Giáo án lớp 4 năm 2011 - Tuần 20 pps

23 438 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:21

TUẦN 20 Ngày soạn: 1 / 1 / 2010 Ngày dạy Thứ hai ngày 3 / 1 / 2010 Ngày dạy Thứ hai ngày 3 / 1 / 2010 TẬP ĐỌC Tiết 39: Bốn anh tài ( tiếp theo). A. MỤC TIÊU: - Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài. Biết thuật lại sinh động cuộc chiến đấu của 4 anh tài chống yêu tinh. Biết đọc diễn cảm bài văn, chuyển giọng linh hoạt phù hợp với diễn biến của câu chuyện: Hồi hộp ở đoạn đầu, gấp gáp dồn dập ở đoạn tả cuộc chiến đấu quyết liệt chống yêu tinh: chậm rãi khoan thai ở lời kết. Tốc độ đọc 90 tiếng /1 phút. - Hiểu các từ ngữ mới ( chú giải). - ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi sức khoẻ tài năng, tinh thần đoàn kết, hiệp lực chiến đấu quy phục yêu tinh, cứu dân bản của 4 anh em Cẩu Khây. B. CHUẨN BỊ - Tranh minh hoạ bài đọc trong sgk phóng to ( nếu có). C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. I. Ổn định tổ chức. II. Kiểm tra bài cũ: - Đọc thuộc lòng bài thơ : Chuyện cổ tích về loài người? - 2,3 Hs đọc và trả lời câu hỏi nội dung bài. III. Bài mới: HĐ của thầy 1. Giới thiệu bài. Bằng tranh. 2. Luyện đọc và tìm hiểu bài. a. Luyện đọc: HĐ của trò - Đọc toàn bài: - 1 Hs khá đọc. - Chia đoạn: - Đ1: Từ đầu để bắt yêu tinh đấy. Đ2: Còn lại. - Đọc nối tiếp : 2 lần - 2 Hs đọc / 1 lần + Lần 1: Đọc kết hợp sửa phát âm. + Lần 2: Đọc kết hợp giải nghĩa từ. - 2 Hs - 2 Hs khác. - Đọc theo cặp: - Từng cặp đọc bài. - Đọc toàn bài: - 1 Hs đọc, lớp theo dõi. + Nêu cách đọc đúng? - Đọc trôi chảy, lưu loát, phát âm đúng toàn bài. - Gv đọc toàn bài. - Lớp nghe, theo dõi. b. Tìm hiểu bài. - Đọc lướt đoạn 1, trả lời: - Cả lớp đọc + Tới nơi yêu tinh ở, anh em Cẩu Khây gặp những ai và được giúp đỡ như thế nào? - gặp 1 bà cụ được yêu tinh cho sống sót để chăn bò cho nó, bà cụ nấu cơm cho ăn và cho ngủ nhờ. +Thấy yêu tinh về bà cụ đã làm gì? - giục 4 anh em chạy trốn. +Nêu ý chính đoạn 1? -ý 1: Bốn anh em Cẩu Khây đến nơi ở của yêu tinh và được bà cụ cứu giúp. - Đọc thầm đoạn 2, trao đổi theo N2: - Lớp thực hiện theo yêu cầu. - Thuật lại cuộc chiến đấu của 4 anh em chống yêu tinh. - Trao đổi trong nhóm, thuật cho nhau nghe: +Yêu tinh có phép thuật gì đặc biệt? - phun nước như mưa làm nước dâng ngập cả cánh đồng làng mạc. +huật lại cuộc chiến đấu của 4 anh em chống yêu tinh? - Đại diện các nhóm trình bày, lớp nx trao đổi, bổ sung. - Gv chốt lại ý đúng và đủ. +Vì sao anh em Cẩu Khây chiến thắng được yêu tinh? anh em Cẩu Khấy có sức khoẻ và tài năng phi thường, đoàn kết, +Nêu ý đoạn 2? - Bốn anh em Cẩu KHây chiến thắng được yêu tinh bằng sức khoẻ, tài năng và sự đoàn kết của mình. +Câu chuyện ca ngợi điều gì? - ý nghĩa: (MĐ,YC). c. Đọc diễn cảm. - Đọc nối tiếp toàn bài : - 2 Hs đọc. Lớp theo dõi. +Tìm giọng đọc bài văn? - Hồi hộp ở đoạn đầu, gấp gáp dồn dập ở đoạn tả cuộc chiến đấu quyết liệt chống yêu tinh: chậm rãi khoan thai ở lời kết. Nhấn giọng: vắng teo, lăn ra ngủ, hé cửa, thò đầu, lè lưỡi, đấm một cái, gãy gần hết, quật túi bụi, hét lên, nổi ầm ầm, tối sầm, như mưa, be bờ, tát nước ầm ầm, , khoét máng, quy hành, - Luyên đọc đoạn: Cẩu Khây hé cửa tối sầm lại. + Gv đọc mẫu. - Lớp theo dõi, nêu cách đọc đoạn. + Luyện đọc theo cặp: - Cặp luyện đọc. + Thi đọc: - Cá nhân đọc, cặp đọc. + Gv cùng hs nx, khen hs, nhóm đọc tốt. IV. Củng cố - Dặn dò: - Nhắc lại nd bài học. - Nx tiết học. - VN kể lại chuyện cho người thân nghe. TOÁN Tiết 96: Phân số A. MỤC TIÊU: Giúp học sinh: - Bước đầu nhận biết về phân số, về tử số và mẫu số. - Biết đọc, viết về phân số. B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. - Bộ đồ dùng dạy học toán các hình sử dụng bài hình thành phân số: (TBDH). C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. I. Ổn định tổ chức. II. Kiểm tra bài cũ: - Một số học sinh trình bày lại bài tập 4/ 105. - 2,3 hs . Lớp nx, trao đổi. - Gv nx chung. III Bài mới: HĐ của thầy HĐ của trò HĐ của trò 1. Giới thiệu bài: 2. Giới thiệu phân số: - GV lấy hình tròn dán lên bảng. + Hình tròn của các em được chia thành mấy phần bằng nhau? + Đã tô màu bao nhiêu phần bằng nhau? - Y/c hs lấy hình tròn giống của gv. - 6 phần - 5 phần trong số 6 phần bằng nhau. + Đã tô màu bao nhiêu phần hình tròn? - Năm phần sáu hình tròn. + Cách viết năm phần sáu: 5 6 ( Viết số 5, viết gạch ngang, viết số 6 dưới gạch ngang và thẳng cột với số 5) 5 6 được gọi là gì? TS là bao nhiêu và MS là bao nhiêu? - Phân số. Tử số là 5, mẫu số là 6. + Mẫu số và tử số viết ở vị trí nào so với gạch ngang? MS và TS cho biết gì? Em có nhận xét gì? - MS viết dưới gạch ngang, MS cho biết hình tròn được chia thành 6 phần bằng nhau. 6 là số tự nhiên khác 0. - TS viết trên gạch ngang, TS cho biết đã tô màu 5 phần bằng nhau đó. 5 là số tự nhiên. - Gv tổ chức cho hs lấy ví dụ với một số hình có trong bộ đồ dùng: Phân số: 1 6 ; 2 6 ; 3 4 ; 4 6 …. 3. Thực hành: Bài 1. - Hs đọc yêu cầu phần a.b. - Gv yêu cầu hs tự làm bài vào nháo đối với từng hình kết hợp cả 2 phần: - Cả lớp tự làm bài. - Trình bày miệng, lên bảng: - Lần lượt từng học sinh trình bày từng hình, lớp nx, trao đổi bổ sung: - Gv nx chung chốt từng câu đúng: Hình 1: 2 5 (hai phần năm). MS là 5 cho biết hình chữ nhật đã được chia thành 5 phần bằng nhau; TS là 2 cho biết đã tô màu 2 phần bằng nhau đó. ( Làm tương tự với các hình còn lại). Bài 2. Gv kẻ bảng lớp - Gv chốt ý đúng. - Hs trao đổi trong nhóm 2, - 2, 3 Hs lên bảng điền. Nhiều hs trình bày miệng. Lớp nx, trao đổi bổ sung. Bài 3. - Hs đọc yêu cầu bài. - Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở : - Cả lớp làm bài. - Gv chấm 1 số bài: - Gv nx chung. - 2, 3 Hs lên bảng chữa bài, lớp nx trao đổi. Các phân số lần lượt là: 2 5 ; 11 12 ; 4 9 ; 9 10 ; 50 48 Bài 4. ( Làm tương tự bài 3) - Hs làm bài vào vở. IV. Củng cố - Dặn dò: - Nhắc lại nd bài. - Nx tiết học. - VN trình bày lại bài 1,2 vào vở BT. CHÍNH TẢ ( Nghe - viết). Tiết 20: Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp. A. MỤC TIÊU. - Nghe viết đúng chính tả, trình bày đúng bài: Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp. - Phân biệt tiếng có âm vần dễ lẫn: ch/tr; B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. - Bảng phụ viết đoạn bài 2a. 3a lên bảng. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. I. Ổn định tổ chức II Kiểm tra bài cũ: + Viết : sản sinh; sắp xếp, bổ sung; sinh động ? - 2 Hs lên bảng viết, lớp viết nháp, đổi nháp kiểm tra. - Gv cùng hs nx, trao đổi chốt từ viết đúng. III. Bài mới: HĐ của thầy HĐ của trò 1.Giới thiệu bài: Nêu MT. 2. Hs nghe - viết. - Đọc bài chính tả - 1 Hs đọc, lớp theo dõi. + Nêu nội dung đoạn văn? - Đoạn văn nói về Đân- lớp , người đã phát minh ra chiếc lốp xe đạp bằng cao su. - Lớp đọc thầm nêu những từ khó, dễ viết lẫn? - Hs đọc thầm và nêu. -VD: Đân-lớp, nwocs Anh, XIX, 1880, nẹp sắt, rất xóc, cao su, suýt ngã, lốp, săm, - Gv tổ chức cho hs luyện viết cá từ - 1 số hs lên bảng viết, lớp viết nháp. đổi trên: chéo nháp sửa cho nhau. - Gv nhắc nhở Hs trước khi viết bài: Gv đọc - Lớp viết bài vào vở chính tả. - Gv đọc toàn bài: - Hs soát lại bài, - Gv thu chấm5,6 bài. Nx chung. - Lớp đổi chéo kiểm tra bài của bạn. 3. Bài tập. Bài 2a. Gv treo bảng phụ. - Hs đọc yêu cầu bài. - Hs tự làm bài vào vở, 1 Hs lên bảng chữa bài. - Trình bày: - 1 số học sinh đọc bài,lớp nx trao đổi bổ sung. - Gv nx chốt bài làm đúng: Thứ tự các từ điền đúng: Chuyền trong; chim; trẻ. Bài 3a. ( Làm tương tự) - Hs làm bài vào vở, chữa bài. + Thứ tự từ điền: đãng trí, chẳng thấy, xuất trình. IV. Củng cố - Dặn dò. - Nhắc lại nd bài. - Nx tiết học. - Ghi nhớ các hiện tượng chính tả đã học. Ngày soạn: 1/1/2011 Ngày dạy Thứ ba ngày 4/1/2011 TOÁN Tiết 97: Phân số và phép chia số tự nhiên. A. MỤC TIÊU: Giúp học sinh nhận ra rằng: - Phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên ( khác 0 ) không phải bao giờ cũng có thương là một số tự nhiên. - Thương của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên ( khác 0 ) có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia và mẫu số là số chia. B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. - Bộ đồ dùng dạy- học toán. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. I. Ổn định tổ chức. II. Kiểm tra bài cũ: + Có một cái bánh cắt theo phần tô màu: Viết phân số biểu thị số phần cắt đi và số phần còn lại: - Gv nx chốt bài đúng, ghi điểm. III. Bài mới: - 2 học sinh lên bảng, lớp làm nháp, nx chữa bài. HĐ của thầy HĐ của trò 1. Giới thiệu bài: 2. Các ví dụ cụ thể: VD1: Có 8 quả cam chia đều cho 4 em, mỗi em được mấy quả cam? 8 : 4 = 2 ( quả cam) + Kết quả phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 là một số - là một số tự nhiên. VD 2: Có 3 cái bánh, chia đều cho 4 em. Hỏi mỗi em được bao nhiêu phần của cái bánh? - Hs suy nghĩ và nêu cách chia: - Chia đều 3 cái bánh cho 4 em. + Mỗi em được bao nhiêu phần cái bánh? 3 4 cái bánh + Ta viết : 3 : 4 = ? 3 : 4 = ( cái bánh) + Nhận xét gì? * Thương của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên khác 0 có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia mẫu số là số chia. + Ví dụ: 6 : 3 = 6 3 ; 4 : 4 = 4 4 ; 2 : 3 = 2 3 3. Thực hành: Bài 1. - Hs đọc yêu cầu. - Gv viết đề bài lên bảng: - Lớp viết bảng con; một số học sinh lên bảng chữa bài. - Gv cùng hs nx, chốt bài đúng. Lưu ý học sinh cách viết: 7 : 9 = 7 9 ; 5 : 8 = 5 8 ; 6 : 19 = 6 19 1: 3 = 1 3 Bài 2. - Gv chấm một số bài. - Gv cùng hs nx, chữa bài: - Hs đọc yêu cầu thực hiện làm bào vào vở( theo mẫu) - Một số học sinh lên bảng chữa bài. 36 : 9 = 36 9 = 4; 88 : 11 = 88 11 = 8; 0 : 5 = 0 5 = 0; 7 : 7 = 7 7 = 1. Bài 3. ( Cách làm tương tự như bài 2). - Hs làm bài vào vở. + Qua đó em có nhận xét gì? - Mọi số tự nhiên có thể viết thành một phân số có tử số là số tự nhiên đó và mẫu số bằng 1. IV. Củng cố - Dặn dò: - Nhắc lại nd bài. - Nx tiết học. - Vn làm bài tập 1 vào vở. LUYỆN TỪ VÀ CÂU Tiết 39: Luyện tập về câu kể Ai làm gì? A. MỤC TIÊU: - Củng cố kiến thức và kĩ năng sử dụng câu kể Ai làm gì? Tìm được các câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn. Xác định được bộ phận CN,VN trong câu. - Thực hành viết được một đoạn văn có dùng kiểu câu Ai làm gì? B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. - Phiếu viết rời các câu văn trong bài tập 1. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. I. Ổn định tổ chức. II. Kiểm tra bài cũ. + Học thuộc lòng 3 câu tục ngữ BT 3/11. + Em thích câu tục ngữ nào ? Vì sao? - Gv nx chung, ghi điểm. III. Bài mới. - 2, 3 Hs nêu, lớp nx, trao đổi. HĐ của thầy HĐ của trò 1. Giới thiệu bài: trực tiếp. 2. Luyện tập. Bài 1. Gv gắn các câu đã chuẩn bị lên bảng; - Hs đọc yêu cầu và nội dung đoạn văn. - Trao đổi theo N2 tìm câu kể Ai làm gì? - Hs trao đổi và nêu câu kể Ai làm gì: - Câu : 3, 4, 5, 7. ( Hs đánh dấu trước câu kể trên bảng lớp). Bài 2. Gv bỏ những câu 1;2;6 trên bảng xuống. - Hs đọc yêu cầu bài. - Hs đọc thầm từng câu, tự làm bài : - Xác định bộ phận CN-VN; đánh dấu phân cách (//) 2 bộ phận. - 4 hs lên bảng làm, 1 số hs nêu miệng, lớp nx, trao đổi. - Gv chốt câu đúng: Câu CN VN 3 Tàu chúng tôi // buông leo trong vùng biển Trường Sa. 4 Một số chiến sĩ // thả câu 5 Một số khác // quây quần bên boong sau ca hát, thổi sáo. 7 Cá heo // gọi nhau quây quần đến quanh tàu như để chia vui. Bài 3. - Gv cùng hs làm rõ yc đề bài: - Hs đọc yêu cầu của bài. + Đề bài yêu cầu gì? - Viết 1 đoạn văn ngắn khoảng 5 câu, kể về công việc trực nhật của cả tổ em. + Đoạn văn phải có yêu cầu gì? - Có một số câu kể Ai làm gì?. - Gv phát bút dạ và phiếu cho 2, 3 hs: - Lớp viết bài vào vở, 2- 3 Hs viết phiếu. - Trình bày: - Một số hs đọc đoạn văn của mình, dán phiếu, lớp nx, trao đổi, bổ sung. - Gv nx chung, khen hs có đoạn văn viết tốt. IV. Củng cố - Dặn dò. - Nhắc lại nd bài học. - Nx tiết học. - VN hoàn thành đoạn văn vào vở. KHOA HỌC Tiết 39: Không khí bị ô nhiễm. A. MỤC TIÊU: Sau bài học, Hs biết: - Phân biệt không khí sạch (trong lành) và không khí bẩn ( không khí bị ô nhiễm). - Nêu những nguyên nhân gây ra nhiễm bẩn bầu không khí. B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. Sưu tầm hình vẽ, tranh ảnh thể hiện bầu không khí trong sạch, bầu không khí bị ô nhiễm. C. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. I. Ổn định tổ chức. II. Kiểm tra bài cũ: + Nêu tác hại do bão gây ra? + Nêu một số cách phòng chống bão mà địa phương bạn đã áp dụng? - 2,3 Hs trả lời. Lớp nx, trao đổi. - Gv nx chung, đánh giá. III. Bài mới: 1. Giới thiệu bài. ( bằng tranh). 2. Giảng bài: a) Hoạt động 1: Không khí ô nhiễm và không khí sạch. - Tố chức hs qs hình sgk và nx: - Hs trao đổi theo nhóm 2. + Hình nào thể hiện bầu không khí trong sạch? Hình nào thể hiện bầu không khí bị ô nhiễm? - Đại diện các nhóm trả lời, lớp trao đổi theo từng hình: + Hình 2 cho biết nơi có không khí trong sạch, cây cối xanh tươi, không gian thoáng đãng +Hình 1: Không khí bị ô nhiễm, nhiều nhà máy, những lò phản ứng hạt nhân đang nhả khói. + Hình 3: Ô nhiễm do chất thải ở nông thôn. + Hình 4: Ô nhiễm do nhiều ô tô, xe máy đi lại xả khí thải và tung bụi + Thế nào là không khí sạch, không - Nhiều hs nêu: ( Dựa vào mục bạn cần khí bẩn? biết). * Kết luận: - Không khí sạch là không khí trong suốt, không màu, không mùi, không vị, chỉ chứa khói bụi, khí độc, vi khuẩn với một tỉ lệ thấp, không làm hại đến sức khoẻ con người. - Không khí bẩn hay ô nhiễm là không khí có chứa 1 trong các loại khói, khí độc, các loại bụi, vi khuẩn quá tỉ lệ cho phép, có hại cho sức khẻo con người và các sinh vật khác. a) Hoạt động 2: Nguyên nhân gây ra ô nhiễm không khí. + Nêu những nguyên nhân làm không khí bị ô nhiễm? + Nêu tác hại của không khí bị ô nhiễm? - Do khí thải của các nhà máy; khói, khí độc, bụi, do các phương tiện ôtô thải ra; khí độc, vi khuẩn; do các rác thải sinh ra - Không khí bị ô nhiễm có hại cho sức khoẻ con người - Tổ chức cho học sinh liên hệ ở địa phương? - Hs trao đổi theo N4. Trình bày trước lớp, lớp trao đổi chung. - Gv nx, khen nhóm liên hệ tốt. * Kết luận: Nguyên nhân làm không khí bị ô nhiễm: - Do bụi: Bụi tự nhiên; bụi do hoạt động của con người - Do khí độc: Sự lên men thối rữa của các sinh vật, rác thải, sự cháy của than đá, dầu mỏ, khói tàu, xe, nhà máy, IV. Củng cố - Dặn dò: - Nhắc lại nd của bài. - Đọc phần ghi nhớ của bài? ( Hs đọc- sgk/79). - Nx tiết học. - Vn học thuộc bài và chuẩn bị sưu tầm tranh ảnh về các hoạt động bảo vệ môi trường. LỊCH SỬ Tiết 20: Chiến thắng Chi Lăng. A. MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh biết: - Thuật lại diễn biến trận Chi Lăng. - ý nghĩa quyết định của trận Chi Lăng đối với thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn. - Cảm phục sự thông minh, sáng tạo trong cách đánh giặc của ông cha ta qua trận Chi Lăng. B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. - Lược đồ trận Chi Lăng (TBDH). Phiếu học tập ( Diễn biến trận Chi Lăng). C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. I. Ổn định tổ chức. II. Kiểm tra bài cũ: + Nêu tình hình nước ta vào cuối thời - 2,3 Hs trả lời, lớp nx, trao đổi. Trần? + Do đâu mà nhà Hồ không chống nổi quân Minh? - Gv nx chốt ý, ghi điểm. III. Bài mới: 1. Giới thiệu bài.(Qua hình 2 sgk/46) 2. Hoạt động 1: Bối cảnh dẫn tới trận Chi Lăng và khung cảnh ải Chi Lăng. - Gv nêu bối cảnh dẫn tới trận Chi Lăng: - Hs nghe. - Cuối năm 1406, quân Minh xâm lược nước ta. Nhà Hồ không đoàn kết được toàn dân nên cuộc kháng chiến thất bại (1407). Dưới ách đô hộ của nhà Minh, nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta nổ ra, tiêu biểu là cuộc kn Lam Sơn do Lê Lợi khởi xướng. - Năm 1418, từ vùng núi Lam Sơn cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ngày càng lan rộng ra cả nước. Năm 1426, quân Minh bị quân khởi nghĩa bao vây ở Đông quan (Thăng Long), Vương Thông tướng chỉ huy quân Minh hoảng sợ, một mặt xin hoà, mặt khác bí mật sai người về nước xin quân cứu viện, Liễu Thăng chỉ huy 10 vạn quân kéo vào nước ta theo đường Lạng Sơn. - Gv treo lược đồ / 45. - Hs quan sát. + Thung lũng ải Chi Lăng ở tỉnh nào ? - Tỉnh Lạng Sơn. + Hình thức như thế nào? - hẹp và có hình bầu dục. + hai bên thung lũng là gì? - Phía tây thung lũng là dãy núi đá hiểm trở. Phía đông thung lũng là dãy núi đất trùng trùng điệp điệp. + Lòng thung lũng có gì đặc biệt? có sông, có 5 ngọn núi nhỏ + Với địa thế như trên Chi Lăng có lợi gì cho quân ta, hại gì cho quân địch? - Tiện cho quân ta mai phục, giặc vào khó mà ra được. * Kết luận: Gv tổng kết ý chính trên. 3. Hoạt động 2: Trận Chi Lăng. - Tổ chức hs thảo luận theo nhóm 4; Gv phát phiếu cho các nhóm. - Hs đọc sgk, quan sát lược đồ trả lời câu hỏi theo phiếu. + Lê Lợi đã bố trí quân ta ở Chi Lăng ntn? - quân ta mai phục chờ địch ở 2 bên sườn núi và lòng khe. + Kị binh của ta đã làm gì khi quân Minh đến trước ải Chi Lăng? - Khi quân địch đến kị binh của ta ra nghênh chiến rồi quay đầu giả vờ thua để nhử Liễu Thăng cùng đám kị binh vào ải. + Trước hành động của quân ta kị binh của giặc đã làm gì? - Kị binh của giặc ham đuổi nên bỏ xa hàng vạn quân bộ ở phía sau đang lũ lượt chạy. + Kị binh của giặc thua ntn? - Khi ngựa của chúng Liễu thăng bị giết tại trận. + Bộ binh của giặc thua ntn? - Hs trả lời. - Tổ chức các nhóm báo cáo kết quả: - Lần lượt từng nhóm trả lời các nội [...]... đphương - Gt chung về đphương em sinh sống - Nêu kq đổi mới, cảm nghĩ của em - Đọc yêu cầu đề bài, xác định yc đề - Hs tiếp nối nhau giới thiệu nội dung chọn: - Cả lớp thực hành - Cá nhân, nhóm -Hs nx, trao đổi bổ sung IV Củng cố - Dặn dò: - Nhắc lại nd bài - NX tiết học - VN viết lại bài giới thiệu vào vở Treo ảnh sưu tầm được Sinh hoạt tuần 20 A Mục tiêu: - Sơ kết cuối tuần - Phương hướng tuần sau... ước đổi mới - Thực hành giới thiệu N2: - Thi giới thiệu : - Gv khen hs giới thiệu tốt HĐ của trò - Đọc yêu cầu - 1 Hs đọc to, lớp theo dõi - Cả lớp - xã Vĩnh Sơn, H Vĩnh Thạch, Bình Định, là xã nghèo đối quanh năm, khó khăn nhất huyện - Lần lượt hs kể: biết trồng lúa nước 2 vụ/ năm; nghề nuôi cá phát triển; đời sống người dân cải thiện - Hs lập nháp, trình bày, lớp nx, bs - Hs đọc lại - Giới thiệu... hành kể, trao đổi về ý nghĩa - Gv dán dàn ý kể lên bảng: - Hs đọc ( Gợi ý 3 sgk /16) - Gv tổ chức cho học sinh kể trong nhóm: - N2 từng cặp học sinh kể Trao đổi ý nghĩa câu chuyện - Thi kể: - Cá nhân, nhóm - Gv dán tiêu chí nhận xét lên: Nội dung; - Hs kể cùng lớp trao đổi về nội cách kể; khả năng hiểu truyện dung câu chuyện kể - Gv cùng hs dựa vào tiêu chí đánh giá - Cả lớp bình chọn câu chuyện kể... dạng phân số - Yêu cầu hs viết bảng lớp và bảng con từng phân số Lớp nx trao đổi - Hs đọc yêu cầu bài tập3 ,4 - Hs tự làm bài vào vở BT 3, 4 Hs lên - Gv chấm bài, cùng hs nx, chữa bài bảng chữa bài Lớp nx trao đổi, bs Bài 5 Gv vẽ hình lên bảng lớp - Hs trao đổi nhóm 2, làm bài vào nháp - Gv tổ chức cho học sinh trao đổi 2 hs lên bảng chữa bài, các nhóm đổi nhóm và trao đổi cả lớp nháp kiểm tra - Gv cùng... băng giấy ? - Bằng nhau: + Từ đó so sánh 2 phân số: - Bằng nhau + Phân số 3 /4 có TS và MS nhân với 3 = 3x 2 = 6 6 = 6 : 2 = 3 ; 4 4 x2 8 8 8 : 2 4 mấy để có được ps 6/ 8? + Nêu kết luận? * Kết luận: ( sgk) 3 Thực hành: Bài 1 Viết số thích hợp vào ô trống - Hs tự làm bài vào nháp: - Một số học sinh lên bảng chữa bài - Trình bày: - Nhiều hs nêu miệng kết quả bài làm - Gv nx chốt bài làm đúng - Lớp nx, trao... giọng: chính đáng, hết sức phong phú, nổi bật, đa dạng, lao động, đánh cá, săn bắn, đánh trống, thổi kèn, thuần hậu, hiền hoà, nhân bản, - Luyên đọc diễn cảm: Đoạn từ nổi bật sâu sắc + Gv đọc mẫu: + Luyện đọc theo cặp: + Thi đọc: - Gv nx chung, khen hs đọc tốt - Hs nghe, nêu cách đọc - Lớp đọc đoạn - Cá nhân, cặp đọc Lớp nx, trao đổi IV Củng cố - Dặn dò: - Nhắc lại nd bài - Nx tiết học - VN luyện đọc... bài IV Củng cố - Dặn dò: - Nhắc lại nd bà - Nx tiết kiểm tra - Chuẩn bị quan sát những đổi mới của phố phường mình để giới thiệu địa phương cho tiết học sau Ngày soạn: 4/ 1 /201 1 Ngày dạy: Thứ năm ngày 6/1 /201 1 TOÁN Tiết 99: Luyện tập A MỤC TIÊU: Giúp học sinh: - Củng cố một số hiểu biết ban đầu về phân số; đọc viết phân số; quan hệ giữa phép chia số tự nhiên và phân số - Bước đầu biết so sánh độ dài một... bài cũ: + Đọc đoạn văn bài tập 3 sgk /19? - Gv nx ghi điểm III Bài mới HĐ của thầy 1 Giới thiệu bài: Nêu MĐ, YC 2 Hướng dẫn hs làm bài tập a) Bài 1 - Trao đổi theo nhóm2: - Trình bày: - 2,3 hs đọc Lớp nx, bổ sung HĐ của trò - Hs đọc nội dung bài tập 1 - Làm vào nháp, 2,3nhóm làm phiếu - Đại diện các nhóm, dán phiếu, lớp nx, trao đổi - Gv nx chung chốt từ đúng: - VD: a tập thể dục; đi bộ; chạy; chơi thể... mẫu số và - TS = MS thì PS = 1; phân số có TS bé hơn MS thì ntn? - TS < MS thì PS < 1 3 Thực hành: Bài 1.Yêu cầu hs tự làm bài - Hs đọc yc và làm bài vào nháp, 2 Hs lên bảng chữa bài Lớp nêu miệng, nx - Gv nx chung trao đổi 9 : 7 = ; 8 : 5 = ; 19 : 11 = Bài 2 Tổ chức cho hs trao đổi N2: - Hs trao đổi đưa ra kết luận chung - Trình bày: - Các nhóm nêu miệng, lớp nxtrao đổi 7 - Gv chốt bài đúng: - Phân... hơn 1? - Gv cùng hs nx, chữa bài - 3 hs lên bảng, lớp làm bài vào nháp III Bài mới 1 Giới thiệu bài 2 Nhậnbiết hai phân số bằng nhau: - Gv cùng hs lấy hai băng giấy : - Gv cùng hs thao tác trên 2 băng giấy: - 2 băng giấy bằng nhau - băng giấy thứ nhất chia thành 4 phần bằng nhau, tô màu 3 phần 3 + Tô màu bao nhiêu phần bằng nhau - Tô màu của băng giấy 4 của băng giấy? + Làm tương tự băng giấy 2: - Chia . phần của cái bánh? - Hs suy nghĩ và nêu cách chia: - Chia đều 3 cái bánh cho 4 em. + Mỗi em được bao nhiêu phần cái bánh? 3 4 cái bánh + Ta viết : 3 : 4 = ? 3 : 4 = ( cái bánh) + Nhận xét. từ. - 2 Hs - 2 Hs khác. - Đọc theo cặp: - Từng cặp đọc bài. - Đọc toàn bài: - 1 Hs đọc, lớp theo dõi. + Nêu cách đọc đúng? - Đọc trôi chảy, lưu loát, phát âm đúng toàn bài. - Gv đọc toàn bài. -. bài vào vở : - Cả lớp làm bài. - Gv chấm 1 số bài: - Gv nx chung. - 2, 3 Hs lên bảng chữa bài, lớp nx trao đổi. Các phân số lần lượt là: 2 5 ; 11 12 ; 4 9 ; 9 10 ; 50 48 Bài 4. ( Làm tương
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 4 năm 2011 - Tuần 20 pps, Giáo án lớp 4 năm 2011 - Tuần 20 pps, Giáo án lớp 4 năm 2011 - Tuần 20 pps

Từ khóa liên quan