0

SKKN dạy tập đọc lớp 2

25 2,027 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2014, 16:34

Môn Tiếng Việt ở trường phổ thông có nhiệm vụ hình thành năng lực hoạt động ngôn ngữ cho học sinh. Năng lực hoạt động ngôn ngữ được thể hiện trong bốn dạng hoạt động, tương ứng với chúng là bốn kĩ năng : nghe, nói, đọc, viết. Đọc là một phân môn của chương trình môn Tiếng Việt bậc Tiểu học. Đây là một phân môn có vị trí đặc biệt trong chương tình vì nó đảm nhiệm việc hình thành và phát triển cho học sinh kĩ năng đọc, một kĩ năng quan trọng hàng đầu của học sinh ở bậc học đầu của học sinh ở bậchọc đầu tiên trong trường phổ thông. SKKN DẠY TẬP ĐỌC LỚP 2 MỞ ĐẦU Môn Tiếng Việt ở trường phổ thông có nhiệm vụ hình thành năng lực hoạt động ngôn ngữ cho học sinh. Năng lực hoạt động ngôn ngữ được thể hiện trong bốn dạng hoạt động, tương ứng với chúng là bốn kĩ năng : nghe, nói, đọc, viết. Đọc là một phân môn của chương trình môn Tiếng Việt bậc Tiểu học. Đây là một phân môn có vị trí đặc biệt trong chương tình vì nó đảm nhiệm việc hình thành và phát triển cho học sinh kĩ năng đọc, một kĩ năng quan trọng hàng đầu của học sinh ở bậc học đầu của học sinh ở bậchọc đầu tiên trong trường phổ thông. “Đọc” một đòi hỏi cơ bản đối với người đi học .Đầu tiên,trẻ em phải học đọc đọc ,sau đó các em phải đọc để học .đọc là một công cụ để học tâp các môn khác.Đọc tạo ra hứng thú và động cơ học tập.Đọc tạo điều kiện để học sinh có khả năng tự học và tinh thàn học tạp cả đời. Nó là khả năng không thể thiếu được của con nguời thời đại văn minh.Chính vì vậy,trường Tiểu học nói chung , giáo viên dạy lớp nói riêng có nhiệm vụ dạy đọc cho học sinh một cách có kế hoạch có hệ thống.Tập đọc với tư cách làmột phân môn của Tiếng Việt ở Tiểu học có nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu này-đó là “Hình thành va ørèn luyện kĩ năng đọc cho học sinh”. Năng lực đọc được cụ thể hoá thành các kĩ năng đọc chỉ được hình thành khi học sinh thực hiện hai hình thức đọc :đọc thành tiếg và đọc thầm (mà mục đích là đọc hiểu ).Chỉ khi nào học sinh thực hiện thành thạo hai hình thức đọc này mới đươc xem là biết đọc .Vì vậïy tổ chức dạy học tâp đọc cho học sinh chính là quá trình làm việc của thầy và trò để thực hiện hai hình thức đọc này. Chính vì thế để hình thành và luyện kĩ năng đọc cho học sinh chúng ta cùng tiến hành tìm hiểu chương trình,SGK , tìm hiểu về tổ chức dạy -học tập đọc, đồng thời vận dụng vào giảng dạy .Từ đó rút kinh nghiệm cho việc rèn đọc. 1 SKKN DẠY TẬP ĐỌC LỚP 2 PHẦN THỨ NHẤT NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TRÌNH , SGK, BIỆN PHÁP , HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC TẬP ĐỌC LỚP 2 I. CẤU TRÚC CHUNG CỦA SÁCH GIÁO KHOA: Sách giáo khoa được xây dựng theo 2 trục là trục chủ điểm và trục kĩ năng, trong đó chủ điểm được lấy làm khung cho cả cuốn sách, còn kĩ năng được lấy làm khung cho từng tuần, từng đơn vị học. Ở lớp 2, mỗi tuần có 4 tiết tập đọc. Sách giáo khoa chia làm 15 đơn vị học , mỗi đơn vị được thực hiện trong 2 tuần, gắn với một chủ điểm, riêng chủ điểm cuối học trong 3 tuần. 2 SKKN DẠY TẬP ĐỌC LỚP 2 Tập I Các chủ điểm có tên gọi như sau : - Em là học sinh - Bạn bè - Trường học - Thầy cô - Cha mẹ - Anh em - Ông bà - Bạn trong nhà Tập II Các chủ điểm có tên gọi như sau: - Bốn mùa - Chim chóc - Muông thú - Sông biển - Cây cối - Bác Hồ - Nhân dân 3 SKKN DẠY TẬP ĐỌC LỚP 2 * Sự phân bố các bài tập đọc ở mỗi đơn vị học ( 2 tuần ) Tuần 1 : Một truyện kể ( 2 tiết ) Một văn bản thông thường ( 1 tiết ) Một văn bản thư ( 1 tiết ) Tuần 2 : Một truyện kể (2 tiết ) Một văn bản miêu tả ( 1 tiết ) Một truyện vui ( 1 tiết ) *Nội dung các bài tập đọc : - Văn bản Văn học : là những đoạn trích ( có thể biên soạn lại ) từ các tác phẩm trong kho tàng văn học Việt Nam và văn học nước ngoài miêu tả thiên nhiên, xã hội đặc biệt là cuộc sống của trẻ ở gia đình, nhà trường và xã hội. - Các văn bản khác : là những văn bản thuộc phong cách báo chí, khoa học, hành chính … nói về thiên nhiên, môi trường văn hóa, khoa học… phù hợp với học sinh lớp 2. - Văn bản học 2 tiết: có độ dài khác với văn bản học một tiết (văn bản truyện kể có độ dài khoảng 100 – 250 chữ, các văn bản khác có độ dài khoảng 100- 120 chữ ) * Cấu trúc thông thường của bài tập đọc : - Đầu bài - Tranh minh họa nội dung ( có hầu hết ở các bài tập đọc ). - Nội dung bài đọc. - Chú giải ( kí hiệu bằng dấu:). - Câu hỏi hướng dẫn tìm hiểu bài ( kí hiệu bằng dấu ? ).  Văn bản tập đọc là truyện kể có ghi số ( 1,2,3 … ) ở từng đoạn truyện, nhằm giúp học sinh nắm được bố cục, đọc hiểu nội dung để trả lời câu hỏi, đồng thời chuẩn bị cho yêu cầu luyện nói trong giờ kể chuyện sau.  Bài Tập đọc 2 tiết có nhiều nhất 5 câu hỏi, bài tập đọc 1 tiết có nhiều nhất 4 câu hỏi. Các câu hỏi thường xấp xếp theo trình tự nội dung bài đọc gồm : + Câu hỏi : Tái hiện ; gợi mở ; bộc lộ ý kiến cá nhân. + Chủ yếu ở dạng gì? … nào ? … ra sao …? 4 SKKN DẠY TẬP ĐỌC LỚP 2 + Ít câu hỏi dạng : Vì sao … ? ; Tại sao … ? II. BIỆN PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU 1. Đọc mẫu của giáo viên bao gồm : -Đọc toàn bài :thường nhằm giới thiệu , gây xúc cảm , tạo tâm thế học đọc cho học sinh -Đọc câu , đoạn :nhằm hướng dẫn , gợi ý hoặc” tạo tình huống “ cho ho c5 sinh nhận xét , giải thích nội dung bài đọc . -Đọc từ , cụm từ: nhằm sửa phát âm sai và rèn cách đọc đúng cho học sinh 2. Hướng dẫn tìm hiểu nghĩa của từ ngữ trong bài , tìm hiểu nội dung bài đọc . 2.1. Hướng dẫn tìm hiểu nghĩa của từ ngữ trong bài a. Những từ ngữ cần tìm hiểu nghĩa : -Từ ngữ khó đối với học sinh được chú giải ở sau bài học -Từ ngữ phổ thông mà học sinh địa phương chưa quen -Từ ngữ đóng vai trò quan trọng để giúp người đọc hiểu nội dung bài . Đối với các từ còn lại , nếu có học sinh nào chưa biết , giáo viên giải thích riêng cho học sinh đó hoặc tạo điều kiện cho học sinh khác giải thích giúp , không nhất thiết phải đưa ra giảng chung cho cả lớp . b. Cách hướng dẫn cho học sinh tìm hiểu nghĩa của từ ngữ : Giáo viên có thể giải nghĩa , nêu ví dụ cho học sinh hiểu , hoặc gợi y ù cho học sinh làm những bài tập nhỏ để tự nắm nghĩa của từ ngữ bằng một số biện pháp như sau: -Đặt câu với từ ngữ cần giải nghĩa -Tìm từ đồng nghĩa với từ ngữ cần giải nghĩa -Tìm từ trái nghĩa với từ ngữ cần giải nghĩa -Mêu tả sự vật , đặc điểm được biểu thị ở từ ngữ cần giải nghĩa . Ngoài ra , cũng có thể giúp học sinh nắm nghĩa của từ bằng đồ dúng dạy học ( hiện vật , tranh vẽ , mô hình ) Điều cần chú ý là dù giải nghĩa từ ngữ theo cách nào cũng chỉ nên giới hạn trong phạm vi nghĩa cụ thể ở bài đọc , không mở rộng ra những nghĩa khác , nhất là những nghĩa xa lạ với học sinh lớp 2 . 2.2. Hướng dẫn tìm hiểu nội dung bài : a/Phạm vi nội dung cần tìm hiểu : -Nhân vật ( số lượng , tên , đặc điểm ) tình tiết của câu chuyện ; nghĩa đen và những nghĩa bóng dễ nhận ra của các câu văn , câu thơ . -ý nghĩa của câu chuyện , của bài văn , bài thơ . 5 SKKN DẠY TẬP ĐỌC LỚP 2 b/ Cách tìm hiểu nội dung bài đọc : Phương pháp và trình tự tìm hiểu nội dung bài đọc thể hiện ở những câu hỏi đặt sau mỗi bài . Dựa vào hệ thống câu hỏi đó , giáo viên tổ chức sau cho mỗi học sinh đều được làm việc để tự mình nắm đước nội dung bài . Tuy nhiên , do yêu cầu hạn chế số chữ ở các câu hỏi cho phù hợp với khả năng đọc của học sinh lớp 2 , SGK chỉ có thể nêu những vần đề chính cần thảo luận . Đe å giúp học sinh hiểu bài , giáo viên cần có thêm những câu hỏi phụ , những yêu , những lời giảng bổ sung . Sau khi học sinh nêu ý kiến , giáo viên sơ kết , nhấn mạnh ý chính và ghi bảng (nếu cần). -Trong quá trình tìm hiểu bài , giáo viên cần chú ý rèn cho học sinh cách trả lời câu hỏi , diễn đạt ý bằng câu văn gọn , rõ . 3 . Hướng dẫn đọc và học thuộc lòng : a. Luyện đọc thành tiếng : Luyện đọc thành tiếng bao gồm các hình thức : Từng học sinh , cá nhân , một nhóm ( cả bàn , cả to å ) đọc đồng thanh , cả lớp đọc đồng thanh , một nhóm học sinh đọc theo phân vai . Trong việc luyện đọc cho học sinh , giáo viên cần biết nghe học sinh đọc để có cách hướng dẫn thích hợp với từng em và cần khuyến khích học sinh trong lớp trao đổi , nhận xét về chỗ được , chổ chưa được của bạn , nhằm giúp học sinh rút kinh nghiệm để đọc tốt hơn b. Luyện đọc thầm : Dựa vào SGK giáo viên giao nhiệm vu ï cụ thể cho học sinh nhằm định hướng việc đọc , hiểu (Đọc câu , đoạn hay khổ thơ nào ? đọc để biết , hiểu , nhớ điều gì ? ).Có đoạn văn ,(thơ ) cần cho học sinh đọc thầm 2,3 lượt với thời gian nhanh dần và thực hiện nhiệm vụ , yêu cầu từ dễ đến khó , nhắm trao dồi kĩ năng đọc –hiểu.Cần khắc phục tình trạng học sinh đọc thầm một cách hình thức , giáo viên không nắm được kết quả đọc –hiểu của học sinh để sử lý trong quá trình dạy đọc . c. Luyện học thuộc lòng : Ở những bài dạy có yêu cầu học thuộc lòng , giáo viên cần chú ý cho học sinh luyện đọc kĩ hơn ( bước đầu diễn cảm ); có thể ghi bảng một số từ làm “điểm tựa” cho học sinh dễ nhớ và đọc thuộc , sau đó xoá dần hết “từ điểm tựa” để học sinh tự nhớ và đọc thuộc toàn bộ ; hoặc tổ chức cuộc thi hya trò chơi luyện học thuộc lòng một cách nhẹ nhàng gây hứng thú cho học sinh 4. Ghi bảng Nội dung ghi bảng nói chung cần ngắn gọn , xúc tích đảm bảo tính khoa học và tính sư phạm .Hình thức trình bày bảng cần mang tính thẩm mĩ , có tác dụng giáo dục cho học sinh .Việc ghi bảng cần được kết hợp nhịp nhàng với tiến trình dạy học nhắm đem lại hiệu quả trực quan tốt nhất . 6 SKKN DẠY TẬP ĐỌC LỚP 2 III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC PHÂN MÔN TẬP ĐỌC: Có thể lựa chọn một số hình thức tổ chức: - Hocï sinh hoạt động cá nhân trước: đọc ghi chép, tự tìm hiểu kiến thức mới, so sánh với cuốn sách cũ, sưu tầm tranh ảnh, vật thật, tóm tắc bài đọc, sau đó trình bày theo yêu cầu. - Hình thức thảo luận nhóm : giáo viên giao nội dung thảo luận cho nhóm, các thành viên trong nhóm thảo luận . Hình thức tranh luận có thể dành cho cả lớp hoặc cho các nhóm nhỏ. (Soạn giáo án Tập đọc : “ tự chọn” ) * Sách giáo khoa ở phân môn Tập đọc mới và cũ có nhiều khác biệt Sách mới : - Chủ điểm trong bộ sách này được chia nhỏ hơn phong phú hơn.Tuyệt đại bộ phận bài tập đọc có nội dung phù hợp 100 % với chủ điểm. - Hầu hết bài tập đọc có tranh minh họa Các loại hình văn bản phân môn tập đọc đa dạng hơn : văn bản tự sự, văn bản thông thường - Kênh hình, kênh chữ có nhiều màu sắc , đẹp hơn. - Đưa truyện vui vào : đem lại cho các em vui tươi , thông minh nhanh nhẹn, yêu đời. - Các kí hiệu đưa vào rõ ràng, dễ nhận biết . - Một số bài tập đọc hoặc thuộc lòng ở sách giáo khoa cũ trùng lặp với bài tập đọc ở sách giáo khoa mới. * QUY TRÌNH GIẢNG DẠY a.Kiểm tra bài cũ Học sinh đọc bài tập đọc hoặc đọc thuộc lòng bài đã học ở tiết trước.Gíao viên nhận xét có thể hỏi thêm về nội dung đoạn ,bài đã học để củng cố đọc-hiểu b. Dạy bài mới b.1.Giới thiệu bài b.2.Luyện đọc 7 SKKN DẠY TẬP ĐỌC LỚP 2 Nội dung và thứ tự thực hiện các hoạt động: -Giáo viên đọc mẫu toàn bài -Luyện đọc từng câu (kết hợp tìm hiểu nghĩa của từ ngữ) -Luyện đọc đoạn bài c.Hướng dẫn tìm hiểu bài GV hướng dẫn học sinh đọc thầm và tìm hiểu bài dựa theo câu hỏi trong SGK (có thể dẫn dắt ,gợi mở ,diều chỉnh cho sát với đối tượng học sinh cụ thể) d.Luuện đọc lại /học thuộc lòng(nếu SGKyêu cầu ) Luyện đọc lại / được thực hiện sau khi học sinh đã nắm được nội dung bài đọc . Hình thức tổ chức luyện đọc là thi đọc ( giữa các cá nhân) . Yêu cầu chính của khâu này là luyện cho học sinh đọc trôi chảy, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ , đúng mức . Riêng với một số lớp học sinh có trình độ khá , GV có thể giúp học sinh bước đầu có ý thức đọc diễn cảm với yêu cầu cụ thể như sau : - Thể hiện được giọng điệu của từng nhân vật . - Thể hiện được tình cảm của người viết . Khâu luyện đọc lại được thực hiện theo các bước sau : - Giáo viên đọc mẫu . - Giáo viên lưu ý học sinh về giọng điệu của từng nhân vật hoặc của toàn bộ đoạn văn , bài văn . - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc cá nhân và uốn nắn cách đọc cho học sinh . - Giáo viên hướng dẫn học sinh học thuộc lòng ( nếu SGK yêu cầu) e. Củng cố , dặn dò ( lưu ý về nội dung bài , về cách đọc; nhận xét về giờ học và dặn học sinh việc cần làm ở nhà). 8 SKKN DẠY TẬP ĐỌC LỚP 2 PHẦN THỨ BA LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC CHO HỌC SINH Trong lịch sử mỗi cá thể-thì hình thức đọc thầm xuất hiện sau,là sự chuyển hoá vào trong của đọc thành tiếng.Nhưng trong một lớp học,hai hình thức đọc này thường được thực hiện đồng thời :Trong lúc giáo viên đọc tiếng hay một học sinh đọc thành tiếng thì những học sinh khác đọc thầm. Để trả lời câu hỏi của giáo viên,học sinh phải đọc thầm từng câu,đoạn cả bài. Trong khi chuẩn bị bài, nhiều khi trẻ đọc thầm cho hiểu rồi mới đọc thành tiếng.Khó mà nói một câu trả lời xuất sắc của học sinh về nội dung bài đọc là kết quả của đọc thành tiếng hay đọc thầm.Trong thực tế,hai hình thức đọc này gắn bó chặt chẽ với nhau ,không chỉ xét ở thời gian thực hiện trên lớp mà ở cả sự cộng tác cùng thực hiện để đạt một mục đích cuối cùng là đọc –thông hiểu nội dung văn bản . Nhưng để tiện cho việc trình bày ,ở đây tôi tạm tách rời chúng ra thành hai việc làm:tổ chức dạy đọc tiếng và tổ chức dạy đọc thầm. I.Luyện đọc thành tiếng cho học sinh Công vịệc cần làm để tổ chức cho học sinh đọc thành tiếng : 1. Chuẩn bị cho việc đọc: 9 SKKN DẠY TẬP ĐỌC LỚP 2 Giáo viên: -Xác định và nắm chắc mục tiêu của bài học -Dự kiến thời gian cho từng hoạt động, -Chuẩn bị đồ dùng dạy học, xác định hình thức tổ chức dạy học -Đọc tốt bài tập đọc Học sinh: Xem trước nội dung bài tập đọc ở nhà. 2.Tổ chức luyện đọc tiếng 2.1.Luỵên đọc đúng *Luyện chính âm Đọc đúng là luyện cách phát âm thể hiện đúng hệ thống ngữ âm chuẩn. Nói cách khác là phải đọc đúng chính âm. Đọc đúng đòi hỏi thể hiện chính xác âm vị ,chẳng hạn: Phải thể hiện đúnh phụ âm đầu Không đọc “cây che” phải đọc “cây tre” Không đọc “ phẻ phắn “ phải đọc “ khoẻ khoắn “ Phải thể hiện đúng các âm cuối: Không đọc “ngào ngạc” phải đọc “ngào ngạt” Phải thể hiện đúng các thanh điệu: Không đọc “suy nghỉ “phải đọc “suy nghĩ” Đọc đúng còn thể hiện đúng về hình thức âm thanh của cả từ: Không đọc lãng mạng” phải đọc” lãng mạn” Về hình thức luyện tập :tôi thường sử dụng biện pháp luyện theo mẫu: VD: Giáo viên đọc : Học sinh đọc : cây xoan cây xoan thỉnh thoảng thỉnh thoảng 10 [...]... th nm , 21 SKKN DY TP C LP 2 +c thi khoỏ bi tit 1 ,hoc tit 2, (sỏng hoc chiu )trong cỏc ngy trong tun ;thi khoỏ biu tit 2 bui chiu ca cỏc ngy trong tun , -Bi Thi gian biu (Ting Vit 2 ,tp I ,tr.1 32) ;HS A yờu cu c thi gian biu bui sỏng (hoc tra ,chiu ,ti ),hoc ch nờu thi gian (VD : T 6 gi 30 n 7 gi )ỉ.HS B phi tỡm v c ỳng theo ni dung bi Bi Thụng bỏo ca th vin vn chim (Ting Vit 2 tp 2 ,tr .26 ):HS A... SGK Ting Vit 2 -Luyn k nng nghe hiu v 2nh tờn truyn k ó hc b.Chun b -Yờu cu HS c ụn li cỏc bi tp c c hc u tun trong SGK Ting Vit 2 -Chia HS trong lp thng 4 nhúm :2 nhúm chi (1 nhúm c on vn ,1 nhúm oỏn tờn truyn sau ú i li ) ,2 nhúm lm trng ti (nghe v xỏc nhn kt qu di s h tr ca GV;nu cũn thi gian ,cho 2 nhúm nghe chi tip (2 nhúm ó chi s lm trng ti ) c.Cỏch tin hnh *GV nờu yờu cu chi : -2 nhúm tham gia... VD:Bi Gi bn (SGK Ting Vit 2, tp I,tr .28 ,29 ),mi b bng giy gm mt bng u bi v 14 bng giy ghi 14 dũng th nh di õy : Bng u bi GI BN Bng 1 T xa xa thu no Bng 2 Trong rng xanh sõuthm thm thm ụi bn sng bờn nhau Bng 3 Bng 4 Bờ Vng v Dờ Trng Bng 5 Mt nm tri hn hỏn Bng 6 Suu cn, c hộo khụ Bng 7 Lỏy gỡ nuụi ụi bn Bng 8 Ch ma n bao gi ? 18 SKKN DY TP C LP 2 Bng 9 Bờ Vng i tỡm c Bng 10 Bng 11 Bng 12 Bang 13 Bng 14 Lang... Ting Vit 2 -Luyn thúi quen lm vic tp trung ,phi hp nhiu hot ng ng x kp thi (tai nghe ,mt nhỡn ,ming c ) b .Chun b Bi tp c ( chn bi thuc vn bn thụngthng)trong SGK : -Ting Vit 2 ,tp I : T thut ;danh sỏch hc sinh t 1,lp 2A ; Mc lc sỏch ; Thi khoỏ biu ; Thi gian biu -Ting Vit 2, tõùp II : Thụng bỏo ca th vin vn chim ; Ni quy o Kh ; D bỏo thi tit ; Bn cú bit ? c.Cỏch tin hnh 20 SKKN DY TP C LP 2 GV nờu... Ting Vit 2 -Luyn trớ nh tt tỏc phong ng x nhanh nhn chớnh xỏc v ý thc n lc ca tng ngi trong nhúm khi c thnh ting tng cõu th theo yờu cu nờu ra b.Chun b Lp 2 nhúm chi cú s HS bng nhau ;GV lm trng ti ;cụng b bi th s c Lm cỏc phiu gi ý :mi phiu ghi 1 -2 t u ca mi cõu th lc bỏt (1 dũng 6 ting v mt dũng 8 ting ),cõu th song tht (2 dũng th 7 ting )trong bi ó HTL Vd:Bi S T xut quõn (SGK Ting Vit 2 ,tp 2 ,tr... hc thuc lũng (HTL) SGK Ting Vit 2 -Luyn trớ nh v phn x nhanh nhy,kp thi ; gúp phn cm nhn v ý cõu th tronh bi b.Chun b : -Lp cỏc nhúm chi cú s ngi bng nhau -GV lm trng ti ; cụng b bi th s c b.Cỏch tin hnh : *GV cụng b tờn bi th s c truyn in ; nờu cỏch c VD:Bi Ting chi tre-SGK Ting Vit 2 ,tp II,trang 121 c nh sau : (1)Nhng ờm hố 16 SKKN DY TP C LP 2 Khi ve ve ó ng / (2) Tụi lng nghe Trờn ng Trn Phỳ/... ghi t ng uca cõu th lc bỏt ,cõu th song tht mh di õy : S T 19 SKKN DY TP C LP 2 Phiu 1 Phiu 2 Nh to, Phiu 3 Voi vn ti Phiu 4 Cụng n , Phiu 5 Mo la ch , Phiu 6 Ngi ta bo Phiu 7 Phiu 8 Khụng!-Vuaphỏn phỏn Anh la Phiu9 ó rng c.Cỏch tin hnh *GV nờu cỏch chi : (thi gian sp xp 1 phỳt ) -Mi lt chi gm 2 nhúm ,cỏc em c v gn cỏc phiu lờn bng 2 nhúm trng bt thm ginh quyn c trc cho nhúm mỡnh *.GV nhc nh... dũng th tip theo (2) .HS A1 ch tip HS B2 +Nu HS B2 c thuc (2) thỡ c ch nh tip HS A2 c tip (3) Nhúm no cú nhiu ngi phi ng (khụng thuc bi b in git)l nhúm thua cuc *.c ht lt mt bi th ,hai nhúm cú th chi ln th hai v i li nhúm c trc ,hoc chuyn sang c truyn in vi bi th khỏc 4.GHẫP CC DềNG TH THNH BI a.Mc ớch : -Rốn k nng c nhanh v thuc cỏc bi th ó hc trong SGK Ting Vit 2 -Luyn tỏc phong nhanh nhn ,khộo lộo... dũng th m nỡnh phi c 2. Tng nhúm ln lt c tip sc nh sau: -ng ti ch (hoc ng thnh hng ngang ,quay mt v phớa cỏc bn ); mi ngi cm mt quyn sỏch m sn bi th s c -Khi nghe GV hụ bt u ,cỏc em bt u c VD:Nhúm cú 4 ngi ,c bi th Ngy hụm qua õu ri ?theo 2 cỏch nh sau : Cỏch 1 Cỏch 2 (HSI)Em cm t lch c : (HS1)Em cm t lch c : (HS2)Ngy hụm qua õu ri Ngy hụm qua õu ri / (HS3(Ra ngoi sõn hi b (HS2)Ra ngoi sõn hi b (HS4)Xoa... ht bi 17 SKKN DY TP C LP 2 -Trng hp ngi b ch nh (b truyn in )(B1)cha c ngay (vỡ cga thuc),cỏc bn nhúm i din s hụ mt ,hai ba(hoc m n 5);hụ (m ) xong m bn ú vn khụng c c thỡ phi ng yờn tai ch (b in git);ngi ó c nhng dũng th trc (A1)s ch nh mt ln na bn khỏc trong nhúm i din ng lờn c tip (B2) VD, bi Ting chi tre : +HS A1 thuc 3 dũng u (1),ch dnh HS B1 +HS B1 khụng thuc 2 dũng th tip theo (2) .HS A1 ch . học để củng cố đọc- hiểu b. Dạy bài mới b.1.Giới thiệu bài b .2. Luyện đọc 7 SKKN DẠY TẬP ĐỌC LỚP 2 Nội dung và thứ tự thực hiện các hoạt động: -Giáo viên đọc mẫu toàn bài -Luyện đọc từng câu (kết. càng đọc nhanh càng giỏi nên đọc quá nhanh,bên cạnh đó lại có em đọc quá chậm. Biện pháp luyện đọc nhanh: 11 SKKN DẠY TẬP ĐỌC LỚP 2 Để hướng dẫn cho học sinh làm chủ tốc độ đọc bằng cách tôi đọc. 1 SKKN DẠY TẬP ĐỌC LỚP 2 PHẦN THỨ NHẤT NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TRÌNH , SGK, BIỆN PHÁP , HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC TẬP ĐỌC LỚP 2 I. CẤU TRÚC CHUNG CỦA SÁCH GIÁO KHOA: Sách giáo khoa được xây dựng theo 2
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN dạy tập đọc lớp 2, SKKN dạy tập đọc lớp 2, , TRÒ CHƠI VỀ TẬP ĐỌC

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan