0

Khóa luận tốt nghiệp văn học: Rèn luyện kỹ năng lập dàn ý trong kiểu bài nghị luận về một tư tưởng, đạo lý cho học sinh lớp 12 trường THPT Trần Hưng Đạo – Tiên Lữ - Hưng Yên

69 2,674 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2014, 09:52

MỤC LỤCMỞ ĐẦU ......................................................................................................................... 11. Lý do chọn đề tài ........................................................................................................ 12. Lịch sử vấn đề ............................................................................................................. 23. Đối tượng, phạm vi, mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài ................................ 43.1. Đối tượng nghiên cứu đề tài ................................................................................... 43.2. Phạm vi nghiên cứu đề tài ...................................................................................... 43.3. Mục đích nghiên cứu ............................................................................................... 43.4. Nhiệm vụ nghiên cứu .............................................................................................. 44. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................................... 54.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết ........................................................................ 54.2. Phương pháp khảo sát thực tế ................................................................................ 54.3. Phương pháp thực nghiệm ..................................................................................... 54.4. Phương pháp thống kê, phân loại .......................................................................... 55. Kết cấu của khóa luận ............................................................................................... 56. Đóng góp của khóa luận ............................................................................................ 6NỘI DUNG ..................................................................................................................... 7Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN ......................................... 71.1. CƠ SỞ LÍ LUẬN .................................................................................................... 71.1.1. Văn nghị luận ....................................................................................................... 71.1.2. Khái quát về nghị luận xã hội ............................................................................ 81.1.2.1. Các yếu tố tạo nên nội dung và cấu trúc bài văn nghị luận xã hội ............ 91.1.2.2. Khái quát kiểu bài nghị luận về một tư tưởng, đạo lý ..................................111.1.3. Lập dàn ý cho kiểu bài nghị luận về một tư tưởng, đạo lý ..........................121.1.3.1. Lập dàn ý là gì? ................................................................................................121.1.3.2. Các bước của việc lập dàn ý ..........................................................................121.1.3.3. Quy trình lập dàn ý kiểu bài nghị luận về tư tưởng, đạo lý .........................131.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN ............................................................................................211.2.1. Khảo sát chương trình sách giáo khoa ...........................................................211.2.2. Khảo sát thực tế trường THPT Trần Hưng Đạo – Tiên Lữ - Hưng Yên .211.2.3. Khảo sát năng lực lập dàn ý của học sinh ......................................................22Tiểu kết…………………………………………………………………………...24Chương 2: BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG LẬP DÀN Ý TRONGKIỂU BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÝ CHO HỌC SINHLỚP 12 TRƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO – TIÊN LỮ - HƯNG YÊN ..................252.1 YÊU CẦU VỀ MÔ HÌNH Ý TRONG BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯTƯỞNG, ĐẠO LÝ .......................................................................................................252.1.1. Cách lập dàn ý đại cương .................................................................................252.1.2. Cách lập dàn ý chi tiết .......................................................................................262.2. RÈN LUYỆN KỸ NĂNG LẬP DÀN Ý CHO HỌC SINH LỚP 12TRƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO – TIÊN LỮ - HƯNG YÊN ................................292.2.1. Rèn kỹ năng lập dàn ý qua việc tích hợp trong giờ đọc văn .......................292.2.2. Rèn kỹ năng lập dàn ý trong giờ lý thuyết làm văn ......................................322.2.3. Rèn kỹ năng lập dàn ý trong giờ thực hành làm văn ...................................372.2.4. Rèn kỹ năng lập dàn ý trong giờ trả bài làm văn .........................................382.2.5. Rèn kỹ năng lập dàn ý thông qua các bài tập nhà ........................................422.2.5.1. Một vài nguyên tắc cơ bản khi xây dựng hệ thống bài tập ở nhà...............422.2.5.2. Hệ thống bài tập ở nhà cho học sinh .............................................................43Tiểu kết…………………………………………………………………………...46Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM ................................................................483.1. THỰC NGHIỆM DẠY HỌC .............................................................................483.1.1. Mục đích thực nghiệm ......................................................................................483.1.2. Yêu cầu của thực nghiệm .................................................................................483.1.3. Đối tượng thực nghiệm .....................................................................................483.1.4. Nội dung thực nghiệm .......................................................................................483.1.5. Cách thức thực hiện...........................................................................................493.1.6. Cách thức đánh giá ............................................................................................493.1.7. Đánh giá kết quả ................................................................................................503.2. THỰC NGHIỆM KHẢ NĂNG LẬP DÀN Ý ..................................................503.2.1. Phép đo 1 .............................................................................................................503.2.1.1. Bài tập kiểm tra ................................................................................................503.2.1.2. Gợi ý đáp án ......................................................................................................503.2.1.3. Thống kê lỗi thường mắc của học sinh khi lập dàn ý ..................................513.2.2. Phép đo 2 .............................................................................................................513.2.2.1. Bài tập kiểm tra ................................................................................................513.2.2.2. Gợi ý đáp án ......................................................................................................513.2.2.3. Nhận xét, đánh giá...........................................................................................52Tiểu kết…………………………………………………………………………...53KẾT LUẬN ...................................................................................................................54TÀI LIỆU THAM KHẢO ..........................................................................................55PHỤ LỤC1MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài1.1. Lập dàn ý là yếu tố quyết định đến sự thành công của một bài văn nghị luận.Bởi lẽ, lập dàn ý giúp cho bài văn đầy đủ ý, có sự logic giữa các ý với nhau vàđặc biệt là phát huy khả năng sáng tạo của học sinh trong quá trình viết bài. Đểđạt được mục đích này, việc cung cấp cho học sinh hệ thống những tri thức cơbản về việc lập dàn ý là rất quan trọng. Nó giúp cho các em hình thành đượcnhững kỹ năng và những thao tác cơ bản khi lập dàn ý.Trong những năm gần đây, văn nghị luận xã hội đã được quan tâm và đầu tưrất nhiều. Văn nghị luận xã hội xuất hiện trong các đề thi Đại học – Cao đẳng từnăm 2008 – 2009 với các đề bài gần gũi và thiết thực đối với học sinh. Như vậy,nếu các em không có một kỹ năng lập dàn ý tốt thì bài thi sẽ đạt điểm không cao.1.2. Thực tế cho thấy, khó khăn và lúng túng nhất của học sinh khi viết bài vănnghị luận nói chung và văn nghị luận xã hội nói riêng là làm thế nào để có ý vàsắp xếp các ý thành một dàn bài hợp lý. Những lỗi mà học sinh thường mắc phảikhi viết bài văn nghị luận thường là không có ý, thiếu ý, trùng ý, lạc ý, ý lộnxộn. Nguyên nhân của những vấn đề nêu trên là do học sinh quen cách học theobài mẫu ở cấp 2 nên lười tư duy, không chịu thực hành, chưa được trang bị mộtcách hệ thống các kỹ năng làm văn một cách bài bản từ cấp dưới, không có điềukiện rèn luyện nhiều, kiến thức xã hội còn hạn chế, nhiều học sinh học đối phó,không chăm.1.3. Dạy văn hay là nghệ thuật không hề đơn giản. Người giáo viên phải thật sựtoàn tâm, toàn ý cho từng bài dạy thì mới đạt hiệu quả cao. Thế nhưng, trongquá trình dạy học làm văn nói chung và dạy làm văn nghị luận xã hội nói riêngvẫn còn tồn tại những tiết dạy không đáp ứng được yêu cầu đó. Có những tiếtdạy Làm văn chỉ mang tính hình thức, rập khuôn. Giáo viên không tạo đượchứng thú cho học sinh trong quá trình giảng dạy. Bởi vậy, học sinh ít thể hiệnđược “cái tôi” của mình trong quá trình học. Từ đó, mục đích của những tiếtLàm văn không đáp ứng được mục tiêu giáo dục đề ra.1.4. Theo chương trình sách giáo khoa lớp 12 hiện hành thì số tiết dành cho vănnghị luận xã hội nói chung và văn nghị luận về một tư tưởng đạo lý là rất ít. Nókhông có sự phân phối chương trình hợp lý giữa số tiết lý thuyết và thực hành.Thực tế, đây là một kiểu bài khó, đòi hỏi phải có kiến thức thực tế rộng, lập luậnchặt chẽ, logic. Chỉ với 1 tiết lý thuyết thì học sinh chưa thể tiếp thu hết lượngkiến thức và thấy được cái hay của kiểu bài này.2Với mong muốn góp phần làm cho nhận thức của giáo viên và học sinhthay đổi khi học văn nghị luận xã hội và khắc phục tình trạng yếu kém của họcsinh khi lập ý cho kiểu bài nghị luận về một tư tưởng, đạo lý, chúng tôi mạnhdạn chọn đề tài “Rèn luyện kỹ năng lập dàn ý trong kiểu bài nghị luận về một tưtưởng, đạo lý cho học sinh lớp 12 trường THPT Trần Hưng Đạo – Tiên Lữ -Hưng Yên” để nghiên cứu. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC NGUYỄN THỊ THÊU RÈN LUYỆN KỸ NĂNG LẬP DÀN Ý TRONG KIỂU BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯỞNG, ĐẠO CHO HỌC SINH LỚP 12 TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - TIÊN LỮ - HƯNG YÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC SƠN LA, NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC NGUYỄN THỊ THÊU RÈN LUYỆN KỸ NĂNG LẬP DÀN Ý TRONG KIỂU BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯỞNG, ĐẠO CHO HỌC SINH LỚP 12 TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - TIÊN LỮ - HƯNG YÊN CHUYÊN NGÀNH: XH2a KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Ths. Nguyễn Thùy Dung SƠN LA, NĂM 2013 LỜI CẢM ƠN Luận văn này được hoàn thành với sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của cô giáo, thạc sĩ Nguyễn Thùy Dung, giảng viên khoa Ngữ Văn. Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô, người luôn quan tâm, chỉ bảo em trong quá trình thực hiện luận văn này. Em cũng xin chân thành cảm ơn phòng Khoa học và Quan hệ quốc tế, thư viện trường Đại học Tây Bắc, thư viện tỉnh Sơn La, cùng các thầy cô trong khoa Ngữ Văn đã tạo điều kiện giúp đỡ em thực hiện luận văn này. Trong quá trình thực hiện luận văn do thời gian có hạn nên không tránh khỏi thiếu sót. Vì vậy, em rất mong được sự giúp đỡ, đóng góp ý kiến của quý thầy cô và các bạn để luận văn này được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn! Sơn la, tháng 05 năm 2013 Người thực hiện Nguyễn Thị Thêu DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT NXBGD : Nhà xuất bản giáo dục SGK : Sách giáo khoa THPT : Trung học phổ thông Tr : Trang THCS : Trung học cơ sở CĐSP : Cao đẳng sư phạm ĐHSP : Đại học sư phạm MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. do chọn đề tài 1 2. Lịch sử vấn đề 2 3. Đối tượng, phạm vi, mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 4 3.1. Đối tượng nghiên cứu đề tài 4 3.2. Phạm vi nghiên cứu đề tài 4 3.3. Mục đích nghiên cứu 4 3.4. Nhiệm vụ nghiên cứu 4 4. Phương pháp nghiên cứu 5 4.1. Phương pháp nghiên cứu thuyết 5 4.2. Phương pháp khảo sát thực tế 5 4.3. Phương pháp thực nghiệm 5 4.4. Phương pháp thống kê, phân loại 5 5. Kết cấu của khóa luận 5 6. Đóng góp của khóa luận 6 NỘI DUNG 7 Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN 7 1.1. CƠ SỞ LÍ LUẬN 7 1.1.1. Văn nghị luận 7 1.1.2. Khái quát về nghị luận xã hội 8 1.1.2.1. Các yếu tố tạo nên nội dung và cấu trúc bài văn nghị luận xã hội 9 1.1.2.2. Khái quát kiểu bài nghị luận về một tưởng, đạo 11 1.1.3. Lập dàn ý cho kiểu bài nghị luận về một tưởng, đạo 12 1.1.3.1. Lập dàn ý là gì? 12 1.1.3.2. Các bước của việc lập dàn ý 12 1.1.3.3. Quy trình lập dàn ý kiểu bài nghị luận về tưởng, đạo 13 1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN 21 1.2.1. Khảo sát chương trình sách giáo khoa 21 1.2.2. Khảo sát thực tế trường THPT Trần Hưng Đạo Tiên Lữ - Hưng Yên .21 1.2.3. Khảo sát năng lực lập dàn ý của học sinh 22 Tiểu kết………………………………………………………………………… 24 Chương 2: BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG LẬP DÀN Ý TRONG KIỂU BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯỞNG, ĐẠO CHO HỌC SINH LỚP 12 TRƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO TIÊN LỮ - HƯNG YÊN 25 2.1 YÊU CẦU VỀ MÔ HÌNH Ý TRONG BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯỞNG, ĐẠO 25 2.1.1. Cách lập dàn ý đại cương 25 2.1.2. Cách lập dàn ý chi tiết 26 2.2. RÈN LUYỆN KỸ NĂNG LẬP DÀN Ý CHO HỌC SINH LỚP 12 TRƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO TIÊN LỮ - HƯNG YÊN 29 2.2.1. Rèn kỹ năng lập dàn ý qua việc tích hợp trong giờ đọc văn 29 2.2.2. Rèn kỹ năng lập dàn ý trong giờ thuyết làm văn 32 2.2.3. Rèn kỹ năng lập dàn ý trong giờ thực hành làm văn 37 2.2.4. Rèn kỹ năng lập dàn ý trong giờ trả bài làm văn 38 2.2.5. Rèn kỹ năng lập dàn ý thông qua các bài tập nhà 42 2.2.5.1. Một vài nguyên tắc cơ bản khi xây dựng hệ thống bài tập ở nhà 42 2.2.5.2. Hệ thống bài tập ở nhà cho học sinh 43 Tiểu kết………………………………………………………………………… 46 Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 48 3.1. THỰC NGHIỆM DẠY HỌC 48 3.1.1. Mục đích thực nghiệm 48 3.1.2. Yêu cầu của thực nghiệm 48 3.1.3. Đối tượng thực nghiệm 48 3.1.4. Nội dung thực nghiệm 48 3.1.5. Cách thức thực hiện 49 3.1.6. Cách thức đánh giá 49 3.1.7. Đánh giá kết quả 50 3.2. THỰC NGHIỆM KHẢ NĂNG LẬP DÀN Ý 50 3.2.1. Phép đo 1 50 3.2.1.1. Bài tập kiểm tra 50 3.2.1.2. Gợi ý đáp án 50 3.2.1.3. Thống kê lỗi thường mắc của học sinh khi lập dàn ý 51 3.2.2. Phép đo 2 51 3.2.2.1. Bài tập kiểm tra 51 3.2.2.2. Gợi ý đáp án 51 3.2.2.3. Nhận xét, đánh giá 52 Tiểu kết………………………………………………………………………… 53 KẾT LUẬN 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 PHỤ LỤC 1 MỞ ĐẦU 1. do chọn đề tài 1.1. Lập dàn ý là yếu tố quyết định đến sự thành công của một bài văn nghị luận. Bởi lẽ, lập dàn ý giúp cho bài văn đầy đủ ý, có sự logic giữa các ý với nhau và đặc biệt là phát huy khả năng sáng tạo của học sinh trong quá trình viết bài. Để đạt được mục đích này, việc cung cấp cho học sinh hệ thống những tri thức cơ bản về việc lập dàn ý là rất quan trọng. Nó giúp cho các em hình thành được những kỹ năng và những thao tác cơ bản khi lập dàn ý. Trong những năm gần đây, văn nghị luận xã hội đã được quan tâm và đầu rất nhiều. Văn nghị luận xã hội xuất hiện trong các đề thi Đại học Cao đẳng từ năm 2008 2009 với các đề bài gần gũi và thiết thực đối với học sinh. Như vậy, nếu các em không có một kỹ năng lập dàn ý tốt thì bài thi sẽ đạt điểm không cao. 1.2. Thực tế cho thấy, khó khăn và lúng túng nhất của học sinh khi viết bài văn nghị luận nói chung và văn nghị luận xã hội nói riêng là làm thế nào để có ý và sắp xếp các ý thành một dàn bài hợp lý. Những lỗi mà học sinh thường mắc phải khi viết bài văn nghị luận thường là không có ý, thiếu ý, trùng ý, lạc ý, ý lộn xộn. Nguyên nhân của những vấn đề nêu trên là do học sinh quen cách học theo bài mẫu ở cấp 2 nên lười duy, không chịu thực hành, chưa được trang bị một cách hệ thống các kỹ năng làm văn một cách bài bản từ cấp dưới, không có điều kiện rèn luyện nhiều, kiến thức xã hội còn hạn chế, nhiều học sinh học đối phó, không chăm. 1.3. Dạy văn hay là nghệ thuật không hề đơn giản. Người giáo viên phải thật sự toàn tâm, toàn ý cho từng bài dạy thì mới đạt hiệu quả cao. Thế nhưng, trong quá trình dạy học làm văn nói chung và dạy làm văn nghị luận xã hội nói riêng vẫn còn tồn tại những tiết dạy không đáp ứng được yêu cầu đó. Có những tiết dạy Làm văn chỉ mang tính hình thức, rập khuôn. Giáo viên không tạo được hứng thú cho học sinh trong quá trình giảng dạy. Bởi vậy, học sinh ít thể hiện được “cái tôi” của mình trong quá trình học. Từ đó, mục đích của những tiết Làm văn không đáp ứng được mục tiêu giáo dục đề ra. 1.4. Theo chương trình sách giáo khoa lớp 12 hiện hành thì số tiết dành cho văn nghị luận xã hội nói chung và văn nghị luận về một tưởng đạo là rất ít. Nó không có sự phân phối chương trình hợp giữa số tiết thuyết và thực hành. Thực tế, đây là một kiểu bài khó, đòi hỏi phải có kiến thức thực tế rộng, lập luận chặt chẽ, logic. Chỉ với 1 tiết thuyết thì học sinh chưa thể tiếp thu hết lượng kiến thức và thấy được cái hay của kiểu bài này. 2 Với mong muốn góp phần làm cho nhận thức của giáo viên và học sinh thay đổi khi học văn nghị luận xã hội và khắc phục tình trạng yếu kém của học sinh khi lập ý cho kiểu bài nghị luận về một tưởng, đạo lý, chúng tôi mạnh dạn chọn đề tài “Rèn luyện kỹ năng lập dàn ý trong kiểu bài nghị luận về một tưởng, đạo cho học sinh lớp 12 trường THPT Trần Hưng Đạo Tiên Lữ - Hưng Yên” để nghiên cứu. 2. Lịch sử vấn đề Văn nghị luận ra đời đã lâu nhưng những bài nghiên cứu, những tài liệu dạy học rèn luyện kỹ năng lập dàn ý cho văn nghị luận xã hội thì hầu như không phong phú. Từ đó dẫn đến những tài liệu dành cho kiểu bài nghị luận về một tu tưởng, đạo thì lại càng hiếm hoi hơn. Dạy cách lập dàn ý cho văn nghị luận xã hội nói chung và bài văn nghị luận về một tưởng, đạo nói riêng, người thầy đưa ra bài văn mẫu để lấy đó làm nền tảng giảng dạy cho học sinh. Học sinh ít được bày tỏ quan điểm của mình về cách làm bài cũng như thụ động trong việc dạy học bởi tất cả đã được lập trình theo một khuôn mẫu nhất định. Điều này đã đẩy các em ngày càng xa dần văn nghị luận. Văn nghị luận xuất hiện từ thời phong kiến. Tiêu biểu là hai cuốn sách của Việt Hán văn khảo của Phan Kế Bính và Việt Nam văn học sử yếu của Dương Quảng Hàm. Kỹ năng lập ý được Phan Kế Bính đề cập ở mục thể cách chương và luận về phương pháp làm văn. Theo ông trước khi viết bài văn cần thực hiện ba bước sau: xác lập chủ ý, cấu tứ, bố cục. Dương Quảng Hàm cũng để hẳn chương 9 ở cuốn Việt Nam văn học sử yếu để nêu những đặc điểm và cách thức làm các lối văn cử nghiệp viết bằng chữ Nho. Ở đó ta thấy rõ dàn ý của một bài văn thời phong kiến với những yêu cầu cụ thể về nội dung và cách thức viết. Người viết cứ thế mà làm, mà luyện tập theo mẫu đã có. Ở giai đoạn 1945 1975 có thể kể đến một số cuốn sách tiêu biểu như: Luận văn thị phạm của Nghiêm Toán, Nghị luận luân lí của Phan Ngô, Phương pháp làm văn nghị luận của Thẩm Lệ Hà, Nghị luận luân lí và văn chương của Nguyễn Duy Nhường… Những cuốn sách này ít nhiều cũng đã đề cập tới ưu, nhược điểm của văn nghị luận nhưng chỉ ở một góc độ nào đó. Trong đó những cuốn sách và dạy làm văn nghị luận xã hội tiêu biểu nhất có thể kể đến là Nghị luận luân lí và văn chương của Nguyễn Duy Nhường, Luân phổ thông của Lê Thái Ất, Nghị luận luân và phổ thông cuả Minh Văn và Xuân Tước. Thế nhưng hầu những tài liệu ở giai đoạn này đều đề cập 3 đến kỹ năng lập dàn ý cho bài nghị luận xã hội một cách chung chung, chưa đi vào những dẫn dắt cụ thể. Ở cuốn Làm văn của nhóm tác giả Đỗ Ngọc Thống Nguyễn Thành Phi Phạm Minh Diệu (2007), nhóm tác giả của cuốn sách này đã giành riêng chương thứ 4 (từ trang 165 đến 213) để bàn về văn nghị luận. Trong 48 trang ấy, nhóm tác giả chỉ đề cập đến việc lập dàn ý cho bài văn nghị luận xã hội trong 3 trang ( từ trang 206 đến trang 208) với 2 bước sau:  Bước 1: Dựa vào yêu cầu và chỉ dẫn của đề để tìm ra vấn đề trọng tâm và các ý lớn mà bài viết cần làm sáng tỏ.  Bước 2: Tìm ý nhỏ bằng cách đặt ra những câu hỏi, vận dụng những hiểu biết về văn học và cuộc sống xã hội để trả lời các câu hỏi đó. Trong cuốn Làm văn (Giáo trình đào tạo giáo viên cơ sở THCS), Lê A đã đề cập khá chi tiết đến kỹ năng lập dàn ýbài văn nghị luận.Tuy nhiên tác giả chưa đưa ra được các bước và thao tác lập dàn ý dành riêng cho văn nghị luận xã hội mà chỉ có các bước và thao tác lập dàn ý được dùng chung cho cả nghị luận văn họcnghị luận xã hội. Đề cập đến vấn đề lập dàn ý trong bài văn nghị luận xã hội một cách chỉn chu có thể kể đến cuốn Làm văn 11 do Trần Thanh Đạm chủ biên. Tác giả đã đưa ra 2 bước lập dàn ý: (1) Tìm hiểu đề bài với các thao tác lập ý sau: - Đọc kỹ và phát hiện các yêu cầu của đề bài - Xác định thể loại - Xác định phạm vi liệu - Xác định những yêu cầu mà đề bài phải đáp ứng (2) Tạo dựng ý - Định hướng thái độ đối với vấn đề nêu lên trong đề bài - Tìm và lựa chọn ý - Sắp xếp các ý theo một trình tự hợp - Tìm dẫn chứng Tuy nhiên, những bước và thao tác tác giả đưa ra còn rất chung chung , mơ hồ khó áp dụng vào thực tiễn. Tương tự như thế có thể kể đến cuốn sách giáo [...]... hình ý trong bài văn nghị luận về một ởng, đạo cho học sinh lớp 12 THPT Trần Hưng Đạo Tiên Lữ - Hưng Yên Biện pháp rèn luyện kỹ năng lập dàn ý trong kiểu bài nghị luận về một tưởng, đạo cho học sinh lớp 12 trường THPT Trần Hưng Đạo Tiên Lữ Hưng Yên Chương 3: Thực nghiệm sư phạm Bao gồm thực nghiệm dạy học và thực nghiệm khả năng lập dàn ý 6 Đóng góp của khóa luận Lần đầu tiên tham gia... học Làm văn Nghị luận một tưởng, đạo Những hiểu biết về lập dàn ý và thực trạng lập dàn ý của học sinh lớp 12 trường THPT Trần Hưng Đạo Tiên Lữ - Hưng Yên trong kiểu bài Nghị luận một tưởng, đạo là những tiền đề đầu tiên để chúng tôi đưa ra những biện pháp nhằm rèn luyện kỹ năng lập dàn ý cho các em khi làm bài 24 Chương 2: BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG LẬP DÀN Ý TRONG KIỂU BÀI NGHỊ LUẬN... tài là các thao tác lập dàn ý văn bản nghị luận một tưởng, đạo giúp học sinh lớp 12 trường THPT Trần Hưng Đạo Tiên Lữ - Hưng Yên có kĩ năng khi lập dàn ý kiểu bài nghị luận về một tưởng, đạo 3.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài Ở đề tài này, chúng tôi đưa ra một số giải pháp rèn luyệnnăng lập dàn ý để giúp học sinh định hướng và viết tốt bài văn nghị về một ởng, đạo Vì vậy, chúng tôi... năng và tài liệu cho phép, chúng tôi xác định luận văn cần thực hiện những nhiệm vụ cụ thể sau: - Tìm hiểu thực trạng lập dàn ý đối với kiểu bài nghị luận về một tưởng, đạo của học sinh lớp 12 trường THPT Trần Hưng Đạo Tiên Lữ - Hưng Yên 4 - Nghiên cứu các cơ sở thuyết và thực tiễn dạy học lớp 12 trường THPT Trần Hưng Đạo Tiên Lữ - Hưng Yên với loại bài nghị luận một tưởng, đạo -. .. đó làm cơ sở để đề xuất rèn luyện kỹ năng lập ý trong kiểu bài nghị luận một tưởng, đạo cho học sinh lớp 12 trường THPT Trần Hưng Đạo Tiên Lữ Hưng Yên 1.2.2 Khảo sát thực tế trường THPT Trần Hưng Đạo Tiên Lữ - Hưng Yên Trường THPT Trần Hưng Đạo Tiên Lữ - Hưng Yêntrường có bề dày kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy Trường có 21 lớp với 945 em học sinh (2010 2011) Với tổng số giáo... định lựa chọn khối 12 trường THPT Trần Hưng Đạo Tiên Lữ - Hưng Yên để nghiên cứu Trên cơ sở đó mà đưa ra những giải pháp thích hợp cho việc học văn nghị luận về một ởng, đạo áp dụng cho học sinh lớp 12 3.3 Mục đích nghiên cứu Qua việc tìm hiểu thực tế lập dàn ý trong kiểu bài nghị luận một tưởng, đạo của học sinh lớp 12 trường THPT Trần Hưng Đạo Tiên Lữ - Hưng Yên để đưa ra những... LUẬN VỀ MỘT TƯỞNG, ĐẠO CHO HỌC SINH LỚP 12 TRƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO TIÊN LỮ - HƯNG YÊN 2.1 YÊU CẦU VỀ MÔ HÌNH Ý TRONG BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯỞNG, ĐẠO Mô hình ý là kết quả của quá trình lập dàn ý Hiện nay, trong các tài liệu dạy học làm văn thường yêu cầu học sinh xây dựng một dàn ý ở hai cấp độ đó là dàn ý đại cương và dàn ý chi tiết 2.1.1 Cách lập dàn ý đại cương Dàn ý đại cương là dàn ý nêu... luận bao gồm: văn nghị luận và khái quát về nghị luận xã hội, lập dàn ý cho kiểu bài nghị luận về một tưởng, đạo Đối với cơ sở thực tiễn, chúng tôi tiến hành khảo sát chương trình sách giáo khoa lớp 12 và khảo sát thực tiễn dạy học Làm văn kiểu bài Nghị luận một tưởng, đạo của học sinh lớp 12 trường THPT Trần Hưng Đạo Tiên Lữ Hưng Yên Chương 2: Đưa ra yêu cầu về mô hình ý trong bài. .. Việc dạy học Làm văn cũng được lưu tâm hơn Về chương trình: kỹ năng nghị luận về một tưởng, đạo được phân phối một tiết trong bài: Nghị luận về một tưởng, đạo Về SGK: Sách dùng để giảng dạy và tiến hành học tập là cuốn “Ngữ văn 12 SGK đã cung cấp cho học sinh những kiến thức thuyết và kỹ năng cơ bản về cách làm bài nghị luận một tưởng, đạo Chúng tôi lấy SGK Ngữ văn 12 làm tài... lực lập dàn ý của học sinh, chúng tôi tiến hành hai cách khảo sát sau: - Cho một đề bài nghị luận về một ởng, đạo lý, yêu cầu học sinh làm dàn ý đại cương trong 15 đến 20 phút, sau đó chấm dàn ý và thống kê kết quả - Cho một đề bài nghị luận về một ởng, đạo sau đó yêu cầu học sinh làm bài rồi chấm bài văn và dựng lại dàn ý từ bài của học sinh. Đánh giá kết quả lập ý của học sinh - Tiến hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp văn học: Rèn luyện kỹ năng lập dàn ý trong kiểu bài nghị luận về một tư tưởng, đạo lý cho học sinh lớp 12 trường THPT Trần Hưng Đạo – Tiên Lữ - Hưng Yên, Khóa luận tốt nghiệp văn học: Rèn luyện kỹ năng lập dàn ý trong kiểu bài nghị luận về một tư tưởng, đạo lý cho học sinh lớp 12 trường THPT Trần Hưng Đạo – Tiên Lữ - Hưng Yên,

Từ khóa liên quan