skkn đổi mới phương pháp dạy học, vận dụng trò chơi quân sự vào trong quá trình giảng dạy thực hành môn gdqp trong trường thpt

30 1.6K 3
skkn đổi mới phương pháp dạy học, vận dụng trò chơi quân sự vào trong quá trình giảng dạy thực hành môn gdqp trong trường thpt

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

NHỮNG TỪ VIẾT TẮT: QPTD: QUỐC PHỊNG TỒN DÂN ANND: AN NINH NHÂN DÂN THPT: TRUNG HỌC PHỔ THÔNG GD&ĐT: GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GDQP – AN: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH GDQP: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG LLVT: LỰC LƯỢNG VŨ TRANG PHẦN I: MỞ ĐẦU ĐẶT VẤN ĐỀ: Để thực tốt hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa Đảng nhà nước ta coi trọng việc xây dựng Quốc phịng tồn dân (QPTD), An ninh nhân dân (ANND) vững mạnh thời kì Trong học sinh Trung học phổ thơng (THPT), chủ nhân tương lai đất nước có vai trị quan trọng Tích cực học tập hiểu nội dung xây dựng quốc phòng, an ninh, góp phần tồn Đảng, tồn dân, tồn qn xây dựng vững quốc phịng tồn dân an ninh nhân dân đất nước thời kì nhiệm vụ trọng tâm học sinh giai đoạn Giáo dục quốc phòng môn học nằm hệ thống giáo dục quốc gia nhằm giáo dục người Việt Nam phát triển tồn diện Giáo dục quốc phịng cho học sinh phận quan trọng công tác giáo dục quốc phịng tồn dân, góp phần nâng cao ý thức Quốc phòng – An ninh, củng cố quốc phịng tồn dân an ninh nhân dân, xây dựng QPTD, ANND vững mạnh Nhận rõ vị trí, vai trị nhiệm vụ trên, năm qua đạo Sở GD&ĐT Hưng Yên trường THPT Mỹ Hào tổ chức triển khai thực tốt hoạt động Giáo Dục Quốc Phòng An ninh cho học sinh Trong năm qua Ban giám hiệu nhà trường đạo, xây dựng kế hoạch hướng dẫn giáo viên chọn hình thức tổ chức Dạy - Học mơn học GDQP - AN Các giáo viên môn GDQP – AN đào tạo tập huấn đổi phương pháp Dạy - Học, mạnh dạn thay đổi hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp với chương trình Bộ giáo dục đề Môn GDQP – AN đưa vào chương trình dạy học khóa Chương trình gồm 105 tiết thực từ năm học 2009 - 2010 đến Thông qua hoạt động GDQP-AN, học sinh nâng cao hiểu biết truyền thống vẻ vang dân tộc Quân Đội Nhân Dân Việt Nam số nội dung phòng thủ dân sự, kỹ chiến thuật quân nội dung khác, rèn luyện tác phong nếp sống tập thể có kỷ luật quân đội Các giáo viên môn GDQP-AN tích cực tham gia cơng tác giảng dạy, huấn luyện Học sinh tích cực, hăng say luyện tập nghiên cứu tài liệu Bước đầu cải thiện đáng kể chất lượng Dạy Học Chương trình giáo dục quốc phòng an ninh trường THPT gồm hai phần: Phần giảng dạy lý thuyết phần giảng dạy thực hành động tác kỹ thuật động tác đội ngũ người khơng có súng, đội ngũ đơn vị, kỹ thuật băng bó vết thương khối 10; kỹ thuật bắn súng, ném lựu đạn, kỹ thuật cứu chuyển thương khối 11; Các tư động tác vận động chiến đấu, lợi dụng địa hình địa vật khối 12 Phần giảng dạy lý thuyết phong phú phần giảng dạy thực hành, đơn dạy kỹ thuật tác động tổ chức luyện tập thực nội dung người dạy người học cảm thấy khô khan, nhàm chán Vì trình giảng dạy, việc đổi phương pháp giảng dạy để làm cho học có sức lơi cuối phát huy tính tích cực học sinh cần thiết, ln cố gắng suy nghĩ tìm tịi khơng ngừng sáng tạo Tơi mạnh dạn đưa thêm nội dung “Trị chơi quân sự” vào tiết học, buổi học tạo hưng phấn cho người học người dạy Qua thực tiễn áp dụng số lớp tiến hành thử nghiệm nhiều tiết dạy, nhận thấy học sinh tham gia học tập tích cực hơn, hăng say hơn, thích học mơn GDQP tiết học khơng áp dụng nội dung “Trị chơi qn sự” Để đạt mục tiêu giáo dục nói chung mơn GDQP nói riêng để tạo chuyển biến lớn q trình dạy học, phát huy tính tích cực học sinh, để việc giảng dạy đạt hiệu cao mạnh dạn đưa đề tài nghiên cứu: “ Đổi phương pháp dạy học, vận dụng trị chơi qn vào q trình giảng dạy thực hành môn GDQP trường THPT” MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 2.1 Mục đích - Nghiên cứu lựa chọn đề tài, đổi phương pháp dạy học mơn GDQP – AN Vận dụng trị chơi qn vào q trình giảng dạy, thực hành mơn GDQP – AN - Góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy tạo hứng thú học mơn GDQP – AN Phát huy tính tích cực học sinh học tập 2.2 Nhiệm vụ: - Để thực mục đích nghiên cứu đề tài tơi xác định nhiệm vụ sau: Nhiệm vụ 1: - Nghiên cứu sở lý luận khoa học, đánh giá thực trạng công tác giảng dạy học tập môn GDQP- AN trường THPT Mỹ Hào Nhiệm vụ 2: - Lựa chọn vận dụng số trò chơi quân vào trình giảng dạy thực hành môn GDQP – AN đánh giá hiệu ứng dụng PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để tiến hành giải nhiệm vụ đề tài có hiệu sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: 3.1 Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu tham khảo Thơng qua phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu có liên quan như: sách giáo khoa GDQP – AN, tài liệu tham khảo, tài liệu đổi phương pháp dạy học số trò chơi phù hợp với quân 3.2 Phương pháp vấn: Thông qua vấn thầy cô giáo đồng nghiệp có nhiều kinh nghiệm ngồi trường để lấy tư liệu phục vụ nghiên cứu 3.3 Phương pháp quan sát sư phạm Tôi tiến hành quan sát tập luyện khóa, ngồi thao trường đồng nghiệp trường Từ đó, đến việc giải nhiệm vụ đề tài cách xác hướng 3.4 Phương pháp thực nghiệm sư phạm Phương pháp thực nghiệm phương pháp sử dụng rộng rãi nghiên cứu Trong đề tài dùng phương pháp thực nghiệm sư phạm để ứng dụng tập trị chơi lựa chọn nhằm hồn thành tốt dạy để đảm bảo vấn đề đặt TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 4.1 Thời gian Để nghiên cứu đề tài nghiên cứu từ tháng 25/8/2012 đến tháng 4/2013 chia thành nhiều giai đoạn Giai đoạn 1: Từ 25/8/2012 đến 30/08/2012 - Chọn đề tài - Xây dựng đề cương Giai đoạn 2: Từ 01/09/2012 đến 30/3/2013 - Giải nhiệm vụ đề tài - Xử lý số liệu hoàn thiện đề tài Giai đoạn 3: Đến 06/04/2013 Báo cáo trước Hội nghị ban chuyên môn 4.2 Đối tượng nghiên cứu: Học sing trường THPT Mỹ Hào 4.3 Địa điểm nghiên cứu: Trường THPT Mỹ Hào PHẦN II NỘI DUNG Thực trạng vấn đề: a Thuận lợi : - Bản thân Sở Giáo Dục Đào Tạo Hưng Yên tạo điều kiện cho học lớp Giáo viên Giáo dục Quốc Phòng trường Đại Học Sư phạm Hà Nội, đồng thời Ban giám hiệu thành viên tổ Ngoại ngữ - Thể dục – Quốc phịng ln khuyến khích động viên tơi việc đổi phương pháp ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào q trình giảng dạy môn học GDQP – AN - Giờ dạy mơn Giáo dục quốc phịng an ninh thực mang lại cho tơi cảm hứng muốn tìm tịi, học hỏi nhiều để khơng ngừng hồn thiện - Mục đích đề tài tạo hưng phấn trình Dạy - Học, làm cho học môn GDQP - AN nhẹ nhàng hơn, bớt căng thẳng đạt kết tốt hơn, hướng học sinh tới ưa thích mơn học định hướng nghề nghiệp cho em b Khó khăn : - Hầu hết giáo viên giảng dạy môn GDQP – AN chưa đạt chuẩn, phần đông giáo viên giảng dạy mơn Giáo dục thể chất kiêm nhiệm có số giáo viên giảng dạy mơn Giáo dục quốc phòng an ninh qua lớp đào tạo ngắn ngày ( tháng ) - Về sở vật chất đồ dùng dạy học thiếu thốn - Việc tìm kiếm tư liệu phục vụ cho việc viết chuyên đề gặp nhiều khó khăn, nhiều tư liệu lấy sách báo, mạng Internet khơng có độ tin cậy cao - Đại đa số học sinh chưa có hứng thú học Giải pháp tổ chức thực hiện: 2.1 Đối với giáo viên: Giáo dục quốc Phòng-an ninh ngành giáo dục có chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đội ngũ cán quản lý cấp đến việc tổ chức thực sở, nhà trường, đơn vị Các quan quản lý giáo dục có đạo kiên để thực tốt nhiệm vụ giáo dục quốc phịng - an ninh tồn ngành Đội ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng cấp trung học phổ thơng bước đầu hình thành phát triển Sở giáo dục đào tạo bước thực biên chế giáo viên theo văn quy định hành Việc tổ chức Dạy - Học theo phân phối chương trình, kiểm tra, đánh giá kết học tập cho học sinh thực nhiều trường toàn tỉnh Giáo dục quốc phòng- an ninh cho học sinh trường trung học ngày có chất lượng, tạo mơi trường học tập, rèn luyện thuận lợi cho học sinh Những kết đạt khẳng định chủ trương đắn Đảng, Nhà nước công tác giáo dục quốc phòng - an ninh Định hướng đổi phương pháp dạy học hướng tới hoạt động tích cực, chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động Đối với giáo viên, tăng cường sử dụng phương tiện dạy học, thiết bị dạy học, khả vận dụng truyền đạt kiến thức cách linh hoạt đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin Để giảng dạy tốt, giáo viên Giáo dục quốc phịng-an ninh trước hết phải có kiến thức sâu rộng Cho nên, việc có ý thức tự trau dồi, tích luỹ kiến thức qua việc tự học, tự nghiên cứu, nhằm làm giàu tri thức phục vụ chuyên môn tìm sách vở, báo chí, mạng lưới thơng tin, truyền thơng, báo đài, Internet…là cần thiêt Ngồi ra, việc cập nhật thông tin qua phương tiện thông tin đại chúng đóng vai trị quan trọng, giúp cho giáo viên có nhiều kiến thức mang tính thời làm phong phú thêm q trình giảng dạy Mặt khác, giáo viên Giáo dục quốc phịng – an ninh , cơng việc giảng dạy phải gắn liền với nghiên cứu khoa học Đây đường ngắn để khơng ngừng tích luỹ kiến thức, nâng cao trình độ, gọt sắc tư duy, góp phần tìm hình thức, biện pháp thích hợp truyền đạt tri thức tới người học Việc lựa chọn vận dụng trò chơi quân vào tiết học, buổi học nhằm làm phong phú nội dung học thực hành mơn GDQP-AN, qua tạo hưng phấn cho học sinh giáo viên tăng thêm tính hấp dẫn môn học Đây điểm nhấn việc đổi phương pháp giảng dạy mà trình bày chuyên đề Thực tế, tiết dạy thực hành, tơi vận dụng trị chơi quân để làm cho tiết dạy sinh động hơn, phong phú hơn, học sinh hứng thú với mơn học Việc địi hỏi GV phải chuẩn bị chu đáo từ khâu chuẩn bị đến khâu lên lớp, hướng dẫn học sinh, cách bố trí thời gian, chọn chủ đề cho phù hợp 2.2 Đối với học sinh: Tích cực tham gia vào hoạt động vừa học tập tích cực vừa tham gia trị chơi nhằm hồn thành nội dung chương trình Chủ động nắm vững kiến thức bản, xây dựng tinh thần đoàn kết, phương pháp giải vấn đề trí tuệ tập thể, phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể, tinh thần đồn kết có kỷ luật, học tập tác phong Quân đội Công tác chuẩn bị: Trước hết Gv phải hướng dẫn cho học sinh nắm vững nội dung bảng mã hố tín hiệu Mores, ký hiệu, tín hiệu, hiệu lệnh thường dùng trị chơi 3.1 Hướng dẫn sử dụng: * Tín hiệu Morse: Morse tên người Mỹ ( Samuel Sympypurse Morse) Vào năm 1837 ông phát minh dạng, biệt mã chấm gạch theo vần Alphabet, mở ngắt dòng điện gây tín hiệu “tic, te”, xếp tín hiệu với chúng tơi tin hồn chỉnh T E I S H _ M O _ CH W L _ F _ Y _. Q _ _._ Đ = Ă = Ư = UW Ê = _ Ơ = _ _ P K _ X _ _ 1._ _ _ _ _ _ _ _ 10 _ _ _ Dấu sắc = S Dấu huyền = F Dấu hỏi = R Dấu ngã = X Dấu nặng = J OW Ô = OO V R DD EE _ _ Â = AW N _ D _ B _ G _ C _._ Z _ _ J _ AA A._ U ƯƠ = UOW Dấu (.) = tiếng “tích”, dấu (─) = tiếng “te”; người ta thường dùng cịi để đánh tín hiệu Khi viết ký hiệu người ta dùng dấu / để ngăn cách chữ Ví dụ 1: Có dãy tín hiệu sau _ _ / _ / _ / _ / _ _ _ / _._ / / _ / _ / _ / _ Tra bảng quy ước ta tin: MAATJ KHAAUR có nghĩa MẬT KHẨU Ví dụ2: _ / / _ _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ _ / _ / _ / _ _ _ / _ _ _ / / _ _ _ / Tra bảng quy ước ta tin: TIMF TRUNG DDOOIJ = TÌM TRUNG ĐỘI • Quy ước: * Người phát tin: NW ( _ _ _): Bắt đầu đánh GE ( _ _ ): Cải AR ( _ _ ): Hết tin * Người nhận tin: GAK: Sẵn sàng nhận tin 10 Học tập nghiêm túc, tự giác, rèn luyện tác phong quy quân đội II TRỌNG TÂM Thực hành băng vết thương III CHUẨN BỊ *Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, sách giáo viên *Học sinh: Đọc trước phần II sách giáo khoa *Phân bố thời gian: Tổng thời gian tiết - Tiết 1: Phần I, mục 1,2,3,4,5 - Tiết 2: Phần I mục 6,7,8; Phần II mục1,2,3 - Tiết 3,4,5: Thực hành băng vết thương IV.TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP Tổ chức: - Lên lớp: Giảng lý thuyết, ôn tập lớp Phương pháp: - Giáo viên: Diễn giải, vấn đáp - Học sinh: Nghe, thảo luận, trả lời câu hỏi V ĐỊA ĐIỂM Tại lớp học VI VẬT CHẤT - Học sinh: Sách giáo khoa - Giáo viên: Giáo án, sách giáo viên PHẦN 2: THỰC HÀNH GIẢNG BÀI (45 phút) I.TỔ CHỨC GIẢNG BÀI PHÚT - Ổn định tổ chức - Kiểm tra cũ - Giảng - Tổ chức luyện tập - Trò chơi 16 II THỰC HÀNH GIẢNG BÀI: Lên lớp (5 phút) Nội dung BĂNG VẾT THƯƠNG Ôn tập kỹ thuật băng vết thương - Áp dụng: + Băng đoạn chi + Băng vai nách + Băng gối, gót, khoeo, khuỷu + Băng vùng đầu, mặt, cổ Phương pháp * GV: Nhắc lại kiểu băng bản, lưu ý sai lầm thường mắc tập luyện, tổ chức luyện tập * HS: Nghe, ghi nhớ thực theo hướng dẫn GV Vật chất SGK, SGV, tranh, ảnh “Cấp cứu ban đầu tai nạn thơng thường băng bó vết thương” Tổ chức luyện tập (20 phút) KẾ HOẠCH LUYỆN TẬP Nội dung Băng vết thương Thời gian Tổ chức phương pháp 20 phút - Lên lớp: Đội hình -Tập trung Luyện tập: Theo nhóm Vị trí hướng tập Tại sân trường hướng Nam Bắc Kí tín hiệu tập luyện Người phụ trách Còi Giáo viên - tiếng bắt đầu trung đội tập trưởng tiểu đội - tiếng nghỉ trưởng giải lao chỗ Vật chất Băng, gạc y tế - hồi dài tập hợp đơn vị Trong trình tập nghe theo lệnh giáo viên huy TỔ CHỨC TRÒ CHƠI: (10 phút) 17 Nội dung Chủ đề: “Ai nhanh hơn” Mật thư 1(gv đánh) ./.-/. -/. ./. -/-…/.-/-.-./…/ …./ -/-./ ./ -./-…/.-/ -/.-./ …-/././. -/-./…./.-/.-/-./. -/-/ …./ -/. / Văn bản: GAWPJ BACS HUNGF BAOR VEEJ NHAANJ THUW( gặp bác hùng bảo vệ nhận thư) Mật nhận thư 1: Xin nhận thư, thư ai, Thư thầy Giang Mật thư 2(gửi bác hùng) ./.-/. /. ./. -/-/ …./.-/.-/-. / -./-/ …./ -/-.-./. -/-./ …./.-/.-/-./. -/ .-/ -/ -./ Văn bản:GAWPJ THAAYF THUCJ NHAANJ QUAF( Gặp thầy thục nhận quà) Mật nhận quà: Xinh nhận quà, quà gì, kho báu Phương pháp Vật chất Gv: - Chẩn bị mật thư GV: Còi, cờ hiệu, gửi Bác Hùng bảo vệ mật thư thầy thục hiệu phó, thống mật với HS: Giấy, bút bác Hùng, thầy Thục Tổ chức lớp thành đội tương ứng tiểu đội Quy định luật chơi Đánh mật thư: Gv dùng cịi để phát tín hiệu Hs: Tuân thủ luật chơi Chú ý nghe ghi chép tín hiệu, dịch mật thư thực yêu cầu mật thư Thực yêu cầu khác Gv Mật thư 3(Gửi thầy thục) ./.-/. /. ./, -/-/ …./.-/.-/-. / -./ ./ /.-/-./ ././…./.-/.-/-./. -/-/ …./ -/. / -/. /.-./Văn bản:GAWPJ THAAYF GIANG NHAANJ THUWOWNGR ( gặp thầy Giang nhận thưởng) Mât : Báo cáo, xin nhận quà,quà gì, thầy Giang gửi III KẾT THÚC BÀI GIẢNG: (5 phút) 18 Củng cố Nhận xét học Bài tập nhà Kiểm tra, thu dọn thao trường, xuống lớp GIÁO ÁN THỬ NGHIỆM KHỐI 12 - Tiết 34 BÀI 7: LỢI DỤNG ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT PHẦN I: Ý ĐỊNH GIẢNG BÀI I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU *Về kiến thức: Hiểu rõ khái niệm, ý nghĩa, yêu cầu, tư động tác lợi dụng địa hình, địa vật *Về kỹ : Bước đầu biết vận dụng phù hợp với loại địa hình địa vật *Về thái độ: Tích cực luyện tập khơng ngại khó, ngại bẩn 19 II NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM 1.Cấu trúc nội dung - Phần I: Những vấn đề chung địa hình, địa vật - Phần II: cách lợi dụng địa hình, địa vật Trọng tâm Thực hành lợi dụng địa hình, địa vật III THỜI GIAN: - Tổng số: 02 tiết - Phân bố: Tiết 1: - Phần I: Những vấn đề chung địa hình, địa vật Tiết 2: - Phần II: Cách lợi dụng địa hình, địa vật IV CHUẨN BỊ Giáo viên: Nghiên cứu kỹ SGK tài liệu liên quan, soạn giáo án Học sinh : Đọc trước V TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP Tổ chức: Lên lớp: Tập trung Phương pháp: Giáo viên: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp Học sinh: Nghe, thảo luận, trả lời câu hỏi, ghi chép ý VI ĐỊA ĐIỂM Phịng học PHẦN 2: THỰC HÀNH BÀI GIẢNG I.TỔ CHỨC GIẢNG BÀI (5 phút) Tiết 34 : PHẦN II: CÁCH LỢI DỤNG ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT II.THỰC HÀNH GIẢNG BÀI (10 phút) Lên lớp: (10 phút) 20 Nội dung – thời gian Phương pháp Phần II : Cách lợi dụng địa hình, địa vật Lợi dụng địa hình, địa vật che đỡ: - Vị trí lợi dụng - Tư động tác lợi dụng - Chú ý Lợi dụng địa hình, địa vật che đỡ: - Vị trí lợi dụng - Tư động tác lợi dụng Vận động qua địa hình trống trải Vật chất * Giáo viên: - Hướng dẫn HS vận dụng tư thế, động tác học phù hợp với điều kiện thực tế tổ chức luyện tập * Học sinh: Nghe, ghi nhớ thực luyện tập theo hướng dẫn GV cán phụ trách - Sách giáo khoa, tranh tư thế, động tác vận động - Vở ghi, bút để ghi chép - Súng tiểu liên AK(đủ cho tổ) Tổ chức luyện tập (20 phút) * Kế hoạch tập luyện Nội dung Luyện tập lợi dụng địa hình, địa vật Thời gian Tổ chức phương pháp 25 phút Luyện tập, đơn vị tổ Vị trí hướng tập Tại sân trường Kí tín hiệu tập luyện Người phụ trách Còi Giáo viên - tiếng bắt đầu trung đội tập trưởng tiểu đội - tiếng nghỉ trưởng giải lao chỗ - hồi dài tập hợp đơn vị Vật chất Sách giáo khoa, tranh tư thế, động tác vân động 21 Trong trình tập nghe theo lệnh giáo viên huy súng tiểu liên AK (mỗi tổ khẩu) 22 Tổ chức trò chơi: (10 phút) Nội dung Chủ đề: “Tìm mật thư” Phương pháp Vật chất Mật thư 1(GV đánh tín * Giáo viên: - Chuẩn bị mật thư để vào Giáo viên: hiệu băng cịi): vị trí xác định Cịi,cờ …./ -/. / -/. /-./ ./ - Tổ chức lớp thành đội hiệu,mật …/-/.-/.-/-. /-/ tương ứng tiểu đội thư …././ -/- /.-/.-/ -/ - Quy định luật chơi Học sinh: …/- /- / -/. / -/. /. /-./ Đánh mật thư: Gv dùng Giấy, bút …-./ cịi để phát tín hiệu Văn bản: HUWOWNGS * Học sinh: Tuân thủ luật chơi TAAY THEO DAAUS - Chú ý nghe ghi chép tín DDUWOWNGF (hướng tây hiệu, dịch mật thư thực yêu cầu theo dấu đường) mật thư Mật thư 2: -/ /././. ./ - Thực yêu cầu …/-/ -/-.-./. -/- / -.-./ khác Gv …./ -/-. /-./././.-./-/ Sơ đồ dấu đường …././ -/- /.-/.-/ -/ (dán tường nhà trường) …/- /- / -/. / -/. /-./ ./ - 3m / Văn bản: TIEEPS TUCUJ DI CHUYEENR THEO DAAUS DUWOWNGF(Tiếp tục di chuyển theo dấu đường) Mật thư 3: ./.-/. /. ./. -/-/.-./ -/-./ ./ /- / -/ -/ /. -/-/.-./ -/. /-3m -/. /-./ ./.-./-./ …./.-/.-/-./. -/.- /././-./ …./. -/ Văn bản: GAWPJ TRUNGDDOOIJTRUWO WNGRNHAANJLEENHJ( gặp trung đội trưởng nhận lệnh) Trung đội trưởng hạ lệnh : “ Tập hợp tiểu đội, kiểm tra quân số” 23 III.KẾT THÚC BÀI GIẢNG (5 phút) - Giải đáp thắc mắc - Nhận xét học -Kiểm tra vật chất, vũ khí, xuống lớp - Bài tập nhà: Vận dụng động tác học vào địa hình thực tế 24 Kết luận so sánh áp dụng trò chơi quân vào giảng dạy tiết thực hành GDQP- AN Nằm phương pháp dạy học, phương pháp dạy học tích cực có vị trí đặc biệt quan trọng nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo người học Thực tế, áp dụng đề tài vào đối tượng học sinh trường THPT Mỹ Hào, thu kết vượt trội, tạo niềm tin ban đầu việc phát triển đề tài năm học Sau kết áp dụng kết vào thực tế giảng dạy.( Đánh giá kết học tập học sinh qua kiểm tra) Khi chưa áp dụng trò chơi quân Lớp – sĩ số 10A2 (45hs) 10A3( 42hs) Từ đến điểm (11%) (9,5%) Từ đến điểm 30 (67%) 36 (85,7%) Từ đến 10 điểm 10 (22%) (4,8%) Từ đến điểm 25 (55,6%) 24 (57,1%) Từ đến 10 điểm 20 (44,4%) 18 (42,9%) Khi áp dụng trò chơi quân Lớp – sĩ số 10A2 (45hs) 10A3( 42hs) Từ đến điểm (0%) (0%) Trong thực tế có nhiều phương pháp dạy học tích cực khác nhau.Thế nên giáo viên phải vào nội dung mà vận dụng cho phù hợp, linh hoạt nhằm kích thích hứng thú học tập cho học sinh đảm bảo giảng đạt kết tốt Khi nghiên cứu đề tài này, sâu vào phương pháp phân nhóm luyện tập tích cực lấy nhóm làm trung tâm, cịn phương pháp khác đóng vai trị hỗ trợ mong phương pháp tơi vừa nêu đóng góp thêm cho thầy giáo, q độc giả nhìn giảng dạy môn GDQP –AN Cũng cần nhấn mạnh khơng có phương pháp vạn mà điều quan trọng việc người vận dụng cho phù hợp với nội dung bài, phù hợp với đối tượng nhận thức học sinh PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 25 Kết luận Để thực tốt hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng Việt Nam xây dựng CNXH bảo vệ tổ quốc XHCN Vai trò học sinh THPT quan trọng nên việc đổi phương pháp dạy học cần thiết cấp bách học sinh THPT hiểu nội dung GDQP – AN, nâng cao cảnh giác với âm mưu “ Diễn biến hịa bình” lực nước gây bạo loạn hòng lật đổ cánh mạng Việt Nam Việc giáo dục quốc phòng cho học sinh THPT để giúp học sinh tham gia nhận thức đầy đủ trách nhiệm việc xây dựng LLVT theo hướng “ Cách mạng, quy, tinh nhuệ, bước đại” Để nâng cao chất lượng dạy thực hành môn GDQP-AN, cần thiết phải đổi phương pháp dạy học áp dụng trò chơi quân vào dạy thực hành Qua thực nghiệm số lớp, kết cho thấy chất lượng học nâng lên rõ rệt Học sinh, hứng thú học môn GDQP, phát huy tính tích cực học tập, học sinh hăng hái biết cánh cộng tác tư để đạt kết cách nhanh Bên cạnh giáo viên cảm thấy hứng thú giảng dạy môn GDQP - AN Mặc dù khuôn khổ hạn hẹp viết, với thời gian khả hạn chế, vấn đề mà đưa nghiên cứu bước đầu, hy vọng nhận đóng góp thiết thực quý báu đồng chí tổ Thể dục – GDQP, tập thể lãnh đạo, đội ngũ người làm công tác giáo dục quốc phòng, nhằm nâng cao chất lượng Dạy - Học mơn giáo dục quốc phịng trường THPT, thực tốt chủ trương sách Đảng nhà nước nhiệm vụ xây dựng quốc phòng toàn dân – An ninh nhân dân vững mạnh thời kì Kiến nghị 26 Sở GD&ĐT Hưng Yên Ban Giám Hiệu trường THPT Mỹ Hào tạo điều kiện cho việc đổi phương pháp dạy học, áp dụng trò chơi vào thực hành môn GDQP – AN tạo hứng thú cho người dạy người học, phát huy tính tích cực học sinh để hoàn thành hai nhiệm vụ chiến lược Đảng Tăng cường mua trang thiết bị đồ dùng học tập cung cấp tư liệu cho giáo viên dạy GDQP – AN Mỹ Hào, tháng năm 2013 Người thực Ngô Văn Nam MỤC LỤC 27 NỘI DUNG TRANG Tên đề tài Những từ viết tắt Phần I: Mở đầu Đặt vấn đề Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Tổ chức nghiên cứu Phần II: Nội dung Thực trạng vấn đề Giải pháp tổ chức thực Công tác chuẩn bị Giáo án thử nghiệm khối 10 16 Giáo án thử nghiệm khối 12 21 4.Kết luận so sánh 26 Phần III: Kết luận kiến nghị 27 Mục lục 29 Tài liệu tham khảo 30 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO: SÁCH GIÁO KHOA GDQP – AN KHỐI 10,11,12 - NXB GIÁO DỤC SÁCH GIÁO VIÊN: KHỐI 10, 11, 12 - NXB GIÁO DỤC TÀI LIỆU QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG TA VỀ XÂY DỰNG NỀN QP – AN VỮNG MẠNH TRONG THỜI KỲ MỚI TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG TRƯỜNG THPT SÁCH : 500 TRÒ CHƠI DÂN GIAN 29 ... cực học sinh, để việc giảng dạy đạt hiệu cao mạnh dạn đưa đề tài nghiên cứu: “ Đổi phương pháp dạy học, vận dụng trò chơi quân vào q trình giảng dạy thực hành mơn GDQP trường THPT? ?? MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM... chọn đề tài, đổi phương pháp dạy học môn GDQP – AN Vận dụng trị chơi qn vào q trình giảng dạy, thực hành mơn GDQP – AN - Góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy tạo hứng thú học môn GDQP – AN Phát... Lựa chọn vận dụng số trò chơi quân vào trình giảng dạy thực hành mơn GDQP – AN đánh giá hiệu ứng dụng PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để tiến hành giải nhiệm vụ đề tài có hiệu tơi sử dụng phương pháp nghiên

Ngày đăng: 17/07/2014, 21:18

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • K _ . _

  • Â = AA

  • Dấu sắc = S

    • PHẦN I: Ý ĐỊNH GIẢNG BÀI

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan