Đề tài nâng cao chất lượng học sinh bằng phương pháp dạy học nêu tình huống trong môn vật lí 8

13 1.8K 5
Đề tài nâng cao chất lượng học sinh bằng phương pháp dạy học nêu tình huống trong môn vật lí 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

trong nhà trường trong khi nhấn mạnh sự cần thiết áp dụng những phương pháp dạy học mang tính tìm tòi, nghiên cứu, khám phá, chúng ta không loại trừ phương pháp dạy học ứng dụng những tri thức có sẵn rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo vậy thì việc dạy học giải quyết vấn đề là rất quan trọng, vì mục đích dạy học là tăng cường dạy học sinh chiếm lĩnh tri thức trong quá trình hình thành và phát triển. Vì lí do và cơ sở trên nên tôi đã áp dụng phương pháp này vào một số bài giảng ở những cấp độ khác nhau được phân biệt tuỳ theo mức độ độc lập của học sinh trong hoạt động học tập để áp dụng. Vẫn còn quan niệm cho rằng dạy học giải quyết vấn đề chỉ thích hợp với học sinh khá giỏi, nên tôi đã mạnh dạn áp dụng với cả các học sinh bình thường và rất có hiệu lực, ngoài ra còn một số lý do song nó chỉ là riêng với bản thân chưa phải là chung nên trong bản sáng kiến này Tôi không trình bày còn nghiên cứu tiếp.

Đề tài: Nâng cao chất lượng học sinh phương pháp dạy học nêu tình mơn Vật lí I - LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong trình đổi phương pháp dạy học nghiệp giáo dục có nhiều phương pháp mà giáo viên áp dụng phương pháp phương pháp dạy học nêu cao vấn đề Quá trình giảng dạy nhận thấy giáo viên không sáng tạo việc dạy học tìm tình hấp dẫn học sinh gây nhàm chán cho học sinh giáo viên đem đến cho học sinh cảm thấy xa lạ, học sinh không muốn vượt khó khăn suy nghĩ, kết dạy học khơng cao số học sinh u thích mơn ít, tơi thấy dùng phương pháp nêu tình dạy kích thích mạnh mẽ tính tìm tịi, tị mị học sinh, học sinh nhớ lâu khắc sâu kiến thức cách tự nhiên, học vui vẻ sôi so với phương pháp cũ Vì nên tơi mạnh dạn dùng phương pháp dạy học nêu tình vào số dạy học phương pháp dạy học tập mục đích giáo dục lại định nhu cầu hoạt động thực tiễn đời sống xã hội, Đương nhiên đời sống xã hội cần người sáng tạo có khả khám phá có cơng việc, hoạt động đòi hỏi người biết vận dụng tri thức kho tàng văn hoá nhân loại khơng phải thân tìm Bởi nhà trường nhấn mạnh cần thiết áp dụng phương pháp dạy học mang tính tìm tịi, nghiên cứu, khám phá, không loại trừ phương pháp dạy học ứng dụng tri thức có sẵn rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo việc dạy học giải vấn đề quan trọng, mục đích dạy học tăng cường dạy học sinh chiếm lĩnh tri thức trình hình thành phát triển Vì lí sở nên áp dụng phương pháp vào số giảng cấp độ khác phân biệt tuỳ theo mức độ độc lập học sinh hoạt động học tập để áp dụng Vẫn quan niệm cho dạy học giải vấn đề thích hợp với học sinh giỏi, nên mạnh dạn áp dụng với học sinh bình thường có hiệu lực, ngồi cịn số lý song  …………………………. Đề tài: Nâng cao chất lượng học sinh phương pháp dạy học nêu tình mơn Vật lí riêng với thân chưa phải chung nên sáng kiến Tơi khơng trình bày cịn nghiên cứu tiếp II TRIỂN KHAI Vấn đề nêu tình có nhiều cách với ta nêu tình tuỳ theo nội dung kiến thức để đưa tình cho hợp lý mục đích cuối học sinh giải hiểu Ví dụ : Tình bế tắc * Trong dạy bài: Các chất cấu tạo ( vật lí 8) - Giáo viên nêu vấn đề: Các chất liền khối có thực chúng liền khối hay không - Học sinh trả lời: Các chất liền khối - Giáo viên: Vậy đường lại lọt vào cốc nước được? - Giáo viên hỏi tiếp: Tơi có 30Cm3 rượu 20Cm3 nước tổng thể tích - Học sinh: V = 30 + 20 = 50 (Cm3) Vậy đổ vào chai 50Cm3 vừa vặn - Giáo viên: Khi đổ vào chai 50 Cm3 tổng hỗn hợp nhỏ 50Cm3 So sánh thể tích hỗn hợp < tổng thể tích V1 + V2 sao? - Học sinh khơng giải thích Đó tình bế tắc học sinh tri thức bình thường khơng thể giải thích Muốn giải thích phải dùng tri thức tiết tới học: Cấu tạo phân tử Sau học song nội dung thuyết giáo viên quay lại vấn đề đặt lúc đầu, chất có liền khối hay khơng học sinh hồn tồn giải tình vừa xảy cách dễ dàng: Các chất không liền khối * Hay dạy bài: Mặt phẳng nghiêng ( Vật lí 6) Giáo viên đưa tình phán xét  …………………………. Đề tài: Nâng cao chất lượng học sinh phương pháp dạy học nêu tình mơn Vật lí - Giáo viên: Tại lên dốc người ta phải làm đường ngoằn ngèo, ta không làm đường thẳng từ chân dốc lên đỉnh núi? Tại làm cầu thang lên gác lại làm hình chữ chi nhiều bậc mà không làm dốc đứng lên? - Học sinh trả lời: Làm cho đẹp - thừa vật liệu Để trả lời câu hỏi ta phải dùng tri thức mới, quy luật mặt phẳng nghiêng sau đọc xong mặt phẳng nghiêng học sinh giải cho đỡ mệt lựa chọn Trong giảng dạy vật lý có đặc trưng mơn đơi vấn đề toán học, vật lý khơng giáo viên nên đưa tình khơng phù hợp dạy bài: Bức xạ nhiệt ( lý 8) Trước vào giáo viên đưa tình chất khí dẫn nhiệt kém, ngồi gần bếp lửa ta thấy ấm có phải nhiệt truyền từ bếp đến ta cách dẫn nhiệt chất khí khơng? - Học sinh trả lời: Do chất khí dẫn nhiệt - Giáo viên: Ta học hôm xạ nhiệt em trả lời vấn đề Giáo viên đưa tình đối lập dạy bài: Sự đối lưu (Lý 8) - Giáo viên: Trong chất rắn có xảy tượng đối lưu hay không? sao? - Học sinh: Có xảy đối lưu theo thuyết cấu tạo phân tử - Giáo viên: Các phân tử chất rắn chuyển động nào? giao đông xung quanh vị trí cân chất rắn có xảy dịng đảo ngược khơng? - Học sinh: Vậy chắn đối lưu xảy chất lỏng chất khí Sau tơi xin trình bày soạn giảng cụ thể phương pháp dạy học nêu tình để áp dụng vào vật lý lớp