0

thông gió trong vật lí kiến trúc

5 6,561 88

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2014, 02:47

VẬT LÝ XÂY DỰNG VẬT LÝ XÂY DỰNG    Đỗ Thị Ngọc Quỳnh SVTH : Vũ Mạnh Huy TÓM TẮT KIẾN THỨC TÓM TẮT KIẾN THỨC  Định nghĩa: Thông gió tự nhiên là hiện tượng trao đổi không khí trong nhà và ngoài trời được gây ra hoặc bởi chênh lệch áp suất do tác dụng của luồng gió quanh nhà, hoặc do chênh lệch nhiệt độ trong ngoài nhà hoặc bởi cả hai tác dụng.  Lưu lượng không khí vào nhà phụ thuộc - sự chênh lệch áp suất trong ngoài nhà. - sự cản trở dòng khí của lỗ thông gió.  Nguyên tắc chuyển động của gió: Áp suất khí động và Áp suất nhiệt.  Tám nguyên tắc thông gió tự nhiên: 1.Không khí luôn thổi từ nơi áp suất cao về nơi áp suất thấp. 5.Hiệu ứng Bernoulli 2.Không khí có khối lượng (có quán tính) 6.Hiệu ứng thắt dòng (Venturi) 3.Tác động của gió trên hiện trường là rất rộng. 7.Hiệu ứng ống khói 4.Dòng khí chảy tầng (Laminar). 8.HT thông gió xuyên phòng  Giải pháp thông gió tự nhiên: 1. Chọn hướng nhà 2. Tổ chức không gian trong tiểu khu 3. Thiết kế mặt bằng, mặt cắt công trình Wind And Water Bar Wind And Water Bar      !  "#$%&'  ()*++,   -(+(.,  (,/+&  0& (+ 12334  15 263&2  -7+*89+: ;<% =  >?& )/+/,+= //(*/, > @A(.(*+(*/B, Wind And Water Bar Wind And Water Bar • N m trong khuôn viên quán café Gió Và N cằ ướ • C u trúc khung tre d ng vòm cao 10m, đ ng kính 17mấ ạ ườ • S c ch a lên đ n 150 ng iứ ứ ế ườ • S d ng v t li u đ a ph ngử ụ ậ ệ ị ươ • K t h p thông gió,l y sáng t nhiên và h i n c làm mátế ợ ấ ự ơ ướ • Khuynh h ng ki n trúc g n li n v i sinh tháiướ ế ắ ề ớ Wind And Water Bar Wind And Water Bar Công trình đã đoạt được nhiều giải quốc tế và quốc gia: • Giải nhì giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2008. • Huy chương vàng Giải thưởng Kiến trúc Châu Á. • Giải FutureArc Green Leadership Award về Kiến trúc Thương Mại. • Giải Green Good Design do Trung tâm châu Âu về thiết kế kiến trúc. • Giải IAA 2009 (International Architecture Award)
- Xem thêm -

Xem thêm: thông gió trong vật lí kiến trúc, thông gió trong vật lí kiến trúc,

Từ khóa liên quan