0

SKKN hay: Nâng cao hiệu quả cho tiết dạy tập đọc lớp 2

48 4,379 24

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/08/2014, 06:52

PHẦN I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNGI ĐẶT VẤN ĐỀ: Môn Tiếng việt ở trường phổ thông có nhiệm vụ hình thành năng lực hoạt động ngôn ngữ cho học sinh. Năng lực hoạt động ngôn ngữ được thể hiện trong bốn dạng hoạt động, tương ứng với chúng là bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Đọc là một dạng hoạt động ngôn ngữ, là quá trình chuyển dạng thức chữ viết sang lời nói có âm thanh và thông hiểu nó (ứng với hình thức đọc thành tiếng), là quá trình chuyển trực tiếp từ hình thức chữ viết thành các đơn vị nghĩa không có âm thanh (ứng với đọc thầm). Hai mảng này có liên quan với nhau bởi vì đọc thành tiếng đúng thì mới hiểu và ngược lại có hiểu mới đọc đúng, đọc hay. PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN ÂN THI TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG HOA THÁM '&' Lĩnh vực: Tiếng Việt / Phân môn: Tập đọc lớp 2 Họ và tên: Đàm Thị Ngân Chức vụ: Tổ trưởng CM tổ 2 + 3 Tài liệu đính kèm: ==================== T& Năm học : 2013 - 2014 &T====================== 1 MỤC LỤC: PHẦN I- MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG Trang I-ĐẶT VẤN ĐỀ 3 II- THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC PHÂN MÔN TẬP ĐỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆN NAY 4 1. Về phía giáo viên 4 2. về phía học sinh 6 III- PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 7 1. Một số cơ sở lý luận và thực tiễn 7 1.1. Cơ sở tâm sinh lý học 7 1.2. Cơ sở ngôn ngữ học 8 1.3. Cơ sở thực tiễn 8 2. Đề xuất biện pháp tiến hành 9 PHẦN II - NỘI DUNG I- LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 10 1. Xuất phát từ yêu cầu dạy học phân môn 10 2. Xuất phát từ thực tế dạy học 10 3. Xuất phát từ nhu cầu nâng cao nghiệp vụ chuyên môn 11 II- MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 11 III- ĐỐI TƯỢNG VÀ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 12 1. Đối tượng nghiên cứu 12 2. Mục đích nghiên cứu 12 3. Phương pháp nghiên cứu 12 IV- CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO TIẾT DẠY TẬP ĐỌC LỚP 2 13 Biện pháp 1. Đổi mới các phương tiện dạy học 13 Biện pháp 2. Đổi mới cách thức dạy học 14 1. Xác định rõ mục tiêu bài tập đọc 14 2. Chuẩn bị kỹ cho việc đọc mẫu 14 3. Rèn tốt các kỹ năng đọc 16 3.1. Luyện phát âm 16 3.2. Luyện đọc đúng 18 3.3. Luyện đọc nhanh 22 3.4. Luyện đọc thành tiếng 22 3.5. Luyện đọc thầm 23 3.6. Rèn kỹ năng đọc hiểu 24 3.7. Luyện đọc diễn cảm 25 Biện pháp 3. Đổi mới phương pháp dạy học 28 1. Phương pháp trực quan: 29 2. Phương pháp đàm thoại 29 3. Phương pháp thực hành 30 4. Phương pháp sử dụng tình huống có vấn đề 30 5. Phương pháp thảo luận nhóm 30 6. Phương pháp sử dụng các trò chơi học tập 31 7. Đổi mới phương pháp dạy học phải vận dụng quan điểm tích hợp 32 V- TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRONG GIỜ TẬP ĐỌC 32 2 LỚP 2 VI- MỘT SỐ LƯU Ý KHI DẠY TẬP ĐỌC LỚP 2 (& LỚP 3) 35 VII- THỰC NGHIỆM 36 1. Mục đích thực nghiệm 36 2. Đối tượng, địa bàn, thời gian thực nghiệm 37 3. Nội dung thực nghiệm 37 4. Kết quả thực nghiệm 37 PHẦN III - KẾT LUẬN I- BÀI HỌC KINH NGHIỆM 38 II- ĐỀ XUẤT 40 1. Đối với giáo viên 40 2. Đối với nhà trường 40 LỜI KẾT PHẦN I - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG I- ĐẶT VẤN ĐỀ: - Môn Tiếng việt ở trường phổ thông có nhiệm vụ hình thành năng lực hoạt động ngôn ngữ cho học sinh. Năng lực hoạt động ngôn ngữ được thể hiện trong bốn dạng hoạt động, tương ứng với chúng là bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Đọc là một dạng hoạt động ngôn ngữ, là quá trình chuyển dạng thức chữ viết sang lời nói có âm thanh và thông hiểu nó (ứng với hình thức đọc thành tiếng), là quá trình chuyển trực tiếp từ hình thức chữ viết thành các đơn vị nghĩa không có âm thanh (ứng với đọc thầm). Hai mảng này có liên quan với nhau bởi vì đọc thành tiếng đúng thì mới hiểu và ngược lại có hiểu mới đọc đúng, đọc hay. - Những kinh nghiệm của đời sống, những thành tựu của văn hoá khoa học, tư tưởng tình cảm của các thế hệ trước và của cả những người đương thời phần lớn đã được ghi lại bằng chữ viết. Nếu không biết đọc thì con người không thể tiếp thu nền văn minh của loài người, không thể sống một cuộc sống bình thường có hạnh phúc với đúng nghĩa của từ này trong xã hội hiện đại. Biết đọc, con người đã nhận 3 khả năng tiếp nhận lên nhiều lần, từ đây người ta biết tìm hiểu, đánh giá cuộc sống, nhận thức các mối quan hệ tự nhiên, xã hội tư duy; biết đọc, con người sẽ có khả năng chế ngự phương tiện văn hoá cơ bản giúp họ giao tiếp được với thế giới bên trong của người khác, thông hiểu tư tưởng, tình cảm của người khác. Đặc biệt, khi đọc các tác phẩm văn chương, con người không chỉ thức tỉnh về nhận thức mà còn rung động tình cảm, nảy nở những ước mơ tốt đẹp, khơi dậy năng lực hành động, sức mạnh sáng tạo cũng như bồi dưỡng tâm hồn. Không biết đọc, con người sẽ không có điều kiện hưởng thụ sự giáo dục mà xã hội dành cho họ, không thể hình thành được một nhân cách toàn diện. Đặc biệt, trong thời đại bùng nổ thông tin thì biết đọc ngày càng quan trọng vì nó sẽ giúp người ra sử dụng các nguồn thông tin, đọc chính là học, học nữa, học mãi, đọc để tự học cả đời. Vì những lẽ trên, dạy đọc có một ý nghĩa rất to lớn ở Tiểu học. Đọc trở thành một tiêu chí cơ bản đầu tiên đối với mỗi người đi học. Đầu tiên là trẻ phải học đọc, sau đó trẻ phải đọc để học. Đọc giúp các em chiếm lĩnh được ngôn ngữ để dùng trong giao tiếp và học tập. Nó là công cụ để học tập. Nó tạo điều kiện để học sinh có khả năng tự học và tinh thần học tập cả đời. Nó là một khả năng không thể thiếu được của con người thời đại văn minh. - Đọc một cách có ý thức cũng sẽ tác động tích cực tới trình độ ngôn ngữ cũng như tư duy của người đọc. Việc dạy đọc sẽ giúp học sinh hiểu biết hơn, bồi dưỡng ở các em lòng yêu cái thiện, cái đẹp, dạy cho các em biết suy nghĩ một cách lôgic cũng như biết tư duy có hình ảnh. Như vậy đọc có một ý nghĩa to lớn còn vì nó bao gồm các nhiệm vụ giáo dưỡng, giáo dục và phát triển. II- THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC PHÂN MÔN TẬP ĐỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆN NAY: 1. Về phía giáo viên: Hiện nay, với sự đổi mới và phát triển không ngừng của mọi lĩnh vực, đặc biệt là sự đổi mới đáng đề cập đến, đó là vấn đề đổi mới về chương trình, sách giáo khoa Tiểu học và dự kiến sẽ còn tiếp tục thay đổi trong những năm tiếp theo, thì mọi vấn đề về giáo dục phải ngày càng được phát triển, đổi mới không ngừng. Do 4 vậy, đòi hỏi người giáo viên phải không ngừng học hỏi để theo kịp sự phát triển và đổi mới của xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những giáo viên luôn có ý thức học hỏi, trau dồi kiến thức, tích cực tìm ra phương pháp dạy học mới để đạt được kết quả cao nhất, vẫn còn nhiều giáo viên còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ nên chưa tiếp cận được hết những phương pháp dạy học mới. Một số giáo viên còn trung thành và có thói quen dạy theo phương pháp cũ. Khi tiếp cận với phương pháp dạy học mới giáo viên thường quan niệm: trong các tiết dạy phải có hệ thống câu hỏi và buộc học sinh trả lời các câu hỏi ấy. Như vậy yêu cầu học sinh dùng một phương pháp thực hành nhiều cho nhớ và giáo viên khi dạy ít quan tâm đến đặc điểm tâm lí của các em học sinh tiểu học đó là “ Học mà chơi, chơi mà học”, các em khi học rất dễ nhớ nhưng cũng rất nhanh quên. Qua điều tra thực tế, tôi thấy rằng việc dạy đọc bên cạnh những thành công còn có những hạn chế: giáo viên chưa hiểu khái niệm “ đọc” một cách đầy đủ, khi dạy chưa bám sát vào mục đích, yêu cầu của từng bài. Do vậy họ chưa đạt được mục tiêu của một giờ tập đọc. Có những người cho rằng dạy tập đọc là chủ yếu dạy cho các em đọc to, rõ ràng là được. Phương pháp dạy tập đọc của giáo viên có dạy theo đoạn, có các kiểu câu hỏi khác nhau song hình thức luyện đọc chỉ đơn thuần là đọc. Việc sử dụng đồ dùng còn hạn chế , giáo viên còn dạy “chay” chưa coi những phương tiện trực quan là cần thiết trong việc luyện đọc. Bên cạnh đó, giáo viên vận dụng quy trình còn máy móc, dạy còn theo sách giáo viên, sách thiết kế, bài soạn chứ không chú ý đến đặc thù của địa phương. Một số giáo viên chưa nhận thức đúng tầm quan trọng của việc đọc mẫu, đọc còn sai nhiều, khi hướng dẫn kĩ thuật đọc chưa hướng dẫn tỉ mỉ, tận tình cho học sinh, nhất là học sinh yếu. Cần đọc bài tập đọc ( bài văn, bài thơ) như thế nào, làm thế nào để chữa lỗi phát âm cho học sinh, làm thế nào để các em đọc đúng, đọc nhanh hơn, đọc hiểu một nội dung để đọc hay hơn, diễn cảm hơn. Làm thế nào để hiểu được “văn”, làm sao để phối hợp đọc thành tiếng và đọc hiểu, với cách dạy như thế nào để cho những gì được đọc hiểu và tác động vào chính cuộc sống các em… Đó là những trăn trở của giáo viên trong mỗi giờ tập đọc. Từ thực trạng đó dẫn đến 5 giờ dạy hiệu quả chưa cao, trong khi chương trình chưa có hướng dẫn cụ thể, chưa đúc rút được kinh nghiệm trong giảng dạy. Ngoài ra, trong quá trình dạy, giáo viên sửa sai cho các đối tượng học sinh còn hạn chế, nhất là học sinh yếu. Giáo viên dường như "bỏ quên" đối tượng học sinh yếu, vì các em học sinh đọc chậm, đọc sai từ nhiều, trả lời ngắc ngứ làm ảnh hưởng đến thời lượng của tiết học. Điều đó cực kì nguy hiểm vì đối tượng học sinh lớp 2 vừa qua giai đoạn đầu tiên của việc học đọc (ở lớp 1). Nếu các em không được ôn luyện thường xuyên thì việc quên mặt chữ, quên cách phát âm là điều rất dễ xảy ra. Một số giáo viên chưa chú trọng phối hợp rèn các kỹ năng đọc dẫn đến chưa đạt được mục tiêu dạy học như mong muốn. Bên cạnh đó việc phân bố thời gian trong tiết tập đọc của nhiều giáo viên còn chưa hợp lý, chưa nắm được trọng tâm của tiết tập đọc. Giáo viên sử dụng các biện pháp dạy học chưa thật tốt. Chưa linh hoạt trong việc phối kết hợp các phương pháp dạy học và thay đổi hình thức dạy học nên dẫn đến giờ học trầm và không có hiệu quả cao. Nhiều giáo viên không đầu tư nhiều cho việc xây dựng kế hoạch bài dạy nên các định hướng trong giờ học còn chung chung, mang nặng tính hình thức. Còn thêm một yếu tố khách quan, đó là điều kiện giảng dạy của giáo viên của các trường còn gặp nhiều khó khăn, đồ dùng phục vụ cho môn học (phân môn Tập đọc) cực kỳ hạn chế, hầu như không có. 2. Về phía học sinh: Qua khảo sát điều tra, tôi thấy kĩ năng đọc đúng, đọc hay của học sinh trong lớp còn hạn chế. Các em đọc bài một cách thụ động, thậm chí có những em đọc to, rõ ràng, nhưng khi được hỏi lại thì không nắm được nội dung mình đang đọc là gì. Khi đọc các văn bản, các em không ngắt nghỉ hơi đúng chỗ nên các em không nắm được điều gì là cốt yếu trong văn bản. Điều này sẽ gây khó khăn trong việc hình thành kĩ năng giao tiếp. Bên cạnh việc học sinh chưa đọc được như ta mong muốn, đọc chưa đúng ở những chỗ ngắt, nghỉ, các em còn chưa hiểu chỗ nào cần lên giọng, chỗ nào cần xuống giọng. Khi đọc câu hỏi, giọng đọc của các em còn đều đều chưa toát lên 6 được nội dung câu hỏi. Khi đọc các đoạn văn có câu hội thoại, các em chưa phân biệt được giọng của nhân vật và giọng của người dẫn chuyện. Thực tế cho thấy, chất lượng đọc của các em chưa đáp ứng được yêu cầu của việc hình thành kỹ năng đọc. Những học sinh do mang âm hưởng của tiếng địa phương nên phát âm còn sai lỗi chính tả. Các em còn đọc sai chính âm. Với học sinh vùng Hưng Yên còn sai nhiều đối với phụ âm đầu như : s/x; ch/tr; d/r, và các vần anh/oanh, iu/ ưu; iêu/ ươu Một số em còn đánh vần, đọc nhỏ, đọc lí nhí, đọc chưa đúng các tiếng có vần khó: ưu, ươu, ăt/ăc/ăp, còn bỏ sót tiếng hoặc thêm tiếng; bỏ dấu thanh hoặc thêm dấu thanh một cách tuỳ tiện. Do các em chưa mạnh dạn nên đọc phân biệt các lời của nhân vật trong bài chưa đạt yêu cầu, còn đọc với giọng đều đều. Bên cạnh đó, do các em vừa học ở lớp 1 lên, do đó kỹ năng đọc của các em còn chậm, chưa đạt yêu cầu, một số em chưa nhận diện được mặt chữ cái vì hổng kiến thức phần học vần ở lớp 1. Ở nhà các em không học bài, không ôn lại nội dung bài học ở lớp nên cũng ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng học tập nói chung và chất lượng đọc nói riêng. Xuất phát từ thực trạng và cũng là những nguyên nhân vừa nêu trên, trong luận văn này tôi đã chọn nghiên cứu đề tài: “Nâng cao hiệu quả trong tiết dạy tập đọc lớp 2”. III- PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH: 1. Một số cơ sở lý luận và thực tiễn: 1.1. Cơ sở tâm sinh lý học: Để tổ chức giờ đọc cho học sinh chúng ta cần hiểu rõ quá trình đọc, nắm bản chất kỹ năng đọc. Đặc biệt là tâm sinh lý của học sinh khi đọc là cơ sở của việc dạy đọc. - Đọc là một hoạt động trí tuệ phức tạp mà cơ sở là việc tiếp nhận thông tin bằng chữ viết dựa vào hoạt động của cơ quan thị giác. - Đọc được xem là một hoạt động có 2 mặt quan hệ mật thiết với nhau, là việc sử dụng bộ mã chữ - âm để phát ra một cách trung thành những dòng văn tự 7 ghi lại bằng lời nói âm thanh. Đọc bao gồm những yếu tố tiếp nhận bằng mắt, hoạt động của các cơ quan phát âm, các cơ quan thính giác và thông hiểu những gì được đọc, càng ngày những yếu tố này càng gần với nhau hơn, tác động đến nhau nhiều hơn. - Nhiệm vụ cuối cùng của sự phát triển kỹ năng đọc là đạt đến sự tổng hợp những mặt riêng lẻ ở trên trong quá trình đọc. Đó là điểm phân biệt người mới biết đọc và người đọc thành thạo. Học sinh càng có khả năng tổng hợp các mặt trên bao nhiêu thì việc đọc càng hoàn thiện, càng chính xác biểu cảm bấy nhiêu. - Việc hình thành kỹ năng đọc trùng với nắm kỹ thuật đọc (tức là việc chuyển dạng thức chữ viết của từ và âm thanh) đọc được hiểu là kỹ thuật đọc cộng với sự thông hiểu đọc (không chỉ hiểu nghĩa từ riêng lẻ mà cả câu, cả bài). Ý nghĩa cả hai mặt của thuật ngữ “đọc” ở trên được ghi nhận trong các tài liệu tâm lý học và phương pháp dạy học. - Kỹ năng đọc là một kỹ năng phức tạp, đòi hỏi một quá trình luyện tập lâu dài. Đọc là hiểu nghĩa chữ viết, nếu trẻ không hiểu những từ đưa ra cho các em đọc thì các em sẽ không có hứng thú học tập và không có khả năng thành công. Do đó, hiểu những gì được đọc sẽ tạo ra động cơ hứng thú cho việc đọc. Mục đích này chỉ có thể đạt được thông qua con đường luyện giao tiếp có ý thức. Một phương tiện luyện tập quan trọng, cũng đồng thời là một mục tiêu đạt tới trong sự chiếm lĩnh ngôn ngữ, chính là việc đọc thành tiếng và đọc thầm. Quá trình hiểu văn bản bao gồm các bước sau: + Hiểu nghĩa các từ ngữ. + Hiểu nghĩa các câu. + Hiểu nghĩa các khối đoạn. + Hiểu nghĩa được cả bài. - Học sinh tiểu học không phải bao giờ cũng dễ dàng hiểu được những câu mình đọc. Hầu như toàn bộ sức chú ý đều tập trung vào việc nhận ra mặt chữ, đánh vần để phát âm, còn nghĩa thì chưa đủ thì giờ và sức lực mà nhận biết. Mặt khác, do vốn từ và năng lực liên kết thành câu thành ý còn hạn chế, nên việc hiểu 8 nội dung còn khó khăn. Đây là cơ sở để đề xuất các biện pháp hình thành năng lực đọc hiểu cho học sinh tiểu học nói chung và học sinh lớp 2 nói riêng. 1.2. Cơ sở ngôn ngữ học: - Phương pháp dạy tập đọc phải dựa trên cơ sở ngôn ngữ học. Nó liên quan mật thiết với một số vấn đề của ngôn ngữ học như vấn đề chính âm, chính tả, chữ viết, ngữ điệu, nghĩa của từ, câu, đoạn. - Phương pháp dạy tập đọc phải dựa trên cơ sở nghiên cứu của ngôn ngữ học. Bốn tiêu chí của kỹ năng đọc (đọc đúng, đọc nhanh, đọc có ý thức và đọc diễn cảm) cũng không thể tách rời những cơ sở ngôn ngữ học. Không coi trọng đúng mức những cơ sở này, việc dạy học sẽ mang tính tùy tiện và không đảm bảo hiệu quả dạy học. 1.3. Cơ sở thực tiễn: * Về phía giáo viên: - Đa số giáo viên nhiệt tình trong giảng dạy, yêu nghề mến trẻ, song trình độ giáo viên không đồng đều, do không có điều kiện học tập để nâng cao trình độ. Giáo viên chủ yếu dựa vào sách giáo viên, thiết kế để dạy, có giáo viên chưa xác định đúng mục tiêu nội dung bài dạy, chưa nắm vững phương pháp dạy học nên trong quá trình dạy học thường diễn ra một cách máy móc rập khuôn, chưa có sáng tạo, chưa phân phối thời gian hợp lý cho từng hoạt động, chưa biết cách phối hợp các hình thức tổ chức dạy học. Vai trò làm mẫu cho học sinh chưa chuẩn, hướng dẫn học sinh đọc chưa cụ thể, có một số câu hỏi còn áp đặt, chưa quan tâm đến tất cả các đối tượng học sinh. * Về phía học sinh: Các em học sinh Ân Thi nói chung và học sinh Hoàng Hoa Thám nói riêng hầu hết là con em nông dân nên tiếp xúc với các hoạt động xã hội còn hạn chế, cách phát âm còn lệch chuẩn (theo phương ngữ địa phương, theo thói quen, ) nên có ảnh hưởng đến việc dạy học kỹ năng đọc. Đọc ngắt nghỉ hơi chưa đúng, học sinh chưa hiểu được cách nói văn chương, vốn lý luận chưa có. Kết quả học đọc của các em chưa đáp ứng được yêu cầu của việc hình thành kỹ năng đọc, các em chưa nắm được công cụ hữu hiệu để lĩnh hội tri thức, tư tưởng tình cảm của người 9 khác chứa đựng trong văn bản đọc. Bên cạnh đó, nhiều em còn ham chơi, còn phụ thuộc nhiều vào giáo viên, 2. Đề xuất biện pháp tiến hành: Với những cơ sở đã trình bày ở trên, tôi xin đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho tiết dạy Tập đọc ở Tiêu học nói chung và ở lớp 2 nói riêng như sau: ` - Biện pháp 1: Đổi mới các phương tiện dạy học. - Biện pháp 2: Đổi mới cách thức dạy học. - Biện pháp 3: Đổi mới phương pháp dạy học. - Biện pháp 4: Tổ chức các hoạt động dạy học phù hợp với đặc điểm và trình độ học sinh. * * * PHẦN II - NỘI DUNG: I- LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1. Xuất phát từ yêu cầu dạy học phân môn: Tập đọc là một phân môn thực hành, nó có vị trí quan trọng hàng đầu trong chương trình Tiếng Việt ở tiểu học. Dạy tốt phân môn Tập đọc không những rèn luyện cho học sinh kĩ năng đọc mà còn phát triển cho các em vốn từ ngữ phong phú, tạo điều kiện để các em học tốt các phân môn khác. Thông qua phân môn Tập đọc rèn cho các em kĩ năng đọc như: Đọc đúng, đọc nhanh, đọc chính xác, rõ ràng, diễn cảm để học sinh có những hiểu biết về kiến thức văn học, ngôn ngữ và ngược lại. Đầu tiên trẻ phải học đọc sau đó trẻ phải đọc để học. Đọc giúp các em lĩnh hội được ngôn ngữ, dùng trong giao tiếp và hoạt động học tập. Nó là điều kiện để cho học sinh có khả năng tự học và phát huy tinh thần học tập cho cả đời. Phân môn Tập đọc còn trau dồi cho học sinh kiến thức Tiếng Việt, kiến thức văn học, kiến thức đời sống giáo dục tình cảm, thầm mĩ. Tập đọc là môn khởi đầu, đồng 10 [...]... LƯU Ý KHI DẠY TẬP ĐỌC LỚP 2 (& LỚP 3): 1 Nội dung của bài tập đọc có thể ghi lên bảng lớp vào cuối phần tìm hiểu bài hoặc ở phần củng cố bài Nhưng đối với lớp 3, ở những bài tập đọc 2 tiết (bao gồm cả tiết kể chuyện) thì Gv chỉ nên ghi ý nghĩa câu chuyện vào phần củng cố, sau khi HS đã được nghe và kể lại câu chuyện 2 Các bài tập đọc dạy trong 2 tiết có thể phân bổ thời gian theo 1 trong 2 cách sau:... ngang): + Tiết 1: dạy từ đầu đến hết phần luyện đọc + Tiết 2: dạy từ phần tìm hiểu bài, luyện đọc lại và củng cố, dặn dò - Cách 2 (bổ dọc): Mỗi tiết luyện đọc và tìm hiểu nội dung một nửa bài tập đọc Tùy theo cấu trúc bài tập đọc hoặc đặc điểm tình hình của lớp mà GV lựa chọn cách dạy thích hợp - Đối với lớp 2 thường dạy theo cách 2 để các em dễ nắm bắt từng nội dung nhỏ (từng đoạn) Còn đối với lớp 3,... QUẢ CHO TIẾT DẠY TẬP ĐỌC LỚP 2: Trên cơ sở lí luận của việc dạy học nói chung và dạy môn Tập đọc nói riêng Tôi nhận thấy thực tiễn dạy học chưa đáp ứng được yêu cầu dạy học ở tiểu học Để khắc phục những hạn chế, phát huy những ưu điểm có trong thực tế, tôi 13 xin đưa ra một số biện pháp mà tôi áp dụng có hiệu quả trong việc dạy học phân môn Tập đọc lớp 2 Biện pháp 1 Đổi mới các phương tiện dạy học:... trong bài tập đọc cụ thể Từ đó dạy đọc đúng, hiểu đúng các bài tập đọc ở Tiểu học 3 .2. 2 Luyện đọc nhấn giọng: Qua việc giảng dạy và thức tế trên lớp tôi thấy, để giúp học sinh đọc diễn cảm, đọc nhấn giọng, người giáo viên cần phải thực hiện các nội dung sau: 21 - Chuẩn bị kĩ cho việc dạy nhấn giọng - Tìm hiểu kĩ nội dung bài dạy để hiểu rõ và cảm thụ sâu sắc bài, giúp học sinh đọc có hiệu quả hơn Nếu... em đọc sai ở những lỗi khác do cấu tạo của bộ máy phát âm Điều này cũng làm cho các em mất tự tin khi đọc, mất đi sự hứng thú với môn học Mà theo quy trình dạy tập đọc lớp 2 hiện nay là: + Bước 1: Luyện đọc đúng + Bước 2: Tìm hiểu nội dung + Bước 3: Luyện đọc nâng cao ( rèn đọc hay, đọc diễn cảm) Chính vì vậy, khi dạy Tập đọc, chúng ta phải chú ý quan tâm đến tất cả các đối tượng học sinh trong lớp. .. chuyện tập hợp quanh trục chủ điểm và các bài đọc V- TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRONG GIỜ TẬP ĐỌC LỚP 2: (Lưu ý: Do quy trình dạy tập đọc lớp 2 và lớp 3 gần như tương đồng nên ở phần này, tôi sẽ kết hợp trình bày thêm những điểm khác nhau so với lớp 3) A- Kiểm tra bài cũ: *Mục đích: Kiểm tra và củng cố việc đọc thành tiếng và đọc hiểu nội dung bài đã học *Hình thức thực hiện: - Kiểm tra đọc thành... rằng mục tiêu của phân môn Tập đọc là các kỹ năng đọc đúng, đọc nhanh, đọc hiểu và đọc diễn cảm Vì vậy, khi xác định mục tiêu giờ tập đọc ta phải chỉ ra được tốc độ, những nội dung luyện đọc đúng, diễn cảm, đọc hiểu như thế nào 14 - Xác định nội dung dạy đọc càng cụ thể chi tiết bao nhiêu thì việc tiến hành giờ dạy càng có hiệu quả bấy nhiêu Để xác định mục tiêu, nội dung dạy học chúng ta phải trả lời... tâm để rèn đọc cho học sinh là kĩ năng đọc diễn cảm Mặc dù yêu cầu đọc diễn cảm chưa được đặt ra một cách chính thống trong phần mục tiêu của tiết dạy Tập đọc ở lớp 2, nhưng trong hoạt động đọc, đọc diễn cảm sẽ giúp học sinh cảm thụ văn bản tốt hơn Vì vậy, đối với học sinh lớp 2, việc hướng dẫn đọc diễn cảm là cần thiết và không thể thiếu, nhưng chỉ ở mức độ thấp, nhằm tạo nền tảng cho việc đọc diễn... vì vậy, dạy đọc có một ý nghĩa rất to lớn ở tiểu học Nó đã trở thành một đòi hỏi cơ bản đầu tiên đối với người đi học Đọc là một kỹ năng không thể thiếu đựơc của con người trong thời đại văn minh Chính vì vậy, là một giáo viên trực tiếp giảng dạy tôi rất băn khoăn những vấn đề tồn tại ở trên, nên đã chọn nghiên cứu đề tài “ Nâng cao hiệu quả cho tiết dạy Tập đọc lớp 2 với mong muốn nâng cao trình độ... viên phải rèn cho học sinh quá trình chuyển từ ngoài vào trong này Giáo viên cũng cần kiểm soát quá trình đọc thầm của học sinh bằng cách quy định thời gian đọc thầm cho từng đoạn và bài, kết hợp giao kèm thêm câu hỏi về nội dung của đoạn, bài đó + Đọc hiểu: Hiệu quả của đọc thầm được đo bằng khả năng thông hiểu nội dung văn bản đọc Do đó dạy đọc thầm chính là dạy đọc có ý thức Kết quả của đọc thầm phải . 12 2. Mục đích nghiên cứu 12 3. Phương pháp nghiên cứu 12 IV- CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO TIẾT DẠY TẬP ĐỌC LỚP 2 13 Biện pháp 1. Đổi mới các phương tiện dạy học 13 Biện pháp 2. . điểm tích hợp 32 V- TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRONG GIỜ TẬP ĐỌC 32 2 LỚP 2 VI- MỘT SỐ LƯU Ý KHI DẠY TẬP ĐỌC LỚP 2 (& LỚP 3) 35 VII- THỰC NGHIỆM 36 1. Mục đích thực nghiệm 36 2. Đối tượng,. CAO HIỆU QUẢ CHO TIẾT DẠY TẬP ĐỌC LỚP 2: Trên cơ sở lí luận của việc dạy học nói chung và dạy môn Tập đọc nói riêng. Tôi nhận thấy thực tiễn dạy học chưa đáp ứng được yêu cầu dạy học ở tiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN hay: Nâng cao hiệu quả cho tiết dạy tập đọc lớp 2, SKKN hay: Nâng cao hiệu quả cho tiết dạy tập đọc lớp 2, , III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

Từ khóa liên quan