm đà và sắc. Do có tính hình tợng nên ngữ cố định là cụ thể. Do ý nghĩa của ngữ cố định thờng vợt ra khỏi ý nghĩa trực tiếp của các sự vật, hiện tợng nên chúng có giá trị phổ biến, khái quát. Nh vậy dờng nh trong ngữ cố định có sự trái ngợc giữa tính cụ thể và tính khái quát, phổ biến. Thực ra tính phổ biến, khái quát của ý nghĩa các ngữ vẫn bị chi phối bởi tính cụ thể và tính cụ thể vốn gắn liền với tính hình tợng. Tính cụ thể ở đây thể hiện ở tính quy định về phạm vi sử dụng.Thứ nhất, tuy có ý nghĩa phổ biến, khái quát song các ngữ cố định không phải có thể dùng ở bất cứ sự vật, hiện tợng nào miễn là nó có tính chất hay đặc điểm mà ngữ biểu thị. Ví dụ: Chuột chạy cùng sào. Ngữ này có thể dùng cho rất nhiều tình thế cá nhân và xã hội khác: Quân sự, chính trị, kinh tế nh ng vì nhắc đến chuột, một con vật bị khinh bỉ cho nên ngữ này không phải dùng cho bất cứ hạng ngời nào cũng c, nó chỉ dùng cho những nhân vật chúng ta coi thờng, thù ghét. Thứ hai, mỗi ngữ cố định thờng chỉ nêu bật một khía cạnh nào đó của tính chất, đặc điểm đ ợc nói tới mà thôi:tính cụ thể của nó thể hiện ở tính bị quy phạm về sắc thái ngữ nghĩa. Ví dụ: Cũng là tính chất lúng túng. Lúng túng nh gà mắc tócnói đến tình trạng lúng túng do sa vào nhiều sự việc dồn dập mà không tìm đợc cách giải quyết. Lúng túng nh thợ vụng mất kim là nói đến sự lúng túng không phải vì gặp nhiều sự việc rắc rối mà là do chỗ cha có kinh nghiệm, lại mất phơng hớng. Lúng túng nh ếch vào rp xiếc là nói đến sự lúng túng do bị giam hãm trong những tình thế cực kỳ khó khăn không thi thố đợc tài năng. Lúng túng nh chó ăn vụng bột là nói đến sự lúng túng của những ngời phạm sai lầm muốn che giấu lỗi lầm của mình song tang chứng vẫn sờ sờ ra đấy Tính bị quy định về sắc thái làm cho nghĩa của các ngữ cố định hẹp lại, do đó tính cụ thể tăng lên. Mà các sắc thái mà ngữ cố định có đợc lại đợc suy ra từ các tài liệu tức là các sự vật, các sự việc đợc sử dùng làm biểu trng. Cho 7 Khóa luận tốt nghiệp Vũ Thị Thu H ờng- K30A nên muốn hiểu đợc thật chắc, đúng đắn tinh tế các ngữ cố định, cần phải hiểu thật thấu đáo chính những tài liệu thực tế đợc đa vào ngữ cố định. Thông thờng không quan sát Con gà mắc tóc, Ngời thợ may vụng đang may vội mà lại để rơi mất kim, Con chó ăn vụng bột trắng cả mâm bị chủ bắt gặp thì sẽ không thấy những cái tài tình trong các ngữ vừa dần. 2.4 Tính biểu thái. Nói các ngữ cố định không thể dùng cho bất cứ hạng ngời nào cũng đợc thì cũng tức là nói đến tính biểu thái của chúng. Các ngữ cố định thờng kèm theo thái độ, cảm xúc, sự đánh giá, có thể nói lên hoặc lòng kính trọng, hoặc sự ái ngại hoặc sự xót thơng, hoặc sự không tán thành, lòng khinh bỉ, thái độ chê bai, sự phủ định của chúng ta đối với ng ời, vật hay việc đợc nói tới. Không chú ý đến các sắc thái biểu cảm khác nhau thì việc dùng các ngữ cố định có khi sẽ làm hỏng các nội dung trí tuệ của câu nói. * Kết luận chung: Tất cả những đặc điểm về ngữ nghĩa nói trên tạo nên giá trị của các ngữ cố định. Ngữ cố định có hình thức ngắn gọn song lại nói đợc nhiều: Tính cô đọng, hàm xúc của chúng là do tác dụng tổng hợp của những đặc điểm đó mà có. Chơng 2: Khảo sát các thành ngữ có từ nói trong tiếng việt. 1. Kết quả thống kê và phân loại. 8 Khóa luận tốt nghiệp Vũ Thị Thu H ờng- K30A 1.1. Kết quả thống kê 1.1.1. Tiêu chí thống kê. - Thống kê tất cả các thành ngữ có từ nói. - Những trờng hợp trong thành ngữ có các biến thể ngữ âm do phát âm địa phơng kiểu: Nói vã bọt mép Nói bã bọt mép. Hoặc: Nói tràn cung mây nói giàn cung mây. Chúng tôi chỉ coi đó là một thành ngữ và đa vào trong ngoặc cỏc biến thể khác. 1.1.2. Tài liệu dùng để thống kê. - Kể chuyện thành ngữ, tục ngữ - Hoàng Văn Hành- Nhà xuất bản Khoa học xã hội- 2002. - Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam- Giáo s Nguyễn Lân-Nhà xuất bản Văn học-2003. - Thành ngữ tiếng Việt- Nguyễn Lực, Lơng Văn Đang- Nhà xuất bản Khoa học xã hội- 1978. 1.1.3. Kết quả thống kê. Thông qua việc khảo sát từ 3 tác phẩm trên và bổ sung từ thực tế chúng tôi đã thống kê đợc 114 thành ngữ có từ nói. 1.2. Phân loại 1.2.1 Phân loại bậc 1 1.2.1.1. Tiêu chí phân loại. Căn cứ vào vị trí của từ nói chia làm 2 loại: Từ nói đứng đầu thành ngữ và từ nói đứng ở vị trí khác. 1.2.1.2. Kết quả phân loại. Gồm: + 135 thành ngữ có từ nói đứng đầu. 9 Khóa luận tốt nghiệp Vũ Thị Thu H ờng- K30A + 79 thành ngữ có từ nói đứng ở vị trí khác. 1.2.2 Phân loại bậc 2. 1.2.2.1. Tiêu chí phân loại. Về cơ bản tất cả các thành ngữ có từ nói đứng đầu có kết cấu là cụm động từ. Xem xét cấu trúc của các cụm động từ này có thể chia làm các loại nhỏ sau: + Kiểu cụm từ so sánh không có từ so sánh nh. + Kiểu cụm từ so sánh có từ so sánh nh. + Kiểu thành ngữ lồng chéo. + Kiểu thành ngữ có kết cấu là hai cụm từ song song. + Kiểu thành ngữ có kết cấu là hai vế đối lập. + Kiểu thành ngữ có kết cấu vế sau là kết quả của vế trớc. Các thành ngữ có từ nói đứng ở vị trí khác chúng tôi cũng chia làm các loại nhỏ theo tiêu chí trên. 1.2.2.2. Kết quả phân loại. a. Thành ngữ có từ nói đứng đầu. a 1 . Ngữ động: 20 Gồm: Nói ba hoa Nói ba láp Nói ba lăng nhăng Nói buông trôi Nói chạm nọc Nói chuyện đờng dài Nói chuyện gẫu Nói mỏi mồm Nói vơ vào Nói vun vào 10 [...]... Nói dở nh cám hấp Nói trơn nh cháo chảy a3.4 So sánh kép: 1 Nói nh phát, nhát nh cheo a4 Kiểu thành ngữ lồng chéo: 30 Gồm: Nói bậy, nói bạ Nói khan, nói vã Nói bóng, nói gió Nói khoác, nói lác Nói bóng, nói bẩy Nói lấy, nói để Nói cạnh, nói khoé Nói lếu, nói láo Nói chày, nói cối Nói ngả, nói nghiêng Nói chua, nói ngoa Nói băm, nói bổ Nói dông, nói dài Nói này, nói nọ Nói dơi, nói chuột Nói ngon, nói. .. ngon, nói ngọt Nói dựa, nói dẫm Nói nhảm, nói nhí Nói nặng, nói nhẹ Nói nhăng, nói cuội Nói đất (trời), nói trời(đất) Nói quanh, nói co Nói điêu, nói toa Nói quấy, nói quá Nói đông, nói tây Nói ra, nói vào Nói gần(xa), nói xa(gần) Nói thánh, nói tớng Nói hơu, nói vợn Nói hành(tỏi), nói tỏi(hành) a5 Kiểu thành ngữ có kết cấu là hai cụm từ song song: 5 Gồm: Nói xuôi cũng đợc, nói ngợc cũng đợc Nói cha sạch,... gói vàng Nhời nói nên vợ nên chồng Nhời nói quan tiền tấm lụa 2 Nhận xét giá trị ngữ nghĩa của các thành ngữ có từ nói Dựa vào kết quả phân loại theo đặc điểm cấu tạo ở trên chúng tôi đã phân đợc 7 loại nhỏ Trong đó xuất hiện nhiều nhất là kiểu cụm từ so sánh có từ so sánh nh với 52 thành ngữ ; thứ hai là kiểu thành ngữ có kết cấu là hai cụm từ song song với 38 thành ngữ; thứ ba là kiểu thành ngữ. .. K30A Nói có sách, mách có chứng Nói đi cũng phải, nói lại cũng dễ nghe Nói đứng, dựng ngợc a6 Kiểu thành ngữ có kết cấu là hai vế đối lập: 11 Gồm: Nói nh phát, nhát nh cheo Nói gần(xa), nói xa gần Nói ít, suýt ra to Nói một đằng, làm một nẻo Nói ra, nói vào Núi nng,núi nh Nói thì có, làm thì không Nói trớc mà bớc không dời Nói trớc, quên sau Nói không, nói có Nói này, nói nọ a7 Kiểu thành ngữ có kết cấu. .. 34 thành ngữ; thứ t là kiểu thành ngữ có kết cấu là hai vế đối lập và kiểu cụm từ so sánh không có từ so sánh nh với 25 thành ngữ; thứ năm là kiểu thành ngữ có kết cấu vế sau là kết quả của vế trớc với 24 thành ngữ; thứ sáu là ngữ động với 23 thành ngữ Chúng tôi chỉ nhận xét giá trị ngữ nghĩa của các loại có tần số xuất 19 Vũ Thị Thu H ờng- Khóa luận tốt nghiệp K30A hiện cao 2.1 Kiểu cụm từ so sánh có. .. yếu của các thành ngữ Thành ngữ cú kết cấu l hai cm t song song thờng ngắn gọn nhng tính hàm xúc cao 2.4 Kiểu thành ngữ lồng chéo Đây là các thành ngữ đợc cấu tạo theo quy tắc đối và điệp giữa các thành tố Loại thành ngữ này đợc dùng rất phổ biến trong giao tiếp hàng ngày, trong văn học Bao giờ trong thành ngữ cũng có hình ảnh các con vật trong đó Mỗi con vật có một đặc tính riêng nên khi đa vào thành. .. Tiếng Việt Thành ngữ đợc đa vào chơng trình sách giáo khoa Tiếng Việt từ lớp 1 + ở lớp 1: Học thêm 200 - 300 từ ngữ (kể cả thành ngữ, tục ngữ) + ở lớp 2: Học thêm khoảng 300- 350 từ ngữ (kể cả thành ngữ, tục ngữ) Học thêm một số thành ngữ, tục ngữ quen thuộc và nghĩa một số yếu tố gốc hán thông dụng + ở lớp 3: Học thêm khoảng 400 - 450 từ ngữ (kể cả thành ngữ, tục ngữ) Tiếp tục học nghĩa một số thành ngữ, ... tức có vị dịu ngọt nh đờng để đa vào thành ngữ Nói ngon, nói ngọt Lúc lại hành động rất mạnh băm, bổ Nói băm, nói bổý nói bốp chát, xỉa xá, thô bạo Thành ngữ còn có cả hình ảnh khối lợng trong đó Nói nặng, nói nhẹ Tất cả các thành ngữ trên đều hàm ý đánh giá về cách nói Hình ảnh trong thành ngữ còn liên hệ tới cả phơng hớng trong không gian Nói đông, nói tây nói những chuyện không sát với vấn đề cần nói. .. mất Dựa vào đặc điểm đó tiếng Việt có thành ngữ Nói đổ xuống sông xuống biển, nói nhng không muốn chịu trách nhiệm lời nói của mình nếu xảy ra chuyện không hay Nh vậy hình ảnh trong thành ngữ so sánh không có từ nh rất phong phú, đa dạng và mang tính biểu trng cao Những gì đợc đa vào thành ngữ là những thứ đặc trng nhất và mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc 2.3 Kiểu thành ngữ có kết cấu là hai cụm từ song... nhận Các thành ngữ so sánh có từ nh mà chúng tôi thống kê đợc đa phần là các thành ngữ biểu hiện các cách nói khác nhau Nếu nh đặc trng tiêu biểu của thành ngữ nói chung là tính dân tộc, tính hình ảnh thì các thành ngữ so sánh có từ nh thể hiện rõ nét đặc trng ấy Điều này thể hiện qua các sự vật, hiện tợng, hoạt động đợc lựa chọn làm đối tợng so sánh Đặc biệt là ở kiểu kết cấu A nh B mà B là danh từ . đích Tìm hiểu đặc điểm cấu tạo và giá trị ngữ nghĩa của các thành ngữ có từ nói trong tiếng Việt. 3.2. Nhiệm vụ Để đạt đợc mục đích đề ra, đề tài phải thực hiện các nhiệm vụ sau: -Tìm hiểu. đề thành ngữ nói chung. -Khảo sát các thành ngữ có từ nói về kiểu cấu tạo và đặc trng ngữ nghĩa. -Bớc đầu phân tích hiệu quả sử dụng của các thành ngữ có từ nói. -Một số ý kiến về dạy thành ngữ. thống thành ngữ. Việc tìm hiểu cấu tạo và giá trị ngữ nghĩa của các thành ngữ có từ nói góp phần làm phong phú thêm, giàu thêm lời ăn tiếng nói sinh động trong hoạt động giao tiếp, trong việc tìm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu đặc điểm cấu tạo và giá trị ngữ nghĩa của các thành ngữ có từ nói trong tiếng việt, Tìm hiểu đặc điểm cấu tạo và giá trị ngữ nghĩa của các thành ngữ có từ nói trong tiếng việt,

Từ khóa liên quan