0

Đề tài nâng cao chất lượng học sinh bằng phương pháp dạy học nêu tình huống trong môn vật lí 8

13 1,788 5
  • Đề tài nâng cao chất lượng học sinh bằng phương pháp dạy học nêu tình huống trong môn vật lí 8

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2014, 14:24

trong nhà trường trong khi nhấn mạnh sự cần thiết áp dụng những phương pháp dạy học mang tính tìm tòi, nghiên cứu, khám phá, chúng ta không loại trừ phương pháp dạy học ứng dụng những tri thức có sẵn rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo vậy thì việc dạy học giải quyết vấn đề là rất quan trọng, vì mục đích dạy học là tăng cường dạy học sinh chiếm lĩnh tri thức trong quá trình hình thành và phát triển. Vì lí do và cơ sở trên nên tôi đã áp dụng phương pháp này vào một số bài giảng ở những cấp độ khác nhau được phân biệt tuỳ theo mức độ độc lập của học sinh trong hoạt động học tập để áp dụng. Vẫn còn quan niệm cho rằng dạy học giải quyết vấn đề chỉ thích hợp với học sinh khá giỏi, nên tôi đã mạnh dạn áp dụng với cả các học sinh bình thường và rất có hiệu lực, ngoài ra còn một số lý do song nó chỉ là riêng với bản thân chưa phải là chung nên trong bản sáng kiến này Tôi không trình bày còn nghiên cứu tiếp. Đề tài: Nâng cao chất lượng học sinh bằng phương pháp dạy học nêu tình huống trong môn Vật lí 8 I - LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học của sự nghiệp giáo dục có rất nhiều phương pháp mà giáo viên đã áp dụng một trong những phương pháp đó là phương pháp dạy học nêu cao vấn đề. Quá trình giảng dạy tôi đã nhận thấy nếu giáo viên không sáng tạo trong việc dạy học tìm ra những tình huống hấp dẫn học sinh thì gây ra sự nhàm chán cho học sinh đôi khi giáo viên đem đến cho học sinh cảm thấy xa lạ, học sinh không muốn vượt khó khăn suy nghĩ, kết quả dạy học sẽ không cao số học sinh yêu thích bộ môn sẽ rất ít, vì vậy tôi thấy dùng phương pháp nêu tình huống trong các giờ dạy thì kích thích mạnh mẽ tính tìm tòi, tò mò của học sinh, học sinh nhớ rất lâu khắc sâu kiến thức một cách tự nhiên, giờ học vui vẻ sôi nổi hơn so với phương pháp cũ. Vì như vậy nên tôi đã mạnh dạn dùng phương pháp dạy học nêu tình huống này vào một số giờ dạy học hơn nữa phương pháp dạy học tập là do mục đích giáo dục lại được quyết định bởi nhu cầu của hoạt động thực tiễn của đời sống xã hội, Đương nhiên đời sống xã hội cần những con người sáng tạo có khả năng khám phá nhưng vẫn có những công việc, những hoạt động chỉ đòi hỏi con người biết vận dụng những tri thức trong kho tàng văn hoá nhân loại và không phải do bản thân mình tìm ra. Bởi vậy trong nhà trường trong khi nhấn mạnh sự cần thiết áp dụng những phương pháp dạy học mang tính tìm tòi, nghiên cứu, khám phá, chúng ta không loại trừ phương pháp dạy học ứng dụng những tri thức có sẵn rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo vậy thì việc dạy học giải quyết vấn đề là rất quan trọng, vì mục đích dạy học là tăng cường dạy học sinh chiếm lĩnh tri thức trong quá trình hình thành và phát triển. Vì lí do và cơ sở trên nên tôi đã áp dụng phương pháp này vào một số bài giảng ở những cấp độ khác nhau được phân biệt tuỳ theo mức độ độc lập của học sinh trong hoạt động học tập để áp dụng. Vẫn còn quan niệm cho rằng dạy học giải quyết vấn đề chỉ thích hợp với học sinh khá giỏi, nên tôi đã mạnh dạn áp dụng với cả các học sinh bình thường và rất có hiệu lực, ngoài ra còn một số lý do song nó chỉ là  …………………………. 1 Đề tài: Nâng cao chất lượng học sinh bằng phương pháp dạy học nêu tình huống trong môn Vật lí 8 riêng với bản thân chưa phải là chung nên trong bản sáng kiến này Tôi không trình bày còn nghiên cứu tiếp. II. TRIỂN KHAI Vấn đề nêu tình huống có rất nhiều cách với mỗi bài ta có thể nêu một tình huống tuỳ theo nội dung kiến thức của bài để đưa ra tình huống cho hợp lý và mục đích cuối cùng là học sinh giải quyết và sẽ hiểu bài. Ví dụ : Tình huống bế tắc. * Trong khi dạy bài: Các chất được cấu tạo như thế nào ( vật lí 8). - Giáo viên nêu vấn đề: Các chất có vẻ như liền một khối nhưng có thực chúng liền một khối hay không. - Học sinh trả lời: Các chất liền một khối. - Giáo viên: Vậy thì tại sao đường lại lọt vào cốc nước được? - Giáo viên hỏi tiếp: Tôi có 30Cm 3 rượu và 20Cm 3 nước tổng thể tích là bao nhiêu. - Học sinh: V = 30 + 20 = 50 (Cm 3 ). Vậy nếu đổ vào chai 50Cm 3 thì vừa vặn. - Giáo viên: Khi đổ vào chai 50 Cm 3 thì tổng hỗn hợp nhỏ hơn 50Cm3. So sánh thể tích hỗn hợp < tổng thể tích V1 + V2 tại sao? - Học sinh không giải thích được. Đó là một tình huống rất bế tắc học sinh bằng tri thức bình thường không thể giải thích được. Muốn giải thích được phải dùng tri thức của tiết tới là học: Cấu tạo phân tử. Sau khi học song 4 nội dung của thuyết giáo viên quay lại vấn đề đặt ra lúc đầu, vậy các chất có liền một khối hay không thì học sinh hoàn toàn giải quyết tình huống vừa xảy ra một cách dễ dàng: Các chất không liền một khối. * Hay khi dạy bài: Mặt phẳng nghiêng ( Vật lí 6). Giáo viên đưa ra tình huống phán xét.  …………………………. 2 Đề tài: Nâng cao chất lượng học sinh bằng phương pháp dạy học nêu tình huống trong môn Vật lí 8 - Giáo viên: Tại sao khi lên dốc người ta phải làm đường ngoằn ngèo, tại sao ta không làm đường thẳng từ dưới chân dốc lên đỉnh núi? Tại sao khi làm cầu thang lên gác lại làm hình chữ chi nhiều bậc mà không làm dốc đứng lên? - Học sinh trả lời: Làm thế cho đẹp - vì thừa vật liệu. Để trả lời câu hỏi trên ta phải dùng tri thức mới, đó là quy luật của mặt phẳng nghiêng sau khi đọc xong bài mặt phẳng nghiêng học sinh sẽ giải quyết cho đỡ mệt và đó là sự lựa chọn đúng. Trong khi giảng dạy vật lý vì nó có đặc trưng bộ môn đôi khi một vấn đề chỉ đúng đối với toán học, về vật lý thì nó không đúng