0

Thuc trang va giai phap tang cuong cong tac quan 141314

69 9 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2023, 04:46

LỜI MỞ ĐẦU Trong công xây dựng phát triển đất nước định hướng chiến lược phát triển thị có vai trị ngày quan trọng, để thị phát triển cách có kiểm sốt, theo quy hoạch, Đảng Nhà nước ta có chủ trương là: “Cần phải phát triển thị cách vững chắc, có trật tự, nhằm xây dựng thị đồng hồng to đẹp hơn” Thực tế cho thấy công cụ quản lý thị có hiệu công tác cấp giấy phép xây dựng Nếu nguyên tắc, quy trình, thủ tục cấp giấy phép xây dựng có tình khoa học, thực tiễn lại tn thủ cách nghiêm minh cơng tác quản lý thị có nhiều thuận lợi, dễ dàng cịn ngược lại cơng tác quản lý thị gặp nhiều khó khăn bội phần, chí thất bại Trong thời gian thực tập phòng Xây dựng – Đơ thị UBND Quận Hồng Mai, em hiểu rõ cần thiết, tầm quan trọng, khó khăn, phức tạp cơng tác cấp giấy phép xây dựng công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị địa bàn Quận Chính mà em chọn đề tài: ”Thực trạng giải pháp tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng địa bàn quận Hoàng Mai” làm chuyên đề thực tập để đánh giá vấn đề cách sâu sắc thực tế Chuyên đề thực tập gồm chương: Chương I: Cơ sở lý luận công tác quản lý xây dựng cơng trình thị Chương II: Thực trạng cơng tác quản lý xây dựng cơng trình địa bàn Quận Hoàng Mai Chương III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quản lý xây dựng địa bàn Quận Hoàng Mai Trong viết cịn nhiều thiếu sót Em mong góp ý Em xin trân thành cảm ơn thầy Nguyễn Hữu Đồn anh chị phịng Xây dựng – Đơ thị giúp đỡ em hồn thành chun đề thực tập CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CƠNG TÁC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÁC CƠNG TRÌNH ĐÔ THỊ I Những vấn đề lý luận chung đô thị, quản lý đô thị Khái niệm đô thị Đô thị điểm tập trung dân cư với mật độ cao, chủ yếu lao động phi nông nghiệp, có hạ tầng sở thích hợp, trung tâm tổng hợp hay trung tâm chuyên ngành, có vai trò thúc đẩy nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nước, miền lãnh thổ, tỉnh, huyện vùng tỉnh, huyện Khái niệm thị hóa Đơ thị hóa chứa đựng nhiều tượng biểu nhiều hình thức khác nhau, hiểu khái niệm nhiều góc độ Trên quan điểm vùng: Đơ thị hóa q trình hình thành, phát triển hình thức điều kiện sống theo kiểu đô thị Trên quan điểm kinh tế quốc dân: Đơ thị hóa q trình biến đổi phân bố yếu tố lực lượng sản xuất, bố trí dân cư vùng khơng phải thị thành thị Đơ thị hóa q độ từ q trình sống nơng thơn lên hình thức sống đô thị Khi kết thúc thời kỳ độ điều kiện tác động đến thị hóa thay đổi xã hội phát triển điều kiện mới…đặc biệt thay đổi cấu dân cư Khái niệm quản lý đô thị Trong đô thị tồn nhu cầu ăn, ở, lại, làm việc, học tập, chữa bệnh, vui chơi giải trí…Các nhu cầu ngày địi hỏi cao hơn, nhu cầu thường xuyên phát sinh Để đáp ứng nhu cầu việc tổ chức xã hội đô thị cách khoa học việc quản lý hoạt động trở thành yêu cầu khách quan Quản lý đô thị trở nên chủ đề quan trọng Chính phủ tổ chức phát triển quốc tế giới Quản lý theo nghĩa rộng, làm cho cơng việc hồn thành thơng qua nhân Quản lý liên quan đến việc định lựa chọn cách thức kế hoạch tổ chức, bảo vệ sử dụng nguồn lực có đế sản xuất hàng hóa dịch vụ phục vụ cho việc tiêu thụ, thương mại, hưởng thụ để xây dựng vốn tài sản cho phát triển tương lai Quản lý thị q trình tác động chế, sách chủ thể quản lý thị ( cấp quyền, tổ chức xã hội, sở, ban ngành chức ) vào hoạt động đô thị nhằm thay đổi trì hoạt động II Quy hoạch xây dựng đô thị quản lý quy hoạch xây dựng đô thị Quy hoạch xây dựng đô thị 1.1 Khái niệm quy hoạch xây dựng đô thị Quy hoạch xây dựng đô thị tổ chức, xếp không gian đô thị cho sử dụng hợp lý nguồn lực (không gian, kết cấu hạ tầng tài nguyên thiên nhiên), đảm bảo phát triển bền vững (về kinh tế, xã hội môi trường) đô thị Quy hoạch xây dựng đô thị thực thông qua yêu cầu, quy định nhà nước hoạt động xây dựng hoạt động khác chủ thể có liên quan đến việc sử dụng không gian, kết cấu hạ tầng thị tài ngun (đất đai, khống sản, nguồn nước, du lịch, văn hóa…) xác định Quy hoạch xây dựng đô thị thể dạng vẽ, quy chế thường xây dựng, ban hành để áp dụng giai đoạn định 1.2 Các yêu cầu quy hoạch xây dựng đô thị: Quy hoạch xây dựng phải đảm bảo yêu cầu chung sau đây: Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành khác, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chung xây dựng, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội Tổ chức, xếp không gian lãnh thổ sở khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đất đai nguồn lực phù hợp với điều kiện, đặc điểm lịch sử, kinh tế - xã hội, tiến khoa học công nghệ đất nước giai đoạn phát triển Tạo lập môi trường sống tiện nghi, an toàn bền vững, thỏa mãn nhu cầu vật chất tinh thần ngày cao nhân dân, bảo vệ môi trường, di sản văn hóa, bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, giữ gìn phảt triển sắc văn hóa dân tộc Xác lập sở cho công tác kinh tế hoạch, quản lý đầu tư thu hút đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng cơng trình xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn * Quy hoạch xây dựng đô thị gồm: Quy hoạch chung xây dựng đô thị quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 1.2.1 Quy hoạch chung xây dựng đô thị Quy hoạch chung xây dựng đô thị việc tổ chức khơng gian thị, cơng trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển ngành đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng quốc gia thời kỳ Quy hoạch chung xây dựng đô thị định hướng cho quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị Nội dung quy hoạch chung xây dựng đô thị: Quy hoạch chung xây dựng đô thị phải đảm bảo xác định tổng thể mặt sử dụng đất đô thị theo quy mô dân số giai đoạn quy hoạch, phân khu chức đô thị, mật độ dân số, hệ số sử dụng đất tiêu kinh tế - kỹ thuật khác khu chức thị, bố trí tổng thể cơng trình hạ tầng kỹ thuật thị, xác định giới xây dựng, giới đường đỏ tuyến đường giao thơng thị, xác định cốt xây dựng khống chế khu vực tồn thị Quy hoạch chung xây dựng đô thị phải thiết kế theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, phải tận dụng địa hình, xanh, mặt nước điều kiện thiên nhiên nơi quy hoạch, giữ gìn sắc văn hóa dân tộc Trong trường hợp quy hoạch chung xây dựng cải tạo đô thị phải đề xuất giải pháp giữ lại cơng trình, cảnh quan có phù hợp với nhiệm vụ đề 1.2.2 Nội dung quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị Quy hoạch chi tiết xây dựng thị việc cụ thể hóa nội dung quy hoạch chung xây dựng đô thị, sở pháp lý để quản lý xây dựng cơng trình, cung cấp thơng tin, cấp GPXD cơng trình, giao đất, cho thuê đất để triển khai dự án đầu tư xây dựng cơng trình Quy hoạch chi tiết xây dựng thị phải đảm bảo nội dung sau đây: Xác định mặt bằng, diện tích đất xây dựng loại cơng trình khu vực lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị Xác định giới đường đỏ, giới xây dựng, cốt xây dựng cơng trình hạ tầng kỹ thuật khu vực lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị Các giải pháp thiết kế hệ thống cơng trình hạ tầng kỹ thuật thị, biện pháp bảo đảm cảnh quan, môi trường sinh thái tiêu kinh tế - kỹ thuật có liên quan Đối với quy hoạch chi tiết cải tạo đô thị phải đề xuất phương án cải tạo cơng trình có phù hợp với nhiệm vụ đề phù hợp với quy hoạch chung xây dựng khu vực Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị lập đồ địa tỷ lệ 1/500 đến 1/2000 tùy theo nhiệm vụ quy hoạch đặt UBND cấp tỉnh, thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị loại dặc biệt, loại 1, loại 2, loại3 UBND cấp quận, huyện phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị đặc biệt, đô thị loại 4, loại Quản lý quy hoạch xây dựng đô thị 2.1 Khái niệm quản lý quy hoạch xây dựng đô thị Quản lý quy hoạch đô thị tổng thể biện pháp, cách thức mà quyền thị vận dụng cơng cụ quản lý để tác động vào hoạt động xây dựng phát triển đô thị (chủ yếu phát triển không gian vật thể) nhằm đạt mục tiêu đề 2.2 Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng 2.2.1 Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng trách nhiệm quan Nhà nước có thẩm quyền Cơ quan quản lý xây dựng cấp chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, chứng quy hoạch xây dựng cho chủ đầu tư xây dựng cơng trình có nhu cầu đầu tư xây dựng phạm vi phân cấp quản lý Việc cung cấp thông tin thực hình thức sau đây: Cơng khai đồ án quy hoạch xây dựng bao gồm: sơ đồ, mơ hình, bãn vẽ quy hoạch xây dựng Giải thích quy hoạch xây dựng Cung cấp chứng quy hoạch xây dựng Chứng quy hoạch xây dựng bao gồm thông tin sử dụng đất, quy định hệ thống cơng trình hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc, an tồn phịng, chống cháy nổ, bảo vệ mơi trường quy định khác theo quy hoạch chi tiết xây dựng 2.2.2 Công bố quy hoạch xây dựng Trong trình lập quy hoạch chi tiết xây dựng phải lấy ý kiến tổ chức, cá nhân liên quan theo nhiệm vụ loại quy hoạch xây dựng Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng Ủy ban nhân dân cấp phải công bố rộng rãi quy hoạch chi tiết xây dựng phạm vi địa giới hành quản lý để tổ chức, cá nhân khu vực quy hoạch biết, kiểm tra thực Đối với việc công bố quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung xây dựng người có thẩm quyền phê duyệt định nội dung công bố Căn quy hoạch xây dựng duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm đạo thực Cắm mốc giới xây dựng, cốt xây dựng thực địa Xác định thực địa khu vực cấm xây dựng Người có trách nhiệm cơng bố quy hoạch xây dựng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật việc không thực thực chậm việc công bố quy hoạch gây thiệt hại kinh tế phải giải phóng mặt để đầu tư xây dựng cơng trình Đối với quy hoạch chi tiết xây dựng duyệt, thời hạn năm kể từ ngày công bố mà chưa thực thực không đạt yêu cầu quy hoạch chi tiết xây dựng duyệt, người có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng phải có trách nhiệm áp dụng biện pháp khắc phục thông báo cho tổ chức, cá nhân khu vực quy hoạch biết Trong trường hợp quy hoạch chi tiết xây dựng khơng thể thực phải điều chỉnh hủy bỏ công bố lại theo quy định khoản điều 2.3 Nội dung quản lý quy hoạch xây dựng Quản lý quy hoạch xây dựng bao gồm nội dung sau đây: Ban hành quy định quy hoạch, kiến trúc sách thu hút đầu tư xây dựng theo thẩm quyền Quản lý việc xây dựng cơng trình theo quy hoạch xây dựng Quản lý mốc giới thực địa Quản lý việc xây dựng đồng công trình hạ tầng kỹ thuật thị Đình xây dựng, xử phạt hành chính,cưỡng chế phá dỡ cơng trình xây dựng trái phép, xây dựng sai giấy phép, xây dựng không tuân theo quy hoạch xây dựng Người có thẩm quyền quản lý quy hoạch xây dựng theo phân cấp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật công việc quản lý giao phải bồi thường thiệt hại định không kịp thời, trái với thẩm quyền gây thiệt hại cho Nhà nước, nhân dân 2.4 Nhiệm vụ cụ thể quan quản lý xây dựng theo quy hoạch 2.4.1 UBND Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung Uơng UBND Tỉnh, Thành phố tố chức thực đồ án quy hoạch xây dựng sau duyệt sở áp dụng đồng biện pháp, ban hành quy chế quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch xây dựng cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức công bố công khai đồ án quy hoạch xây dựng để dân biết, dân kiểm tra thực lập, xét duyệt hồ sơ đưa giới quy hoạch thực địa, giới thiệu xét duyệt địa điểm xây dựng theo yêu cầu chủ đầu tư, cung cấp thông tin kịp thời quy hoạch xây dựng thông qua phận cấp chứng quy hoạch, đẩy mạnh công tác cấp giấy phép xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân xây dựng cơng trình phù hợp với quy hoạch xây dựng duyệt, đảm bảo chất lượng kiến trúc, cảnh quan môi trường Chỉ đaọ việc kiểm tra, theo dõi tình hính xây dựng theo đồ án quy hoạch xây dựng quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, xử lý kiêm dứt điểm trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, tự ý điều chỉnh quy hoạch xây dựng không thẩm quyền quy định pháp luật, xây dựng không với quy hoạch, xây dựng không phép xây dựng sai phép, tự ý điều quy hoạch sử dụng đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất không thẩm quyền không với quy hoạch duyệt Áp dụng biện pháp kiểm tra ngăn chặn việc mua bán đất trao tay, chuyển quyền sử dụng đất trái phép khu vực phê duyệt quy hoạch để phát triển đô thị, nghiêm cấm việc giao đất, cấp giấy phép xây dựng khơng có quy hoạch chi tiết khơng theo quy hoạch chi tiết dọc tuyến đường giao thông hành lang kỹ thuật 2.4.2 Thanh tra nhà nước Thanh tra Nhà nước chủ trì phối hợp với Bộ Xây Dựng, Bộ Giao Thông Vận Tải, Bộ Tài Nguyên Môi Trường định kỳ tổ chức tra việc quản lý xây dựng, quản lý sử dụng đất việc xây dựng dọc theo tuyến đường giao thông, hành lang an tồn giao thơng theo quy hoạch duyệt để xử lý lịp thời vi phạm theo thẩm quyền, đồng thời báo cáo, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ biện pháp khắc phục nhằm đưa cơng tác quản lý quy hoạch xây dựng vào nề nếp
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuc trang va giai phap tang cuong cong tac quan 141314,