0

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Chính tả Nghe – viết : Tiếng hò trên sông. potx

6 5,758 20

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2014, 20:20

Chính tả Nghe – viết : Tiếng hò trên sông. I/ Mục tiêu: a) Kiến thức: - Nghe và viết chính xác , trình bày đúng bài “ Tiếng hò trên sông” . - Biết viết hoa chữ đầu câu và tên riêng trong bài, ghi đúng các dấu câu. b) Kỹ năng: Làm đúng bài tập chính tả, tìm các từ chứa tiếng vần ong/oong. Tìm đúng những từ có chứa tiếng s/x, ươn/ương. c) Thái độ: Giáo dục Hs có ý thức rèn chữ, giữ vỡ . II/ Chuẩn bị: * GV: Bảng phụ viết BT3. * HS: VBT, bút. II/ Các hoạt động: 1. Khởi động: Hát. 2. Bài cũ: Quê hương. - GV mời 2 Hs giả các câu đó trong bài tập trước. - Gv nhận xét bài cũ 3. Giới thiệu và nêu vấn đề. Giới thiệu bài + ghi tựa. 4. Phát triển các hoạt động: * Ho ạt động 2 : Hướng dẫn Hs nghe - viết. - Mục tiêu: Giúp Hs nghe - viết đúng bài chính tả vào vở.  Gv hướng dẫn Hs chuẩn bị. - Gv đọc toàn bài viết chính tả. - Gv yêu cầu 1 –2 HS đọc lại bài viết. - Gv hướng dẫn Hs nhận xét. Gv hỏi: + Điệu hò chèo thuyền của chị Gái gợi cho tác giả nghĩ đến những ai? + Bài chính tả có mấy câu? PP : Phân tích, thực hành. Hs lắng nghe. 1 – 2 Hs đọc lại bài viết. Tác giả nghĩ đến quê hương với hình ảnh cơn gió chiều thổi nhẹ qua đồng và con sông Thu Bồn. + Nêu các tên riêng trong bài? - Gv hướng dẫn Hs viết ra nháp những chữ dễ viết sai: tiếng hò, .  Gv đọc cho Hs viết bài vào vở. - Gv đọc cho Hs viết bài. - Gv đọc thong thả từng câu, cụm từ. - Gv theo dõi, uốn nắn.  Gv chấm chữa bài. - Gv yêu cầu Hs tự chữ lỗi bằng bút chì. - Gv chấm vài bài (từ 5 – 7 bài). - Gv nhận xét bài viết của Hs. * Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs làm bài tập. - Mục tiêu: Giúp Hs tìm được các tiếng có vần ong/oong. + Bài tập 2: - Gv cho Hs nêu yêu cầu của đề bài. Có 4 câu. Gái, Thu Bồn. Hs viết ra nháp. Học sinh nêu tư thế ngồi. Học sinh viết vào vở. Học sinh soát lại bài. Hs tự chữ lỗi. PP: Kiểm tra, đánh giá, trò chơi. - GV cho các tổ thi làm bài , phải đúng và nhanh. - Gv mời đại diện từng tổ lên đọc kết quả . - Gv nhận xét, chốt lại: a) Chuông xe đạp kêu kính coong, vẽ đường cong. b) Làm xong việc, cái xoong. + Bài tập 3: - Yêu mời Hs đọc yêu cầu đề bài. - Gv cho Hs thi tìm các từ theo từng nhóm. - Gv nhận xét, tuyên dương. - Gv chốt lại. a) Từ chỉ sự vật có tiếng bắt đầu bằng S: sông, suối, sắn, sen, sim, sung quả sấu, su su, sóc, sếu, sư tử, chim sẻ……… Một Hs đọc yêu cầu của đề bài. Các nhóm thi đua tìm các từ có vần ong/oong. Đại diện từng tổ trình bày bài làm của mình. Hs nhận xét. Hs đọc yêu cầu đề bài. Hs thi tìm từ theo từng nhóm. Hs cả lớp nhận xét. Bắt đầu bằng X : mang xách, xô đẩy, xiên, xọc, cuốn xéo, xa xa, xôn xao, xáo trộn. b) Những tiếng mang vần ươn : mượn, thuê mướn, bướng bỉnh, gương soi, giường, lương thực, đo lường, số lượng… Những tiếng mang vần ương : ống bương, bướng bỉnh, gương soi, giường, đo lường, số lượng lưỡng lự……. Cả lớp sửa bài vào VBT. 5. Tổng kết – dặn dò. - Về xem và tập viết lại từ khó. - Chuẩn bị bài: Vẽ quê hương. - Nhận xét tiết học. Bổ sung : . Chính tả Nghe – viết : Tiếng hò trên sông. I/ Mục tiêu: a) Kiến thức: - Nghe và viết chính xác , trình bày đúng bài “ Tiếng hò trên sông . - Biết viết hoa chữ đầu câu và tên riêng. Chuẩn b : * GV: Bảng phụ viết BT3. * HS: VBT, bút. II/ Các hoạt động: 1. Khởi động: Hát. 2. Bài c : Quê hương. - GV mời 2 Hs giả các câu đó trong bài tập trước. - Gv nhận xét bài cũ 3. Giới. toàn bài viết chính tả. - Gv yêu cầu 1 –2 HS đọc lại bài viết. - Gv hướng dẫn Hs nhận xét. Gv hỏi: + Điệu hò chèo thuyền của chị Gái gợi cho tác giả nghĩ đến những ai? + Bài chính tả
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Chính tả Nghe – viết : Tiếng hò trên sông. potx, Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Chính tả Nghe – viết : Tiếng hò trên sông. potx,

Từ khóa liên quan