vì thế giáo viên nên đưa ra những tình huống không phù hợp khi dạy bài: Bức xạ nhiệt ( lý 8). Trước khi vào bài giáo viên đưa ra tình huống chất khí dẫn nhiệt kém, vậy ngồi gần bếp lửa ta thấy rất ấm vậy ở đây có phải nhiệt truyền từ bếp đến ta bằng cách dẫn nhiệt của chất khí không? - Học sinh trả lời: Do chất khí dẫn nhiệt. - Giáo viên: Ta học bài hôm nay bức xạ nhiệt các em sẽ trả lời được vấn đề trên. Giáo viên có thể đưa ra tình thế đối lập trong khi dạy bài: Sự đối lưu (Lý 8) - Giáo viên: Trong chất rắn có xảy ra hiện tượng đối lưu hay không? tại sao? - Học sinh: Có xảy ra sự đối lưu theo thuyết cấu tạo phân tử. - Giáo viên: Các phân tử của chất rắn chuyển động như thế nào? chỉ giao đông xung quanh vị trí cân bằng vậy trong chất rắn có xảy ra dòng đảo ngược được không? - Học sinh: Vậy thì chắc chắn sự đối lưu chỉ xảy ra đối với chất lỏng và chất khí. Sau đây tôi xin trình bày bài soạn giảng cụ thể về phương pháp dạy học nêu tình huống để áp dụng vào vật lý lớp 8. Tôi nêu tình huống có vấn đề khi dạy tiết 19 " Sự chuyển hoá và bảo toàn cơ năng".  …………………………. 3 Đề tài: Nâng cao chất lượng học sinh bằng phương pháp dạy học nêu tình huống trong môn Vật lí 8 TIẾT 19: SỰ CHUYỂN HOÁ VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG I - Mục tiêu: Kiến thức: - Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng ở mức biểu đạt như Sách giáo khoa. - Biết nhận ra và lấy ví dụ về chuyển hoá lẫn nhau giữa thế năng và động năng trong thực tế. Kỹ năng: - Phân tích, so sánh, tổng hợp kiến thức. - Sử dụng chính xác các thuật ngữ. Thái độ: Nghiêm túc trong học tập, yêu thích môn học. II - Chuẩn bị: Tranh phóng to - hình 17.1 1 quả bóng cao su. Con lắc đơn và giá treo. III - Các bước lên lớp: 1. Ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ. HS 1: - Khi nào nói vật có cơ năng ?. - Trong trường hợp nào thì cơ năng của vật là thế năng ?. Trường hợp nào thì cơ năng là động năng ? lấy ví dụ một vật có cả động năng và thế năng. HS 2: - Động năng, thế năng của vật phụ thuộc vào yếu tố nào ?. - Chữa bài tập 16.1 * Tổ chức tình huống học tập: như phần mở bài SGK. 3. Nội dung bài mới. PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của học sinh  …………………………. 4 Đề tài: Nâng cao chất lượng học sinh bằng phương pháp dạy học nêu tình huống trong môn Vật lí 8 Hoạt động 2: GV: Cho HS làm thí nghiệm hình 17.1; kết hợp với quan sát tranh phóng to hình 17.1. Lần lượt nêu các câu hỏi C 1 đến C 4. GV: Yêu cầu HS hoạt động nhóm trả lời các câu hỏi này. - Qua thí nghiệm 1: ?. Khi quả bóng rơi: năng lượng đã được chuyển hoá từ dạng nào sang dạng nào ?. ?. Khi quả bóng nảy lên: Năng lượng đã được chuyển hoá từ dạng nào sang dạng nào ?. GV: Tóm tắt ghi kết quả lên bảng. GV: Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm 2 theo nhóm, quan sát hiện tượng sảy ra thảo luận hoàn thành câu hỏi từ C 5 đến C 8 . GV: Qua thí nghiệm 2, các em rút ra nhận xét gì về sự chuyển hoá năng lượng của con lắc dao động xung quanh vị trí cân bằng B HS: làm TN thả quả bóng rơi như đã hướng dẫn hình 17.1, quan sát quả bóng rơi kết hợp hình 17.1 thảo luận trả lời câu hỏi từ C 1 đến C 4 HS: Thế năng chuyển hoá thành động năng. HS: Khi quả bóng nảy lên: động năng chuyển hoá thành thế năng. HS: Làm thí dụ theo nhóm dưới sự hướng dẫn của GV Thảo luận nhóm C 5 đến C 8 HS: Nêu đượ nhận xét như kết luận SGK. I - Sự chuyển hoá của các dạng cơ năng. *Thí nghiệm 1: C 1 : (1) giảm; (2) tăng C 2 : (1) giảm; (2) tăng C 3 : (1) Tăng; (2) Giảm (3) Tăng; (4) Giảm C 4 : (1).A; (2).B; (3).B; (4).A *Nhận xét: - Khi quả bóng rơi: thế năng chuyển hoá thành động năng. - Khi quả bóng nảy lên: động năng chuyển hoá thành thế năng. * Thí nghiệm 2: C 5 : a, Vận tốc của con lắc tăng dần. b, Vận tốc của con lắc giảm dần. C 6 : a, Con lắc đi từ A về B: thế năng chuyển hoá thành động năng. b, Con lắc đi từ B lên C C 7 : ở vị trí A và C thế năng của con lắc lớn nhất. ở vị trí B động năng của con lắc lớn nhất. C 8 : ở vị trí A và C động năng của con lắc nhỏ nhất (bằng 0). ở vị trí B thế năng nhỏ nhất. * Kết luận: SGK.  …………………………. 5 Đề tài: Nâng cao chất lượng học sinh bằng phương pháp dạy học nêu tình huống trong môn Vật lí 8 II - Hoạt động 3; GV: Thông báo định luật bảo toàn cơ năng như chữ in đậm SGK. GV: Thông báo chú ý SGK HS: Ghi định luật bảo toàn cơ năng của vật. HS: Chú ý lắng nghe II - Bảo toàn cơ năng. * Định luật: SGK * Chú ý: SGK. III - Hoạt động 4: GV: Yêu cầu học sinh phát biểu định luật bảo toàn chuyển hoá cơ năng. - Nêu ví dụ thực tế về sự chuyển hoá cơ năng. GV: Yêu cầu học sinh làm câu 9 Chú ý: Phần C, yêu cầu HS phân tích rõ 2 quá trình vật chuyển động đi lên cao và quá trình vật rơi xuống. HS: Học sinh ghi nhớ định luật bảo toàn cơ năng tạ lớp. HS: Lấy ví dụ thực tế về sự chuyển hoá cơ năng. HS: Cá nhân làm câu hỏi C 9 III - Vận dụng. C 9 : a, Thế năng của cánh cung chuyển hoá thành động năng của mũi tên. b, Thế năng chuyển hoá thành động năng. c, Khi vật đi lên động năng chuyển hoá thành thế năng. Khi vật đi xuống thì thế năng chuyển hoá thành động năng. 4. Củng cố. - Nêu định luật bảo toàn chuyển hoá cơ năng. - Làm bài tập 17.1; 17.2 - Đọc mục "Có thể em chưa biết" 5. Hướng dẫn về nhà: - Học thuộc phần ghi nhớ. - Làm các bài tập của bài 17. - Trả lời câu hỏi phần A - ôn tập chương 1 vào vở. Hướng dẫn bài tập 17.3. - Yêu cầu học sinh đọc đề bài. - Phân tích quá trình viên bi chuyển động. Lưu ý: Vừa ném lên ở độ cao H, viên bi vừa có động năng vừa có thế năng. 6. Rút kinh nghiệm. Trước khi dạy bài giáo viên nêu được tình huống có vấn đề để học sinh và giáo viên giải vấn đề, bài giảng dễ hiểu kích thích được tính tò mò sáng tạo của học sinh, học sinh hiểu bài sâu sắc.  …………………………. 