Đổi mới các tiết dạy thực hành môn địa lí bậc THPT theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học

64 7 0
Đổi mới các tiết dạy thực hành môn địa lí bậc THPT theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Sáng kiến kinh nghiệm năm học: 2020-2021 PHẦN MỞ ĐẦU I LÍ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI Thực Nghị TW8 khóa XI “ Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu cơng nghiệp hóa đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN hội nhập quốc tế” nghị đại hội lần thứ XII Đảng “Chuyển mạnh trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học”, giáo dục phổ thông nước ta bước chuyển từ dạy học tiếp cận nội dung sang dạy học định hướng phát triển phẩm chất, lực người học Không khí đổi giáo dục sục sơi khắp nước Quả thực, giáo dục Việt Nam có bước chuyển để đổi mới, để khỏi lối giáo dục truyền thống đáp ứng yêu cầu thời đại Là giáo viên Địa lí, thân tơi nỗ lực để tự học hỏi, đổi phương pháp dạy học tích cực học tập mơ đun bồi dưỡng triển khai Tơi đồng tình hứng khởi với chủ trương đổi giáo dục nước nhà Đảng, Bộ giáo dục đào tạo Thực qua nhiều năm, trăn trở trước thực trạng dạy học nặng kiến thức lí thuyết, gắn liền với kiến thức thực tiễn Thực tế, nhiều học sinh giỏi giỏi mặt lí thuyết, hỏi kiến thức thực tế công việc thường ngày, kĩ sống…, em tỏ lúng túng Ở nhiều học Địa lí, tự đặt câu hỏi: Học xong học này, học sinh ? Nếu mình, liệu có hứng thú với học khơng? Bởi nhận thấy, nhiều kiến thức truyền thụ học sinh dễ quên lãng, “ Được” mà học sinh áp dụng vào thực tế sống cơng việc em sau Vì vậy, sức hấp dẫn học sinh học Địa lí chưa nhiều Có điều mà nhiều giáo viên băn khoăn: Phương pháp dạy học đổi mới, hình thức kiểm tra đánh giá đổi mới… chương trình nội dung SGK cũ, lạc hậu, nặng kiến thức lí thuyết việc đổi thực khó Nếu giáo viên chưa đủ tự tin để bứt phá khỏi kiến thức SGK thực học Địa lí chủ yếu kiến thức sách vở, gắn liền với thực tiễn Có thể lấy số ví dụ: Trong 15: Vấn đề mơi trường phịng chống thiên tai ( Địa lí lớp 12), học sinh biết môi trường nước ta bị ô nhiễm, thiên tai thường diễn vùng nước ta, hậu biện pháp chung để phịng chống…Tơi tự hỏi lại thiếu quan trọng kĩ phòng chống thiên tai: kĩ phòng chống bão, lũ lụt… Điều thể rõ chương trình Địa lí lớp 11 THPT, "Được" sau học em am hiểu tự nhiên dân cư, xã hội, phát triển kinh tế … khu vực, nước giới Cụ thể, sau học 5: Một số vấn đề châu lục khu vực, tiết (một số vấn đề châu Phi), học sinh thấy châu Phi giàu có tài nguyên, nguồn lao động, kinh tế có khởi sắc châu lục đói nghèo, lạc hậu, -1- Sáng kiến kinh nghiệm năm học: 2020-2021 dân số tăng nhanh Hay qua Hoa Kì, kết học sinh biết đến Hoa Kì có thiên nhiên giàu có, kinh tế phát triển số giới… Vậy thì, kiến thức kĩ để em áp dụng vào sống Thiết nghĩ, bên cạnh mục tiêu trên, cần hướng tới mục tiêu học sinh học cách sống, cách ứng xử, cách làm giàu, cách thích ứng với thiên nhiên khắc nghiệt… từ nước giới hay vùng nước Có vậy, học đem lại niềm say mê có sức hút em Đặc biệt tiết dạy thực hành nói chung chương trình Địa lí lớp 11 nói riêng chủ yếu sâu vào phát triển lực chuyên biệt môn Địa lí: vẽ biểu đồ; nhận xét phân tích bảng số liệu; sử dụng Atlat, đồ Nhìn chung, tiết học khô khan, đơn điệu, sôi Thiết nghĩ, tiết dạy thực hành, ngồi kĩ đặc trưng mơn Địa lí, cần có thêm hoạt động trải nghiệm sáng tạo để phát huy lực tính sáng tạo học sinh, gắn hoạt động học em với thực tế sống công việc em sau Đây nội dung quan trọng đề cập nhiều chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 Bộ giáo dục đào tạo Trăn trở với suy nghĩ trên, thân mạnh dạn đưa đề tài: "Đổi tiết dạy thực hành mơn Địa lí bậc THPT theo định hướng phát triển phẩm chất, lực người học’’ II MỤC ĐÍCH - NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI Mục đích Thơng qua việc thiết kế số tiết dạy thực hành chương trình Địa lí bậc THPT gắn liền với hoạt động trải nghiệm sáng tạo, rèn luyện kĩ sống, đề tài tơi hướng tới mục đích tạo điều kiện cho việc thực đổi hình thức, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực người học, làm cho học Địa lí khơng q nặng nề mặt kiến thức, trở nên nhẹ nhàng, thiết thực, gắn với thực tế sống; góp phần đổi nâng cao chất lượng dạy học mơn Địa lí phù hợp với yêu cầu thời đại Nhiệm vụ - Đưa sở lí luận thực tiễn việc đổi tiết dạy thực hành Địa lí bậc THPT theo định hướng phát triển phẩm chất, lực người học - Thiết kế số tiết dạy thực hành theo định hướng phát triển lực người học gắn với hoạt động trải nghiệm sáng tạo giáo dục kĩ sống - Tiến hành thực nghiệm số tiết dạy thực hành để rút kết luận cần thiết III ĐỐI TƯỢNG - PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Đề tài nghiên cứu vấn đề xoay quanh nội dung tiết dạy thực hành mơn Địa lí bậc THPT -2- Sáng kiến kinh nghiệm năm học: 2020-2021 IV PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Phương pháp thu thập, xử lí thơng tin: Từ nguồn tài liệu, sách báo, ti vi, truy cập mạng Internet - Phương pháp phân tích tổng hợp để xây dựng ý tưởng thiết kế kế hoạch giảng thực hành Địa lí theo định hướng phát triển lực - Phương pháp thử nghiệm thực tế: Các ý tưởng mà đưa trải nghiệm thực tế thân qua nhiều năm dạy học, qua tơi tự đánh giá rút kinh nghiệm - Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Tiến hành thực nghiệm kế hoạch dạy theo ý tưởng đề tài nhiều lớp học, trường học - Phương pháp thống kê tốn học: Xử lí số liệu thu thập đánh giá hiệu đề tài.` IV Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI Với ý tưởng mẻ, hi vọng đề tài tơi góp phần bé nhỏ việc đổi dạy học theo định hướng phát triển lực Qua đề tài này, giáo viên Địa lí có cách nhìn nhận cách thức tổ chức dạy học Địa lí theo hướng gắn liền với thực tiễn Với ý tưởng trình bày đề tài, phương pháp, hình thức dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực người học dễ dàng thực Bên cạnh kiến thức, kĩ thiếu với mơn Địa lí, người học cịn học hỏi, sáng tạo trải nghiệm vấn đề gắn liền với sống, với cơng việc sau này, hình thành kĩ sống để em động, tự tin bước vào sống Giờ học Địa lí em khơng cịn nặng nề mà tạo cảm giác thoải mái; việc tiếp nhận kiến thức hình thành kĩ đến với em cách tự nhiên, nhẹ nhàng, khơng gị bó Đề tài có khả ứng dụng rộng rãi việc dạy học tiết thực hành môn Địa lí cho học sinh tất trường THPT nước VI TÍNH MỚI CỦA ĐỀ TÀI Thơng qua thiết kế số tiết dạy thực hành chương trình Địa lí bậc THPT, thân tơi mạnh dạn xây dựng ý tưởng việc biên soạn nội dung tiết dạy thực hành SGK Địa lí theo định hướng phát triển lực người học Những ý tưởng mẻ cịn đơn sơ, chưa trọn vẹn thực suy nghĩ, trăn trở, trải nghiệm thân q trình dạy học mơn Địa lí PHẦN NỘI DUNG -3- Sáng kiến kinh nghiệm năm học: 2020-2021 I CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC ĐỔI MỚI CÁC TIẾT DẠY THỰC HÀNH MƠN ĐỊA LÍ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC Khái niệm phẩm chất, lực, dạy học theo định hướng phát triển lực 1.1 Phẩm chất lực Theo từ điển tiếng việt: Phẩm chất làm nên giá trị người hay vật Hoặc: Phẩm chất yếu tố đạo đức, hành vi ứng xử, niềm tin, tình cảm, giá trị sống; ý thức pháp luật người hình thành sau trình giáo dục Cũng theo từ điển Tiếng Việt: Năng lực khả năng, điều kiện chủ quan tự nhiên sẵn có để thực hoạt động Hoặc: Năng lực khả huy động tổng hợp kiến thức, kỹ để thực thành công loại công việc bối cảnh định Năng lực gồm có lực chung lực đặc thù Năng lực chung lực cần thiết mà người cần phải có để sống học tập, làm việc Năng lực đặc thù thể lĩnh vực khác lực đặc thù môn học lực hình thành phát triển đặc điểm mơn học tạo nên 1.2 Dạy học theo định hướng phát triển lực Chương trình giáo dục định hướng lực (định hướng phát triển lực) gọi dạy học định hướng kết đầu bàn đến nhiều từ năm 90 kỷ 20 ngày trở thành xu hướng giáo dục quốc tế Giáo dục định hướng lực nhằm mục tiêu phát triển lực người học Giáo dục định hướng lực nhằm đảm bảo chất lượng đầu việc dạy học, thực mục tiêu phát triển toàn diện phẩm chất nhân cách, trọng lực vận dụng tri thức tình thực tiễn nhằm chuẩn bị cho người lực giải tình sống nghề nghiệp Chương trình nhấn mạnh vai trò người học với tư cách chủ thể trình nhận thức Chương trình dạy học định hướng lực không quy định nội dung dạy học chi tiết mà quy định kết đầu mong muốn trình giáo dục, cở sở đưa hướng dẫn chung việc lựa chọn nội dung, phương pháp, tổ chức đánh giá kết dạy học nhằm đảm bảo thực mục tiêu dạy học tức đạt kết đầu mong muốn Trong chương trình định hướng lực, mục tiêu học tập, tức kết học tập mong muốn thường mô tả thông qua hệ thống lực Ưu điểm chương trình giáo dục định hướng lực tạo điều kiện quản lý chất lượng theo kết đầu quy định, nhấn mạnh lực vận dụng học sinh Tuy nhiên vận dụng cách thiên lệch, không ý đầy đủ đến -4- Sáng kiến kinh nghiệm năm học: 2020-2021 nội dung dạy học dẫn đến lỗ hổng tri thức tính hệ thống tri thức Ngồi chất lượng giáo dục kết đầu mà cịn phụ thuộc q trình thực Định hướng chuẩn đầu phẩm chất lực chương trình giáo dục cấp trung học phổ thông Qua nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm nước phát triển, đối chiếu với yêu cầu điều kiện giáo dục nước năm tới, nhà khoa học giáo dục Việt Nam đề xuất định hướng chuẩn đầu phẩm chất lực chương trình giáo dục trung học phổ thơng năm tới sau: 2.1 Về phẩm chất Chương trình GDPT năm 2018 xác định phẩm chất chủ yếu cần hình thành cho học sinh: Yêu nước, nhân ái, trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm Môn Địa lí góp phần hình thành phát triển học sinh phẩm chất chủ yếu phù hợp với mơn học quy định chương trình chương trình giáo dục phổ thơng tổng thể Thơng qua chương trình mơn Địa lí, học sinh cần hình thành phát triển giới quan khoa học phẩm chất: yêu nước, yêu thiên nhiên, có ý thức niềm tin, trách nhiệm hành động cụ thể việc sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường; yêu thương người lao động, tôn trọng giá trị nhân văn khác nhau, rèn luyện tự tin, trung thực khách quan phẩm chất khác 2.2 Về lực chung: lực tự học, lực giải vấn đề, lực sáng tạo, lực tự quản lý, lực giao tiếp, lực hợp tác, lực sử dụng công nghệ thông tin truyền thông, lực sử dụng ngơn ngữ, lực tính tốn 2.3 Các lực đặc thù mơn Địa lí - Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Nhận thức giới theo quan điểm không gian, gắn vật, tượng, q trình địa lí với lãnh thổ; giải thích tượng q trình địa lí - Năng lực tìm hiểu địa lí: Sử dụng cơng cụ địa lí học, tổ chức học tập thực địa, khai thác internet phục vụ môn học - Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ học: cập nhật thông tin liên hệ thực tế, thực chủ đề học tập khám phá từ thực tiễn, vận dụng tri thức địa lí giải số vấn đề thực tiễn Các lực hình thành từ lực chuyên biệt sau: Tư tổng hợp theo lãnh thổ, học tập thực địa, sử dụng đồ, sử dụng số liệu thống kê, sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, mơ hình, video clip… với mức độ lực từ đơn giản đến phức tạp Năng Mức Mức Mức Mức Mức -5- Sáng kiến kinh nghiệm năm học: 2020-2021 lực Tư tổng hợp theo lãnh thổ Học tập thực địa Xác định Xác định Phân tích Xác định Giải thích mối quan hệ mối quan hệ mối quan hệ mối quan hệ mối quan hệ nhân tương hỗ tương hỗ tương hỗ nhân quả hai thành phần nhiều thành thành phần thành phần thành phần tự tự nhiên, kinh phần tự nhiên, tự nhiên kinh tự nhiên kinh nhiên kinh tế – tế – xã hội kinh tế – xã hội tế – xã hội tế – xã hội xã hội lãnh lãnh thổ lãnh thổ lãnh thổ thổ lãnh thổ Xác định Quan sát ghi Thu thập Phân tích Đánh giá vị trí, giới hạn, chép thông tin thông yếu tố tự số đặc điểm đặc điểm tự thập tin thu thuận lợi khó khăn đối nhiên kinh yếu tố tự nhiên kinh tế đặc điểm tự với phát triển tế – xã hội nhiên kinh tế – xã hội địa nhiên kinh tế kinh tế – xã hội địa điểm học – xã hội địa điểm học tập – xã hội địa địa điểm học Sử dụng đồ tập nghiên điểm học tập nghiên cứu điểm học tập tập cứu nghiên cứu nghiên cứu Xác định Mô tả đặc So sánh Giải phương điểm phân nghiên cứu thích giống chứng và Sử dụng đồ minh học tập hướng, vị trí, bố, quy mơ, tính khác phân hoạt giới hạn chất, cấu trúc, đặc thực tiễn đối tượng động lực nhiên kinh tế mối quan khảo sát, tự nhiên đối tượng điểm đặc điểm động tự – xã hội hai hệ yếu kinh tế – xã nhiên kinh tế khu vực hội đồ tự bố, tham quan, thực tố tự nhiên tiễn khảo sát, – xã hội thể kinh tế – xã hội tham quan, thực thể đồ thể hiện dự án… đồ đồ ngồi thực địa có hiệu Sử dụng số liệu thống kê Qua bảng số Qua bảng số liệu Phân tích liệu thống kê thống kê biểu mối quan hệ biểu đồ, đồ, So sánh đối tượng tự nhiên nhận xét được quy mô, kinh tế – xã quy mô, cơ cấu xu hội lãnh thổ thể cấu xu hướng biến đổi qua bảng số hướng biến đổi đối liệu thống kê đối tượng tự nhiên Giải thích, Sử dụng số liệu chứng minh thống tượng tự nhiên kinh tế – xã hội thể qua kinh tế – xã hội bảng hội thống kê biểu kê để quy mô, chứng minh, giải cấu, xu thích cho vấn hướng biến đổi đề tự nhiên hay đối kinh tế – xã hội tượng tự nhiên lãnh thổ kinh tế – xã định số liệu đồ -6- Sáng kiến kinh nghiệm năm học: 2020-2021 Sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, mơ hình, video clip Nhận biết So sánh Phân tích được đặc điểm mối quan hệ điểm giống khác đối tượng tự nhiên đối tượng tự kinh tế – xã nhiên kinh đối tượng tự hội lãnh thổ thể tế – xã hội nhiên kinh tế qua bảng số thể – xã hội liệu thống kê hình vẽ, thể Giải thích, chứng minh thống tranh ảnh, mơ hình vẽ, tranh hội thể qua hình,… bảng ảnh, mơ hình, Sử dụng số liệu kê để quy mô, chứng minh, giải cấu, xu thích cho vấn hướng biến đổi đề tự nhiên hay đối kinh tế – xã hội tượng tự nhiên lãnh thổ kinh tế – xã số liệu thống kê biểu đồ Những vấn đề chung dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, lực người học 3.1.Các nguyên tắc dạy học phát triển phẩm chất, lực - Nội dung dạy học, giáo dục phải đảm bảo tính bản, thiết thực, đại - Đảm bảo tính tích cực người học tham gia vào hoạt động học tập - Tăng cường hoạt động thực hành, trải nghiệm cho HS - Tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp - Tăng cường dạy học, giáo dục phân hóa - Kiểm tra, đánh giá theo lực điều kiện tiên dạy học phát triển phẩm chất, lực 3.2.Các yếu tố ảnh hưởng đến hình thành phát triển phẩm chất, lực Quá trình hình thành phát triển phẩm chất, lực HS phổ thông chịu chi phối yếu tố chủ yếu: - Các yếu tố bẩm sinh - di truyền người : biểu tố chất sẵn có NL biểu khả sẵn có Quá trình hình thành phát triển PC, NL có tiền đề từ yếu tố - Hoàn cảnh sống : có tác động ảnh hưởng trực tiếp đến trình hình thành phát triển PC, NL cá nhân Sống môi trường vun đắp quan hệ tốt đẹp người với người, cá nhân có điều kiện hình thành phát triển PC tốt đẹp - Giáo dục : giữ vai trò chủ đạo trình hình thành phát triển PC, NL cá nhân Giáo dục định hướng cho phát triển PC, NL, phát huy yếu tố bẩm sinh - di truyền, đồng thời giáo dục khắc phục số biểu PC chưa phù hợp Tuy vậy, giáo dục không định mức độ phát triển xu hướng phát triển cá nhân -7- Sáng kiến kinh nghiệm năm học: 2020-2021 -Tự học tập rèn luyện: Đây yếu tố có vai trị định đến hình thành phát triển PC, NL người nói chung HS phổ thơng nói riêng Giáo dục nói chung, giáo dục nhà trường nói riêng có vai trị chủ đạo hình thành, phát triển PC NL; cần thực khai thác vai trị chúng thơng qua việc tổ chức hoạt động học Song song đó, cần quan tâm đến cá nhân HS, gồm khiếu, phong cách học tập, loại hình trí thơng minh, tiềm lực khả có, triển vọng phát học sinh… để thiết kế hoạt động học hiệu Đồng thời, cần trọng phát triển lực tự chủ, tự học yếu tố “cá nhân tự học tập rèn luyện” đóng vai trị định đến hình thành phát triển PC, NL học sinh Như vậy, việc tổ chức hoạt động học người học phải trọng điểm trình dạy học, giáo dục để đạt mục tiêu phát triển PC, NL học sinh 3.3.Yêu cầu đối với GV việc tổ chức hoạt động dạy học giáo dục phát triển phẩm chất, lực - GV cần tổ chức chuỗi hoạt động học để HS chủ động khám phá điều chưa biết - GV cần đầu tư vào việc lựa chọn phương pháp, kĩ thuật dạy học giáo dục phát triển phẩm chất, lực phù hợp - GV trọng rèn luyện cho HS phương pháp học tập, nghiên cứu - GV tăng cường phối hợp học tập cá thể với học tập hợp tác 3.4 Lựa chọn phương pháp kĩ thuật dạy học phát triển phẩm chất lực người học Để tiến hành dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, lực người học, cần đảm bảo nguyên tắc sau lựa chọn phương pháp kĩ thuật dạy học sau: - Lựa chọn, sử dụng PPDH, KTDH rèn luyện phương pháp học, hình thành kĩ tự học, kĩ nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng hứng thú lòng say mê học tập cho HS dạy học sơ đồ tư duy, công não, dạy học dựa dự án… - Lựa chọn, sử dụng PPDH, KTDH phát huy tính tích cực, độc lập nhận thức; phát triển tư sáng tạo HS dạy học khám phá, dạy học giải vấn đề, phương pháp trò chơi… - Lựa chọn, sử dụng PPDH, KTDH hình thành phát triển kĩ thực hành; phát triển khả giải vấn đề thực tế sống phương pháp thực hành, phương pháp thực nghiệm… - Lựa chọn, sử dụng PPDH, KTDH gắn liền với phương tiện dạy học đại Xu hướng phản ánh mối quan hệ hữu PPDH, KTDH phương tiện dạy học GV cần phải khai thác phương tiện dạy học, đặc biệt -8- Sáng kiến kinh nghiệm năm học: 2020-2021 phương tiện đại ứng dụng, công cụ công nghệ thông tin truyền thông… nhằm đạt hiệu tối ưu dạy học Xây dựng kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, lực người học Kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, lực người học kế hoạch thiết kế nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo người dạy người học nhằm nâng cao tri thức, bồi dưỡng lực hợp tác, lực vận dụng tri thức vào thực tiễn, bồi dưỡng phương pháp tự học, tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm, đem lại hứng thú học tập cho người học Ngoài yêu cầu có tính chất truyền thống như: bám sát mục tiêu giáo dục, nội dung dạy học, đặc trưng môn học; phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi học sinh ; kế hoạch dạy học thiết kế cách tổ chức hoạt động học tập cho HS theo hướng ý đến việc rèn luyện phương pháp tư duy, khả tự học, nhu cầu hành động thái độ tự tin; thực theo nguyên tắc tương tác nhiều chiều: GV với HS, HS với (chú trọng hoạt động dạy người dạy hoạt động học người học) Về chất, học có kết hợp học tập cá thể (hình thức học cá nhân) với học tập hợp tác (hình thức học theo nhóm, theo lớp); trọng kết hợp học với hành, nâng cao tri thức với rèn luyện KN, gắn với thực tiễn sống; phát huy mạnh PPDH tiên tiến, đại; phương tiện, thiết bị dạy học ứng dụng công nghệ thông tin ; trọng hoạt động đánh giá GV tự đánh giá HS Việc xây dựng kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển lực người học cần tiến hành theo bước sau: 4.1 Xác định mục tiêu dạy học Có thể hiểu, mục tiêu dạy học giáo viên thiết kế phải việc xác định yêu cầu chủ đề tương ứng với chủ đề (bài học) quy định văn chương trình Trong dạy học mơn Địa lí, u cầu bao gồm: Yêu cầu lực Địa lí; phẩm chất chủ yếu lực chung có liên quan đến chủ đề (bài học) 4.1.1 Xác định yêu cầu chủ đề (bài học) Mỗi chủ đề (bài học) có mục tiêu định nhằm đạt phẩm chất lực chung, lực đặc thù Trong chương trình mơn Địa lí, mục tiêu mạch nội dung cụ thể hoá thành yêu cầu cần đạt Để lựa chọn PPDH phù hợp, giáo viên thiết phải xác định yêu cầu cần đạt nội dung, yêu cầu đạt rõ “mức độ” mà học sinh cần đạt tới kiến thức kĩ nội dung Mục tiêu học xác định dựa yêu cầu cần đạt tối thiểu thể Chương trình môn học Mục tiêu học cần xác định rõ ràng yêu cầu mà người học phải đạt lượng hố được, ví dụ: -9- Sáng kiến kinh nghiệm năm học: 2020-2021 trình bày được, kể tên được, nêu được, được, sử dụng được, phân tích được, nhận xét được, đánh giá được… 4.1.2 Xác định phẩm chất chủ yếu lực chung có liên quan đến chủ đề (bài học) Tùy vào chủ đề (bài học), giáo viên định hướng hình thành số phẩm chất chủ yếu lực chung định cho HS Chính vậy, giáo viên xem xét đưa vào phẩm chất chủ yếu lực chung thật có liên quan chặt chẽ với chủ đề (bài học), tránh đưa vào q nhiều vừa mang tính hình thức, vừa vượt q khả thực giáo viên học sinh 4.1.3 Xác định phẩm chất, lực học sinh có liên quan đến chủ đề (bài học) Khi xác định mục tiêu dạy học, GV cần nhận định rõ PC NL học sinh có sau hoàn thành chủ đề (bài học) dựa sở phát triển PC NL mà HS có 4.1.4 Xác định thời lượng dạy học dự kiến Về thời lượng, chương trình mơn Địa lí quy định thời lượng tương đối cho mạch nội dung cốt lõi số tiết cho chuyên đề học tập, không quy định chi tiết đến thành phần nội dung chủ đề Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 không quy định bắt buộc GV tổ chức hoạt động dạy học theo SGK Nghĩa là, SGK khơng cịn pháp lệnh GV không cần tuân thủ theo số tiết phân chia SGK.Vì vậy, việc xác định thời lượng dạy học cụ thể cho chủ đề, nội dung GV tổ, nhóm chun mơn trường tự định trình xây dựng phát triển chương trình nhà trường, phù hợp mục tiêu bối cảnh giáo dục Thời lượng dạy học chủ đề cần dựa vào yêu cầu cần đạt chủ đề đó, nhiều yêu cầu cần đạt yêu cầu cần đạt mức độ khó cần thời lượng nhiều; ý đến thực hành, dự án, đánh giá định kì cần có thời lượng phù hợp 4.2 Lựa chọn xây dựng nội dung dạy học Đây công việc quan trọng giáo viên chuẩn bị xây dựng kế hoạch dạy hay xác định phương pháp/ kĩ thuật dạy học cụ thể Trước hết, cần đọc kĩ nội dung quy định chương trình để xác định kiến thức bản, trọng tâm chủ đề/ học, xác định vị trí chủ đề/ học tồn chương trình, mối quan hệ nội dung học với nội dung học Sau đó, nghiên cứu yêu cầu cần đạt nội dung để biết mức độ cần đạt phẩm chất, lực nội dung Trên sở đó, lựa chọn tư liệu/ học liệu phương pháp/ kĩ thuật dạy học cụ thể nhằm đạt yêu cầu Nội dung kế hoạch dạy học chủ đề (bài học) triển khai từ nội dung yêu cầu cần đạt quy định chương trình Việc chi tiết hóa tồn nội dung dạy học công việc GV GV dùng tài liệu từ nhiều - 10 - Sáng kiến kinh nghiệm năm học: 2020-2021 Bên cạnh đó, am hiểu thực tế cách làm giàu, cách thích ứng với thiên tai nhiều giáo viên Địa lí tơi cịn hạn chế Do việc tổ chức dạy học gắn với đời sống, rèn luyện kĩ sống cho học sinh không đơn giản chút Các ý tưởng mà đưa hoàn toàn suy nghĩ, trăn trở cá nhân tơi q trình dạy học mơn Địa lí nên chưa thật hồn chỉnh chắn khơng tránh khỏi sai sót Rất mong góp ý, chia sẻ chân thành bạn bè, đồng nghiệp để đề tài tơi hồn thiện III KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT - Chúng mong muốn trơng chờ SGK chương trình GDPT phù hợp với xu dạy học nay, đáp ứng yêu cầu thời đại mới, gắn liền việc học học sinh với thực tiễn sống; tạo điều kiện để đổi phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá -Tích cực có chuyên đề bồi dưỡng giáo viên thiết thực hướng tới giáo viên có lực chủ động thiết kế kế hoạch dạy theo định hướng phát triển phẩm chất lực người học - Đầu tư trang thiết bị đại cho trường học để phục vụ dạy học rèn luyện kĩ cho học sinh Xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo, em học sinh giúp đỡ tơi q trình thực đề tài! - 50 - Sáng kiến kinh nghiệm năm học: 2020-2021 MỤC LỤC ĐỀ MỤC I Lí lựa chọn đề tài PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG TRANG 1-2 II Mục đích- nhiệm vụ nghiên cứu III Đối tượng - phạm vi nghiên cứu 2-3 IV Phương pháp nghiên cứu V Ý nghĩa thực tiễn đề tài VI Tính đề tài I Cơ sở lí luận việc đổi tiết dạy thực hành mơn Địa lí theo định hướng phát triển phẩm chất, lực người học - 12 II Cơ sở thực tiễn việc đổi tiết dạy thực hành mơn Địa lí theo định hướng phát triển phẩm chất, lực người học 12 - 17 III Đổi tiết dạy thực hành mơn Địa lí theo định hướng phát triển phẩm chất, lực người học Ý tưởng đổi 17 - 21 Xây dựng kế hoạch số dạy thực hành môn Địa lí theo định hướng phát triển phẩm chất lực người học 21 - 44 III Thực nghiệm đề tài Mục đích yêu cầu thực nghiệm PHẦN KẾT LUẬN 44 Tổ chức thực nghiệm 44 - 45 Kết thực nghiệm 45- 48 I Một số thành công II Một số hạn chế III Kiến nghị-đề xuất 49 49 - 50 50 DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT - 51 - Sáng kiến kinh nghiệm năm học: 2020-2021 TT Chữ viết tắt Nội dung SGK Sách giáo khoa GV Giáo viên HS Học sinh PC Phẩm chất NL Năng lực PPDH Phương pháp dạy học KTDH Kĩ thuật dạy học THPT Trung học phổ thông GDPT Giáo dục phổ thông 10 THCS Trung học sở 11 HĐ Hoạt động - 52 - Sáng kiến kinh nghiệm năm học: 2020-2021 TÀI LIỆU THAM KHẢO Các tác giả: chương trình phát triển giáo dục trung học biên soạn Tài liệu tập huấn: Kiểm tra đánh giá trình dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường THPT Tài liệu lưu hành nội - Tháng - 2014 Tác giả: Nguyễn Thị Minh Phương Tài liệu bồi dưỡng giáo viên, thực chương trình SGK lớp 11 mơn Địa Lí Nhà xuất giáo dục năm 2007 3.Tổng chủ biên: Lê Thơng Sách giáo khoa Địa Lí 11 Nhà xuất giáo dục Việt Nam 4.GS.TS Nguyễn Minh Thuyết Tài liệu tập huấn GV đại trà mô đun 1- Tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thơng Tài liệu lưu hành nội -Hà Nội, tháng 10 -2019 GS.TS Lê Thông GS.TS Nguyễn Đức Vũ Tài liệu tìm hiểu chương trình mơn Địa lí (trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018) Tài liệu lưu hành nội - Hà Nội, 2019 Các tác giả biên soạn tài liệu bồi dưỡng giáo viên phổ thông đại trà Mô đun 2: Sử dụng phương pháp dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, lực học sinh THPT mơn Địa lí Các thơng tin, hình ảnh, video clip mạng Internet PHỤ LỤC - 53 - Sáng kiến kinh nghiệm năm học: 2020-2021 PHIẾU SỐ 1:PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ THỰC TRẠNG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÝ NĨI CHUNG VÀ CÁC TIẾT DẠY THỰC HÀNH MƠN ĐỊA LÍ NĨI RIÊNG Ở BẬC THPT THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC Xin thầy, cô giáo cho biết số thông tin ý kiến vào bảng sau cách đánh dấu (x) vào ý kiến chọn Họ tên GV: Trường Nội dung trao đổi Ý kiến lựa chọn Thầy (cô) cho việc dạy học mơn Địa lí theo định hướng phát triển lực người học cần thiết hay không? a Không cần thiết b Cần thiết c Rất cần thiết Theo thầy (cơ), khó khăn hình thành phát triển lực học sinh mơn Địa lí gì? *Với học sinh a.Trình độ chưa cao, không đồng b.Không hứng thú với môn học xem môn học phụ c.Chưa làm quen với hướng tiếp cận d.Chưa tích cực hoạt động e.Số lượng học sinh đông *Với giáo viên a.Chưa có kinh nghiệm, phương pháp b.Chưa có tài liệu hướng dẫn c.Tâm lí ngại đổi *Nội dung chương trình a.Nặng kiến thức, chưa gắn với thực tiễn b.Chưa gây hứng thú học sinh c.Số liệu, tư liệu lỗi thời, lạc hậu *Cơ sở vật chất kĩ thuật a.Mơ hình lớp học chưa hợp lí b.Cơ sở vật chất cịn thiếu thốn Hiện tại, thầy thường sử dụng phương pháp dạy học tiết dạy thực hành mơn Địa lí? a.Thuyết trình b.Đàm thoại gợi mở c.Dạy học giải vấn đề d.dạy học hợp tác e.Dạy học dự án g.Dạy học thực địa Ý kiến khác: 4.Theo thầy (cơ), để hình thành phát triển lực học sinh tiết dạy thực hành mơn Địa lí cần sử dụng phương pháp dạy học nào? a.Thuyết trình b.Đàm thoại gợi mở c.dạy học giải vấn dề - 54 - Sáng kiến kinh nghiệm năm học: 2020-2021 d.Dạy học hợp tác e.Dạy học dự án g.dạy học thực địa Ý kiến khác: Thầy (cô) tổ chức tiết dạy thực hành Địa lí theo hình thức trải nghiệm thực địa gắn với thực tế địa phương chưa? a Chưa b Thỉnh thoảng c Tổ chức thường xun Theo thầy (cơ), hình thức tổ chức hoạt động dạy học phù hợp với tiết dạy thực hành theo định hướng phát triển lực gắn liền với thực tiễn gì? a tổ chức lớp theo hình thức cá nhân, lớp, nhóm b Nên tổ chức ngoại khố, tham quan, dạy học thực địa c kết hợp nhiều hình thức phù hợp với mục tiêu tiết dạy điều kiện sở vật chất lớp, dạy học thực địa, tham quan, ngoại khoá…, tăng cường dạy học trải nghiệm thực địa gắn với thực tế địa phương Theo thầy(cơ), có cần thiết phải đổi kiểm tra đánh giá học sinh môn Địa lí theo định hướng phát triển lực khơng? a.Rất cần thiết b.Cần thiết c.Không cần thiết Hiện tại, thầy (cơ) thường dùng hình thức để kiểm tra đánh giá học sinh dạy học mơn Địa lí a Vấn đáp b Kiểm tra tự luận c Kiểm tra trắc nghiệm d.Quan sát, theo dõi, ghi nhật kí e.Phiếu tự đánh giá đánh giá lẫn g.báo cáo, tiểu luận,dự án,bài tập thực tiễn Ý kiến khác Xin chân thành cảm ơn ý kiến thầy cô giáo! - 55 - Sáng kiến kinh nghiệm năm học: 2020-2021 PHIẾU SỐ 2: PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ HỨNG THÚ CỦA HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỐI VỚI CÁC TIẾT HỌC THỰC HÀNH MƠN ĐỊA LÍ Đề nghị em cho biết số thông tin ý kiến vấn đề bảng sau cách đánh dấu X vào ô lựa chọn Nội dung trao đổi Ý kiến lựa chọn Em thấy học tiết thực hành mơn Địa lí a.Rất thích b.Thích c.Bình thường d.Khơng thích 2.Cảm nhận em cách tổ chức tiết dạy mơn Địa lí a.Được tổ chức với hình thức đa dạng, phát triển nhiều phẩm chất lực người học có sức lơi nhiều học sinh tích cực tham gia b Chỉ tổ chức lớp với hình thức đơn điệu gần giống tiết học, chủ yếu hình thành lực đặc thù mơn Địa lí, chưa phát triển lực sáng tạo c.Được tổ chức chủ yếu lớp bắt đầu có tập vận dụng liên hệ thực tế địa phương Ý kiến khác: Em tham gia học tập tiết thực hành mơn Địa lí hoạt động trải nghiệm thực tế địa phương chưa? a Chưa tham gia b Đã tham gia c Học tập thường xun 4.Em có mong muốn tham gia tiết học thực hành Địa lí gắn với hoạt động trải nghiệm địa phương (như trải nghiệm làm hướng dẫn viên du lịch, làm người bán hàng ) a.Khơng thích b.Bình thường c.Thích d.Rất thích 5.Theo em, lợi ích học tiết học thực hành gắn với hoạt động trải nghiệm địa phương? a Được trải nghiệm thực tế, khơng khí học tập thoải mái b Giúp em hoạt động tích cực, phát triển tốt nhiều phẩm chất lực rèn luyện nhiều kĩ có ích cho cơng việc lựa chọn sau c Giúp em chủ động, sáng tạo có khả hợp tác cao để hoàn thành nhiệm vụ d.Được sử dụng nhiều phương tiện học tập đa dạng ứng dụng công nghệ thông tin học tập Xin chân thành cảm ơn ý kiến em! - 56 - Sáng kiến kinh nghiệm năm học: 2020-2021 PHIẾU SỐ 3:PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN CỦA GIÁO VIÊN DỰ GIỜ HOẶC CÙNG THAM GIA ÁP DỤNG THỬ Họ tên giáo viên ………………………………………………… Trường ………………………………………………… NỘI DUNG Những điều thầy cô cảm thấy tâm đắc dự tiết học( tham gia áp dụng thử tiết dạy) Nhận xét đánh giá thầy cô tiết dạy soạn theo ý tưởng đề tài so với tiết dạy soạn theo SGK hành 2.1 Về kiến thức: 2.2 Về khả hình thành phát triển kĩ lực cho học sinh: 2.3 Về khả giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh: 2.4 Về khả tổ chức dạy học theo nhiều hình thức phương pháp dạy học tích cực: 2.5 Khả phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo học sinh: 2.6 Khả áp dụng vào thực tiễn sống: 2.7 Sức hấp dẫn, lôi cuốn học sinh vào học: 2.8 Sự phù hợp với lực nhiều đối tượng học sinh: 2.9 Khả tiến hành đổi phương pháp kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực người học: Những kiến nghị đề xuất - 57 - Sáng kiến kinh nghiệm năm học: 2020-2021 PHỤ LỤC MỘT VÀI HÌNH ẢNH VỀ QUÁ TRÌNH THỰC NGHIỆM ĐỀ TÀI Hướng dẫn học sinh vẽ biểu đồ Học sinh xem video văn hoá bán hàng người Nhật Học sinh trải nghiệm thử làm người bán hàng chuyên nghiệp khách mua hàng thông minh - 58 - Sáng kiến kinh nghiệm năm học: 2020-2021 Hình ảnh từ video nhóm trải nghiệm bán hàng sở kinh doanh - 59 - Sáng kiến kinh nghiệm năm học: 2020-2021 Học sinh thích thú xem lại đánh giá sản phẩm trải nghiệm nhóm - 60 - Sáng kiến kinh nghiệm năm học: 2020-2021 Học sinh thực hành xác định vành đai động đất núi lửa đồ Học sinh xem video động đất núi lửa Nhật Bản kĩ phòng chống Sản phẩm dự án làm video quảng bá du lịch địa phương - 61 - Sáng kiến kinh nghiệm năm học: 2020-2021 Nghĩa trang quốc tế Việt- Lào Đền Cửa Luỹ - 62 - Sáng kiến kinh nghiệm năm học: 2020-2021 Chùa Anh Sơn Đền thờ Lý Nhật Quang - 63 - ... thực hành mơn Địa lí theo định hướng phát triển phẩm chất, lực người học 12 - 17 III Đổi tiết dạy thực hành môn Địa lí theo định hướng phát triển phẩm chất, lực người học Ý tưởng đổi 17 - 21 Xây... tiết dạy thực hành Địa lí theo định hướng phát triển phẩm chất, lực người học Dựa sở lí luận thực tiễn định hướng chung, đề tài tiến hành xây dựng số tiết thực hành theo định hướng phát triển phẩm. .. năm học: 2020-2021 I CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC ĐỔI MỚI CÁC TIẾT DẠY THỰC HÀNH MƠN ĐỊA LÍ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC Khái niệm phẩm chất, lực, dạy học theo định hướng

Ngày đăng: 21/05/2021, 22:02

Mục lục

 • Quá trình hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực HS phổ thông chịu sự chi phối của các yếu tố chủ yếu:

 • - Các yếu tố bẩm sinh - di truyền của con người : được biểu hiện bằng các tố chất sẵn có và NL được biểu hiện bằng những khả năng sẵn có. Quá trình hình thành và phát triển PC, NL có tiền đề từ các yếu tố này.

 • - GV cần tổ chức chuỗi hoạt động học để HS chủ động khám phá những điều chưa biết.

 • - GV cần đầu tư vào việc lựa chọn các phương pháp, kĩ thuật dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực phù hợp.

 • - GV chú trọng rèn luyện cho HS phương pháp học tập, nghiên cứu.

 • - GV tăng cường phối hợp học tập cá thể với học tập hợp tác.

 • 3.4. Lựa chọn phương pháp và kĩ thuật dạy học phát triển phẩm chất và năng lực người học.

 • Để tiến hành dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học, cần đảm bảo các nguyên tắc sau trong lựa chọn phương pháp và kĩ thuật dạy học sau:

 • 4.1. Xác định mục tiêu dạy học

 • 4.1.1. Xác định yêu cầu chủ đề (bài học)

 • 4.1.2. Xác định phẩm chất chủ yếu và năng lực chung có liên quan đến chủ đề (bài học)

 • Tùy vào chủ đề (bài học), giáo viên có thể định hướng hình thành một số phẩm chất chủ yếu và năng lực chung nhất định cho HS.. Chính vì vậy, giáo viên chỉ xem xét đưa vào các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung thật sự có liên quan chặt chẽ với chủ đề (bài học), tránh đưa vào quá nhiều vừa mang tính hình thức, vừa vượt quá khả năng thực hiện của cả giáo viên và học sinh.

 • 4.1.3. Xác định phẩm chất, năng lực học sinh đã có liên quan đến chủ đề (bài học)

 • 4.1.4. Xác định thời lượng dạy học dự kiến

 • 4.2. Lựa chọn và xây dựng nội dung dạy học

 • 4.3. Xác định phương pháp, kĩ thuật và phương tiện dạy học

 • 4.4. Thiết kế tiến trình dạy học

 • 4.4.1. Hoạt động khởi động:

 • 4.4.2. Hoạt động khám phá (Hoạt động hình thành kiến thức mới)

 • 4.4.3. Hoạt động thực hành/ luyện tập/ vận dụng ( HĐ hình thành kĩ năng mới)

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan