0

trong lòng mẹ trích nhứng ngày thơ ấu

8 1,190 1
  • trong lòng mẹ trích nhứng ngày thơ ấu

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2014, 08:13

I. Giới thiệu văn bản. I. Giới thiệu văn bản. 1. Tác giả: 1. Tác giả: - Nguyên Hồng (1918 - 1982) tên - Nguyên Hồng (1918 - 1982) tên thật là Nguyễn Nguyên Hồng, thật là Nguyễn Nguyên Hồng, quê ở Nam Định. quê ở Nam Định. - Nguyên Hồng sáng tác hướng - Nguyên Hồng sáng tác hướng vào những người cùng khổ gần vào những người cùng khổ gần gũi mà ông yêu thương. gũi mà ông yêu thương. 2. Văn bản: 2. Văn bản: a) Xuất xứ: a) Xuất xứ: “Trong lòng mẹ” được trích từ chương “Trong lòng mẹ” được trích từ chương IV của tác phẩm “Những ngày thơ ấu”. IV của tác phẩm “Những ngày thơ ấu”. b) Thể loại: b) Thể loại: Hồi kí Hồi kí c) Đại ý: c) Đại ý: Ghi lại những nhận xét, suy nghĩ và cảm xúc của bé Ghi lại những nhận xét, suy nghĩ và cảm xúc của bé Hồng về người cô ruột và nhất là về người mẹ Hồng về người cô ruột và nhất là về người mẹ của mình. của mình. II. Tìm hiểu văn bản: II. Tìm hiểu văn bản: 1. Cuộc đối thoại giữa người cô và bé Hồng: 1. Cuộc đối thoại giữa người cô và bé Hồng: NGƯỜI CÔ BÉ HỒNG (Biểu hiện bề ngoài và lời nói của người cô) - Cười hỏi: “Hồng…. không?” → cười rất kịch, giọng nói cay độc. - Hỏi luôn, giọng vẫn ngọt: “Sao … có như trước đâu”. - Vỗ vai cười nói “thăm em bé chứ!” Cố tình ngân dài hai tiếng “em bé”. → Bản chất lạnh lùng, thâm hiểm, độc ác. Bà tiêu biểu cho hạng người sống thiếu tình thương, tình đồng cảm xã hội. (Cảm xúc và suy nghĩ của bé Hồng) - “Tưởng … rớt nước mắt” → Tủi thân - Lòng thắt lại, khóe mắt cay cay. - Nước mắt ròng ròng, cổ họng nghẹn ứ, khóc không ra tiếng. → Tình yêu thương mẹ mãnh liệt, bất chấp mọi thủ đoạn chia rẽ. 2. Bé Hồng gặp mẹ và ở trong lòng mẹ: 2. Bé Hồng gặp mẹ và ở trong lòng mẹ: - Khi gặp mẹ, bé Hồng thở hồng hộc, trán đẫm mồ - Khi gặp mẹ, bé Hồng thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi, châm ríu lại hôi, châm ríu lại → xúc động mạnh mẽ. → xúc động mạnh mẽ. - Khi ở trong lòng mẹ: - Khi ở trong lòng mẹ: + Cảm giác ấm áp mơn man khắp da thịt, thơm tho + Cảm giác ấm áp mơn man khắp da thịt, thơm tho lạ thường, êm dịu vô cùng. lạ thường, êm dịu vô cùng. + Cảm giác bồng bềnh, sung sướng, rạo rực, hạnh + Cảm giác bồng bềnh, sung sướng, rạo rực, hạnh phúc, không nghĩ ngợi gì. phúc, không nghĩ ngợi gì. III. Tổng kết III. Tổng kết Đoạn văn đã kể lại một cách chân thực và cảm Đoạn văn đã kể lại một cách chân thực và cảm động những cay đắng, tủi cực, cùng tình yêu động những cay đắng, tủi cực, cùng tình yêu thương cháy bỏng của nhà văn thời thơ ấu đối thương cháy bỏng của nhà văn thời thơ ấu đối với người mẹ bất hạnh. với người mẹ bất hạnh. . Xuất xứ: a) Xuất xứ: Trong lòng mẹ được trích từ chương Trong lòng mẹ được trích từ chương IV của tác phẩm “Những ngày thơ ấu . IV của tác phẩm “Những ngày thơ ấu . b) Thể loại: b) Thể. chia rẽ. 2. Bé Hồng gặp mẹ và ở trong lòng mẹ: 2. Bé Hồng gặp mẹ và ở trong lòng mẹ: - Khi gặp mẹ, bé Hồng thở hồng hộc, trán đẫm mồ - Khi gặp mẹ, bé Hồng thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi,. mẽ. → xúc động mạnh mẽ. - Khi ở trong lòng mẹ: - Khi ở trong lòng mẹ: + Cảm giác ấm áp mơn man khắp da thịt, thơm tho + Cảm giác ấm áp mơn man khắp da thịt, thơm tho lạ thường, êm dịu vô cùng. lạ
- Xem thêm -

Xem thêm: trong lòng mẹ trích nhứng ngày thơ ấu, trong lòng mẹ trích nhứng ngày thơ ấu, trong lòng mẹ trích nhứng ngày thơ ấu

Từ khóa liên quan