0

Giáo án BD HSG vật lý 9

38 1,943 7
  • Giáo án BD HSG vật lý 9

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2014, 10:51

4. Một thuyền đánh cá chuyển động ngược dòng nước làm rớt một cái phao.Do không phát hiện kịp,thuyền tiếp tục chuyển đọng thêm 30 ph nữa thì mới quay lại và gặp phao tại nơi cách chỗ làm rớt 5km. Tìm vận tốc của dòng nước,biết vận tốc của thuyền đối với nước là không đổi.5. Lúc 6h20ph hai bạn chở nhau đi học với vận tốc v1=12kmh.sau khi đi được 10 ph một bạn chợt nhớ mình bỏ quên bút ở nhà nên quay lại và đuổi theo với vận tốc như cũ.Trong lúc đó bạn thứ 2 tiếp tục đi bộ đến trường với vận tốc v2=6kmh và hai bạn gặp nhau tại trường. Chng trỡnh bi dng HSG mụn Vt lp 9 Phân phối chơng trình bdhs giỏi lý 9 Năm học : 2010 2011 Buổi Nội dung - kiến thức Các dạng bài tập 1 áp suất của chất lỏng và chất khí Bài tập về định luật Pascal - áp suất của chất lỏng. 2 Bài tập về máy ép dùng chất lỏng, bình thông nhau 3 Bài tập về lực đẩy Asimet 4 Các máy cơ đơn giản Bài tập tổng hợp kiến thức 5 Bài tập tổng hợp kiến thức 6 Chuyển động cơ học Chuyển động cơ học Dạng 1: Định thời điểm và vị trí gặp nhau của các chuyển động Dạng 2: Bài toán về tính quãng đờng đi của chuyển động 7 Dạng3 : Xác định vận tốc của chuyển động Dạng 4: Tính vận tốc trung bình của chuyển động không đều 8 Nhiệt học Bài tập tổng hợp kiến thức 9 Bài tập tổng hợp kiến thức 10 Bài tập tổng hợp kiến thức 11 Điện học Đoạn mạch nối tiếp - mạch song song 12 Đoạn mạch hỗn hợp 13 Điện trở - biến trở 14 Công và công suất điện 15 Định luật Jun - Len xơ 16 Làm quen một số đề tổng hợp 17 Làm quen một số đề tổng hợp A- áp suất của chất lỏng và chất khí I - Tóm tắt lý thuyết. 1/ Định nghĩa áp suất: áp suất có giá trị bằng áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép. S F P = Trong đó: - F: áp lực là lực tác dụng vuông góc với mặt bị ép. - S: Diện tích bị ép (m 2 ) - P: áp suất (N/m 2 ). 2/ Định luật Paxcan. áp suất tác dụng lên chất lỏng (hay khí) đựng trong bình kín đợc chất lỏng (hay khí) truyền đi nguyên vẹn theo mọi hớng. 3/ Máy dùng chất lỏng: s S f F = - S, s: Diện tích của Pitông lớn, Pittông nhỏ (m 2 ) - f: Lực tác dụng lên Pitông nhỏ. (N) - F: Lực tác dụng lên Pitông lớn (N) Trnh Thanh Quang Trng THCS Vnh Tin 1 Chng trỡnh bi dng HSG mụn Vt lp 9 Vì thể tích chất lỏng chuyển từ Pitông này sang Pitông kia là nh nhau do đó: V = S.H = s.h (H, h: đoạn đờng di chuyển của Pitông lớn, Pitông nhỏ) Từ đó suy ra: H h f F = 4/ áp suất của chất lỏng. a) áp suất do cột chất lỏng gây ra tại một điểm cách mặt chất lỏng một đoạn h. P = h.d = 10 .D . h Trong đó: h là khoảng cách từ điểm tính áp suất đến mặt chất lỏng (đơn vị m) d, D trọng lợng riêng (N/m 3 ); Khối lợng riêng (Kg/m 3 ) của chất lỏng P: áp suất do cột chất lỏng gây ra (N/m 2 ) b) áp suất tại một điểm trong chất lỏng.P = P 0 + d.h Trong đó: P 0 : áp khí quyển (N/m 2 ); d.h: áp suất do cột chất lỏng gây ra; P: áp suất tại điểm cần tính) 5/ Bình thông nhau. - Bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên, mực chất lỏng ở hai nhánh luôn luôn bằng nhau. - Bình thông nhau chứa nhiều chất lỏng khác nhau đứng yên, mực mặt thoáng không bằng nhau nhng các điểm trên cùng mặt ngang (trong cùng một chất lỏng) có áp suất bằng nhau. = += += BA B A PP hdPP hdPP 220 110 . . 6/ Lực đẩy Acsimet. F = d.V - d: Trọng lợng riêng của chất lỏng hoặc chất khí (N/m 3 ) - V: Thể tích phần chìm trong chất lỏng hoặc chất khí (m 3 ) - F: lực đẩy Acsimet luôn hớng lên trên (N) F < P vật chìm F = P vật lơ lửng (P là trọng lợng của vật) F > P vật nổi II- Bài tập: (I)- Bài tập về định luật Pascal - áp suất của chất lỏng. Phơng pháp giải: Xét áp suất tại cùng một vị trí so với mặt thoáng chất lỏng hoặc xét áp suất tại đáy bình. Bài 1: Trong một bình nớc có một hộp sắt rỗng nổi, dới đáy hộp có một dây chỉ treo 1 hòn bi thép, hòn bi không chạm đáy bình. Độ cao của mực nớc sẽ thay đổi thế nào nếu dây treo quả cầu bị đứt. Giải : Gọi H là độ cao của nớc trong bình. Khi dây cha đứt áp lực tác dụng lên đáy cốc là: F 1 = d 0 .S.H Trong đó: S là diện tích đáy bình. d 0 là trọng lợng riêng của nớc. Khi dây đứt lực ép lên đáy bình là: F 2 = d 0 Sh + F bi Với h là độ cao của nớc khi dây đứt. Trọng lợng của hộp + bi + nớc không thay đổi nên F 1 = F 2 hay d 0 S.H = d 0 .S.h +F bi Vì bi có trọng lợng nên F bi > 0 =>d.S.h <d.S.H => h <H => mực nớc giảm. Bài 2: Hai bình giống nhau có dạng hình nón cụt (hình vẽ) nối thông đáy, có chứa nớc ở nhiệt độ thờng. Khi khoá K mở, mực nớc ở 2 bên ngang nhau. Ngời ta đóng khoá K và đun nớc ở bình B. Vì vậy mực nớc trong bình B đợc nâng cao lên 1 chút. Hiện tợng xảy ra nh thế nào nếu sau khi đun nóng nớc ở bình B thì mở khoá K ? Cho biết thể tích hình nón cụt tính theo công thức V = 3 1 h ( s = sS + S ) Giải : Xét áp suất đáy bình B. Trớc khi đun nóng P = d . h Sau khi đun nóng P 1 = d 1 h 1 .Trong đó h, h 1 là mực nớc trong bình trớc và sau khi đun. d,d 1 là trọng lợng riêng của nớc trớc và sau khi đun. Trnh Thanh Quang Trng THCS Vnh Tin 2 A B Chng trỡnh bi dng HSG mụn Vt lp 9 => h h d d dh hd P P 11 11 1 .== Vì trọng lợng của nớc trớc và sau khi đun là nh nhau nên : d 1 .V 1 = dV => 1 1 V V d d = (V,V 1 là thể tích nớc trong bình B trớc và sau khi đun ) Từ đó suy ra: h h SsSsh SsSsh h h V V P P 1 111 1 1 1 . )( 3 1 )( 3 1 . ++ ++ == => 11 1 SsSs SsSs P P ++ ++ = Vì S < S 1 => P > P 1 Vậy sự đun nóng nớc sẽ làm giảm áp suất nên nếu khóa K mở thì nớc sẽ chảy từ bình A sang bình B. Bài 3 : Ngời ta lấy một ống xiphông bên trong đựng đầy nớc nhúng một đầu vào chậu nớc, đầu kia vào chậu đựng dầu. Mức chất lỏng trong 2 chậu ngang nhau. Hỏi nớc trong ống có chảy không, nếu có chảy thì chảy theo hớng nào ? Giải : Gọi P 0 là áp suất trong khí quyển, d 1 và d 2 lần lợt là trọng lợng riêng của nớc và dầu, h là chiều cao cột chất lỏng từ mặt thoáng đến miệng ống. Xét tại điểm A (miệng ống nhúng trong nớc ) P A = P 0 + d 1 h Tại B ( miệng ống nhúng trong dầu P B = P 0 + d 2 h Vì d 1 > d 2 => P A > P B . Do đó nớc chảy từ A sang B và tạo thành 1 lớp nớc dới đáy dầu và nâng lớp dầu lên. Nớc ngừng chảy khi d 1 h 1 = d 2 h 2 . B i 4 : Hai hình trụ A và B đặt thẳng đứng có tiết diện lần lợt là 100cm 2 và 200cm 2 đợc nối thông đáy bằng một ống nhỏ qua khoá k nh hình vẽ. Lúc đầu khoá k để ngăn cách hai bình, sau đó đổ 3 lít dầu vào bình A, đổ 5,4 lít nớc vào bình B. Sau đó mở khoá k để tạo thành một bình thông nhau. Tính độ cao mực chất lỏng ở mỗi bình. Cho biết trọng lợng riêng của dầu và của nớc lần lợt là: d 1 =8000N/m 3 ; d 2 = 10 000N/m 3 ; Gii: Gọi h 1 , h 2 là độ cao mực nớc ở bình A và bình B khi đã cân bằng. S A .h 1 +S B .h 2 =V 2 100 .h 1 + 200.h 2 =5,4.10 3 (cm 3 ) h 1 + 2.h 2 = 54 cm (1) Độ cao mực dầu ở bình B: h 3 = )(30 100 10.3 3 1 cm S V A == . áp suất ở đáy hai bình là bằng nhau nên. d 2 h 1 + d 1 h 3 = d 2 h 2 10000.h 1 + 8000.30 = 10000.h 2 h 2 = h 1 + 24 (2) Từ (1) và (2) ta suy ra: h 1 +2(h 1 +24 ) = 54 h 1 = 2 cm h 2 = 26 cm Bài 5 : Một chiếc vòng bằng hợp kim vàng và bạc, khi cân trong không khí có trọng lợng P 0 = 3N. Khi cân trong nớc, vòng có trọng lợng P = 2,74N. Hãy xác định khối lợng phần vàng và khối lợng phần bạc trong chiếc vòng nếu xem rằng thể tích V của vòng đúng bằng tổng thể tích ban đầu V 1 của vàng và thể tích ban đầu V 2 của bạc. Khối lợng riêng của vàng là 19300kg/m 3 , của bạc 10500kg/m 3 . Trnh Thanh Quang Trng THCS Vnh Tin 3 N ớc Dầu B A k B A k B A k h 1 h 2 Chng trỡnh bi dng HSG mụn Vt lp 9 Gii: Gọi m 1 , V 1 , D 1 ,là khối lợng, thể tích và khối lợng riêng của vàng. Gọi m 2 , V 2 , D 2 ,là khối lợng, thể tích và khối lợng riêng của bạc. - Khi cân ngoài không khí. P 0 = ( m 1 + m 2 ).10 (1) - Khi cân trong nớc. P = P 0 - (V 1 + V 2 ).d = 10 2 2 1 1 21 ++ D D m D m mm = + 2 2 1 1 11.10 D D m D D m (2) Từ (1) và (2) ta đợc. 10m 1 .D. 12 11 DD =P - P 0 . 2 1 D D và 10m 2 .D. 21 11 DD =P - P 0 . 1 1 D D Thay số ta đợc m 1 =59,2g và m 2 = 240,8g. (II) . Bài tập về máy ép dùng chất lỏng, bình thông nhau. Giải : Chọn điểm tính áp suất ở mặt dới của pitông 2 Khi cha đặt quả cân thì: )1( 2 2 0 1 1 S m hD S m =+ ( D 0 là khối lợng riêng của nớc ) Khi đặt vật nặng lên pitông lớn thì : 2 2 11 1 2 2 1 1 S m S m S m S m S mm =+=>= + (2) Trừ vế với vế của (1) cho (2) ta đợc : hSDmhD S m 100 1 == b) Nếu đặt quả cân sang pitông nhỏ thì khi cân bằng ta có: 22 2 0 1 1 S m S m HD S m +=+ (3) Trừ vế với vế của (1) cho (3) ta đợc : D 0 h D 0 H = - 2 0 2 )( S m DhH S m = h S S H S hSD DhH )1()( 2 1 2 10 0 +== Bài 2: Cho 2 bình hình trụ thông với nhau bằng một ống nhỏ có khóa thể tích không đáng kể. Bán kính đáy của bình A là r 1 của bình B là r 2 = 0,5 r 1 (Khoá K đóng). Đổ vào bình A một l- ợng nớc đến chiều cao h 1 = 18 cm, sau đó đổ lên trên mặt nớc một lớp chất lỏng cao h 2 = 4 cm có trọng lợng riêng d 2 = 9000 N/m 3 và đổ vào bình B chất lỏng thứ 3 có chiều cao h 3 = 6 cm, trọng lợng riêng d 3 = 8000 N/ m 3 ( trọng lợng riêng của nớc là d 1 =10.000 N/m 3 , các chất lỏng không hoà lẫn vào nhau). Mở khoá K để hai bình thông nhau. Hãy tính: a) Độ chênh lệch chiều cao của mặt thoáng chất lỏng ở 2 bình. b) Tính thể tích nớc chảy qua khoá K. Biết diện tích đáy của bình A là 12 cm 2 Trnh Thanh Quang Trng THCS Vnh Tin Bài 1: Bình thông nhau gồm 2 nhánh hình trụ có tiết diện lần lợt là S 1 , S 2 và có chứa nớc.Trên mặt nớc có đặt các pitông mỏng, khối lợng m 1 và m 2 . Mực nớc 2 bên chênh nhau 1 đoạn h. a) Tìm khối lợng m của quả cân đặt lên pitông lớn để mực nớc ở 2 bên ngang nhau. b) Nếu đặt quả cân trên sang pitông nhỏ thì mực nớc lúc bây giờ sẽ chênh nhau 1 đoạn h bao nhiêu. 4 h 1 h 2 h 3 K h S 1 S 2 B A Chng trỡnh bi dng HSG mụn Vt lp 9 Giải: a) Xét điểm N trong ống B nằm tại mặt phân cách giữa nớc và chất lỏng 3. Điểm M trong A nằm trên cùng mặt phẳng ngang với N. Ta có: xdhdhdPP mN 12233 +== ( Với x là độ dày lớp nớc nằm trên M) => x = cm d hdhd 2,1 10 04,0.10.906,0.10.8 4 33 1 2233 = = Vậy mặt thoáng chất lỏng 3 trong B cao hơn mặt thoáng chất lỏng 2 trong A là: cmxhhh 8,0)2,14(6)( 23 =+=+= b) Vì r 2 = 0,5 r 1 nên S 2 = 2 2 1 3 4 12 2 cm S == Thể tích nớc V trong bình B chính là thể tích nớc chảy qua khoá K từ A sang B: V B =S 2 .H = 3.H (cm 3 ) Thể tích nớc còn lại ở bình A là: V A =S 1 (H+x) = 12 (H +1,2) cm 3 Thể tích nớc khi đổ vào A lúc đầu là: V = S 1 h 1 = 12.18 = 126 cm 3 vậy ta có: V = V A + V B => 216 = 12.(H + 1,2) + 3.H = 15.H + 14,4 => H = cm44,13 15 4,14216 = Vậy thể tích nớc V B chảy qua khoá K là: V B = 3.H = 3.13,44 = 40,32 cm 3 (III) .Bài tập về lực đẩy Asimet: Ph ơng pháp giải: - Dựa vào điều kiện cân bằng: Khi vật cân bằng trong chất lỏng thì P = F A P: Là trọng lợng của vật, F A là lực đẩy acsimet tác dụng lên vật (F A = d.V). Bài 1: Một khối gỗ hình hộp chữ nhật tiết diện S = 40 cm 2 cao h = 10 cm. Có khối lợng m = 160 g a) Thả khối gỗ vào nớc.Tìm chiều cao của phần gỗ nổi trên mặt nớc. Cho khối lợng riêng của nớc là D 0 = 1000 Kg/m 3 b) Bây giờ khối gỗ đợc khoét một lỗ hình trụ ở giữa có tiết diện S = 4 cm 2 , sâu h và lấp đầy chì có khối lợng riêng D 2 = 11 300 kg/m 3 khi thả vào trong nớc ngời ta thấy mực nớc bằng với mặt trên của khối gỗ. Tìm độ sâu h của lỗ Giải: a) Khi khối gỗ cân bằng trong nớc thì trọng lợng của khối gỗ cân bằng với lực đẩy Acsimet. Gọi x là phần khối gỗ nổi trên mặt nớc, ta có. P = F A 10.m =10.D 0 .S.(h-x) cm SD m 6 . -h x 0 == b) Khối gỗ sau khi khoét lổ có khối lợng là : m 1 = m - m = D 1 .(S.h - S. h) Với D 1 là khối lợng riêng của gỗ: hS m . D 1 = = hS hS . . ) Khối lợng m 2 của chì lấp vào là: hSDm = . 22 Khối lợng tổng cộng của khối gỗ và chì lúc này là: M = m 1 + m 2 = m + (D 2 - Sh m ).S.h Trnh Thanh Quang Trng THCS Vnh Tin 5 h x P F A h h S P F A h 2 h 3 h x M N (2) (1) (3) A B Chng trỡnh bi dng HSG mụn Vt lp 9 Vì khối gỗ ngập hoàn toàn trong nớc nên: 10.M=10.D 0 .S.h cm S hS m D mhSD 5,5 ) . ( . =h ==> 2 0 = Bài 2: Hai quả cầu đặc có thể tích mỗi quả là V = 100m 3 đợc nối với nhau bằng một sợi dây nhẹ không co giãn thả trong nớc (hình vẽ). Khối lợng quả cầu bên dới gấp 4 lần khối lợng quả cầu bên trên. khi cân bằng thì 1/2 thể tích quả cầu bên trên bị ngập trong nớc. Hãy