0

Dạy học hình thành biểu tượng một số hình hình học cho học sinh các lớp 1, 2, 3

69 3,374 13
  • Dạy học hình thành biểu tượng một số hình hình học cho học sinh các lớp 1, 2, 3

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2014, 21:45

Khoá luận tốt nghiệp mở đầu 1. Lý do chọn đề tài Đầu t cho giáo dục là đầu t cho sự phát triển. Một quốc gia đang phát triển nh Việt Nam thì việc đầu t cho giao dục là quốc sách hàng đầu. Trớc ng- ỡng cửa của thế kỷ mới, từ tiềm năng và khát vọng của mình Việt Nam đã và đang hoạch định một nền giáo dục dân tộc, khoa học và hiện đại, đủ sức sáng tạo ra một mặt bằng dân trí cao, đáp ứng sự phát triển của đất nớc. Bậc học Tiểu học là bậc học có vai trò quan trọng, là bậc học nền tảng nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học ở bậc học cao hơn. Muốn đạt đợc mục tiêu đó, cần đẩy mạnh và nâng cao toàn diện chất l- ợng dạy và học của giáo viên và học sinh. Học sinh phải đợc học đủ 9 môn, trong đó Toán học đóng vai trò quan trọng và cần thiết. Với t cách là một môn khoa học nó nghiên cứu một số mặt của thế giới hiện thực. Vì vậy Toán học có một hệ thống khái niệm, quy luật và có phơng pháp nghiên cứu riêng. Hệ thống này luôn luôn phát triển trong quá trình nhận thức thế giới và đa ra kết quả là những tri thức toán học để áp dụng vào cuộc sống. Trong quá trình học tập ở nhà trờng, học sinh cần nắm vững các tri thức cơ bản và phơng pháp nhận thức, từ đó trang bị cho mình một công cụ cần thiết để nhận thức thế giới. Qua đó nhân cách của các em dần dần đóng vai trò chủ đạo trong việc trang bị cho học sinh hệ thống tri thức và phơng pháp riêng, là công cụ cần thiết đợc hình thành và phát triển. Với đặc thù riêng của môn học, toán học thực sự đóng vai trò chủ đạo trong việc trang bị cho học sinh hệ thống tri thức và phơng pháp riêng, là công cụ cần thiết để học sinh học các môn học khác và phục vụ cho cấp học trên. Sinh viên: Lê Thị Sen - Lớp K30B Khoa GDTH 1 Khoá luận tốt nghiệp Các tuyến kiến thức đợc đa vào dạy ở trờng Tiểu học chia làm 5 tuyến chính: Số học Các yếu tố về đại số Các yếu tố về đại lợng Các yếu tố về hình học Giải toán. Các tuyến kiến thức này liên quan mật thiết với nhau, hỗ trợ và bổ sung cho nhau, góp phần phát triển toàn diện năng lực toán học cho học sinh tiểu học. Trong SGK toán tiểu học, việc dạy học các yếu tố hình học đợc xuất hiện từ kỳ 1 lớp 1 cho đến hết lớp 5. Các yếu tố hình học đợc giới thiệu theo thứ tự từ đơn giản cụ thể đến trừu tợng, có xen kẻ với các mạch kiến thức khác mà hạt nhân là Số học. Dạy học các yếu tố hình học cho học sinh Tiểu học góp một phần không nhỏ vào việc phát triển năng lực toán học cho học sinh. Đặc biệt là ở các lớp đầu tiểu học, dạy học các yếu tố hình học, góp phần phát triển năng lực tởng tợng, t duy sáng tạo cho học sinh. Nó hỗ trợ cho học sinh trong các môn học về thủ công nh cắt, xé, dán các hình, chơi các trò chơi học tập về xếp hình hay trang trí hoạ tiết trong hội hoạ Các tác giả viết sách cho học sinh tiểu học cũng đã quan tâm tới tuyến kiên thức về dạy học các yếu tố hình học, nhiều tác giả cho ra các đầu sách về cắt, ghép nhằm phát triển năng lực tởng tợng, cũng cố biểu tợng, dấu hiệu nhận biết các hình cho học sinh. Từ đó giúp giáo viên, phụ huynh, học sinh có điều kiện tiếp xúc với việc dạy và học dạng toán bổ ích và lý thú này. Vì toán học là khoa học, lý thuyết gắn liền với thực hành, cho nên song song với việc dạy, cung cấp lợng kiến thức lý thuyết cần xây dựng hệ thống bài tập vận dụng cho học sinh. Thông qua các bài tập thực hành sẽ góp Sinh viên: Lê Thị Sen - Lớp K30B Khoa GDTH 2 Khoá luận tốt nghiệp phần cũng cố sâu hơn về biểu tợng hình hình học cho học sinh, rèn luyện năng lực tởng tởng và tạo hứng thú học tập bộ môn. Với mỗi yếu tố hình học mà học sinh đợc làm quen sẽ có nhiều cách hình thành biểu tợng và cũng cố biểu tợng cho học sinh khác nhau. Nhng điều quan trọng hơn cả là học sinh phải tởng tợng đợc trong không gian về hình dạng tổng thể của nó. Đấy chính là mục tiêu của việc hình thành biểu tợng cho học sinh. Là sinh viên khoa GDTH qua đề tài Dạy học hình thành biểu tợng một số hình hình học cho học sinh các lớp 1, 2, 3, tôi mong muốn đợc đóng góp một phần nhỏ của mình vào việc giúp các em học sinh có đợc năng lực t- ởng tợng trong không gian về biểu tợng các hình hình học, kỹ năng vẽ hình chính xác phù hợp với yêu cầu, đồng thời góp phần phát triển năng lực trí tuệ cho học sinh của mình sau này. 2. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu việc dạy học hình thành biểu tợng một số hình hinh học cho học sinh các lớp 1, 2, 3. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu: có 2 nhiệm vụ Tìm hiểu về vai trò, vị trí, mục tiêu, nội dung của việc dạy học các yếu tố hình hình học ở các lớp 1, 2, 3. Trình bày việc dạy học hình thành biểu tợng một số hình hình học và bài tập củng cố biểu tợng hình hình học cho học sinh các lớp 1, 2, 3. 4. Đối tợng phạm vi nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu: Dạy học hình thành biểu tợng một số hình hình học cho học sinh các lớp 1, 2, 3. Phạm vi nghiên cứu: Các lớp 1, 2, 3. 5. Phơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu lý luận tổng hợp. Sinh viên: Lê Thị Sen - Lớp K30B Khoa GDTH 3 Khoá luận tốt nghiệp Phơng pháp tổng kết kinh nghiệm. Phơng pháp điều tra quan sát. 6. Cấu trúc đề tài Khoá luận này gồm 3 phần: phần mở đầu, phần nội dung và kết luận. Trong đó. Phần mở đầu: Lý do chọn đề tài. Mục đích nghiên cứu. Nhiệm vụ nghiên cứu. Đối tợng Phạm vi nghiên cứu Phơng pháp nghiên cứu Phần nội dung: Chơng 1: Cơ sở lý luận chung Chơng 2: Dạy học hình thành biểu tợng một số hình hình học ở lớp 1. Chơng 3: Dạy học hình thành một số biểu tợng hình hình học ở lớp 2. Chợng 4: Dạy học hình thành một số biểu tợng hình hình học ở lớp 3. Phần kết luận. Sinh viên: Lê Thị Sen - Lớp K30B Khoa GDTH 4 Khoá luận tốt nghiệp Nội dung Chơng 1 Cơ sở lý luận 1. Đặc điểm tâm lý học sinh tiểu học ở giai đoạn các lớp 1, 2, 3 Đa số trẻ em hiện nay ở nớc ta đều có sự phát triển bình thờng về thể chất và tâm lý. Nhìn chung ở mỗi trẻ em đều tiềm tàng những khả năng phát triển. Khả năng đó sẽ hình thành và phát triển cụ thể nh thế nào phụ thuộc vào môi trờng văn hoá và hoạt động của chính bản thân các em. Lứa tuổi học sinh tiểu học, các em có hoạt động lần đầu tiên xuất hiện để tạo ra cái mới trong tâm lý hoạt động học tập đây là hoạt động chủ đạo, quy định chiều hớng phát triển tâm lý con ngời. Nhờ thực hiện hoạt động học và các loại hình hoạt động khác, học sinh Tiểu học có sự phát triển tâm lý, trình độ mới so với giai đoạn trớc tuổi đi học, một trình độ phát triển do đợc đặt trong nền văn hoá nhà trờng và bằng phơng pháp nhà trờng tạo ra. Trong đó đối với lớp 1 cần đợc đặc biệt chú ý. Học sinh lớp 1 thực hiện bớc chuyển từ hoạt động vui chơi sang hoạt động học tập với t cách là hoạt động chủ đạo. Học sinh lớp 2, 3 khác với học sinh lớp 1 các em không còn bỡ ngỡ với hoạt động học tập và cuộc sống nhà trờng. Lên lớp 2, trẻ em bớc tiếp trên con đờng học tập với hành trang cần thiết đã đợc nhà tr- ờng trang bị từ lớp 1. Lúc này, hoạt động học đợc hình thành tơng đối rõ rệt, ở các em đã xuất hiện một số phẩm chất, một số tâm lý mới. Đến lớp 3, về cơ bản hoạt động học đã đợc hình thành ở học sinh, tạo điều kiện cho các em chuyển sang giai đoạn phát triển cao hơn. ở giai đoạn cuối bậc Tiểu học, hoạt động học đã đợc hình thành trớc đây tiếp tục phát triển đạt tới trình độ nh một năng lực của học sinh năng lực học tập. Kết thúc bậc Tiểu học học sinh hình thành đợc hệ thống thao tác trí tuệ, đạt đợc trình độ tâm lý, tạo cơ sở nền tảng cho giai đoạn tiếp theo. Đó là giai đoạn phát triển của học sinh Trung học cơ sở, Trung học phổ thông. Sinh viên: Lê Thị Sen - Lớp K30B Khoa GDTH 5 Khoá luận tốt nghiệp Trình độ tâm lý của học sinh có sự quyết định đến thành công của việc dạy học cho học sinh. Vì vậy để dạy học đạt hiệu quả cao ngời giáo viên phải nắm vững đặc điểm tâm lý của từng lứa tuổi. Với mỗi mạch kiến thức thì giáo viên cần phải quan tâm đến đặc điểm tâm lý riêng, nó là cơ sở cho việc xác định nội dung kiến thức vừa sức trong việc dạy học. ở đây tôi xin trình bày một số đặc điểm tâm lý của học sinh các lớp 1, 2, 3. 1.1. Tri giác Tri giác là hình thức nhận thức cao hơn cảm giác, phản ánh trực tiếp và trọn vẹn sự vật, hiện tợng bên ngoài với đầy đủ các đặc tính của nó. (trích trang 1033 Từ điển Tiếng Việt 2004 NXB Đà Nẵng). Tri giác là quá trình tâm lý phản ánh một cách trọn vẹn các thuộc tính bề ngoài của sự vật hiện tợng đang trực tiếp tác động vào các giác quan của chúng ta. (trích tâm lý học đại cơng 1997 NXB Giáo dục). Học sinh tiểu học tri giác mang tính chất chung chung, tính chất đại thể, ít đi vào chi tiết và mang tính chủ định. Nét đặc trng của tri giác là tính ít phân hoá của nó, các em phân biệt đối tợng giống nhau còn sai lầm và cha chính xác, cha phân biệt đợc khái niệm, chẳng hạn: cái thớc với độ dài của cái thớc; diện tích với mặt bàn Khi tri giác sự phân tích có tính định hớng, có tổ chức và sâu sắc của học sinh còn yếu. Cụ thể trong những năm đầu bậc tiệu học tri giác của học sinh gắn chặt với hành động, với hoạt động thực tiễn của trẻ. Có nghĩa là chi giác sự vật là làm một cái gì đó mà các em gặp trực tiếp trong cuộc sống và hoạt động của các em, những cái gì mà giáo viên đặc biệt chỉ dẫn, nhấn mạnh cho các em. Nhớ hoạt học tập tri giác của học sinh tiểu học đợc tổ chức và phát triển ngày cang cao dần. Giáo viên tổ chức việc tri giác của học sinh tiểu học, giao nhiệm vụ điều chỉnh quá trình tri giác và kiểm soát kết quả của nó. Sinh viên: Lê Thị Sen - Lớp K30B Khoa GDTH 6 Khoá luận tốt nghiệp Học sinh tiểu học có thể tri giác đúng độ lớn của một vật thông thờng, còn đối với nhiều vật quá to hoặc quá nhỏ thì các em cha tri giác đợc. Tri giác về thời gian phát triển chậm hơn so với tri giác không gian. 1.2. T duy T duy là giai đoạn cao của quá trình nhận thức, đi sâu vào bản chất và phát hiện ra tính quy luật của sự vật bằng những hình thức nh biểu tợng, khái niệm, phán đoán và suy lý. (trích trang 1070 Từ điển Tiếng Việt NXB Đà Nẵng). T duy là quá trình tâm lý, phản ánh các dấu hiện, các mối liên hệ và các quan hệ bản chất của các sự vật và hiện tợng khách quan. (trích tâm lý đại cơng 1997 NXB Giáo dục). Từ hai định nghĩa về t duy ở trên ta thấy t duy của học sinh ở Tiểu học chuyển dần từ tính t duy cụ thể sang t duy trừu tợng. Trong quá trình học tập, t duy của học sinh Tiểu học thay đổi rất nhiều. Nếu tri giác phát triển khá mạnh ở lứa tuổi mẫu giáo thì ở lứa tuổi tiểu học t duy phát triển mạnh mẽ hơn. ở đây vai trò thúc đẩy các nội dung và phơng pháp dạy học, vai trò của giáo viên với t cách là ngời tổ chức hoạt động có tính quyết định phát triển t duy. T duy trừu tợng bắt đầu phát triển nhng còn non yếu. Vì vậy học sinh sẽ tiếp thu kiến thức nhanh nếu giáo viên tổ chức dạy học có kết hợp các đồ dùng trực quan hiệu quả. 1.3. Tởng tợng Tởng tợng là tạo ra trong trí hình ảnh những cái không có ở trớc mắt hoặc cha hề có. (trích trang 1082 Từ điển Tiếng Việt 2004 NXB Đà Nẵng). Tởng tợng là quá trình nhận thức cao cấp phản ánh những cái cha có trong kinh nghiệm cá nhân bằng cách xây dựng những hình ảnh mới trên cơ sở hình ảnh (biểu tợng) đã có. Nội dung của tởng tợng cũng giống nh t duy: Là Sinh viên: Lê Thị Sen - Lớp K30B Khoa GDTH 7 Khoá luận tốt nghiệp có thể tạo ra những cái mới cha từng có trong kinh nghiệm của con ngời. Mặt khác tởng tợng và t duy chỉ nảy sinh khi con ngời đứng trớc một hoàn cảnh có vấn đề nghĩa là đứng trớc những đòi hỏi mới cha từng gặp, thực tiễn mới cha từng gặp và động cơ thúc đẩy quá trình tởng tợng của học sinh cũng là nhu cầu. Sự phát triển tởng tợng của học sinh tiểu học diễn ra theo 2 giai đoạn chủ yếu. Lúc đầu, những hình ảnh đợc tái tạo chỉ đặc trng gần đúng cho đối t- ợng thực, những hoạt động của các đối tợng và những mối liên hệ giữa chúng. Việc xây dựng những hình ảnh đó đòi hỏi sự mô tả bằng lời hoặc bằng tranh vẽ. Đến giai đoạn sau (lớp 2 đến lớp 3), lúc này số lợng những dấu hiện và những thuộc tính trong những hình ảnh tăng lên đáng kể chúng khá đầy đủ và cụ thể. Và điều này diễn ra chủ yếu là nhờ việc tái tạo lại những hình ảnh đó, những yếu tố hành động và mối liên hệ quan lại của bản thân các đối tợng. Sự hình thành tởng tợng không gian có thể bắt nguồn rất sớm ở trẻ em, bắt nguồn từ nhận thức những biểu tợng trong không gian, theo các quan hệ thứ tự, sắp đặt các đối tợng trong không gian đến những biểu tợng không gian hai chiều, ba chiều, rồi những biểu tợng về đo đạc, dựng hình, tính toán. Tởng tợng có thể phát triển ở những mức độ khác nhau, ở những lứa tuổi khác nhau, sự tích luỹ theo độ tuổi, những kiến thức, những kỹ năng, kinh nghiệm, hoạt động thực tiễn (vẽ, gấp, cắt, gấp hình, biểu diễn hình ) làm cho vốn biểu t - ợng phong phú, năng động hơn nhờ đó có khả năng hoạt động trí óc theo biểu tợng. 1.4. Sự chú ý và ghi nhớ Sự chú ý là gì? Tâm lý học đại cơng đa ra định nghĩa: Chú ý là sức tập trung của ý thức vào một hay một nhóm của sự vật hiện tợng để định hớng hoạt động bảo đảm điều kiện, thần kinh tâm lý cần thiết cho hoạt động tiến Sinh viên: Lê Thị Sen - Lớp K30B Khoa GDTH 8 Khoá luận tốt nghiệp hành có hiệu quả. Chú ý đợc xem nh là một trạng thái tâm lý đi kèm với các hoạt động tâm lý khác, giúp cho các hoạt động tâm lý đó có kết quả (ví dụ: chăm chú nhìn, lắng tai nghe, tập trung suy nghĩ ) Ghi nhớ là giai đoạn đầu tiên của hoạt động nhớ. Đó là quá trình tạo nên dấu vết của đối tợng trên cơ sở của vỏ não, đồng thời cũng là quá trình gắn đối tợng đó với những kiến thức đã có. Quá trình ghi nhớ rất cần thiết để tiếp thu tri thức, tích luỹ kinh nghiệm. Vậy trí nhớ là một quá trình tâm lý phản ánh những kinh nghiệm đã có của cá nhân dới hình thức biểu tợng. Bao gồm sự ghi nhớ gìn giữ và tái hiện lại sau đó ở trong óc, cái mà con ngời đã cảm giác, tri giác, xúc giác, hành động hay suy nghĩ trớc đấy. Sản phẩm của trí nhớ là biểu tợng, đó là những hình ảnh của sự vật, hiện tợng nảy sinh trong óc chúng ta khi có sự tác động trực tiếp của chúng ta vào giác quan. Sự chú ý không có chủ định là đặc điểm cơ bản, khả năng điều chỉnh chú ý một cách có ý chí hạn chế ở học sinh tiểu học. Sự chú ý có chủ định của học sinh tiểu học đòi hỏi có một động cơ ngắn. Sự chú ý thiếu bền vững ở học sinh tiểu học là do quá trình ức chế phát triển còn yếu. Sự chú ý có chủ định, nỗ lực ý chí để tập trung cần đợc rèn luyện và đó cũng là đòi hỏi của quá trình học tập ở Tiểu học, đặc biệt là ở các lớp 1, 2, 3. ở học sinh tiểu học, ghi nhớ có chủ định và không chủ định đều đang phát triển. Trong đó, ghi nhớ không chủ định phát triển mạnh hơn chiếm u thế hơn so với ghi nhớ có chủ định. Đặc biệt ở các lớp 1, 2, 3 thì ghi nhớ không chủ định là chủ yếu học sinh thờng ghi nhớ, thuộc lòng một cách máy móc. 2. Vai trò, vị trí nội dung các yếu tố hình hình học cho môn toán ở tiểu học 2.1. Vai trò Các tuyến kiến thức đợc đa vào dạy trong ở trờng tiểu học đợc chia làm 5 tuyến chính là: Sinh viên: Lê Thị Sen - Lớp K30B Khoa GDTH 9 Khoá luận tốt nghiệp Số học Các yếu tố về đại số Các yếu tố về đại lợng Các yếu tố về hình học Giải toán Các tuyến kiến thức này liên quan mật thiết với nhau hỗ trợ và bổ sung cho nhau, góp phần phát triển toàn diện năng lực toán học cho học sinh tiểu học. Cùng với 5 tuyến kiến thức chủ yếu của bộ môn toán thì nội dung các yếu tố hình học đóng vai trò không thể thiếu. Nếu nh số học cung cấp cho học sinh những kiến thức sơ giản ban đầu về số tự nhiên, số thập phân, phân số nh phép tính cộng, trừ, nhân, chia, các dấu hiệu chia hết cho các số 2, 3, 5, 9 ; Các yếu tố về đại số cung cấp cho học sinh kiến thức ban đầu về biểu thức toán học, giải phơng trình, bất phơng trình ẩn dới dạng điền số thích hợp vào ô trống, điền dấu thích hợp vào ô trống, tìm giá trị cha biết, so sánh, sắp xếp theo thứ tự giảm dần hoặc tăng dần ; Các yếu tố về đại l ợng cung cấp cho học sinh hệ thống các đơn vị đo lờng, từ đo độ dài đến đo khối lợng, đơn vị đo thể tích, đơn vị đo diện tích, đơn vị đo thời gian ; Thì nội dung các yếu tố hình học cung cấp cho học sinh những kiến thức sơ giải ban đầu về biểu tợng của các hình hình học, kỹ năng ban đầu về vẽ hình, các biểu tợng về kích thớc, hình dạng trong không gian của các hình. Đây chính là nền tảng, cơ sở ban đầu để học sinh có đợc những biểu tợng của các hình trong không gian hai chiều, ba chiều. Thông qua nội dung Các yếu tố hình hình học giúp cho học sinh học tốt hơn các bộ môn khác, đặc biệt là trong môn thủ công, cắt ghép hình, hội hoạ. Ví dụ 1: Sinh viên: Lê Thị Sen - Lớp K30B Khoa GDTH 10 [...]... học cũng nh nền tảng cho bậc học cao hơn 3 Mục tiêu và nội dung dạy học các yếu tố hình học ở các lớp 1, 2, 3 3.1.Mục tiêu 3. 1.1 Mục tiêu dạy học các yếu tố hình học ở lớp 1 Mục tiêu của việc dạy học các yếu tố hình học trong môn toán ở lớp 1 là giúp học sinh: Sinh viên: Lê Thị Sen - Lớp K30B Khoa GDTH 12 Khoá luận tốt nghiệp Hình thành biểu tợng ban đầu về một số hình đơn giản: điểm, đoạn thẳng, hình. .. Để học sinh lĩnh hội kiến thức, giáo viên phải thiết kế phơng tiện dạy học trực quan mang tính thẩm mỹ, nhng vẫn đảm bảo nội dung kiến thức thì mới thu hút đợc học sinh vào tiết học Trên cơ sở tìm hiểu tâm lý của học sinh lớp 1, trong chơng này tôi xin trình bày các bớc dạy học hình thành biểu tợng một số hình hình học cho học sinh lớp 1 2 Dạy học hình thành biểu tợng một số hình hình học ở lớp 1 ở lớp. .. hình hình học cho học sinh ở lớp 1 là rất quan trọng Nó cùng cấp cho học sinh hình ảnh tổng thể của một hình Tuy nhiên để cũng cố biểu tợng hình hình học cho học sinh thì hệ thống các bài tập lại đóng vai trò quyết định rất lớn Vì vậy để học sinh lớp một có đợc biểu tợng về hình hình học thì giáo viên cần phải xây dựng, thống kê hệ thống bài tập luyện tập cho học sinh 3 Bài tập cũng cố biểu tợng hình hình... 2 Dạy học hình thành biểu tợng một số hình hình học ở lớp 2 ở lớp 2, học sinh đợc hình thành các biểu tợng về đờng thẳng , ba điểm thẳng hàng, đờng gấp khúc, hình chữ nhật, hình tứ giác Khi học nội dung các yếu tố hình học, ở lớp 2 cha yêu cầu học sinh nắm đợc các khái niệm , định nghĩa hính hính học dựa trên quan hệ đặc điểm, quan hệ các yếu tố của hình (chẳng hạn , cha yêu cầu học sinh nhận biết hình. .. chơng trình lớp 1 và các lớp trên thông qua các bài luyện tập Có thể tiến hành giảng dạy theo trình tự sau khi dạy các bài hình thành biểu tợng hình hình học cho học sinh lớp 1 Bớc 1: Giáo viên cho học sinh quan sát một số mẫu vật có màu sắc, kích thớc, vị trí đăt hình, chất liệu khác nhau và giới thiệu tên hình Bớc 2: Học sinh chọn hình đang học trong số nhiều hình đã học Bớc 3: Học sinh tự tìm ví dụ... trình bày các bớc dạy học hình thành biểu tợng hình tam giác, điểm và đoạn thẳng cho học sinh lớp 1 2.1 Dạy học hình thành biểu tợng hình tam giác Cách 1 Bớc 1: Giáo viên đính một hình tam giác lên bảng, nói Đây là hình tam giác, nhằm giúp học sinh nhận ra một vật mẫu Sau đó, giáo viên cho vài học sinh rồi cả lớp lặp lại Giáo viên xoay hình tam giác và hỏi: Đây là hình gì?, học sinh trả lời Hình tam... (có) hình tam giác Bớc 5: Tổ chức cho học sinh làm bài tập tơng tự nh bớc 4 ở cách 1 Trên đây là 2 trong nhiều cách mà chúng ta có thể sử dụng để hình thành biểu tợng hình hình học cho học sinh Để hình thành biểu tợng về hình vuông, hình tròn cho học sinh ta cũng có thể tiến hành tơng tự theo cách 1 hoặc cách 2 hoặc có những cách khác, tuỳ thuộc vào trình độ của học sinh lớp mình dạy Nhng ở lớp 1 thì cách... hình học cho học sinh lớp 1 3. 1 Dạng bài tập về nhận dạng hình 3. 1.1 Tô màu các hình có hình dạng theo yêu cầu Đây là dạng bài tập nhằm cũng cố biểu tợng của hình hình học mà học sinh đã đợc học Để làm đợc bài tập này, học sinh phải có biểu tợng của hình đó ở trong đầu, phân biệt hình dạng của các hình khác nhau Ví dụ: (bài 1 - trang 10 - toán 1) Tô màu và các hình: Cùng hình dạng thì tô cùng màu Sinh. .. gian 3. 1 .3 Mục tiêu dạy học các yếu tố hình học ở lớp 3 Mục tiêu của việc dạy học các yếu tố hình học trong môn toán ở lớp 3 là giúp học: Có đợc một số biểu tợng về góc, gócvuông, góc không vuông; về trung điểm của đoạn thẳng; về hình tròn, tâm, bán kính,đờng kính của hình tròn.Nắm đợc một đặc điểm về các yếu tố về cạnh, góc,đỉnh của hình chữ nhật, hình vuông Biết nhận dạng các hình chữ nhật, hình. .. cho học sinh lớp 2 ta có thể tiến hành: 2.1 Hình thành biểu tợng về hình chữ nhật và hình tứ giác 2.1.1 Dạy học hình thành biểu tợng Hình chữ nhật Cách giảng dạy về hình chữ nhật ở lớp 2 về cơ bản tơng tự cách dạy về các hình ở lớp 1, chỉ khác ở chỗ là có thêm viêc gọi tên hình Cụ thể: Cách 1 Bớc 1: Giáo viên giơ sách giáo khoa lên và nói đây là hình gì khi đó học sinh sẽ trả lời đợc đây là hình chữ . 2: Dạy học hình thành biểu tợng một số hình hình học ở lớp 1. Chơng 3: Dạy học hình thành một số biểu tợng hình hình học ở lớp 2. Chợng 4: Dạy học hình thành một số biểu tợng hình hình học ở lớp. bày các bớc dạy học hình thành biểu tợng một số hình hình học cho học sinh lớp 1. 2. Dạy học hình thành biểu tợng một số hình hình học ở lớp 1 ở lớp 1, học sinh đợc hình thành biểu tợng về hình. dạy học các yếu tố hình hình học ở các lớp 1, 2, 3. Trình bày việc dạy học hình thành biểu tợng một số hình hình học và bài tập củng cố biểu tợng hình hình học cho học sinh các lớp 1, 2, 3. 4.
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học hình thành biểu tượng một số hình hình học cho học sinh các lớp 1, 2, 3, Dạy học hình thành biểu tượng một số hình hình học cho học sinh các lớp 1, 2, 3, , Chương 1 Cơ sở lý luận, Đặc điểm tâm lý học sinh tiểu học ở giai đoạn các lớp 1, 2, 3, Vai trò, vị trí nội dung các yếu tố hình hình học cho môn toán ở tiểu học, Mục tiêu và nội dung dạy học các yếu tố hình học ở các lớp 1, 2, 3, Chương 2 Dạy học hình thành biểu tượng một số hình hình học ở lớp 1, Dạy học hình thành biểu tượng một số hình hình học ở lớp 1, Chương 3 Dạy học hình thành biểu tượng một số hình hình học ở lớp 2, Dạy học hình thành biểu tượng một số hình hình học ở lớp 2, Bài tập củng cố biểu tượng hình hình học lớp 2, Chương 4 Dạy học hình thành biểu tượng một số hình hình học ở lớp 3, Hình thành biểu tượng một số hình hình học, Bài tập củng cố biểu tượng hình hình học ở lớp 3, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm