SKKN rèn kỹ năng tập đọc nhạc để nâng cao chất lượng dạy giờ học âm nhạc cho học sinh THCS

20 6.6K 57
SKKN rèn kỹ năng tập đọc nhạc để nâng cao chất lượng dạy giờ học âm nhạc cho học sinh THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Như chúng ta đã biết Âm nhạc là một loại hình nghệ thuật luôn gắn liền với đời sống lao động, đời sống tình cảm của con người, là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của mỗi chúng ta.Chương trình dạy Âm nhạc ở Trường THCS Giáp Lai có thể xem là một môn học tuy không mới nhưng không dễ dạy với khá đông giáo viên đứng lớp. Ở Trường THCS Giáp Lai hiện nay Âm nhạc được coi là một trong 12 môn học chính của học sinh. Quá trình dạy và học Âm nhạc chính là một quá trình liên tục rèn luyện khả năng của học sinh là tập hát, tập nghe và đọc nhạc.

SKKN: Rèn kỹ tập đọc nhạc để nâng cao chất lượng dạy học Âm nhạc cho học sinh THCS A MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Như biết Âm nhạc loại hình nghệ thuật ln gắn liền với đời sống lao động, đời sống tình cảm người, ăn tinh thần thiếu đời sống Chương trình dạy Âm nhạc Trường THCS Giáp Lai xem mơn học không không dễ dạy với đông giáo viên đứng lớp Ở Trường THCS Giáp Lai Âm nhạc coi 12 môn học học sinh Q trình dạy học Âm nhạc q trình liên tục rèn luyện khả học sinh tập hát, tập nghe đọc nhạc Các kỹ ca hát ngày nâng cao thêm thông qua việc học hát Việc học môn Âm nhạc với nội dung hát Bộ giáo dục - Đào tạo trực tiếp Vụ giáo viên biên soạn nghiên cứu nhằm giúp em hiểu biết mối quan hệ tác dụng Âm nhạc với đời sống số hiểu biết thông thường vấn đề âm nhạc qua mẩu chuyện, đọc thêm… Qua học Âm nhạc mà tình cảm trí tuệ em giáo dục phát triển tốt đẹp sáng lực cảm thụ dần nhân lên kết hợp bổ trợ với môn học khác, giúp em phát triển cách tồn diện mặt Đức – Trí - Thể – Mĩ Cho đến hệ thống chương trình giáo dục bậc học, cấp học có thay đổi, nâng cao khối lượng kiến thức nội dung trình tự xếp Như thực tế trường THCS Giáp Lai tồn kiểu dạy qua loa đại khái môn bị coi mơn phụ Chính SKKN: Rèn kỹ tập đọc nhạc để nâng cao chất lượng dạy học Âm nhạc cho học sinh THCS mà nguyện vọng đưa vấn đề “Để học sinh THCS học tốt môn Âm nhạc” II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Làm rõ vai trị tác dụng mơn Âm nhạc phương pháp dạy tốt môn Âm nhạc Trường THCS Giáp Lai Kích thích ham học phát triển tâm lý tình cảm học tập học sinh III Đối tượng phạm vi nghiên cứu : Là học sinh trườngTHCS Giáp Lai – Huyện Thanh Sơn Nghiên cứu “Rèn kỹ tập đọc nhạc để nâng cao chất lượng dạy học Âm nhạc cho học sinh THCS” IV NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI: Nêu bật vai trò tác dụng Âm nhạc với học sinh THCS Phân tích nội dung phương pháp Âm nhạc THCS Áp dụng thực tiễn, rút kinh nghiệm V PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Nghiên cứu lý thuyết : - Nghiên cứu tài liệu, sách Âm nhạc, tài liệu lý luận dạy học phương pháp dạy học môn Âm nhạc, SGK, SGV, học sinh môn Âm nhạc khối THCS Trên sở làm bật quan điểm vai trò tác dụng Âm nhạc với học sinh hướng dẫn học sinh tiếp thu mơn học cách tốt nhất, có hiệu 2- Quan sát sư phạm : SKKN: Rèn kỹ tập đọc nhạc để nâng cao chất lượng dạy học Âm nhạc cho học sinh THCS Tìm hiểu việc học thơng qua học sinh việc dạy trình thực dạy thân, để sơ đánh giá nắm bắt thực tế dạy học môn Âm nhạc trường THCS Giáp Lai để rút kinh nghiệm, hạn chế phương pháp giảng dạy B- NỘI DUNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN : Thơng qua q trình giảng dạy môn Âm nhạc năm qua thấy điều giáo viên học sinh cần phải xác định rõ mục đích nhiệm vụ giá trị môn học cách đắn cụ thể phải hướng cho em thấy việc học học tốt môn Âm nhạc em điều cần thiết qua nhận thức đắn học sinh giúp cho giáo viên giảng dạy môn Âm nhạc đạt hiệu cao Thông qua tập đọc Nhạc nhằm giúp em có hiểu biết sơ đẳng hay đẹp Âm nhạc Đồng thời trang bị cho em số kỹ ca hát tập đọc nhạc, phát triển tai nghe nhạc lực cảm thụ Âm nhạc em giáo dục cho em tình cảm đạo đức sáng, phẩm chất tốt đẹp tình cảm với cha mẹ thầy cơ, tình bè bạn tình u q hương đất nước người phát triển lực trí tuệ khích lệ sáng tạo Âm nhạc vừa sức với em Mục đích cuối mơn Âm nhạc khơng nhằm đào tạo em thành ca sĩ , nhạc sĩ, diễn viên … Mà chủ yếu thông qua môn học để em hình thành phát triển nhân cách nhiệm vụ SKKN: Rèn kỹ tập đọc nhạc để nâng cao chất lượng dạy học Âm nhạc cho học sinh THCS chương trình mơn học nhằm trang bị cho em số kiến thức kỹ sơ giản ban đầu “Văn hóa âm nhạc” mà thơi II- Cơ sở thực tiễn: Ở bậc THCS nội dung chương trình mơn Âm nhạc trọng phần ca hát, phần ký xướng âm (hay gọi đọc ghi nốt nhạc) giảm nhẹ coi dạy hát trọng tâm cịn dạy nhạc đứng vị trí thứ Chương trình học hát : Trước hết giáo viên phải giúp em cảm nhận hay qua giai điệu hát Thông qua việc làm mẫu thể trình bày hát cho học sinh nghe trước hướng dẫn dạy hát cho em Việc làm mẫu xác truyền cảm quan trọng để biết dạy đạt kết tốt Chính mà trước dạy ngồi cơng tác chuẩn bị soạn giáo án, SGK, bảng phụ, trực quan (nếu cần) cho tiết dạy giáo viên cần nghiên cứu kỹ nội dung hát tính chất, nội dung lời ca, giai điệu nhịp điệu để thể cách chuẩn xác hay, truyền cảm Và qua nội dung hát tác giả gắn nội dung giáo dục cho em 2- Chương trình học tập đọc nhạc: - Giáo viên cần hướng dẫn phân tích giảng giải cho học sinh hiểu rõ phân biệt đặc điểm tượng âm phân biệt âm cao thấp – dài ngắn (độ cao, độ dài SKKN: Rèn kỹ tập đọc nhạc để nâng cao chất lượng dạy học Âm nhạc cho học sinh THCS nhạc âm ) tập thể Âm nhạc “ ký hiệu hóa” tức tập đọc nhạc theo nhạc 3- Âm nhạc thường thức : Nội dung mà giáo viên cung cấp cho học sinh nhằm nâng cao cảm thụ Âm nhạc cung cấp số hiểu biết cho em vấn đề như: Tác dụng Âm nhạc với đời sống, giới thiệu tác giả, tác phẩm, giới thiệu số nhạc cụ dân tộc nhạc cụ phương tây phổ biến nhất… Thông qua mẫu chuyện kể đọc thêm nhẹ nhàng, dễ hiểu để cung cấp tri thức Âm nhạc thường thức cho em III- NHỮNG KINH NGHIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN ÂM NHẠC Ở TRƯỜNG THCS THU NGẠC *Về phương pháp chung : - Phương pháp dạy môn Âm nhạc tuân theo nguyên tắc chung phương pháp dục học - Từ đặc trưng nghệ thuật Âm nhạc - Các nguyên tắc giảng dạy Âm nhạc nói riêng - Đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh THCS Giáp Lai - Do chương trình mơn Âm nhạc quy định * Ngồi cịn có đặc thù riêng mơn học có tính trừu tượng Vì mà việc dạy Âm nhạc trường phổ thơng nói chung trường THCS Giáp Lai nói riêng khơng nhằm đào tạo em thành người hoạt động Âm nhạc chuyên nghiệp mà chủ yếu giáo dục văn hóa Âm nhạc, phương pháp giảng dạy khác biệt SKKN: Rèn kỹ tập đọc nhạc để nâng cao chất lượng dạy học Âm nhạc cho học sinh THCS không giống việc dạy trường đào tạo học sinh chuyên nghiệp Âm nhạc trường nghệ thuật + Nguyên tắc phát triển tai nghe: Thông qua cảm nhận em âm nên cần ý tinh tế nhạy cảm tai nghe cho tai nghe nhạc học sinh ngày nhạy bén cần phải có thức tỉnh lỗ tai khơng phải mớ lý thuyết rườm rà, nặng nề khô cứng + Nguyên tắc trực quan: Trong lý luận dạy học nguyên tắc trực quan nguyên tắc quan trọng giảng dạy âm nhạc lại cần thiết phải coi trọng Giáo viên mà dùng lời nói mà khơng có dẫn chứng minh họa cụ thể âm (qua giọng hát, tiếng đàn, băng nhạc) học sinh khó tiếp thu Âm nhạc Vì trừu tượng âm độ cao, độ dài… cần minh họat nhiều thủ pháp, biện pháp trực quan sinh động Ở trường THCS huyện ta hầu hết đa số trường thiếu phương tiện dạy nhạc như: đàn, đài, băng, hình, phịng Âm nhạc riêng Nên ngun tắc trực quan hồn tồn thân giáo viên tự trình bày + Nguyên tắc thực hành: Học đơi với hành, q trình tiếp thu học sinh với Âm nhạc cần phải có thời gian thực hành thỏa đáng, thực hành ca hát, thực hành tập đọc nhạc, thực hành nghe nhạc phân tích phải xem thực hành trọng tâm người học nhạc Qua thực hành kỹ âm nhạc (dù đơn giản) hình thành + Nguyên tắc sáng tạo: Âm nhạc nghệ thuật nhiều lần sáng tạo (từ sáng tác đến biểu diễn, người nghe phương tiện kỹ thuật) SKKN: Rèn kỹ tập đọc nhạc để nâng cao chất lượng dạy học Âm nhạc cho học sinh THCS nên việc giảng dạy Âm nhạc phải tơn trọng cá tính sáng tạo biết khơi gợi phát huy sáng tạo học sinh IV- Thực nghiệm giảng dạy : 1- Phương pháp kết hợp phân môn : - Trong tiết học Âm nhạc thường bao gồm hay phân mơn: Ví dụ: Hát – tập đọc Nhạc Hát – tập đọc Nhạc + Âm nhạc thưởng thức - Sự kết hợp để tạo cho học có nhiều nội dung phong phú hấp dẫn trẻ tránh nhàm chán - Trong học có phân môn phải xác định rõ phân môn trọng tâm học hát trọng tâm quan trọng nên việc phân chia thời gian cho phân môn phải hợp lý chủ động linh họat Tùy theo đối tượng học sinh khá, tùy theo điều kiện mà giải cụ thể - Nguyên tắc kết hợp phân mơn kết hợp cho học sinh nghe nhạc, tập đọc nhạc cho nghe hát trích đoạn Âm nhạc yêu cầu học sinh hát lại câu hay đoạn lời ca 2- Phương pháp dạy phân môn: a- Dạy hát: Phương pháp dạy hát THCS chủ yếu dạy truyền miệng (truyền khẩu) giáo viên hát mẫu – học sinh hát theo hướng dẫn giáo viên áp dụng lối dạy móc xích uốn nắn cho tiếng hát học sinh yêu cầu em hát lời, giai điệu, tiết tấu nhịp phách câu, giáo viên cần sửa sai câu Khi học sinh hát sai, sai trình học hát học sinh chủ yếu sai SKKN: Rèn kỹ tập đọc nhạc để nâng cao chất lượng dạy học Âm nhạc cho học sinh THCS cao độ nhịp phách Vậy giáo viên cần hát chuẩn xướng âm (đọc cao độ, trường độ nốt nhạc) câu hát để học sinh nghe Cần dạy học sinh hát hát có truyền cảm, biết thể tính chất nội dung hát, kết hợp vịêc dạy hát với việc hướng dẫn kỹ ca hát phổ thông cho em như: Tư thế, cách phát âm, hít thở, lấy cách nhả chữ - Cần quan tâm bảo vệ giọng hát cho em tránh tượng học sinh hát gào lên to, mạnh la hét làm tổn thương tới giọng (thanh quản, dây đới ) em - Rút ý nghĩa giáo dục nội dung hát học sinh học tập - Cụ thể trình tự dạy hát sau : Bài hát “ Nổi trống lên bạn ơi” Sáng tác: Nhạc sĩ Phạm Tuyên Trong chương trình Âm nhạc lớp * Xác định mục đích yêu cầu : - Về kiến thức: Học sinh biết đôi nét Nhạc sĩ Phạm Tuyên tác giả hát, học sinh nắm lời ca, giai đoạn tiết tấu hát - Về kỹ năng: Hát to – sáng hòa đồng - Về giáo dục tư tưởng: Học sinh cảm nhận cội nguồn dân tộc thêm yêu mến quê hương đất nước Việt Nam bình - Giáo viên giới thiệu tên bài: “Nổi trống lên bạn ơi” Tác giả: Phạm Tuyên SKKN: Rèn kỹ tập đọc nhạc để nâng cao chất lượng dạy học Âm nhạc cho học sinh THCS * Đôi nét tác giả : Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhạc sĩ tiêu biểu Âm nhạc Việt Nam ông tác giả nhiều ca khúc hay dành cho người lớn đặc biệt ơng cịn dành nhiều tình cảm cho trẻ thơ hát mà nhạc sĩ sáng tác cho thiếu nhi vang mãi: Bài hát “ Nổi trống lên bạn ơi” số hát hay nhạc sĩ em thiếu nhi yêu thích * Nội dung hát: Tác giả muốn khắc họa phong cảnh thiên nhiên vào buổi bình minh thật rộng ràng, tươi vui sáng làm cho tâm hồn em thấy vô phấn khởi, hứng thú trước khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp * Giáo viên phân tích bài: - Bài viết nhịp 2/4 tính chất khỏe mạnh rộn ràng - Bài hát có đoạn Đoạn đầu điệp khúc * Giáo viên hát mẫu: - Giáo viên phải chuẩn bị kỹ, nắm vững lời ca giai điệu hát có giáo viên hồn tồn chủ động thể nội dung sắc thái tình cảm hát để khởi gợi ý hứng thú ham thích học sinh học hát + Giáo viên chép hát lên bảng: Mỗi câu dòng để học sinh dễ học + Giáo viên chia đoạn – chia câu: Bài gồm đoạn – câu + Giáo viên dạy câu: Hát mẫu – hướng dẫn học sinh hát, sửa sai (nếu có) Ví dụ : Chú ý học sinh dễ sai cuối câu 1: tiếng “ Một nhà” ngân trường độ Giáo viên đếm phách cho học sinh hát SKKN: Rèn kỹ tập đọc nhạc để nâng cao chất lượng dạy học Âm nhạc cho học sinh THCS - Giáo viên sửa sai cách đọc cao độ tiết tấu câu hát – dạy học sinh tập + Dạy liên kết câu theo lối móc xích từ đầu – cuối + Học sinh cần thực hành luyện tập nhiều q trình học hát giáo viên ln lắng nghe nhận xét – sửa sai kịp thời + Chú ý hướng dẫn cho học sinh cách lấy chỗ lấy cuối câu hát + Yêu cầu hát to, sáng rõ ràng + Cho học sinh luyện tập câu, đoạn theo cá nhân, bàn, nhóm, tổ để phát sai + Kiểm tra chỗ để nắm bắt kết nắm học sinh động viên cho điểm kịp thời cho nhóm, tổ, cá nhân + Cuối bài: Giáo viên cho học sinh nêu cảm nghĩ hát Ngồi ý nghĩa hát có giai điệu lời ca mượt mà nội dung làm cho học sinh thầy thêm yêu mến quê hương mình, đất nước b Dạy tập đọc nhạc ghi chép nhạc - Tập đọc nhạc có yếu tố độ cao độ dài âm - Trước cho học sinh đọc vào giáo viên cần cho em đọc phần trục giọng quãng để học sinh nắm phần âm ổn định qua đọc vào tốt * Bài tập đọc nhạc có mức độ: + Mức độ thấp: Dùng tiết tấu với chữ nốt VD: 10 SKKN: Rèn kỹ tập đọc nhạc để nâng cao chất lượng dạy học Âm nhạc cho học sinh THCS + Mức độ cao hồn chỉnh : Đọc nhạc khng VD: S L S L L M S S M L S - Trong phân môn tập đọc nhạc thường có kiểu tập luyện tập tập đọc cao, tập thể tiết tấu, tập nghe ghi độ cao, tập ghi giai điệu Thời gian học phần tập đọc nhạc khoảng 15 - 20 phút đủ - Kinh nghiệm giảng dạy cho thấy kéo dài phần tập đọc nhạc tiết khó trì ý học sinh nên tiết học THCS thường kết hợp phân môn Hát – tập đọc Nhạc Hát + ÂN thường thức - Cần giải thích kiến thức nhạc lý với học sinh ngắn gọn dễ hiểu tránh dùng thuật ngữ Âm nhạc học sinh Vì đối tượng chúng em nhỏ em cần thực yêu cầu giáo viên hát đọc nhạc em không quan tâm tới việc giải thích tượng tượng Đó xuất phát từ tâm lý em, từ sở mà phải đề cách thức này, biện pháp cho phù hợp Ví dụ: Khi học tập đọc nhạc (xướng âm) đọc nốt nhạc đơn khơng em dễ nhàm chán tập đọc nhạc (xướng âm) lấy từ hát, soạn thêm phần lời ca để em xướng âm hát lên cảm thấy hứng thú với học c Dạy âm nhạc thường thức: + Tập nghe nhạc: Nếu có phương tiện băng đĩa nhạc cho học sinh nghe đạt hiệu cao, với điều kiện 11 SKKN: Rèn kỹ tập đọc nhạc để nâng cao chất lượng dạy học Âm nhạc cho học sinh THCS trường chưa trang bị đầy đủ phòng âm nhạc, loa đài, băng đĩa hầu hết giáo viên phải tự chuẩn bị hát nhạc dụng cụ trực quan nhạc cụ thật (Nếu có) tranh vẽ để trình bày cho học sinh nắm - Phần diễn giải nên nói ngắn gọn đủ ý nói xuất xứ tác giả, vài nét đặc điểm nghệ thuật tác phẩm, tránh kiểu “Phân tích tác phẩm”, khơng phù hợp với điều kiện khả nhận thức, tâm lý em Nên để Âm nhạc “nói” với em C KẾT LUẬN : Phương pháp giảng dạy môn Âm Nhạc THCS khoa học sư phạm Để giảng dạy tốt môn trường THCS, người giáo viên khơng cần có chun mơn âm nhạc tối thiểu, vững vàng mà nắm vững phương pháp dạy cách sáng tạo Cần phải nghiên cứu kỹ chương trình giảng dạy từ đầu để qn triệt tồn nội dung cấp học lớp Tăng cường việc dự thăm lớp để rút kinh nghiệm, học hỏi đồng nghiệp Việc cần tổ chức thường xuyên trường cụm trường Mặt khác, phương tiện giảng dạy nhạc cụ, băng casset máy đồ dùng giảng dạy khác có liên quan mật thiết tới hiệu cụ thể tiết dạy 12 SKKN: Rèn kỹ tập đọc nhạc để nâng cao chất lượng dạy học Âm nhạc cho học sinh THCS Giảng dạy Âm nhạc trường THCS điều kiện mẻ, khơng thể tránh bỡ ngỡ ban đầu Cần phải có nhiều hội thảo chuyên đề, nhiều thi giáo viên dạy giỏi, nhiều trao đổi kinh nghiệm với nhà sư phạm âm nhạc, nhà nghiên cứu giáo dục, giáo viên lâu năm đạt chất lượng tốt môn học ý nghĩa việc giáo dục âm nhạc nhà trường tiểu học trình đổi ngày vô cấp thiết Tất cấp đạo giáo viên đứng lớp cần hiểu rõ điều để môn Âm nhạc ngày phát huy tác dụng góp phần vào nghiệp đào tạo giáo dục em nhỏ cho tương lai đất nước 13 SKKN: Rèn kỹ tập đọc nhạc để nâng cao chất lượng dạy học Âm nhạc cho học sinh THCS D - TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- Sách giáo viên: Dạy Âm nhạc trường THCS – Trần Anh Tuấn 2- Sách bồi dưỡng thường xuyên: Âm nhạc phương pháp giáo dục Âm nhạc trường THCS 3- Sách giáo dục Âm nhạc phổ thông: Âm nhạc tác giả tác phẩm – Trần Cường 4- Cùng giúp đỡ đồng nghiệp Hội đồng sư phạm trường THCS Giáp Lai – Huyện Thanh Sơn 14 SKKN: Rèn kỹ tập đọc nhạc để nâng cao chất lượng dạy học Âm nhạc cho học sinh THCS KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC 15 SKKN: Rèn kỹ tập đọc nhạc để nâng cao chất lượng dạy học Âm nhạc cho học sinh THCS CHỦ TỊCH HĐKH TỔ CHUYÊN MƠN NGƯỜI VIẾT Thiều Th Hằng CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 16 SKKN: Rèn kỹ tập đọc nhạc để nâng cao chất lượng dạy học Âm nhạc cho học sinh THCS BẢN CAM KẾT I THÔNG TIN TÁC GIẢ Họ tên: ……………………… Ngày, tháng, năm sinh: ………… Đơn vị: Trường tiểu học ……… Địên thoại: 0912345678 E-mail: 0912345678@gmail.com II TÊN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên SKKN: III NỘI DUNG CAM KẾT Tôi xin cam kết sáng kiến kinh nghiệm áp dụng thành công giảng dạy trường ……………………………… Trong trường hợp có xảy tranh chấp quyền sở hữu phần hay toàn sản phẩm sáng kiến kinh nghiệm mà người vi phạm, ho àn toàn chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo sở GD&ĐT Sáng kiến kinh nghiệm phổ biến cho đồng nghiệp nên có bạn đọc học tập, nghiên cứu, sử dụng, áp dụng sáng kiến tơi khơng khiếu nại hay địi hỏi quyền sở hữu …………, ngày … tháng … năm 20… Người cam kết (Ký, ghi rõ họ tên) 17 SKKN: Rèn kỹ tập đọc nhạc để nâng cao chất lượng dạy học Âm nhạc cho học sinh THCS 18 SKKN: Rèn kỹ tập đọc nhạc để nâng cao chất lượng dạy học Âm nhạc cho học sinh THCS 19 SKKN: Rèn kỹ tập đọc nhạc để nâng cao chất lượng dạy học Âm nhạc cho học sinh THCS 20 ... SKKN: Rèn kỹ tập đọc nhạc để nâng cao chất lượng dạy học Âm nhạc cho học sinh THCS 18 SKKN: Rèn kỹ tập đọc nhạc để nâng cao chất lượng dạy học Âm nhạc cho học sinh THCS 19 SKKN: Rèn kỹ tập đọc nhạc. .. SKKN: Rèn kỹ tập đọc nhạc để nâng cao chất lượng dạy học Âm nhạc cho học sinh THCS KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC 15 SKKN: Rèn kỹ tập đọc nhạc để nâng cao chất lượng dạy học Âm nhạc cho học sinh. .. đếm phách cho học sinh hát SKKN: Rèn kỹ tập đọc nhạc để nâng cao chất lượng dạy học Âm nhạc cho học sinh THCS - Giáo viên sửa sai cách đọc cao độ tiết tấu câu hát – dạy học sinh tập + Dạy liên

Ngày đăng: 22/08/2014, 06:56

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • A. MỞ ĐẦU

  • B- NỘI DUNG

    • D - TÀI LIỆU THAM KHẢO

      • KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan