0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA POLYPHENOL CÂY CHÈ DÂY (AMPELOPSIS CANTONIENSIS) TRÊN MỘT SỐ CHỈ SỐ LIPID MÁU VÀ MÔ BỆNH HỌC CỦA XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH Ở THỎ UỐNG CHOLESTEROL " potx

16 3,480 8
  • Báo cáo nghiên cứu khoa học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/06/2014, 09:20

35 NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA POLYPHENOL CÂY CHÈ DÂY (AMPELOPSIS CANTONIENSIS) TRÊN MỘT SỐ CHỈ SỐ LIPID MÁU BỆNH HỌC CỦA VỮA ĐỘNG MẠCH THỎ UỐNG CHOLESTEROL Nguyễn Thị Băng Sương Trường Đại học Y khoa, Đại học Huế I. ĐẶT VẤN ĐỀ Rối loạn lipid máumột bệnh lý phổ biến trên thế giới, tỷ lệ mắc bệnh cao trong cộng đồng, hậu quả thường dẫn đến vữa động mạch. Tai biến của vữa động mạch rất phức tạp, trong đó, tai biến về tim mạch là phổ biến có tỷ lệ tử vong cao. Hiện nay, vữa động mạch nhiều tai biến khác của nó là những bệnh lý phổ biến không chỉ các nước có nền kinh tế phát triển mà cả những nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam [3]. Điều trị có hiệu quả hội chứng tăng lipid máu sẽ hạn chế được sự phát triển của vữa động mạch ngăn ngừa các tai biến phức tạp của nó [9]. 36 Hiện nay có khá nhiều thuốc điều trị hội chứng tăng lipid máu. Các thuốc này tuy có hiệu lực tốt nhưng cũng gây nhiều tác dụng phụ như rối loạn tiêu hóa, đau cơ đặc biệt, chúng đều gây độc cho tế bào gan [7]. Việt Nam cũng như các nước trên thế giới, các công trình nghiên cứu về tác dụng hạ lipid máu khả năng chống oxy hóa của cây chè xanh, cây ngưu tất, rau diếp cá, cây mắc rạc đã được công bố khá nhiều [1], [2], [4], [5], [6], [8]. Trong khi đó cây chè dây cũng có tác dụng hạ lipid máu tốt thì vẫn chưa được nghiên cứu, bởi vậy chúng tôi tiến hành đề tài “Nghiên cứu tác dụng của polyphenol cây chè dây (Ampelopsis cantoniensis Planch) trên một số chỉ số lipid máu bệnh học của vữa động mạch thỏ uống cholesterol” với mục tiêu: 1. Khảo sát tác dụng của polyphenol cây chè dây đến một số chỉ số lipid hàm lượng malonyl dialdehyd trong huyết tương thỏ uống cholesterol. 2. Bước đầu khảo sát tác dụng của polyphenol chè dây đến bệnh học mảng vữa động mạch thỏ uống cholesterol. II. CHẤT LIỆU, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Chất liệu nghiên cứu: Hoạt chất polyphenol cây chè dây được chiết xuất theo qui trình chuẩn. 37 Thỏ thực nghiệm là thỏ đực, chủng Orytolagus cuniculus, 12 tuần tuổi, khỏe mạnh, có trọng lượng 1,8 - 2 kg/ con. Cholesterol tinh khiết, acid thiobarbituric, muối Mohr, KCl, acid ascorbic, các kit định lượng: cholesterol, triglycerid, LDL - C, HDL – C. 2. Phương pháp nghiên cứu: 2.2. hình thực nghiệm: Cho thỏ uống 0,5 gam cholesterol/kg thân trọng trong một ngày. * Chia nhóm thỏ: 30 con thỏ đực được chia làm 5 nhóm ( I, II, III, IV, V), mỗi nhóm 6 con: + Nhóm I: Nhóm chứng, dinh dưỡng bình thường, không cho thỏ uống cholesterol dung dịch polyphenol. + Nhóm II: Nhóm thỏ uống cholesterol đơn thuần. + Nhóm III, IV, V: uống cholesterol hàng ngày, sau 2 giờ được uống thêm dung dịch polyphenol lần lượt theo liều lượng: 50mg/kg/ngày, 100mg/kg/ngày, 150mg/kg/ngày. 38  Nhóm III: 50 mg polyphenol/ kg thân trọng/ ngày  Nhóm IV: 100 mg polyphenol/ kg thân trọng/ ngày  Nhóm V: 150 mg polyphenol/ kg thân trọng/ ngày * Lấy mẫu máu: Các nhóm thỏ được lấy máu tĩnh mạch vào các thời điểm ngày 0, ngày 10, ngày 20, ngày 30 để định lượng cholesterol toàn phần, triglycerid, HDL - C, LDL - C MDA trong huyết tương. * Lấy mẫu động mạch chủ xác định tổn thương giải phẫu bệnh Đánh giá mức độ tổn thương vữa động mạch theo bảng phân độ của WHO như sau: - Độ 0: Các tổn thương mỡ giai đoạn đầu, giai đoạn này có sự lắng đọng các hạt mỡ lớp áo trong nhưng chưa nổi rõ lên mặt động mạch. - Độ I: Những tổn thương mỡ bắt đầu hình thành những chấm hoặc những vạch mảnh màu vàng đục, nổi rõ trên mặt động mạch, có thể kết hợp thành những mảng nhỏ. - Độ II: Tổn thương hình thành những mảng lớn nổi cao trên mặt động mạch, bao gồm chủ yếu những do phản ứng quá sản vùng tổn thương, có màu trắng đục hay màu trắng vàng. 39 - Độ III: Gồm những tổn thương phức tạp: loét, chảy máu, hoại tử hoặc huyết khối có thể kèm theo calci hóa vùng trung tâm hoại tử. - Độ IV: Thành động mạch calci hóa, đôi khi còn gọi là “xương hóa” làm vách động mạch rất cứng. 40 III. KẾT QUẢ BÀN LUẬN 1. Triglycerid huyết tương: Biểu đồ 3.1: Nồng độ triglycerid huyết tương giữa các nhóm thỏ theo thời gian thực nghiệm. Nồng độ triglycerid huyết tương của nhóm I II hầu như không thay đổi trong quá trình thực nghiệm. Với nhóm IV V (nhóm thỏ uống polyphenol chè dây liều 100mg/kg/ngày 150 mg/kg/ngày), vào ngày thứ 20 nồng độ triglycerid giảm 2,5 lần so với ngày 0 thấp hơn có ý nghĩa so với các nhóm I, II, III. Điều này chứng tỏ polyphenol chè dây với liều 100mg/kg/ngày có tác dụng giảm nồng độ triglycerid huyết tương từ ngày thứ 20. Nhóm thỏ uống polyphenol chè dây liều thấp 50 mg/kg/ngày đến ngày thứ 30 mới có sự thay đổi nồng độ triglycerid, nhưng sự giảm này chưa có ý nghĩa thống kê, như vậy với liều 50mg/kg/ngày, polyphenol chè dây có thể gây hạ triglycerid huyết tương nhưng phải được uống với thời gian kéo dài (trên 30 ngày). 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.4 2.8 N hãm I N hãm II N hãm III N hãm IV Nhã m V Nh ãm thá nghiªn cøu Nång ®é triglycerid huyÕt t¬ng (mmol/L) Ng µ y 0 Ng µ y 10 Ng µ y 20 Ng µ y 30 41 2. Cholesterol toàn phần huyết tương: Biểu đồ 3.2: Nồng độ cholesterol toàn phần huyết tương của các nhóm thỏ theo thời gian thực nghiệm. Đến ngày thứ 20, sự giảm cholesterol huyết tương xảy ra mạnh nhóm IV V, nồng độ cholesterol huyết tương của chúng thấp hơn rõ rệt so với nhóm uống cholesterol đơn thuần (p < 0,01 ÷ p < 0,001) nhóm uống polyphenol chè dây liều thấp (p < 0,05). Điều này chứng tỏ với liều polyphenol chè dây 100mg/kg/ngày tác dụng hạ cholesterol toàn phần đã xảy ra vào ngày thứ 20 với liều 150mg/kg/ngày tác dụng hạ cholesterol huyết tương 0 3 6 9 12 15 18 21 0 10 20 30 T h ê i gi an th ù c n g h i Öm (n g µy) Nång ®é cholesterol toµn phÇn huyÕt t¬ng (mmol/L) N hã m I N hã m II N hã m III N hã m IV N hã m V 42 có ưu việt hơn, nồng độ cholesterol toàn phần của nhóm V chỉ còn gấp 2 lần so với nồng độ cholesterol của chính nhóm đó ngày 0. 3. HDL - Cholesterol huyết tương: Biểu đồ 3.3: Nồng độ HDL-C huyết tương giữa các nhóm thỏ theo thời gian thực nghiệm HDL có tác dụng vận chuyển ngược cholesterol từ tế bào ngoại biên về gan để thoái hoá chúng, do vậy HDL-C còn được gọi là yếu tố bảo vệ chống vữa động mạch. Nồng độ HDL-C máu tỷ lệ nghịch với khả năng bị bệnh tim mạch. Với nhóm uống polyphenol chè dây liều 100mg/kg/ngày nhóm uống polyphenol chè dây liều cao 150mg/kg/ngày, ngay từ ngày thứ 10, nồng độ HDL - C huyết tương của hai nhóm tăng cao gần gấp hai lần so với ngày 0 (p < 0,05) tăng cao hơn so với nhóm chứng (p < 0,05). Như vậy polyphenol chè dâytác dụng tăng HDL - C từ ngày thứ 10 với liều 100 mg/kg/ngày. 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 0 10 20 30 Thêi gian thùc nghiÖm (ngµy) Nång ®é HDL-C huyÕt t¬ng (mmol/L) Nhãm I Nhãm II Nhãm III Nhãm IV Nhãm V 43 4. LDL - Cholesterol huyết tương: Biểu đồ 3.4: Nồng độ LDL-C huyết tương giữa các nhóm thỏ theo thời gian thực nghiệm Vào ngày thứ 20, nồng độ LDL - C huyết tương của hai nhóm uống polyphenol chè dây liều 100mg/kg/ngày liều 150mg/kg/ngày giảm rõ rệt, bằng 1/3 nồng độ LDL - C huyết tương của nhóm uống cholesterol đơn thuần. Với nhóm thỏ uống polyphenol chè dây liều thấp 50mg/kg/ngày ta thấy: ngày thứ 20, nồng độ LDL-C huyết tương của nhóm này thấp hơn mức LDL-C huyết tương của nhóm thỏ uống cholesterol đơn thuần thấp hơn mức LDL-C huyết tương của chính nhóm đó ngày thứ 10 có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Điều này có thể nói rằng, liều 50mg/kg/ngày polyphenol chè dây đã có tác dụng hạ LDL-C từ ngày thứ 20. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 0 10 20 30 Thêi gian thùc nghiÖm (ngµy) Nång ®é LDL-C huyÕt t¬ng (mmol/L) Nhãm I Nhãm II Nhãm III Nhãm IV Nhãm V 44 5. Hàm lượng Malonyl dialdehyd huyết tương: Biểu đồ 3.5: Hàm lượng MDA huyết tương giữa các nhóm thỏ theo thời gian thực nghiệm Sự thay đổi MDA huyết tương của các nhóm thỏ trong quá trình thực nghiệm không có ý nghĩa thống kê. Từ đó ta có thể nói rằng trong quá trình thực nghiệm 30 ngày, polyphenol chè dây chưa có tác dụng trên quá trình peroxy hóa lipid huyết tương. 6. Kết quả về giải phẫu bệnh động mạch chủ của các nhóm thỏ thực nghiệm: Bảng 3.1: Các mức độ tổn thương mỡ đại thể của các nhóm nghiên cứu Nhóm thỏ Số Không Có tổn thương mỡ 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Nhãm I Nhãm II Nhãm III Nhãm IV Nhãm V Nhãm thá nghiªn cøu Hµm lîng MDA huyÕt t¬ng (nmol/L) Ngµy 0 Ngµy 10 Ngµy 20 Ngµy 30 [...]... 30 ngày 2 Nghiên cứu về tổn thương bệnh học cho thấy polyphenol chè dâytác dụng làm giảm mức độ vữa động mạch thỏ uống cholesterol thực nghiệm 3 Mức tiêu thụ polyphenol chè dây có ảnh hưởng đến mức độ giảm của các chỉ số triglycerid, cholesterol toàn phần, LDL - C huyết tương mức độ tăng HDL - C huyết tương thỏ uống cholesterol thực nghiệm Tác dụng này của polyphenol chè dây bắt đầu... đọng lipid trên thành động mạch, từ đó hạn chế sự xuất hiện bệnh vữa động mạch thỏ thực nghiệm Liều polyphenol chè dây càng cao thì càng hạn chế được sự tạo thành mảng vữa IV KẾT LUẬN 1 Polyphenol chè dâytác dụng làm giảm các chỉ số triglycerid, cholesterol toàn phần LDL - C làm tăng HDL - C huyết tương; tuy nhiên không có tác dụng làm giảm hàm lượng MDA huyết tương thỏ uống cholesterol. .. huyết tương thỏ thực nghiệm, Luận văn thạc sỹ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội (2002) 3 Phạm Khuê Vữa động mạch, Bệnh học tuổi già, Nhà xuất bản Y học Hà Nội, (2000) 178 - 200 4 Nguyễn Liêm, Triệu Duy Điệt, Đỗ Văn Bình Nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa của một số cây thuốc Việt Nam, Công trình nghiên cứu Y học quân sự, Học viện quân y (1998) 30 - 33 5 Đoàn thị Nhu cộng sự Nghiên cứu dược lý cây ngưu... 100mg/kg/ngày, tác dụng rất rõ liều 150mg/kg/ngày TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 1 Nguyễn Thanh Dương, Lê Thị Hà, Phan Văn Chi, Nguyễn Bích Nhi, Đoàn Hùng Tiến cộng sự Tác dụng chống phóng xạ, giảm cholesterol của chế phẩm từ chè xanh, phylamin ngưu tất, Hóa sinh Y học, Hội Y Dược học Việt Nam (1997) 13 -17 2 Trần Thị Hương Tác dụng của dịch chiết chè xanh Việt Nam trên một số chỉ số lipid hàm lượng... polyphenol cây chè dâytác dụng hạ triglycerid, cholesterol toàn phần, LDL - C huyết tương, làm tăng HDL - C huyết tương ngăn cản sự phát triển của mảng vữa động mạch thỏ uống cholesterol thực nghiệm A STUDY OF THE EFFECTS OF THE POLYPHENOL EXTRACTED FROM AMPELOPSIS CANTONIENCES PLANT ON SOME BLOOD 48 LIPID INDICES AND ON ARYERIAL ATHEROSCLEROTIC HISTOPATHOLOGY IN RABBITS FED WITH HIGH CHOLESTEROL. .. thương chủ yếu giai đoạn I; ngoài ra nhóm này có tỷ lệ tổn thương là cao nhất, chiếm 4/6 Nhóm uống cholesterol bổ sung polyphenol chè dây liều 50mg/kg/ngày có tổn thương chiếm 2/6, mức độ tổn thương vừa giai đoạn I, vừa giai đoạn II Đối với nhóm IV V, tỷ lệ tổn thương động 45 mạch chủ là 2/6, nhưng mức độ tổn thương nhẹ, chỉ giai đoạn 0 Như vậy, ta có thể nói polyphenol chè dây có vai trò... Masuda M Cancer chemoprevention by green tea polyphenols, Chemistry and applications of green tea, CRC Press, Boca Raton - New York, (1995) 61 - 71 9 William J Marshall Lipid, lipoprotein and cardiovascular disease, Clinical Chemistry, Mosby (2000) 231 - 51 TÓM TẮT Nghiên cứu về tác dụng chống rối loạn lipid máu của polyphenol cây chè dây được thực hiện trên 30 con thỏ đực chủng orytolagus curiculus Kết.. .nghiên cứu lượng có thỏ mỡ GĐ GĐ 0 GĐ II I GĐ GĐ IV Tỷ lệ III Nhóm chứng 6 6 0 0 0 0 0 0/6 Nhóm II 6 2 1 3 0 0 0 4/6 Nhóm III 6 4 1 1 0 0 0 2/6 Nhóm IV 6 4 2 0 0 0 0 2/6 Nhóm V 6 4 2 0 0 0 0 2/6 Tổng số 30 20 5 5 0 0 0 (nhóm I) Kết quả cho thấy nhóm II (uống cholesterol đơn thuần) có tổn thương rõ nhất động mạch chủ: hạt mỡ, chấm mỡ bám trên thành động mạch, mảng mỡ rộng trên thành mạch, ... chống oxy hóa của một số cây thuốc Việt Nam, Công trình nghiên cứu Y học quân sự, Học viện quân y (1998) 30 - 33 5 Đoàn thị Nhu cộng sự Nghiên cứu dược lý cây ngưu tất về tác dụng hạ cholesterol máu hạ huyết áp, Tạp chí dược học, (1) (1998) 11 - 13 6 Chu D.C and Juneja L R General chemical composition of grean tea and its infusion, Chemistry and applications of green tea, CRC Press, Boca Raton... SUMMARY The study of the effects on blood lipid disorders of the polyphenol extracted from the Ampelosis Cantoniensis plant was carried out on 30 male rabbits of the species Orytolagus Curicus The experimental results showed that when administered at the daily dose of 100 milligram/kg, the extracted polyphenol significantly lowered the serum triglyceride, whole cholesterol, LDLC; and conversely increased . 35 NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA POLYPHENOL CÂY CHÈ DÂY (AMPELOPSIS CANTONIENSIS) TRÊN MỘT SỐ CHỈ SỐ LIPID MÁU VÀ MÔ BỆNH HỌC CỦA XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH Ở THỎ UỐNG CHOLESTEROL Nguyễn. được nghiên cứu, bởi vậy chúng tôi tiến hành đề tài Nghiên cứu tác dụng của polyphenol cây chè dây (Ampelopsis cantoniensis Planch) trên một số chỉ số lipid máu và mô bệnh học của xơ vữa động. vữa động mạch ở thỏ uống cholesterol với mục tiêu: 1. Khảo sát tác dụng của polyphenol cây chè dây đến một số chỉ số lipid và hàm lượng malonyl dialdehyd trong huyết tương ở thỏ uống cholesterol.
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA POLYPHENOL CÂY CHÈ DÂY (AMPELOPSIS CANTONIENSIS) TRÊN MỘT SỐ CHỈ SỐ LIPID MÁU VÀ MÔ BỆNH HỌC CỦA XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH Ở THỎ UỐNG CHOLESTEROL " potx, Báo cáo nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA POLYPHENOL CÂY CHÈ DÂY (AMPELOPSIS CANTONIENSIS) TRÊN MỘT SỐ CHỈ SỐ LIPID MÁU VÀ MÔ BỆNH HỌC CỦA XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH Ở THỎ UỐNG CHOLESTEROL " potx, Báo cáo nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA POLYPHENOL CÂY CHÈ DÂY (AMPELOPSIS CANTONIENSIS) TRÊN MỘT SỐ CHỈ SỐ LIPID MÁU VÀ MÔ BỆNH HỌC CỦA XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH Ở THỎ UỐNG CHOLESTEROL " potx