6 Đề tài: Nâng cao chất lượng học sinh bằng phương pháp dạy học nêu tình huống trong môn Vật lí 8 * Ví dụ tiếp theo: Khi dạy bài "Nhiệt năng " Tôi cũng nêu ra các tình huống có vấn đề. BÀI 21: NHIỆT NĂNG I - Mục tiêu. 1. Kiến thức: - Phát biểu được định nghĩa nhiệt năng và mối quan hệ của nhiệt năng với nhiệt độ của vật. - Tìm được ví dụ về thực hiện công và truyền nhiệt. - Phát biểu được định nghĩa và đơn vị nhiệt lượng 2. Kỹ năng: Sử dụng đúng thuật ngữ như: Nhiệt năng, nhiệt lượng, truyền nhiệt 3. Thái độ: Trung thực, nghiêm túc trong học tập. II - Chuẩn bị: * GV: - 1 quả bóng cao su - 2 miếng kim loại (hoặc 2 đồng xu) - 1 phích nước nóng - 2 thìa nhôm - 1 cốc thuỷ tinh - 1 banh kẹp, 1 đèn cồn, diêm. * Mỗi nhóm học sinh: - 1 miếng kim loại hoặc 1 đồng tiền bằng kim loại - 1 cốc nhựa + 2 thìa nhôm. III - Các bước lên lớp. 1 - Ổn định tổ chức 2 - Kiểm tra bài cũ: Hoạt động 1. HS 1: - Các chất được cấu tạo như thế nào ?. - Giữa nhiệt độ của vật và chuyển động của các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật có quan hệ như thế nào ?. - Trong quá trình cơ học, cơ năng được bảo toàn như thế nào ?. HS 2: Chữa bài tập 20.5  …………………………. 7 Đề tài: Nâng cao chất lượng học sinh bằng phương pháp dạy học nêu tình huống trong môn Vật lí 8 * Tổ chức tình huống học tập. Giáo viên: làm thí nghiệm thả quả bóng rơi, yêu cầu học sinh quan sát mô tả hiện tượng (học sinh quan sát mô tả ) Giáo viên: Trong hiện tượng này cơ năng của quả bóng giảm dần. Cơ năng của quả bóng đã biến mất hay chuyển hoá thành dạng năng lượng khác ?. Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta đi tìm câu trả lời. 3. Bài mới. PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 2: GV: - Yêu cầu học sinh nhắc lại khái niệm động năng của một vật. - Yêu cầu học sinh đọc phần thông báo mục I - Nhiệt năng. Gọi 2 học sinh trả lời câu hỏi: + Định nghĩa nhiệt năng ? + Mối quan hệ giữa nhiệt năng và nhiệt độ ?. Giải thích ?. GV: Chốt lại kiến thức đúng. GV: Như vậy để biết nhiệt năng của một vật có thay đổi hay không ta căn cứ vào nhiệt độ của vật có thay đổi hay không ta căn cứ vào nhiệt độ của vật có thay đổi hay không ⇒ có cách nào làm thay đổi nhiệt năng của vật ?. HS: Cá nhân nghiên cứu mục I - Nhiệt năng, trả lời câu hỏi. HS: - Nêu định nghĩa nhiệt năng. - Nêu mối quan hệ giữa nhiệt năng và nhiệt độ. I - Nhiệt năng + Nhiệt năng của vật bằng tổng động năng các phân tử cấu tạo nên vật. + Mối quan hệ giữa nhiệt năng và nhiệt độ: Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng của vật càng lớn.  …………………………. 8 Đề tài: Nâng cao chất lượng học sinh bằng phương pháp dạy học nêu tình huống trong môn Vật lí 8 Hoạt động 3: GV: Nêu vấn đề để học sinh thảo luận: + Nếu ta có một đồng xu bằng đồng, muốn cho nhiệt năng của nó thay đổi (tăng) ta có thể làm thế nào ?. Gọi một số học sinh nêu phương án làm tăng nhiệt năng của đồng xu. Giáo viên ghi bảng phân 2 cột ứng với 2 cách làm thay đổi nhiệt năng. GV: Yêu cầu HS làm C 1 ?. Hãy nêu kết quả làm thí nghiệm của nhóm em. ?. Tại sao em biết nhiệt năng của đồng xu thay đổi (tăng) ?. Nguyên nhân nào làm tăng nhiệt năng ?. 2. Giáo viên: Yêu cầu học sinh làm tăng nhiệt năng của chiếc thìa nhôm không bằng cách thực hiện công. GV: cho học sinh làm thí nghiệm: - Sau thí nghiệm GV hỏi: Do đâu mà nhiệt năng của chiếc thìa nhôm tăng ?. - Thông báo: nhiệt năng của nước nóng giảm. Có thể làm thay đổi nhiệt năng của vật không cần thực hiện công gọi là truyền nhiệt. HS: Thảo luận theo nhóm đề xuất phương án làm tăng nhiệt năng của đồng xu. HS: Đại diện 2, 3 học sinh nêu phương án. HS: Trả lời câu hỏi C 1 HS: Khi thực hiện công lên miếng đồng, nhiệt độ của miếng đồng tăng nên nhiệt năng của miếng đồng tăng. HS: Nêu các phương án làm tăng nhiệt năng của chiếc thìa nhôm. HS: Suy nghĩ trả lời câu hỏi HS: Nêu cách làm giảm II - Các cách làm thay đổi nhiệt năng. 1. Thực hiện công C 1 : + Cọ sát đồng xu vào lòng bàn tay + Cọ sát đồng xu vào quần áo + Cọ sát đồng xu vào mặt bàn 2. Truyền nhiệt: C 2 : Hơ trên ngọn lửa Nhúng vào nước nóng - Thả đồng xu vào nước đá.  …………………………. 9 Đề tài: Nâng cao chất lượng học sinh bằng phương pháp dạy học nêu tình huống trong môn Vật lí 8 GV: yêu cầu HS nêu phương án làm giảm nhiệt năng của đồng xu, nêu rõ đó là cách thực hiện công hay truyền nhiệt ?. GV: Chốt lại 2 cách làm thay đổi nhiệt năng của một vật. nhiệt năng của đồng xu thực hiện bằng cách truyền nhiệt cho vật khác có nhiệt độ thấp hơn so với nhiệt độ của đồng xu. HS: Ghi kết luận vào vở * Kết luận: 2 cách làm thay đổi nhiệt năng của vật đó là: thực hiện công và truyền nhiệt. Hoạt động 4: GV: Thông báo định nghĩa nhiệt lượng, đơn vị đo nhiệt lượng. - Cho học sinh phát biểu lại nhiều lần. ?. Qua các thí nghiệm khi cho 2 vật có nhiệt độ khac snhau tiếp xúc: + Nhiệt lượng truyền đi từ vật nào sang vật nào ?. + Nhiệt độ các vật thay đổi như thế nào ?. GV: Thông báo: muốn cho 1g nước nóng lên 1 0 thì cần nhiệt độ khoảng 4J HS: Ghi vở và phát biểu lại nhiều lần định nghĩa nhiệt lượng. HS: Suy nghĩ trả lời. III - Nhiệt lượng: * Định nghĩa: Phần nhiệt năng mà vật nhận thêm hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt được gọi là nhiệt lượng. Đơn vị là Jun (kí hiệu J) Hoạt động 5 GV: Qua bài học hôm nay chúng ta cần ghi nhớ những vấn đề gì ?. Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi C 3 , C 4 , C 5. HS: Nêu phần ghi nhớ cuối bài. HS: Trả lời các câu hỏi C 3 , C 4 , C 5. IV - Vận dụng: C 3 : Nhiệt năng của miếng đồng giảm, nhiệt năng của nước tăng. Đồng đã truyền nhiệt cho nước. C 4 : Cơ năng chuyển hoá thành nhiệt năng. Đây là sự thực hiện công. C 5 : Cơ năng của quả bóng đã chuyển hoá thành nhiệt năng của  …………………………. 10 [...]... 22, chuẩn bị thí nghiệm trong bài VI - Rút kinh nghiệm: Tình huống nêu ra khắc sâu cho học sinh, vấn đề đợc giải quyết, học sinh hiểu bài vận dụng đợc Trên đây là 2 trong số giáo án Tôi đã áp dụng để dạy học sinh lớp 8, Tôi đợc dạy 2 lớp 8 Tôi đã thử nghiệm và so sánh với các lớp Tôi áp dụng và với một lớp Tôi không áp dụng, thì 1 lớp kia hiểu bài rõ rệt hơn kết quả học tập cao hơn, lớp sôi nổi hơn... lớp sôi nổi hơn Qua kiểm tra trắc nghiệm với lớp 8 Tôi không dùng phơng pháp này sau khi dạy kiểm tra 15 phút kết quả nh sau: Lớp Tổng số Giỏi Khá TB Yếu Kém 8A4 34 0 6 22 6 0 % 100% 0 18% 64% 18% 0 Vi lp 8A1 khi dy ó ỏp dng nhiu tỡnh hung nờn kt qu nõng lờn rừ rt: . 11 ti: Nõng cao cht lng hc sinh bng phng phỏp dy hc nờu tỡnh hung trong mụn Vt lớ 8 Lp 8A1 % Tng s 27 100% Gii 3 11% Khỏ 11 41% TB 12... hc sinh Tuy cú nhiu khú khn vỡ hc sinh trong mt lp cũn quỏ ụng, cht lng hc sinh khụng ng u nhng vi s quan tõm giỳp ca chuyờn mụn, ca ng nghip chc chn tụi s vt qua khú khn thc hin gii phỏp lm nõng cao cht lng hc sinh, úng gúp mt phn nh bộ ca mỡnh vo s nghip giỏo dc Quý Ho, ngy 25 thỏng 02 nm 2006 NGI THC HIN . 12 ti: Nõng cao cht lng hc sinh bng phng phỏp dy hc nờu tỡnh hung trong mụn Vt lớ 8 .... ti: Nõng cao cht lng hc sinh bng phng phỏp dy hc nờu tỡnh hung trong mụn Vt lớ 8 qu búng, ca khụng khớ gn qu búng v mt sn 4 Củng cố: - Nhiệt năng của vật là gì ? có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng, đó là cách nào ? - Nhiệt năng và nhiệt độ có mối quan hệ nh thế nào ? - Nhiệt lợng là gì ? - Làm bài tập 21.1; 21.2 5 Hớng dẫn về nhà: - Học kỹ phần ghi nhớ - Làm bài tập 21.3... 0 * KT LUN Ngnh giỏo dc v o to ó cú mt cuc vn ng i mi phng phỏp dy hc, trong ú hc gii quyt vn c cp v quan tõm nh mt bin phỏp hu hiu ngi hc hot ng t giỏc, tớch cc, c lp v sỏng to trong quỏ trỡnh hc tp Gúp phn nõng cao cht lng giỏo dc, ỏp ng yờu cu ngy cng cao ca s nghip cụng nghip hoỏ - hin i hoỏ t nc Vỡ vy tụi cựng cỏc ng chớ trong t ó mnh dn ỏp dng phng phỏp dy hc ny vo b mụn ca mỡnh, c bit i vi . Đề tài: Nâng cao chất lượng học sinh bằng phương pháp dạy học nêu tình huống trong môn Vật lí 8 I - LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học của sự nghiệp. tạo của học sinh, học sinh hiểu bài sâu sắc.  …………………………. 6 Đề tài: Nâng cao chất lượng học sinh bằng phương pháp dạy học nêu tình huống trong môn Vật lí 8 * Ví dụ tiếp theo: Khi dạy bài. …………………………. 7 Đề tài: Nâng cao chất lượng học sinh bằng phương pháp dạy học nêu tình huống trong môn Vật lí 8 * Tổ chức tình huống học tập. Giáo viên: làm thí nghiệm thả quả bóng rơi, yêu cầu học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài nâng cao chất lượng học sinh bằng phương pháp dạy học nêu tình huống trong môn vật lí 8, Đề tài nâng cao chất lượng học sinh bằng phương pháp dạy học nêu tình huống trong môn vật lí 8,

Từ khóa liên quan