tính. -Khối lợng riêng của các quả cầu -Lực căng của sợi dây Cho biết khối lợng của nớc là D 0 = 1000kg/m 3 Giải : Vì 2 quả cầu có cùng thể tích V, mà P 2 = 4 P 1 => D 2 = 4.D 1 Xét hệ 2 quả cầu cân bằng trong nớc. Khi đó ta có: P 1 + P 2 = F A + F A => (2) 2 3 D D 021 D=+ T (1) v (2) suy ra: D 1 = 3/10 D 0 = 300kg/m 3 D 2 = 4 D 1 = 1200kg/m 3 B) Xét từng quả cầu: - Khi quả cầu 1 đứng cân bằng thì: F A = P 1 + T - Khi quả cầu 2 đứng cân bằng thì: F A = P 2 - T Với F A2 = 10.V.D 0 ; F A = F A /2 ; P 2 = 4.P 1 => = =+ A A FTP F TP '4 2 ' 1 1 => 5.T = F A => 5 F' A =T = 0,2 N Bài 3: Trong bình hình trụ tiết diện S 0 chứa nớc, mực nớc trong bình có chiều cao H = 20 cm. Ngời ta thả vào bình một thanh đồng chất, tiết diện đều sao cho nó nổi thẳng đứng trong bình thì mực nớc dâng lên một đoạn h = 4 cm. a) Nếu nhấn chìm thanh trong nớc hoàn toàn thì mực nớc sẽ dâng cao bao nhiêu so với đáy? Cho khối lơng riêng của thanh và nớc lần lợt là D = 0,8 g/cm 3 , D 0 = 1 g/cm 3 . Tìm lực tác dụng vào thanh khi thanh chìm hoàn toàn trong nớc. Cho thể tích thanh là 50 cm 3 . Giải: a) Gọi S và l là tiết diện và chiều dài của thanh. Trọng lợng của thanh là P = 10.D.S.l. Khi thanh nằm cân bằng, phần thể tích nớc dâng lên cũng chính là phần thể tích V 1 của thanh chìm trong nớc. Do đó V 1 = S 0 .h. Do thanh cân bằng nên P = F A hay 10.D.S.l = 10.D 0 .S 0 .h => l = h S S D D 00 (1) Khi thanh chìm hoàn toàn trong nớc, nớc dâng lên 1 lợng bằng thể tích của thanh. Gọi H là phần nớc dâng lên lúc này ta có: S.l = S 0 . H (2). Từ (1) và (2) suy ra H = h D D . 0 Và chiều cao của cột nớc trong bình lúc này là cm. 25 . H H' 0 =+=+= h D D HH Trnh Thanh Quang Trng THCS Vnh Tin 6 F A F A P 2 P 1 T T H h S P F A S 0 S 0 H H S P F A F H Chng trỡnh bi dng HSG mụn Vt lp 9 Lực tác dụng vào thanh F = F A P = 10. V.(D 0 D) F = 10.50.10 -6 .(1000 - 800) = 0,1 N. B - Các máy cơ đơn giản. I - Tóm tắt lý thuyết 1/ Ròng rọc cố định: Ròng rọc cố định chỉ có tác dụng làm thay đổi hớng của lực, không có tác dụng thay đổi độ lớn của lực. 2/ Ròng rọc động : Dùng ròng rọc động ta đợc lợi hai lần về lực nhng thiệt hai lần về đờng đi do đó không đợc lợi gì về công. 3/ Đòn bẩy. Trnh Thanh Quang Trng THCS Vnh Tin 7 Chng trỡnh bi dng HSG mụn Vt lp 9 Đòn bẩy cân bằng khi các lực tác dụng tỷ lệ nghịch với cánh tay đòn: 2 1 l l P F = . Trong đó l 1 , l 2 là cánh tay đòn của P và F ( Cánh tay đòn là khoảng cách từ điểm tựa đến ph- ơng của lực). 4/ Mặt phẳng nghiêng: Nếu ma sát không đáng kể, dùng mặt phẳng nghiêng đợc lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đờng đi, không đợc lợi gì về công. l h P F = . 5/ Hiệu suất 0 0 1 100. A A H = trong đó : A 1 là công có ích A là công toàn phần A = A 1 + A 2 (A 2 là công hao phí) II- Bài tập về máy cơ đơn giản Bài 1: Tính lực kéo F trong các trờng hợp sau đây. Biết vật nặng có trọng lợng P = 120 N (Bỏ qua ma sát, khối lợng của các ròng rọc và dây ). Giải: Theo sơ đồ phân tích lực nh hình vẽ: Khi hệ thống cân bằng ta có - ở hình a) 6F = P => F = P/6 = 120/ 6 = 20 N - ở hình b) 8.F = P => F = P/8 = 120/ 8 = 15 N - ở hình c) 5.F = P => F = P/ 5 = 120/ 5 = 24 N Bài 2: Một ngời có trong lợng P = 600N đứng trên tấm ván đợc treo vào 2 ròng rọc nh hình vẽ. Để hệ thống đợc cân bằng thì ngời phải kéo dây, lúc đó lực tác dụng vào trục ròng rọc cố định là F = 720 N. Tính Lực do ngời nén lên tấm ván b) Trọng lợng của tấm ván Bỏ qua ma sát và khối lợng của các ròng rọc. Có thể xem hệ thống trên là một vật duy nhất. Giải: a) Gọi T là lực căng dây ở ròng rọc động. T là lực căng dây ở ròng rọc cố định. Ta có: T = 2.T; F = 2. T = 4 T T = F/ 4 = 720/ 4 = 180 N. Gọi Q là lực ngời nén lên ván, ta có: Q = P T = 600N 180 N = 420N Trnh Thanh Quang Trng THCS Vnh Tin 8 F F F FFF P 4F F F F 2F 2F 4F P F F F F F F F P T T T T TT Q P P F l F P h Chng trỡnh bi dng HSG mụn Vt lp 9 b) Gọi P là trọng lợng tấm ván, coi hệ thống trên là một vật duy nhất, và khi hệ thống cân bằng ta có T + T = P + Q => 3.T = P + Q => P = 3. T Q => P = 3. 180 420 = 120N Vậy lực ngời nén lên tấm ván là 420N và tấm ván có trọng l- ợng là 120N Giải: Gọi P là trọng lợng của ròng rọc . Trong trờng hợp thứ nhất khi thanh AB cân bằng ta có: 3 1 2 == AB CB P F Mặt khác, ròng rọc động cân bằng ta còn có: 2.F = P + P 1 . => F = ( ) 2 1 PP + thay vào trên ta đợc: ( ) 3 1 2 2 1 = + P PP <=> 3 (P + P 1 ) = 2P 2 (1) Tơng tự cho trờng hợp thứ hai khi P 2 treo ở D, P 1 và P 3 treo ở ròng rọc động. Lúc này ta có 2 1' 2 == AB DB P F . Mặt khác 2.F = P + P 1 + P 3 => F = 2 31 PPP ++ Thay vào trên ta có: 2 1 2 2 31 = ++ P PPP => P + P 1 + P 3 = P 2 (2). Từ (1) và (2) ta có P 1 = 9N, P 2 = 15N. Bài 4: Cho hệ thống nh hình vẽ. Góc nghiêng = 30 0 , dây và ròng rọc là lý tởng. Xác định khối lợng của vật M để hệ thống cân bằng. Cho khối lợng m = 1kg. Bỏ qua mọi ma sát. Giải: Muốn M cân bằng thì F = P. l h với l h = sin => F = P.sin 30 0 = P/2 (P là trọng lợng của vật M) Lực kéo của mỗi dây vắt qua ròng rọc 1 là: F 1 = 42 PF = Lực kéo của mỗi dây vắt qua ròng rọc 2 là: F 2 = 82 1 PF = Lực kéo do chính trọng lợng P của m gây ra, tức là : P = F 2 = P/8 => m = M/8. Khối lợng M là: M = 8m = 8. 1 = 8 kg. Trnh Thanh Quang Trng THCS Vnh Tin Bài 3: Cho hệ thống nh hình vẽ: Vật 1 có trọng lợng là P 1 , Vật 2 có trọng lợng là P 2 . Mỗi ròng rọc có trọng lợng là 1 N. Bỏ qua ma sát, khối lợng của thanh AB và của các dây treo - Khi vật 2 treo ở C với AB = 3. CB thì hệ thống cân bằng - Khi vật 2 treo ở D với AD = DB thì muốn hệ thống cân bằng phải treo nối vào vật 1 một vật thứ 3 có trọng lợng P 3 = 5N. Tính P 1 và P 2 9 1 2 A C B 1 2 A C B F F F P P 1 P 2 F M l h 2 m 1 Chng trỡnh bi dng HSG mụn Vt lp 9 Bài 5: Hai quả cầu sắt giống hệt nhau đợc treo vào 2 đầu A, B của một thanh kim loại mảnh, nhẹ. Thanh đợc giữ thăng bằng nhờ dây mắc tại điểm O. Biết OA = OB = l = 20 cm. Nhúng quả cầu ở đầu B vào trong chậu đựng chất lỏng ngời ta thấy thanh AB mất thăng bằng. Để thanh thăng bằng trở lại phải dịch chuyển điểm treo O về phía A một đoạn x = 1,08 cm. Tính khối lợng riêng của chất lỏng, biết khối lợng riêng của sắt là D 0 = 7,8 g/cm 3 . Giải: Khi quả cầu treo ở B đợc nhúng trong chất lỏng thì ngoài trọng lực, quả cầu còn chịu tác dụng của lực đẩy Acsimet của chất lỏng. Theo điều kiện cân bằng của các lực đối với điểm treo O, ta có P. AO = ( P F A ). BO. Hay P. ( l x) = ( P F A )(l + x) Gọi V là thể tích của một quả cầu và D là khối lợng riêng của chất lỏng. Ta có P = 10.D 0 .V và F A = 10. D. V 10.D 0 .V ( l x ) = 10 V ( D 0 D )( l + x ) D = 3 0 /8,0. 2 cmgD xl x = + . Bài 6: Một thanh đồng chất, tiết diện đều, một đầu nhúng vào nớc, đầu kia tựa vào thành chậu tại O sao cho OA = 2 1 OB. Khi thanh nằm cân bằng, mực nớc ở chính giữa thanh. Tìm khối lợng riêng D của thanh, biết khối lợng riêng của nớc là D 0 = 1000kg/m 3 . Giải: Thanh chịu tác dụng của trọng lực P đặt tại trung điểm M của thanh AB và lực đẩy Acsimet đặt tại trung điểm N của MB. Thanh có thể quay quanh O. áp dụng quy tắc cân bằng của đòn bẩy ta có: P. MH = F. NK (1). Gọi S là tiết diện và l là chiều dài của thanh ta có: P = 10. D. S. l và F = 10. D 0 .S. 2 l Thay vào (1) ta có: D = 0 . .2 D MH NK (2). Mặt khác OHM OKN ta có: 'OM ON MH KN = Trong đó ON = OB NB = 12 5 43 lll = OM = AM OA = 632 lll = => 2 5 == OM ON MH KN thay vào (2) ta đợc D = 4 5 .D 0 = 1250 kg/m 3 Trnh Thanh Quang Trng THCS Vnh Tin 10 A B O A B O (l-x) (l+x) F A P P A O M H K P N F A B A O B [...]... nhiờu lớt nc ang sụi vo bao nhiờu lớt nc nhit 150C ? Ly nhit dung riờng ca nc l 4 190 J/kgK Hớng dẫn giải Gi x l khi lng nc 150C; y l khi lng nc ang sụi Ta cú : x+y= 100g (1) Nhit lng do ykg nc ang sụi ta ra :Q1= y.4 190 (100-15) Nhit lng do xkg nc 150C to ra :Q2 = x.4 190 (35-15) Phng trỡnh cõn bng nhit:x.4 190 (35-15)=y.4 190 (100-15) (2) Gii h phng trỡnh (1) v (2) Ta c: x=76,5kg; y=23,5kg Vy phi 23,5 lớt... 75600000 J = 756.10 J Cụng ton phn (nhiờn liu ta ra): Atp = m.q = V D.q = 5.10 3.700.44.10 6 = 154000000 J = 154.10 6 J Hiu sut ca ng c: H = Aci 756.10 5 = = 0, 49 = 49% Atp 154.10 6 Trnh Thanh Quang Trng THCS Vnh Tin 19 Chng trỡnh bi dng HSG mụn Vt lp 9 Ch 1 NH LUT ễM ON MCH NI TIP, ON MCH SONG SONG, MCH HN HP I Mt s kin thc c bn * nh lut ễm: Cng dũng in trong dõy dn t l thun vi hiu in th gia hai u dõy...Chng trỡnh bi dng HSG mụn Vt lp 9 C Chuyển động cơ học I Tóm tắt lý thuyết: 1 Chuyển động đều: - Vận tốc của một chuyển động đều đợc xác định bằng quãng đờng đi đợc trong một đơn vị thời gian và không đổi trên mọi quãng đờng đi v= S t với s: Quãng đờng đi t: Thời gian vật đi quãng đờng s v: Vận tốc 2 Chuyển động không đều: - Vận tốc trung bình... + Nhit lng thi nc ỏ thu vo núng chy hn tn 00C: Q = 3,4.105.0,1 = 34000(J) Trnh Thanh Quang Trng THCS Vnh Tin 17 Chng trỡnh bi dng HSG mụn Vt lp 9 + Nhit lng c h thng (thau, nc, thi ng) to ra khi h 21,2 0C xung 00C: Q = (m1.c1+ m2.c2 + m3.c3 ) (21,20C - 00C) = 1 890 19, 2(J) + So sỏnh ta cú: Q > Q nờn nhit lng to ra Q mt phn lm cho thi nc ỏ tan hn tn 00 C v phn cũn li (Q-Q) lm cho c h thng ( bao gm... (trong ú k l h s t l no ú) Suy ra: k.t1 = (m1.C1 + m2.C2) t k.t2 = (2.m1.C1 + m2.C2) t 18 Trnh Thanh Quang Trng THCS Vnh Tin Chng trỡnh bi dng HSG mụn Vt lp 9 t 2 ( 2m1C1 + m2 C 2 ) m1C1 = = 1+ t1 ( m1C1 + m2 C 2 ) m1C1 + m2 C 2 m1C1 4200 ).t1 = ( 1 + ).10 = 19, 4 phỳt t2 = ( 1 + m1C1 + m2 C 2 4200 + 0,3.880 Lp t s ta c: hay Bài 6: Th ng thi 300g st nhit 100C v 400g ng nhit 250C vo mt bỡnh cỏch nhit... T/h vật thu nhiệt Q= mc(t1 - t2) : T/h vật tỏa nhiệt 2.Phơng trình cân bằng nhiệt: Q tỏa = Q thu Hay: mc(t1 - t2) = mc(t2 - t1) 3 Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu: Q = q.m II một số bài tập cơ bản Bi 1 : Dựng mt ca mỳc nc thựng cha nc A cú nhit tA = 20 0C v thựng cha nc B cú nhit tB = 80 0C ri vo thựng cha nc C Bit rng trc khi , trong 16 Trnh Thanh Quang Trng THCS Vnh Tin Chng trỡnh bi dng HSG. .. th 6V R1 Tớnh cng dũng in qua mi in tr? GI í: S h 4.2 tng ng h 4.1 + Tớnh RAD, RBD t ú tớnh RAB + i vi on mch AD: Hiu in th hai u cỏc iờn tr R1, R2, R3 l nh nhau: Tớnh UAB theo IAB v RAD t ú tớnh c cỏc dũng I1, I2, I3 22 A R2 C B D R3 Trnh Thanh Quang Trng THCS Vnh Tin R4 R5 E Hỡnh 4.1 Chng trỡnh bi dng HSG mụn Vt lp 9 + Tng t ta cng tớnh c cỏc dũng I4, I5 ca on mch DB R1 A R2 R4 B D R5 R3 Hỡnh 4.2... - UAC - UBD (*) UAB ó bit, tớnh UAC, UDB thay vo (*) c UCD = 3,6V + UCD c tớnh trong trng hp 2 im C, D khụng c ni vi nhau bng mt dõy dn hoc mt in tr, gia C,D khụng cú dũng in Nu C, D c ni vi nhau s cú mt dũng in i t C ti D (vỡ in th im D thp hn in th im C) Mch in b thay i v cng dũng in i qua cỏc in tr cng thay i Bi 6 Trnh Thanh Quang Trng THCS Vnh Tin 23 Chng trỡnh bi dng HSG mụn Vt lp 9 Cho mch... 2,49A; b) 30; c) 16,1; 3A R1 P R4 K2 K1 R2 M N R3 Hỡnh 4 .9 A - Bi 7.Cho mch in cú s nh hỡnh 4.10 in tr cỏc ampe k khụng ỏng k, in tr vụn k rt ln Hóy xỏc nh s ch ca cỏc mỏy o A1, A2 v vụn k V, bit ampe k A1 ch 1,5A; R1 = 3; R2 = 5 GI í: Theo s ta cú R1; R2 v vụn k V mc song song + Tỡm s ch ca vụn k V theo I1 v R1 + Tỡm s ch ca ampe k A2 theo U v R2 + Tỡm s ch ca ampe k A theo I1 v I2 s: 2,4A; 0,9A;... thng, phi t con chy v trớ no? c) Cú th t con chy v trớ M khụng? s: a) khụng; b) CM =1/10 MN; c) khụng M N Hỡnh 6.3 Ch 3 CễNG V CễNG SUT CA DềNG IN Trnh Thanh Quang Trng THCS Vnh Tin 29 B Chng trỡnh bi dng HSG mụn Vt lp 9 I Mt s kin thc c bn * Cụng sut ca dũng in: l i lng c trng cho tc sinh cụng ca dũng in Cụng thc: P = A / t Vỡ ( A = U I t ) P=UI (Ta cú P = U.I = I2.R = U2 ) R * S o phn in nng chuyn . dưỡng HSG môn Vật lớp 9 + Nhiệt lượng cả hệ thống (thau, nước, thỏi đồng) toả ra khi hạ 21,2 0 C xuống 0 0 C: Q’ = (m 1 .c 1 + m 2 .c 2 + m 3 .c 3 ) (21,2 0 C - 0 0 C) = 1 890 19, 2(J) + So sánh. ===== − Hiệu suất của động cơ: 49, 0 10.154 10.756 6 5 === tp ci A A H = 49% Trịnh Thanh Quang – Trường THCS Vĩnh Tiến 19 Chương trình bồi dưỡng HSG môn Vật lớp 9 Chủ đề 1 ĐỊNH LUẬT ÔM. ĐOẠN MẠCH. Chng trỡnh bi dng HSG mụn Vt lp 9 Phân phối chơng trình bdhs giỏi lý 9 Năm học : 2010 2011 Buổi Nội dung - kiến thức Các dạng bài tập 1 áp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án BD HSG vật lý 9, Giáo án BD HSG vật lý 9,