0

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Chính tả Nghe viết : Bận. ppt

5 686 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2014, 20:20

Chính tả Nghe viết : Bận. I/ Mục tiêu: a) Kiến thức: Nghe viết chính xác một đoạn của bài “ Bận”. b) Kỹ năng: Làm đúng các bài tập những tiếng có âm vần dễ lẫn: eo/ oeo. c) Thái độ: Giáo dục Hs có ý thức rèn chữ, giữ vở. II/ Chuẩn bị: * GV: Bảng phụ viết BT2. * HS: VBT, bút. II/ Các hoạt động: 1) Khởi động: Hát. 2) Bài cũ: “ Trận bóng dưới lòng đường”. - Gv mời 3 Hs lên bảng viết các từ: giếng nước, khiêng, viên phấn, thiên nhiên. - Một Hs đọc thuộc 11 bảng chữ cái. - Gv và cả lớp nhận xét. 3) Giới thiệu và nêu vấn đề. Giới thiệu bài + ghi tựa. 4) Phát triển các hoạt động: * Ho ạt động 1 : Hướng dẫn Hs chuẩn bị. - Mục tiêu: Giúp Hs nghe viết đúng bài vào vở.  Gv hướng dẫn Hs chuẩn bị. - Gv đọc một lần khổ thơ viết. - Gv mời 2 HS đọc lại khổ thơ sẽ viết. - Gv hướng dẫn Hs nắm nội dung bài thơ: + Bài viết theo thể thơ gì? + Những chữ nào cần viết hoa? + Nên bắt đầu viết từ ô nào trong vở? - Gv hướng dẫn các em viết ra nháp những từ dễ viết sai.  Gv đọc cho Hs viết bài vào vở. - Gv quan sát Hs viết. - Gv theo dõi, uốn nắn. PP : Hỏi đáp, phân tích, thực hành. Hs lắng nghe. Hai Hs đọc lại. Thơ bốn chữ. Các chữ đầu mỗi dòng thơ. Viết lùi vào 2 ô. Hs viết ra nháp: Học sinh nêu tư thế ngồi, cách cầm bút, để  Gv chấm chữa bài - Gv yêu cầu Hs tự chữ lỗi bằng bút chì. - Gv chấm vài bài (từ 5 – 7 bài). - Gv nhận xét bài viết của Hs. * Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs làm bài tập. - Mục tiêu: Giúp Hs làm đúng bài tập trong VBT. + Bài tập 2: - Gv cho 1 Hs nêu yêu cầu của đề bài. - Gv yêu cầu Hs cả lớp làm vào VBT. - Gv mời 2 Hs lên bảng làm. - Gv nhận xét, chốt lời giải đúng: Nhanh nhẹn, nhoẻo miệng cười, sắt hoen gỉ, hèn nhát. + Bài tập 3: - Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu của bài. vở. Học sinh viết vào vở. Học sinh soát lại bài. Hs tự chữa bài. PP: Kiểm tra, đánh giá, thực hành, trò chơi. 1 Hs đọc. Cả lớp đọc thầm theo. Cả lớp làm vào VBT. Hai Hs lên bảng làm. Hs nhận xét. Cả lớp chữa bài vào VBT. Hs đọc yêu cầu của bài. - Gv chia lớp thành 2 nhóm. Thảo luận: - Gv nhận xét, chốt lại lời giải đúng. Trung: trung thành, trung kiên, kiên trung, trung bình, tập trung, trung hậu. Chung : chung thủy, thủy chung, chung chung, chung sức, chung lòng, chung sống, của chung. Trai : con trai, ngọc trai. Chai: chai sạn, chai tay, chai lọ, cái chai. Trống : cái trống, trống trải, trống trơn, gà trống. Chống : chống chọi, chống đỡ, chống trả, chèo chống. Nhóm 1 làm bài 3a). Nhóm 2 làm bài 3b). Hs làm vào VBT. Đại diện các nhómlên viết lên bảng. Hs nhận xét. Hs chữa bài đúng vào VBT. 5. Tổng kết – dặn dò. - Về xem và tập viết lại từ khó. - Những Hs viết chưa đạt về nhà viết lại. - Nhận xét tiết học. Bổ sung : . Chính tả Nghe viết : Bận. I/ Mục tiêu: a) Kiến thức: Nghe viết chính xác một đoạn của bài “ Bận . b) Kỹ năng: Làm đúng các bài tập những tiếng có âm vần dễ lẫn: eo/ oeo. c) Thái đ : Giáo. II/ Chuẩn b : * GV: Bảng phụ viết BT2. * HS: VBT, bút. II/ Các hoạt động: 1) Khởi động: Hát. 2) Bài c : “ Trận bóng dưới lòng đường”. - Gv mời 3 Hs lên bảng viết các t : giếng nước,. xét bài viết của Hs. * Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs làm bài tập. - Mục tiêu: Giúp Hs làm đúng bài tập trong VBT. + Bài tập 2: - Gv cho 1 Hs nêu yêu cầu của đề bài. - Gv yêu cầu Hs cả lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Chính tả Nghe viết : Bận. ppt, Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Chính tả Nghe viết : Bận. ppt,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan