CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRẺ MN potx

25 529 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 09:22

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRẺ MN Trình bày: Ths. Cao Thị Thanh Hãy cho ý kiến về các khái niệm:  Chương trình giáo dục MN?  Chương trình MN?  Môi trường giáo dục trẻ MN?  Môi trường học tập cho trẻ MN?  Ý tưởng của chương trình MN? Hãy cho ý kiến về :  Chương trình giáo dục MN phải xây dựng theo trẻ MN? Theo cách mà trẻ học?  Trẻ MN học thông qua những con đường nào?  Quá trình GD được thể hiện trong chương trình MN như thế nào? Chương trình giáo dục trẻ (Mới) Chúng ta sẽ đạt được điều đó như thế nào? Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai  Sáng tạo  Tư duy  Giải quyết tình huống có vấn đề  Tưởng tượng  Cộng tác  Giúp đỡ  Chấp nhận sự rủi ro Lý do đòi hỏi phải đổi mới chương trình giáo dục trẻ:  Những hạn chế của chương trình cũ  Đòi hỏi mới của xã hội  Bài học từ các mô hình giáo dục mầm non có hiệu quả khác trên thế giới Đổi mới giáo dục MN và cách tiếp cận tích hợp Chương trình cải cách:  Nội dung phân chia theo môn học  Chú trọng tới Học cái gì? Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai  Lấy cô làm trung tâm/ dạy truyền đạt  Ít chú ý phát triển tính tích cực, độc lập và sáng tạo của trẻ Chương trình GDMN (Mới) Từ năm học 2005 - 2006  Bản chất của Đổi mới GDMN: Mục đích:  Phát triển trẻ tòan diện  Chú trọng phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo của trẻ So sánh mục tiêu của chương trình cải cách và chương trình mới Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hơm nay – Thế giới ngày mai So sánh mục tiêu của chương trình cải cách vàchương trình mới Mục tiêu chương trình cải cách 1.Ph/triển đạo đức 2 trí tuệ 3. thểchất 4. thẩm mỹ 5. lao động Mục tiêu chương trình đổi mới 1.Ph/triển cảm xúc–xã hội 2. nhận thức 3. ngôn ngữ 4. thểchất 5. thẩm mỹ Để đạt được mục tiêu đó chương trình mới có 3 điểm thay đổi nổi bật:  Lấy trẻ làm trung tâm  Phương pháp dạy học tích cực  Cách tiếp cận dạy học tích hợp. => Trẻ hoạt động nhiều hơn ngồi im 1 chỗ; Trẻ nói nhiều hơn ngồi lắng nghe; Trẻ hỏi nhiều hơn là đưa ra các câu trả lời.  Giúp trẻ trở thành những cá nhân tích cực, trách nhiệm trong mơi trường học tập của lớp mình. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hơm nay – Thế giới ngày mai CHƯƠNG TRÌNH TÍCH HỢP??? Đây là một cách tiếp cận trong dạy học nhằm khuyến khích trẻ:  Kết nối, liên hệ những trải nghiệm học tập MỚI với những kiến thức và trải nghiệm đã có;  Để trẻ hiểu rõ hơn về bản thân và thế giới riêng của mình;  Sử dụng những kiến thức của mình trong thực tiễn cuộc sống. 5 nhân tốtrong chương trình MN Thời gian Nguồn nguyên vật liệu Không gian Ýtưởng Con người Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai Các điều kiện học tập  Lớp học là nơi kích thích trẻ khám phá và tìm tòi.  Giáo viên, phụ huynh và bạn bè cùng trang lứa tham gia với trẻ như là người cùng học và cùng cộng tác  Có các ý tưởng hay để khám phá.  Đa dạng về nguồn nguyên vật liệu để sử dụng.  Có đủ thời gian tham gia. Hãy nhớ rằng:  Trẻ tạo ra tất cả các mối quan hệ khi chúng được tham gia tích cực cùng với suy nghĩ của mình.  Quan sát các hành động và tư duy của trẻ là vấn đề trọng tâm để xây dựng kế hoạch. Hãy lắng nghe các cuộc trò chuyện của chúng.  Việc học (của trẻ) diễn ra mọi lúc mọi nơi – không chỉ trong “bài học” hay “các sự kiện đã được lên kế hoạch”. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hơm nay – Thế giới ngày mai Chương trình MN theo hướng tích hợp/ Chương trình GD trẻ MN 1. Những gì GV dạy cho trẻ- GV chủ động (Có KH trứơc và nảy sinh trong qúa trình trẻ họat động) 2. Những gì cơ và trẻ cùng tạo ra; 3. Những thứ trẻ tự tạo ra trong khi học, chơi; khi bộc lộ ý nghĩ & cảm xúc của mình - Trẻ chủ động; 4. Mơi trường học tập phù hợp (như vai trò người GV thứ 3) Lập kếhọach ph.triển HĐ chơi Trẻchủđộng Cách tiếp cận theo Sựkiện Chương trình GD lấy HĐ Chơi lànền tảng Cô chủđộng Chương trình lấy họat động lànền tảng Cách tiếp cận Project/ đối tượng Công việc- Làm xong nhiệm vụ/ bài tập rồi mới chơi Reggio Emilia: Chơi có v/tròq.trong khi thực hiện dựán – Đòi hỏi sự hợp tác của nhóm Nhóm bạn chơi điều khiển Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hơm nay – Thế giới ngày mai GVMN cần lưu ý:  Cân đối tính chủ động: Cơ & Trẻ  Tỉ lệ % các nội dung hoạt động mà trẻ được quyền lựa chọn trong CĐSH: cố gắng đạt 40% - 60%.  Khi trẻ là trung tâm – Vai trò GV khơng lu mờ - Người dẫn dắt, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ phát triển. Hãy cho ýkiến về mạng kếhoạch sau: Thếgiới động vật Một sốcon vật sống trong gia đình Cô giáo em Các con vật sống dưới nước Các con Côn trùng Các con vật sống trong rừng Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hơm nay – Thế giới ngày mai Mạng họat động : Chủđề(Nhỏ): Tôi làai? Kểchuyện: ChúVòt xám”  Cho trẻsưu tầm ….  Nói chuyện vềngày s/nhật cuảbé  Ứng xửlễ phép, trẻbiết mỗi người 1 việc Ph/triển ngôn ngữ Ph/triển Thể chất: Cho trẻbiết về1 sốlọai thực phẩm thông thường vàtên 1 sốmón ăn màtrẻăn tại lớp;  Nghe 1 sốcâu đốvềhoa quả TCVĐ: Tạo dáng, Vềđúng nhà, Trời nắng trời mưa…đúng nhà. Một số PTGT PTGT Đường bộ PTGT Đường sắt PTGT Đường hàng không PTGT Đường thủy Một sốluật lệGT Quan điểm xây dựng Chương trình GDMN cần: Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai - Dựa vào các cơ sở lý luận về Tâm lý học MN & GD học MN - Nhu cầu từ thực tế: của cha mẹ, của XH, cộng đồng dân cư, cũng như của trẻ (Hứng thú, nhu cầu và có ý nghĩa đ/v trẻ) - Các họat động t/chức - trẻ phải được trực tiếp trải nghiệm, sử dụng tối đa các giác quan - Chương trình GD trẻ mang tính tích hợp - Vận dụng sáng tạo các mô hình GD tiên tiến. Xây dựng Chương trình GDMN thông qua hình thức mạng Căn cứ theo mục tiêu phát triển của trẻ vào cuối độ tuổi để xây dựng: Mạng Nội dung: GD trẻ cái gì?/Trẻ học cái gì? Mạng Họat động: GD trẻ bằng cách nào?/Trẻ học bằng cách nào? - Thông qua các họat động nào? Lập kế hoạch GD (Nhằm phát triển các lĩnh vực ở trẻ) [...]... CHƯƠNG TRÌNH GD TRẺ (Theo nội dung) KH t/c giờ học, các HĐ & nội dung GD trẻ theo chủ đề: Mạng nội dung và họat động KH t/c chơi = học theo Hội lễ/sự kiện KH phát triển HĐ chơi (Tháng hoặc giai đọan) Nội dung Chương trình GD theo: Trẻ em hơm nay – Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com - Theo các chủ đề - Theo các sự kiện/Hội lễ CÁC LOẠI KẾ HOẠCH TRONG CHƯƠNG TRÌNH... nhiên,…); HĐ góc chỉ là 1 phần của giờ học (Nếu có) khơng phải/khơng thể làGiờ chơi tự do Trẻ em hơm nay – Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com CÁC MẠNG CHƯƠNG TRÌNH GDMN Ch /trình GD trẻ tổ chức thơng qua: 1.Các giờ học - Họat động chung; Các HĐGD khác (Chơi; Lao động, ) & nội dung GD trẻ trong CĐSH/ngày: Mạng (Nội dung và mạng họat động theo chủ điểm – Chủ đề lớn),... họat động trải nghiệm cho trẻ theo nhóm nhỏ thì hiệu quả GD càng hiệu quả GVMN cần linh họat (Tiếp) Khơng đòi hỏi 1 kết quả hồn hảo ở trẻ sau 1 giờ học/1 hoạt động/1nội dung GD cụ thể Trẻ em hơm nay – Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Khơng phải 1 giờ học/1 hoạt động GD hay 1 nội dung GD cụ thể có thể phát triển cả 5 lĩnh vực của trẻ => Khơng thể bắt buộc... giai đđọan phát triển; Các góc chơi được tổ chức (Mục đích: tạo mơi trường cho trẻ chơi); Nhiệm vụ của GV và biện pháp tác đđộng nhằm phát triển HĐ chơi ở trẻ Trẻ em hơm nay – Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com KẾ HOẠCH NGÀ Y Chế độ sinh họat (hoặc theo thời gian trong ngà) y Đó trẻ - Trẻ n lớ n đế p Nội dung GD và biện phá tổ p chức Tê hoạt đđộng và n biện phá... sinh Nội dung gíao dục và biện phá tổ chức p Các sự kiện/hội lễ dự kiến sẽ tổ chức trong năm học u cầu khi chọn sự kiện/ hội lễ để tổ chức cho trẻ: 1.Gắn liền- gần gũi với cuộc sống của trẻ 2.Phù hợp với nhu cầu, hứng thú của trẻ 3.Có ý nghĩa đối với trẻ 4.Có thể tổ chức nhiều dạng họat động qua đó trẻ tham gia 1 cách tự nguyện, tích cực => được phát triển tòan diện KẾ HỌACH TUẦN Trẻ em hơm nay – Thế... chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Lưu ý: trẻ HỌC (Theo nghĩa rộng – Học làm người) thơng qua: Chơi Các tình huống trong cuộc sống thực của trẻ Các hoạt động khám phá Các nội dung trong chế độ sinh hoạt và hoạt động chuyển tiếp Giờ dạy và học (với nội dung cụ thể) Nhiều nội dung, họat động GD bổ ích cho trẻ – Tổ chức như thế nào? Có cần phải đạt được? Sau 1 giờ học? Trong 1 Ngày? Sau 1 chủ đề? Trẻ em hơm... cho phù hợp); Tên những chủ đề dự kiến sẽ tổ chức: dựa trên nhu cầu, hứng thú, kinh nghiệm của trẻ và hòan cảnh của lớp/trường; Trẻ em hơm nay – Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Tên những sự kiện và lễ hội dự kiến sẽ tổ chức (Sự kiện lớn xẩy ra trong xã hội đýợc trẻ quan tâm) KẾ HOẠCH THEO CHỦ ĐỀ, LỄ HỘI Cĩ thể theo hình thức lập mạng: Mạng nội dung (nhằm... thể phát triển cả 5 lĩnh vực của trẻ => Khơng thể bắt buộc đạt được cả 5 mục tiêu phát triển/1giờ học Tính chủ động, tích cực của cơ và trẻ có thể thay đổi linh hoạt lệ thuộc vào nội dung và các hoạt động giáo dục mà GV tổ chức, cũng như đặc điểm phát triển của trẻ GVMN cần linh họat (Tiếp) GV phải biết chọn lựa và phân chia các nội dung và các hoạt động GD sẽ tổ chức vào các thời điểm trong ngày/tuần:... kiện/Hội lễ CÁC LOẠI KẾ HOẠCH TRONG CHƯƠNG TRÌNH GD TRẺ (Theo thời gian) Kế hoạch năm Kế họach tháng/chủ đề (Nhà trẻ KHGD nên theo các chủ đề nhỏ/tuần/tháng) Kế hoạch tuần/Kế hoạch ngày KẾ HOẠCH NĂM HỌC Mục tiêu phát triển: GV xác định mục tiêu cần đạt đối với trẻ của lớp đang phụ trách (Căn cứ vào mục tiêu chung của trẻ cuối độ tuổi MG và các dấu hiệu đánh giá trẻ theo lứa tuổi để xác định cho phù hợp); Tên... chủ đề??? Nên hay khơng? Vì sao? Nhận xét kết quả thực hiện chương trình so với mục tiêu đã đề ra khi GV đã thực hiện xong chủ đề hoặc sau một giai đoạn (10-12 tuần) hoặc sau học kỳ và khi kết thúc năm học MẠNG KH CHƠI – HỌC THEO SỰ KIỆN/LỄ HỘI BÉ VUI ĐĨN TẾT Trẻ em hơm nay – Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com -Bó g n bay -H oa mai Cảnh ngà y Tết /L à sao bi . Chương trình MN?  Môi trường giáo dục trẻ MN?  Môi trường học tập cho trẻ MN?  Ý tưởng của chương trình MN? Hãy cho ý kiến về :  Chương trình giáo dục MN phải xây dựng theo trẻ MN? Theo. sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRẺ MN Trình bày: Ths. Cao Thị Thanh Hãy cho ý kiến về các khái niệm:  Chương trình giáo dục MN?  Chương. theo trẻ MN? Theo cách mà trẻ học?  Trẻ MN học thông qua những con đường nào?  Quá trình GD được thể hiện trong chương trình MN như thế nào? Chương trình giáo dục trẻ (Mới) Chúng ta sẽ
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRẺ MN potx, CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRẺ MN potx, CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRẺ MN potx

Từ khóa liên quan