Tơi nêu tình có vấn đề dạy tiết 19 " Sự chuyển hoá bảo toàn năng"  …………………………. Đề tài: Nâng cao chất lượng học sinh phương pháp dạy học nêu tình mơn Vật lí TIẾT 19: SỰ CHUYỂN HỐ VÀ BẢO TỒN CƠ NĂNG I - Mục tiêu: Kiến thức: - Phát biểu định luật bảo toàn mức biểu đạt Sách giáo khoa - Biết nhận lấy ví dụ chuyển hoá lẫn động thực tế Kỹ năng: - Phân tích, so sánh, tổng hợp kiến thức - Sử dụng xác thuật ngữ Thái độ: Nghiêm túc học tập, u thích mơn học II - Chuẩn bị: Tranh phóng to - hình 17.1 bóng cao su Con lắc đơn giá treo III - Các bước lên lớp: Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ HS 1: - Khi nói vật có ? - Trong trường hợp vật ? Trường hợp động ? lấy ví dụ vật có động HS 2: - Động năng, vật phụ thuộc vào yếu tố ? - Chữa tập 16.1 * Tổ chức tình học tập: phần mở SGK Nội dung PHƯƠNG PHÁP Hoạt động Giáo viên  NỘI DUNG Hoạt động học sinh …………………………. Đề tài: Nâng cao chất lượng học sinh phương pháp dạy học nêu tình mơn Vật lí Hoạt động 2: GV: Cho HS làm thí nghiệm hình 17.1; kết hợp với quan sát tranh phóng to hình 17.1 Lần lượt nêu câu hỏi C1 đến C4 GV: Yêu cầu HS hoạt động nhóm trả lời câu hỏi - Qua thí nghiệm 1: ? Khi bóng rơi: lượng chuyển hoá từ dạng sang dạng ? ? Khi bóng nảy lên: Năng lượng chuyển hoá từ dạng sang dạng ? GV: Tóm tắt ghi kết lên bảng HS: làm TN thả bóng rơi hướng dẫn hình 17.1, quan sát bóng rơi kết hợp hình 17.1 thảo luận trả lời câu hỏi từ C1 đến C4 I - Sự chuyển hố dạng *Thí nghiệm 1: C1: (1) giảm; (2) tăng C2: (1) giảm; (2) tăng C3: (1) Tăng; (2) Giảm (3) Tăng; (4) Giảm C4: (1).A; (2).B; (3).B; (4).A HS: Thế chuyển hố thành động *Nhận xét: - Khi bóng rơi: chuyển hoá thành động HS: Khi bóng nảy lên: động chuyển hố - Khi bóng nảy lên: động thành năng chuyển hố thành * Thí nghiệm 2: HS: Làm thí dụ theo nhóm C5: a, Vận tốc lắc tăng hướng dẫn GV dần GV: Hướng dẫn học sinh làm thí Thảo luận nhóm C5 đến C8 b, Vận tốc lắc giảm nghiệm theo nhóm, quan sát HS: Nêu đượ nhận xét dần tượng sảy thảo luận hoàn kết luận SGK C6: a, Con lắc từ A B: thành câu hỏi từ C5 đến C8 chuyển hoá thành động b, Con lắc từ B lên C C7: vị trí A C lắc lớn vị trí B động lắc lớn C8: vị trí A C động lắc nhỏ (bằng 0) vị trí B nhỏ * Kết luận: SGK GV: Qua thí nghiệm 2, em rút nhận xét chuyển hoá lượng lắc dao động xung quanh vị trí cân B  …………………………. Đề tài: Nâng cao chất lượng học sinh phương pháp dạy học nêu tình mơn Vật lí II - Hoạt động 3; GV: Thông báo định luật bảo HS: Ghi định luật bảo toàn II - Bảo toàn toàn chữ in đậm vật * Định luật: SGK SGK HS: Chú ý lắng nghe * Chú ý: SGK GV: Thông báo ý SGK III - Hoạt động 4: GV: Yêu cầu học sinh phát biểu định luật bảo toàn chuyển hố - Nêu ví dụ thực tế chuyển hoá GV: Yêu cầu học sinh làm câu Chú ý: Phần C, yêu cầu HS phân tích rõ q trình vật chuyển động lên cao trình vật rơi xuống HS: Học sinh ghi nhớ định III - Vận dụng luật bảo toàn tạ C9: a, Thế cánh cung lớp chuyển hoá thành động mũi tên HS: Lấy ví dụ thực tế b, Thế chuyển hoá chuyển hoá thành động HS: Cá nhân làm câu hỏi C9 c, Khi vật lên động chuyển hoá thành Khi vật xuống chuyển hố thành động Củng cố - Nêu định luật bảo tồn chuyển hố - Làm tập 17.1; 17.2 - Đọc mục "Có thể em chưa biết" Hướng dẫn nhà: - Học thuộc phần ghi nhớ - Làm tập 17 - Trả lời câu hỏi phần A - ôn tập chương vào Hướng dẫn tập 17.3 - Yêu cầu học sinh đọc đề - Phân tích q trình viên bi chuyển động Lưu ý: Vừa ném lên độ cao H, viên bi vừa có động vừa Rút kinh nghiệm Trước dạy giáo viên nêu tình có vấn đề để học sinh giáo viên giải vấn đề, giảng dễ hiểu kích thích tính tị mị sáng tạo học sinh, học sinh hiểu sâu sắc  …………………………. Đề tài: Nâng cao chất lượng học sinh phương pháp dạy học nêu tình mơn Vật lí * Ví dụ tiếp theo: Khi dạy "Nhiệt " Tôi nêu tình có vấn đề BÀI 21: NHIỆT NĂNG I - Mục tiêu Kiến thức: - Phát biểu định nghĩa nhiệt mối quan hệ nhiệt với nhiệt độ vật - Tìm ví dụ thực công truyền nhiệt - Phát biểu định nghĩa đơn vị nhiệt lượng Kỹ năng: Sử dụng thuật ngữ như: Nhiệt năng, nhiệt lượng, truyền nhiệt Thái độ: Trung thực, nghiêm túc học tập II - Chuẩn bị: * GV: - bóng cao su - miếng kim loại (hoặc đồng xu) - phích nước nóng - thìa nhơm - cốc thuỷ tinh - banh kẹp, đèn cồn, diêm * Mỗi nhóm học sinh: - miếng kim loại đồng tiền kim loại - cốc nhựa + thìa nhơm III - Các bước lên lớp - Ổn định tổ chức - Kiểm tra cũ: Hoạt động HS 1: - Các chất cấu tạo ? - Giữa nhiệt độ vật chuyển động nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật có quan hệ ? - Trong trình học, bảo toàn ? HS 2: Chữa tập 20.5  …………………………. Đề tài: Nâng cao chất lượng học sinh phương pháp dạy học nêu tình mơn Vật lí * Tổ chức tình học tập Giáo viên: làm thí nghiệm thả bóng rơi, u cầu học sinh quan sát mơ tả tượng (học sinh quan sát mô tả ) Giáo viên: Trong tượng bóng giảm dần Cơ bóng biến hay chuyển hoá thành dạng lượng khác ? Bài học hơm giúp tìm câu trả lời Bài PHƯƠNG PHÁP Hoạt động Giáo viên Hoạt động 2: GV: - Yêu cầu học sinh nhắc lại khái niệm động vật - Yêu cầu học sinh đọc phần thông báo mục I - Nhiệt Gọi học sinh trả lời câu hỏi: + Định nghĩa nhiệt ? NỘI DUNG Hoạt động học sinh I - Nhiệt HS: Cá nhân nghiên cứu mục I - Nhiệt năng, trả lời câu hỏi HS: - Nêu định nghĩa nhiệt + Mối quan hệ nhiệt - Nêu mối quan hệ nhiệt độ ? Giải thích ? nhiệt nhiệt độ GV: Chốt lại kiến thức + Nhiệt vật tổng động phân tử cấu tạo nên vật + Mối quan hệ nhiệt nhiệt độ: Nhiệt độ vật cao phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh nhiệt vật lớn GV: Như để biết nhiệt vật có thay đổi hay khơng ta vào nhiệt độ vật có thay đổi hay khơng ta vào nhiệt độ vật có thay đổi hay khơng ⇒ có cách làm thay đổi nhiệt vật ?  …………………………. Đề tài: Nâng cao chất lượng học sinh phương pháp dạy học nêu tình mơn Vật lí Hoạt động 3: GV: Nêu vấn đề để học sinh thảo luận: + Nếu ta có đồng xu đồng, muốn cho nhiệt thay đổi (tăng) ta làm ? Gọi số học sinh nêu phương án làm tăng nhiệt đồng xu Giáo viên ghi bảng phân cột ứng với cách làm thay đổi nhiệt GV: Yêu cầu HS làm C1 ? Hãy nêu kết làm thí nghiệm nhóm em ? Tại em biết nhiệt đồng xu thay đổi (tăng) ? Nguyên nhân làm tăng nhiệt ? Giáo viên: Yêu cầu học sinh làm tăng nhiệt thìa nhơm khơng cách thực cơng GV: cho học sinh làm thí nghiệm: - Sau thí nghiệm GV hỏi: Do đâu mà nhiệt thìa nhơm tăng ? - Thơng báo: nhiệt nước nóng giảm Có thể làm thay đổi nhiệt vật không cần thực công gọi truyền nhiệt  II - Các cách làm thay đổi HS: Thảo luận theo nhóm nhiệt đề xuất phương án làm tăng nhiệt đồng xu HS: Đại diện 2, học sinh nêu phương án Thực công C1: + Cọ sát đồng xu vào lòng HS: Trả lời câu hỏi C1 bàn tay + Cọ sát đồng xu vào quần áo HS: Khi thực công lên + Cọ sát đồng xu vào mặt miếng đồng, nhiệt độ bàn miếng đồng tăng nên nhiệt miếng đồng tăng Truyền nhiệt: HS: Nêu phương án C2: Hơ lửa làm tăng nhiệt Nhúng vào nước nóng thìa nhơm HS: Suy nghĩ trả lời câu hỏi - Thả đồng xu vào nước đá HS: Nêu cách làm giảm …………………………. Đề tài: Nâng cao chất lượng học sinh phương pháp dạy học nêu tình mơn Vật lí GV: yêu cầu HS nêu phương án làm giảm nhiệt đồng xu, nêu rõ cách thực công hay truyền nhiệt ? nhiệt đồng xu thực cách truyền nhiệt cho vật khác có nhiệt độ thấp so với nhiệt độ đồng xu * Kết luận: cách làm thay đổi HS: Ghi kết luận vào nhiệt vật là: thực GV: Chốt lại cách làm thay đổi công truyền nhiệt nhiệt vật Hoạt động 4: GV: Thông báo định nghĩa nhiệt lượng, đơn vị đo nhiệt lượng - Cho học sinh phát biểu lại nhiều lần ? Qua thí nghiệm cho vật có nhiệt độ khac snhau tiếp xúc: + Nhiệt lượng truyền từ vật sang vật ? + Nhiệt độ vật thay đổi ? GV: Thông báo: muốn cho 1g nước nóng lên 10 cần nhiệt độ khoảng 4J Hoạt động GV: Qua học hôm cần ghi nhớ vấn đề ? Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi C3, C4, C5  III - Nhiệt lượng: HS: Ghi phát biểu lại * Định nghĩa: Phần nhiệt nhiều lần định nghĩa nhiệt mà vật nhận thêm hay bớt lượng trình truyền nhiệt gọi nhiệt lượng Đơn vị Jun (kí hiệu J) HS: Suy nghĩ trả lời IV - Vận dụng: HS: Nêu phần ghi nhớ cuối C3: Nhiệt miếng đồng giảm, nhiệt nước tăng HS: Trả lời câu hỏi C3, Đồng truyền nhiệt cho nước C4, C5 C4: Cơ chuyển hoá thành nhiệt Đây thực công C5: Cơ bóng chuyển hố thành nhiệt …………………………. 10 Đề tài: Nâng cao chất lượng học sinh phương pháp dạy học nêu tình mơn Vật lí bóng, khơng khí gần búng v mt sn Củng cố: - Nhiệt vật ? có cách làm thay đổi nhiệt năng, cách ? - Nhiệt nhiệt độ có mối quan hệ nh ? - Nhiệt lợng ? - Làm bµi tËp 21.1; 21.2 Híng dÉn vỊ nhµ: - Học kỹ phần ghi nhớ - Làm tập 21.3 đến 21.6 (Sách tập) - Đọc mục "Có thể em cha biết" - Nghiên cứu trớc 22, chuẩn bị thí nghiệm VI - Rút kinh nghiệm: Tình nêu khắc sâu cho học sinh, vấn đề đợc giải quyết, học sinh hiểu vận dụng đợc Trên số giáo án Tôi đà áp dụng để dạy học sinh lớp 8, Tôi đợc dạy lớp Tôi đà thử nghiệm so sánh với lớp Tôi áp dụng với lớp Tôi không áp dụng, lớp hiểu rõ rệt kết học tập cao hơn, lớp sôi Qua kiểm tra trắc nghiệm với lớp Tôi không dùng phơng pháp sau dạy kiểm tra 15 phút kết nh sau: Líp Tỉng sè Giái Kh¸ TB Ỹu KÐm 8A4 34 22 % 100% 18% 64% 18% Với lớp 8A1 dạy áp dụng nhiều tình nên kết nâng lên rõ rệt:  …………………………. 11 Đề tài: Nâng cao chất lượng học sinh phương pháp dạy học nêu tình mơn Vật lí Lớp 8A1 % Tổng số 27 100% Giỏi 11% Khá 11 41% TB 12 44% Yếu 4% Kém 0 * KẾT LUẬN Ngành giáo dục đào tạo có vận động đổi phương pháp dạy học, học giải vấn đề đề cập quan tâm biện pháp hữu hiệu để người học hoạt động tự giác, tích cực, độc lập sáng tạo q trình học tập Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu ngày cao nghiệp cơng nghiệp hố - đại hố đất nước Vì tơi đồng chí tổ mạnh dạn áp dụng phương pháp dạy học vào mơn mình, đặc biệt tất đối tượng giỏi, khá, trung bình, yếu áp dụng phương pháp kết bước đầu có khả quan gây niềm tin khả giáo viên tiếp thu học sinh Tuy có nhiều khó khăn học sinh lớp cịn q đơng, chất lượng học sinh không đồng với quan tâm giúp đỡ chuyên môn, đồng nghiệp chắn vượt qua khó khăn để thực giải pháp làm nâng cao chất lượng học sinh, đóng góp phần nhỏ bé vào nghiệp giáo dục Quý Hoà, ngày 25 tháng 02 năm 2006 NGƯỜI THỰC HIỆN  …………………………. 12 Đề tài: Nâng cao chất lượng học sinh phương pháp dạy học nêu tình mơn Vật lí  …………………………. 13 ... viên giải vấn đề, giảng dễ hiểu kích thích tính tị mị sáng tạo học sinh, học sinh hiểu sâu sắc  …………………………. Đề tài: Nâng cao chất lượng học sinh phương pháp dạy học nêu tình mơn Vật lí * Ví dụ... cấu tạo nên vật có quan hệ ? - Trong trình học, bảo tồn ? HS 2: Chữa tập 20.5  …………………………. Đề tài: Nâng cao chất lượng học sinh phương pháp dạy học nêu tình mơn Vật lí * Tổ chức tình học tập Giáo... ⇒ có cách làm thay đổi nhiệt vật ?  …………………………. Đề tài: Nâng cao chất lượng học sinh phương pháp dạy học nêu tình mơn Vật lí Hoạt động 3: GV: Nêu vấn đề để học sinh thảo luận: + Nếu ta có đồng

Ngày đăng: 21/09/2014, 14:24

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan